TEXT MOTTO:

 „ MANIFEST CĂTRE  ŞTIINŢA VIITORULUI (SEC XXI)”.

 

"CREATIVITATEA, EFICACITATEA, FUNCŢIONALITATE, FĂRĂ FUNCŢIE, FĂRĂ INSTITUŢIE, FĂRĂ CENTRALIZARE (CENTRALIZAŢIE), FĂRĂ LIMITĂRI – EXCESIV LIMITATIVE, FĂRĂ GRANIŢE, FĂRĂ AMBIŢII, DORINŢE, SPERANŢE ...... DAR REALIZÂND FAPTELE UNIVERSALE, MANIFESTĂRI ALE UNIVERSULUI  COSMIC ."

 

O NOUĂ ATITUDINE ŞTIINŢIFICĂ PRACTICĂ ŞI O RECUNOAŞTERE A UNEI NOI LINII,...

 REACTUALIZAREA UNOR VECHI ŞI STRĂVECHI PRINCIPII DE SOLITUDINE SOCIALĂ ŞI ÎN CUNOAŞTERE  A/ŞI VECHILOR „LES MAITRES” ,...

 PĂRINŢI – PROFESORI , CTITORI DE ŞCOALĂ, SAVANŢI MODEŞTI  ÎN  MISIUNEA LOR, CARE AU ÎNCEPUT DIN NOU ……. CHEMAREA  ŞI   REALIZAREA  „ÎNŞTIINŢĂRILOR” .

 

ESTE O VECHE INSTITUŢIE ŞI ATITUDINE, REALIZATĂ ÎNCĂ DIN ANTICHITATEA ŞI EVUL MEDIU, CA UN MOD CURSIV / FUNCŢIONAL, OBIŞNUIT DE ALCĂTUIRE / CONDUCERE A ŞTIINŢELOR , ( PARTICULAR – SOCIALĂ ) , PE DRUMUL SINGULAR AL IZOLĂRII BENEFICE,... – CU SIMŢ OCROTITOR AL DEZVOLTĂRII  PERPEETUE,....ÎN AFARĂ DE GRUPURI       DE ORGANIZARE ŞI DE DIVERSE ORGANIZAŢII, DEPARTE     DE  PIEDICI   FACILE  ŞI  ÎNŞELĂTOARE .

 

ACEŞTI OAMENI AU ÎMPINS CUNOAŞTEREA PÂNĂ LA LIMITELE EI EXTREME  CU O ULUITOARE EFICACITATE ŞI O CĂLĂUZIRE....

 CARE CONTINUĂ SĂ NE UIMEASCĂ PRIN CURĂŢENIA ŢELURILOR ŞI ACURATEŢEA VIRTUALĂ A URMĂRIRII ŢINTELOR ( DE - A DREPTUL MODERN – ŞI DE DUPĂ PERETE / OGLINDĂ )....

 PE CARE ÎN MOD EVIDENT, NU LE PUTEAU CUNOAŞTE, CEL MULT „BĂNUI” ,....CHIAR EI, MAGIŞTRII, DECÂT CU MARE APROXIMAŢIE,

DAR FOARTE SIGURI PE EI, ÎN PRIVINŢA REZULTATELOR LOR,.....AL SCOPULUI ADÂNC , CARE LE  NĂŞTEAU  PERMANENTA .

EI ŞTIAU !

AJUNSESERĂ MIRAŢI CĂ ŞTIU,.....

 EI CUNOŞTEAU UIMIŢI – REALIZAREA GÂNDULUI CUNOAŞTERII  !....

 

EI ŞTIAU (!) , DUPĂ CUM LE DICTAU FĂRĂ GREŞ SIMŢĂMINTELE , SINELE GUVERNAT DE TRIUMFUL PUTERILOR – COINCIDENŢELOR ,....

 

 ÎN , ŞI CU MANIFESTAREA PROPRIILOR LOR            LEGI,  FUNCŢIONÂND VEGHEATE DE APROAPE , DE DISCERNĂMÂNTUL  SPIRITUAL  DE  STARE,...

 STAREA , PE CARE CEŢOS ŞI EVAZIV , O NUMIM CU UŞURINŢĂ / SUBŢIRIMEA SINTAGMEI, DESTUL DE IMPROPRIU ŞI ELEGANT EGALIZATOR   ÎN / DE   BAGATELE.

 

„ILUMINARE” !

 

GÂNDIM DIN NOU CA CEI VECHI ?....

 

DORIM SĂ NE ELIBERĂM DE CONSTRUCŢII DEVORATOARE , CARE DICTEAZĂ ILUZORIU ŞI FĂRĂ NORMALITATE , PE TERMEN LUNG O UNIFORMIZARE COMERCIALĂ ÎN SPIRITUALITATE , ...

 GREU DE A MAI FI DESLUŞITĂ, ACUM CHIAR ŞI DE PROPRIETAR, DAR MAI ALES DE INIŢIATOR, ÎN HĂŢIŞUL DEZVOLTĂRII PRECAR – ÎNTÂMPLĂTOARE ,....

 ŞI ORICUM EŞUATE PRIN ELUDAREA TRADIŢIILOR DISCIPLINĂRII  ÎN  ABORDARE  ŞI  ÎN  DEZVOLTARE .

 

CULTURA, CIVILIZAŢIA ŞI MILENIILE ÎNSEAMNĂ CLARITATE , DISCIPLINĂ , TRADIŢIE, METODĂ , RIGOARE       ŞI CONTROL / AUTOCONTROL ÎN CUNOAŞTERE ŞI AUTOCUNOAŞTERE.

 

RESTUL ESTE SUROGAT CU BENEFICIUL DE MODĂ ŞI ELUDARE ÎNŞELĂTOARE , AMBIGUITĂŢI ,…. SOFISME GOALE, SAU SI MAI RĂU , IEFTINE ŞI GRATUITE , STERILE PE TERMEN  LUNG ŞI ULTRALUNG .