MODULAŢIA ENERGETICĂ CELOMICĂ SAU NEUROMODULAREA DINAMICĂ ENERGETICĂ HOLISTICĂ

 

Cristian Calcan, Mariana Calcan

Centrul Particular de Cercetări de Medicină Neuro-Endocrin Holistică “DO HISHIRYO XIN ZAZEN MEDICAL” Buzău

 

Rezumat: “Modulaţia energetică celomică” este un tipar primitiv primordial embrionar, o funcţie permanentă a viului. Caracterul său neuro-holistic şi funcţia sa ca o manifestare a complexului auto-organizatoric calloso-pineal îndeamnă să fie considerată ca o funcţie de neuromodulare a dinamicii energetice holistice, sistem neuro-endocrin care trebuie asumat, fiziologia holistică a ecranelor sale. Holistograma mentală calloso-pineală encefalică, facilă şi rapidă metodă de investigare neuro-endocrină, etapele sale şi valoarea lor.

 

Motto: “Noul este întotdeauna ceţos şi dubitativ! Ne transformă în ceea ce suntem şi nici nu bănuim!

 

Modulaţia energetică este modulaţia celomică, este modulaţia (neuromodularea dinamică energetică holistică) care trezeşte impulsurile energetice în toate sectoarele celomice divizate pe parcursul segmentării organice în cadrul dispersiei organelor din embriogeneză.

 

Modulaţia energetică sau celomică este o modulaţie preventivă care realizează prin modularea aspectului patologic congestiv şi a aspectului energetic, o trezire a activităţii în adaptare şi ea este cea care beneficiază de puternicile forţe declanşate de adaptare în cadrul fiziologiei şi fiziopatologiei (fie normale sau fie holistice).

 

De fapt nu este de mirare această situare pentru că celomul este în general un tot unitar şi el, ca aspect general, apare printre primele structuri primordiale ale embrionului şi ulterioara sa înfăţişare, mai ales peritoneală, îmbracă o memorare totală din stadiul de somită – gazda somatopleurei şi splanchnopleurei şi desigur şi mai anterior, din stadiul precelomic al archenteronului (intestin primitiv), care cumulează şi va răspândi structurile sale pereţilor celomului,

 

memorare, care în cadrul segmentelor tisulare alcătuitoare într-o textură de micro-secvenţialitate, coboară până în cele mai ascunse şi de jos zone cuprinse, spre exemplu, în glanda tiroidă sau pancreas, CA ADEVĂRATE SEGMENTE CELOMICE,

 

care, dintr-un sediu aparent ascuns şi neaşteptat răspund comenzilor adresate lor dar şi organelor mari, pentru care aceste segmente tiroidiene şi pancreatice le sunt ecrane calloso-pineale în funcţie holistică.

 

Funcţionalitatea aceasta este asigurată chiar de la stadiul de dezvoltare de structuri formatoare a mugurilor embrionari, chiar din primele săptămâni de viaţă ale embrionului.

 

 

Sigur că în embriogeneză şi în gastrularea timpurie şi înainte de gastrularea timpurie se vorbeşte de centrii organizatorici aflaţi pe ou (ovocite), care în dezvoltarea sau în segmentarea blastulei vor duce la formarea viitorului embrion.

 

Aceşti centri organizatorici, cu siguranţă că sunt zone sinciţiale, aparent difuze, fără temei de recunoaştere microscopic-citologic, practic fără alt temei de recunoaştere, nici molecular, nici de secreţie chimică glandulară distinctă şi specială,

 

par ca în funcţia secretă de modulaţie energetică celomică-holistică, să funcţioneze în registrul dinamicii energetice, ascunsă şi discretă, trainică şi imuabilă, purtătoare a unui cuantum informaţional la ridicate standarde, de mare viteză şi exponenţială, în gradată comandă.

 

 

De fapt, aceşti centri sinciţiali aparţin pereţilor viitorului celom (sau ), dar în planul embriogenezei sunt zone precelomice, vin ca centri (sau zone migrate) din centrii organizatori-coordonatori ai blastulei sau ai gastrulei timpurii, funcţionali în planul şi ordinea dezvoltării embriogenezei.

 

 

Este interesant să ne putem da seama de unde vin aceşti centri precelomici (?) sau purcelomici (?), dacă nu sunt asociaţi altor tipuri de structuri care îşi pot manifesta puterea într-o manifestare funcţională similară.

 

Desigur că planul dezvoltării embrionare este un PLAN CODIFICAT GENETIC MENDELIAN, dar nu numai şi poate fi socotit şi mai corect ca un plan comun morfologic şi pentru anume funcţionalităţi cu parcurs morfologic, mendelian, iar pentru funcţionalităţi holistice şi mai ales de dinamică energetică, modulaţie energetică celomică, se află asociat şi funcţional dintotdeauna, un PLAN GENETIC HOLISTIC, cu toate specificările organizatorice şi funcţiile care-i aparţin.