1999: “GLANDA  HIPOFIZĂ  SISTEM   ENERGETIC COMPLEX ”.

 

FUNCŢIILE SALE INTIME ĪN CONTEXTUL FIZIOLOGIC ŞI  FIZIOPATOLOGIC,  CA REZULTAT  AL INFLUENŢEI COMPLEXE A FIZIOLOGIEI  MEDICALE ENERGETICE   DE VARIBILITĂŢI  COMBIN ATORICE CONEXE GRAF FRACTALE, ASUPRA FIZIOLOGIEI TRA DIŢIONALE  MEDICALE MODERNE .

 

      CONTINUAREA   PERPEETUĂ   A  FUNCŢIILOR   PRIMARE   DE   ORGANIZATOR   EMBRIOLOGIC  PRIMORDIAL  PRIN    ELEMENT ELE    SALE     PARTICULARE    ŞI   DE   EXCEPŢI E    ENERGETICE   FUNCŢIONALE  ,  LUĪND   SEAMA   ŞI   DE   PERFECTELE    CONEXIUNI   FUNCŢIONAL  ANATOMICE   REZULTATE   DIN   DETALIILE ANATOMO – TOPOGRAFICE     PARTICULARE,

 

    CARE   EXPRIMĂ  EVOLUŢIONIST  PERFECŢIUNEA  CUMULĂR  II   DETALIILOR    STRUCTURALE    PERFECTE ,   CU   EFICIENŢA  FIZIOLOGICĂ     NEURO - GLANDULAR - ENZIMATICĂ    ĪNTR-UN      TERITORIU  MINUSCUL  TISULAR ,   DE  CĪTEVA  GRAME  MASĂ,     PĂSTRAT   PRINTR-O   PALEO   FILOGENIE  ANCESTRALĂ CA UN ANGRENAJ    BIOLOGIC     DE     EXCELENŢĂ,   

                     

    FORMATAT  ECONOMIC  CA UN  FĂT EMBRIONAR ,ALE  CĂRUI   CONEXIUNI     RADIALE     PĂSTREAZĂ   MODELUL    ARHETIPAL  SOLAR ,  ĪNGLOBĪND  UN CONDUCĂTOR   NEURAL ŞI  UN   MICRO ACCELERATOR    ENERGETIC   VASCULAR ,    SUB   FORMA UNUI COMPLEX  ŞI  SOFISTICAT   SISTEM  PORTAL (!!)  GLANDULAR .“

 

 

AUTORI  :   Dr .  CALCAN   CRISTIAN  ,  Dr .   CALCAN   MARIANA  CENTRUL  DE  CERCETĂRI   DE  MEDICINĂ   NEURO   ENDOCRIN COMBINATORICĂ      INFORMAŢIONALĂ   “ DO  HISHIRYO  XIN “ ZAZEN MEDICAL  , BUZĂU .

 

TITLUL “IN EXTENSO” IDEATIC  :

 

    Glanda  HIPOFIZĂ  şi rolul său ENERGETIC de primă mīnă. .   CONTINUAREA  funcţiei sale  de ORGANIZATOR  EMBRI OLOGIC   ENERGETIC,  perpetuată şi  post  natal ,  dar şi mai evident  la vīrsta adultă  ( 1 ),

     unde COMPLEXUL ENERGETIC  Central  şi  Visceral  este extrem de solicitat pentru a face faţă numeroase lor  variante de  INDUCERE a  Adaptabilităţilor  mai  Facile  şi mai Economice,   prin  folosirea unei  palete cīt mai  diverse  de VARIABILITĂŢI  COMBINATORICE Conexe  Graf Fractale  adecvate  şi pentru care la o ALEGERE  NUANŢATĂ , TREBUIE  SĂ COEXISTE CONEXIUNI  PERFECTE, de o mare diversitate şi o capacitate de ALEGERE  ŞI  INDUCERE  REMARCABILĂ , pentru care CONLUCREAZĂ  STAŢIILE de CONDUCERE şi INDUCERE /ORIENTARE  CENTRALE(Glanda Calosso Pineală,Talmusul),

 

 

      SUBSTAŢII   DE  ANALIZĂ - SINTEZĂ   EFECTORII   şi AFECTORII   de    MANEVRABILITATE,  ORGANIZARE  şi IMPUNERE ENERGETICĂ  Definitivă şi Definitorie,de o mare RAPIDITATE şi  cu un deosebit IMPACT  TISULAR  VISCERAL,  

  

.   REALIZAT fie prin VERIGA TRANSMISIEI ENERGETICE, dacă   RECEPTORII  sīnt  SPECIFIC  SENSIBILIZAŢI ,  sau pe     CALEA   CONFLUENŢEI   VASCULARE    ca   DEBIT , Viteză, Fluenţă,Turbionare, aşa CUM  SISTEMUL  PORT HIPOFIZAR     cu    siguranţă  o  poate  INDUCE ,

 

    Aceasta constituind unul din  mijloacele SUBTILE care asigură un AVANTAJ  PRIMORDIAL PALEO–FILOGENETIC pentru Glanda Hipofizară,

 

     Un  al treilea  mijloc fiind  REZULTATELE de  EGALIZARE ENERGETICĂ  LOCALĂ TERITORIALĂ cu aspecte Simetrice şi  SIMULTANE  ca  īn  multe  zone anatomice cu IDENTITATE SIMETRICĂ    DREAPTA – STĪNGA ,  sau   Antero-Posterioară  verticală .

 

     Un  al  patrulea  mod de INTERVENŢIE şi corecţie energetică aparţine mai ORGANIZAT şi mai evident HIPOFIZEI,la nivelul lobului  GLANDULAR ,  care beneficiind  de un  SISTEM PORT PARTICULAR   INTEGRAT, īl  poate FOLOSI ca  un  SISTEM  ACCELERATOR ENERGETIC,

 

     ACESTA , PUTĪND  SUSŢINE   APARIŢIA  UNOR MICRO ZONE MARGINALE aleLOCUSURILOR MICRO-TISULARE, UNDE se  pot  REALIZA  MARI  TENSIUNI   SUPERFICIALE DE SUPRAFAŢĂ  ŞI  MARGINALE   faţă  de  SUPRAFEŢELE CIRCUMSCRISE  sau  MĂRGINITE ,  TENSIUNI  care           RECOMANDĂ, de urgenţă, LUAREA UNOR MĂSURI  LA NIVELUL LOCUSURILOR şi prin  SIMILARITATE şi  SIMULTANEITATE şi la ALTE NIVELE ZONALE sau  TISULARE VISCERALE.

 

     Cel de al cincilea MOD DE CORECTIE  este  cel  cunoscut şi tradiţional, de INTERVENŢIE  SECRETORIE  glandulară şi de RĂSUNET  ENZIMATIC ŞI BIOCHIMIC MOLECULAR .

 

 

  Trebuie    ADĂUGĂM  UN  ADEVAR  INCOMOD   pentru LUMEA  CERCETĂRILOR MOLECULAR ENZIMATICE ŞI A  MEDIATORILOR ,  FIE EI   NEURO  CHIMICI  DIRECŢI SAU DE  ECOU –REVERSIE  ENZIMATICĂ şi  anume, cu tot RESPECTUL :

 

     REALITATEA  MOLECULAR ENZIMATICĂ se va     diversifica  inepuizabil   prin  DATUL GENETIC  Nominalizat  şi  īncă RESTANT , ADĂUGĪND  ŞI  DATUL DE  INGINERIE ŞI  DE COMPOZIŢIE GENETICĂ  clonală , īn expansiune  sigură , …

 

     ESTE O VARIABILITATE  COMBINATORICĂ CONEXĂ satisfăcătoare , CU ADRESĂ FARMACOLOGICĂ industrială ,     dar NON REZUMATIVĂ  …şi  vai ,  non   ULTIMATIVĂ !

 

      Abundnţa  tendinţelor  definitive  naşte īndoieli  şi  STRESS IERARHIC, Şi TEHNOLOGIILE nu se pot CUNUNA NEVOIT CU NATURA,…..PLURALITATEA  ĪN  DIVERSIFICARE  fac contrariile să funcţioneze,astfel AGREMENTĪND PROGRESUL  oricărui domeniu.

 

       ESTE  UN  MODEL VIU , natural ,arhaic şi viabil  ceea ce PROPUNE latura medicală descriptivă ENERGETICĂ A     VARIABILITĂŢILOR COMBINATORICE CONEXE, mai ales    I   se    īntrezaresc mari posibilităţi  DESCRIPTIVE, de avangardă  INFORMAŢIONALĂ , la orice DIMENSIUNE ,  cuplīnd esenţa formelor la rectficări de unghi şi TRANSGRESIE TEMPORALĂ

 

                     

  CONSIDERAŢII ANATOMICE ŞI DETALII TOPOGRAFICE AI LOBILOR  ALCĂTUITORI  AI  HIPOFIZEI ( 2 ) :

  

                     Īn mare lobul neural posterior păstrează o structură compactă  tisulară  avīnd un aranjament energetic de grupaje de variabilităţi   extrem   de   distincte ,  supuse   funcţional    legilor distribuţiei GRAF FRACTALE ( ale celor 6 medietaţi distincte şi operatorii) şi care ocupă spaţii parcelare tisulare individualizate.

 

     Toate    aceste    LOCUSURI   AU   O    FUNCŢIONALITATE DISTINCTĂ  şi  CONTRIBUESC  DIRECT la TRANZITAREA, PRELUCRAREA    ŞI    TRANSMITEREA     PREDILECTĂ   a informaţiilor energetice de la Viscere prin  etajele  coordonatoare  DIENCEFALICE    (  prin  medierea  acestuia)  ( A ) ,

 

     dar  şi  pe  CALE DIRECTĂ, prin intermediul INFORMAŢII  LOR    cu    ADRESĂ   ENERGETICĂ   via   glanda   CALOSSO- PINEALĂ   sau   alte  ETAJE ,  SUBSTAŢII   de   TANDEMURI  sau   ECRANE  ENERGETICE  CONSACRATE ( B ), care  POT  PRELUCRA INFORMAŢII LOCALE , de  CONFLICT         ENERGETIC   TISULAR ,   din   cadrul    STRUCTURILOR   locale  (1)  (TIROIDA,  PANCREASUL digitiform),  sau  din  ARBORESCENŢA    CIRCULATORIE     AUTORIZATĂ    DE    IMPACTUL CONTINUU   AL   OBIŞNUINŢEI    BOLOGICE    SISTEMICE FILOGENETICE ANCESTRALE), .                     .    .        .

      DESCENDENTĂ    PE   IZVOARELE  FILUMURILOR NĂSCUTE  DE EVOLUŢIE (2),  cum   este ARBORESCENŢA  MEZENTERICĂ  sau  AORTICĂ TERMINALĂ  cu ramurile sale PROFUNDE,

           şi alte CONFLICTE ENERGETICE produse                            de     CAZUALITATEA    CONJUNCTURALĂ    GENETICĂ ,    anamnestică    sau  dramatic  instantanee ,  intempestiv㠓 cruel  barbarian “   ( neuro   modulatorie    actualizată ) ( 3 ) . 

 

    ALĂTURAT de TIJA NEURALĂ HIPOFIZARĂde STRICTĂ  ORIGINE  TELENCEFALICĂ (prozencefalică) se află Structura de vecinătate intimă( 2 ) cu LOBUL GLANDULAR anterior,  denumit şi  ADENOHIPOFIZA  şi care mijloceşte numeroase contacte de traversare energetică la cerinţe justificate de CONLUCRARE, COLABORARE ŞI TRANSPORT ENERGETIC       INFORMAŢIONAL , AVĪND  MOTIVAŢII  NATURALE   DE   CORECŢIE   ŞI   AJUSTARE , SAU  IMPERIOS  NECESARE ,

 

 .  DE CORECŢII ALARMANTE  DE SALVARE  a    OMOGENITĂŢII ENERGETICE  de ECHILIBRARE  şi  de MENŢINERE A  CODULUI  ENERGETIC  NATAL ,  sau   de   PĂSTRARE A  POSIBILITAŢILOR    LUCRATIVE    DE   REVENIRE   de   la CODUL  PATOLOGIC ENERGETIC  la               o    cīt  mai  APROPIATĂ  IMAGINE  ENERGETICĂ  NATALĂ  PERSONALIZANTĂ(!), STRUCTURA  LAMELARĂ INTERLOBARĂ ,   FASCIALĂ (2).

 

     ACEASTĂ  STRUCTURĂ TISULAR  PERMEABILĂ, ESTE CONJUNCTIV – FASCIALĂ ,  DAR    PERMITE    POLIMERI  ZĂRI   DE   COLAGEN   CA   “TRASOARE    DE  TRECERE”,   SUB  IMPUL SURILE    TRANSFERURILOR    ENERGETICE,   FASCICULA RE  SAU MAI  LĂRGITE, DE  SUPORT  “FIZIC  EMOŢIONAL” SAU “FIZIC MATERIAL” CA MANIFESTĂRI  DE  DINAMICĂ ENERGETICĂ, CONSACRATE   ĪN LUMEA VARIABILITĂŢILOR combinatorice GRAF FRACTALE (sic),

 

    LUĪND  CARACTER  TEMPORAR  SAU  PERMANENT  ĪN FUNCŢIE  DE VITEZA   ŞI  AMPLOAREA  CONTINUITĂŢII TRANSFERURILOR   ENERGETICE STRICT LOCALIZATE PE LOCUSURILE vecine adenohipofizare CARE URMEAZĂ A FI    DETERMINATE,    LA STINGRE   sau   EXALTARE  .

 

    IMAGINEA GRAFICĂ  care  poate  fi  urmărită   pe  crochiul original alăturat, are  aspectul  unei  hărţi  militare,unde direcţia loviturilor programate, tinde să  īncleşteze grupările inamice cu o decisivă şi precisă adresare , şi īn care cursivitatea acţiunilor                 militare nu este pusă la īndoială de subordonat, ca  şi de  cel afectat .

 

    TOT ASTFEL ORDINEA CENTRILOR ENERGETICI   CONDUCĂTORI  NU  LASĂ  DUBIU ASUPRA EFICIENŢEI   LOR STRICT MILITARIZATE DE COMENZI GRAF FRACTALE , (de sigur nu de markgrafi sau alte ierarhii administrativ - militare prusace , dar paralelismul de ordine şi īnregimentare disciplinată cazonă īmi sīnt familiare prin educaţia mea militară tradiţională)

 

   ŞI  ĪNCEARCĂ SĂ CONVINGĂ MAI STATORNIC , ulterior, asupra EXISTENŢEI  UNEI BIJUTERII FORMATATE  PALEO   - FILOGENETIC (HIPOFIZA) , RELICVĂ  PREŢIOASĂ A UNUI MARE SUCCES BIOLOGIC ,care aparent nu se deosebeşte prin nimic  īn faţa  altor   glande endocrine , bine  studiate  şi  epuizate ştiinţific   īn  manierele   moderne ,   dar  care   pentru   aplicaţiile medicinii   variabilităţilor   combinatorice  conexe  graf - fractale se dovedeşte  o surpriză  entuziasmantă ,

 

    UN  ADEVĂRAT “MODEL   ENERGETIC”,  FUNCŢIONAL  FIZIC   ŞI    EMOŢIONAL    ĪN   SPIRITUL  MEDIETĂŢILOR  INFORMAŢIONALE   ENERGETICE  (!)     POSEDĪND             UN  ACCELERARTOR   ENERGETIC ŞI O    INTERCOMUNICABILITATE   LOCAL – INTERNĂ  ŞI GENERALĂ   DE  O  SIGURĂ   MANEVRABILITATE                             ŞI    MANIABILITATE    ULUITOARE .

 

   CONEXIUNILE    SALE   DE   “ EMISAR  RECUPERATOR”   CU  CELE    4    MARI  CORPURI  GLANDULARE, FOARTE   TIMPURII EMBRIOLOGIC, săptămīna 2 – 7 , EPIFIZA, TIROIDA ,TIMUSUL   ŞI  GLANDA  CALOSSO - PINEALĂ , īn  fapt   paleo-parafiza coelomică, ĪI CONFIRMĂ  CLASA  MANEVRABILITĂŢII  ENERGETICE   ARHAICE ,   ĪNTĪIETATE   DISPUTATĂ   PERMANENT   TIMP  ĪNDELUNGAT,   īn    plan    evoluţionist biologic cu                   PALEO   GLANDA   CALOSSO  - PINEALĂ ,   şi  PALEO          - PARAFIZA  COELOMICĂ care  treptat  ĪŞI PIERDE CORPUL FIZIC TISULAR ,  PREZENT  CA RELICVĂ  RESTANTĂ   LA      PEŞTI   ŞI   BATRACIENI ,  IAR   DIN  ACEST  MOMENT  LA PARAFIZA COELOMICĂ, CORPUL FIZIC ESTE  ĪNLOCUIT,

 

 ŞI  DE-A DREPTUL MASCAT  DE GLANDA  ENERGETICĂ IDENTIC FUNCŢIONALĂ (PROBABIL !) LIPSITĂ DE CORP FIZIC TISULAR TRADIŢIONAL, DAR MENŢINĪNDU-ŞI  UN MINIM  ATRIBUT  ANATOMIC VASCULAR,DE EXCEPŢIE,  PRINTR-UN   COMPLEX  DE  CORDOANE TISULARE ,        ADEVĂRAŢI  PEDICULI-TIJE (restanţi din migraţia embrionară?), STRIILE    LONGITUDINALE   MEDIANE   ŞI   LATERALE , AVĪND  un  SUPORT NEOCEREBRAL prin CORPUL  CALOS  ŞI   BENEFICIIND  DE  ASOCIEREA  ILUSTRĂ  ĪN  SPECIFI     CITATE,  A  SINGULAREI  ARTERE  CEREBRALE ANTERI OARE  ,  prin ramurile sale  anume alese şi poziţionate .

    DESCRIEREA, se īnţelege, APARŢINE GLANDEI CALOSSO PINEALE, ĪNLOCUITOAREA PALEO  PARAFIZEI COELOM   ICE , dar TREBUIE DIN NOU SUBLINIATĂ ,

 

    SUBSTITUIREA BIOLOGIC MAGISTRALĂ  A   TANDEMULUI   ARHAIC de CONDUCERE  EFICIENTA şi EFECTORIE, FORMAT   DIN    PARAFIZA    COELOMICĂ    ARHAICĂ  ŞI  PALEO   HIPOFIZĂ , AMBELE   PREZENTĪND   CU  OBSTINAŢIE    CORPURI     FIZICE    LA     ACTIVITĂTI    MAXIME  , COMPLEMENTARE şi de SUBSTITUŢIE, DE MAGNITUDINI  ENERGETICE  TRANSFERABILE ,  cu  un  bogat  şi  SPECIAL  SISTEM    CIRCULATOR     ARTERIAL        ACCELERATOR  (PORT)  , CARE   BĂNUIESC     ĪŞI   ARE     PROTOTIPUL  PALEO  - FORMATOR   ĪN  SISTEMUL   CIRCULATOR   AL CORDULUI   EMBRIONAR  TIMPURIU ,

 

 I SE OPUNE ĪN PREZENT TANDEMUL CALOSSO  PINEALĂ - HIPOFIZĂ , UNDE CALOSSO PINEALA  ĪŞI PĂSTREAZĂ CU  EXCELENŢĂ  ACTIVITATEA   DIRIGUITOARE  ENERGETI  CĂ LA ADEVĂRATELE şi PERMANENTELE  COTE de MAXIMĂ EFICIENŢĂ FĂRĂ CORP FIZIC , şi fără ACCELERATOR   ENERGETIC       PORT , DEVENIND  PRIN AŞEZAREA  PE   CĂPĂTĂIUL  CORPULUI   CALOS , RELEU  INTER EMISFERIC  PRIMORDIAL , UN ACCESANT DIRECT INFORMAŢIONAL,

  

CARE   POATE  BENEFICIA   DE  MAI  MULTE  SURSE     DE ACCELERATORI ENERGETICI  ŞI DESIGUR ŞI AL CELUI   PORT  HIPOFIZAR , CU AL   CĂRUI  CORP  POATE    INTRA    ĪN REZONANŢĂ DIRECTĂ , PRIN FACILITĂŢILE DE  CARE DISPUNE , PE   CALE  ENERGETICĂ  ŞI  NEURALĂ ,    PRINTR-O  SUPRA  COMUNICABILITATE    INFORMAŢIONALĂ DIN  DOMENIUL VARIABILITĂŢILOR COMBINATORICE CONEXE  GRAF   FRACTALE  GENERATOARE   DE  ACOMODĂRI  DIVERSE ŞI   SUBTILE , ECONOMICE PRIN ENERGIILE   DE  JOASĂ  PUTERE  , DAR ĪN ACELAŞI TIMP MULTI DIVERSIFICATE    CONEX  INFORMAŢIONAL .