1999 TITLUL: “VIAŢA NUMERELOR” ŞI ASEMĂNAREA EI CU O ANUMITĂ COSMOGONIE, TIMPURIE ŞI PRE - MATERIALĂ, ” ENERGETICO – INFORMAŢIONALĂ” .

 

( titlu comprimat, paragrafele sale generale, şi sub generic autorii )

 

 “VIAŢA NUMERELOR” CA PARTICIPARE LA PROCESELE “DINAMICE” ENERGETICO – INFORMATIONALE, “FAMILII ( NUMERIC – ENERGETICE ) DE VARIABILITĂŢI COMBINATORICE ” ÎN TIPARUL DE MEDIETĂŢI (Pytagora) , (energo - emotionalitati - in.coaglutinabilitati / Calcan ) STRUCTURATE NUMERIC ŞI OPERAŢIONAL, FĂRĂ “ DESFACEREA ÎNRUDIRII ”, DATORATE ŞI BAZEI NUMERICE “ MATRICIALE ŞI GENERATOARE ” , ALE NUMERELOR DE UNITĂŢI , CU “ UNITATE PRIMORDIALĂ ” DIN CADRUL “ ÎNTÎIETĂŢII ” DE LA 1 LA 9 .

 

          EXPRESIVITATEA EPICĂ ANTICĂ ŞI MODERNĂ A NUMERELOR, SIMBOLISTICA LOR CA SEMNE - LITERE - PUNCTE GRAFICE ŞI DE ORNAMENT , SUNT SOCOTITE CU DEOSEBITE SEMNIFICAŢII DE ÎNCIFRARE ŞI DESCRIPŢIE .

         

DILEMA POST RENASCENTISTA RAMINE :

CARTEZIANISMUL SAU... “ ALOGICA CONŞTIENŢEI EXTRA - SENZORIALE NON – CUANTIFICABILE ” ? ......

 

ESTE CUANTIFICAREA, PREŢUL ADEVĂRAT AL ADMITERII CA FENOMEN…. SAU ESTE PREŢUL INEVITABIL AL ORIENTĂRII IMPUSE DE TEHNICISMUL SFIRSITULUI DE MILENIU ,.... OPŢIUNE MOTIVATĂ DE TRANŞAREA DEFINITIVA A FENOMENELOR FIZICE , DUPA UN FALS CRITERIU SIMPLIST , SI NU COMPLECT NEVINOVAT SI NEINTENTIONAT :

cuantificabil EXISTENT,noncuantificabil ca şi INEXISTENT, ca şi cum LIPSA de cuantificare, ARUNCĂ ÎN DERIZORIU fenomenul de generalitate fizică ; LEGILE SALE GENERALE ,...

 

 prin inaprecierea exactă a Detaliului, imposibilitatea măsurării Sale…..(cu certitudine o inabilitate logică nevoită, sau puternic motivată !…. si anume?) ,……

O MODALITATE ŞI O MODĂ, A SIMPLIFICĂRII OPINIILOR DISCUTABILE ,controversate (şi la nivelul actual,….zadarnice?), DESPRE FENOMENE FIZICE IMPERCEPTIBILE TEHNIC , PRESUPUSE IDEATIC SAU NEADMISE (?),.....

 

 în domeniul energiilor de joasă / slabă putere , cum sunt în domeniul meu, ENERGIILE BIOLOGICE, energii care au stat la BAZA CULTULUI STIINTIFIC AL MOMENTULUI (!) si al formelor culturale tradiţionale ale mileniului V-VIII îen., ....

 

....CULTURA UNICA ENERGETICA UNIVERSAL – COSMICA SI RITUALICA , BAZA “ A CULTULUI POPULATIONAL DE SUPRAVIETUIRE “....... SI AL PRAGMATISMULUI DE PERSISTENTA A CONTINUITATII BIOLOGICE PERMANENTE, PRIN ARHAICE TRANSCRIPTII ENERGETICE embryologic endocrine.....( nonchimic- enzymatice secretorii si modulatorii neuronale ),....

 

 COPIATIVE IN SPECTRUL : DE COLONII BIOLOGICE IMUABILE , PRIN MARELE PROCES DE INMULTIRE , CARE REDUCE LA DERIZORIU INADABTABILITATEA “BIOSULUI”...

 

 SI MAI PUTIN FUNCTIONALE IN PROCESELE GENETICE MENDELEENE MODERNE ,

 

 .... ASPECT CULTIC SI RITUALIC FIIND SI IN PREZENT , LA FEL CA SI IN PERIOADA PRIMILOR IMPARATI CHINEZI , BAZA ACUPUNCTURII STIINTIFICE CHINEZE TRADITIONALE, unica bio-energie admisă pragmatic anatomic, fiziologic, si terapeutic,.....SI SINGURA RAMASA NESTEARSA DE VREMURI.

 

 DAR RAMININD CA PERMANENTE ENERGII IGNORATE , INCA , SUBLIMINARE IN TIPARUL COGNOSCIBILITATII FIZIOLOGICE , CHIAR IN MOMENTE DE FIZIOPATOLOGIE CRONICIZANTA , .....

 

(doar sunt Energii ignorate prin caracterul fizic al joasei/ slabe puteri / forte subliminare , pe care vietuitoarele crescute in mediul uman (chiar si oamenii si domesticile) aproape , ca nu le mai dau nici- o cunoastere(atentie), in registrul mental sau de semnal de atentionare senzitiva .

 

 ......MAI ALES CA ACESTE FENOMENE ENERGETICE FIZICE SUNT CONSIDERATE PRIN JOASA LOR FORTA CA IN-CUANTIFICABILE TEHNIC INCA(DAR NU SI BIOLOGIC),si sunt explicate difuz , pe alese şi neconvingător de ştiinţa actuală , fenomenele navigînd interdisciplinar 80% medical şi 20% fizic .

 

 

REAPARIŢIA DILEMELOR PRAGMATISMULUI BIOLOGIC, MICROCOSMIC, LA ÎNCEPUTURILE SECOLULUI XXI ( ! ) .

 

          POATE CARTEZIANISMUL MATEMATIC SĂ DEFRIŞEZE ACEASTA JUNGLĂ(?) , ÎN CARE TEORIA MULŢIMILOR, FRACTALII(MANDELBROT) ,GRAFII (EULER,C.BERNARD), TEORIA CATASTROFELOR A LUI RENE THOM, HAOSUL ŞI HAZARDUL, “WHOLEISMUL - HOLISTICUL”,DEVIN DINOZAURI AUTOGENERATORI?

……(operaţionali legic, dar adesea iraţionali ca valori, sau fracţionali ca dimensiuni, lărgind mult cuantumul primitor al INFINITULUI, născut pentru antici din alăturarea a două nule, izvorite din semnul de insumare a celor noua unitati, care umplu cercul il rotunjesc, ca un covrig numeric de Buzau.....

 dar rotunjimea impacata a unor functii numerice alaturate, idealiza expresia simplificata a identitatii universului Cosmic, rotirea dinamicii energetice perpetuetuanta de imperfectiunea formei cu goluri (!!!)....

 

, .…. OGLINDITE orizontal (!) şi care cu certitudine aveau o semnificaţie mai adîncă şi nuanţată, privitor la “Anumericul Generalizant ” supus arhaicelor teorii ale oglindirii direcţionale, pentru a - I descifra ordinea , originile şi pornirile ascunse , ....

 pe care ANUMERICUL “ EXPANSIONABIL” PRIMORDIAL , Le-a însumat şi manifestat cînd spaţiul şi timpul nu erau(!), omogen şi organizat funcţionabili ) .

 

Propuneri de STADIALIZARE DESCRIPTIVA ale unui ANUMIT SISTEM COSMOGONIC PREMATERIAL (ENERGO-AMATERIAL), ENERGETICO - INFORMAŢIONAL, BAZA ” STRUCTURILOR rigidizate şi îmbinate de EMOŢIONALE ”, format în PERIOADA TIMPURIE PRIN ” EXPANSIUNEA ENERGETICA - INFORMATIONALA , fenomenologic ACTIVĂ , prin desfăşurarea în structuri pre - materiale iniţiale : singulare, asociate, agregabile şi auto - generabile/ GENERATOARE , REGĂSITE în fenomene şi substructuri NOI, pînă la apariţia conjugată , în spaţiu şi timp, A MASEI SI MATERIALITATII .        

Cumularea stabilă a informaţiei în ” Mentalul prematerial Anumeric Primordial ” , prin COAGULAREA hiperinformaţiei în “EMOŢIONALE” - EMOTIONALITATI şi ALCĂTUIREA prin acestea a “EMOTRONULUI- (mentalul anumericului, ....

[....mentalul hiperinformational rezultat ca expresia auto – generata de excesivul functiei permanente dinamice si armonizatoare prin control multi - fluidic, pulsator artezian periodic si aleator si stapinind comunicabilitatea permaneta al grafurilor infinite de vas comunicant(2003)] ,……”PLASMA DIFUZĂ A HIPER - INFORMAŢIEI”,adunată funcţional de actul de emoţionalitate , CUMULATOAREA DE EMOŢIONALE -/EMOTIONALITATI/……ADEVĂRATE PORUNCI ZIDITE ÎN EMOŢII (!) ,....

 

......aluzie neîntîmplătoare la actul ritualic si mistic de zidire al meşterului Manole.          

 

AUTORI: Dr.Cristian CALCAN, Dr.Mariana CALCAN, CENTRUL DE CERCETARI DE MEDICINĂ NEUROENDOCRIN HOLISTICĂ “DO HISHIRYO XIN “ ZAZEN MEDICAL ,BUZĂU .1999/ “NEW ENDOCRINOLOGY”, RESEARCH, CENTER, Buzau, Romania, (2002) , E- mail:calcan@buzau.ro ; http://newendocrinology.buzau.ro

 

 Avertisment tardiv: acest articol nu este scris de matematicieni.

 ****

          CUPRINS IDEATIC (de maximizare a paragrafelor de mai sus) în cadrul articolului “VIAŢA NUMERELOR ŞI ASEMĂNAREA EI ÎN COSMOGONIA timpurie sau iniţială:

       

Capacitatea lor de identificare. Auto - descrierea lor cuprinsă în valoarea lor numerică. Operaţiunile aritmetice simple ca elemente descriptibile complexe, interactive cu caracter de MEDIETĂŢI familiale de tip Pytagorician. ....

 

Natura expresivităţii unice şi totale a numerelor, universalitatea lor/ei descriptivă şi divers nuanţată , . Capacitatea ei operaţională cu diverse concepte, definitorii - creaţionale, ” de la începuturi şi de la origini“,(limbajul matematic, un limbaj semantic perfect, logic, retoric ,cult si initiatic , dialectic , carismatic si sacerdotal,... era armonia de expresie a descriptiilor astronomice - religioase ,... cerul nocturn – televiziunea globala - internetul oracolar , al Culturii energetice ancestrale).

 

 Conştienţa şi via “ auto - conştientizare ” ca elemente INFORMAŢIONALE, de bagaj informaţional, de bagaj operaţional, modalitatea de cuplare prin informaţionalitate de fenomenele totale creaţionale energetice, dinamice fizico - dinamice şi de “ CONŞTIENŢĂ INFORMAŢIONALĂ ” ,

 

Mărturiile numerice ale ETAPELOR CREAŢIONALE INIŢIALE , PRE - MATERIALE ŞI A CELOR MATERIALE.

 

“ CONŞTIENŢA EMOŢIONALELOR ”ca aspect energetic - informaţional bogat şi desăvîrşit, rolul MENTALULUI UNIC INFORMAŢIONAL ENERGETIC ŞI PRE - MATERIAL.

 Naşterea NUMERELOR , ca SEMNE LITERE , prin capacitatea lor desăvîrşită de procesare , înşiruire , continuitate şi autocontinuitate logică , prin SALTUL datorat OPERAŢIUNILOR MATEMATICE cursive, iniţiate sau DERIVATE DIN LOGICA CONŞTIENŢEI MENTALE , ALE EPICULUI CREAŢIEI, A DINAMICII ENERGETICE, PURTATOARE A “INFORMAŢIONALELOR” (EMOTIONALITATI NEANGAJANTE),

 

..... şi însăşi a logicii intrinseci fizico - matematice, gravitînd pe elipsa turbulenţelor energetice gravitaţionale, mai depărtate de materie şi masă şi mai implicate în jocul contrariilor disipative, care nasc , produc şi DISPAR, LĂSÎND ÎN URMĂ “TRASEE de proceduri INIŢIATE VALABILE” , reale – văzute şi adevarate - nevazute, chiar şi oglindite,cu toate LOGICE, ALOGICE, desăvîrşite sau ORDONATE aleatoriu, de HAOS sau HAZARD ,

 

spre IDENTIFICAREA URMELOR imperceptibile, răspîndite ( de tradiţie), ÎN EPICUL TRADIŢIONAL( desigur relaţional-inevitabil informatizat) , ORDONAT, PROGRAMAT ŞI REARANJAT DE CĂTRE MENTALUL COLECTIV (UNIVERSAL!?), CA MODALITĂŢI INIŢIALE ŞI INIŢIATOARE DE CONFECŢIONARE ŞI UTILIZARE A MAREI MASE ENERGETICE OPRITĂ, ÎNCARCERATĂ ŞI ÎNTREŢINUTĂ ÎN ”AUTO – CAPCANA DINAMICĂ - ENERGETICĂ ” posibil neguvernată de fenomene spaţiu - timp.

 

...şi ÎMPINSĂ, în mod căutat şi firesc, CA PURTĂTOARE DE ABSORBŢIE”, singură şi inevitabilă (!) , DE CĂTRE “PERMANENŢA DE ÎNTREPĂTRUNDERE”, CU SURSELE INFORMAŢIONALECOMPLECT AUTO - GENERATOARE”, prin PARADOXUL“NAŞTERII DETALIILOR DIN DETALII”, paradox al “ COMPLICITĂŢII ” INFORMAŢIONALE ,……

 

 ( blestemul BLOCANT al etapei ştiinţelor actuale, ”FRUCTUL DULCE, OTRĂVIT ŞI PROGRAMAT, AL NEPUTINŢEI DIN POMUL CUNOAŞTERII ” ) , ....sau Explicitarea NESFIRSITA,la SATURare, a EXPLICITULUI , ....STERILA DEZMEMBRARE a detaliului şi evaluarea infinită şi continuuă a sa,….in camunflajul de parada...

 dar, aflată de fapt, ÎN FAŢA ASPECTULUI ordonat şi programat legic, de continuitatea evolutivă a AMBIVALENŢEI dualităţii contrariilor, de cauză şi efect, ca O NORMALITATE A FUNCŢIEI DE “ INFORMAŢIONALITATE ” universală ,

 

SINGURUL ASPECT CARE ARE DIMENSIUNEA COLOSALĂ A AUTO-CAPCANEI DINAMICE ENERGETICE, ( “GEMENII REUNIŢI” DE MERCUR , patronul casei lor,….EMOŢIONALUL - VESTITOR, CA HERMES AL UNIVESULUI” ) , şi trebuie în paranteza spus că această auto-generaţie SPONTANEE , ARE O SIMILARITATE DIRECTĂ….

 

( şi subliniez satisfacţia de a o semnala )….. ,NUMAI CU OBIECTUL înşiruirii INFINITE al cuprinderii NUMERICE ŞI operaţionale MATEMATICE, “ NĂSCUTE DIN INFORMAŢIE ”, capabilă de generare şi HĂRĂZITĂ de a descrie IMPOSIBILUL, NEPROGRAMATULMENTALULUI UMAN ,”ADEVĂRUL NEVAZUT”, (Mercurul Comercial , înşelătorul , “ASCUNSUL matematic”, Emoţionalul , guvernat şi exprimat de cifra 9 !)…..

 

          EL putînd să fie expresia antică a Emoţionalelor : Infinitul alergător,Curierul neobosit cu aripi la sandale, Patronul răspîntiilor şi al DEDUBLĂRII ,…dar şi Infinitul Matematic OO (?!).

 

 Posibilă BARIERĂ MENTAL PROTECTOARE ” aşteptînd împlinirea evolutivă, consecvent - educaţională, a PRACTICARII, în MASĂ şi treptat a “ CURSULUI CIVILIZAŢIONAL de IMPLEMENTARE ” ŞI A PARCURGERII DE CICLURI DE “EMOŢIONALE”, ca procese gîndite sau mimetizate ),…

 

 cu TOATE NASCÎND DINAMICA ŞI RUPTURA DE PORNIRE, SAU DE INIŢIERE ,… NĂSCĂTOARELE DE BIOLOGIC,…. CA UN MICROCOSMOS COMPLECT INFORMAŢIONAL ŞI DIALOGABIL ,TEMPERAT şi echilibrat, CORECTABILşi ADAPTABIL, PROGRAMAT SĂ SE PIARDĂ şi să REAPARĂ“ CLONAT INFORMAŢIONAL şi ENERGETIC PERPETUU ” ,….modalitate de clonare sigură şi infinită pentru bios!

 şi CORECTAT - ÎMPIEDECAT de Genetica Holistică,la MULTIPLICAREA UNIFORMĂ, MONOTONĂ,

.....DE PIETRIFICARE , ( a clonării inginerii genetice) ,

 

 CARE ANULEAZA HAOSUL SI HAZARDUL ALEATORIU ORDONAT AL “COMPUNERII INFINITE”, BLOCIND DIN START DIVERSIFICAREA NEASEMĂNĂTOARE ŞI DE UNICITATE A EMOŢIONALELOR ” CARACTEROLORGICE

ŞI PERSONALIZANTE,…

 

 

 UN ” MOTOR INFORMAŢIONAL - MENTAL” ,( BIOLOGIC ŞI….NONBIOLOGIC ), ( dar şi genetic), CARE SUSŢINE, prin PARTICULARITATILE FIDELITAŢII SALE DE COMPONENŢĂ şi FUNCŢIUNE, faţă de EMOŢIONALELE APARTINATOARE ACTIVITATEA COMPLEXULUI DINAMICII ENERGETICE ”, ....

 

 una din FUNCŢIILE CELE MAI VECHI ale “UNIVERSULUI DINAMIC”, de structură MOBILĂ amaterială (incipient şi deocamdată, cu MASA , în aspect numai energetic) creiată cu indiferenţă trainică, faţă de ATRIBUTELE mai tardive, DE CANALIZARE SI UNIFORMIZARE TEMPERATA ALE SPATIULUI SI TIMPULUI .

 

          Situarea în momentul de ALCĂTUIRE al universului într-o PERIOADA PREMERGĂTOARE, în care este aşezată, pe drept, A - STRUCTURALITATEA denumită, mai nuanţat şi descriptiv, ca “fondul ANUMERIC” sau “ GOLUL ANUMERIC,....

 

 ceva care se poate asemăna cu “nimicul”, cu “infinitul”, UN “PRE - UNIVERS” , NEPOPULAT DE STRUCTURI - materiale sau nu, dar care se lasă guvernat de ( anumite) legi, derivate şi deductibile, din FUNCTIILE CONJUGATE ALE GUVERNARII , aproape SOLITARE, ALE ENERGIEI SI INFORMATIEI , prin FOLOSIREA UNITĂŢILOR :

 

 -“INFONUL”, cuantă energetică, cu înfăşurare alcătuită din 3,60 (3,66) cercuri, self – paianjen circulînd multi - direcţional, instantaneu, ( prin variabilitatea orientabilă a muchiilor fractale (!?) şi a parcursului ordonat ale arcelor grafului energetic, în ierarhia de moment a nodurilor- vîrfurilor- bornelor),

 

 cu o viteză de 360 (366) de ori mai mare decît viteza luminii, ( FUGA MULTI - DIRECTIONALA - “ HAOTICA !? ”, cu o astfel de magnitudine energetică , de viteză şi hiper - informaţională ),

 

este de fapt DELICIIUL DE “HIPERCONŞTIENŢĂ”, DE HIPERINFORMATIONALITATE SUPERORGANIZATĂ - “TRUFIA FAPTELOR CONCORDNATE” prin "LEGĂTRURA AUTO - STIINŢEI INFORMAŢIEI” A (pre - Emotronului.) SI “A EMOTRONULUI”(EMOTIONALELE TOTAL ORGANIZATE MENTAL-factori matriciali de uniune fizica si informationala )

şi mai de timpuriu a “ pre - mentalului PRE -GALACTIC”( universal?), (GELATINĂ INFORMAŢIONALĂ CEREBRAL - MENTALA - AMATERIALA //G.I.C.M.AM.)”.

 

 

(observaţie: variabilitatea numerică se datorează contradicţiei creată de izvoarele tradiţionale, etnice de referinţă, asiatic şi amerindian N.american. Comentînd cifra probabilistică adevărată, apelăm la sacralitatea numerologică care indică rezultatul insinuant al operaţiei, 90 faţă de 96(afrontarea de carte de joc, unde cifra 6 este adevarul real invizibil al valorii O,zero, acelasi ca si valoarea curenta a cifrei 9 ,adevarul ireal,vizibil ), şi admitem că 90 este în baza de 9, un“asemănător”,un altfel de O O, un OO şi una din posibilele surse ale apariţiei conceptului de infinit,pornind şi de la alcătuirea tradiţională, prescurtată, a dragonului celest), şi…..

 

-PARTICULAR BAZA INFORMAŢIONALĂ, ocupanta cuantei Infonice(“unic fixstart-informaţional ,U.FS.I”,sau biţ-bază) ,

 

REPREZINTA UNICA DIMENSIUNE A PACHETULUI TEANCULUI INFORMATIONAL OPERABIL LA INSCRIEREA COMPLECTA SAU TRANSPORT IN COMPLECT STANDARD ,PRIN “UNIC-MOBIL-INFON”, (U.M.I.),...

 prin care se poate deduce că , în primul rînd există o ofertă unică de acumulare informaţională “de prima”, fix-complectă,şi că există un gradient unic de transport energetic,....

 (în particular cuantificarea celor două tipuri de mărimi, informaţională şi energetică, ca aspect fix şi standard, ridică problema iniţială a UNICITĂŢII MĂSURILOR, LIMITATE,sau de capacitatea de transport ( prin viteza sau cărăuşie) ,ceea ce ţine de ALCĂTUIREA INFONULUI(1) ,

 

 SAU DE FORŢE , ALTE FORŢE CARE POT GUVERNA FENOMENELE ASUMATE de “EXISTENTUL ADMIS AL ANUMERICULUI”(2) şi care vor fi decelate cu siguranţă…nu prin cuantificare, pentru că nu s-a născut incă, INSTRUMENTUL SENZOR ASISTAT DE SUPER-MEGA-COMPUTER, care SA MASOARE SEMNELE INTUITIEI NASCUTE DIN ALIPIREA - SUDATA(aproape sexuata,copulatorie)A PRESENTIMENTULUI PREZENTEI ,CU REUNIERA CHIAR SI A SEMNELOR MAGICE..... - MĂRTURII ALE FUNCTIEI - EXISTENTEI INFINITESSIMALE , SI .....

 PE CARE APARATE BIOLOGICE,PATENTE NATURALE DE EXCEPŢIE,SENZORI INEXPLICABILI, “EXTRASENZORIALITATEA”, CU DOMENII DE EXPLICITARE SAU DE APLICARE(!), NECUNOSCUTE TEHNOLOGIEI ACTUALE DE VÎRF,(ca aspect previzibil ….chiar şi pentru următoarele decenii - secole!),...

 

CARE ŞI CUM? ISI REALIZEAZĂ PATENTUL NATURAL, .....CUANTIFICÎND ? ( nu tehnic , dar nici pragmatic ,la nivel molecular,enzimatic,ci ENERGETIC!),sau mai bine zis, dind SEMNALUL INVIZIBILULUI ŞI INSENSIBILULUI NORMAL, prin diferite şi precise-imprecise INDICII DE PREZENŢĂ,….

 

        dar pe care TRADIŢIONALITATEA ARHAICĂ ŞI RENASCENTISTĂ, TE DETERMINĂ ,ca avizat analist, SĂ O CAUŢI CA IMPULS DE EXPLICAŢIE -INTUIŢIE pe urma unui CUVÎNT, a unui SIMBOL, pe urma unui GÎND NEROSTIT încă , dar logic şi AVUT “ABURIT”, pe ZVONUL anecdotic al unei presupuse şi ciudate îndeletniciri, ale unor iluştrii înaintaşi, fie ei ZEI, ALCHIMIŞTI SAU ENCICLOPEDIŞTI,( de inexplicabile şi precise succese ) , în domenii concomitente şi aproximativ contrare ; Biologie - Matematici, Arte Plastice - Inginerie, Alchimie şi Anatomie Topografică: DESCARTES , LEONARDO DA VINCI, ANDREAS VESALIUS şi……

         concomitent practicanţi, cu acelaşi mare succes al exerciţiului filosofic,al dezbaterii,al logicii celor destăinuite de tradiţii,al conversaţiilor particular şi VOIT contradictorii , al aparentelor paradoxuri,care au putut dezvolta gîndirile analogice aproximativ vizionare şi de-a dreptul scientiste pentru epoca lor .

        Astăzi le considerăm minuni de logică şi de aplicaţie pragmatică, eforturi necesare şi eminente …….

 

 Se pare că sîntem o specie totuşi păguboasă (?) , care mimetizăm privirea furişă către vecin , ştiind SAU MACAR BĂNUIND că înţelegerea vine atunci cînd nici nu o mai aştepţi, ca o binefacere DESTINATĂ EULUI TĂU NEÎNCREZĂTOR , dar paradoxal cu POTENŢE de primitor, ANALOGIE DE PRIMITOR folositor ?!, CONSTIENT,plagiator al lui Mercur furisatul de ungher....

 

VIATA NUMERELOR:

        ECUAŢIE GENERATORIE DE INFINIT …

(Probatorie de posibile interpretări ale folosirii arhaice a limbajului numerologic ca modalitate inteligentă mitică şi aproape mistică, de convorbire etico -­ socială despre tradiţia cultică şi ritualică ,despre relaţiile sacerdotale cu personaje definite caracterologic şi emoţional ca eroi, regi, sacerdoţi, zeităţi şi care îşi POT TRANSFERA ESENŢA ( de definire) prin LEGĂTURI DE EMOŢIONALE ŞI DE EPIC (aproape ascunse, încifrate-OCULTATE), despre evenimentele curente sau trecute ,

        PE CALEA DEFINIRII, POVESTIRII ŞI PREVESTIRII ORACOLARE NUMEROLOGICE , CU UN LIMBAJ MATEMATIC, DAR APROAPE ŞI EPISTOLAR, EXACT, PRECIS , EXTREM DE NUANŢAT ŞI ÎNCĂRCAT DE COMPLEXE SEMNIFICAŢII , O POSIBILĂ GRĂIRE CA O LIMBĂ CULTICĂ UNIVERSALĂ, ceva similar unei anglo-saxone moderne elitiste, arhaice ,dar şi o metodologie ordonată , instrument de gîndire ,…..

 CUPRINZÎND REUNIREA CULTICULUI - EMOŢIONAL CU INFORMAŢIA ŞI CU VIRTUŢILE LEGATE ŞI PRECISE, DEDUCTIBILE ŞI NĂSCĂTOARE, “MATEMATIC”,

 A TOTULUI PE PĂRŢI SAU ÎNTREG , DUPĂ FELUL OPERAŢILOR INIŢIATE, SAU DECURSE - AJUNSE PE CALEA AUTO - GENERĂRII INFORMAŢIONALE

 

 O NUANŢATĂ NUMEROLOGIE (adevărată, complexă şi exactă, de exprimare simplă ,cursivă sau previzionară) alogică diletantă, “numai pe motiv că sunt puţini care o pot înţelege în clar”,deci graniţa dintre logic şi alogic nu este definitivă, ci derutativă, un joc captivant , un exerciţiu analitic, ....

OO=?/ 1o=+19 / O1 =1o / 1 O…unde O1 / 1 O= OO ,O1/1o =Oo şi unde infinitele: OO(maximal ,static?) nu sunt identice cu Oo ( inegal ,dinamic perfect elipsoidal inegal, spre minimal ) infinitul inegal, cu direcţie de parcurs , un posibil Graf perpetuu dinamic, cu dus şi întors, permanent oscilant şi ondulatoriu, auto - generator, spre deosebire de infinitul maximal care este un infinit terminal,(sau încremenit static?),un infinit cu finit sigur? TERMINAL ,AUTO - BLOCANT, POSIBIL CU O LATURĂ ENERGETICĂ DEOSEBITĂ , CERUTĂ DE O HIPERVITEZĂ DINAMICĂ..... ABRUPTĂ ŞI CATASTROFICĂ ……

 

        Este posibil ca aceste două infinite să fie alternante aleatoriu sau succedante şi să existe posibilitatea de a se trece legat dintr-unul în altul ciclic . Infinitul dinamic Oo seamănă cu un număr iraţional, prin predilecţia asumată de a se ilustra capacitatea “spre infinit”,prin nepotolita exprimare matematică a detaliului (numărul iraţional , expresia infinită şi obligată a scotocirii detaliului,.....care nu­ - şi este suficient niciodată,...

 fiind aproape o neobosită definire numerica a detaliului ) ,şi pe care precizia finală , definitivă , exactitudinea ,O OCOLESTE FIX , PERMANENT, parca tocmai pentru a reflecta importanta, incadranta ” , axiomatica a primei legi a vietii desfasurarilor dinamice energetice universale :

 “FII MULTUMIT APROAPE DE PERFECTIUNE !”.

 

 DETALIU CARE MEREU RĂMÎNE NEDEFINIT DE PRECIZIE ,CI PERMANENT APROXIMAT NUMERIC, “ALATURI” , PE LÎNGĂ o valoarea exactă,aproximat de variabilităţi scoborîte infinitesimal, la o medie utilizabilă prin cîtimea lipsă , ignorată ..…

 

        ACEST MOTOR CA UN PERPEETU MOBILE, CONSUMÎD DREPT GaZ SPRIJINUL DIRECŢIONAL AL SCOATERII INFINITE DE NOI UNITĂŢI NUMERICE PRIMORDIALE ŞI CARE MODIFICĂ VALOAREA GENERALĂ , CUANTUMUUL VALORIC , DAR ŞI RELAŢIILE INTER – UNITĂŢI , ALE “CUPLEŢILOR” (unităţi duble repetabile aleatoriu sau nu) ,

       

 MODIFICÎND SAU ÎNTĂRIND REGULI ASCUNSE DE EXPRESIE NUMERICĂ ÎN FUNCŢIUNE, după TIPUL DE OPERAŢIE MATEMATICĂ, după FELUL NUMERELOR ANGAJATE, ASTFEL CA FORŢE INFINITESIMALE SĂ LE ACCESEZE ŞI SĂ “LE INFLUENŢEZE DECISIVFINALITĂŢILE GENERALE “LA SCARA ENERGETICO - INFORMAŢIONALĂ” ŞI “FIZICO- MATERIALĂ”,…..“DECIZIONAL” ŞI INFLUENŢÎND PARAMETRII DE DINAMICĂ , SENS , VITEZĂ ŞI DE MĂRIME A “BUCLEI ENERGETICE DE INFINIT” ŞI DE DINAMICĂ CU PARAMETRII SĂI , CA ŞI PE CEI AI ”AUTO - CAPCANEI DINAMICE ENERGETICE”,…

 DATORATE ,“ EXPRIMĂRII NUMERICE ” CA .....“ MOTIVAŢIE DE ÎNCADRARE ” PENTRU..... AUTO- GENERARE ÎN ŞIR” ŞI DE “EXPANSIUNEA DE ACŢIUNE - ACTIVITATE” CU ROL DE COMBUSTIBIL” DERIVÎD DIN IDENTIFICAREA IMPERSONALĂ (?) A DETALIULUI , NAVIGIND SPRE ATINGEREA TELULUI , EXPRIMAREA PREZENTARII APROAPE DE PERFECTIUNE ,…

 

        NEOBOSITA SCOTOCIRE DOVEDEŞTE INADAPTARE LA IMPETUOASA ”CHEMARE A ORDINEIAŞTERNUTE DE FUNCŢIONAREA MOZAICULUI DE MIŞCARE” DINTRE ENERGIE ŞI INFORMAŢIE ŞI AUTOAGREGAT, (ÎNCHEIAT) SINGUR, ÎNAINTE DE APARIŢIA EFECTELOR TARDIVE ,…

 

 GENERATE” APROAPE NELEGAT , (DISCONTINU) ŞI INVOLUNTAR , FAŢĂ DE SPAŢIU ŞI TIMP , SAU AL ORICĂRUI ALT TIP DE REGULI, PRIN MANIFESTAREA OBLIGATORIE , ......

 

 A ERMETICITĂŢII DATORAT “AUTO - CAPCANEI DINAMICE ENERGETICEDIN PARCURSUL CONTINUU, DE GRAF CICLIC (?) ELIPSOIDAL, CU APOGEU ŞI PERIGEU , CU VARIANTA CIRCULARĂ SAU ÎNCRUCIŞATĂ ,....

 

 PENTRU CĂ ÎN MOD CERT TRADIŢIA GRAFICĂ: UROBORUS, PITON, DRAGONII DIN UR , ŞERPII LUI LAOOCON , SUNT ÎNCRUCIŞAŢI ŞI ÎNCHEIAŢI ÎN BUCLĂ SPAŢIATĂ ELIPSOIDAL , TORSIONATĂ ASEMENI UNUI SIMBOL SPAŢIAL AL INFINITULUI ARHAIC...OO SAU Oo /zero-zero,mare si mic/….(1999)...

 Dar acum trebuie adaugata semnificatia universala a functiei arteziene legata de vasul comunicant ,ca perpetum mobile al dinamicii energetice universale si deci si a celei numerice, mod elevat si incriptat al circuitelor energetice dominate de ordinea emotronica, informationalizata, in care reprezentarile serpentiforme accentuau aspectul de Lingam sacru ,combinat cu aluziile hiperfluidice , proprii si......ale simbolului de mobilitate personalizanta : aerian (dragon),terestru (serpent),acvatic (asemanator), ... sau al celuilalt simbol arhaic al armoniilor de medietati sublime “lebada lui Apollo” sub forma de lira ,(LYRE – PLAYER,OF KEROS,EARLY CYCLADIC II, 2700 ien). care ia forma istorica a instrumentului numit Harpa prin pozitia sacra a muscarii cozii sale, reprezentanta a fluidului armonic al sunetelor,vibratii de instrument , al fluidului acvatic pe care il stapineste,al fluidului aerian pe care pluteste, o trigeminala incatusare , alcatuind un simbol total al LUMII ARHAICE ENERGETIECE SI UNIVRSALE-COSMICE , (2003).....