POSTER  - Nr.1/1999.

 

Medicina neuro endocrin holistică

Centrul de cercetări DO HISHIRYO XIN. Buzău

dr. Cristian Calcan, dr. Mariana Calcan

 

MEDIETĂŢILE ENERGETICE. NEUROMODULAREA ENERGETICĂ ŞI MEDIETATEA, FRACTALII ŞI MEDIETATEA. NEUROMODULAREA DINAMICĂ ENERGETICĂ HOLISTICĂ SUNT MEDIETĂŢI ENERGETICE ÎN IPOSTAZE BIOLOGICE, SUNT FRACTALE/MANIFESTĂRI FRACTALE, CARE SE AUTO-ORGANIZEAZĂ, SE AUTOREFAC.

 

 

Sunt FRACTALII după organizare şi construcţie, MEDIETĂŢI după exprimarea energetică   şi HOLISTICE după ipostazele medietăţii şi capacitatea predominant informaţională.

 

“Medietăţile” sunt expresie a unor relaţii matematice fixe, a căror valori se modifică după valoarea matematică introdusă în relaţie/expresie, ecuaţie şi care duc la realizarea unor numere sau şiruri de valori matematice,   conduse de regulă de formare.

 

Este o înşiruire a momentelor de transformare, a felului momentelor de transformare, “a felului exerciţiului de transformare”.

 

Cele 10 feluri/modalităţi de transformare propuse, condeansează fiecare într-o ecuaţie matematică (matematică, ca alegere a expresiei pentru uşurătatea percepţiei, dar putea fi la fel de bine o ecuaţie/formulă biologică în expresie matematică), expresia valorică a unor diferenţieri naturale, într-un şir valoric legat de expresia de pornire/bază.

 

Fiecare fel/tip al medietăţii ESTE O LEGE A PROPORŢIILOR VALORICE, indiferent de natura valorii iniţiale, şi exprimă cu claritate un mod înrudit, derivat şi complectat din modul universal de promovare a înfăţişării existenţei, fiecare (medietate) având altă cunună glosară de adjective potrivite cu ipostazele ei iniţiale şi cu dezvoltările  lor gradate din sursa mamă. Ipostazele pot ajunge la 2-3 grade (în simplu şi pentru necesităţile explicaţiilor biologice).

 

Medietăţile exprimă înrudirea modului de existenţă al complexului, modului de existenţă al potenţialului de identificare, al potenţialului de existenţă. De fapt, medietăţile exprimă cele 10 feluri – “planuri de exprimare” al potenţialului de existenţă în satisfacerea potenţialului de identificare. Ecuaţia verbală şi ideatică exprimă:

 

“Medietatea/medietăţile = cele 10 feluri – ipostaze ale planului de exprimare al potenţialului de existenţă” prin/pentru satisfacerea “potenţialului de identificare”, sunt exprimarea existenţei prin felul identificării ; identificare înseamnă şi răspuns!

 

IPOSTAZA DE MEDIETATE, IERARHIZATĂ LA DIFERITE PALIERE ESTE O CONJUGARE A MODURILOR ÎNRUDITE ALE EXISTENŢEI ŞI A FELULUI. LOR DE EXPRIMARE, IDENTIFICARE

 

Exprimarea şi cunoaşterea existenţei prin conjugarea felului descriptiv de identificare, al felurilor de exerciţii ale potenţialelor de identificare, constituie un imens bagaj holistic, produs şi dominat de energiile joase ale vibraţiilor energetice de medietate, capabile de ARANJAMENT/BAGAJ INFORMAŢIONAL ŞI FIXATE / POZIŢIONATE DE EXPRESIA “STATUSULUI” FRACTAL, CU O ANUME, ADECVATĂ POTRIVIRE ÎNTRE POLUL HOLISTIC ŞI POLUL DE MEDIETATE.

IATĂ VIUL,   “ECCE BIOS”!