FUNCŢIA HOLISTICĂ A “ANALOGIEI INVERSATE” ESTE O FORMĂ MAJORĂ A FUNCŢIEI DE NEUROMODULARE DINAMICĂ ENERGETICĂ HOLISTICĂ ŞI ESTE REALIZATĂ ÎN AMPLOAREA SA DE GLANDA ENDOCRINĂ CALLOSO-PINEALĂ, PARAFIZA-COELOMICĂ

 

 

Funcţia holistică a “analogiei inversate”, este o funcţie tipică pentru capacităţile de exprimare şi de influienţare  informaţională ai centrilor cei mai importanţi ai viului, variabilitatea, versatilitatea, grabnica înregistrare şi grabnica transmitere-retransmitere a secvenţelor informaţionale şi în special informaţional-energetice ca şi imediata răspândire a impulsurilor secvenţiale de răspuns cu aceleaşi caracteristici,

 

fac din acest complex informaţional holistic, fixat ca “sediu de adresă” în glanda endocrină calloso-pineală, un major semn al unui mod superior de organizare al viului energetic, computerizat, supraierarhizat şi subordonator (prin valenţele sale, de adaptabilitatea de răspuns, de felul coordonării, de felul control-subordonării, MODELELE GÂNDITOARE DE ANALIZĂ-SINTEZĂ DE “FACIL RĂSPUNS” cu filling funcţinal, temporal, spaţial şi de redundanţă NORMAL, dar şi filling în contralateralitate, sau filling inversat (invers), în neaşteptate şi organizat-aleatorii “invers-întoarcere” la 90-180°, sinusoidale ciclice sau în cerc;

 

sistem cu valenţe de expresie complecte: expresia generală, expresie rezultantă, autoexpresie locală, expresia autoorganizării, expresia “analogiei inversate”.

 

“Analogia inversată” ca funcţie, înseamnă acea funcţie, care prin miezul său de dinamică energetică propune şi opune informaţii şi tendinţe holistice energetice rezultante sau prelucrate, preluate pe aceleaşi circuite energetice dublate şi întrepătrunse, care îşi continuă funcţia prin ritm, direcţie, cadenţa schimbărilor de direcţie şi de energie, după fluxualitatea absorbţiei energetice, compatibilitatea absorbţiei energetice,

 

pe care liberul arbitru al viului din interior, este hotărât şi puternic ghidat de o funcţie de recunoaştere şi gândire-decizie rapidă şi direcţionată către interiorul complexului informaţional – ca o gândire adâncă prim apărută a cărei adresabilitate/adresabilitare aduce mirare ca şi emoţie a “nou-cunoaşterii”.

 

Şi astfel are o diminuare a calităţii sale de liber arbitru-holistic energetic (sau la acest nivel nu avem măsura funcţiei sale particulare),

 

schimbări care afectează/interesează calitatea, de flux în cuantum, în vectori de expresie şi de rezultantă a însumărilor, ceea ce face ca în mare totul să pară haotic-aleatoriu, cel puţin în agregarea parametrilor calităţii energetice dominante dar şi a bornelor determinante,

 

ale momentelor de întrerupere de circuit şi de basculare a direcţiei (întoarcere) şi desigur chiar a calităţii energetice de intrare şi care este urmărită pentru modificare.

 

Se aseamănă cu un “balet al fluturilor”, dacă este să numim un fapt biologic cunoscut ca însumarea elocventă a expresiei funcţiei holistice “analogia inversată”.

 

Ea stă la baza determinismului superior holistic al unităţii de viu (biologic) a determinătăţii, ca rezultatul particular individual aparent/aproape karmic” (?) al funcţiei, indiferent de clasa şi specia sa.

 

Este expresia condensată a auto-organizării, a modului de permisibilitate a influienţării holistice străine de unitatea individuală holistică, este expresia nevăzută a adevărului, cunoscută de antichitatea timpurie, pitagoriciană,

 

este  vioiciunea emoţiei de a fi liber şi viu, “în compania prietenilor (apropiaţilor umani sau animali) simbolul “familiei de viaţă”, a “familiei de şcoală antică de gânditori şi susţinători”.

 

Este semnul permanent al detaşării (emoţie) al echilibrului liber, nestânjenit… şi al instalării suflului de armonie.

 

Funcţia holistică a “analogiei inversate” este desigur una din modificările/ modalităţile de funcţionare (poate una dintre cele mai speciale/spectaculoase şi influiente, la propriu), dar şi expresia tehnică a funcţionării, funcţionalităţii complexului modulator informaţional, responsabil direct al neuro-modulării dinamice energetice ca funcţie holistică.