TITLU:

BANDAREA ENERGETICĂ, EXPRIMAREA CARIOTIPULUI PRIN TEHNICA ENERGETICĂ HOLISTICĂ – O SOLUȚIE? AVANTAJE, DEZAVANTAJE PRIN PRACTICAREA CURENTĂ A QIFOENGRAFIEI. ABORDAREA ÎN PARALEL ȘI CONCOMITENT A DESCRIERII HOLISTICE A LEZIUNILOR ANATOMO - PATOLOGICE, A MODIFICĂRILOR FIZIOPATOLOGICE, A MODIFICĂRILOR CITOLOGICE ȘI DE CARIOTIP

Autori: Cristian Calcan, Mariana Calcan, Centrul Particular de Cercetări de Medicină Neuro Endocrin Holistic㠓Do Hishiryo Xin” Buzău.

Investigația citogenetică ca formă specială asociată consultației prin scanare energetică-holistică s-a impus imediat ca o valoroasă metodă de cercetare a cariotipului.

Deși a început ca o metodă strict morfologică interesând numai forma cromozomială și aspectul său de bandare, ca un element aproape decorativ, curând s-a impus metoda de percepție energetică prin realizarea conceptului ideatic, de conștientizare a “bandării energetice”.

Această modalitate aparte de bandare și ilustrare a componentei diferențiate a segmentelor cromozomiale s-a făcut prin aplicarea ideii – percepție definitorie CĂ FIECARE CROMOZOM ARE O APARTE ȘI DEOSEBITĂ ÎNCĂRCĂTURĂ ENERGETICĂ, care se conformează după conținutul său cromatinian “de corp fizic” , prin hetero/eucromatina,

DAR SE MAI DEOSEBEȘTE APARTE ȘI FUNCȚIONAL DUPĂ TIPUL ÎNCĂRCĂRII ENERGETICE COMBINATORII, sub forma unor adevărate aliaje energetice DIFERENȚIATE DUPĂ CALITATEA YNN-YANG și DUPĂ MODALITĂȚILE VECTORIALE DEFININD VITEZA, GREUTATEA, PRESIUNEA ȘI ÎMPIEDICAREA CIRCULATORIE (OBSTRUCȚIA).

Se adaugă acestor parametri și altora, ASPECTUL DE CANTITATE și ASPECTUL DE SENS al mișcării cu semn+/-.

DEFINITĂ ASTFEL, ENERGIA CAPĂTĂ UN ASPECT “FIZIC” PALPABIL, PARTICULAR ȘI MAI CUPRINZĂTOR DECÂT UN ARTIFICIU TECHNIC DE CULOARE SAU DE DENATURARE CHIMICĂ/FIZICĂ.

CROMOZOMUL INDIVIDUALIZAT ENERGETIC, se încarcă prin NATURA FUNCȚIEI DESCRIPTIVE FĂCUTĂ PE “CĂI DE DINAMICA ENERGETICÔ DE “ASPECTE CUPRINZĂTOARE DE HOLISTICĂ INFORMAȚIONALÔ

DE NATURA DESCRIPTIVĂ/ALCĂTUITOARE, DE NATURA FUNCȚIONALĂ/FIZIOLOGICĂ ȘI FIZIOPATOLOGICĂ ȘI DE PARTICULARE ELEMENTE NOMINALIZATE DREPT TIMPUL ANAMNESTIC (PARCURS) ȘI TIMPUL EMOȚIONAL DE PRE-VIITOR.

TOȚI ACEȘTI FACTORI SUNT “BAGAJUL INFORMAȚIONAL HOLISTIC INSTANTANEU CUMULAT EMOȚIONAL”.

CITIREA CITOGENETICĂ A CARIOTIPULUI PRIN “BANDARE ENERGETICÔ POATE FI O SOLUȚIE AVÂND NUMEROASE AVANTAJE:

Bandarea energetica da detalii despre fiziologia si fiziopatologia generala si particulara putindu-se corela acestea cu sensul si felul modificarilor de cariotip.

Dacă se face apel la interpretarea “CODULUI PATOLOGIC CORPOREAL” și cel “CROMOZOMIAL DE BRAȚ” , sau de “GRUPĂ DE CARIOTIP” comparațiile dau “LOGIC-HOLISTIC” clare motive de apreciere și interpretare.

Aduce teoretic o bogată însumare de specificități Holistice de percepție faptică și fiziologică de caracter Calitativ-vectorial , permițînd interpretări speciale și corecte.

Metoda depășește “BARAJUL ARTIFICIILOR TEHNICE” legate de denaturări fizice si chimice , de colorații chimice, de reluri de colorații, indiferent de cât sunt de standardizate și curente.

Dificultățile legate de tehnicile culturilor de celule, de gradul lor de perturbare-afectare cromozomială este destul de bine perceput de tehnicienii citogeneticii.

De altfel chiar una dintre bandările curente are un caracter “NEGATIV”, PRIN OMISIUNE.

Alte avantaje rezidă in natura economică a acestei tehnici care nu necesită amenajări costisitoare , sofisticate aparataje tehnice greu de întreținut, personal numeros si îndelungate temporizări prin pregătiri CITOLOGICE LEGATE DE STADIILE DE CULTURĂ.

CRITICA METODEI DE BANDARE ENRGETICĂ: are dificultăți cu standardizarea individuală a operatorului Holistic, dificultăți cu standardizarea Bandării cromozomiale, cu “INSCRIPȚIONAREA” și fixarea “MOMENTULUI DE INVESTIGARE”.

La momentul actual al dezvoltării tehnicilor de evidențiere și percepție a “LUMII CROMOZOMIALE A CARIOTIPULUI “ prin BANDAREA ENERGETICĂ s-a ajuns la o perfecționată citire cromozomială , atât în elementele de interfază cât și a elementelor cromozomiale de PROMETAFAZĂ (denumite practic “baghete cromozomiale”),

printr-o bandare MIXTĂ, ÎN CARE SE REȚINE BANDAREA STANDARD MENDELEANĂ ( la stadiul de 320 de benzi sau la stadiul de 920 de benzi de cromatină ) și în care benzile de heterocromatină sunt reținute drept reper în gestionarea spațiului distribuit BANDĂRII ENRGETICE.

Prin bandarea mixtă avem date de referință acceptate de genetica tradițională și pe acest câmp de repartiție energetic se distribuie zonele ( bandările desemnate energetic ) și mai ales (ACESTEA FIIND ZONELE CĂUTATE SPRE IDENTIFICARE ), ZONELE POZIȚIONATE TEHNIC, DE SCANAREA MINTALĂ ,

CA AVÎND DEFECTE LEZIONALE SAU DE NATURĂ FUNCȚIONALĂ, PRIN MODIFICĂRI LOCALE CUPRINZĂTOARE DE ORDIN “VECTORIAL DESCRIPTIV” în cadrul unei CALITĂȚI ENERGETICE, ȘI DESIGUR A MODIFICĂRILOR CANTITATIVE ENERGETICE.

ACEASTĂ BANDARE ENERGETICĂ MIXTĂ (numai prin artificiul reperului de siguranță, necesar stadiului actual al “citogeneticii HOLISTICE”), a fost deja depășit prin efectuarea EXPRIMĂRILOR ENERGETICE, cvasi-statice, CALITATIVE DUPĂ DECOPERTAREA RAMURILOR CROMOZOMIALE TRADIȚIONALE DE ÎNSEMNELE HETEROCROMATINIENE , “CERNITE” CONVEȚIONAL și ÎNLOCUITE DE CULORI CONVENȚIONALE ALE CALITĂȚILOR ENERGETICE.

ASTFEL s-a ales ROȘU-PORTOCALIU PENTRU YANG,GALBEN-FOSFORESCENT PENTRU YNN-YANG ȘI VERDE FOSFORESCENT PENTRU YNN. PE ACESTE SPAȚII DOMINATE DE CULOARE CANTITATIV se face astfel referința fiziologică și fiziopatologică a gradului mărimii CANTITATIVE DE ENERGIE.

ADĂUGAREA EXPRESIILOR DE CUANTIFICARE ALE TIPURILOR VECTORIALE DE DATE COMPLECTE DESPRE O REPREZENTARE CUPRINZĂTOARE (și care este cert că înca nu s-a epuizat).

ZONELE DEFECȚIUNILOR CROMOZOMIALE SUNT CUANTIFICATE APARTE DE PROPRIA LOR DISTRIBUȚIE GENERALĂ ÎN SPAȚIU, AȘA CUM ACEASTĂ DISTRIBUȚIE SE FACE ÎN TEMEIUL APLICĂRII LEGILOR HOLISTICE ALE FRACTALULUI UNIC UNIVERSAL,

DENUMIT “INELUL GRAF-FRACATAL CICLIC” DE 6-7 MUCHII, CARE PĂSTREAZA EXPRESIILE MEDIETĂȚILOR CATASTROFICE GRAF-FRACTALE, ARMONIZATE ÎN REGISTRUL “LINIȘTIRE ADECVATÔ, SAU ÎN VARIANTA “CRUEL BARBARIAN”,

CÂND EXPRESIILE MEDIEĂȚILOR ÎNCEARCĂ SĂ STĂPÂNEASCĂ INFLUENȚELE MEDIULUI ADVERS, din orice parte ar veni adversitatea (exterior sau interior).

ACEASTĂ BANDARE ENERGETICĂ , DUPĂ DECOPERTARE, PESTE CARE ESTE REUNITĂ GRAFICA SEMNALELOR DE TULBURĂRI LEZIONALE SAU FUNCȚIONALE ( A CAROR DEOSEBIRE

ESTE LIMITA ÎNGUSTĂ A MODIFICĂRILOR CARE SUNT ÎN CURS DE PRODUCERE SAU DEJA S-AU PRODUS, ANTRENÎND EXTENSII ALE EXPRESIILOR FIZIOPATOLOGICE), ESTE ÎN FAPT

MEDIUL DE DESCRIERE ȘI DE DESCIFRARE AL “SCANĂRII ACTIVĂRII MEDIETĂȚII BIOLOGICE REMANENTE GRAF-FRACTALE” ALE EXAMENULUI CITOGENETIC HOLISTIC REALIZAT LA ACEASTĂ ETAPĂ DE INVESTIGARE. (august 1999)

ACEST EXAMEN ARE PRECIZIE (ACUM), ARE CUANTIFICARE ÎN SPECTRUL MĂRIMII IMPULSURILOR, MĂRIMII SPAȚIULUI DISTRIBUIT, MĂRIMII CALITĂȚII ENERGETICE, SAU AL ALIAJULUI ENERGETIC, PREZENTAT REPARATOR, ARE CUANTIFICARE DE VECTORI DESCRIPTIVI, ȘI POATE FI RELUAT ÎN URMĂRIRE LA INTERVALE LARGI DE TIMP, PĂSTRÎND ÎN TIMP CUANTIFICAREA MĂRIMII INIȚIALE (COMPLET POZIȚIONATĂ ȘI NEMODIFICATĂ)

ȘI ESTE SUPUS UNEI LARGI GAME DE ARTIFICII TEHNICE CARE ÎI LĂRGESC CADRUL DE EXPERIMENTARE SI DE ADRESĂ ÎN TIMP, ÎN REGISTRUL FIZIOPATOLOGIC.

TEHNICA DERIVATĂ DIN CITIREA QIFOENGRAFICĂ (1997), DO HISHIRYO XIN (1998), DO KANDJ LACGENG JIAN (IANUARIE 1999) ESTE MULT SUPERIOARĂ ȘI POARTĂ DENUMIREA PRESCURTATĂ S.A.M.B.R.G.F.

(PRELUATĂ DIN INIȚIALELE TITLULUI DE “SCANAREA ACTIVĂRII MEDIETĂȚII BIOLOGICE REMANENTE GRAF-FRACTALE”).

Observație lexicală:

Pentru comoditatea adresării și relatării se va folosi prescurtarea “TEHNICA” cu nominalizarea de “S.A.M. BY”, înțelegînd expresia ca: “LOCAL-ACELAȘI”, “LA FEL CA ȘI QIFOENGRAFIA” (expresie ad-hoc din cuvintele englezești “same by”), care mimează fonetic într-un fel inițialele de mai sus (“by”-ul venind desigur de la “BIOLOGY”).

* * *

CITOGENETICA ADAPTĂRII ȘI A INTERRELAȚIILOR ENERGETICE

Cocluzii și Aspecte Teoretice:

QIFOENGRAFIA, S.A.M.B.R.G.F.(SAMBY-ul) asigură o rapidă INVESTIGARE COMPLETĂ A ANOMALIILOR CONGENITALE, asigură o BUNĂ INVENTARIERE A MODIFICĂRILOR FIZIOPATOLOGICE CONSECUTIVE MALFORMAȚIILOR, dar și celor asociate, produse sau apărute prin FAZELE REPARATORII SAU DE ADAPTARE.

Duce la o INTERPRETARE CITOGENETICĂ CORECTĂ CU VALENȚE DE INTERPRETARE FIZIOPATOLOGICĂ având posibilitatea URMĂRIRII REPETATE ÎN TIMP ȘI CU CARACTER INSTANTANEU. INVESTIGAREA ENERGETICĂ oferă o altă, nouă posibilitate de APRECIERE A STRUCTURII CARIOTIPULUI, a unei NOI MODALITĂȚI DE BANDARE și a APARIȚIEI UNOR NOI TEORII GENETICE prin încadrarea a tot ceea ce știm în RELAȚIE DIRECTĂ CU LEGILE TEORIEI ENERGETICE HOLISTICE.

Mixarea și suprapunerea teoriilor moderne cu teoria holistică DUCE LA CLARIFICĂRI FIZIOLOGICE, nașterea unor noi interpretări și supoziții AVÂND AVANTAJUL CERCETĂRII DIRECTE PE VIU ÎN CURSUL SCHIMBĂRILOR DE MEDIU și a aprecierii MODALITĂȚII DE NAȘTERE A ADAPTĂRII și ale TUTUROR MODIFICĂRILOR POZITIVE SAU NU.

ASOCIEM CITOGENETICA CU FIZIOLOGIA ADAPTĂRILOR ȘI RECUPERĂRILOR REPARATIVE ÎNREGISTRÂND DEFECTELE CROMOZOMIALE, NECESITĂȚILE ȘI MODALITATEA REPARATORIE CERUTĂ DE ACESTEA, PRINTR-O REALIZARE A UNUI CONTROL REPETITIV, FACIL, NON AGRESIV, INSTANTANEU ÎN PREVENIREA COMPLICAȚIILOR.

SE VA LUA ÎN DISCUȚIE DIVERSITATEA CARIOTIPULUI GENERAL, FAȚĂ DE CEL FĂCUT DIN CELULE ȚESUT ȚINTĂ, MALFORMAȚIE SAU AFECTAT FIZIOPATOLOGIC.

Se vor proba existența eventualelor DIFERENȚE DE BANDARE, DE ÎNCĂRCARE ENERGETICĂ, SENSUL LOR, CAUZA/CAUZALITĂȚILE ȘI MODIFICĂRILE LOCALE ȘI GENERALE FIZIOPATOLOGICE,

DE FUNCȚIE DAR IMPLICIT ȘI DE MORFOLOGIA PE CARE LE INDUC,

Inegalitatea zonelor de DEFECTE/DEFECȚIUNI CROMOZOMIALE, FIXITATEA LOR SAU DISPARIȚIA/amendarea după terapie (imediat sau tardiv), tot ceea ce va însemna DEOSEBIRE ÎNTRE LOCAL ȘI GENERAL, ÎN PLANUL COMPARAȚIEI CODULUI GRAF FRACTAL UNIC/GENERAL (codul indicat de traseele/hărțile glandei callosso-pineale),

Descrise între diferiți timpi de observare față de tratamentul medical, de terapia energetică față de anunțul de complicitate.

În mod cert defectele/defecțiunile cromozomiale înregistrate (proaspete sau sechelare),

Expresie a anormalului din cariotip SUNT ENERGETICE CA MOD DE TRADUCERE/INSCRIPȚIONARE, SUNT ANOMALII (TRANZITORII SAU PERSISTENTE, PE VIAȚĂ) DE CUANTE ENERGETICE, SCINTILAȚII DE PRIMIRE, DE EXPULZIE, APRINDERE DE IRITAȚIE CUANTICĂ (REFLECTORIZANTE, SAU SCINTILAȚII PATOLOGICE DE TENSIUNI ENERGETICE LOCALE FRACTALE) ȘI NU ÎN CELE DIN URMĂ STRUCTURALE,

SUNT ANOMALII DE ALIAJE ENERGETICE , ȘI POT FI EFECTUL STABIL/TRAINIC AL ANORMALULUI GENETIC, MANIFESTAT PRIN DEFECTE NĂSCUTE SAU DOBÂNDITE,

DAR ACESTEA COEXISTĂ ÎN BANDAREA ENERGETICĂ ȘI CU DEFECTELE ENERGETICE, SCHIMBĂTOARE, TRECĂTOARE, CARE APAR ȘI DISPAR DUPĂ VARIABILITĂȚI DICTATE DE AGRESIUNEA MEDIULUI , EVOLUȚIA PATOLOGICULUI,

ÎNȚELEGERILE LOCAL TISULARE ÎN ADAPTARE, PENTRU UȘURAREA ACORDULUI DE EXPRESIE FUNCȚIONALĂ NORMALĂ sau cât mai apropiată de normal,

ACEA NEGOCIERE A FIZIOLOGICULUI CU FIZIOPATOLOGICUL TRANSFORMATOR RESTRICTIV,

ACEA REDRESARE PRIN ÎNȚELEGERE, SURMONTARE/DEVIERE A FIZIOLOGICULUI PRIN ABSORBȚIA SEGMENTARĂ(PROCENTUALĂ) A FIZIOPATOLOGICULUI PROVENIT DIN DISTRUCȚIE ȘI ANULARE, SAU DIN CORECȚII MAI MULT SAU MAI PUȚIN IZBUTITE.

SUNT VARIABILITĂȚI DICTATE DE SUCCESUL TERAPEUTIC (TRADIȚIONAL SAU ENERGETIC) SAU DE ABSORBȚIA ENERGETICĂ ÎNTÂMPLĂTOARE (transmisă/fixată de emoții pozitive “tămăduitare”, “mediu și psihism înconjurător favorabil” sau altele), TOTALITATEA ELEMENTELOR CARE ALCĂTUIESC ADAPTAREA “VIULUI”.

LABILITATEA ȘI VERSATILITATEA ACESTOR DEFECTE CROMOZOMIALE, DIN URMĂ, NU ÎNLĂTURĂ CARACTERUL GENETIC MENDELEAN,

SUBLINIAZĂ FUNCȚIONALITATEA DIVERSĂ A FRACTALULUI/GRAF CROMOZOMIAL, COMBINATORICA SA, “HOLISTICUL” (CA DENUMIRE CUNOSCUTĂ DAR CONFUZĂ, IMPRECISĂ ȘI DEPĂȘITĂ), CEA MAI POTRIVITĂ LA MOMENTUL CUNOȘTINȚELOR ACTUALE AR FI “COMBINATORICA CONEXĂ A MEDIETĂȚILOR ENERGETICE GRAF FRACTALE”,

Impune dorința de STUDIU PATOLOGIC COMPARATIV AL CARIOTIPULUI ENERGETIC CU PATOLOGIA GNERALĂ ȘI DE ORGAN A “VIULUI” LA MOMENTE DIFERITE, și explorînd țesuturile intens afectate, țesuturi țintă,

SE REALIZEAZĂ CUNOAȘTEREA FENOMENULUI DE VARIABILITATE ENERGETICĂ DE CARIOTIP, VARIABILITATEA CARIOTIPULUI ENERGETIC GENERAL COMPARATĂ CU CEA A ȚESUTULUI ȚINTĂ, COMPARATĂ CU CARIOTIPUL MENDELEAN, ÎN CUNOAȘTEREA MODULUI ÎN CARE ACEASTA SUBLINIAZĂ EVOLUȚIA ȘI ORIENTAREA PATOLOGIEI INDIVIDUALE .

Există deja certitudinea CĂ STUDIUL ENERGETIC AL DEFECTELOR CROMOZOMIALE DE BANDARE ENERGETICĂ POATE SEMNALA DATE IMPORTANTE DE ASPECT ȘI EVOLUȚIE PATOLOGICĂ și are o “acuitate de semnal” surprinzătoare, rapidă, inițială, concomitentă sau numai timpurie și fidelă față de aspectele patologice sau de vindecare.

Critica procedurii de investigare:

RAPIDĂ, APROAPE INTEMPESTIVĂ, abordare a cercetării citogenetice, ca orice început, are carențe la stabilirea cu exactitate a tipurilor de defecte cromozomiale.

Aspectul teoretic energetic de investigare produce o ALTĂ BANDARE, anulează disocierea locusurilor de gene tradițională, o semnalează dar nu avem materialul strâns care să indice concluzii clarificatoare,

Dar vin cu ușurință AVANTAJELE RECUNOAȘTERII SCHIMBĂRILOR DE CARIOTIP LEGATE DE MODIFICĂRILE CURENTE ȘI IMEDIATE, ALE TULBURĂRILOR FIZIOPATOLOGICE,

Îmbunătățirea studiului adaptărilor fiziologice și cum aceste modificări schimbă cariotipul (numai în aspect energetic(?), sau și energetic mendelean(?)) pentru că holistic și energetic schimbările sunt rapide, de la un aranjament energetic la altul, AVEM POSIBILITĂȚI NEBĂNUITE DE A URMĂRI PROCESELE GENETICE INTIME.

* * *