2001 : “DESPRE FUNCŢIILE FRACTALULUI DE GRAF CA ELEMENTE / FACTORI DE SUGESTIE, DE CONŞTIENTIZARE INFORMAŢIONALĂ COMPLETĂ”

Calcan.C,Calcan.M, ”New Endocrinology research centre” Buzau,Romania e-mail:calcan@buzau.ro

 

„DESPRE FUNCŢIILE FRACTALULUI DE GRAF CA ELEMENTE / FACTORI DE SUGESTIE, DE CONŞTIENTIZARE INFORMAŢIONALĂ COMPLETĂ, CA MOTIVAŢII ALE PROCESELOR MENTALE GÂNDITE ÎN TIPARUL DE EMOŢIONALITATE SENSITIVATĂ, CODAT ENERGETIC PRIN PROCESUL DE ILUSTRARE ŞI MEMORARE AL NUMEROASELOR FORME, REZULTATE DIN MANIFESTĂRILE DINAMICE ENERGETICE ALE FELURITELOR VARIABILITĂŢI COMBINATORICE (MEDIETĂŢILE PYTAGORA) ŞI CARE ALCĂTUIESC PROCEDEELE NORMALE (SUI GENERIS) DE IDENTIFICARE, PREZENTARE, EVOLUŢIE ŞI PERSONALIZARE DESCRIPTIVE ALE TUTUROR” COMPLETE DE MANIFESTARE (FORME ÎNCADRABILE ÎN LOGICA „NEFIRESCULUI ŢINÂND LA INIFNIT SPRE PERFECŢIONARE” CA O ACOMODARE, DE ASPECT FORMATIV DAR ŞI ILUSTRATIV, ÎNTR-O CURGERE FINITĂ CARE NU OFERĂ NICIODATĂ ATINGEREA PERFECŢIUNII ŞI A FIRESCULUI / AXIOMATIC /).

„FRACTALUL DE GRAF” NĂSCĂTORUL COMPONENTELOR ESENŢIALE CARE EXERCITĂ PROFILUL DIAGNOZEI IMAGISTICE ENERGETICE, LA STADIUL CARE ÎL PRIVEŞTE, DUPĂ CRITERIUL TIMP, EPIC FIZIOLOGIC SAU FIZIOPATOLOGIC, GRADUL DE STRUCTURALIZARE, GRADUL DE AFECTARE COMBINATORICĂ CU DIVERSITATEA ŞI GRADUL DE ASIGURARE A REVERSIBILITĂŢII EMOŢIONALITĂŢII, CARE ÎL DEFINEŞTE ŞI CREEAZĂ. FOLOSIREA FRACTARULUI DE GRAF ENDOCRIN ÎN DIAGNOZA GENERALĂ ŞI LOCALĂ.

AUTORI : DR. CRISITIAN CALCAN, DR. MARIANA CALCAN, CENTRUL DE CERCETĂRI NEURO ENDOCRINE DE VARIABILITĂŢI COMBINATORIE CONEXE INFORMAŢIONALE (HOLISTICE) „DO HISHIRYO XIN” ZAZEN MEDICAL BUZĂU.

 

EXPUNEREA TITLULUI ÎN „EXTENSO IDEATIC, CURSIV”.

 

1. LOCUSUL SPECIFIC AL FRACTALULUI ŞI ROLUL GRAFULUI SĂU DIRECŢIONAT ASEMĂNAREA FORMEI FRACTALE CU LOCUSUL EXPRIMAT ANATOMIC, O CERINŢĂ DE ASIGURAT SAU O INDIFERENŢĂ PLAUZIBILĂ, DECOPERTATĂ EMBRIOLOGIC ONTO – FILOGENEZIC CA FORMĂ SAU REŢINUTĂ PRIN FUNCŢIONALITATEA CORECTĂ, DECURGÂND PRIN ANALOGIE, SAU ÎN TIMP PRIN DESĂVÂRŞIREA CREŞTERII ŞI ACOMODĂRII FORMEI DE FUNCŢIE.

 

TIPARUL COMUN DE FRACTAL DE GRAF CU 6 / 8 NODURI ŞI MUCHII CERUTE, VARIABILITATEA SA MODERATĂ, FORMELE HEXAGONALE / OCTOGONALE, RECTANGULAR DESCHISE SAU CIRCULARE, FOLOSIREA GRAFURILOR DE ÎNCHEIERE CIRCULARE SAU CU CIRCUIT DIRECŢIONAT ÎNLĂNŢUIT CU ÎNCADRARE SEVERĂ – FIXĂ, DIFERENŢIAT DUPĂ SPAŢIALITATEA PLANULUI SAGITAL, AFRONTAT DREAPTA – STÂNGA „OGLINDIT” (CAREUL SACRU / CHINA /, SAU AL PLANULUI TRANSVERSAL SUS – JOS/ TERESTRU  - CELEST (CHINA), CU OGLINDIREA LA MIJLOC, BILATERALĂ A UMANULUI CARE CÂŞTIGĂ ASTFEL CAPACITATEA DE A INVERSA FORMA ŞI DIRECŢIA DINAMICII DE GRAF „ÎN FORMA CĂRŢII DE JOC”).

ROLUL SPECIAL AL TIPARULUI FRACTUALULUI DE GRAF „RĂSCRUCE” DE BIGURCARE DICHOTOMICĂ VEGETAL – MUSCULARĂ (FRACTUALUL PORT SAU SPLENIC) AL FRACTUALULUI CRUCIFORM ORTODOX, CU DOUĂ BRAŢE TRANSVERSALE (CALEA GLANDEI PINEALE) SAU AL FRACTALULUI DE GRAF VEZICULAR, DE INSPIRAŢIE EMBRIONARĂ GASTRULARĂ, VEZICALA : CELOEMIC, ALANTOIDIAN, OMBILICAL, DAR ŞI HIPOFIZAR, VENTRICULAR DOI CEREBRAL DREAPTA – STÂNGA, CU CARACTER CIRCULAR, CU TRIMITERE SPRE ALUZIE CĂTRE ADEVĂRAŢII ORGANIZATORI ŞI ORDONATORI EMBRIONARI DE CREŞTERE ŞI MIGRAŢIE SUB FORMA LOR VEZICULARĂ, DE PUNGI (RATKE, SESSELE) CELOMICE SAU PLACODE, SINUSOIDE CAVITARE, MUGURI CAVITARI, TUBULARI, INFUNDIBULARI.