1999 si 2000: „EMOTIONALELE”, CONCEPT UNIVERSAL, FORMA DE DINAMICA ENERGETICA ORGANIZATA ,    FIZIC , SI  DE ” INTENSITATEA MENTALA ,.... PRIN   CARACTERUL SAU  DE  „ CUMULARE / EXPULZIE DE EXPRESIE INFORMATIONALA”,..... REZULTANTA A INFORMATIONALITATII PRIN CARACTERUL SAU FIZIC SI DE CONTRIBUTIE,.... LA ALCATUIREA  SPECIALA  A TUTUROR  FORMELOR  UNIVERSULUI.

 

 

Autori:Dr.Cristian Calcan,Dr.Mariana Calcan,                                          New Endocrinology  Research, Center, BUZAU, ROMANIA.

http://newendocrinology.buzau.ro 

 

 

„EMOŢIONALUL”– „EMOŢIONALELE”, „EMOŢIE” (REZULTANTA PSIHICĂ).(Conceptul nr. 6)

 

 

„EMOŢIONALELE” = CONCEPT CARE DEFINEŞTE ACTIVITATEA DE VARIABILITATE ENERGETICĂ BIOLOGICĂ (COMBINATORICĂ DE MEDIETATE GRAF ARBORE FRACTALĂ) SUB FORMA UNEI REZULTANTE CREAŢIONALE ŞI DEFINITORIE PENTRU “COMPLEXUL DE CONŞTIENŢĂ” ŞI A CĂREI FUNCŢIONALITATE GLOBALĂ ÎMBRACĂ ASPECTE DIFERITE ÎNTR-O LARGĂ GAMĂ :

 

 

· DE LA FUNCŢIA MODALITĂŢII DE EXPRESIE A ACTIVITĂŢII DE RELAŢIE ŞI COOPERARE ÎN ”ADAPTARE” , FIIND ADAPTATIVĂ ÎN TEMEIUL PARCURSULUI ORDONAT CICLIC (OBLIGATORIU) AL DINAMICII ENERGETICE GRAF ARBORE FRACTALĂ (1) ,

 

· LA FUNCŢIA LEGĂTURII COMPLEMENTARE ÎN DEFINIŢIE PRE-MATERIALĂ DE ÎNSOŢIRE, CU DIFERITE FORME DE ACELAŞI STATUT / GRAD PRE-MATERIAL: STATUTUL – “LOCUSUL” NUMERIC,   “LOCUSUL SPAŢIU”   ŞI   “LOCUSUL TIMP”  ,...

 

 CU CARE PARTICIPĂ LA DEFINIREA FIZICĂ MATERIALĂ,....

 PRIN   CREAŢIUNEA    “MATERIEI” (2).

 

·   LA FUNCŢIA DE “PARAMETRU TOTAL” / “INTEGRAL”, FUNCŢIA INFORMAŢIONALĂ, CUPRINZÎND CA ORICE FRACTAL,.... „COMPLEXUL INFORMAŢIONAL” , DIN CUPRINDEREA FRACTALĂ OBIŞNUITĂ,...

 

         ·   LA CARE SE ADAUGĂ FUNCŢIA LA FEL DE EGALĂ ÎN IMPORTANŢĂ , A GRAFULUI ARBORE.....

CU ORDINEA SA DE PARCURS, OBLIGATORIE,...       

 

CARE DE FAPT ARATĂ IMPLICAREA UNEI OBLIGATORII ŞI HOTĂRÂTE „DINAMICI ENERGETICE

 ŞI A UNEI „CIRCULAŢII ENERGETICE” ,....

 ÎNTR-O ANUMITĂ CUANTIFICARE DE ORDIN CALITATIV ŞI CANTITATIV ŞI NU ÎNTÂMPLĂTOR,        

         MAGNITUDINEA „CUPRINDERII INFORMAŢIONALE” ( BOGĂŢIA INFORMAŢIONALĂ PROPRIU ZISĂ) ESTE PURTATĂ ÎNSEMNATĂ, CODIFICATĂ DE AMESTECURI ŞI VÂRTEJURI ENERGETICE, DE COTURILE DE PARCURS,....

 

 DE FELUL ENERGIEI CARE, ÎNTÂMPINĂ- IMPLINESTE DINAMICA”, .... LA UN PUNCT DEFINIT,

 

FELUL INFORMAŢIEI ŞI FELUL PARCURSULUI ENERGETIC PĂSTREAZĂ, DEFINESC (CARACTERIZEAZĂ) ŞI CONDUC INFORMAŢIA,.... CONCOMITENT ÎN MII DE PUNCTE,                         MAI ALES ,

 

FIXÎND - O ÎN ORDINEA TIMPULUI ŞI SPAŢIULUI DE ÎNRUDIRE , ŞI  DE  SECVENŢĂ  (3 - 4).

 

LACĂTUL ÎNCHEIAT DINTRE : FORMA FRACTALĂ ŞI VÂRTEJUL drumului ENERGETIC , AL MOMENTULUI DE PARCURS (CU VITEZA, SENSUL, ENERGIA DE ÎNTÂMPINARE, COTUL PARCURSULUI  ŞI  INFLUENŢELE  LOR  ).....

 

 SUNT DE AJUNS CA SĂ FIXEZE PE VECI, INFORMAŢIA ŞI SĂ ALCĂTUIASCĂ FORMELE MATERIALE (4)., SAU....

 

“ÎNCĂTUŞAREA” FORMEI FRACTALE CU PARTICULARITĂŢILE ENERGETICE NASC, PORNESC ŞI.... PĂSTREAZĂ INFORMAŢIA INTEGRAL   ŞI   PENTRU   TOTDEAUNA !

 

 

    COMPONENTA FRACTALĂ SE ALCĂTUIEŞTE MATERIAL, ÎN FINAL, PRIN ÎNCASTRĂRILE, ÎNCRUSTAŢIILE VÂRTEJURILOR ENERGETICE “CA AURUL BĂTUT CU PIETRE PREŢIOASE”......

 

 (ELE ÎNSĂŞI FIIND SIMBOLURI ARHAICE ALE VIBRAŢIILOR ENERGETICE, ca şi cristalele moderne,

 

 ASPECT IGNORAT CU DESĂVÂRŞIRE DE CULTURA MODERNĂ,.....

 

 CARE DE UN MILENIU GUSTĂ....... NUMAI FORMA     DESĂVÂRŞITĂ A MEŞTEŞUGULUI ŞI „FABULOASA HAINĂ  DECORATIVĂ”  A   ARTISTICULUI   “CIUDAT”  ŞI   ”EXOTIC” .

 

· LA  FUNCŢIA DE PĂSTRARE TOTALĂ –        INTEGRALĂ A  FORMEI ŞI ÎNŢELESULUI INFORMAŢIONAL,                         ( PENTRU TOTDEAUNA),.....

 

„CA ASPECT PREMATERIAL” – „MATERIAL” AL FUNCŢIEI, DENUMITE :  “ EMOŢIONALELE ” (Calcan) (4) , ŞI  NUMAI    SUB / CU..... ACEASTĂ   DENUMIRE  ,

 

    CA FIIND UN CONCEPT ABSTRACT ŞI SINTETIZANT, APARŢINÎND „  ENTITĂŢII   DE   CONŞTIENŢĂ  ” , .....

 

FORMA SUBLIMINARĂ DE CONŞTIENTIZARE,.... SUPERIOARĂ  ,  PRIN   ADÂNCIME   ŞI   FUNCŢII ,......

    

....( DE MANIFESTARE ARHAICA IN FIZIOLOGIA NATIVA   ENERGETICA , INFORMATIONALA ),.... IN  FATA   CONCEPTULUI : DE  „MENTAL”   OBIŞNUIT , CA O REFERINTA  FIZIOLOGICA - PSIHOLOGICA SI ( DE LOCALIZARE ANATOMICA)  ,

 

 

 SUB TITULATURA DIVERSĂ DE CONŞTIENT / SUBCONŞTIENT, INCONŞTIENT, CUNOAŞTERE, ASPECTE COGNITIVE MENTALE ŞI PSIHICE FAMILIARE ÎN DEFINIREA , CATALOGAREA ŞI .....EXCURSIA  FUNCŢIILOR  MENTALE OBIŞNUITE , FIZIOLOGICE , FUNCŢIEI  “EMOŢIONALELE”.....

 

 ŞI NU FUNCŢIEI  EMOTII - „EMOŢIONALELOR”, (care declină numai aspectul adjectival aparţinător , sensitival , fără “bagajul de CUNOAŞTERE”,   A   COGNOSCIBILITATII ) ,

 

      AŞA CUM „MEDIETATILE (PYTAGORA)” SAU                  „IN .CORPORALELE LUI PLATON ”, prin care se înţelegea probabil acelaşi lucru,  CU „ IN .COAGLUTINABILELE – EMOTIONALELE ”(Calcan), NU  SUNT  SIMILARE  CONCEPTULUI DE  „ EMOTII/..LE ” , :

 

(CARE SUNT ASPECTE MENTALE SENSITIVALE CONDENSATE , DE REZONANTA - SAU/SI DE COLORATURA EPICA , REZULTANTE IN COMPLEXE MENTALE COGNITIVE DE  ACOMODARE , SINTEZA      SI RASPUNS ,  DE  ATITUDINE  PSIHICA   PREZENTA   SAU   REMANENTA , FIIND TOTUSI PERSONALIZATE ZODIACAL SI PREDISPUSE , AVIND UN DISCRET FILUM.....SI  IN RELATIA TIMP, CA SIMPLE  ASPECTE - TRAIRI MEMORIZATOARE , DAR BUNE INMAGAZINATOARE  DE ENERGII  SECVENTIALE , ... DEPOZITARE , SI NU „CONSTITUTIVE” / CA IN EMOTIONALELE -                                    IN .COAGLUTINABILELE / CALCAN ).

 

 

Expresia FORMEI ŞI FUNCŢIEI: CA „MEDIETATE ARMONICA UNIVERSALĂ”,

 

ESTE ESENŢA CONŞTIENTIZĂRII ACESTORA PRIN CUMULUL FORMEI CU FUNCŢIA....... ŞI SINTEZA “ANALITICĂ”,.... PRIN  ÎNTRUNIREA „EMOŢIONALELOR” , CU ASPECTE DEFINITORII INFORMATIONALE , FIZICE , ENERGETICE DE „ DINAMICA ADMIRABILA ARMONIOASA” PRE - MATERIALE SI MATERIALE,CU TAINICE LEGATURI IN  CONSOLIDAREA  COMPONENTELOR SI FUNCTIILOR FIZICE ALE TIMPULUI, IN CONSTITUTIA  RELATIILOR INFORMATIONALE ALE VITEZELOR SECVENTIALE TIMPICE (de timp) ANTI - GRAVITATIONALE ! ,

 

 

EMOTIONALULUI MEDIETATIC PYTHAGORICIAN,     CA   EXPRESIE    FINALĂ   A   CREAŢIEI ”/1o ,.....

 

          INTRU,.....   CUNOASTEREA  COMPLECTA” 1/ , năzuind spre RECUNOASTEREA.... NASTERII 2/,     (formative),....

şi A FORMELOR  3/, ...... PENTRU   FUNCTIUNEA   LOR  4/ ,

(sunt forme insumate de cunoastere programata,in misterul crestin.)

       

      DENUMIND,.... ca formă a CONŞTIENŢEI complexul rezultant “EMOŢIONALELE” - “EMOŢIONALUL” şi IMPACTUL  SĂU ,  AL  LOR ,.... ASUPRA CUNOAŞTERII UMANE.

 

EMOŢIONALELE SUNT CALEA CUNOAŞTERII, ÎNŢELEGERII ŞI REŢINERII (AMINTIRII, MEMORĂRII),....SI A ÎNTREGIRII FORMELOR GENERALE, fizic şi prin funcţiile lor, prin BILANŢUL DE RECEPTARE ŞI DE EXPRIMARE ( cheie a formei şi raportului funcţional „ca expresivitate de emoţionale” ) , ....               devenit   GENERIC   şi   abstractizant  „EMOŢIONALELE” ,

 

 

 PRIN MANIFESTAREA PUTERII CUNOAŞTERII, CUNOAŞTEREA – RECUNOAŞTEREA COMPLEXULUI REZULTANT EMOŢIONALE / EMOŢIONALELE – MEDIETĂŢI (variabilităţi combinatorice) ce aparţin IDENTITĂŢII şi IDENTIFICĂRII , care dau O INTELEGERE DE ADAPTARE... şi de ALEGERE A REACŢIEI ADECVATE (fiind asigurarea acceptării sau respingerii ,  în grade diferite  ) ,...

 

 

RELAŢIA (completă) A CITIRII EMOŢIONALELOR ASIGURĂ CUPRINDEREA, ÎNŢELEGEREA, ÎNTREGIREA CONŞTIENŢEI /A     (ca o cunoaştere - recunoaştere) A FORMELOR GENERALE ,....

 

       UN FACTOR PROGRAMAT , de condiţionare MATEMATICĂ A MULŢIMILOR DE  GRAFI...( si de formele speciale ale fractalilor de grafi,... sau  mai complect a fractali. -tempor. –grafilor ; maniere complexe de manifestare energetia si fizica ).....

 IMPUSĂ  BIOLOGICULUI , CA AGENT DEZVOLTAT ( prin adaptare ) , .... DIN REUNIREA UNIVERSULUI ...COSMIC , ( si pastrind legile),

 

 

INTREGUL LOR /a emotinalelor/ ESTE CA O    POARTĂ OBLIGATORIE A ORDONĂRII ALEATORULUI, ADUCÎND HAOSUL LA ORDINEA MATEMATICĂ ŞI.....       LA CONSTRÂNGEREA ENERGETICĂ A MEDIETĂŢILOR, VARIABILITĂŢI COMBINATORICE  GRAF – FRACTALE...     ( sintagama modernizata a „holisticului” desuet)....DE FAMILIE, ARMONIOASE - Armonizate.

 

 CARACTERUL UNITAR DE ÎNŢELEGERE / PERCEPŢIE ŞI CUNOAŞTERE HOLISTICĂ ASIGURĂ RELAŢIA CONTINUĂ “UNICUL SUPERIOR ŞI RESTUL FORMELOR” (ale Sale ,sau de asociere),...

 

 ESTE MODALITATEA DE ACCES ÎNTRE NOI TOŢI....  ŞI  ALĂTURI   DE    DIVINITATE  ,

 

ESTE INTELESUL ORDINII UNIVERSALE, SIMBURELE OCULT, ;

CONSIDERAT ocult pentru UMANITATE, MĂRGINITĂ MENTAL DE PERFORMANŢELE PROGRAMATE,  (ale sale) ,... PROGRAM PESTE CARE         SA NU POATA TRECE ”FĂRĂ PREGĂTIREA         MEDIETĂŢILOR ŞI A EMOŢIONALELE/...LOR , ADECVATE, NECESARE   DESFASURARII  SUPERIORITĂŢII ; .... DE VIETUIRE ,  RELATIE  SI  ADAPTARE ” .

 

 

Emoţionalele sunt izvorul necuprins al CUNOAŞTERII ŞI ÎNŢELEGERII UNITARE, DE LA MENTALUL SIMPLU LA DIVINITATE.....

 

Scala / scara EMOŢIONALELOR este scala ÎNŢELEGERII UNIVERSALE, este scara URCĂRII CĂTRE MENTALUL SUPERIOR şi în spre cunoaşterea superioară (divină).

 

 

MENTALUL DIVIN ( CUNOAŞTEREA TOTALĂ, PARTICULARĂ ŞI DETALIATĂ, ŞI ÎN ACELAŞI TIMP GLOBALĂ ) ....  poate  fi  ÎNTREZĂRITĂ , NICIODATĂ  ATINSĂ.

 

 

EA ESTE ASEMENEA LEGII ENERGETICII INFORMATIONALE :  ... A  APROPIERII DE PERFECTIUNE FARA A PUTE FI ATINSA (niciodata) !

 

 

 MENTALUL oglindit de percepţia şi exprimarea de emoţionale, ESTE UN MENTAL CU EXPRESIE ŞI       ” SUFLARE ”  FIZICĂ ,  A  FORMELOR ; ...

 “PROGRAMAT”, ELE FIIND... REZULTATE DIN FENOMENUL FUNCŢIONAL AL MEDIETĂŢILOR ENERGETICE (PHYTAGORA),...

DAR, SAU SI.... MODULAT DE VARIABILITĂŢI EXPUSE - ÎNTOARSE FIZICULUI PRIN ENERGIE        ( a circulatiei dinamice de energie in fuioare cit mai ajustate, armonioase ) / calcan / .

 

 

RAŢIONAMENTUL ESTE O ADAPTARE LA RECUNOAŞTERE , LA O PRE – CUNOAŞTERE (?) , LA “PRESIMŢIREA CUNOAŞTERII”, LA “SUBCUNOAŞTEREA HETERO – LOGICĂ” (?), îngrădită de LOGICĂ ca simple reguli de a ÎNŢĂRCUI - ÎNGRĂDI CUNOAŞTEREA ŞI REZULTATUL SĂU,... ( o prudenta „regula” , de programare  mentala simpla ) ,

 

spre ASIGURAREA CLARĂ A PROGRAMĂRII ÎN REALUL “ADEVĂR” ŞI ADEVĂRUL “ASCUNS” / NEVIZIBIL – ADEVĂR NEUTILIZABIL la o asemenea ORDONARE ŞI CUANTUM DE EMOŢIONALE, “MAGNITUDINI ENERGETICE”, INSUPORTABILE PENTRU CONŞTIINŢE / MENTALE BIOLOGICE.... ÎNCADRABILE ÎN SECTORUL UMAN.

 

“EMOŢIONALELE”, CATEGORII DE MEDIETĂŢI ENERGETICE PRIMORDIALE (MODERN nominalizate şi CATASTROFICE – Rene Thom ) , FOLOSITE, DENUMITE, INSPIRATE, CUNOSCUTE – PRACTICATE, şi descrise ultimul de PHYTAGORA ŞI PITAGORICIENI (ŞCOALA SA), AU PARTICIPAT ODATĂ CU FORMA ŞI FUNCŢIA “LA NAŞTEREA UNIVERSULUI” (?!),

 

 TRECÎND DE LA CADRUL EXPRESIILOR EXOTICE PRIMORDIALE (catastrofice – Rene Thom),... LA TIPURI COMPLEXE, DIVERSIFICATE, “AUTO - NĂSCÎNDE”,            DE FORME, FUNCŢII ŞI EMOŢII/...ONALE ALCĂTUITOARE             DE IERARHII HAOTIC RĂSPÂNDITE (FALS ALEATORIU), DE FAMILII DE VARIABILITĂŢI COMBINATORICE,          AL CĂROR PARCURS EVOLUTIV (şi de viaţă, specie, categorie materială), .....

 

 “FORJEAZA SI OPREŞTE TIMPUL, MODULÎND CU POTRIVIRE , ....SCURGEREA SA , SI INDIRECT  A INTREGULUI UNIVERS, IN FUNCTIILE GLOBALE DAR       SI  APROAPE FORTAT  PESTE PARTILE COMPONENTE,... DISTINCTE SAU ALTURATE IN  CONTINUITATEA SA COSMICA ” (!).

 

 TOTUL CURGE, dar balansează, baleiază şi alunecă, ASIGURÎND GRADUL ŞI GRADAŢIA ŞTERGERII, “ LĂSÎND GOLUL ŞI PLINUL  ÎN  BALANS ” !

 

 

EMOŢIONALELE / EMOŢIONALITATEA SE POATE CONSIDERA CA UN FACTOR PRIMORDIAL AL CREAŢIEI, DIMENSIUNILE EMOŢIILOR /.....

 

 “EMOŢIONALELE” AU CREAT  “VARIETATEA FORMELOR” (desigur PRIN VARIABILITATEA COMBINATORICĂ CONTINUTA ) !

 

ELE AU ÎMPIEDICAT UNIFORMITATEA / UNIFORMIZARE ŞI OPRIREA / STAGNAREA CREAŢIEI ÎNTR-UN PUNT MORT (lipsindu-se de vraja Clonarii!) (!) , ...OPRIREA DINAMICII ENERGETICE UNIVERSALE,     ESTE  UN  ASPECT DE O IMPORTANŢĂ CONSIDERABILĂ ....  ESENŢIALA .

 

 

Cei vechi ŢINEAU CONT, PREŢUIAU, CĂUTAU, APROBAU ŞI URMAU DIMENSIUNILE “EMOŢIONALELOR” utilizînd şi practicînd /....

 

CA “ PRACTICANŢI , DE CICLURI ALE EMOŢIONALELOR ”, ....

 

 

 DIFERENŢIAT ,după gradul de depărtare al ORIGINII LOR, după gradul ÎNCLINAŢIILOR de grup etnic (TRADIŢIE) şi individual personal (sacerdot, rege, rude, străin vremelnic),

 

 DUPĂ ÎNSCRIEREA ÎNTR-UN MIMETISM CÂT MAI FOLOSITOR (COMUN - DE HAITĂ / HOARDĂ) A ÎNSCRIERILOR, CULTIVĂRILOR – însuşirii după tipar şcolar de repetare şi fixare, DE TRĂIRI EMOŢIONALE / EMOŢIONALELE...

 

 

TRADIŢIILE ŞI CULTURILE AU ÎNSUMAT DE FAPT, DEPRINDEREA      EMOŢIONALELOR  , ......

PROGRESUL ÎNSEMNÎND AJUNGEREA LA CAPACITATEA DE ABSORBŢIE A UNOR CICLURI                      DE “EMOŢIONALE” CÂT MAI PURE,                                             SAU DE O VARIABILITATE URIAŞĂ,.... DAR     PERMANENT   CONTROLABILĂ !                                                                 

 

 

....( DESEORI SCHIMBURILE INTRE CIVILIZAŢII SAU SPECII,....

 

 URMĂREAU ASUMAREA, ÎNTIPĂRIREA UNUI ALT GRAD DE “ EMOŢIONALE ” , ÎMBUNĂTĂŢIREA SAU SCHIMBAREA  “ CAPACITĂŢII DE STOCARE ŞI DE PURĂ FOLOSINŢĂ ” PRIN ÎNVĂŢARE / PERFECŢIONARE ,.... ŞI LA NEVOIE , CHIAR MIMETIZARE  ( repetarea îndelungată fiind similară cu însuşirea “ de CAPACITATE ” ) .

 

 

DE ALTFEL CHIAR „FORMELE MIMETIZEAZĂ EMOŢIONALELE” !!! .

 

 

       GRADUL DE TRANSFER, DE ESENŢĂ AL EMOŢIONALELOR “ NATURA LOR DEFINEŞTE MIMETIZAREA ”, gradînd autentificarea şi exactitatea FORMEI, A FUNCŢIEI ŞI A EMOŢIONALELOR pe care IMPLICIT TREBUIE SĂ LE CUPRINDĂ , CÂT MAI COMPLET,  ADICA    LE PERSONALIZEAZA , chiar si zodiacal!

 

 

NUMĂRUL / NUMERELE EXPRIMĂ ESENŢA EMOŢIONALELOR, ( EMOŢIONALELE CIFRICE ) , CEI VECHI CUNOŞTEAU EXACTITATEA ACESTEI ALEGERI DE DESCRIERE ŞI PENTRU A-I ÎMBUNĂTĂŢI EXPRESIA , FOLOSEU RAPORTAREA ALGEBRICĂ, GEOMETRICĂ, ŞI TRADIŢIA CUNOAŞTERII,..... STIMULA  COMPLETAREA PRIN   EPIC .

 

 

TIMPUL HRĂNEŞTE EMOŢIONALELE (!)

ELE, EMOTIONALELE RETRĂIESC TOATE EPICELE, ŞI POVESTESC VIAŢA ALTUI TIMP (TIMP DIFERIT), COERENŢA TRADUCERII EMOŢIONALELOR ŞI ÎNŢELESUL INIŢIAL,..... ESTE INDIFERENTĂ DE EPIC (?!), ..... ŞI NESCHIMBATĂ DE TIMP !

 

 

TIMPUL “EMOŢIONALELOR” ESTE TIMPUL LUMII – TIMPUL UNIVERSULUI!

 

 

          DACĂ FACEM ASERŢIUNEA, PLINĂ DE CONVINGERE, CĂ EMOŢIA A FOST “CEL DINTÂI VEHICUL AL LIMBAJULUI”, EMOŢIA ADUNÎND IDEAŢIA SPRE EPIC, MOTIVÎND DRAMATIC ORDONAREA ŞI ARANJAREA GRAIULUI ŞI GÂNDIRII ,....FAC AFIRMAŢIA că se poate spune CONCOMITENT  SI  IMPREUNA !