APLICAŢII PARTICULARE ALE BANDĂRII ENERGETICE ÎN CERCETAREA GENETICĂ FUNDAMENTALĂ

 

APLICAŢII TEORETICE ŞI PRACTICE LA STUDIUL CROMOZOMIAL PRIN TEHNICA BANDĂRII ENERGETICE A “SCANĂRII ACTIVĂRII MEDIETĂŢII BIOLOGICE REMANENTE GRAF FRACTALE  (SAMBERGF)”. STUDIUL COMPARATIV ASUPRA TIPULUI STANDARD “DECOPERTAT” DE CROMOZOM I ŞI AL CROMOZOMULUI II, POSIBILE DOVEZI ASUPRA IDENTITĂŢII SALE (Cs. 2) COMPOZIŢIONALE, STRĂINE SPECIEI UMANE.

 

Derivată din SCANAREA ENERGETICĂ QIFOENGRAFICĂ, aplicată cu rezultate bune la studierea cursivă a CARIOTIPULUI UMAN, îmbunătăţită ca tehnică de IDEEA ASIGURĂRII REPERELOR HETEROCROMATINIENE PRIN CONJUGAREA “BANDĂRII MIXTE”- ENERGO/MENDELEENE,

 

 Pasul următor al REALIZĂRII “FEŢEI DECOPERTATE CROMOZOMIALE ÎN TOTALITATE”, ADUCE, ca orice dezvăluire “DARURI ÎN PLUS”, minunate daruri ce ÎNTREGESC ADEVĂRURILE CĂUTATE, JUSTIFICÂND AVANTAJELE BANDĂRII ENERGETICE.

 

PRIMA DECOPERTARE A CROMOZOMULUI 1(Cs. 1) a dus la identificarea unor numeroase “STRIAŢII ENERGETICE STABILE” CONFORME CU SEGMENTUL ENERGETIC DESEMNAT GRAF-FRACTALIC, DESCRIS DE LA INDICATIVUL A1-D6 ,AL BRAŢULUI UNIC ÎNCRUCIŞAT, SIMILAR, DE FAPT, BAGHETEI PROMETAFAZICE TRADIŢIONALE MENDELEENE.

 

Ele au caracter stabil şi sunt “poziţionate” ca o adevărată amprentă a tipului cromozomial.

 

 Între 5 până la 7 “dubleturi de perechi “ din 30-31 de poziţii singulare , CAPĂTĂ UN LOC APARTE PENTRU DEFINIREA ENERGETICĂ  A UNOR SEGMENTE REDUSE, DAR EXTREM DE DEFINITORII.

 

LA CROMOZOMUL 1 , DECOPERTAT , SE REŢIN URMĂTOARELE STRIAŢII STABILE ENERGETICE ŞI ARHITECTURAL CONSTITUTIVE (constitutive energetic şi posibil şi tradiţional):

 

·        LA BRAŢUL p POZIŢIA 322, PRINCIPALĂ, DEPARTAJARE YANG DE YNN/YANG ALCĂTUITĂ DE STRIURI ARHITECTURAL-CONSTITUTIVE “TĂRIA YANGULUI ŞI YNNULUI FORTE”,

 

ŞI POZIŢIA SECUNDARĂ 351,2 “TĂRIA YNNULUI” (DESEMNAT-CONSTITUTIVĂ)

 

·        LA BRAŢUL Q(q), POZIŢIA 241,2, PRINCIPALĂ, DEPARTAJARE YANG DE YNN/YANG ŞI ALCĂTUITĂ LA FEL DE STRIURI PUTERNIC ARHITECTURAL-CONSTITUTIVE DE MĂSURA “TĂRIEI YANGULUI ŞI YNNULUI FORTE” 

 

ŞI POZIŢIA SECUNDARĂ 312,2 “TĂRIA YNNULUI ASCUNS ÎN YANG “ (DESEMNAT CONSTITUTIVĂ, CU POSIBIL ROL TRACTOR).

 

Asociarea şi orientarea conform simetriei holistice/energo infocuantice (SIC) şi genetice  (SIS) la braţele constitutive stâng şi drept “crossing”- încrucişate AU DUS LA STABILIREA A DOUĂ ZONE COMUNE ŞI IDENTIC POZIŢIONATE ALE YANGULUI CONSTITUTIV ŞI FUNCŢIONAL, PE AMBELE ÎNCRUCIŞĂRI, având coordonatele coincizând exact astfel :

 

·        LA BRAŢUL SUS (p) STÂNG 341-LIMITĂ ŞI 322,1-LIMITĂ

·        LA BRAŢUL JOS (q) STÂNG ŞI DREPT  23-LIMITĂ SPRE 24 ŞI 311,2, ambele zone fiind mărginite de striaţiile arhitectural constitutive descrise mai sus.

 

Cele două zone descoperite având dimensiuni relativ apreciabile de 1/12-1/14 din lungimea unui braţ întreg (p+q) sunt ÎNCĂRCATE ENERGETIC YANG, CENTRAL POZIŢIONATE PE FIECARE BRAŢ (p sau q) ŞI SUNT BĂNUITE CA ZONE AHITECTURAL REPARATOR-FORMATOARE,

 

Având desigur şi ROL FRACTAL ENERGETIC LOCAL DE ADAPTARE LA FURTUNILE ENERGETICE CATASTROFICE INTIME, SPRE BINELE FUNCŢIEI CROMOZOMIALE, ÎN ACEST FEL TRAINIC PĂSTRATE LA AGRESIUNILE DE MEDIU EXTERN/INTERN, dar mai ales la marile TURBULENŢE ENERGETICE CORPORALE ALE “VIULUI BIOLOGIC”.

 

          Descrierea după aceleaşi criterii ale cromozomului nr.2 aduce deosebiri care în mare sunt de două naturi:

 

·        PRIMA, CELE DOUĂ SUB-ZONE YANG DREPTE ŞI STÂNGI NU COIONCID, SUNT ÎNVECINATE, LA GRANIŢĂ

 

·        A doua deosebire constă ÎN REALIZAREA A TREI STRIAŢII CONSTITUTIVE din care DOUĂ “INIŢIALE” pentru fiecare picior (p şi q) “LEGĂTURA CONSTITUTIVĂ I ŞI II” ŞI O A TREIA LEGĂTURĂ “SUPLIMENTARĂ”, “LEGĂTURA CONSTITUTIVĂ SUPLIMENTARĂ III”, traversând zona Yang de jos.

 

În plus acest cromozom metacentric (relativ) cu braţul q foarte lung ajunge să aibă la aşezarea braţelor decopertate crossing O SINGURĂ ZONĂ CENTRALĂ DE “POTRIVIRE” AFLATĂ LA PERIFERIA INTERNĂ A AMBELOR “Q-URI”.

 

ESTE POSIBIL CA ACEST BRAŢ Q SĂ PROVINĂ DIN ALIANŢA GENETICĂ (HIBRIDARE CU O SPECIE STRĂINĂ UMANULUI) ŞI BRAŢUL SCURT (P) SĂ FIE CARACTEROLOGIC DEFINITIV UMANOID, MAI ALES CĂ EL ESTE CONSIDERAT ÎN PLANUL AŞEZĂRII FRACTALE, CA POSEDÂND POZIŢIA CU INDICATIVUL A1 ŞI DESEMNAT PURTĂTORUL DE LA CAPĂT AL CROMOZOMULUI X (NR 24), SPRE DEOSEBIRE DE CROMOZOMUL NR. 1 CARE ESTE PURTĂTORUL PREFERENŢIAL  AL CROMOZOMULUI Y (NR. 23), SAU LA SEXUL ♂ PURTĂTOR DE “X”.

 

SE AJUNGE DIN DEDUCŢIE ŞI ANALOGIE LA PĂREREA CĂ PRIMUL  ELEMENT UMAN CU ADEVĂRAT UMANOID, A FOST DE SEX FEMININ, DE FAPT “EA” ADUCÂND INTRUSUL HIBRID DIN CARIOTIP, ASAMBLAT PREDILECT ŞI NEGOCIABIL/NEGOCIAT CU CROMOZOMUL “X” CARE O DEFINEA DE FAPT .

 

ADUCEREA CONCOMITENTĂ A DOI PURTĂTORI (BRAŢELE Q) ALE CELOR DOI CROMOZOMI “X” PRIN ACAPARAREA DE CĂTRE CROMOZOMII NR. 1 ŞI 2 A ÎNSEMNAT O REUŞITĂ FINALĂ A UNEI RECTIFICĂRI GENETICE  INDUSE DE FUNCŢII HOLISTICE/ENERGO INFOCUANTICE (SIC) CARE AU URMĂRIT PĂSTRAREA UNOR FUNCŢII PRIN ADAPTAREA LA MEDII NEOBIŞNUITE.

 

EVENIMENTUL NU A SCĂPAT ÎNREGISTRĂRII EPICE ŞI RITUALICE/SACERDOTAL-SACRE.