2000/ TITLU: ” COSMOGONIE PRIMITIVĂ ”, FAZA ENERGETICĂ DIFUZĂ A “GELATINEI INFORMAŢIONALE PRE MENTALE PRIMORDIALE ”, SI EVOLUŢIILE ŞI TRANSFORMĂRILE “ETERULUI” ÎN CONTEXTUL APARIŢEI, PE RÎND, ALE SPAŢIULUI , HOLISTICULUI ŞI A TIMPULUI .... STABILIREA ORDINEI DEFINITIVE A PARCURSULUI DE DEZVOLTARE ŞI A EVOLUŢIEI COSMICE DE LA PRE MATERIAL LA MATERIAL”.

 

 

AUTORI :dr.Cristian Calcan,dr Mariana Calcan ,Centrul de Cercetări de Neuroendocrinologie Holistică “Do Hişhiryo Xin “ZAZEN MEDICAL , BUZĂU .2000/”NEW ENDOCRINOLOGY” R.C./2002.E-MAIL:calcan@buzau.ro

 

DEOSEBIREA,

 

 

DINTRE “ENERGIA INFORMAŢIONALĂ DE PRE MASĂ” CARE ESTE, ÎN ESENŢĂ , O CUMULARE A UNOR FENOMENE ŞI CALITĂŢI DEFINITORII, PROPRII, ALCĂTUITE DE CĂTRE FUNCŢIILE:

 

 - DE SUGESTIE ŞI PERCEPŢIE A“CONŞTIENŢEI (CONŞTIENTIZĂRII)..….INIŢIALE , ŞI…...

 

 - DE FUNCTIA “DE PROPRIETATE” (NEIDENTIFICATĂ, ….NENUMITĂ , “PARTICULARĂ”) , CA ŞI CEA DATORATĂ SECREŢIEI GELATINEI MENTALE PRIMORDIALE, SECREŢIE DE “CARACTER INFORMAŢIONAL”, APARENT “PUNCTIFORM ŞI ALEATORIU, FĂRĂ COINCIDENŢĂ ,SIMILARITATE ŞI SIMULTANEITATE ,… (ASPECT FALS !) , ...        

 

        DAR…. ÎN REALITATE, BENEFICIIND DE UN ASPECT ORGANIZAT CARE VA NAŞTE,… MAI TÎRZIU ,“HOLISTICUL” CONCOMITENT, PUNCTIFORM ŞI GENERAL, CA ETAPĂ A ASIGURĂRII DEZVOLTĂRII “ETERULUI”, PENTRU A DEVENI , CHIAR “ EL ” , ÎNCADRABIL ŞI ORGANIZAT ÎN SPATIU ŞI TIMP ,....

 

DEPĂŞIND ETAPA “GELATINEI DIFUZE HIPER-LUMINICE”, FORMA TIMPURIE DE ORGANIZARE A DINAMICII ENERGETICE “ EMOŢIONALE ” ( FIZICE! )…     

 

        ÎN PRINCIPAL ENERGIA INFORMAŢIONALĂ DE PRE MASĂ SUB ASPECTUL SĂU DE “GELATINĂ INFORMAŢIONALĂ PRE MENTALĂ” ( HIPERLUMINICĂ, RIGIDĂ ŞI MOBILĂ), SE DEOSEBEŞTE DE “FORŢA ENERGETICĂ GRAVITAŢIONALĂ”, PRIN MĂSURA (FAPTUL) …... CĂ NU ESTE MĂRGINITĂ , ÎNCĂ , DE SPAŢIU ŞI DE TIMP ,…

 

EA NĂSCÎNDU – SE , CÎND SPAŢIUL ŞI TIMPUL NU EXISTAU PENTRU MĂRGINIREA “ ETERULUI ” ! , PENTRU AL “ DEFINI ”( UNIFORM, RIGID ŞI MOBIL (!) HIPERLUMINIC ) ,.....

 

 ACEŞTIA NE FIIND FUNCŢIONALI SUB CARACTERISTICILE LOR CUNOSCUTE !….

 

EI FIIND DE-A DREPTUL ÎMPIEDECAŢI (PROTO / PRE-COAGULAŢI) DE A SE MANIFESTA COERENT, DE CĂTRE LIANTUL HIPERMOBILITĂŢII AL “ GELATINEI ENERGETICE INFORMAŢIONALE PRE – HOLISTICE ”,…

 

DE A SE FIINŢA, (SPATIUL ŞI TIMPUL)….CA DISTINCŢI ŞI SCĂPAŢI DIN AMORFA PERIOADĂ A “ÎNCARCERĂRII INIŢIALE, ANONIME, INFORME ŞI INDISTINCTE ” , ….

 

HIPERMOBILITATEA FIIND RECEPTATĂ, CA O STARE DE REPAUZ UNIFORM A ETERULUI, FAŢĂ DE UN REFERENT EXTERIOR,....

 

 CARE ÎŞI PĂSTREAZĂ RELATIVA ŞI NEÎNSEMNATA “MICIME” A VITEZEI SALE , CONSTANTE , ( SAU COSMIC VARIABILE), FAŢĂ DE VITEZA HIPERLUMINICĂ , PERCEPUTĂ DE PUNCTUL REFERENT CA UN REPAUZ UNIFORM ÎN MAREA , ENORMA ALCĂTUIRE A ETERULUI ÎN CARE NAVIGHEAZĂ ,…. PLUTEŞTE !…..

 

(obs. Semnele(…) care se perpetuează, în redactare, au caracterul relativităţii funcţionale şi imagistice,ale impreciziei asumate şi ale reflecţiei apreciind adîncul (insondabil, lesne!).

 

 

ENERGIA DINAMICĂ A CONŞTIENŢEI PRIMITIVE , PRIMORDIALE , TRECUTĂ DE LA STADIUL DIFUZ DE GELATINĂ INFORMAŢIONALĂ PRE MENTALĂ, LA STADIUL DE DINAMICĂ ENERGETICĂ EMOŢIONALĂ, PENTRU CA APOI SĂ TREACĂ LA STADIUL DE GELATINĂ INFORMAŢIONALĂ PRE - HOLISTICĂ EXPRIMÎND CURENT “ ETERUL” ( ÎNTR - O FAZĂ MAI AVANSATĂ ),...

 

 AJUNGE ÎNTR-UN ALT STADIU,.... URMĂTOR, ( AFLAT ÎN DESFĂŞURARE , ......

NUMAI SUB FORMĂ DE DESEMNARE A APARIŢIEI DE SEMNE PUNCTIFORME , SEMI – INFORMAŢIONALE; .........CEL MULT “ NUMERICE ” CA ESENŢĂ DE EXTERIORIZARE – EXPRIMARE , SLAB EXPULZIVE ŞI CONCOMITENT COORDONATE , PĂSTRÎND O GENERALITATE

DIFUZĂ , ŞI CONCOMITENTĂ ….

           

 

          EXPULZIA” EXPONENŢIALĂ – “DEFINITIV ŞI CREATIV BIPOLARĂ ” A “ ENERGIEI CONŞTIENŢEI PRIMORDIALE PRIMITIVE ” “ ÎNDEAMNĂ ”(!) , PRIN “ FENOMENUL AUTO-GENERĂRII ” ( APROAPE O CONSTANTĂ COSMICĂ ! ) , ŞI …..

 

          A ÎNDEMNAT LA REALIZAREA PERFECTĂ A UNEIBIJUTERII CONCEPŢIONALE”, UN ADEVĂRAT COVOR RULANT ELIPSOIDAL - TURTIT, DE O RIGIDATE (!) STRICT ENERGETICĂ , ( CONSOLIDATA DE FACTORUL DINAMIC )..... SI PROVOCATĂ DE O DINAMICĂ A CUANTELOR ENERGETICE, CU MULT SUPERIOARĂ VITEZEI LUMINII [ DE ORDINUL 10 LA PUTEREA 3-4…n ] ) , DACA PUNEM LA SOCOTEALA SI APARITIA FENOMENULUI DE “ DEMATERIALIZARE CNSTITUITVA ” A FACTORULUI TIMP, CARE PLURIFICA SISTEMUL DE REFERINTA AL PLANURILOR / ”NIVELELE DE LUME FIZICA”, /lumile paralele/ PRIN FORMA DE DEMATERIALIZARE , ... DAR MAI ALES.... NASTE UN ALT SISTEM DE REFERINTA .....PRIVIND FORMA DE INREGISTRARE A CUANTIFICARII FACTORULUI DE “VITEZA” :

 

 PRIN FAPTUL CA SE EXECUTA NASTEREA VITEZELOR /DEPLASARILOR (in ordinea de reper marginal observabil)... DE CARACTER INSTANTANEU ,....

 

 CELE CARE PERMIT PARCURGEREA SPATIATA CU VITEZE DE 366 DE ORI VITEZA LUMINII,(SAU CHIAR MAI MARE... IN MOD NELIMITAT... DEMATERIALIZAREA TIMPULUI PRIN PREMIZELE DEMATERIALIZARII “ FACTORULUI CONSTITUTIV DE MATERIALIZARE ,(FRACTIE DE 18 % DIN FORMA GLOBALA A TIMPULUI, GENERATOR DE ORDINE DE SCURGERE”),....

 

 LASIND FACTORUL AGREGANT IN ASPECT ALEATOR DE ARMONIZARE CU RESTUL CONSTANTELOR DE ALCATUIRE ALE FUIOARELOR ENERGETICE CONDUSE DE LEGEA DETERMINATIEI OBLIGATE “A DINAMICII ORDONATE DE EXPULZIE”, ......

 

 SINGURUL FACTOR DE CONSTRINGERE COSMICA -COSMOGONICA, AGREGAT,.... (INCA AGREGAT),NASCUT CA VITEZA INFORMATIONALA NELIMITATA , INSTANTANEE ,....

 

 MIJLOC DE LEGATURA SI HIPER - INFORMATIONALITATE A “PATUREI CERESTI” EMOTRONICE FOARTE SUBTIRI SI PERIFERICE , OU PRIMORDIAL COSMIC INFORMATIONAL , A CARUI COAJA GENERALA ESTE UN SISTEM INFORMATIONAL : “ TOTUL IN TOT”....“ SI RASFIRAT CATRE IN–TOT SI CATRE TOATE” ,” PRACTIC COSMOS INSTANT ”…..

 

 

          “O PRE MASĂ CUANTĂ” – ENERGETICĂ REUNIND UNDA ŞI CORPUSCULARITATEA, ÎN ASPECT RIGID (!?) , ( - RIGIDITATE DATORATĂ “HIPERVITEZEI EXPULZIVE”) , CU ASPECT UNIFORM , DAR NE AFLÎNDU - SE ( CONTRAR PĂRERILOR MODERNE ) ÎN REPAUZ (!?) , DECÎT RELATIV (!) , PRIN DINAMICA SA SUPERLUMINICA ŞI FAŢĂ DE OBIECTELE DE REFERINŢĂ , CONTINUU…. INFINITĂ , ŞI....

 

 AFIŞÎND O HIPER MOBILITATE EXPLOZIV - EXPULZIVĂ CONTINUUĂ ŞI POATE(!?) PULSATORIE – PUNCTIFORMĂ ŞI CONCOMITENTĂ HOLISTIC REFORMATOARE ŞI CONSTRUCTIVĂ MULTI – PUNCTIFORMĂ , DAR .… APARENT STATICĂ (!) ,

 

          O DINAMICĂ ATÎT DE RAPIDĂ , ÎNCÎT PARE NEUTRĂ ŞI STATICĂ , FAŢĂ DE REFERINŢA EXTERIOARĂ, STELARĂ (FIXĂ SAU PLANETARĂ) ŞI CHIAR FAŢĂ DE VITEZA LUMINII(!), (MAI ALES!) ÎN ASPECT STRUCTURAL ŞI ÎN CARE SE DESCRIE ASTFEL , “ETERUL” (lui Einstein sau Hesiod?),….

 

          CÎND ÎNSUMEAZĂ O PREMASĂ ENERGETICĂ FLUID - CORPUSCULARĂ EMOŢIONALĂ DE DIMENSIUNI URIAŞE ,….. CARE OCUPĂ “TOTUL”, ÎNAINTEA APARIŢIEI SAU A EXERCIŢIULUI , ATÎT A PRE - FORMELOR (2) CÎT ŞI A PRE – MASELOR (1) ŞI DESIGUR , A ALTOR DIFERITE FORME LEGICE NEDESLUŞITE ÎNCĂ , CA APARIŢII STRUCTURALIZATE , ….

 

AŞA CUM , EA NU SE AFLA , NU ERA SUB DIFERENŢIEREA ŞI STRUCTURAREA SPAŢIULUI ŞI TIMPULUI , CUNOŞTEA , FOLOSEA ŞI PARCURGEA (GONIND!) “ INFINITUL“, ( fie el OO, Oo )…. CA PE PROPRIA SA FIINŢĂ, CĂUTÎNDU - ŞI MENIREA ŞI REALIZAREA !.

 

 ACEST INFINIT ESTE “ADEVĂRATUL “ ŞI INVIZIBILUL “ O” SAU NIMIC, “NEVĂZUTUL”,…. COMPONENT LEGIC AŞEZAT “PESTE ŞI INVERSAT”, FAŢĂ DE REALUL “ O- NIMIC”/zero/, VIZIBILUL.

 

 CUM ACEASTĂ FAŢA NEVĂZUTĂ ŞI ADEVĂRATĂ A REALULUI – ADEVĂR (INVIZIBIL) , O POT CUPRINDE ŞI FOLOSI , TOATE EXERCIŢIILE LEGILOR UNIVERSALE ARHAICE , TRADIŢIONALE,….

 

 CUM , EA ESTE , FĂRĂ DUBIU , POSESOAREA ŞI ATINGEREA JOCULUI ASCUNS AL CREAŢIEI, CUPRINZÎND EXPONENŢIAL FORŢELE TERIBILE CARE AU PORNIT CREAŢIUNEA ,AU INIŢIAT- O , AU PREGĂTIT- O , AU PERMIS - O ŞI AU REALIZAT - O …

 

 ŞI CUM ACESTE TAINICE FORŢE ÎNTREC PUTEREA MENTALULUI UMAN ÎN PERCEPŢIE SAU ÎNŢELEGERE, …. AVÎND UN CARACTER MULTI - HELICOIDAL , MULTI DIRECŢIONAL - CONCOMITENT EXPONENŢIAL , ALEATOR ORGANIZAT, “VENIND NĂSCĂTOR.…ŞI PLECÎND FĂRĂ VIAŢĂ”, ÎNTR - UN JOC AL CONTRARIILOR , NEOPRIT ŞI FĂRĂ SFÎRŞIT .

 

 

          DEGAJAREA ENERGIILOR DE RUPERE” ALE “SÎMBURELUI DE CONŞTIENŢĂ” PRIMORDIALĂ, REALIZEAZĂ DISTRUCŢIA DEFINITIVĂ ŞI…… “AUTO NĂSCĂTOARE” A REPORNIRII PERPETUEE....

 

 (OBSERVAŢIE :

 SINTAGMA “ VENIND NĂSCĂTOR ŞI ..…PLECÎND FĂRĂ VIAŢĂ “(NUMĂRUL 1) CA ŞI SINTAGMA “DISTRUCŢIA DEFINITIVĂ ŞI AUTO-NĂSCĂTOARE A REPORNIRII PERPETUEE ”(NUMĂRUL 2) ATING APROAPE DOUĂ DINTRE MISTERE LUMILOR COSMICE ; O CONTINUITATE CARE RE - PORNEŞTE PRIN / PRINTR - O AUTO - NAŞTERE PENTRU A AJUNGE LA O DISTRUCŢIE DEFINITIVĂ .... SI INTERMITENTĂ , ŞI CARE .......

 

 IMPIEDICA DE A SE REALIZA MORTALUL MOMENT HIPER - DISTRUCTIV “ AL PERFECTIUNII ”, DE NEATINS , PENTRU CA ACEST MOMENT.... AR DISTRUGE FULGERATOR DINAMICA UNIVERSALA ,..... DINAMICA ENERGETICA AUTO – REGENERATIVA .....

 

SI....AR EXPULZIONA ETERUL INTR - O URIASA HIPER – SORBTIE.... DEFECTIUNEA TOTALA , FINALA SI MAJORA A PERFECTIUNII INSUSITE, ATINSE SI CUPRINSE !....                                                                                                                

**