2000: MODULAŢIA ENERGETICĂ, NEUROMODULAREA DINAMICĂ ÎN ASPECTUL DE MODULARE COELOMICĂ ENERGETICĂ

 

Autori: Dr.Cristian Calcan, Dr. Mariana Calcan, „NEW  ENDOCRINOLOGY” RESEARCH  CENTER, BUZAU, ROMANIA.

 

 

MODULAŢIA ENERGETICĂ, NEUROMODULAREA DINAMICA ENERGETICĂ COMBINATORICĂ / HOLISTICĂ ESTE DE FAPT O “MODULARE CELOMICĂ ENERGETICĂ”, CARE TREZEŞTE IMPULSURILE DINAMICII ENERGETICE ÎN TOATE SECTOARELE CELOMICE, AFLATE ÎN DIFERITE ETAPE DE REALIZARE PE PARCURSUL EMBRIOGENEZEI, INIŢIAL,

 

ÎN LEGĂTURĂ DE CONTINUITATE, ÎN LEGĂTURĂ DIRECTĂ, PENTRU CA ULTERIOR, ODATĂ CU ETAPELE DEZVOLTĂRII GENERALE ŞI LOCALE, SĂ SE AFLE SUB FORMA UNOR LEGĂTURI MEDIATE, VASCULARE ŞI LIMFATICE,

 

 DAR PĂSTRÎND TRAINICE ŞI DEOSEBITE (SPECULATIVE) INFERENŢELE HOLISTICE, DE UN CARACTER CU TOTUL APARTE PE PARCURSUL SEGMENTĂRII ORGANICE ŞI A DEPĂRTĂRII DE SURSĂ… ÎN CADRUL DEZVOLTĂRII ŞI A AŞEZĂRII DISPERSATE , PRIN EVOLUŢIILE EMBRIOGENETICE ŞI CREŞTEREA POST NATALĂ.

 

NEUROMODULAREA ENERGETICĂ SAU CELOMICĂ ESTRE UN TIP DE MODULARE PREVENTIVĂ ŞI INIŢIALĂ PRIN GRADUL TIMPURIU DE APARIŢIE (EMBRIOGENETIC – ODATĂ CU APARIŢIA CELOMULUI ŞI A PRECURSORULUI SĂU “ARHENTERONUL” ),

 

 DAR ŞI PRIN MECANISMUL TRADIŢIONAL, CARE ASIGURĂ ÎN PRINCIPAL (ŞI ÎN DEFINIŢIE) O TREZIRE A ACTIVITĂŢII DE ADAPTARE PRIN NEGOCIEREA ŞI ÎMBINAREA “ASPECTULUI CONGESTIV VASCULAR DE DEZVOLTARE” CU ASPECTUL DINAMICII ENERGETICE , “VARIABIL”,

 

 ASPECT DE O VARIABILITATE COMBINATORICĂ UIMITOARE, ÎN PRIMII PAŞI AI DEZVOLTĂRII, CONFIRMAŢI MAI TÂRZIU PRIN REALIZAREA ADAPTĂRILOR CELE MAI DIFICILE ALE PRIMELOR IMPULSURI DE DEZVOLTARE ŞI ALE PATOLOGIEI ŞI CORECŢIEI – CORIJĂRII LOR.

 

 

 

NEOROMODULAREA DINAMICĂ ENERGETICĂ VA BENEFICIA MEREU DE PUTERNICE FORŢE VITALE DECLANŞATE DE FIZIOLOGIA ORGANELOR ÎN DEZVOLTARE (1), ÎN TEMEIUL “NECESITĂŢII VITALE DE ADAPTARE ÎN CREŞTERE” (2), CA ŞI MAI TÂRZIU, PE CÂND “FORŢELE DE ADAPTARE INCIPIENTĂ  / (INIŢIALĂ) ŞI MAI APOI TIMPURIE REALIZEAZĂ RĂSPUNSUL FAŢĂ DE PATOLOGIA REZULTATĂ, RĂSPUNS CA URMARE A DESFĂŞURĂRII PATOLOGIEI (3),

 

DAR, ÎN MOD APARTE ŞI A REZULTATELOR APĂRUTE PRIN ACUMULAREA NECESITĂŢILOR DE ADAPTARE CU MODIFICĂRILE ULTERIOARE REZULTATE DIN EVOLUŢIA FIZIOPATOLOGICĂ ULTERIOARĂ (4), TRENANTĂ, FIIND DE FAPT, UN REZULTAT INTERACTIV.

 

 

DE FAPT, NU ESTE DE MIRARE ACEST FEL DE ABORDARE PENTRU CĂ “CELOMUL” ŞI “ARCHENTERONUL”

 (INTESTINUL PRIMITIV, PRIMA ORGANIZARE CELOMICĂ CARE SE ÎNSOŢEŞTE CU UN SIMBOL DE FUNCŢIE PRECISĂ: SCHIŢA STOMACULUI PRIMITIV ŞI AL ÎNTREGULUI TUB DIGESTIV PRIMITIV),

 

 UMBRĂ A TIPARULUI CELOMIC, ÎNCĂRCAT DE PUTEREA FORMIDABILĂ A DORINŢEI (“EMOŢIONALELE DE REALIZARE”) A ÎNDEPLINIRII TOTALE A “FUNCŢIEI FIZIOLOGICE” “HRANA DIGESTIE” / “VIAŢĂ” …..

 

 PUTERNICA SA FORŢA PRIMORDIALĂ A ÎNVELIŞULUI INTERIOR GASTRULAR – “CREUZETUL NAŞTERII ORDONATE AL PLANULUI EMBRIONAR”,

 

”CELOMUL ŞI ARHENTERONUL, INTESTINUL PRIMITIV”, PUTERNICA SA FORŢĂ PRIMORDIALĂ A ÎNVELIŞULUI INTERIOR GASTRULAR, CREUZETUL NAŞTERII ORDONATE AL PLANULUI EMBRIONAR CA ŞI ORDINEA DE PARCURS ÎN DEZVOLTAREA DETALIATĂ TISULARĂ ,

 

 

PUTERNICA EI DIRECŢIONARE SPAŢIALĂ ŞI TEMPORALĂ, ESTE NĂSCUTĂ ŞI DEZVOLTATĂ, ÎNTREŢINUTĂ LA NIVEL CELOMIC DE ÎNSUŞI CELOMUL ŞI DE ANUMIŢI CENTRI ORGANIZATORICI, CARE CONTRIBUIE LA ÎNTREŢINEREA ŞI CREŞTEREA FUNCŢIILOR SALE,

 

 

CELOMUL ORGANIZÎND, EL CEL DINTÂI, LOCUL ŞI FUNCŢIONAREA CENTRILOR , DETALIILE LOR FIIND , DESIGUR ENERGETICE, ...

 

IAR MODALITATEA LOR DE ÎNSCRIERE ÎN EVOLUŢIA EVENIMENTELOR, ESTE DESIGUR, UN FAPT CONCRET,             CARE ŢINE DE NEUROMODULARE DINAMICĂ ENERGETICĂ                   (HOLISTICĂ),DE VARIABILITATEA COMBINATORICĂ ENERGETICA  INFORMATIONALA  GRAF  - FRACTALA;...noua titulatura/calcan/ a desuetului Holistic, (ajuns prin tocire lingvistica un”  fac totum” neclar ).

 

 

CELOMUL, MEZODERMUL – FOIŢA MEZODERMIALĂ , MEZENCHIMUL ULTERIOR FORMAT , DEŢIN ŞI TRANSFERĂ ÎNTRE ELE PLANURILE DEZVOLTĂRII ŞI LE TRANSMIT TREPTAT DIVERSELOR FORME DE MANIFESTARE ALE CENTRILOR COORDONATORI,... AFLAŢI SUB DIFERITE VARIANTE ALE CENTRILOR  ORGANIZATORI ,....

 

PARCURGÎND ÎN TIMP ŞI EMBRIOGENEZĂ,....

ETAPA INIŢIALĂ  DE CENTRI PRIMITIVI ORGANIZATORI, DAR

DE FAPT ,.... AUTO – ORGANIZATORI,.....

 

.... APOI ETAPA.... NUMEROŞILOR CENTRI DE ORGANIZARE AI ”DEZVOLTĂRII TIMPURII” (ÎN CREŞTERE ŞI DIFERENŢIERE, CENTRII ”SINGULARI ÎN ACTIVITATE”, ”CENTRII LEGĂTURILOR ŞI DEZVOLTĂRII”) ....

 

ŞI CENTRII DE ”DEZVOLTARE TÂRZIE SAU DEFINITIVI”, CARE SUNT MICŞTI „PROGRAMATORI” AI DEZVOLTĂRII UNOR ORGANE, ŢESUTURI (1) ŞI AI ATROFIERII ŞI STOPĂRII EVOLUŢIEI LA ALTELE (2).

 

ACEŞTIA ÎNREGISTREAZĂ DATELE CREAŢIEI MENDELEENE, DAR ŞI ALE GENETICII HOLISTICE,.....

 

..... AVÎND O DEOSEBITĂ GRIJĂ SĂ PĂSTREZE SUB FORMA PERMANENŢEI DATELE HOLISTICE ÎN ÎNTREGIME, CA ŞI CUM O MARE PARTE DINTRE ELE,.. AU AVUT / AU DREPTUL LA O DEZVOLTARE   FINALĂ – DEPLINĂ ...

 

 

ŞI  CU TOATE CĂ NU S-A ÎNTÂMPLAT AŞA ,.... ŞI VARIANTE ÎNTREGI DE CREŞTERE ŞI DEZVOLTARE , AU FOST RETRASE (ANULATE)IAR/ŞI  MORFOLOGIA A LUAT O CALE APROAPE UNICĂ, POTRIVIT CU EVOLUŢIA   INDIVIDUALĂ  CA   SPECIE ,

 

 PESTE TOT, ÎN SUBSIDIAR HOLISTICUL , FUNCŢIA DE NEUROMODULARE A DINAMICII ENERGETICE , „FUNCŢIA DE GARANT HOLISTIC” , ÎNSCRISĂ ÎN GENETICA HOLISTICĂ ,....

 

....  „RĂMÂNE GATA FUNCŢIONABILĂ” , PREGĂTITĂ   DE   DESFĂŞURARE , BAGAJUL” HOLISTIC, DE VARIABILITATE COMBINATORICĂ ENERGETICA INFORMATIONALA GRAF - FRACTALA , RĂMÂNE FUNCŢIONAL „GLOBAL”,/UNIVERSAL - COSMIC  SI     „ NATURAL ”/,  ORICÂND .

 

                                         ****