1999 - „EMOTIONALELE”, CONCEPT UNIVERSAL, FORMA DE DINAMICA ENERGETICA ORGANIZATA DE ”INTENSITATEA MENTALA”, REZULTANTA INFORMATIONALITATII SPECIALE.

 

 

Autori:Dr.Cristian Calcan,Dr.Mariana Calcan, NewEndocrinologyR.C.

BUZAU,ROMANIA

 

 

„EMOŢIONALUL”– „EMOŢIONALELE”, „EMOŢIE” (REZULTANTA PSIHICĂ).(Conceptul nr. 6)

 

„EMOŢIONALELE” = CONCEPT CARE DEFINEŞTE ACTIVITATEA DE VARIABILITATE ENERGETICĂ BIOLOGICĂ (COMBINATORICĂ DE MEDIETATE GRAF ARBORE FRACTALĂ) SUB FORMA UNEI REZULTANTE CREAŢIONALE ŞI DEFINITORIE PENTRU COMPLEXUL DE CONŞTIENŢĂ” ŞI A CĂREI FUNCŢIONALITATE GLOBALĂ ÎMBRACĂ ASPECTE DIFERITE ÎNTR-O LARGĂ GAMĂ:

 

· DE LA FUNCŢIA MODALITĂŢII DE EXPRESIE A ACTIVITĂŢII DE RELAŢIE ŞI COOPERARE ÎN ”ADAPTARE”, FIIND ADAPTATIVĂ ÎN TEMEIUL PARCURSULUI ORDONAT CICLIC (OBLIGATORIU) AL DINAMICII ENERGETICE GRAF ARBORE FRACTALĂ (1),

 

· LA FUNCŢIA LEGĂTURII COMPLEMENTARE ÎN DEFINIŢIE PREMATERIALĂ DE ÎNSOŢIRE CU DIFERITE FORME DE ACELAŞI STATUT / GRAD PREMATERIAL: STATUTUL – LOCUSUL” NUMERIC, LOCUSUL SPAŢIU” ŞI “LOCUSUL TIMP”, CU CARE PARTICIPĂ LA DEFINIREA FIZICĂ MATERIALĂ, PRIN CREAŢIUNEA MATERIEI” (2).

 

· LA FUNCŢIA DE PARAMETRU TOTAL” / INTEGRAL”, FUNCŢIA INFORMAŢIONALĂ, CUPRINZÎND CA ORICE FRACTAL, COMPLEXUL INFORMAŢIONAL DIN CUPRINDEREA FRACTALĂ OBIŞNUITĂ,

 · LA CARE SE ADAUGĂ FUNCŢIA LA FEL DE EGALĂ ÎN IMPORTANŢĂ A GRAFULUI ARBORE CU ORDINEA SA DE PARCURS, OBLIGATORIE, CARE DE FAPT ARATĂ IMPLICAREA UNEI OBLIGATORII ŞI HOTĂRÂTE DINAMICI ENERGETICE ŞI A UNEI CIRCULAŢII ENERGETICE, ÎNTR-O ANUMITĂ CUANTIFICARE DE ORDIN CALITATIV ŞI CANTITATIV ŞI NU ÎNTÂMPLĂTOR,

 

 MAGNITUDINEA „CUPRINDERII INFORMAŢIONALE” (BOGĂŢIA INFORMAŢIONALĂ PROPRIU ZISĂ) ESTE PURTATĂ ÎNSEMNATĂ, CODIFICATĂ DE AMESTECURI ŞI VÂRTEJURI ENERGETICE, DE COTURILE DE PARCURS, DE FELUL ENERGIEI CARE ÎNTÂMPINĂ DINAMICA LA UN PUNCT DEFINIT,

 

FELUL INFORMAŢIEI ŞI FELUL PARCURSULUI ENERGETIC PĂSTREAZĂ, DEFINESC (CARACTERIZEAZĂ) ŞI CONDUC INFORMAŢIA, CONCOMITENT ÎN MII DE PUNCTE, MAI ALES FIXÎND-O ÎN ORDINEA TIMPULUI ŞI SPAŢIULUI DE ÎNRUDIRE, ŞI DE SECVENŢĂ (3-4).

 

LACĂTUL ÎNCHEIAT DINTRE FORMA FRACTALĂ ŞI VÂRTEJUL ENERGETIC AL MOMENTULUI DE PARCURS (CU VITEZA, SENSUL, ENERGIA DE ÎNTÂMPINARE, COTUL PARCURSULUI ŞI INFLUENŢELE LOR) SUNT DE AJUNS CA SĂ FIXEZE PE VECI INFORMAŢIA ŞI SĂ ALCĂTUIASCĂ FORMELE MATERIALE (4) SAU

 

ÎNCĂTUŞAREA” FORMEI FRACTALE CU PARTICULARITĂŢILE ENERGETICE NASC, PORNESC ŞI PĂSTREAZĂ INFORMAŢIA INTEGRAL ŞI PENTRU TOTDEAUNA!

 

 COMPONENTA FRACTALĂ SE ALCĂTUIEŞTE MATERIAL, ÎN FINAL, PRIN ÎNCASTRĂRILE, ÎNCRUSTAŢIILE VÂRTEJURILOR ENERGETICE “CA AURUL BĂTUT CU PIETRE PREŢIOASE” (ELE ÎNSĂŞI FIIND SIMBOLURI ARHAICE ALE VIBRAŢIILOR ENERGETICE, ca şi cristalele moderne,

 ASPECT IGNORAT CU DESĂVÂRŞIRE DE CULTURA MODERNĂ, CARE DE UN MILENIU GUSTĂ NUMAI FORMA DESĂVÂRŞITĂ A MEŞTEŞUGULUI ŞI „FABULOASA HAINĂ DECORATIVĂ” A ARTISTICULUI CIUDAT” ŞI ”EXOTIC”.

 

· LA FUNCŢIA DE PĂSTRARE TOTALĂ – INTEGRALĂ A FORMEI ŞI ÎNŢELESULUI INFORMAŢIONAL, PENTRU TOTDEAUNA, CA ASPECT PREMATERIAL – MATERIAL AL FUNCŢIEI “EMOŢIONALELE”(4), ŞI NUMAI SUB / CU ACEASTĂ DENUMIRE, CA FIIND UN CONCEPT ABSTRACT ŞI SINTETIZANT APARŢINÎND „ENTITĂŢII DE CONŞTIENŢĂ”, FORMA SUBLIMINARĂ DE CONŞTIENTIZARE, SUPERIOARĂ PRIN ADÂNCIME ŞI FUNCŢII, CONCEPTULUI MENTAL OBIŞNUIT,

 

 SUB TITULATURA DIVERSĂ DE CONŞTIENT / SUBCONŞTIENT, INCONŞTIENT, CUNOAŞTERE, ASPECTE COGNITIVE MENTALE ŞI PSIHICE FAMILIARE ÎN DEFINIREA, CATALOGAREA ŞI

 

EXCURSIA FUNCŢIILOR MENTALE OBIŞNUITE, FIZIOLOGICE (FUNCŢIEI “EMOŢIONALELE” ŞI NU FUNCŢIEI „EMOŢIONALELOR”, care declină numai aspectul adjectival aparţinător, fără “bagajul de CUNOAŞTERE”), AŞA CUM INCORPORALELE LUI PHYTAGORA, prin care se înţelegea probabil acelaşi lucru este nesimilar cu INCORPORALELOR”.

 

Expresia FORMEI ŞI FUNCŢIEI CA MEDIETATE UNIVERSALĂ, ESENŢA CONŞTIENTIZĂRII ACESTORA PRIN CUMULUL FORMEI CU FUNCŢIA ŞI SINTEZA “ANALITICĂ” PRIN ÎNTRUNIREA EMOŢIONALELOR,

 

EMOTIONALULUI MEDIETATIC PYTHAGORICIAN, CA EXPRESIE FINALĂ A “CREAŢIEI”,

 

 INTRU CUNOASTEREA COMPLECTA, năzuind spre RECUNOASTEREA NASTERII(formative), şi A FORMELOR , PENTRU FUNCTIUNEA LOR ,

 DENUMIND, ca formă a CONŞTIENŢEI complexul rezultant “EMOŢIONALELE” - “EMOŢIONALUL” şi IMPACTUL SĂU, AL LOR ASUPRA CUNOAŞTERII UMANE.

 

 

EMOŢIONALELE SUNT CALEA CUNOAŞTERII, ÎNŢELEGERII ŞI REŢINERII (AMINTIRII, MEMORĂRII), A ÎNTREGIRII FORMELOR GENERALE, fizic şi prin funcţiile lor, prin BILANŢUL DE RECEPTARE ŞI DE EXPRIMARE (cheie a formei şi raportului funcţional ca expresivitate de emoţionale, devenit GENERIC şi abstract EMOŢIONALELE,

 

 PRIN MANIFESTAREA PUTERII CUNOAŞTERII, CUNOAŞTEREA – RECUNOAŞTEREA COMPLEXULUI REZULTANT EMOŢIONALE / EMOŢIONALELE – MEDIETĂŢI (variabilităţi combinatorice) ce aparţin IDENTITĂŢII şi IDENTIFICĂRII , care dau o înţelegere de adaptare şi de ALEGERE A REACŢIEI ADECVATE (fiind asigurarea acceptării sau respingerii în grade diferite),

 

RELAŢIA (completă) A CITIRII EMOŢIONALELOR ASIGURĂ CUPRINDEREA, ÎNŢELEGEREA, ÎNTREGIREA CONŞTIENŢA (ca o cunoaştere - recunoaştere) A FORMELOR GENERALE , UN FACTOR PROGRAMAT, de condiţionare MATEMATICĂ a MULŢIMILOR DE GRAF IMPUSĂ BIOLOGICULUI,

 

ca o POARTĂ obligatorie a ORDONĂRII ALEATORULUI, ADUCÎND HAOSUL LA ORDINEA MATEMATICĂ ŞI CONSTRÂNGEREA ENERGETICĂ A MEDIETĂŢILOR, VARIABILITĂŢI COMBINATORICE DE FAMILIE.

 

 CARACTERUL UNITAR DE ÎNŢELEGERE / PERCEPŢIE ŞI CUNOAŞTERE HOLISTICĂ ASIGURĂ RELAŢIA CONTINUĂ “UNICUL SUPERIOR ŞI RESTUL FORMELOR”, ESTE MODALITATEA DE ACCES ÎNTRE NOI TOŢI ŞI ALĂTURI DE DIVINITATE ,

ESTE INTELESUL ORDINIIUNIVERSALE, SIMBURELE OCULT, ; CONSIDERAT ocult pentru UMANITATE, MĂRGINITĂ MENTAL DE PERFORMANŢELE PROGRAMATE, ale sale, PROGRAM PESTE CARE SE NU POATE TRECE ”FĂRĂ PREGĂTIREA MEDIETĂŢILOR ŞI EMOŢIONALELE ADECVATE, NECESARE SUPERIORITĂŢII”.

 

Emoţionalele sunt izvorul necuprins al CUNOAŞTERII ŞI ÎNŢELEGERII UNITARE, DE AL MENTALUL SIMPLU LA DIVINITATE. Scala / scara EMOŢIONALELOR este scala ÎNŢELEGERII UNIVERSALE, este scara URCĂRII CĂTRE MENTALUL SUPERIOR şi în cunoaşterea superioară (divină).

 

MENTALUL DIVIN (CUNOAŞTEREA TOTALĂ, PARTICULARĂ ŞI DETALIATĂ, ŞI ÎN ACELAŞI TIMP GLOBALĂ) poate fi ÎNTREZĂRITĂ, NICIODATĂ ATINSĂ.

 

 MENTALUL oglindit de percepţia şi exprimarea de emoţionale, ESTE UN MENTAL CU EXPRESIE ŞI ”SUFLARE” FIZICĂ, AL FORMELOR “PROGRAMAT” REZULTATE DIN FENOMENUL FUNCŢIONAL AL MEDIETĂŢILOR ENERGETICE (PHYTAGORA), MODULAT DE VARIABILITĂŢI EXPUSE - ÎNTOARSE FIZICULUI PRIN ENERGIE.

 

RAŢIONAMENTUL este o ADAPTARE LA RECUNOAŞTERE, LA O PRE – CUNOAŞTERE (?), LA “PRESIMŢIREA CUNOAŞTERII”, LA “SUBCUNOAŞTEREA HETERO – LOGICĂ” (?), îngrădită de LOGICĂ ca simple reguli de a ÎNŢĂRCUI - ÎNGRĂDI CUNOAŞTEREA ŞI REZULTATUL SĂU,

 

spre ASIGURAREA CLARĂ A PROGRAMĂRII ÎN REALUL “ADEVĂR” ŞI ADEVĂRUL “ASCUNS” / NEVIZIBIL – ADEVĂR NEUTILIZABIL la o asemenea ORDONARE ŞI CUANTUM DE EMOŢIONALE, “MAGNITUDINI ENERGETICE”, INSUPORTABILE PENTRU CONŞTIINŢE / MENTALE BIOLOGICE ÎNCADRABILE ÎN SECTORUL UMAN.

 

“EMOŢIONALELE”, CATEGORII DE MEDIETĂŢI ENERGETICE PRIMORDIALE (MODERN nominalizate şi CATASTROFICE – R. Thom), FOLOSITE, DENUMITE, INSPIRATE, CUNOSCUTE – PRACTICATE, şi descrise ultimul de PHYTAGORA ŞI PITAGORICIENI (ŞCOALA SA), AU PARTICIPAT ODATĂ CU FORMA ŞI FUNCŢIA “LA NAŞTEREA UNIVERSULUI” (?!),

 

 TRECÎND DE LA CADRUL EXPRESIILOR EXOTICE PRIMORDIALE (catastrofice– R. Thom), LA TIPURI COMPLEXE, DIVERSIFICATE, “AUTONĂSCÎNDE”, DE FORME, FUNCŢII ŞI EMOŢII ALCĂTUITOARE DE IERARHII HAOTIC RĂSPÂNDITE (FALS ALEATORIU) DE FAMILII DE VARIABILITĂŢI COMBINATORICE, AL CĂROR PARCURS EVOLUTIV (şi de viaţă, specie, categorie materială) “OPREŞTE TIMPUL, MODULÎND CU POTRIVIRE SCURGEREA SA ” (!).

 

 TOTUL CURGE, dar balansează, baleiază şi alunecă, ASIGURÎND GRADUL ŞI GRADAŢIA ŞTERGERII, “LĂSÎND GOLUL ŞI PLINUL ÎN BALANS” !

 

EMOŢIONALELE / EMOŢIONALITATEA SE POATE CONSIDERA CA UN FACTOR PRIMORDIAL AL CREAŢIEI, DIMENSIUNILE EMOŢIILOR / “EMOŢIONALELE” AU CREAT “VARIETATEA FORMELOR” (desigur PRIN VARIABILITATEA COMBINATORICĂ conţinută)!

 

ELE AU ÎMPIEDICAT UNIFORMITATEA / UNIFORMIZARE ŞI OPRIREA / STAGNAREA CREAŢIEI ÎNTR-UN PUNT MORT (lipsindu-se de vraja Clonarii!) (!) ,...OPRIREA DINAMICII ENERGETICE UNIVERSALE, ASPECT DE O IMPORTANŢĂ CONSIDERABILĂ .... ESENŢIALA .

 

Cei vechi ŢINEAU CONT, PREŢUIAU, CĂUTAU, APROBAU ŞI URMAU DIMENSIUNILE “EMOŢIONALELOR” utilizînd şi practicînd / CA “PRACTICANŢI, DE CICLURI ALE EMOŢIONALELOR”, DIFERENŢIAT după gradul de depărtare al ORIGINII LOR, după gradul ÎNCLINAŢIILOR de grup etnic (TRADIŢIE) şi individual personal (sacerdot, rege, rude, străin vremelnic),

 DUPĂ ÎNSCRIEREA ÎNTR-UN MIMETISM CÂT MAI FOLOSITOR (COMUN - DE HAITĂ / HOARDĂ) A ÎNSCRIERILOR, CULTIVĂRILOR – însuşirii după tipar şcolar de repetare şi fixare, DE TRĂIRI EMOŢIONALE / EMOŢIONALELE...

 

TRADIŢIILE ŞI CULTURILE AU ÎNSUMAT DE FAPT, DEPRINDEREA EMOŢIONALELOR, PROGRESUL ÎNSEMNÎND AJUNGEREA LA CAPACITATEA DE ABSORBŢIE A UNOR CICLURI DE “EMOŢIONALE” CÂT MAI PURE, SAU DE O VARIABILITATE URIAŞĂ,DAR PERMANENT CONTROLABILĂ! (

 

DESEORI SCHIMBURILE INTRE CIVILIZAŢII SAU SPECII URMĂREAU ASUMAREA, ÎNTIPĂRIREA UNUI ALT GRAD DE “EMOŢIONALE”, ÎMBUNĂTĂŢIREA SAU SCHIMBAREA “CAPACITĂŢII DE STOCARE ŞI DE PURĂ FOLOSINŢĂ” PRIN ÎNVĂŢARE / PERFECŢIONARE ,

 

 ŞI LA NEVOIE , CHIAR MIMETIZARE (repetarea îndelungată fiind similară cu însuşirea “de CAPACITATE”).

 

DE ALTFEL CHIAR „FORMELE MIMETIZEAZĂ EMOŢIONALELE” !!! .

 

 GRADUL DE TRANSFER, DE ESENŢĂ AL EMOŢIONALELOR “NATURA LOR DEFINEŞTE MIMETIZAREA”, gradînd autentificarea şi exactitatea FORMEI, A FUNCŢIEI ŞI A EMOŢIONALELOR pe care IMPLICIT TREBUIE SĂ LE CUPRINDĂ, CÂT MAI COMPLET !

 

NUMĂRUL / NUMERELE EXPRIMĂ ESENŢA EMOŢIONALELOR, (EMOŢIONALELE CIFRICE), CEI VECHI CUNOŞTEAU EXACTITATEA ACESTEI ALEGERI DE DESCRIERE ŞI PENTRU A-I ÎMBUNĂTĂŢI EXPRESIA FOLOSEU RAPORTAREA ALGEBRICĂ, GEOMETRICĂ, ŞI TRADIŢIA CUNOAŞTERII, STIMULA COMPLETAREA PRIN EPIC.

 

TIMPUL HRĂNEŞTE EMOŢIONALELE (!)

ELE, EMOTIONALELE RETRĂIESC TOATE EPICELE, ŞI POVESTESC VIAŢA ALTUI TIMP (TIMP DIFERIT), COERENŢA TRADUCERII EMOŢIONALELOR ŞI ÎNŢELESUL INIŢIAL ESTE INDIFERENTĂ DE EPIC(?!) ŞI NESCHIMBATĂ DE TIMP !

 

 

TIMPUL “EMOŢIONALELOR” ESTE TIMPUL LUMII – TIMPUL UNIVERSULUI!

 

 DACĂ FACEM ASERŢIUNEA, PLINĂ DE CONVINGERE, CĂ EMOŢIA A FOST “CEL DINTÂI VEHICUL AL LIMBAJULUI”, EMOŢIA ADUNÎND IDEAŢIA SPRE EPIC, MOTIVÎND DRAMATIC ORDONAREA ŞI ARANJAREA GRAIULUI ŞI GÂNDIRII ,FAC AFIRMAŢIA că se poate spune CONCOMITENT,

 

 odată cu CREŞTEREA ÎNCRUSTAŢIILOR ARIILOR CEREBRALE (CÂMPURILE BRODMANN) şi adunarea / înfiinţarea câmpurilor CEREBRALE NECESARE SAU PRODUSE, ANSAMBLUL FIIND FĂCUT COERENT ŞI ORDONAT DE „EMOTRON CYBMERG” – creierul universal energetic-,

 

PATRONAT DE EMOŢIONALE / LE ŞI “NĂSCUT” DE ADAPTAREA CONTROLULUI ŞI ÎNDRUMĂRII, “NUANŢAT CONCOMITENT”, pentru numărul “N” SPRE INFINIT, DE FRACTALI “INFORMAŢIONALI”, cu funcţii informaţionale,

 

 ADMISE, PRODUSE ŞI UŞURATE DE “EMOŢIONALELE” ACCESATE, ÎN REMANENŢĂ SAU ACTIVATE, ALCĂTUIND UN GIGANTIC “EMOTRON INFORMAŢIONAL“ POTRIVIT MICROCOSMOSULUI UMAN ŞI IDENTIC CU CEL UNIVERSAL (ca un gigant fractal de fractali cu funcţie energetică – informaţională).

 

EXISTĂ ÎN MOD PARTICULAR O ÎNCERCARE SUPLIMENTARĂ DE A EXPLICA APARIŢIA ACESTUI CONCEPT DE “EMOTRON”, CA EXPRIMARE A UNEI SUPOZIŢII,

 

 A UNEI INTUIŢII, CARE ÎNCARCĂ SĂ FACĂ LOC ÎNŢELEGERII UNEI LUMI INFORMAŢIONALE MARE ŞI DIVERSĂ, A “ENTITĂŢILOR DE CONŞTIENTIZARE”,

 

ADEVĂRATE “FARURI DE MEMORARE”, DEPOZITARE FĂRĂ TIMP ALE “EMOŢIONALELOR TRECUTE”, “PĂZITORI AI BALANSULUI MATERIAL – ENERGETIC”,

 

 CELE CARE “TRĂIESC NUMAI DIN SCHIMBURI INFORMAŢIONALE NĂSCÎND ENERGIA”, MIŞCÎND ENERGIA,

 

ADEVĂRATĂ “DINAMIZARE PRE – MATERIALĂ CONŞTIENTĂ LA SCARĂ URIAŞĂ”,

 

 POATE A ZECI DE GALAXII ŞI PE CARE LE UNEŞTE ACEASTĂ “FUNCŢIE” – MONSTRU INFORMAŢIONAL, ALCĂTUIT – TAPETAT CU CATRALIOANE LA PUTEREA “N” DE TIPURI FRACTALICE, CU AMESTECURI DE PARCURSURI DE GRAFURI,

 

NUMIT “EMOTRON INFORMAŢIONAL”, PENTRU CĂ TREBUIE SĂ AIBĂ UN NUME CU REZONANŢĂ PE MĂSURĂ, LA O ASEMENEA GIGANTĂ FUNCŢIE...

 

E “DUMNEZEUL GALAXIILOR” ACOPERIT , ASCUNS DE HAINA MENTALĂ UMANĂ!

 

 NUMAI UNA DINTRE FORMELE CONSTRUCŢIILOR DE CONŞTIENTIZARE”, NECESARE ACOPERIRII STRUCTURII COMPACT INFORMAŢIONALE, CATEGORIC DISTANŢATĂ DE TRUFIA DEZVĂLUIRILOR, FĂRĂ PREOCUPAREA LOR, CARE ESTE STRICT UMANĂ ŞI ”ANULATĂ DIN PREOCUPĂRILE INTERNE ALE MIEZULUI STRICT INFORMAŢIONAL”.

 

”EMOŢIONALELE” SUNT UN ABSTRACT PRE MATERIAL PROVENIT, NĂSCUT DIN DINAMICA ENERGETICĂ ŞI CARE POARTĂ MESAJUL DE CONŞTIENŢĂ, AUTOCONŞTIENŢĂ REZULTANTĂ, IMPUSĂ DE FENOMENUL ”INFORMAŢIONAL”.

 

SUNT REZULTATE DIN ASAMBLĂRILE REZONANTE ALE MEDIETĂŢILOR CURATE, NEPERTURBATE, CARE SUNT OGLINDITE DE MENTALE (DE RECEPTORI INFORMAŢIONALI) SUB FORMA UNOR JOCURI PERMUTABILE NĂSCÎND SEMNE DE CUNOAŞTERE - RECUNOAŞTERE.

 

SINTAGMA “CUNOAŞTERE – RECUNOAŞTERE” CA UN ”DÉJŔ - VU, SANS MOTIF EST UNE ÉMOTION”, PORNEŞTE DIN MIRARE, DIN UIMIRE.

 

 CUNOAŞTEREA – RECUNOAŞTEREA” ESTE O PRE IDENTIFICARE ŞI O IDENTIFICARE, CHIAR O IDENTIFICARE ,

 

 CU EMOŢIE, ”ESTE REVERBERAŢIA OGLINDIRII DE IDENTITATE”, PE CEEA CE SE SPRIJINĂ ”MOMENTUL DE PRE IDENTIFICARE”, ESTE SOSIREA CONŞTIENŢEI CARE CUMULEAZĂ VIBRAŢIA, VIBRAŢIILE (MEDIETĂŢILE) ŞI IES LA IDENTIFICARE LA ”MOMENTUL AUTOEVALUĂRII”.

 

ESTE UN EMOŢIONAL, ESTE SINTEZA FIZICĂ ŞI INFORMAŢIONALĂ A ”AUTOEVALUĂRII DE PRE IDENTITATE”, ŞI DEVINE PARTE DE ”CONŞTIENŢĂ A IDENTIFICĂRII”, ÎN CADRUL JOCULUI (VARIABILITĂŢII) CONCEPTULUI ”CUNOAŞTERE – PER CUNOAŞTERE – RECUNOAŞTERE”.

 

FIECARE SUMĂ, ARMONII DE VIBRAŢII, ANSAMBLURI, AU NĂSCUT, S-AU RENĂSCUT PRIN ADUCEREA, ”ADUNAREA” ÎN EMOŢIONALE.

 

”EMOŢIONALUL, EMOŢIONALELE” SUNT CELE DINTÂI ÎNSUMĂRI DE VIBRAŢII, ARMONIZATE SAU NU, (DE MEDIETĂŢI), NĂSCUTE DE FORMAREA, NAŞTEREA INFORMAŢIONALĂ, LA BALANSUL MATERIE – ENERGIE... DIN IVIREA, APARIŢIA PRE MATERIALĂ A ÎNZESTRĂRII ENERGETICE, CARE FORMEAZĂ MATERIA.

..... CĂ ESTE FACTOR DE AFIRMARE A ”COGNOSCIBILITĂŢII”, CĂ ESTE MODALITATEA MENTALĂ DE A O RECEPTA, ....

 

 CĂ ESTE O VARIABILĂ DE ”ENTITATE DE CONŞTIENŢĂ”... CĂ ESTE CARACTERISTIC DE A FI INDEPENDENTĂ, PE UN SUPORT-Material Fractalic,SI...PE UN ALTFEL DE SUPORT, ABSTRACT, SUPRA-MOTIVAŢIONAL, ŞI CHIAR ONIRIC (TRĂSĂTURĂ PRINSĂ DIN NON-COGNOSCIBILITATE),

 

 O IDENTITATE SIMBOLICĂ A-MATERIALĂ, TRĂIND DIN ARMONIA ÎNŢELEGERII LATURII VIBRATILE ENERGETICE – INFORMAŢIONALE, SINTEZĂ A MĂNUNCHIULUI DE VIBRAŢII ADUNATE ŞI EXPRIMATE CU UN MOTIV ANUME ŞI COMUN.....

 

 ESTE CA ŞI CUM ”FASCIILE” LICTORILOR ŞI ”MĂNUNCHIUL DE FULGERE” ALE LUI JUPITER ŢINEAU SĂ REAMINTEASCĂ ÎN VECI ESENŢA EMOŢIONALELOR, ADRESÎND TUTUROR, NU AMENINŢĂRI TUTELARE, CI SIMBOLUL CONCRET AL REZULTANTEI ENERGETICE INFORMAŢIONALE.....

 

 

“NĂSCĂTOARELE LUMILOR” !

 

ESTE UIMITOR FAPTUL CĂ SUNTEM, CA RECEPTORI MENTALI ŞI PSIHICI, LA PUNCTUL DE REUNIUNE AL “FIZICULUI”, “ENERGETICULUI”, “MATERIALULUI”, “EMOŢIONALELOR” CU “INFORMAŢIONALUL EXTINS ŞI CUPRINZĂTOR”, ŞI CĂ SUNTEM SENSIBILI ÎN PLANURILE AMINTITE LA PUNCTELE DE CULMINAŢIE ALE VIBRAŢIILOR ENERGETICE,

 

 MAI ALES CĂ MOMENTUL EXPRIMĂRII LOR (A EMOŢIONALELOR) ESTE POSIBIL COINCIDENT CU MOMENTUL TRECERII, A ÎNCEPERII DRUMULUI DE LA PREMATERIAL LA MATERIAL.....

 ŞI UNDE ESTE MOMENTUL EXTERIORIZĂRII PRIN “LOGOS” ? (CONCEPTUL NR. 6)

 

 *

 

 ...CYBMERGUL A CĂRUI GLANDĂ ENERGETICĂ ESENŢIALĂ, MARE PRODUCĂTOARE, NĂSCĂTOARE ŞI SECRETOARE DE ”EMOŢIONALE”, ”GLANDA CALOSSO – PINEALĂ”, CĂCI DE EA ESTE VORBA ,

 

FACE FUNCŢIA INTEREMISFERICĂ A CONDUCERII – INTERCOOPERĂRII ŞI DIRIJĂRII CONTINUE A BLOCURILOR EMISFERICE, MENŢINÎNDU-LE ÎNTR-O COMUNICABILITATE TOTALĂ ÎN PLAN SENZITIV, SENZITIVO – MOTOR, NEUROENDOCRIN, ENERGETIC,

 

 PRIN ADUCEREA FUNCŢIILOR DE FRACTALI DE CONSTITUŢIE, CÂTE UNUL DE FIECARE EMISFERĂ, LUNGI DE 15-20 CM, CU TRASEE FUNCŢIONALE DE GRAFI HAMILTONIENI EXTERNI ŞI DE GRAFI ARBORE INTERNI DE 2-3 ORI MAI MARI,

 

 AŞEZAŢI PE FAŢĂ DORSALĂ A CORPULUI CALOS ŞI A HIPOCAMPULUI DORSAL (?), CEA MAI MARE STRUCTURĂ DE INTERCOMUNICABILITATE EMISFERICĂ, AFLATĂ DEASUPRA CENTRILOR NEUROENDOCRINI VEGETATIVI TALAMICI. (Conceptul nr. 9)