NEUROMODULAREA DINAMICĂ ENERGETICĂ, FORMA IMPERCEPTIBILĂ, DIMINUANTĂ A NEURO-FUNCŢIEI NEUROMODULATORII GENERALE (TRADIŢIONAL) MODERNE.

 

          Prin aplicarea holisticului şi a celor mai moderne TEORII MORFOLOGICE/MORFOGENETICE care readuc vitalismul şi aristotelianismul într-un adevărat “NEW ARISTOTELIANISM” modern (de vârf) A REZULTAT:

 

          TEORIA MEDIETĂŢILOR “CRUEL BARBARIAN” (SĂLBATICE), A FRACTALELOR CATASTROFICE INTIME CU FUNCŢII ACOPERITOARE MODULATORII, PRINTRE DISIMETRII ŞI STRUCTURI DISIPATIVE (ACCENTUATE),

 

          ÎN SATISFACERE ADAPTATORIE în faţa marilor perturbaţii energetice ale MEDIULUI, şi ale rezultantelor INTRACORPOREALE, ca defecţiuni aplicative şi de modulare informaţională (holistică),

         

TEORIA MEDIETĂŢILOR, FUNCŢIILE MEDIETĂŢILOR, sunt o expresie a FUNCŢIEI MODULATORII MEDICALE  MODERNE, ca funcţie particulară şi desigur GENERALĂ…generalizatoare.

 

          VALORIFICAREA MEDIETĂŢILOR “CRUEL BARBARIAN” (SĂLBATICE) ca forme ale funcţiei INFORMAŢIONALE -HOLISTICE MODULATORII, tinde în IDEAL spre aducerea în atenţie şi cunoaşterea a tuturor “INCORPORALELOR”(PYTHAGORA), prezenţe armonioase ale SPIRITULUI, “EIDELE” lui PLATON, (PRINCIPII PRIMARE ŞI FORME), REALITĂŢI/REPREZENTĂRI ALE MEDIETĂŢILOR ARMONIOASE,

 

          CUNOSCUTE ANTICHITĂŢII şi înaintaşilor săi (PRE-ANTICII), care tindeau prin exerciţii atingerea lor în drumul spre PERFECŢIUNEA, SINGULARĂ ŞI SOCIALĂ.

 

POSTER NR.1

·       MEDIETĂŢILE ENERGETICE

·       NEUROMODULAREA ENERGETICĂ ŞI MEDIETATEA. FRACTALII. PUNCTE CATASTROFICE ŞI MEDIETĂŢILE

·       INTEGRARE  HOLISTICĂ, REZULTANTA INFORMA-ŢIONALĂ.

·       BORNELE CALLOSO-PINEALEI ŞI FRACTALELE – PUNCTE CATASTROFICE, INIŢIATOARE ALE STRUCTURILOR DISIPATIVE - BARBARE, LOCUL FURTUNILOR DISIPATIVE CATASTROFICE INTIME BARBARE, FACTOR LOCAL ŞI GENERAL DE ADAPTARE.

 

Autori: Dr. Cristian CALCAN, Dr. Mariana CALCAN, MEDICINĂ NEUROENDOCRIN HOLISTICĂ, CENTRUL DE CERCETĂRI “DO HISHIRYO XIN” ZAZEN MEDICAL, BUZĂU

PĂRINŢII TEORETIZANŢI AI HOLISTICULUI (premergători şi contemporani)

 

·       PYTHAGORA   - Sec.5-4  î.Ch. (n. 570-480):

MEDIETĂŢILE ca forme accesibile de fenomenologie a variabilităţii, de expresie matematică, armonică (muzicală) ilustrând tiparele organizate ale variabilităţilor naturale prin includerea de forme (aproape) fractale (rezultate din triunghiuri echilaterale).

·       BENOÎT MANDELBROT   - Sec. 20 (n.1924):

FRACTALII / LE, Creatorul conceptului fractal ca obiect natural alcătuit din părţi asemănătoare întregului, neregulate şi fragmentate, posedând elemente distinctive în scale/gradaţii cu variabilitate; şi având elementul de organizare – o creştere din aproape în aproape şi recursiv.

·       RENÉ THOM   Sec. 20 (n. 1923)

TEORIA CATASTROFELOR, PUNCTELE CATASTROFICE

Creatorul conceptului dinamic care reuneşte variaţia continuă a cauzelor, cu producerea discontinuă a efectelor, în care substratele morfologice (ca unitate de viaţă) discontinui în proprietăţi calitative dau o  variabilitate morfogenetică/morfologică (fenomenologică de bruscă schimbare, “catastrofa”, continuând expresia organizată/fenomenul la o altă scală de evoluţie, modificată dar continuând legitatea formării expresiei.

·       ILYA PRIGOGINE   Sec. 20 (n. 1917)

“HOLISTICUL, STRUCTURILE DISIPATIVE” felul proceselor cooperante alcătuind structuri disipative, care pierd energie, morfologii spaţio-temporare, “formate şi stabilizate de fluxul–schimb de materie şi energie cu mediul înconjurător (o adevărată dinamică energetică)”, în ansamblu/sistemul fiind “un tot”, un coerent întregit; determinând RELAŢII ÎNTRE PROPRIETĂŢI FĂRĂ A CUNOAŞTE ŞI APROFUNDA STRUCTURA INTERNĂ.

   RELAŢIILE, dintre proprietăţile substanţelor/formelor pot fi stabilite FĂRĂ A  LUA ÎN CONSIDERARE STRUCTURILE DETALIATE ale lor, (ale materialelor, formelor).

 

·       MURRAY GELL MANN şi G. CHAW Sec 20

                   “TEORIA SISTEMULUI HOLISTIC “BOOTSTRAP” (curele de cizmă)”

          Nici o proprietate nu este fundamentală, toate rezultă din celelalte, alcătuind-o pe cea dintâi printr-o acţiune alternativă în timp şi în totalitate comună.

 

NEO ARISTOTELIANISM  MEDICAL ROMÂNESC

·       MEDICINA NEUROENDOCRIN HOLISTICĂ este MEDICINA FRACTALELOR “CRUEL BARBARIAN”, CATASTROFICE IMPULSIONATE DE MEDIETĂŢI DE VARIABILITATE ORGANIZATĂ, SUBLIMATE ÎN CONGNOSCIBILITATE ca adevărate POTENŢIALE DE ORGANIZARE “LOGOS” sau “EMOŢII –LOGOS” (Calcan),

PRIMORDIALITĂŢI DE ORGANIZARE având un comportament general ca “STRUCTURI DISIPATIVE”, DISIMETRII “CRUEL BARBARIAN”, ORGANIZATE, “FRACTALE DE INTIMITĂŢI CATASTROFICE” (Calcan).

 

TEORIILE MORFOLOGICE/MORFOGENETICE NE ÎNDREAPTĂ SPRE UN NEO ARISTOTELIANISM.

 

 

COMENTARII TEORETICE, EXPLICITAREA CONCEPŢIEI AUTORULUI

 

          Funcţiile de NEUROMODULARE ENERGETICĂ HOLISTICĂ sunt MEDIETĂŢI ENERGETICE ÎN IPOSTAZE ENERGETICE (ca exprimare) sunt fractalii/leORGANIZĂRI/manifestări FRACTALE CARE SE AUTOORGANI-ZEAZĂ, se autorefac, dar ORGANIZAREA, refacerea, CUPRINDEREA INFORMAŢIILOR HOLISTICE/inserţia lor dau MĂSURA INTEGRĂRII şi a FUNCŢIEI HOLISTICE generale (“principiul holistic”- “HOLISTICUL”)

          FRACTALII sunt PUNCTE HOLISTICE, PUNCTE DE CATASTROFĂ, SUNT “BORNE”, ALE GLANDEI CALLOSO-PINEALE ÎN EXTENSIE, după tendinţa DE ORGANIZARE ŞI CONSTRUCŢIE,

 

     sunt MEDIETĂŢI DUPĂ EXPRIMAREA ENERGETICĂ; O ÎNŞIRUIRE A MOMENTELOR DE TRANSFORMARE ,  a felului de transformare, “A FELULUI DINAMICII EXERCIŢIULUI DE TRANSFORMARE”, sunt EXPRESIA VALORICĂ A UNOR DIFERENŢIERI NATURALE PLECÂND DE LA EXPRESIA DE PORNIRE-BAZĂ.

 

       Este o:  LEGE A PROPORŢIILOR VALORICE ÎNRUDITE, DERIVATE, COMPLETATE DE MODUL UNIVERSAL DE PROMOVARE A ÎNFĂŢIŞĂRII EXISTENŢEI”.

 

          “MEDIETĂŢILE”, aspectul neuromodulării energetice, exprimă: ÎNRUDIREA MODULUI DE EXISTENŢĂ AL COMPLEXULUI (înrudirea fractală – puncte de catastrofă – punct holistic – “bornă”)    (A),  a MODULUI DE EXISTENŢĂ AL “POTENŢIALULUI DE IDENTIFICARE” (ADAPTAREA PREZENTĂ = “PREZENTAREA cu majusculă”)     (B), al “POTENŢIALULUI DE EXISTENŢĂ” (PARCURGEREA ADAPTĂRII PRIN ADUNAREA, CUMULAREA MOMENTELOR EXISTENŢEI)    (C).

 

          De fapt, medietăţile exprimă cele 10 (uneori 7) feluriPLANURI DE EXPRIMARE ALE “POTENŢIALULUI DE EXISTENŢĂ” (EMOŢIA – DORINŢĂ A “VIULUI”), în satisfacerea “POTENŢIALULUI DE IDENTIFICARE” (EMOŢIA – DORINŢĂ A PREZENTULUI, “A PREZENTĂRII”) (CALCAN)

 

          “BORNELEglandei caloso-pineale şi a tandemurilor sale tiroidiene şi pancreatice sunt LOCALIZĂRILE ORGANIZATE, FRACTALE DE INTIMITĂŢI CATASTROFICE născute pentru a fi SEDIUL INTIM ŞI TEMPORAR TRECĂTOR PRIN FURTUNI DISIPATIVE CATASTROFICE controlate de categoria organizatoare “EMOŢIE LOGOS” (CALCAN).

 

“MEDIETATEA/MEDIETĂŢILE” SUNT CELE 3-10 FELURI-IPOSTAZE ALE PLANULUI DE EXPRIMARE AL “POTENŢIALULUI DE EXISTENŢĂ” PRIN/ PENTRU SATISFACEREA “POTENŢIALULUI DE IDENTIFICARE”,

SUNT EXPRIMAREA EXISTENŢEI PRIN FELUL IDENTIFICĂRII (obişnuite, cotidiene) !

          “IDENTIFICAREA ÎNSEAMNĂ ŞI RĂSPUNS, întotdeauna răspuns (răspunsul tuturor pentru toate situaţiile) !”

 

          Ipostaza de medietate ierarhizată la diferite paliere este o conjugare a modurilor înrudite ale expresiei “EXISTENŢEI” şi a felului lor de exprimare “IDENTIFICARE”.

         

Aceasta este faţa HOLISTICULUI “aranjată, mutată şi adesea temporar imobilă, prin MEDIETATE/medietăţi, sau NEUROMODULAREA DINAMICĂ ENERGETICĂ si poate CONTEXTUAL: “INFORMAŢIONAL – HOLISTICO-MODULARE” (poate chiar CATASTROFICĂ  INTIMĂ – “CATASTROFA” RENÉ THOM.

 

          Polul holistic cheamă polul medietăţii şi fixează poziţia şi creşterea fractală, “ROSTUL EMBRIOGENETIC”, potrivit teoriei GENETICII HOLISTICE, este FIXAREA PRIN AFIRMAREA MEDIETĂŢILOR PRINCIPALE ALE IPOSTAZELOR FRACTALE PRINCIPALE, informaţii holistice,

 

 “CELE  6 BORNE – FRACTALE PRIMORDIALE ale CENTRULUI ORGANIZATORIC PRIMITIV, pentru a fi HOLISTIC REPLICATE, MULTIPLICATE, ORGANIZÂND ŞI AUTONĂSCÂND FRACTALIC: “CONFEDERAŢIA PUNCTELOR COELOMICE”, CONFEDERAŢIA PUNCTELOR HOLISTICE.

         

Exprimarea şi CUNOAŞTEREA EXISTENŢEI prin conjugarea felului descriptiv de identificare, a felurilor de exerciţii ale “POTENŢIALELOR DE IDENTIFICARE”, constituie un imens bagaj holistic,

 

 

PRODUS ŞI DOMINAT DE ENERGIILE JOASE ALE VIBRAŢIILOR ENERGETICE DE MEDIETATE, CAPABILE DE ARANJAMENT/ANGA-JAMENT, BAGAJ INFORMAŢIONAL ŞI

 

FIXATE/POZIŢIONATE DE EXPRESIA STATUSULUI FRACTAL bântuit de disimetrii şi status disipativ “CRUEL BARBARIAN”(conformă cu clasificarea catastrofelor elementare atribuite lui H. WHITNEY şi R. THOM),

 

 Cuprinzând spaţiul stărilor sau  al AL COMPORTAMENTELOR “EMOŢIO-NALELOR  ZODIACALE” (CALCAN), cu o anume adecvată potrivire între POLUL HOLISTIC ŞI POLUL DE MEDIETATE, uneori devenind prin magni-tudine neobişnuită, rezultante răvăşitoare (“cruel barbarian”).

 

IATĂ VIUL “ECCE BIOS” !

***

TEORIA MEDIETĂŢILOR CRUEL BARBARIAN (SĂLBATICE)

 

MEDICINA NEUROENDOCRIN HOLISTICĂ este MEDICINA FRACTALELOR CATASTROFICE IMPULSIONATE DE MEDIETĂŢI DE VARIABILITATE ORGANIZATĂ, sublimate ÎN CONGNOSCIBILITATE ŞI FENOMENOLOGIE, ca cele mai distincte şi adevărate POTENŢIALE DE ORGANIZARE “LOGOS” (după  René THOM), sau “EMOŢII –LOGOS” (CALCAN)

 

 elementare/ primordialităţi DE ORGANIZARE (6….< 7 > , ca număr) având un comportament general şi de “INTIMITATE” ca “STRUCTURI DISIPATIVE, -CRUEL BARBARIAN”,  uneori DISIMETRII ORGANIZATE, “FRACTALE DE INTIMITĂŢI CATASTROFICE” (CALCAN) ,

 

încadrându-se în dimensiuni MULTIPLE (posibil de la…4……7) ALE SPAŢIULUI - TIMPULUI UZUAL, realizând aspecte cuprinse în scala GRADAŢIILOR fenomenologice de VARIABILITATE, deterministe şi aleatorii, stratificate şi nestratificate,  

 

“TRECĂTOARE PRIN FURTUNI DISIPATIVE CATASTROFICE LOCALIZATE ÎN INTIMITATE”“FURTUNI DE INTIMITĂŢI CATASTROFICE” aservite-CONTROLATE CATEGORIEI ORGANIZA-TOARE “EMOŢIE LOGOS” (CALCAN) în adaptarea şi rezolvarea problemelor  “VIULUI” (şi nu numai), în toate SPAŢIILE CHIRALE, fără simetrie în oglindă.

         

          NEUROENDOCRIN MODULAREA  ESTE O MANIFESTARE CONCRETĂ, COERENTĂ ŞI INCIPIENTĂ/PERMANENTĂ A REALIZĂRII PARCURSULUI ACESTOR MANIFESTĂRI FENOMENOLOGICE DE VARIABILITATE ÎN ADAPTARE ŞI ASIGURARE A VIULUI…(ŞI NU NUMAI).