TITLU:

TEORIA FUNCȚIILOR HOLISTICE DE MODULARE ENERGETICĂ A FRACTALILOR DE GRAF, ADRESA MORFOLOGICĂ ȘI FUNCȚIONALĂ A CELOMULUI, ELEMENTE ESENȚIALE DE VARIABILITATE CITOLOGICĂ A VIULUI ÎN ADAPTAREA LA REACȚIILE MEDIULUI , FUNCȚIILE HOLISTICE ALE MODALITĂȚILOR ECONOMICE DE ABORDARE ENERGETICĂ. RELAȚIILE GENETICII HOLISTICE CU GENETICA MENDELEANĂ ȘI PARTICIPAREA UNIFICATĂ ȘI PARTICULARĂ LA ȚELURI COMUNE.

 AUTORI:CRISTIAN CALCAN, MARIANA CALCAN, Centrul de Cercetări de Medicină Neuro Endocrin Holistic㠓DO HISHIRIO XIN”, Buzău

 Aplicarea Holisticului și reunirea funcțiilor sale prin prisma celor mai moderne TEORII MORFOLOGICE-MORFOGENETICE, fizico-matematice, a produs revigorarea unui “NEW ARISTOTELIANISM” BIOLOGIC însumat într-o autentică TEORIE INTERDISCIPLINARĂ ALE MEDIETĂȚILOR “CRUEL – BARBARIAN” , FORME MODULATORII DE VARIABILITATE ALE DIVERSELOR FUNCȚII ȘI PROPRIETĂȚI CARE GUVERNEAZĂ DISIMETRII ȘI STRUCTURILE DISIPATIVE ALE “VIULUI”.

 MEDIETĂȚILE, CA VARIABILITĂȚI ENERGETICE, ASIGURĂ INTEGRAREA HOLISTICĂ A FRAGMENTELOR FRACTALE, neuromodularea, realizează integrarea informațională și sunt produse și ÎNREGISTRATE/CONTROLATE TIPIC DE CĂTRE ÎNTREAGA REȚEA IERARHIC PRINCIPALĂ:  

 

ANSAMBLUL ACESTORA DEVINE LOCUL DESEMNAT, predilect “INTIM” al FURTUNILOR DISIPATIVE CATASTROFICE DE GRAF ARBORELE ÎN TIPARUL DE 3,6 ȘI 8 MUCHII,

 ELEMENT BIOLOGIC TISULAR FRACTAL MATEMATIC DE COORDONARE/ORIENTARE ȘI TRANSPORT ENERGETIC a unor energii de SLABĂ/JOASĂ PUTERE,

 ELEMENT PRINCIPAL AL UNEI ACOMODĂRI ADAPTIVE de sugestie și origine HOLISTICĂ FUNCȚIONALĂ, MORFOLOGICĂ ȘI INFORMAȚIONAL GENETICĂ ȘI DE MULTIPLICARE.

PĂRINȚII TEORETIZANȚI AI HOLISTICULUI sunt PYTHAGORA (MEDIETĂȚILE), MANDELBROT (FRACTALII), R. THOM (FUNCȚIILE CATASTROFICE), PRIGOGINE (STRUCTURILE DISIPATIVE), MURRAY GELLMANN (FUNCȚIONALITATEA COMBINATORIE, HOLISMUL BOOTSTRAP), ȘI EULER, I.TOMESCU (TEORIA STRUCTURILOR GRAF, “COMBINATORICĂ ȘI DE REPREZENTARE”, PENTRU ABORDAREA APLICATIVĂ A PRIORITĂȚILOR ȘI CONVENȚIEI DE TRANSPORT ÎN/PENTRU PARCURS).

 TEORIA ROMÂNEASCĂ A DINAMICII DE TRANSPORT ENERGETIC CA VARIABILITATE MEDIETATICĂ REALIZATĂ DE FRACTALUL GRAF ARBORELE ÎN CICLU CONEX ȘI PERFECT, CATASTROFIC “INTIM”.

 Funcționalitate deservită de SUPORTUL MORFOLOGIC al unui INEL RETICULO-ENDOPLASMATIC CANALICULAR, viabil singular (0.46 m ) dotat cu GRAF FRACTAL DETAȘABIL ENERGO EFECTOR/MARCATOR,

 ENERGO PSEUDOGENOM, GRAFUL ÎN TREI MUCHII “CAP DE ALBINÔ(COD A1, D6, D5), AGENT DE PROMOVARE A VARIABILITĂȚII MEDIETATICE CU TRANSPORT ȘI GENOM ENERGETIC DE ORGANIZARE/ TRANSFORMARE/ INFLUENȚARE,

 APELÎND LA ENERGII ECONOMICE DE SLABĂ/JOASĂ PUTERE, excelent vehicol, cu excelentă funcție și lipsit de specificitate, cu metabolism și organizare procariotă inferioară.

 AGENTUL FRACTAL GRAF (ENG - ENERGO HOLISTIC GENOM-DECODON; decodon = codom energetic de variabilitate medietatică, cu rol de transportor de cuante energetice, de “adevărat㠓 asamblare energetică, dar și de adevărat aleasă matriță energetică, propusă pentru a provoca transformarea potrivită la tendința expresă, de adecvată adaptare, sau în compromis)

adaptează o simplistă morfologie fără specificitate unei FUNCȚII MODULATOARE ENERGETICE cu rol de suplinire, compensare în unicitatea păstrării funcției, adaptînd carența morfologicului prin “COMPENSARE DE TIPAR ENERGETIC” care păstrează funcția imuabilă.

 SCHIMBAREA,ALTERAREA MORFOLOGICULUI NU POATE ȘI NU TREBUIE SĂ AFECTEZE FUNCȚIA, scopul ADAPTĂRII RĂMÂNÎND CHIAR ȘI VARIABILITATEA UNEI FUNCȚII IMUABILE, păstrată.

 

ESTE OPOZIȚIA APARENTĂ ÎNTRE CODUL FUNCȚIEI ȘI FENOTIP/GENOTIP.

 

 

APRECIERILE, NEGOCIERILE MORFOLOGICE SUNT DIRIJATE CĂTRE VERSATILE ADAPTĂRI ENERGETICE, într-o trăinicie salvată în precaritatea slabelor energii, DE TENSIUNILE DE MUCHII, DE JOCUL DIRIJĂRII CICLURILOR CONEXE,

 

 

DE BASCULAREA PE MOMENT de la traseul GRAFULUI PERFECT la cel cu CICLUL MODIFICAT,

 cu alegerea SCHIMBĂRII TUTUROR PARAMETRILOR DUPĂ O VARIABILITATE aproape ALEATORIE – HAOTICĂ, care POATE PĂSTRA SINGURĂ “REGULA”, TRECÎND PESTE MORFOLOGIE, ȘI CHIAR PESTE LEGEA CONEXITĂȚII DE GRAF,

 FOLOSIND SCHIMBAREA, SENSUL, ESENȚA TRANSPORTULUI, PENTRU A ASIGURA DINAMICA ENERGETICĂ ÎN DISIMETRIA STRUCTURILOR DISIPATIVE,

REZOLVÎND “VIUL” ÎN TOATE SPAȚIILE, chiar și Chirale, asigurînd măcar GENETICA HOLISTICĂ, APARENT DISMORFICĂ, dar PERPETUĂ-ACEIAȘI FUNCȚIONALĂ, AȘTEPTÎND ÎN REZISTENȚĂ, PRELUAREA FAVORABILĂ DE CĂTRE MEDIUL PROPUS CONFEDERAȚIEI FRACTALE.