FORME BIOLOGICE, ORGANE ŞI STRUCTURI SOCOTITE CA EXPRESII ENERGETICE, CU FUNCŢIONALITATE FIZIOLOGICĂ ENERGETICĂ ŞI CONCEPTELE CARE DEFINESC, ÎNCADREAZĂ ŞI PERMIT ÎNŢELEGEREA VALORILOR NĂSCUTE PRIN DINAMICA ENERGETICĂ, CARACTERISTICI ŞI APLICAŢIA LOR ÎN NEURO ENDOCRINOLOGIE.

 

Autori: Dr. Calcan Cristian, Dr. Calcan Mariana, CENTRUL DE CERCETĂRI DE MEDICINĂ NEURO ENDOCRIN HOLISTICĂ “DO HISHIRIO XIN” , BUZĂU

 

TIMUSUL ENERGETIC, PANCREASUL ENERGETIC, GLANDA CALOSSO-PINEALĂ CA FRACTAL-GRAF ENERGETIC, FRACTALUL ENERGETIC CORPORAL UNIC, CROMOZOMUL CU EXPRESIE ENERGETICĂ, GLANDELE ENDOCRINE “ECRANATE” (amateriale – fără corp), SENZITIVATE ENERGETIC, exprimate prin cuantificări diverse “DE PREZENŢĂ” sunt ENTITĂŢI sau STRUCTURI de entităţi biologice cu funcţii energetice aservite şi în CONTROLUL “CYBMERGULUI” (creier energetic cu funcţii de control visceral cibernetic),

 

 Sunt realităţi energetice DE PRODUCŢIE, DE CONTROL ŞI DE ACCESARE, RESETARE “COMPLEXĂ ENERGETICĂ”, sunt “RELEE DE CONŞTIENTIZARE” VISCERALĂ,

 

ca “FORME PRINCIPALE INFORMAŢIONALE” în tiparul energetic al “ENERGO INFO-CUANTICII COMBINATORICE cu şi de PARCURS ORDONAT, organizat BIOCIBERNETIC, adevărat “ASPECT DE MODULARE CELOMICĂ EMBRIONARĂ” şi “admisă, transpusă” în “DIVERSIFICAREA CREAŢIEI EVOLUTIVE DE CREŞTERE”.

 

EXEMPLIFICAREA VARIANTELOR DE MODULARE ENERGETICĂ DE VARIABILITATE CUPRINDE:

 

1.     Neuromodularea dinamică energetică subliminară, forma imperceptibilă

 

2.     Variabilitatea endocrină modulatorie ENDO EXOCRINĂ SECRETORIE.

 

3.     Variabilitatea CELOMICĂ de tip ORGANIZATOR OVOCITAR PRE-EMBRIONAR.

 

4.     Variabilitatea CELOMICĂ de TIP ORGANIZATORI TISULARI EMBRIONARI.

 

5.     Variabilitatea CELOMICĂ de tip ENDOCRIN PRE-GLANDULAR ÎN PLAJE TISULARE, SINCIŢIALE (D.N.E.S – Feyrter)

 

6.     Variabilitatea celomică modulatorie de tip MĂNUNCHI, MUGURI EMBRIONARI SINCIŢIALI, SUBTRUNCHIURI CIRCULATORII ARTERIO-VENO-LIMFATICE, cu sediu şi COMPONENŢĂ PERI-TECALI, ADVENTICIALI sau LEPTOMENINGIALI (la glanda Calosso-Pineală embrionară sau adult).

 

 

Această exemplificare dă dimensiunea numeroaselor variante alese de BIOLOGIC CA “MODALITĂŢI DE EXPRESIE ŞI AUTO-CONTROL ENERGETIC ÎN CURSUL EVOLUŢIEI DE VIAŢĂ SAU DE SPECIE”, FOLOSIND MECANISMELE DE COMANDĂ ŞI ALINIERE ALE “CODULUI FUNCŢIONAL FIZIOLOGIC AL MEDIETĂŢILOR FRACTALULUI – GRAF DE 6”, ADEVĂRAT “COD FIZIOLOGIC ENERGETIC FIX”.(Conceptul nr.5)

 

MODULAREA ENERGETICĂ CA UN CONCEPT DE ALEGERE, ADAPTARE LA CEA MAI POTRIVITĂ EXPRESIE, RELAŢIE ŞI RĂSPUNS BIOLOGIC, către o ALTĂ FORMĂ BIOLOGICĂ SAU CA RĂSPUNS LA MODIFICĂRILE MEDIULUI PRIN MODIFICAREA FUNCŢIONALITĂŢII FIZIOLOGICE ENERGETICE,

 

 ÎNCADRATĂ NUMAI ÎN TIPARUL FIX AL UNOR FAMILII DE MEDIETĂŢI departajate şi CUANTIFICATE CALITATIV, urmărite în EXPRESIA CANTITATIVĂ, ALCĂTUIND COMPLEXE SAU CATEGORII DE VARIABILITĂŢI COMBINATORICE CONEXE ORDONATE DE PARCURS AL FRACTALULUI GRAF ARBORE,

 

 ESTE UNA DIN PRINCIPALELE FAŢETE ALE LUMII HOLISTICE ALE MEDIETĂŢILOR PHYTAGOREICE ENERGETICE.

 

CONCEPTUL MODULĂRII DINAMICII ENERGETICE PRIN VARIABILITĂŢILE COMBINATORICE CONEXE DE PARCURS FRACTAL GRAF ARBORE are o funcţie GENERALĂ şi este valabil pentru toate formele enumerate mai sus ca VARIANTE DE MODULARE.

 

ESTE O FORMĂ, UN PRODUS MATEMATIC CULTIVAT, APLICAT ÎNTR-O REZULTANTĂ BIOLOGICĂ, ESTE DE FAPT O EXPRESIE FIZIOLOGICĂ A MODELULUI MATEMATIC DE MULŢIME ŞI ANALIZĂ MATEMATICĂ,  PERCEPUT BIOLOGIC (ÎN SIMILITUDINE) CA APARŢINÎND FIZIOLOGIEI MULŢIMILOR BIOLOGICE TISULARE ŞI IMPLICIT CITOLOGICE,

 

CU TITLUL DE “FRACTALI” CA FORME (DETALII SCHEMATIZATE IERARHIC) ŞI TITLUL DE “GRAFI SAU GRAFI-ARBORE” PENTRU CUPRINDEREA ORDONĂRII DINAMICII ENERGETICE DE PARCURS, “CA FORME DE COMUNICARE, CREAŢIE, ASIGURARE ŞI ADAPTARE ALE RELAŢIILOR COMPLEXULUI FIZIOLOGIC ŞI FUNCŢIONAL”. (CONCEPTUL NR.1 ŞI NR. 2).

 

DEOARECE TIPARUL MATEMATIC ŞI BIOLOGIC DE “FRACTAL” ESTE O FORMĂ ÎN GENERAL FIXĂ, PERMUTABILĂ ÎN AGREGARE IERARHICĂ, nu este de mirare că i se atribuie ROLUL BIOLOGIC MATERIAL, DE FUNDAMENT TISULAR ŞI CITOLOGIC,

 

iar calitatea funcţională DE ORDONARE DE PARCURS A DINAMICII ENERGETICE ESTE ATRIBUITĂ MODELULUI MATEMATIC DE GRAF, în specie “GRAF ARBORE”, care aduce ordonarea implacabilă, dar revocabilă, ajustabilă în adaptare, A ORDINII DINAMICII ENERGETICE DE PARCURS (ÎNTR-O COMBINATORICĂ CONEXĂ),

 

 astfel că TOT CEEA CE ESTE VARIABILITATE ENERGETICĂ (MEDIETĂŢILE PYTHAGORA, “INCORPORALELE” sau “EMOŢIONALELE”-CALCAN) SUNT MULTITUDINI ŞI DIVERSE VARIAŢIUNI  ENERGETICE, APARŢINÎND ÎNSĂ PRECIS CELOR 6 FAMILII DE VARIABILITĂŢI ENERGETICE “PRINCIPALE ŞI PRIMORDIALE” (CONCEPT 1,5).

 

NUMAI ACESTOR ŞASE FAMILII – ŞI “FORMELOR ENERGETICE TITULARE” LE SUNT ATRIBUITE TOTALITATEA EXPRESIILOR ENERGETICE INDIVIDUALE, PARTICULARE ŞI GENERALE, CARE ASIGURĂ CARACTERISTICILE SECVENŢIALE ALE SEGMENTELOR FRACTALE, CU DINAMICA LOR ENERGETICĂ (PARTICULARĂ FAMILIEI SALE, PARTICULARĂ COMBINATORICII SALE, DUPĂ ALEGEREA ADAPTĂRII ŞI A RĂSPUNSURILOR INTERACTIVE – propuse ca rezolvare sau reieşite pe calea rezolvării). (Conceptul nr.2, nr.3 nr.4 nr.5)

 

VARIABILITATEA AJUSTĂRILOR ŞI PARTICULARITATEA ALIAJELOR ENERGETICE VEHICULATE SAU PRODUSE DE DINAMICA ENERGETICĂ SUNT ÎNTR-UN MOD CATEGORIC “ORDONATE”, ÎNTR-UN ANUME PARCURS, DE ÎMPREJURĂRILE DRUMULUI - nuanţă INTERACTIVĂ,  şi într-un ANUME TIP DE PARCURS ( FELUL DRUMULUI - nuanţa obligatorie de fixitate implacabilă ca DIRECŢIE ŞI ADRESARE),

 

NE DĂ DIMENSIUNEA APROAPE INFINITĂ A FORMELOR DE “EXPRESIE”, CA O “ÎNFĂŢIŞARE”, ŞI DE “EXPRIMARE”, CA O REZULTANTĂ FUNCŢIONALĂ A ADAPTĂRII REUŞITE SAU NU, CONTÎND NUMAI ORDONAREA (ORDINEA) DE PARCURS ADUSĂ DE GRAF, “ORDINEA SA COMBINATORICĂ DE GRAF-ARBORE”. (Conceptul nr. 2)

 

AU FOST EXPUSE ASTFEL, cu programare DEDUCTIVĂ ŞI ENUNŢARE SIMPLĂ, CONCEPTELE URMĂTOARE:

 

1.     CONCEPTUL FORMA “FRACTALUL

 

2.     CONCEPTUL COMBINATORIC AL ORDINII DE PARCURS “FRACTAL GRAFUL ARBORE”

 

3.     CONCEPTUL MODULĂRII “VARIABILITĂŢILOR COMBINATORICE CONEXE”, DE PARCURS, ALE FRACTALULUI GRAF-ARBORE, ÎN DINAMICA ENERGETICĂ A MEDIETĂŢILOR ENERGETICE PYTHAGORA

 

4.     CONCEPTUL MEDIETĂŢILOR PYTHAGORA CA FAMILII DE VARIABILITĂŢI PROVENITE DIN POSTURI FIXE ALE SEGMENTELOR DE PARCURS DE GRAF SAU DE GRAF ARBORE cu 7 vârfuri, 6 muchii, ŞI FIXAREA DINAMICII ENERGETICE ÎN VARIABILITĂŢI DE FAMILII ENERGETICE.

 

5.     CONCEPTUL “CODULUI FIZIOLOGIC ENERGETIC FIX” AL REFERINŢEI DE RAPORTARE LA CELE 6 SEGMENTE SECVENŢIALE, ALE MEDIETĂŢILOR FRACTALE, APLICABIL FUNCŢIILOR ŞI FIZIOPATOLOGIEI DE ORGAN, DE ORICE DIMENSIUNE   FRACTALICĂ  ,  ADICĂ TISULARĂ.

 

CELE 6 FAMILII DE MEDIETĂŢI, FIECARE CU EXPRESIA LOR ENERGETICĂ DE “TIPAR PRIMORDIAL”, CAPĂTĂ IMPORTANŢA CUVENITĂ PRIN RECEPTAREA CLARĂ ŞI INDUBITABILĂ A ALCĂTUIRII UNUI ADEVĂRAT “COD FIZIOLOGIC ŞI FIZIOPATOLOGIC” AL FAMILIILOR ENERGETICE ŞI AL FELULUI VARIABILITĂŢILOR LOR ŞI CARE,

 

ÎNTOTDEAUNA ILUSTREAZĂ ACELEAŞI TENDINŢE DE FIXARE SAU   DE TRANSFORMARE,   APROAPE CU ACEEAŞI CUANTIFICARE A MĂRIMII ŞI SENSULUI, PROPRII SEGMENTULUI DE FRACTAL GENERAL CORPORAL,

 

SAU AL OGLINZII SALE HEMICORPOREALE “TRASEUL GRAF-FRACTALIC AL GLANDEI CALOSSO-PINEALE AL PĂRŢII (JUMĂTĂŢII) EMISFERICE CONŢINĂTOARE”, CARE PARCURGE NEMODIFICAT SCOBORÂREA IERARHICĂ ORGANICĂ – TISULARĂ PÂNĂ LA DIVERSELE COMPONENTE FRACTALE, AJUNSE ULTIMELE ÎN “IERARHIA FORMELOR”.

 

ACESTA ESTE SENSUL “CODULUI FIZIOLOGIC ENERGETIC FIX” (LIMITAT LA CELE 6 FAMILII DE VARIABILITĂŢI ALE MEDIETĂŢILOR LUI PYTHAGORA, OCUPANTE A CELOR 6 LATURI-FEŢE ALE “FRACTALULUI”, OCUPANTE A CELOR 6 (DIN 7) VÂRFURI, NODURI,  ALE GRAFULUI ARBORE, OCUPANTE A CELOR 6 MUCHII CU ORDINE   DE   PARCURS   OBLIGATORIU (!),

 

 LEGITĂŢI CARE EXPLICĂ “FIXITATEA APARTENENŢEI DE FAMILIE”(1), “VARIABILITATEA PORNITĂ DIN HOTARUL – “BORNA”/”CAPUL” UNEI FAMILII (2) ŞI EXPRESIA ORDINII MODIFICĂRILOR DE PARCURS(ORDONATE/ORGANIZATE-PREVIZIBILE DIN / DE PRIN     “SPAŢIUL DE PARCURS” (3).

 

CA ŞI “BORNELE” GLANDEI CALOSSO-PINEALE, POZIŢIONATE ÎN “VÂRFURILE FRACTALULUI-GRAF ARBORE”, ÎN COINCIDENŢĂ CU MUGURII VASCULARI CISTERNALI, DIN CONSTITUŢIA ANATOMICĂ, “CODUL FIZIOLOGIC ENERGETIC FIX” POARTĂ 6 INDICATIVE LITERAL-NUMERICE A1, B2, C3, C4, D5, D6, EXPRIMÎND SIMBOLIC VARIABILITATEA “TRIPLETEI ENERGETICE PRIMORDIALE: YNN, YNN-YANG, YANG”.

 

ŞI, PENTRU CĂ SUNTEM PE URMELE LUI PYTHAGORA ŞI A MATEMATICII MULŢIMILOR BIOLOGICE, DEZVĂLUIM ŞI VALORILE SIMBOLICE NUMEROLOGICE ALE “CODULUI FIZIOLOGIC CALOSSO-PINEAL-ENERGETIC”, ARITMETIC DAR ŞI “MEDIATIC-EMOŢIONAL”: 

 

3,     5,     8,     9,    7,    4,  AŞA CUM AU ÎNŢELES ANTICII “ÎNLĂNŢUIREA ŞI PERMUTAŢIA VALORICĂ SIMBOLICĂ A REPERELOR FIXE ALE DINAMICII ENERGETICE”. (CONCEPTUL nr. 5)

 

SE IMPUNE O SCURTĂ PARANTEZĂ DE TERMINOLOGIE PRIVIND TERMENUL CONSACRAT DE HOLISTICĂ, HOLISTIC, HOLISM (provenid de la englezescul “WHOLEISTIC”),

 

 CA UN SISTEM ALCĂTUIND UN TOT COERENT DETERMINÎND RELAŢII ŞI PROPRIETĂŢI, UNELE DIN ALTELE, PRINTR-O ACŢIUNE COMUNĂ ÎN TOTALITATE, CONCOMITENT ALTERNATIVĂ, FLUX DE MATERIE ÎN ENERGIE (dinamică energetică), CHIAR FĂRĂ A CUNOAŞTE ŞI APROFUNDA DETALII DE STRUCTURĂ INTERNĂ (care la viteza schimburilor pot fi PERMUTABILE), termen care cu trecerea timpului şi folosinţă EXAGERATĂ, A DEVENIT CONFUZ, IMPRECIS şi aproape DEPĂŞIT.

 

CEA MAI POTRIVITĂ DENUMIRE LA MOMENTUL CUNOŞTINŢELOR ACTUALE AR FI:

 

COMBINATORICĂ CONEXĂ A MEDIETĂŢILOR ENERGETICE GRAF FRACTALE” SAU “ENERGO INFO-CUANTICA COMBINATORICĂ INFORMAŢIONALĂ” SAU “VARIABILITATEA COMBINATORICĂ INFOTRONICĂ”, REŢINÎND NUMAI ASPECTUL “ENERGETIC, COMBINATORIC ŞI INFORMAŢIONAL” “CA TRIPLU ESENŢIAL MORFOLOGIC ŞI FUNCŢIONAL”.

 

ÎN ACEST FEL “HOLISTICUL“ ESTE UN MOD GENERAL DE ALCĂTUIRE, LEGĂTURĂ ŞI CONFEDERARE “FUNCŢIONALĂ ŞI INFORMAŢIONALĂ DE LA 1 LA N”, “SICCI” – “ENERGO INFO-CUANTICA COMBINATORICĂ INFORMAŢIONALĂ CU/ŞI DE PARCURS

 

 ŞI ESTE MECANISMUL, EFECTUL ŞI CAUZA UNICĂ/SUPERIOARĂ, “KNOW-HOW-UL EXISTENŢEI UNIVERSULUI” şi nu o SIMPLITATE DESCRIPTIVĂ CONCEPTUALĂ, deja TOCITĂ de folosirea titulativă “UNIVERSAL ADJECTIVALĂ”, aflată la “MODĂ” în prezent.

 

DE ALTFEL, AMPLOAREA FENOMENULUI BIOLOGIC ŞI AL SCHIMBURILOR / TRANSFORMĂRILOR CONCOMITENTE ÎNTRE MATERIE ŞI ENERGIE, ÎMPREUNĂ CU O COVÂRŞITORE PREZENŢĂ A “FENOMENULUI INFORMAŢIONAL”, DEPĂŞIND CU MULT ÎNŢELEGEREA, CHIAR MEDIATĂ DE CALCULATOR,

 

FAPTUL CĂ NE AFLĂM ÎN FAŢA UNUI PRAG, CARE CHIAR ÎNAINTE DE TRECERE PULVERIZEAZĂ ESENŢA CUNOAŞTERII MODERNE

 

 ŞI NE TRIMITE NOSTALGICI ŞI ADMIRATIVI SPRE ARHAICII RENASCENTIŞTI ŞI ANTICI, CE NE PAR ACUM, MAI PREGĂTIŢI, MAI ACORDAŢI FAŢĂ DE FENOMENUL “ENERGETIC” (de natură combinatorică-informaţională)

 

ŞI NE SIMŢIM IZOLAŢI DE LUMEA CUNOAŞTERII NATURALE A LUI HIPOCRATE, fără ca tehnicismul modern să fie un PALEATIV MIRACULOS IZBĂVITOR,

 

NE CERE O ATITUDINE ÎNŢELEAPTĂ, PRAGMATICĂ ŞI DE AŞTEPTARE.

 

DORIND SĂ RECUPERĂM CEEA CE “APARE UITAT, ŞTERS ŞI ÎNCIFRAT”, PROGRAMAT DE SECOLE DE CIVILIZAŢIE “ÎN ŞTERGERE, UITARE ŞI DERIZORIU”.

 

· · · · ·

 

 

PARTEA A DOUA, DE COMPLECTARE A EXPUNERII CONCEPŢIILOR CARE DEFINESC “VALORILE DINAMICII ENERGETICE” SE CONTINUĂ CU URMĂTOARELE:

 

6.     CONCEPTUL TRANSFORMĂRII VARIABILITĂŢILOR COMBINATORICE ÎN FORME “PREMATERIALE” CU VALOARE DE CONŞTIENŢĂ, adevărate “ENTITĂŢI DE CONŞTIENŢĂ”, SUBLIMINARE – “EMOŢIONALELE”.

 

7.     CONCEPTUL ORGANIZATORIC AL DEZVOLTĂRII EMBRIONARE (OVOCITARE ŞI POST – OVOCITARE), GENERAL VITAL, ca modalitate de ADAPTARE BIOLOGICĂ, numită “MODULARE CELOMICĂ EMBRIONARĂ”, preluată POST – NATAL CA “NEURO-MODULARE ENERGETICĂ COMBINATORICĂ INFORMAŢIONALĂ (INFOTRONICĂ).

 

8.     CONCEPTUL “CYBMERG” care face funcţia DE REUNIRE A MANIFESTĂRILOR GRAF FRACTALICE ŞI DE AJUTA EXPRIMAREA MĂNUNCHIURILOR DE “EMOŢIONALE”, PREMATERIALE, LA CUMULUL INFORMAŢIONAL DE COGNIŢIE.

 

9.     CONCEPTUL ORGANULUI PRINCIPAL, DESEMNAT CU ACESTE FUNCŢII, GLANDA ENDOCRINĂ ENERGETICĂ CALOSSO – PINEALĂ.

 

· · · · ·

 

MODULAŢIA ENERGETICĂ, NEUROMODULAREA DINAMICA ENERGETICĂ COMBINATORICĂ / HOLISTICĂ ESTE DE FAPT O “MODULARE CELOMICĂ ENERGETICĂ”, CARE TREZEŞTE IMPULSURILE DINAMICII ENERGETICE ÎN TOATE SECTOARELE CELOMICE, AFLATE ÎN DIFERITE ETAPE DE REALIZARE  PE  PARCURSUL  EMBRIOGENEZEI,     INIŢIAL,

 

ÎN LEGĂTURĂ DE CONTINUITATE, ÎN LEGĂTURĂ DIRECTĂ, PENTRU CA ULTERIOR, ODATĂ CU ETAPELE DEZVOLTĂRII GENERALE ŞI LOCALE, SĂ SE AFLE SUB FORMA UNOR LEGĂTURI MEDIATE, VASCULARE ŞI LIMFATICE,

 

 DAR PĂSTRÎND TRAINICE ŞI DEOSEBITE (SPECULATIVE) INFERENŢELE HOLISTICE, DE UN CARACTER CU TOTUL APARTE PE PARCURSUL SEGMENTĂRII ORGANICE ŞI A DEPĂRTĂRII DE SURSĂ… ÎN CADRUL DEZVOLTĂRII ŞI A AŞEZĂRII DISPERSATE , PRIN EVOLUŢIILE EMBRIOGENETICE ŞI   CREŞTEREA   POST   NATALĂ. (Conceptul nr. 7)

 

NEUROMODULAREA ENERGETICĂ SAU CELOMICĂ ESTE UN TIP DE MODULARE PREVENTIVĂ ŞI INIŢIALĂ PRIN GRADUL TIMPURIU DE APARIŢIE (EMBRIOGENETIC – ODATĂ CU APARIŢIA CELOMULUI ŞI A PRECURSORULUI SĂU “ARHENTERONUL” ),

 

 DAR ŞI PRIN MECANISMUL TRADIŢIONAL, CARE ASIGURĂ ÎN PRINCIPAL (ŞI ÎN DEFINIŢIE) O TREZIRE A ACTIVITĂŢII DE ADAPTARE PRIN NEGOCIEREA ŞI ÎMBINAREA “ASPECTULUI CONGESTIV VASCULAR DE DEZVOLTARE” CU ASPECTUL DINAMICII ENERGETICE , “VARIABIL”,

 

 ASPECT DE O VARIABILITATE COMBINATORICĂ UIMITOARE, ÎN PRIMII PAŞI AI DEZVOLTĂRII, CONFIRMAŢI MAI TÂRZIU PRIN REALIZAREA ADAPTĂRILOR CELE MAI DIFICILE, ALE PRIMELOR IMPULSURI DE DEZVOLTARE ŞI ALE  PATOLOGIEI ŞI CORECŢIEI – CORIJĂRII LOR.

 

NEOROMODULAREA DINAMICĂ ENERGETICĂ VA BENEFICIA MEREU DE PUTERNICE FORŢE VITALE DECLANŞATE DE FIZIOLOGIA ORGANELOR ÎN DEZVOLTARE (1), ÎN TEMEIUL “NECESITĂŢII VITALE DE ADAPTARE ÎN CREŞTERE” (2), CA ŞI MAI TÂRZIU, PE CÂND “FORŢELE DE ADAPTARE INCIPIENTĂ  / (INIŢIALĂ) ŞI MAI APOI TIMPURIE REALIZEAZĂ RĂSPUNSUL FAŢĂ DE PATOLOGIA REZULTATĂ, RĂSPUNS  CA  URMARE  A  DESFĂŞURĂRII  PATOLOGIEI (3),

 

DAR, ÎN MOD APARTE ŞI A REZULTATELOR APĂRUTE PRIN ACUMULAREA NECESITĂŢILOR DE ADAPTARE CU MODIFICĂRILE ULTERIOARE REZULTATE DIN EVOLUŢIA FIZIOPATOLOGICĂ ULTERIOARĂ (4), TRENANTĂ, FIIND DE FAPT, UN REZULTAT INTERACTIV.

 

DE FAPT, NU ESTE DE MIRARE ACEST FEL DE ABORDARE PENTRU CĂ “CELOMUL” ŞI “ARCHENTERONUL” (INTESTINUL PRIMITIV, PRIMA ORGANIZARE CELOMICĂ CARE SE ÎNSOŢEŞTE CU UN SIMBOL DE FUNCŢIE PRECISĂ: SCHIŢA STOMACULUI PRIMITIV ŞI AL ÎNTREGULUI TUB DIGESTIV PRIMITIV),

 

 UMBRĂ A TIPARULUI CELOMIC, ÎNCĂRCAT DE PUTEREA FORMIDABILĂ A DORINŢEI (“EMOŢIONALELE DE REALIZARE”) A ÎNDEPLINIRII TOTALE A “FUNCŢIEI FIZIOLOGICE” “HRANĂ” - “DIGESTIE” -“VIAŢĂ” …..

 

 PUTERNICA SA FORŢA PRIMORDIALĂ A ÎNVELIŞULUI INTERIOR GASTRULAR – “CREUZETUL NAŞTERII ORDONATE AL PLANULUI EMBRIONAR”.

 

*****

 

 şi facem o paranteză pentru a aminti că autorul consideră “ARCHENTERONUL” CA CEA DINTÂI GLANDĂ ENDOCRINĂ SINCIŢIALĂ, ENERGETICĂ ŞI DE VARIABILITATE COMBINATORICĂ DE FUNCŢIE MEDIETATICĂ GRAF – FRACTALĂ (SAU HOLISTICĂ),

 

 GLANDA PRIMORDIALĂ DEPENDENTĂ DE SCHIŢA PRIMORDIALĂ A CYBMERGULUI – CREIER ENERGETIC, NON FIZIC, “CONDUCĂTORUL  - DIRIJORUL ENERGETIC”, DEJA LA POST, “AMPLIFICATORUL ŞI URMĂRITORUL IMPULSURILOR OVOCITAR – EMBRIONARE“,

 

A CĂREI FUNCŢIE GRAF ARBORE FRACTALĂ ESTE ANTERIOARĂ CU MULT PRIMEI SCHIŢE TELEENCEFALICE CEREBRALE, PENTRU SIMPLUL MOTIV FILOGENETIC SINCIŢIAL – TISULAR,

 

CARE ASIGURĂ CĂ ORICE MASĂ DE AGREGARE CELULARĂ ORGANIZATĂ, DIN VECHI ETAPE FILOGENETICE, ARE UN “ORGNIZATOR ENERGETIC”, SCHIŢĂ, DAR VERITABIL CYBMERG (mental energetic cerebral cibernetic) CA FUNCŢIE ENERGETICĂ CICLICĂ,

 

CU ORDONARE DE PARCURS CĂLĂUZIND INFORMAŢII ENERGETICE, “GÂNDIND” OPORTUNITATEA PARCURSULUI DE SEMNAL, CUANTIFICÎND CALITATEA ŞI CANTITATEA ENERGIEI ŞI A “EMOŢIONALELOR” NĂSCUTE DE COMANDĂ, FUNCŢIE ŞI PARCURS,

 

DORITE SAU RESPINSE / NEACCEPTATE DOAR, ..… ŞI EFECTUÎND CORECŢIA “ENERGETICĂ DE SURSĂ” PRIN ANGAJAREA  - ANTICIPAREA ŞI CUMULAREA VALORILOR ENERGETICE ALE ACESTOR “EMOŢIONALE DE CORECŢIE”, VERITABILE ANTENE “TACTILE” DE RELAŢIE ŞI ADAPTARE, DE  CONSUM  MINIM  ENERGETIC  PENTRU  FUNCŢIONARE.

 

CYBMERGUL EMBRIONAR (CA ŞI CEL AL FUNCŢIEI ADULTE) ESTE UN “ECONOMIC, COMPLEX, AGREGAT DE CONDUCERE ENERGETICĂ “, FOLOSIND ENERGII DE JOASĂ / SLABĂ PUTERE, SUFICIENTE FUNCŢIEI SALE,

 

 SUFICIENTE PENTRU A ASIGURA MAREA VARIABILITATE COMBINATORICĂ DE RĂSPUNS ŞI ÎNTRU TOTUL SATISFĂCĂTOARE, ÎN CONDIŢIILE CELE MAI VITREGI, DE A SE ASIGURA CONTROLUL, MENŢINEREA, PERMANENŢA, REFACEREA ŞI REVENIREA, PÂNĂ LA REUŞITĂ, SAU LA PLECAREA / ŞTERGEREA DEFINITIVĂ (DECES).(Conceptul nr. 8)

 

FUNCŢIA ENERGETICĂ A CYBMERGULUI, FUNCŢIONALITATEA SA SIMPLĂ, PRINCIPIAL FIZICĂ ŞI NON-MATERIALĂ, ORDINEA DE PARCURS GRAF ARBORE FRACTALĂ, DINAMICA SA ENERGETICĂ “PÂLPÂITOARE”, PERMANENTĂ ŞI PUTERNIC CONDIŢIONATĂ,

 

 CA ŞI ASIGURAREA SPRIJINULUI, COLABORĂRII SECREŢIEI DE “EMOŢIONALE” / EMOŢIONALELE CVASI-PERMANENTE, CA ELEMENTE NĂSCĂTOARE DIN DINAMICA ENERGETICĂ, ENERGETICE  ŞI  PREZENŢE  PREMATERIALE,

 

 CUMULÎND, ÎNSĂ, VIA-MEDIETĂŢI (PYTHAGORA), ASPECTE FUNCŢIONALE DE CREAŢIE A “LOGOSULUI“,

 

EMOŢIONALELE FIIND CEL DINTÂI VEHICUL AL LIMBAJULUI ŞI FORMA PREMATERIALĂ, NĂSCĂTOARE DE FORME, NUMERE, GÂNDIRE ŞI IDEAŢIE.

 

.......Revenim la paragraful anterior dinaintea parantezei *****

 

”CELOMUL ŞI ARHENTERONUL, INTESTINUL PRIMITIV”, PUTERNICA SA FORŢĂ PRIMORDIALĂ A ÎNVELIŞULUI INTERIOR GASTRULAR, CREUZETUL NAŞTERII ORDONATE AL PLANULUI EMBRIONAR CA ŞI ORDINEA DE PARCURS ÎN DEZVOLTAREA DETALIATĂ TISULARĂ,

 

PUTERNICA EI DIRECŢIONARE SPAŢIALĂ ŞI TEMPORALĂ, ESTE NĂSCUTĂ ŞI DEZVOLTATĂ, ÎNTREŢINUTĂ LA NIVEL CELOMIC DE ÎNSUŞI CELOMUL ŞI DE ANUMIŢI CENTRI ORGANIZATORICI, CARE CONTRIBUIE LA ÎNTREŢINEREA ŞI CREŞTEREA FUNCŢIILOR SALE,

 

CELOMUL ORGANIZÎND, EL CEL DINTÂI, LOCUL ŞI FUNCŢIONAREA CENTRILOR, DETALIILE LOR SUNT DESIGUR ENERGETICE, IAR MODALITATEA DE ÎNSCRIERE ÎN EVOLUŢIA EVENIMENTELOR, ESTE DESIGUR UN FAPT CONCRET, CARE ŢINE DE NEUROMODULARE DINAMICĂ ENERGETICĂ (HOLISTICĂ), DE VARIABILITATEA COMBINATORICĂ.(Conceptul nr. 7)

 

CELOMUL, MEZODERMUL – FOIŢA MEZODERMIALĂ, MEZENCHIMUL ULTERIOR FORMAT, DEŢIN ŞI TRANSFERĂ ÎNTRE ELE PLANURILE DEZVOLTĂRII ŞI LE TRANSMIT, TREPTAT, DIVERSELOR FORME DE MANIFESTARE ALE CENTRILOR COORDONATORI, AFLAŢI ÎN DIFERITE VARIANTE ALE CENTRILOR ORGANIZATORI,

 

PARCURGÎND ÎN TIMP ŞI EMBRIOGENEZĂ, ETAPA INIŢIALĂ DE CENTRI PRIMITIVI ORGANIZATORI, DAR DE FAPT AUTO – ORGANIZATORI,

 

 APOI ETAPA NUMEROŞILOR CENTRI DE ORGANIZARE AI ”DEZVOLTĂRII TIMPURII” (ÎN CREŞTERE ŞI DIFERENŢIERE, CENTRII ”SINGULARI ÎN ACTIVITATE”, ”CENTRII LEGĂTURILOR ŞI DEZVOLTĂRII”), ŞI

 

CENTRII DE ”DEZVOLTARE TÂRZIE SAU DEFINITIVI”, CARE SUNT MICŞTI „PROGRAMATORI” AI DEZVOLTĂRII UNOR ORGANE, ŢESUTURI (1) ŞI AI ATROFIERII ŞI STOPĂRII EVOLUŢIEI LA ALTELE (2).

 

ACEŞTIA ÎNREGISTREAZĂ DATELE CREAŢIEI (GENETICII) MENDELIENE ŞI HOLISTICE, AVÎND O DEOSEBITĂ GRIJĂ SĂ PĂSTREZE SUB FORMA PERMANENŢEI,  DATELE HOLISTICE ÎN ÎNTREGIME, CA ŞI CUM O MARE PARTE DIN ELE AU AVUT DREPTUL LA O DEZVOLTARE FINALĂ – DEPLINĂ ...

 

ŞI  CU TOATE CĂ NU S-A ÎNTÂMPLAT AŞA ŞI VARIANTE ÎNTREGI DE CREŞTERE ŞI DEZVOLTARE AU FOST RETRASE (ANULATE) ŞI MORFOLOGIA A LUAT O CALE APROAPE UNICĂ, POTRIVIT CU EVOLUŢIA INDIVIDUALĂ CA SPECIE,

 

 PESTE TOT, ÎN SUBSIDIAR HOLISTICUL, FUNCŢIA DE NEUROMODULARE A DINAMICII ENERGETICE, „FUNCŢIA DE GARANT HOLISTIC, ÎNSCRISĂ ÎN GENETICA HOLISTICĂ, RĂMÂNE GATA FUNCŢIONABILĂ”, PREGĂTITĂ DE DESFĂŞURARE,

 

 ”BAGAJUL” HOLISTIC, DE VARIABILITATE COMBINATORICĂ, RĂMÂNE FUNCŢIONAL „GLOBAL” ORICÂND.

EMOŢIONALUL – EMOŢIONALELE, EMOŢIE (REZULTANTA PSIHICĂ).(Conceptul nr. 6)

 

EMOŢIONALELE = CONCEPT CARE DEFINEŞTE ACTIVITATEA DE VARIABILITATE ENERGETICĂ BIOLOGICĂ (COMBINATORICĂ DE MEDIETATE GRAF ARBORE FRACTALĂ) SUB FORMA UNEI REZULTANTE CREAŢIONALE ŞI DEFINITORIE PENTRU COMPLEXUL DE CONŞTIENŢĂ” ŞI A CĂREI FUNCŢIONALITATE GLOBALĂ ÎMBRACĂ ASPECTE DIFERITE ÎNTR-O LARGĂ GAMĂ:

 

· DE LA FUNCŢIA MODALITĂŢII DE EXPRESIE A ACTIVITĂŢII DE RELAŢIE ŞI COOPERARE ÎN ”ADAPTARE”, FIIND ADAPTATIVĂ ÎN TEMEIUL PARCURSULUI ORDONAT CICLIC (OBLIGATORIU) AL DINAMICII ENERGETICE GRAF ARBORE FRACTALĂ (1),

 

· LA FUNCŢIA LEGĂTURII COMPLEMENTARE ÎN DEFINIŢIE PREMATERIALĂ DE ÎNSOŢIRE CU DIFERITE FORME DE ACELAŞI STATUT / GRAD PREMATERIAL: STATUTUL – LOCUSUL” NUMERIC, LOCUSUL SPAŢIU” ŞI “LOCUSUL TIMP”, CU CARE PARTICIPĂ LA DEFINIREA FIZICĂ MATERIALĂ, PRIN CREAŢIUNEA MATERIEI” (2).

 

·   LA FUNCŢIA DE PARAMETRU TOTAL” / INTEGRAL”, FUNCŢIA INFORMAŢIONALĂ, CUPRINZÎND CA ORICE FRACTAL, COMPLEXUL INFORMAŢIONAL DIN CUPRINDEREA FRACTALĂ OBIŞNUITĂ,

 

·   LA CARE SE ADAUGĂ FUNCŢIA LA FEL DE EGALĂ ÎN IMPORTANŢĂ A GRAFULUI ARBORE CU ORDINEA SA DE PARCURS, OBLIGATORIE, CARE DE FAPT ARATĂ IMPLICAREA UNEI OBLIGATORII ŞI HOTĂRÂTE DINAMICI ENERGETICE ŞI A UNEI CIRCULAŢII ENERGETICE, ÎNTR-O ANUMITĂ CUANTIFICARE DE ORDIN CALITATIV ŞI CANTITATIV ŞI NU ÎNTÂMPLĂTOR,

 

 MAGNITUDINEA CUPRINDERII INFORMAŢIONALE” (BOGĂŢIA INFORMAŢIONALĂ PROPRIU ZISĂ) ESTE PURTATĂ ÎNSEMNATĂ, CODIFICATĂ DE AMESTECURI ŞI VÂRTEJURI ENERGETICE, DE COTURILE DE PARCURS, DE FELUL ENERGIEI CARE ÎNTÂMPINĂ DINAMICA LA UN PUNCT DEFINIT,

 

FELUL INFORMAŢIEI ŞI FELUL PARCURSULUI ENERGETIC PĂSTREAZĂ, DEFINESC (CARACTERIZEAZĂ) ŞI CONDUC INFORMAŢIA, CONCOMITENT ÎN MII DE PUNCTE, MAI ALES FIXÎND-O ÎN ORDINEA TIMPULUI ŞI SPAŢIULUI DE ÎNRUDIRE, ŞI DE SECVENŢĂ (3-4).

 

LACĂTUL ÎNCHEIAT DINTRE FORMA FRACTALĂ ŞI VÂRTEJUL ENERGETIC AL MOMENTULUI DE PARCURS (CU VITEZA, SENSUL, ENERGIA DE ÎNTÂMPINARE, COTUL PARCURSULUI ŞI INFLUENŢELE LOR) SUNT DE AJUNS CA SĂ FIXEZE PE VECI INFORMAŢIA ŞI SĂ ALCĂTUIASCĂ FORMELE MATERIALE (4)

 

SAU “ÎNCĂTUŞAREA” FORMEI FRACTALE CU PARTICULARITĂŢILE ENERGETICE NASC, PORNESC ŞI PĂSTREAZĂ INFORMAŢIA INTEGRAL ŞI PENTRU TOTDEAUNA!

 

COMPONENTA FRACTALĂ SE ALCĂTUIEŞTE MATERIAL, ÎN FINAL, PRIN ÎNCASTRĂRILE, ÎNCRUSTAŢIILE VÂRTEJURILOR ENERGETICE “CA AURUL BĂTUT CU PIETRE PREŢIOASE”  ALE  ORFEVĂRIILOR  ANTICE (ELE ÎNSĂŞI FIIND SIMBOLURI ARHAICE ALE VIBRAŢIILOR ENERGETICE, ca şi cristalele moderne),

 

 ASPECT IGNORAT CU DESĂVÂRŞIRE DE CULTURA MODERNĂ, CARE DE UN MILENIU GUSTĂ NUMAI FORMA DESĂVÂRŞITĂ A MEŞTEŞUGULUI ŞI „FABULOASA HAINĂ  DECORATIVĂ” A ARTISTICULUI CIUDAT” ŞI ”EXOTIC”.

 

·   LA FUNCŢIA DE PĂSTRARE TOTALĂ – INTEGRALĂ A FORMEI ŞI ÎNŢELESULUI INFORMAŢIONAL, PENTRU TOTDEAUNA, CA ASPECT PREMATERIAL – MATERIAL AL FUNCŢIEI “EMOŢIONALELE”(4), ŞI NUMAI SUB / CU ACEASTĂ DENUMIRE, CA FIIND UN CONCEPT ABSTRACT ŞI SINTETIZANT APARŢINÎND „ENTITĂŢII DE CONŞTIENŢĂ”, FORMA SUBLIMINARĂ DE CONŞTIENTIZARE, SUPERIOARĂ PRIN ADÂNCIME ŞI FUNCŢII, CONCEPTULUI MENTAL OBIŞNUIT,

 

SUB TITULATURA DIVERSĂ DE CONŞTIENT / SUBCONŞTIENT, INCONŞTIENT, CUNOAŞTERE, ASPECTE COGNITIVE MENTALE ŞI PSIHICE FAMILIARE ÎN DEFINIREA, CATALOGAREA ŞI

 

EXCURSIA FUNCŢIILOR MENTALE OBIŞNUITE, FIZIOLOGICE (FUNCŢIEI “EMOŢIONALELE” ŞI NU FUNCŢIEI „EMOŢIONALELOR”, care declină numai aspectul adjectival aparţinător, fără “bagajul de CUNOAŞTERE”), AŞA CUM INCORPORALELE LUI PLATON,MEDIETATILE /PYTHAGORA, prin care se înţelegea probabil acelaşi lucru este nesimilar cu INCORPORALELOR”.

 

Expresia FORMEI ŞI FUNCŢIEI CA MEDIETATE UNIVERSALĂ, ESENŢA CONŞTIENTIZĂRII ACESTORA PRIN CUMULUL FORMEI CU FUNCŢIA ŞI SINTEZA “ANALITICĂ” PRIN  ÎNTRUNIREA   “EMOŢIONALELOR”

 

emoţionalului MEDIETATIC pythgorician, CA EXPRESIE FINALĂ A “CREAŢIEI”,

 

 întru cunoaşterea completă, năzuind spre recunoaşterea naşterii şi a formelor , pentru funcţiunea lor, denumind ca formă a CONŞTIENŢEI complexul rezultant “EMOŢIONALELE” - “EMOŢIONALUL” şi IMPACTUL SĂU, AL LOR ASUPRA “CUNOAŞTERII UMANE”.

 

EMOŢIONALELE SUNT CALEA CUNOAŞTERII, ÎNŢELEGERII ŞI REŢINERII (AMINTIRII, MEMORĂRII), “A ÎNTREGIRII FORMELOR GENERALE”, fizic şi prin funcţiile lor, prin BILANŢUL DE RECEPTARE ŞI DE EXPRIMARE (cheie a formei şi raportului funcţional ca expresivitate de emoţionale, devenit GENERIC şi abstract EMOŢIONALELE,

 

 PRIN MANIFESTAREA “PUTERII CUNOAŞTERII”, “CUNOAŞTEREARECUNOAŞTEREA” COMPLEXULUI REZULTANT EMOŢIONALE / EMOŢIONALELE – MEDIETĂŢI (variabilităţi combinatorice) ce aparţin IDENTITĂŢII şi IDENTIFICĂRII , care dau o înţelegere de adaptare şi de ALEGERE A REACŢIEI ADECVATE (fiind ASIGURAREA ACCEPTĂRII SAU RESPINGERII ÎN GRADE DIFERITE),

 

RELAŢIA (completă) A CITIRII EMOŢIONALELOR ASIGURĂ CUPRINDEREA, ÎNŢELEGEREA, ÎNTREGIREA CONŞTIENŢA (ca o cunoaştere - recunoaştere) A FORMELOR GENERALE , UN FACTOR PROGRAMAT, de condiţionare MATEMATICĂ a MULŢIMILOR DE GRAF FRACTALE IMPUSĂ BIOLOGICULUI,

 

ca o POARTĂ obligatorie a ORDONĂRII ALEATORULUI, ADUCÎND HAOSUL LA ORDINEA MATEMATICĂ ŞI CONSTRÂNGEREA ENERGETICĂ A MEDIETĂŢILOR, VARIABILITĂŢI COMBINATORICE DE FAMILIE”.

 

 CARACTERUL UNITAR DE ÎNŢELEGERE / PERCEPŢIE ŞI CUNOAŞTERE HOLISTICĂ ASIGURĂ RELAŢIA CONTINUĂ “UNICUL SUPERIOR ŞI RESTUL FORMELOR”, .... ESTE MODALITATEA DE ACCES ÎNTRE NOI TOŢI ŞI ALĂTURI DE DIVINITATE ,

 

este înţelesul ordinii UNIVERSALE, sâmburele OCULT, CONSIDERAT ocult pentru UMANITATE, MĂRGINITĂ MENTAL DE PERFORMANŢELE “PROGRAMATE”, ale sale,

 PROGRAM PESTE CARE NU POATE TRECE  ”FĂRĂ PREGĂTIREA MEDIETĂŢILOR ŞI EMOŢIONALELE ADECVATE, NECESARE SUPERIORITĂŢII” !

 

Emoţionalele sunt  POARTA  DIN  DRUMUL CUNOAŞTERII” ŞI ÎNŢELEGERII UNITARE, DE LA MENTALUL SIMPLU LA DIVINITATE.

 

Scala / scara EMOŢIONALELOR este scala ÎNŢELEGERII UNIVERSALE, este scara URCĂRII CĂTRE MENTALUL SUPERIOR şi în cunoaşterea superioară (divină).

 

MENTALUL DIVIN (CUNOAŞTEREA TOTALĂ, PARTICULARĂ ŞI DETALIATĂ, ŞI ÎN ACELAŞI TIMP GLOBALĂ) poate fi ÎNTREZĂRITĂ, NICIODATĂ ATINSĂ!

 

 

 MENTALUL oglindit de percepţia şi exprimarea de EMOŢIONALE, ESTE UN MENTAL CU EXPRESIE ŞI ”SUFLARE” FIZICĂ, A FORMELOR “PROGRAMAT” REZULTATE DIN FENOMENUL “FUNCŢIONAL” AL MEDIETĂŢILOR ENERGETICE (PYTHAGORA), “MODULAT DE VARIABILITĂŢI EXPUSE  -  ÎNTOARSE  FIZICULUI  PRIN  ENERGIE”.

 

RAŢIONAMENTUL este o “ADAPTARE LA RECUNOAŞTERE”, LA O “PRE – CUNOAŞTERE” (?!), LA “PRESIMŢIREA CUNOAŞTERII”, LA “SUBCUNOAŞTEREA HETERO – LOGICĂ” (?), îngrădită de LOGICĂ ca simple reguli de a ÎNŢĂRCUI - ÎNGRĂDI  CUNOAŞTEREA  ŞI  REZULTATUL  SĂU,

 

spre ASIGURAREA CLARĂ A “PROGRAMĂRII” ÎN REALUL “ADEVĂR” ŞI ADEVĂRUL “ASCUNS” / NEVIZIBIL – ADEVĂR NEUTILIZABIL la o asemenea “ORDONARE ŞI CUANTUM DE EMOŢIONALE”, ....... “MAGNITUDINI ENERGETICE”, INSUPORTABILE PENTRU CONŞTIINŢE / MENTALE BIOLOGICE  ÎNCADRATE  ÎN  SECTORUL  UMAN.

                                        

“EMOŢIONALELE”, CATEGORII DE MEDIETĂŢI ENERGETICE PRIMORDIALE (MODERN nominalizate şi CATASTROFICE – R. Thom), FOLOSITE, DENUMITE, INSPIRATE, CUNOSCUTE – PRACTICATE, şi descrise ultimul de PYTHAGORA ŞI PITAGORICIENI (ŞCOALA SA), AU PARTICIPAT ODATĂ CU FORMA ŞI FUNCŢIA “LA NAŞTEREA UNIVERSULUI” (?!),

 

 TRECÎND DE LA CADRUL EXPRESIILOR EXOTICE PRIMORDIALE (catastrofice– R. Thom), LA TIPURI COMPLEXE, DIVERSIFICATE, “AUTONĂSCÎNDE”, DE FORME, FUNCŢII ŞI EMOŢII ALCĂTUITOARE DE IERARHII HAOTIC RĂSPÂNDITE (FALS ALEATORIU) DE FAMILII DE VARIABILITĂŢI COMBINATORICE, AL CĂROR PARCURS EVOLUTIV (şi de viaţă, specie, categorie materială) “OPREŞTE TIMPUL, MODULÎND CU POTRIVIRE SCURGEREA SA ” (!).

 

 TOTUL CURGE, dar balansează, baleiază şi alunecă, ASIGURÎND GRADUL ŞI GRADAŢIA ŞTERGERII, “LĂSÎND GOLUL ŞI PLINUL ÎN BALANS” !

 

EMOŢIONALELE / EMOŢIONALITATEA SE POATE CONSIDERA CA UN FACTOR PRIMORDIAL AL CREAŢIEI, DIMENSIUNILE EMOŢIILOR / “EMOŢIONALELE” AU CREAT  VARIETATEA FORMELOR” (desigur PRIN VARIABILITATEA COMBINATORICĂ conţinută)!

 

ELE AU ÎMPIEDICAT UNIFORMITATEA / UNIFORMIZAREA ŞI OPRIREA / STAGNAREA CREAŢIEI ÎNTR-UN PUNCT MORT (!), ASPECT DE O IMPORTANŢĂ CONSIDERABILĂ ....  ESENŢIAL (lipsindu-se de VRAJA CLONĂRII, dar folosind GEMELARITATEA LIMITATĂ) !

 

Cei vechi ŢINEAU CONT, PREŢUIAU, CĂUTAU, APROBAU ŞI URMAU DIMENSIUNILE “EMOŢIONALELOR” utilizînd şi practicînd / CA “PRACTICANŢI, DE CICLURI ALE EMOŢIONALELOR”, DIFERENŢIAT după gradul de depărtare al ORIGINII LOR, după gradul ÎNCLINAŢIILOR de grup etnic (TRADIŢIE) şi individual personal (sacerdot, rege, rude, străin vremelnic),

 

 DUPĂ ÎNSCRIEREA ÎNTR-UN MIMETISM CÂT MAI FOLOSITOR (COMUN - DE HAITĂ / HOARDĂ) A ÎNSCRIERILOR, CULTIVĂRILOR – însuşirii după tipar şcolar de repetare şi fixare, DE TRĂIRI EMOŢIONALE / EMOŢIONALELE...

 

 

TRADIŢIILE ŞI CULTURILE AU ÎNSUMAT DE FAPT, DEPRINDEREA EMOŢIONALELOR, PROGRESUL ÎNSEMNÎND AJUNGEREA LA CAPACITATEA DE ABSORBŢIE A UNOR CICLURI DE “EMOŢIONALE” CÂT MAI PURE, SAU DE O VARIABILITATE URIAŞĂ, DAR PERMANENT CONTROLABILĂ (!).

 

DESEORI SCHIMBURILE INTRE CIVILIZAŢII SAU SPECII URMĂREAU ASUMAREA, ÎNTIPĂRIREA UNUI ALT GRAD DE “EMOŢIONALE”, ÎMBUNĂTĂŢIREA SAU SCHIMBAREA  “CAPACITĂŢII DE STOCARE ŞI DE PURĂ FOLOSINŢĂ” PRIN ÎNVĂŢARE / PERFECŢIONARE ,

 

ŞI LA NEVOIE , CHIAR MIMETIZARE (repetarea îndelungată fiind similară cu însuşirea “de CAPACITATE”).

 

De altfel CHIAR FORMELE MIMETIZEAZĂ EMOŢIONALELE !

 

GRADUL DE TRANSFER, DE ESENŢĂ AL EMOŢIONALELOR “NATURA LOR DEFINEŞTE MIMETIZAREA”, gradînd autentificarea şi exactitatea FORMEI, A FUNCŢIEI ŞI A EMOŢIONALELOR pe care IMPLICIT TREBUIE SĂ LE CUPRINDĂ, CÂT MAI COMPLET !

 

NUMĂRUL / NUMERELE EXPRIMĂ ESENŢA EMOŢIONALELOR, (EMOŢIONALELE CIFRICE), CEI VECHI CUNOŞTEAU EXACTITATEA ACESTEI ALEGERI DE DESCRIERE ŞI PENTRU A-I ÎMBUNĂTĂŢI EXPRESIA FOLOSEU RAPORTAREA ALGEBRICĂ, GEOMETRICĂ,  ŞI TRADIŢIA CUNOAŞTERII, STIMULA COMPLETAREA PRIN EPIC.

 

“TIMPUL”, CA ŞI “SPAŢIUL”, SE AFLĂ ÎN ANUMITE RELAŢII   SPECIALE  CU  “EMOŢIONALELE”!

 

“TIMPUL” HRĂNEŞTE “EMOŢIONALELE” (!).

 

 ELE, EMOŢIONALELE, RETRĂIESC TOATE EPICELE, CUPRIND ŞI NAŞTEREA, APARIŢIA ŞI DESFĂŞURAREA LOR (VIAŢA EPICELOR ESTE VIAŢA LOR),

 

DESFĂŞURĂRILE ACESTORA SE ÎNTREPĂTRUND DIN MOTIV DE ASUMARE A “IDENTITĂŢII”, A LEGĂRII DE CATEGORIA “POTENŢIALULUI DE IDENTIFICARE”, A PREZENTĂRII ŞI  A NECESITĂŢII DE A FI PREZENTE LA “PREZENTAREA” AMBELOR,

 

DESIGUR, CELE DOUĂ SUNT “ABSTRACTIZĂRI” AMATERIALE (NONMATERIALE),

 

DAR “EMOŢIONALELE” SUNT PREMATERIALE – ÎN CURS DE MATERIALIZARE, IAR CELELALTE SUNT ELEMENTE DE “COGNIŢIE” (EPICELE),

 

ŞI CHIAR DACĂ CELE DOUĂ ATING LATURI PSICHO – MENTALE (ÎNGLOBATE CA POSIBILE MANIFESTĂRI), NUMAI “EMOŢIONALELE” AU CALITATEA INTRINSECĂ DE A SE NAŞTE INSTANTANEU DIN MĂNUNCHIURI VIBRATILE DE VIBRAŢII – VARIABILITĂŢI ENERGETICE,

 

NUMAI “EMOŢIONALELE” POT LUA “DRUMUL MATERIAL” – AL MATERIALIZĂRII, POT LUA “DRUMUL DINAMICII ENERGETICE”,

 

AL DESCHIDERII SPRE MIŞCARE – VITEZĂ (AL SUPERVITEZEI), POT LUA “DRUMUL EXPANSIUNII SPAŢIALE” (OCUPĂRII SPAŢIALE), PRIN MANIPULARE ŞI CREŞTERE EXPLOZIVĂ ENERGETICĂ ,

 

FĂRĂ A FI URMATĂ DE MATERIE, “NEVEHICULÎND – NEPURTÎND MATERIA” (!)..... ŞI NĂSCÎND PERICULOASA CONTRADICŢIE (ADUCĂTOARE DE “TENSIUNI”) A OCUPĂRII SPAŢIULUI NUMAI DE ENERGIE ŞI A FORMELOR SALE ALĂTURATE ŞI ARMONIZATE “EMOŢIONALELE”,

 

TENSIONATE PUTERNIC DE ALEGEREA FINALITĂŢII, FIE PRIN MATERIALITATE (MATERIALIZARE), FIE PRIN EXPANSIONAREA ENERGETICĂ “CUMULATIVĂ” ,“CREŞTERE CU MULT DEASUPRA POTENŢEI SUBSTRATULUI ENERGETIC AFLAT,

 

CUANATIFICARE NĂSCUTĂ PRIN VITEZA EMANENTĂ (DE PARCURS) DIN OCUPAREA SPAŢIULUI, PER TOTAL, ŞI DIN OPOZIŢIA ACESTUIA, CA INSTANTANEU – “SUSPENDAT ÎN TIMP”, CA SĂ NU IA CONTACT CU MATERIA NORMALĂ (CARE ÎŞI PREGĂTEA INTRAREA LA TIMPUL NORMAL),

 

CI SĂ IA CONTACTUL INTEMPESTIV, SECVENŢIAL, CU PREMATERIA MATERIALIZATĂ EXPLOZIV, ÎN CUANTIFICĂRI INCONTROLABILE, IEŞITĂ  DIN  SUPER    EMOŢIONALELE  INVADANTE !

 

ÎN ACEST ULTIM CAZ, “IDENTITATEA” MATERIEI NĂSCUTĂ EXPLOZIV NU SEAMĂNĂ CU IDENTITATEA OBIŞNUITĂ, ŞI TIMPUL NU SEAMĂNĂ CU TIMPUL OBIŞNUIT, IAR SPAŢIUL CE ÎL OCUPĂ ESTE DEJA “ALTUL”,

 

“POTENŢIALUL DE IDENTIFICARE” AL MATERIEI NĂSCUTE DIN “EMOŢIONALELE” SUPEREXPANDATE – DE MARE VITEZĂ, ESTE DIFERIT ŞI CIUDAT FAŢĂ DE “POTENŢIALUL DE IDENTIFICARE” AL MATERIEI NORMALE (OBIŞNUITE),

 

ŞI IDENTITATEA, MODALITATEA IDENTITĂŢII, “POTENŢIALUL DE IDENTITATE” (PREZENŢA / PREZENTAREA), NU MAI POATE FI ACEEAŞI (CEL PUŢIN DEOCAMDATĂ)....

 

ELE, EMOTIONALELE RETRĂIESC TOATE EPICELE, ŞI POVESTESC VIAŢA ALTUI TIMP (TIMP DIFERIT), COERENŢA TRADUCERII EMOŢIONALELOR ŞI ÎNŢELESUL INIŢIAL  ESTE INDIFERENTĂ DE EPIC(?!) ŞI NESCHIMBATĂ DE TIMP !

 

TIMPUL “EMOŢIONALELOR” ESTE TIMPUL LUMII – TIMPUL UNIVERSULUI!

 

DACĂ FACEM ASERŢIUNEA, PLINĂ DE CONVINGERE, CĂ EMOŢIA A FOST “CEL DINTÂI VEHICUL AL LIMBAJULUI”, EMOŢIA ADUNÎND IDEAŢIA SPRE EPIC, MOTIVÎND DRAMATIC ORDONAREA ŞI ARANJAREA GRAIULUI ŞI GÂNDIRII (FAC AFIRMAŢIA că se poate spune CONCOMITENT),

 

 

odată cu CREŞTEREA ÎNCRUSTAŢIILOR ARIILOR CEREBRALE (CÂMPURILE BRODMANN) şi adunarea / înfiinţarea câmpurilor CEREBRALE NECESARE SAU PRODUSE, ANSAMBLUL FIIND FĂCUT COERENT ŞI ORDONAT DE CYBMERG – creierul energetic visceral-,

 

PATRONAT DE EMOŢIONALE, PRODUS DE ÎNSUMAREA LOR, DUPĂ NAŞTEREA LOR, ŞI FUNCŢIONÎND SPECIAL PENTRU CUNOAŞTEREA, ÎNŢELEGEREA ŞI RECUNOAŞTEREA MESAJELOR ENERGETICE,

 

NĂSCUT DE NECESITATEA DE ADAPTARE, NECESITATEA DE CONTROL ŞI ÎNDRUMARE, NUANŢAT “CONCOMITENT”, ÎN SARCINA DIFICILĂ, SPORITĂ DE NUMĂRUL  “N” SPRE INFINIT, INFINIT DE FRACTALI “INFORMAŢIONALI”, CU FUNCŢII INFORMAŢIONALE

 

 ADMISE, PRODUSE ŞI UŞURATE DE “EMOŢIONALELE” ACCESATE, ÎN REMANENŢĂ SAU ACTIVATE,

 

ALCĂTUIND UN GIGANTIC “EMOTRON INFORMAŢIONAL“ POTRIVIT MICROCOSMOSULUI UMAN ŞI IDENTIC CU CEL UNIVERSAL ,CA UN GIGANT FRACTAL DE FRACTALI CU FUNCŢIE ENERGETICĂ – INFORMAŢIONALĂ.

 

EXISTĂ ÎN MOD PARTICULAR O ÎNCERCARE SUPLIMENTARĂ DE A EXPLICA APARIŢIA ACESTUI CONCEPT DE “EMOTRON”, CA EXPRIMARE A UNEI SUPOZIŢII, A UNEI INTUIŢII,

 

CARE ÎNCARCĂ SĂ FACĂ LOC ÎNŢELEGERII UNEI LUMI INFORMAŢIONALE MARE ŞI DIVERSĂ, A “ENTITĂŢILOR DE CONŞTIENTIZARE”,

 

ADEVĂRATE “FARURI DE MEMORARE”, DEPOZITARE FĂRĂ TIMP ALE “EMOŢIONALELOR TRECUTE”, “PĂZITORI AI BALANSULUI MATERIAL – ENERGETIC”,

 

 CELE CARE “TRĂIESC NUMAI DIN SCHIMBURI INFORMAŢIONALE NĂSCÎND ENERGIA”, MIŞCÎND ENERGIA,

 

ADEVĂRATĂ “DINAMIZARE PRE – MATERIALĂ CONŞTIENTĂ LA SCARĂ URIAŞĂ”,POATE A ZECI DE GALAXII ŞI PE CARE LE UNEŞTE ACEASTĂ “FUNCŢIE” – MONSTRU INFORMAŢIONAL,

 

ALCĂTUIT – TAPETAT CU CATRALIOANE LA PUTEREA “N” DE TIPURI FRACTALICE, CU AMESTECURI DE PARCURSURI DE GRAFURI, NUMIT “EMOTRON INFORMAŢIONAL”,

 

 PENTRU CĂ TREBUIE SĂ AIBĂ UN NUME CU REZONANŢĂ PE MĂSURĂ, LA O ASEMENEA GIGANTĂ FUNCŢIE...

 

E “DUMNEZEUL GALAXIILOR” ACOPERIT , ASCUNS DE HAINA MENTALĂ UMANĂ !

 

NUMAI UNA DINTRE FORMELE CONSTRUCŢIILOR DE CONŞTIENTIZARE”, NECESARE ACOPERIRII STRUCTURII COMPACT INFORMAŢIONALE,

 

CATEGORIC DISTANŢATĂ DE TRUFIA DEZVĂLUIRILOR, FĂRĂ PREOCUPAREA LOR, CARE ESTE STRICT UMANĂ ŞI ”ANULATĂ DIN PREOCUPĂRILE INTERNE ALE MIEZULUI  STRICT  INFORMAŢIONAL”.

 

”EMOŢIONALELE” SUNT UN ABSTRACT PRE MATERIAL PROVENIT, NĂSCUT DIN DINAMICA ENERGETICĂ ŞI CARE POARTĂ MESAJUL DE CONŞTIENŢĂ, AUTOCONŞTIENŢĂ REZULTANTĂ, IMPUSĂ DE FENOMENUL ”INFORMAŢIONAL”.

 

SUNT REZULTATE DIN ASAMBLĂRILE REZONANTE ALE MEDIETĂŢILOR CURATE, NEPERTURBATE, CARE SUNT OGLINDITE DE MENTALE (DE RECEPTORI INFORMAŢIONALI) SUB FORMA UNOR JOCURI PERMUTABILE NĂSCÎND SEMNE DE CUNOAŞTERE - RECUNOAŞTERE.

 

SINTAGMA “CUNOAŞTERE – RECUNOAŞTERE” CA UN ”DÉJŔ - VU, SANS MOTIF EST UNE ÉMOTION”, PORNEŞTE DIN MIRARE, DIN UIMIRE.

 

CUNOAŞTEREA – RECUNOAŞTEREA” ESTE O PRE IDENTIFICARE ŞI O IDENTIFICARE, CHIAR O IDENTIFICARE CU EMOŢIE,

 

”ESTE REVERBERAŢIA OGLINDIRII DE IDENTITATE”, PE CEEA CE SE SPRIJINĂ ”MOMENTUL DE PRE IDENTIFICARE”,

 

ESTE SOSIREA CONŞTIENŢEI CARE CUMULEAZĂ VIBRAŢIA, VIBRAŢIILE (MEDIETĂŢILE) ŞI IES LA IDENTIFICARE LA ”MOMENTUL AUTOEVALUĂRII”.

 

ESTE UN EMOŢIONAL, ESTE SINTEZA FIZICĂ ŞI INFORMAŢIONALĂ A ”AUTOEVALUĂRII DE PRE IDENTITATE”, ŞI DEVINE PARTE DE ”CONŞTIENŢĂ A IDENTIFICĂRII”, ÎN CADRUL JOCULUI (VARIABILITĂŢII) CONCEPTULUI ”CUNOAŞTERE – PRE CUNOAŞTERE – RECUNOAŞTERE”.

 

FIECARE SUMĂ, ARMONII DE VIBRAŢII, ANSAMBLURI, AU NĂSCUT, S-AU RENĂSCUT PRIN ADUCEREA, ”ADUNAREA” ÎN EMOŢIONALE.

 

”EMOŢIONALUL, EMOŢIONALELE” SUNT CELE DINTĂI ÎNSUMĂRI DE VIBRAŢII, ARMONIZATE SAU NU, (DE MEDIETĂŢI), NĂSCUTE DE FORMAREA, NAŞTEREA INFORMAŢIONALĂ, LA BALANSUL MATERIE – ENERGIE... DIN IVIREA, APARIŢIA PRE MATERIALĂ A ÎNZESTRĂRII ENERGETICE, CARE FORMEAZĂ MATERIA.

 

CĂ ESTE FACTOR DE AFIRMARE A ”COGNOSCIBILITĂŢII”, CĂ ESTE MODALITATEA MENTALĂ DE A O RECEPTA,

 

CĂ ESTE O VARIABILĂ DE ”ENTITATE DE CONŞTIENŢĂ”... CĂ ESTE CARACTERISTIC DE A FI INDEPENDENTĂ, PE UN SUPORT ABSTRACT, SUPRA-MOTIVAŢIONAL, ŞI CHIAR ONIRIC (TRĂSĂTURĂ PRINSĂ DIN NON-COGNOSCIBILITATE),

 

 O IDENTITATE SIMBOLICĂ A-MATERIALĂ, TRĂIND DIN ARMONIA ÎNŢELEGERII ŞI A CUMULĂRII  LATURII VIBRATILE ENERGETICE – INFORMAŢIONALE, SINTEZĂ A MĂNUNCHIULUI DE VIBRAŢII ADUNATE ŞI EXPRIMATE CU UN MOTIV ANUME ŞI COMUN.....

 

ESTE CA ŞI CUM ”FASCIILE” LICTORILOR ŞI ”MĂNUNCHIUL DE FULGERE” ALE LUI JUPITER ŢINEAU SĂ REAMINTEASCĂ ÎN VECI ESENŢA EMOŢIONALELOR, ADRESÎND TUTUROR, NU AMENINŢĂRI TUTELARE, CI SIMBOLUL CONCRET AL REZULTANTEI ENERGETICE INFORMAŢIONALE.....  “NĂSCĂTOARELE   LUMILOR” !

 

ESTE UIMITOR FAPTUL CĂ SUNTEM, CA RECEPTORI MENTALI ŞI PSIHICI, LA PUNCTUL DE REUNIUNE AL “FIZICULUI”, “ENERGETICULUI”, “MATERIALULUI”, “EMOŢIONALELOR” CU “INFORMAŢIONALUL EXTINS ŞI CUPRINZĂTOR”,

ŞI CĂ SUNTEM SENSIBILI ÎN PLANURILE AMINTITE LA PUNCTELE DE CULMINAŢIE ALE VIBRAŢIILOR ENERGETICE,

 

 MAI ALES CĂ MOMENTUL EXPRIMĂRII LOR (A EMOŢIONALELOR) ESTE POSIBIL COINCIDENT CU MOMENTUL TRECERII, A ÎNCEPERII DRUMULUI DE LA PREMATERIAL LA MATERIAL.....

 

 ŞI UNDE ESTE MOMENTUL EXTERIORIZĂRII PRIN “LOGOS” ? (CONCEPTUL NR. 6)

 

· · · · ·

 

...CYBMERGUL A CĂRUI GLANDĂ ENERGETICĂ ESENŢIALĂ, MARE PRODUCĂTOARE, NĂSCĂTOARE ŞI SECRETOARE DE ”EMOŢIONALE”, ”GLANDA CALOSSO – PINEALĂ”, CĂCI DE EA ESTE VORBA,

 

FACE FUNCŢIA INTEREMISFERICĂ A CONDUCERII – INTERCOOPERĂRII ŞI DIRIJĂRII CONTINUE A BLOCURILOR EMISFERICE, MENŢINÎNDU-LE ÎNTR-O COMUNICABILITATE TOTALĂ ÎN PLAN SENZITIV, SENZITIVO – MOTOR, NEUROENDOCRIN, ENERGETIC,

 

PRIN ADUCEREA  FUNCŢIILOR DE FRACTALI DE CONSTITUŢIE, CÂTE UNUL DE FIECARE EMISFERĂ, LUNGI DE 15-20 CM, CU TRASEE FUNCŢIONALE DE GRAFI HAMILTONIENI EXTERNI ŞI DE GRAFI ARBORE INTERNI DE 2-3 ORI MAI MARI,

 

 AŞEZAŢI PE FAŢĂ DORSALĂ A CORPULUI CALOS ŞI A HIPOCAMPULUI DORSAL (?), CEA MAI MARE STRUCTURĂ DE INTERCOMUNICABILITATE EMISFERICĂ, AFLATĂ DEASUPRA CENTRILOR NEUROENDOCRINI VEGETATIVI TALAMICI. (Conceptul nr. 9)