1999.   “DEFECTELE CITOGENETICE ÎN CAZUL UNEI TRIZOMII (GONOZOMIE 46/47 XxY, AUTOZOMIE cs. (17), PARŢIALĂ, DUBLĂ p.q DEL +, ins. inv. (4), (7) ŞI COMPROMISUL DINTRE CARIOTIP, MALFORMAŢII ŞI FUNCŢIILE TIMUSULUI GIGANT, CA EXPRESIE A RELAŢIEI FENOTIP-HOLISTIC IMUABIL. COMPENSĂRI LA SCHIMBAREA  MORFOLOGICĂ ÎNLESNITĂ”.

Autori: Cristian Calcan, Mariana Calcan (1) Centrul Particular de Cercetări de Medicină Neuro Endocrin Holistică “Do Hishiryo Xin” Buzău.

                La investigaţia Qifoengrafică este analizată hipertrofia timică, ca motivată de genetica şi citogenetica medicală (1), de aspectul (teoretic) holistic al timusului cu morfologia generală şi a sa (2) şi a fiziopatologiei holistice legată combinatoriu de defectele de cariotip (3) la cazul în vârstă de 1,5 luni, dar şi modalitatea legilor holistice aplicate de timus în “conducerea adaptării”, energetică de slabă putere, în “atenuarea şi ştergerea (funcţională)” a defectelor citogenetice (sustragere planificată de manifestraea Codului Fractal Holistic). Aspectul morfologic-funcţional ciudat, general, la o Trizomie (Gonozomie 47 XxY, Autozomie cs.(17), dublă, parţială, p/q (4), (7), cu dublă mozaicare (15%), (10% cs.17) indică magnitudinea efortului combinator dintre formă şi funcţie cu amprenta Holistică. Exprimarea acestuia duce la nivelul Gl. Timice la o Hipotrofie/Hemiaplazie cu Hipofuncţie, la ˝ inf. (Cod patologic Holistic (a1, b2, c3) ) care este Universal-Fractal pe întreg corpul, drept cod de patologie hipofuncţională/hemiaplazie, în contradicţie cu hipertrofia gigantă a ˝ inf. timice cu hipofuncţie aparentă (?), ca expresie a codului holistic (C4, D5, D6) a jumătăţii inf. a glandei şi a segmentelor corporeale constituite (şi a Fractalilor-Graf). Timusul, dismorfic, respectă codul holistic al Centrilor Organizatorici ai Blastulei timpurii şi ai timpului de după reunirea gameţilor, în rigorile legilor genetice holistice, asigurate de modularea medietatic-energetică şi răspândită/fixată de Celomul Extra şi Intraembrionar. “Modularea Celomică” imprimă Timusului superior(cod a1, b2, c3) şi inferior (cod C4, D5, D6) alunecarea/baleierea între Hipo-Hiperfuncţie şi Hipo-Hipertroficitate, comandată imperios de o adaptare dificilă, reparatorie a “viului” creat. Prima lege a geneticii Holistice cere ocrotirea imuabilă a Funcţiei (în aspectele esenţial majoritare) asigurată de toate particolele Fractale de Graf, inclusiv cu fragmentul “Cap de Albină” de 1200 Ĺ (cod vital A1, D6, D5) inscripţionat Graf-Arborele de “3 Muchii” viabil singular, ca Efector/Marcator al pseudo-genomului Energetic  Energo-Holistic-Genom (E.H.G. “Decodon”), cel care imprimă fără specificitate potenţialele de variabilitate reparatorie energetice.

 

 

                                                              *