1999: “PANCRESUL ŞI TIROIDA, “EFECTUL” AUTOORGANIZATORIC FRACTAL-BIOLOGIC SAU MOTIVAŢIA ASAMBLĂRII PE TIPARUL TISULAR ENDOCRIN.

MONTAREA EMBRIOGENETICĂ TIMPURIE PRIN NECESITATEA DESERVIRII DE “CAUZĂ”/CAUZALĂ, MOTIVAŢIA DE “IMPULSUL DE CREŞTERE” (DATORATĂ) (MOTIVUL I) ŞI FELUL “IMPULSULUI FUNCŢIONAL” (DE ANVERGURĂ, GRADUL II) – “NUTRIŢIE ŞI CREŞTERE” (MOTIVUL II), DUPĂ GENETICA ŞI EMBRIOLOGIA, EMBRIOGENEZA FILOGENETICA ARHAICA (ANUME LA SAUROPSIDEENE!). EMBRIOLOGIE COMPARATĂ.

 

 

 

Autori: Dr. Cristian CALCAN, Dr. Mariana CALCAN, CENTRUL DE CERCETĂRI DE MEDICINĂ NEUROENDOCRIN HOLISTICĂ “DO HISHIRYO XIN” ZAZEN MEDICAL, BUZĂU

 

 

ANTE-REZUMAT:

 

          MOTIVAŢIA I: Ambele motive de irigaţie (în principal) precumpănitoare, “poziţională de creştere” (privind caracterul poziţional, local), centru de irigaţie sanguină de “desfacere şi nutriţie”, pentru “schema cefalică” (prosencefalică), care trebuie dezvoltată şi parţial mielinizată timpuriu (!), mai ales limbic şi diencefalic,

 

 

          ca şi în teritoriul abdominal, pentru realizarea unei centrale distributive de irigaţie sanguină, şi mai ales energetica (energia QI, medietatica) viscerală, mult mai importantă, de importanţă imediată (!)

 

 

          şi de perspectivă în realizarea “excelenteinutriţionale, chiar din vitelus şi pentru lung timp (!) (importanţa maximală) şi pentru larga diversificare viscerală de creştere (maximal răspândită pe pragul celomului)

 

 

          importantă: ca accentuată diversificare de ierarhie, (primordialitatea măririi funcţiei şi a rotaţiei poziţionale, migrarea multiplă şi diversificată)…

 

 

          motivată de spaţiul divers de ocupat (pentru ocupat), de periodizarea timpului de dezvoltare, cadenta ierarhică a sa (!)… de timpul funcţionării, rapid, ultrarapid, tardivizat, … de volumul funcţionării, imens, rapid sau lent, …

 

          de repartiţia de teritoriu şi aşezarea după gradul de expunere: la periculozitatea maximă, şi direcţia, convergenţele direcţiilor de atac (proporţie procentuala 100 (%) înscrisă în codul funcţional al pericolului de atac, maniera codului genetic holistic – nonmendelian), a zonei tisulare expuse la periculozitatea maximă la animalul tânăr şi adult.

 

***

 

          Pancreasul este totuşi un corp energetic unic cu funcţie neuro-modulatorie complexă, asemănătoare tiroidei, care îndreptăţeşte să fie considerat ca un tandem de primă mărime în componenţa (asociaţia) cu glanda caloso-pineală, deoarece există o motivaţie temeinică:

 

 

1. O zonare energetică bogată, care permite funcţii holistice de adaptare locală, generală şi de influenţare prin energo-modularea dirijată, microzonală, care se adresează corporeal prin influienţarea principalelor viscere, după tipicul Tiroidian într-o conducere, dirijare energetică simultană şi completă corporeala cvasi instantanee şi pregătită, computerizat holistic “preventiv”,

 

aparent instinctiv-premonitoriu într-un răspuns fiziologic-fiziopatologic şi al dinamicii energetice holistice adecvat schimbărilor de agresiune, de boală.

 

 

Este locul  unde tradiţia complexului autoorganizator se manifestă alături de plexul celiac şi Vena Portă, ÎN MIEZUL FUNCŢIEI DIGESTIVE VITALE şi în care conceptul de vecinătate – de întrepătrundere holistică capătă Dimensiunile maxime, uzând de LEGĂTURILE SANGUINE CARDINALE (ca orientare) dar şi de VECINĂTATEA (apropiat sau nu) LEGĂTURILOR LIMFATICE, NERVOASE, VISCERALE (“de Modulare-Vecinătate Dinamic-Energetic holistică”)

 

 

    prin „FUNCŢIA GREŞELII” se atrage atenţia asupra unei VARIANTE DE MODULARE, neuro-modulare holistică, care realizează o modulare aparte,.....  influienţată  de   ricoşeu modulator”,

   UZITÂND CONCOMITENT ŞI INSTANTANEU O CVASI MODULARE SINCIŢIALĂ PRIMITIVĂ, de la embriogeneză până la dezvoltarea fetală (spre trei luni), realizând o dezvoltare a Centrilor Organizatorici (de centri organizatorici, ca Receptori atenţi,dotati cu feluriti analizatori performeri,de caracter al explorarii atente a variabilitatii energetice-cantitative,de semn.),

 

 

cu forţa holistică embriogenetică, „forţa de motivaţie, forţa de construcţie şi de redare”… şi unde expresia, efectul conceptului holistic precumpăneşte în faţa conceptului chimic molecular, endocrin secretoriu, prin VITEZA şi AMBALARE energetică instantanee,exploziva-“cruel barbarian”.

 

 

2. De altfel, în embriogeneza primului trimestru (prescurtat) (până în trei luni), aici este locul unde “caput vesici  vitelinii” şi al canalului ombilical-alantoidian.....desemnează sediul unei noi...“tiroide, al unui NOU,...viitor “prosencephal”...(?),

 

         

         LA CAPATUL Cordonului Ombilical şi al VENELOR Ombilicale,       AL CANALULUI Vitelin, PURTATOR AL VENELOR VITELINE....      când morfologia şi funcţia encefalică şi tiroidiană(!) .....NU SE FINALIZASERA(!),...acestea ERAU LA FEL de tributare embriogenezei ,   CA SI   pancreasul /ENDOCRIN/ holistic(!).

 

 

      Aici „funcţia celomică” ajungea, (se integra) direct prin celomul cordonului ombilical(preluata de la canalul vitelin) ; funcţia holistică auto-organizatorică prin distribuţie pancreatica funcţională; funcţia circulatorie şi nutriţională “apud vesicii ombilicalis”,v.ombilicală şi canalul vitelin,...toate funcţionind şi filogenetic (urmează exemplificarea aserţiunii):

 

 

SAUROPSIDEENELE beneficiază (au beneficiat) DE O ADEVARATA funcţie  nutriţională  aparte , care CEREA RAPID, INCIPIENT EMBRIONAR (fără ca MORFOLOGIA sa fie dezvoltată complet ? ), O RAPIDĂ INSTALARE DE SECREŢIE...../FUNCŢIE SECRETORIE INSULINICĂ la”ENCEFALUL”,AUTO-ORGANIZATOR PANCREATIC, 

 

...( para/peri - PROZENCEFALUL medio / primitiv-intestinal ?) ,... temporar functional(consumator/utilizator nutritiv direct si de necesitate stringenta, cind onto-filogenetic avea aranjament vitelin imediat si indelungat ,catre folosinta Etajului Medio corporeal,esential la aceste vertebrate,si la fel de important ca Etajul Cefalic[Legitate vitala filogenetica sauropsidiana(!)] ,

AUTO - ORGANIZATOR  PANCREATIC”deservit  DE        PANCREAS , DE MUGURELE SAU VASCULAR SI DE  ZONELE SINCITIALE COMUNE DE VECINATATE (peri-corporale,  peri-vasculare: venoase MURETALE ,APUD...via COELOMIC/Vezicular/-VITELIN-   canalul intra-ombilical - Sistemul PORT,/purtator muretal, tunicial venos, INFORMATIONAL  ENERGETIC DE RECEPTORI/ ORGANIZATORI (poate inglobate in formatiuni /novo sau archaic ganglionare/,de functiune temporara   sau   de  STERS -Atrofiabile;

 

 

          simbiotica funcţională, similară celei stomodeum-faringe-prosencefalica (în etajul celest), pentru a desemna ascendenţa normală morfologică şi cea prelungită în mitic şi sacru (care ne aparţine simultan) …

 

 

ACTELE HOLISTICE ALE GENEZEI HOLISTICE, ALE GENETICII HOLISTICE prin FUNCŢIA CENTRILOR AUTO-ORGANIZATORI şi prin FUNCŢIA REGLATOARE MORFOLOGICĂ şi FUNCŢIA IMUABILITĂŢII HOLISTICE FUNCŢIONALE FIZIOLOGICE îşi găsesc aici ilustrarea prin:

 

 

MIGRAŢII de insule tisulare, MUTAŢII GENERALE DE MIŞCARE prin torsiune, cutare, prin alipire, înglobare, atrofie, rudimentare (dispariţie-micşorare), intromisie, invaginare, prin dispariţie de morfologie, parţială sau completă “in jus holisticum” – în legea junglei holistice, CU AMENDAMENTUL DE PĂSTRĂTOR AL FUNCŢIEI.

 

 

 

Bănuim după conceptul holistic CUM S-A NĂSCUT PANCREASUL ENDOCRIN, cum S-A DERULAT SPIRALA MĂRGELELOR INSULELOR LANGERHANS, care cu milioane de ani în urmă, la sauropsidee ERAU LEGATE de COELOMUL Vitelin -OMBILICAL,SPLANCHNO -PLEURAL (MEZENCHIMAL PRIMITIV),adus de pereţii venei Viteline sau ombilicale;

 

 

se interoghează holistic: oare nu PEREŢII VENEI OMBILICALE PURTAU MUGURII SINCIŢIALI, MUGURII MURETALI VENOŞI PRIMITIVI purtători ai mesajului holistic coelomic extra - şi intraembrionar, care va ajunge şi la răspântia celiacă-pancreatică a pseudo(?) - prosencefalului mijlociu intestinal ca şi la răspântia tutelară (?) – similară (?) prosencefalo-stomodeo-faringiană),.....

.... cu toatele primind, pastrind arhaic multi-informa- tionalitatea adusa de la organizatorii EMBRIONARI ENERGETICI, veziCulari coelomici -via peretii venelor viteline, ai canalului intraombilical , preluati de fixatia  peretelui  sistemului  port  hepatic , ....

 

SI EVIDENT AL ORICARUI SISTEM CU ALGORITM PORT ASEMANATOR,CUM ESTE CEL HIPOFIZAR (poate SI ALTELE, la Sauropsidee,... sau  la  vertebratele evoluate? ) ...SI CARE CUMULAU INFORMATIA ORGANIZARII SUPERIOARE A ETAJELOR  CEREBRALE- ENCEFALICE ,INDIFERENT DE POZITIA ANATOMICA,

 

DAR SUPUNINDU-SE COMANDAMENTELOR FILOGENETICE, ONTOGENETICE.... A “CUMULATIEI  ENERGETICE   SUPERIOARE-INFORMATIONALE,....APROAPE COGNITIVA, .... AUTO -COGNITIVA, REZULTANTA DINAMICA ENERGETICA SUPERIOARA “DE MAGNITUDINE SELECTIVA MENTALA”,....”PURTATOARE DE TEL”, ACOPERIND MOTIVATIILE cu SUPLETE,USURINTA si EFICIENTA”....

 

DE  EFATARE  CONSTITUTIV  MENTALA” ,DE NECESAR ANATOMIC CEREBRAL, CA “ORGANIZARE  FRACTALA  DE  GRAF” IN VECINATATEA SPECIALA  STOMODEUM-FARINGIANA SI A ALTOR REPERE : A FELURITELOR CAPETE  ALE  ARCURILOR BRANCHIALE, PE AXELE VASCULARE( una fiind CAPETELE EFERENTE LA VENELE VITELINE, CU PROXIMITATEA CAROTIDIANA ETC.) O ZONARE CENTRALA CIRCULAR-SFERICA...   CU POSIBILE TRIMITERI DE DIRECTIONARE : SUS - JOS; DREAPTA - STINGA; ANTERIOR - POSTERIOR ,...

 

la fel extremitatea CEFALICĂ PROSENCEFAL-OLFACTIVO-OPTICA îşi funcţiona centrul auto-organizatoric de grad “A” ca şi cel alantoido-vitelino-ombilical (tot de grad “A”) în tratarea parcursului dezvoltării prin susţinerea neuro-holisticei calloso-pineale, migrante, de lângă centrul autoorganizatoric faringe-stomodeum (tot grad “A”) responsabil holistic, funcţional şi morfologic, permisibil mutant, prin modificările ce cuprind arcurile brahiale, STABILIREA MORFOLOGICĂ A TIROIDEI, HIPOFIZEI ŞI EPIFIZEI, sau mai târziu a arcurilor vasculare aortice, arterele arcurilor brachiale şi ale intersegmentarelor, chiar de timpuriu (1-6 SAPTAMINI EMNRIOGENETICE) .

 

Atentia autorului se indreapta si aupra pozitionarii vasculare:Venele Viteline-Venele Branhiale-Vasele Carotidiene,ca trigon admirabil , de semnal Muretal Port,(aluziv si al sistemuluiPorto-Renal al CefalopodelorCambriene.