1999: ”MODALITĂŢI     PERFECTE    DE “SALVARE” ALE   ENERGIEI,   INFORMAŢIEI   ŞI   MATERIEI. DETALII  DE   STRUCTURALIZĂRI  DIFERITE   ÎN  CADRUL UNOR   PERMUTĂRI  COMUNE. ALGORITMUL TRANSFORMĂRILOR   NATURALE   ALE  ACESTORA; COMBINĂRI, ACUMULĂRI  ŞI  ACTIVIZĂRI  COERENTE ”.

Autori:dr,Cristian Calcan, dr.MarianaCalcan,”NEW ENDOCRINOLOGY“RESEARCH CENTER

Titlul  “ in extenso” :

 

  ”EMOŢIONALELE“(Calcan),MEDIETĂŢI – EMOŢIONALELE, CONCEPT , PRINCIPIU FIZIC  AL  DINAMICII ENERGETICE        ( holistice ) , CA  FORMĂ  DE  MANIFESTARE  ÎNSCRISĂ  ÎN  ENERGETIC ,  MATERIAL  ŞI  BIOLOGIC .

 

      RELEVANŢA CATEGORIEI “EMOTIONALELE“ , CU SUBSTRAT INFORMATIONAL , CA APARŢINĂTOARE DIRECTE A “ENTITĂŢILOR  DE CONSTIENŢĂ”  ,( din care se trag ) , FORME  ASEMĂNĂTOARE (nu identice )  ALE PROCESELOR PSIHICE – MENTALE DIN CADRUL “ CUNOAŞTERII “,  “ CONŞTIINŢEI “ SAU A  EVALUĂRILOR CARACTEROLOGICE – “PROGRAMATE “ DE TIP ZODIACAL.

 

     GLANDA  ENDOCRINĂ    CALOSSO – PINEALĂ    ORGAN FORMATOR,   COMBINATOR ,    CONŢINĂTOR   ŞI    SECRETOR DE MEDIETĂŢI – EMOŢIONALELE, secreţie directă sau mediată prin componenta de   mediatori chimici “STIMULAŢI DE    SCINTILATII   ENERGETICE “.

Completat/ACTUALIZAT/ 2003.

 

            AUTORI :    Dr  Cristian  CALCAN ,  Dr.  Mariana  CALCAN ,  Centrul  Particular   de    CERCETĂRI    DE    MEDICINĂ    NEURO    ENDOCRIN COMBINATORICĂ  INFORMAŢIONALĂ  “DO  HISHIRYO  XIN “ , ZAZEN MEDICAL, BUZĂU(2000).  ”NEW ENDOCRINOLOGY” RESEARCH CENTER,   BUZAU,ROMANIA,(2002) ;    http://newendocrinology.buzau.ro ,

  

 

 

“EMOŢIONALELE – MEDIETĂŢI “ SUNT  REZULTANTE ALE   DINAMICII     ENERGETICE     CA     FORME  ORGANIZATE      DE   VARIABILITĂŢI   COMBINATORICE   CONEXE  GRAF FRACTALE , CU  PUTERNICĂ  ÎNCĂRCĂTURURĂ  INFORMAŢIONALĂ  LEGATĂ LA“NODURI” / BORNE   ŞI /SAU   LEGATE    DE   “ ORDINEA  DE   PARCURS “,

         

AJUNSE  LA  CUMUL DE EXPRESIE  ( EXPRIMARE )  PRIN  MAREA ÎNCĂRCĂTURĂ     ENERGETIC ,     MAREA     VITEZĂ   DE   CIRCULAŢIE , MARELE    BAGAJ     INFORMATIONAL   CĂPĂTAT     ( adunat – captat ) ,                                                       

 

 

            AFLATE     ÎN      STARE      TENSIONALĂ ,   CU    NECESITATE   DE    REGULARIZARE , PRIN EXPRIMAREA      EMOŢIONALELOR  ŞI   ORDONAREA  ENERGETICĂ , PRIN IEŞIREA  DIN STAREA   DISIPATIVĂ SAU CATASTROFICĂ  (  R . THOM).

  

                                                                                                                             “EMOŢIONALELE“  SUNT  ÎN  DINAMICA ENERGETICĂ  FORME DE  VARIABILITATE ENERGETICĂ ORGANIZATĂ IN FAMILII DE MEDIETĂŢI (PYTHAGORA) CU PREZENTARE PRE- MATERIALĂ    SAU    MATERIALA  SI ANUME :

 

 

      NUMAI “PRE - MATERIALE “, CÎND  FIIND “CUMULATE INFORMAŢIONAL “ CER  EXPRESIE  MATERIALĂ  CA  O REZULTANTĂ  A     ”REUNIRII “ , DINTRE  FENOMENUL  FIZIC  AL DINAMICII  ENERGETICE  DIN  FAMILIILE  DE MEDIETĂŢI /  VARIABILITĂŢI COMBINATORICE (1),.....      CU  ORDINEA / ORDONAREA   DE  PARCURS  GRAF - ARBORE   FRACTALĂ (2) ŞI ..... 

 

        IMPERIOASA   “ORGANIZARE “  INFORMAŢIONALĂ                ( DĂRUITĂ  ,  EXISTENTĂ ) LA  “ MOMENTUL SECVENŢIAL AL TIMPULUI “  (3) , SUB FORMA   UNOR  TIPARE ,   REZULTATE  DIN    ASOCIEREA   ENERGIEI ORDONATE CU INFORMAŢIA  DESTINATĂ  EXPULZIEI  ( POATE CHIAR  EXPLOZIVE ) ,...                     

 

 

          ACESTE TIPARE , CARE SUNT DIFERITE FORME               DE “ EMOŢIONALE ” , IN ANUMITE  CIRCUMSTANŢE ,       CHIAR  “EMOTIONALELE  PRIMORDIALE “   ( SAU    CEVA    ASEMĂNĂTOR ,     CARE      POT     TREZI  REACTIVITĂŢI   ŞI   REACŢII    ASEMĂNTOARE ) ,                

 

 

          POT  FI   SOCOTITE   CA  EŞANTIOANE   ALE  “ENTITĂŢII  DE   CONŞTIENTIZARE“ ;  ALE  ENTITĂŢII DE “CONŞTIENŢĂ“.

ENTITĂŢILE DE CONŞTIENŢĂ  SUNT ACELE FORME         DE DINAMICĂ ENERGETICĂ ,  PUTERNIC CIRCUMSCRISE , CREIONATE CA  GRUPURI  INFORMAŢIONALE” , CE AU CÎŞTIGAT ( PRIN DREPTUL DE A FI GRUPATE ŞI REUNITE CA  PARTICULARITĂŢI  DE CONŞTIENTIZARE ) ,STATUTUL DE ORGANIZĂRI SIGUR MENTALE ŞI PRE MATERIALE,(FĂRĂ SUPORTUL MATERIAL  CEREBRAL   ŞI MENTAL ) ,

 

 

PUTÎND   FI  CONSIDERATE    CA   IDEI,  PORNIRI,   MANIFESTĂRI COERENTE  CARACTEROLOGICE , CARE   ETICHETETEAZĂ “ TIPURI  DE  COMPORTAMENT “ ŞI     REZULTANTE    ALE   COMPORTAMENTULUI , ÎNSCRISE          ÎN   FAMILII   DE   COMPORTAMENT  ( CHIAR  ŞI )    ZODIACAL   

(CA FAMILIA DE TRIGRAME “FU XI” SAU FAMILIILE TRADIŢIONALE ALE  DIFERITELOR   ZEITĂŢI   ARHAICE , GRECO – ROMANE  etc.) 

 

        CA  URMARE  A  UNEI   PUTERNICE  ORGANIZĂRI  SI COERENŢE IDEATICE  “NE  SECRETATE  DE  MENTAL “ , CI REIEŞITE VIRTUAL( !? )  CA REZULTATE  AMATERIALE ( şi non – biologice, abiologice, NON UMANE ),

 

      PRIN   ÎNCADRAREA  LOR  CA    REZULTAT  ORGANIZAT  INFORMAŢIONAL  PRE - BIOLOGIC ŞI  PRE - MATERIAL                ( “  BUCLĂ   INFORMAŢIONALĂ “ ……CĂTRE   MENTAL ) ,     

 

        “UN  LOOPING   ENERGETIC “  PURTAT  INFORMAŢIONAL CĂTRE  MENTAL( ! )  ŞI  ÎN  CARE  “ ENERGIA “   ESTE  APARATUL  DE   ZBOR ,  COORDONAREA   APARŢINE INFORMAŢIEI ,....  EA   ÎNSUMÎND  SELECTÎND    ŞI    ADUNÎND     ÎNTR - UN    TOT ,    MĂNUNCHIURILE   INFORMAŢIONALE  ŞI  DE VARIABILITĂŢI , CA    PLANURI  DE ZBOR “,

 

 

        IAR , REZULTATELE(impletirii constitutive), A  RĂMÎNERII   ENERGIEI   CU INFORMAŢIA, SUNT  “EMOŢIONALELE” , UN  PRE - MENTAL  REUŞIT  ŞI  APĂRUT  CA    O     COORDONATĂ   ACROBAŢIE ,   O   FORMĂ   DE    “ENTITATE    DE CONŞTIENŢĂ“,

 

        “ CAMPIONUL    ACROBAT “ ( AVIONUL ) ,   ALTUL    DECÎT  CEL INTRAT  LA ÎNCEPUT , (“INIŢIAL INFORMAŢIONAL , LA SFÎRŞIT  EMOŢIONAL“) .

        ORGANIZAREA    INFORMAŢIONALĂ   PURTATĂ  DE  FAMILIILE - MEDIETĂŢI    ALE   DINAMICII    ENERGETICE      DAU    REZULTATUL / REZULTANTA    DE “CONŞTIENŢĂ”– UN  COMPLEX  DE “EMOŢIONALE” , CARE    SE     AUTO – SUSŢIN     (  APROAPE     VIRTUAL – HOLOGRAMIC ,  CA   PRE   MENTALE ,  CU  FUNCŢII     ASEMĂNĂTOARE   MENTALULUI ,    CA      REZULTANTĂ     MENTALĂ   CEREBRALĂ ,  DAR  NE  PRODUSĂ      DE   BIOLOGIC ).

 

       

        “ORGANIZAREA    ENERGETICĂ    (DINAMICA) ,   CARE        SE   CUMULEAZĂ   CU   ORGANIZAREA    INFORMAŢIONALĂ  ESTE    EGALĂ    CU     PRODUSUL      MENTAL    VIRTUAL  ( ! ),  ELE   PRODUC   ŞI   ADUC    “EMOŢIONALELE  DE  CONŞTIENŢĂ”   AMATERIALE  ,  PRE   MATERIALE  ,   DAR    ORICÎND  GATA.... DE   A   FI    MATERIALE    PRIN    BASCULAREA     ENERGIEI   SPRE    MATERIALITATE  .

            

        ÎN   VIAŢA    DE   ZI  CU  ZI   A      BIOLOGICULUI   EVOLUAT   SAU   INFERIOR   ( DE   CLASĂ   SAU   DE  SPECIE )    ENERGIA  ESTE PRODUSĂ   DE  UNITATEA   INDIVIDUALĂ  BIOLOGICĂ , SAU OGLINDITĂ , PRELUATĂ  DIN  EXTERIOR , PRIN ADAPTARE , ( EXTERIORUL  <  către  >  INTERIOR ) ,                                                                          

 

 

 

INFORMAŢIA ,   ESTE  DE  OBICEI , ÎN  CEA  MAI  MARE  PARTE, REZULTANTĂ    PE   LOC    DIN    “NODURILE “                 (  VÎRFURILE  )  FRACTALILOR  ( SAU ALE UNUI   SINGUR   FRACTAL )   CUMULATE  SUPRA – SPAŢIAL   PE   FAMILIILE   DE    NODURI   FRACTALE , SUB    ACEIAŞI    “ SIGLĂ “  DE   COD   FUNCŢIONAL FIZIOLOGIC  ENERGETIC,   DE   LA   A1  LA   D6  ..... ORGANIZATE ,   ORIENTATE    DE ORDINEA    DE   PARCURS   A   GRAFULUI   ARBORE ,                

 

        ASTFEL   CĂ ,  CELE     DOUĂ    “SURSE”  ( EXTERNE   ŞI   INTERNE ) ASIGURĂ   FUNCŢII  ORIENTATE , ORGANIZATE ŞI CAPABILE  DE  MAGNITUDINI DE  RESURSE  POTRIVITE ADAPTĂRILOR   (!)

 

        LATURA    ENERGETICĂ    ARE     SUPORT    MATERIAL   DAR ,   POATE    LA   FEL   DE   BINE       FUNCŢIONEZE  ŞI   FĂRĂ   ACEST  SUPORT  MATERIAL  ORGANIZAT ,... ( FRACTALUL    MATERIAL ),....

     PRIN  FOLOSIREA  TEMPORARĂ  (SAU  PERIODICĂ), A ”STRUCTURILOR ENERGETICE” DE FRACTALI“PRE-  MATERIALI” ,  PRINCIPIALI   CU   ACELEAŞI  FUNCŢII , DAR FĂRĂ  “ SUPORT    BIOLOGIC   MATERIALIZAT “ ; FRACTALI  “NON  MATERIALI” , DE  FACTURA PRE- MATERIALĂ  , SUB   FORMĂ .....

 

 

       DE   ENTITĂŢI   ENERGETICEREZULTATE FIZIC DIN CONSTRÎNGEREA ACUMULĂRILOR DE DINAMICĂ ENERGETICĂ   ŞI   A   REZULTANTELOR    DIN   ORDINEA  DE PARCURS  DE     GRAF   ARBORE    CONEX     SAU    CICLIC HAMILTONIAN , ( TEORETIC  ŞI  CU SIGURANŢĂ  ŞI  DE  FAPT , “ DE FACTO “ ! )

 

 

        FRACTALII   PRE  -  MATERIALI       ENERGETICI    AU  STRUCTURA    ( SCHELETUL    CORPORAL ,  DE   SUSŢINERE )  ALCĂTUITĂ      DINTR - O      FORMĂ      SPECIALĂ    (  APROAPE NATURALĂ ,    OBIŞNUITĂ )....

 

 

     SUSŢINUTĂ DE   “O ÎNFĂŞURARE   DINAMICĂ      ENERGETICĂ “ ,  ÎN       CARE      VITEZA      DE   CIRCULAŢIE    A   MĂNUNCHIURILOR   DE   VARIABILITĂŢI, ŞI FORMA DE ASAMBLARE,  INTRINSECĂ   A INFORMAŢIEI PE STRUCTURILE    ENERGETICE”   AU  UN   ROL  APARTE “  ŞI  CONSECINŢE  EXTREME DE “ MATERIALIZARE “ ..... 

 

 

       ÎN  FORMATARE  SAU  ÎN  REALIZAREA   FUNCŢIILOR VECHI   ŞI CĂPĂTAREA   UNOR  FUNCŢII  NOI ,   DEOSEBIT  DE CURIOASE  ŞI NEOBIŞNUITE ,    “PRIN      EXPRESIA     LOR    APARTE   PSICHO - MENTALĂ,  DE   COMPLEXE  CAREACTEROLOGICE  TIPICE    ŞI  PUTERNIC   EMOŢIONALE, 

 

          ŞI    CARE  SUNT     REZULTATUL    PARTICIPĂRII           “STRUCTURALE “ A  “ENERGIEI  CU  DINAMICĂ          DE  FOARTE  MARE   VITEZĂ ,        PURTĂTOARE    A      UNUI  BAGAJ     INFORMAŢIONAL    EXCESIV( MULT DEASUPRA  NORMALULUI ) CUNOSCUTĂ  SUB NUMELE  DE “EMOŢIONALELE“, SIMILARE “INCORPORALELOR”, ALE  ILUSTRULUI PREDECESOR  PLATON, SAU MEDIETATILE LUI PYTAGORA ,             

 

 

 CĂPĂTÎND     CONSISTENŢA       MATERIALĂ    A   UNEI    STRUCTURI      FRACTALICE     NORMALE    PRIN     REUNIREA TENSIONATĂ  ŞI  TENSIONALĂ ,      IN GENERAL, A  UNEI   ENERGII “NEOBIŞNUITE “,     CU    VARIABILITĂTI     ÎNTĂRITE   DE   O DINAMICA   FURTUNOSĂ   ( CATASTROFICĂ ) ,   PURTIND    UN BAGAJ  INFORMAŢIONAL REALMENTE COPLEŞITOR,

 

NECESITÎND ÎN     FINAL   “EXPULZII     ENERGETICO -    INFORMAŢIONALE” PRE MATERIALE    DE    EXPRESIE   ŞI EXTERIORIZARE  CVASI   MENTALĂ , SIMILARE MENTALĂ , MENTALULUI  PRIN  FORŢA   IMPACTULUI   DE   RELAŢIE ,.... 

 

         “DACĂ....  POATE FI  CEVA   CU  CARE  SĂ-L  APROPIEM.... ÎN CAPACITATEA    NOASTRĂ    DE      ÎNŢELEGERE  “,                                  

 

 

“PROCESUL   MENTAL “EMOŢIE“, CA  REZULTANTĂ  A  “EXPRESIEI  ŞI     PRELUCRĂRII      MENTALE “     A  REACŢIILOR CURENTE / OBIŞNUITE , O REZULTANTĂ  A PROCESELOR     PSICHO – MENTALE  ,   DE    COMPARAT CU EXTERIORIZAREA  NON  MENTALĂ,      ŞI NUMAI ENERGETICĂ   ŞI  PRE MATERIALĂ,     A  CUMULĂRILOR STUFOASE ŞI   EXPLOZIVE        INFORMAŢIONALE,  FIIND  BĂNUITĂ CU NUANŢA DE REALIZARE A  CERTITUDINII,...

 

“CĂ      ESTE      CAPABILĂ      DE      TRECERE    ÎN  MATERIALITATE “,    ŞI   NU   UITAŢI                            “ EMOŢIA“    ESTE   CONSIDERATĂ   CA “ CEL   DINTĂI  VEHICOL  AL  LIMBAJULUI “, IAR  “LOGOSUL  INIŢIAL“   SEMĂNĂ   FOARTE   BINE   CU “EMOŢIONALELE  PRIMORDIALE”,  CREATOARE   DE   MATERIALITĂŢI .

 

ACESTEA:

 SUNT   ÎN  ESENŢĂ  “EMOTIONALELE -   CREAŢIONALE “,    DINAMICI       ENERGETICE     DE  FACTURĂ  INFORMAŢIONALĂ  “ EXPLOZIVĂ    ŞI EXPULZIVĂ,” CARE   POT  MATERIALIZA  ALCĂTUIRI  MENTALE“ (!) /se pot materializa in incadrarea tempor-epica /,

 

DIN   TIPARE   CARACTEROLOGICE   ZODIACALE TRADIŢIONALE, FAMILII  DE  ALCĂTUIRI SIMBOLICE, EXPRIMATE PRIN TRĂIRILE MENTALE EMOŢIONALE, “EMOTIONALELE “ AŞA CUM   MINTEA  NOASTRĂ  LE POATE   PERCEPE ,  DAR  MAI   ALES   RECUNOAŞTE .

            

INFORMAŢIA   PURTATĂ , CUMULATĂ , FIXATĂ  DE ENERGIE  , ŞI MAI ALES DE  DINAMICĂ ENERGETICĂ (1) A CĂREI CONTRADICŢIE DE SENS,   SEMN  ŞI   DE  VITEZĂ   CREIAZĂ    “TENSIUNI  DE  CONTROL  DE FIXARE “ (2),     OBLIGATORII   LA   ORICE      EŞALON   FRACTALIC , (LA NODURILE SALE)  CA FUNCŢII SUBLIMINARE , MINIME  DAR EFICIENTE,

 

SUB   FORMA   UNUI   IMBOLD   IMPERCEPTIBIL ,  CAPABIL  DE  A DECLANŞA ,     LA   UN    ANUMIT  MOMENT ,   MODIFICĂRI  ( CHIAR   ŞI EXTREME ), CA FUNCŢII  DE “COMANDĂ  ŞI  ORIENTARE   DE PARCURS      DE   GRAF” (3) ,  ASTFEL    ÎN FOND ,   INFORMAŢIA    ESTE  DE  BUNĂ   VOIE   SAU    SILITĂ ,       FIE    ALIPITĂ     NEMIJLOCIT    (1,2,3,)    CA   ÎNCRUSTATĂ ,  ÎN “MEDIETĂŢI – EMOŢIONALELE”    DE  VARIABILITATE    ENERGETICĂ   (4) ,

         “ TEANCURI, TEANCURI ”  DE  CIRCUITE        INFORMAŢIONALE,   STIVUITE SAU “ÎNRUDITE”,      PRINTRE  “FUIOARELE” , ÎNFĂŞURĂRILE  MEDIETAŢILOR,SAU IN.CORPORALELOR(PLATON),

CARE  ALCĂTUIESC ” EMOŢIONALELE ”(CALCAN),  COMUNE SAU ÎNRUDITE CA SENS , MOTIVAŢIE   ŞI   LUCRĂTURĂ (“CAPĂTUL   DE  MOTIVARE ,ŞI    DE   ALCĂTUIRE“) ,

 

 

        MEDIETĂŢI    ENERGETICE   CARE  SUNT CURGERI SAU VÎRTEJURI ENERGETICE ALIPITE DE FRACTALII MATERIALI (A),  SAU   DE   FRACTALII    SCHEMATIZAŢI  ENERGETICI  (B)

 

 ”UMBRE   DE CONTUR  ENERGETIC“, CU O DURITATE MATERIALĂ ,       

 

      ALCĂTUITĂ     DE    VIGUROASA     CURGERE   DE JGHIAB    ENERGETIC AL  MUCHIEI  DINTRE  NODURI (VÎRFURI) - BORNE,“ ENERGIE   PRE - MATERIALĂ ” , CU PROPRIETĂŢI    MATERIALE    CĂPĂTATE  DE  “JOCUL POTRIVIT AL VITEZEI  DINAMICII  ENERGETICE ” !....

                                         PENTRU  UŞURINŢA  FIXĂRII  DIDACTICE                                    SE  REIA,     PE SCURT,  O  FOARTE   IMPORTANTĂ   DESCRIERE :

 

        INFORMAŢIA     FIXATĂ     DE    ENERGIE   ŞI    PURTATĂ   DE    EA,   ESTE  ADUSĂ  ŞI  ALINIATĂ , ALIPITĂ  DE  FRACTALI PE  MUCHII, CU TENDINŢĂ   DE CUMULARE  ÎN ORICE PUNCT ,DAR  FĂRĂ A RĂMÎNE  STABILĂ(!) , CONCENTRÎNDU– SE DINAMIC , ÎN CADRUL PARCURSULUI DE  GRAF  PE  “NODURI, VÎRFURI SAU BORNE“ ALE     FRACTALULUI     GLANDEI     ENDOCRINE   CALOSSO – PINEALE  ŞI BINEÎNŢELES IERAHIC PE ORICE FRACTAL SEGMENTAR , ORGANIC    SAU   TISULAR ,      POTRIVIT  CODULUI  ENERGETIC FUNCŢIONAL FIZIOLOGIC CORPORAL “ .......DUPĂ VEHICULĂRI, ORDONATE SAU AJUSTATE DE REGULARIZARE ENERGETICĂ , ÎN   ADAPTAREA   CURENTĂ .

        ÎN  PATOLOGIE   ACESTE   PROCESE  SE  LINIŞTESC  ŞI REINTRĂ   IN   NORMAL ,   CA   DESTINAŢIE   ŞI   VITEZĂ  DE PARCURS ,   DUPĂ  NUMEROASELE   EMISII  EXPLOZIVE  DE DESCĂRCĂRI  ENERGETICE , AŞA  NUMITELE “SCINTILAŢII   DE  DESCĂRCARE  - ÎN  MODIFICARE  “, .....

 

          UNEORI     ADEVĂRATE   VÎRTEJURI   “CATASTROFICE “

PROVOCATE    DE   ÎNCERCĂRILE   EŞUATE  DE  SCHIMBAREA

 DE   PARCURS   DE   GRAF  ARBORE  (INTERN)  SAU   CICLIC EXTERN  ( HAMILTONIAN ) ,  

 

 

        ALIPIREA    SE   POATE    FACE   ŞI   PE    FRACTALI  DE  CONTUR  ENERGETIC , NUMIŢI    “SCHEMATIZAŢI 

ENERGETICI    A     CĂROR    TRĂINICIE     DE      CONTUR , ESTE DATORATĂ “RIGIDITĂŢII    PRIN  DINAMICĂ “,    O  SPECIALĂ    VITEZĂ   DE  CURGERE ,   CARE   LE DĂ O TRĂINICIE REPARATORIE TEMPORARĂ, PÎNĂ  LA ..... “ANULAREA    DE   NECESITATE ,

 

DINTRE ASPECTELE  PROVOCATE  DE  DINAMICA ENERGETICĂ , SE   ILUSTREAZĂ, IN SPECIAL   ŞI “ ANGAJAREA  ORDONATĂ ” , A        CONSTRUCŢIILOR  ARMONIOASE “ , FORMATE    DE    MĂNUNCHIURILE    DE   VARIABILITĂŢI “ .

  

FUIOARELE ENERGETICE ADEVĂRATE “GAME   DE EŞALONĂRI ŞI EXPULZII  ENERGETICE  CONTINUII ” , DE  CARACTER  PULSATORIU , RITMAT,CONSIDERATE DE   PYTHAGORA ,:

 

...”CA  PERFECT   ILUSTRATE    DE   ARMONIILE MUZICALE ALE ACORDURILOR DE LIRĂ,  SAU   DE   RELAŢIA     SECRETĂ  DINTRE   UNITĂŢILE NUMERELOR PRIMARE ,  RELAŢIA    ALGEBRICĂ ECUATIONALĂ, SAU RELAŢIILE SUPRAFEŢELOR GEOMETRICE PLANE”....  IAR BIOLOGIC DE BALETUL FLUTURILOR ).

ACESTE  ADEVĂRATE“ASAMBLĂRI DE VARIABILITĂŢI ÎRUDITE“  STAU  LA  BAZA   ALCĂTUIRII  CONCEPTULUI  DE MEDIETĂTI (PYTHAGORA), ”INCORPORALELE“ (PLATON) ,         MEDIETĂTI - EMOŢIONALELE , SAU  MAI  SIMPLU  ŞI   DIRECT  “EMOŢIONALELE” SI IN.COAGLUTINABILELE/intern/(CALCAN).

 

 

         ASTFEL ,    ELE     SUNT       VARIABILITAŢI    DINAMICE ENERGETICE     ÎNRUDITE ,    CU     ASPECT     CALITATIV   ŞI CANTITATIV  ÎN CUANTUM  SPECIAL, ÎNRUDIT ŞI RESTRÎNS, DUPĂ   PRINCIPUL    ALEGERII   ESENŢIALE  DAR    SUFICIENTE   ÎN     REPREZENTARE ,  TRAINICĂ  ŞI DE.... RECUNOSCUT (TAINIC SI TEHNIC)  LA  SELECTARE ,  DUPĂ   ROSTUL  NODURILOR“ŞI AL ”ORDINEI PARCURSURILOR   DE   GRAF .

 

 

        ACESTE  FAMILII DE MEDIETĂŢI SUNT PURTĂTOARE  DE CUMULĂRI INFORMAŢIONALE , SARCINĂ OBIŞNUITĂ  A   VARIABILITĂŢILOR ,   DE    DINAMICĂ  ENERGETICĂ,  DAR ELE  CUPRIND   ŞI     SEMNALMENTELE    DE    APARTENENŢĂ  DE  ANUMITE  FAMILI ,  ŞI  DE  UN  ANUMIT  RANG ÎN CADRUL  FAMILIEI , SEMNALMENTE  INFORMAŢIONALE  DEFINITORII /PERENE/, CU  ASPECT ENERGETIC, INFORMAŢIONAL, MATERIAL ŞI DE PORNIRI   EMOŢIONALE  CARACTEROLOGICE...IMUABILE.

 

 

 DECI  AU  O   “SPECIFICITATE “, ANUME, TRADIŢIONAL POMENITĂ, FIE CU RANG DE ZEITATE, FIE DE TIP ZODIACAL , CU   SIGURANŢĂ PENTRU  UŞURAREA ÎNŢELEGERII  SAU A REFERINŢEI LA   CALITĂŢI PERMANENT    RECUNOSCUTE CA   REPREZENTATIVE   PENTRU   TIPARE   ENERGETICE   DE INDIVIDUALIZARE  BIOLOGICĂ  ÎN PRINCIPAL ,dar nu numai,CHIAR FIZICE – COSMICE , SAU UNIVERSALE .)

        SPECIFICITATEA INDICĂ UN TIPAR ÎRUDIT DE FAMILIE ŞI   DE   O   ANUMITA     DESCENDENŢĂ ,   GENETICĂ (!?)    DIN TITULAR (!)   ŞI  PENTRU   MEDIETAŢI:

 

         UN TIPAR APARTE AL CONSTITUIRII   MĂNUNCHIURILOR , ŞI   ÎNFĂŞURARILOR  DE    VARIABILITĂŢI  ENERGETICE ,DUPĂ  PORNIRE(!) ŞI  DUPA  ASEZARE (!) , :

 

    FIIND  LEGATE   DE  GRUPUL DE FRACTALI    ŞI   GRAFUL  LOR    DE  PARCURS,  CARE  INIŢIAZĂ   ŞI   PRODUC         EMISIILE  ENEREGETICE , SI CARE AU UN ASPECT INFORMATIONAL FIZIC SI ENERGETIC , DENUMIT PROVIZORIU , GENETICA HOLISTICA :

 

       PRIN CARTERUL SAU IMUABIL , FIIND MAI ALES SI INSCRIPTIONATA IN CATEGORIA ENENGETICA DE ALCATUIRE(chiar si !) DE TIMP (aglutinat, Continuu sau Secvential , Epic) -          ALCATUIRE MATERIALIZATA SAU DE – MATERIALIZATA , CA FACTORI COMPONENTI de insemnatate  AI   FRACT.TEMP,GRAFILOR (!)....

 

        SAU  CHIAR  DIN  EXTERIOR , ”ARANJAMENTE SOFISTICATE” ,  SOSITE  ( DECI    LA LOCUL DE PRODUCERE ), DAR    LA    FEL   DE    IMPORTANTĂ    ESTE  CONSIDERATĂ  INFLUENŢA  DETERMINANTĂ A       PARCURSULUI     DE    GRAF  ,    CU    MODIFICĂRILE   SALE   IMPUSE ,  INDUSE  SAU   REZULTATE  ÎN   PARCURSUL GENERAL SAU   LOCAL, ŞI DESIGUR “TIPARUL DE PRIMIRE“ LA NODURILE , VÎRFURILE SAU   BORNELE “    POZIŢIILOR    SALE    FRACTALE .

 

      SELECTAREA   ACESTORA   LA     BORNE ŞI  AMPRENTA  LOR OBLIGATORIE “LA PRIMIRE“  ŞI “LA IESIRE “, ASIGURĂ INDIVIDUALITATEA TIPOLOGICA  DE  MEDIETĂŢI , ÎN  CADRUL     “FAMILIEI“, INDIVIDUALITATEA  ACESTEIA   PERSONALĂ ,   A   MEDIETĂŢII ACCEPTATE  DE NOD , “BORNĂ“  ŞI  A  CELEI  CARE,  AJUNGE      “ PLECE “(!) .     

 

   “ASTFEL  AVEM  TĂRIA  ŞI   CONVINGEREA  INTRINSECĂ  DE A  RĂMÎNE  EGALI  CU  NOI  ÎNŞINE , ŞI   DE   A   NE    EXPRIMA     BIOLOGIC   ŞI   MENTAL  DUPĂ   O   REZULTANTĂ    TIPICĂ , RECUNOSCUTĂ CA    ATARE , DE  CEI  DIN JUR (!)“/ CARACTEROLOGICA/,                

 

        DE LA MEDIETĂŢI ,CU ACEL CUMUL INFORMAŢIONAL PARTICULAR    ŞI   TIPIC ,   LA  ASPECTUL  DE   MEDIETĂTI – EMOŢIONALE ,     SE     LĂRGEŞTE         ARIA     CUPRINSULUI INFORMAŢIONAL , AVÎND  ÎN VEDERE :

 

            ASPECTUL      COMPLEX     INFORMAŢIONAL          DE   “ EMOŢIONALE “,   EMOŢIONALELE  FIIND   DE   FAPT   “ BAGAJE    INFORMAŢIONALE “  DE  MARE  CUPRINDERE   ŞI   MAGNITUDINE/SI DE SENSURI ENERGETICE LARGITE,                                                                                          

 

 

   ELE SUNT REZULTATE:

 

   DINTR - UN  PRILEJ     DE    “AVALANŞĂ INFORMAŢIONALĂ”( CA NORMALITATE , FĂRĂ PARTICIPARE MENTALĂ  ANUME) (1),  FIE   DE  ÎNSCRIERE   ÎNTR-O   STARE ANORMALA (2) , AŞA  ZISĂ   STRESANTĂ (!?) ,  SAU  CHIAR  DE DOMENIUL  PATOLOGIEI   VISCERALE (3)  ÎN   CARE  ATINGE MAGNITUDINI  EXPLOZIVE  DE  BAGAJ INFORMAŢIONAL (!!),(Atita timp cind sunt adresate viscerelor Parenchimatoase,si mai slabite cind sunt legate de functiile organelor tubular-canaliculare,CAVITARELE...!)

 CUANTIFICĂRI NEOBIŞNUITE, CREŞTERI DE DINAMICĂ ENERGETICĂ,  CA  ASPECT   ESENŢIAL ,   CU  FOARTE  MARI VITEZE DE CURGERE , CARE  POT ANTRENA  PRINDEREA  ŞI  A  UNUI  MAI  MARE  BAGAJ – VOLUM   INFORMAŢIONAL, CHIAR  ŞI A UNUIA  DISTORSIONAT ,(GREU DE RECUNOSCUT SI DE PRELUCRAT) ,    

 

 

VÎRTEJURI DISTORSIONANTE,.... :   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

MODIFICÎND ANARHIC  VALORILE ENERGETICE  ALE   VARIABILITĂTILOR     DUPĂ      FORMARE    ŞI   NECESITÎND   RAPIDE    EVACUĂRI    DE    SURPLUS (!) “

 

 

 

A  DOUA  CAUZĂ CARE   MĂREŞTE“ AVALANŞA INFORMATIONALĂ“ ESTE  ÎNCEPEREA -REUNITA  A DE - MATERIALIZĂRII PUNCTIFORME A   FRACTALILOR SCHEMATIZATI  ENERGETICI      DE CONTUR “,  CA  ŞI   A  CELOR  NORMALI ,  PRIN  ATINGEREA  PRAGULUI  PERICULOS DE  VITEZĂ EXPULZIVĂ“,

 

 

CARE:

 

 NAŞTE TENSIUNI PRINCIPALE ANORMALE  ÎNTRE   SPAŢIUL  MENIT       FIE   OCUPAT MATERIALICEŞTE  DE   FRACTALII  CIRCULANŢI SAU SIMPLII ŞI MASA “ FUIOARELOR ,  ÎNFĂŞURĂRILOR” ENERGETICE , DAR..... ESTE  OCUPAT   DE   ENERGIE  DE   MARE  VITEZĂ ,   SITUAŢIE     NĂSCÎND :  

      DIFICILE “INCOMPETENŢE  ŞI NEPOTRIVIRI” LOCALE SAU , GENERALE ŞI  DETERMININD , MAI ALES , CREŞTEREA   DEZORGANIZATĂ , SAU  NU ,...

 

 A BAGAJULUI  INFORMAŢIONAL :                            

 

 

              PRIN ÎNGLOBAREA” ŞI CHIAR SMULGEREA   MATERIEI ” DE LA FRACTALI   ŞI “TRANSFORMAREA  EI ( a materiei) ÎN  ENERGIE INFORMAŢIONALĂ”,

 

 

ASPECT   DE  “ÎNOBILARE”,  ÎNTR-UN  FEL   ŞI   A ENERGIEI    ŞI    DE    SCHIMBARE    CALITATIVĂ ,  CA ENERGIE   INFORMAŢIONALĂ , .....   ÎN    SPERANŢA LINIŞTIRII     CONFLICTULUI  :  .....        DINTRE   SPAŢIUL  DIMENSIONAL / Largimea  lui eterica/   ŞI   ENERGIA  DINAMIZATĂ , (care navaleste)....

 

 

APARIŢIA    “ EMOŢIONALELOR      CU    UN

PRONUNŢAT  CARACTER   INFORMAŢIONAL   ŞI           TOTODATA, PRE –MATERIAL,SPRE SIMILARITATE  CU ENERGIA  ŞI EMOŢIONALELE”PRIMORDIALE”            ÎN  MOMENTUL  DE-MATERIALIZĂRII  FRACTALE ŞI  A  APARIŢIEI    “VITEZEI     DE     EXPULZIE”  A     DINAMICII   ENERGETICE ,.....                                                                                          

 

 

  DUCE  LA  O  CONDENSARE  INFORMAŢIONALĂ       PE   CARE   UMANUL  O  IDENTIFICĂ    SIMPLIST    ŞI   REDUCTIV     LA    EMOŢIE      EMOŢIONAL ,                           

 

DE    FAPT   MAGNITUDINILE   DE   ENERGIE  ŞI    INFORMAŢIE    CAPĂTĂ    SIMILITUDINI   DE EXPRESII    PSICHO  -  MENTALE  ,   

 

ÎN  REALITATE   ELE FIIND “EMOŢIONALELE VARIABILITĂŢI    PRE  - MATERIALE “