1999 “ARCHENTERONUL” CA CEA DINTÂI GLANDĂ ENDOCRINĂ SINCIŢIALĂ, ENERGETICĂ CU FUNCTIE EMBRIONARA, zilele 14 - 19  de viata .”

 

Autori: Dr.Cristian Calcan, Dr. Mariana Calcan, „NEW  ENDOCRINOLOGY” RESEARCH  CENTER, BUZAU, ROMANIA.

 

„ARCHENTERONUL” ESTE CEA DINTAI GLANDA ENDOCRINA SINCITIALA, ENERGETICA ŞI DE VARIABILITATE COMBINATORICĂ DE FUNCŢIE MEDIETATICĂ GRAF – FRACTALĂ (SAU HOLISTICĂ),

 

 ESTE CU ADEVARAT O  GLANDA PRIMORDIALĂ ,  DEPENDENTĂ    DE SCHIŢA PRIMORDIALĂ A CYBMERGULUI – CREIER  ENERGETIC, NON FIZIC, “ CONDUCĂTORUL  SI DIRIJORUL ENERGETIC ” , DEJA   LA   POST  (:) ,....

 

“ AMPLIFICATORUL ŞI URMĂRITORUL IMPULSURILOR OVOCITAR – EMBRIONARE “,

 

...... A CĂREI FUNCŢIE GRAF ARBORE FRACTALĂ , ESTE ANTERIOARĂ, CU MULT , PRIMEI   SCHIŢE   TELEENCEFALICE CEREBRALE,

 

PENTRU   SIMPLUL   MOTIV   FILOGENETIC   SINCIŢIAL – TISULAR ,

 

CARE ASIGURĂ  CA :

 

ORICE MASĂ DE AGREGARE CELULARĂ ORGANIZATĂ,....DIN  VECHI ETAPE FILOGENETICE, ARE UN “ORGNIZATOR ENERGETIC”, .... SCHIŢĂ ,....

 

DAR VERITABIL CYBMERG , CA FUNCŢIE ENERGETICĂ CICLICĂ ; 

 

CU ORDONARE DE PARCURS, .... CĂLĂUZIND INFORMAŢII ENERGETICE, .... “GÂNDIND” OPORTUNITATEA PARCURSULUI DE SEMNAL, ..... CUANTIFICÎND CALITATEA ŞI CANTITATEA ENERGIEI ŞI A “EMOŢIONALELOR” NĂSCUTE:

DE COMANDĂ, ... 

DE FUNCŢIE, ....

ŞI DE PARCURS,

DORITE SAU RESPINSE /,...POATE NEACCEPTATE, DOAR, ..…

 

       DAR, EFECTUÎND CORECŢIA “ENERGETICĂ DE SURSĂ” PRIN ANGAJAREA  - ANTICIPAREA ŞI CUMULAREA VALORILOR ENERGETICE,....

      ALE ACESTOR “EMOŢIONALE DE CORECŢIE”, VERITABILE ANTENE “TACTILE” DE RELAŢIE ŞI ADAPTARE, DE CONSUM MINIM ENERGETIC PENTRU FUNCŢIONARE.

 

 

CYBMERGUL EMBRIONAR (CA ŞI CEL AL FUNCŢIEI ADULTE)... ESTE UN “ECONOMIC COMPLEX AGREGAT DE CONDUCERE ENERGETICĂ “, FOLOSIND ENERGII DE JOASĂ / SLABĂ PUTERE, ARHI - SUFICIENTE  FUNCŢIILOR  SALE ,

 

 SUFICIENTE PENTRU A ASIGURA MAREA VARIABILITATE COMBINATORICĂ(...INFORMATIONALA GRAF - FRACTALA /holistica/) DE RĂSPUNS ŞI ÎNTRU TOTUL SATISFĂCĂTOARE..... ÎN  CONDIŢIILE CELE MAI VITREGI, DE A SE ASIGURA CONTROLUL, MENŢINEREA, PERMANENŢA, REFACEREA ŞI REVENIREA....    PÂNĂ LA REUŞITĂ,...... SAU LA PLECAREA / ŞTERGEREA   DEFINITIVĂ (DECES).

 

 

FUNCŢIA ENERGETICĂ A CYBMERGULUI,...    

FUNCŢIONALITATEA SA SIMPLĂ, PRINCIPIAL FIZICĂ ŞI NON-

MATERIALĂ,....

ORDINEA   DE   PARCURS   GRAF   ARBORE   FRACTALĂ , CU  

DINAMICA   SA   ENERGETICĂ “ PÂLPÂITOARE ”,  PERMANENTĂ ŞI PUTERNIC CONDIŢIONATĂ,...

 

 CA ŞI ASIGURAREA SPRIJINULUI, COLABORĂRII SECREŢIEI DE “EMOŢIONALE” / EMOŢIONALELE CVASIPERMANENTE,.... CA ELEMENTE NĂSCĂTOARE DIN DINAMICA ENERGETICĂ, ENERGETICE   ŞI   PREZENTE   PRE – MATERIALE , .....                                ( SECRETATE , SE PARE , DE COMPLEXUL GLANDEI ENDOCRINE CALOSSO - PINEALA, ACCESTA DE HIPOFIZA ),

 

 CUMULÎND, ÎNSĂ, VIA MEDIETĂŢILE (PHYTAGORA), ASPECTE FUNCŢIONALE DE CREAŢIE ALE “LOGOSULUI “...

 

 (EMOŢIONALELE FIIND CEL DINTÂI VEHICUL AL LIMBAJULUI ŞI FORMA PREMATERIALĂ, NĂSCĂTOARE DE FORME, NUMERE, GÂNDIRE ŞI IDEAŢIE ) .

 

”CELOMUL ŞI ARHENTERONUL, INTESTINUL PRIMITIV”, PUTERNICA SA FORŢĂ PRIMORDIALĂ A ÎNVELIŞULUI INTERIOR GASTRULAR, CREUZETUL NAŞTERII ORDONATE AL PLANULUI EMBRIONAR CA ŞI ORDINEA DE PARCURS ÎN DEZVOLTAREA DETALIATĂ TISULARĂ ,

 

 

PUTERNICA EI DIRECŢIONARE SPAŢIALĂ ŞI TEMPORALĂ, ESTE NĂSCUTĂ ŞI DEZVOLTATĂ, ÎNTREŢINUTĂ LA NIVEL CELOMIC DE ÎNSUŞI CELOMUL ŞI DE ANUMIŢI CENTRI ORGANIZATORICI, CARE CONTRIBUIE LA ÎNTREŢINEREA ŞI CREŞTEREA FUNCŢIILOR SALE,

 

 

CELOMUL ORGANIZÎND, EL CEL DINTÂI, LOCUL ŞI FUNCŢIONAREA CENTRILOR , DETALIILE LOR FIIND , DESIGUR ENERGETICE, ...

 

IAR MODALITATEA LOR DE ÎNSCRIERE ÎN EVOLUŢIA EVENIMENTELOR, ESTE DESIGUR, UN FAPT CONCRET,             CARE ŢINE DE NEUROMODULARE DINAMICĂ ENERGETICĂ                   (HOLISTICĂ),DE VARIABILITATEA COMBINATORICĂ ENERGETICA  INFORMATIONALA  GRAF  - FRACTALA;...noua titulatura/calcan/ a desuetului Holistic, (ajuns prin tocire lingvistica un”  fac totum” neclar ).

 

 

CELOMUL, MEZODERMUL – FOIŢA MEZODERMIALĂ , MEZENCHIMUL ULTERIOR FORMAT , DEŢIN ŞI TRANSFERĂ ÎNTRE ELE PLANURILE DEZVOLTĂRII ŞI LE TRANSMIT TREPTAT DIVERSELOR FORME DE MANIFESTARE ALE CENTRILOR COORDONATORI,... AFLAŢI SUB DIFERITE VARIANTE ALE CENTRILOR  ORGANIZATORI ,....

 

PARCURGÎND ÎN TIMP ŞI EMBRIOGENEZĂ,....

ETAPA INIŢIALĂ  DE CENTRI PRIMITIVI ORGANIZATORI, DAR

DE FAPT ,.... AUTO – ORGANIZATORI,.....

 

.... APOI ETAPA.... NUMEROŞILOR CENTRI DE ORGANIZARE AI ”DEZVOLTĂRII TIMPURII” (ÎN CREŞTERE ŞI DIFERENŢIERE, CENTRII ”SINGULARI ÎN ACTIVITATE”, ”CENTRII LEGĂTURILOR ŞI DEZVOLTĂRII”) ....

 

ŞI CENTRII DE ”DEZVOLTARE TÂRZIE SAU DEFINITIVI”, CARE SUNT MICŞTI „PROGRAMATORI” AI DEZVOLTĂRII UNOR ORGANE, ŢESUTURI (1) ŞI AI ATROFIERII ŞI STOPĂRII EVOLUŢIEI LA ALTELE (2).

 

ACEŞTIA ÎNREGISTREAZĂ DATELE CREAŢIEI MENDELEENE, DAR ŞI ALE GENETICII HOLISTICE,.....

 

..... AVÎND O DEOSEBITĂ GRIJĂ SĂ PĂSTREZE SUB FORMA PERMANENŢEI DATELE HOLISTICE ÎN ÎNTREGIME, CA ŞI CUM O MARE PARTE DINTRE ELE,.. AU AVUT / AU DREPTUL LA O DEZVOLTARE   FINALĂ – DEPLINĂ ...