1999.”Folosirea Qifoengrafiei holistice generale şi de explorare cromozomială în genetica medicală. Rezultalele investigării unui caz clinic cu multiple malformaţii congenitale cu risc vital major la vârsta de 1 ˝ lună. Aspecte fiziopatologice de adaptare. Posibilităţi profilactice neagresive de supraveghere.”

 

Autori: Cristian Calcan, Mariana Calcan (1) Centrul Particular de Cercetări de Medicină Neuro Endocrin Holistică“Do Hishiryo Xin” Buzau,/2002”NEW ENDOCRINOLOGY”Research,Center,Buzau,Romania

 

            Este expusă o consultaţie tipică de Qifoengrafie generală şi de genetică medicală, cu hărţi de cariotip, după procedura curentă a consultaţiei hologramice, metoda “Do Hishiryo Xin” după apel telefonic.

 

 Apelul înregistrează pacientul Ni..  Florin, vârsta 1,5 luni, mama Maria, Bucureşti, ora 20.45/16.06.1999.

 

Metoda Qifoengrafică este o scanare-investigare mentală, prin puterea gândului cu rezultate superioare ecografiei şi tomogra-fiei, prezentând detalii anatomice şi citologice, cromozomiale.

 

 Simplificând este o ecografie mentală performantă.

 

 Expunere: Au fost depistate 26 de defecte funcţionale sau arhitecturale organice, tisulare repartizate astfel pe organe:

 Cord 5/, arborele circulator general 2/, aparat osos scheletal 5/, la viscere pulmoni 2/, Aparat digestiv: Esofag 1/, Stomac 1/, Duoden 2/, Intes-tinul gros 2/, Aparat renal :2/, vezica urinară 1/ Aparat endocrin: Timus 1/ Suprarenală 1/, Tiroida 1/ Hipofiza 1/ Sistemul nervos: Encefal; emisferele cerebrale 7/ Conţinător encefalic, organe de simţ 3/, Coloana vertebrală 1/, Aparat osos, membre, bazin 3/.

 

Ierarhic anomaliile congenitale sunt:

Dismorfia cranio-facială cu hidrocefalie dr., agenezie şi dismorfism de orbită stg, hemiplazia latero-craniană stângă, consecinţa displazică pe encefalul stg.

 

 Dismorfism corespunzător al reţelei ventricolilor cerebrali în hipertrofia dreaptă şi a ventricolului IV.

 Digestiv: Hemiplazie gastrică cardială, defect canalicular duodenal, hemiplazia inf. a colonului descendent, atrezia sigmoidiană inferioară şi rectală (hemiaplazie ?),

 

Hipertrofie timică gigantă inferioară, Rinichi drept dublu, neseparat, ureter dublu, Malformaţii cardiace cu DSV, DSA incomplet reparate, Aparat osos cu defect de osificare humerus proxi-mal, luxaţie congentială sold stg. Scoliozare dorsală spre dreapta, inferioară .

 

 Aceste  14 malformaţii sunt însoţite de 16 defecte de funcţionare fiziologică care dirijează o complexă fiziopatologie.

 

Se remarcă tendinţa de adaptare şi de negociere a unor modificări adaptative conforme cu tulburările malformaţiilor anatomice.

 

Cito-genetica scoate în evidenţă o serie de modificări ale cariotipului în diferite grade la cromozomii 4, 7,11,13,16,17.

 

La cromozom 4 p2,1 /p11,3 şi q1,3/ q2,3 / q3,4 sau q2,8 (la pseudobraţ qX). Aceste modificări sunt predominente la braţul drept, la braţul stg. sunt mai şterse pe braţul q.

 La cromozomul 7 sunt la braţul drept q1,2 şi q3,5 iar la braţul stg q2,1 şi q3,1.

 

Concluzii: Qifoengrafia asigură o rapidă investigare completă a anomaliilor congenitale, asigură o bună inventariere a modificărilor fiziopatologice consecutive malformaţiilor, dar şi celor asociate, produse sau apărute prin fazele reparatorii sau de adaptare.

 

Duce la o interpretare citogenetică corectă cu valenţe de interpretare fiziopatologică având posibilitatea urmăririi repetate în timp şi cu caracter instantaneu.

 

 Investigarea energetică oferă o altă, nouă posibilitate de apreciere a structurii cariotipului, a unei noi modalităţi de bandare şi a apariţiei unor noi teorii genetice prin încadrarea a tot ceea ce ştim în relaţie directă cu legile teoriei energetice holistice.

 

 Mixarea şi suprapunerea teoriilor moderne cu teoria holistică ,duce la clarificări fiziologice, naşterea unor noi interpretări şi supoziţii având avantajul cercetării directe pe viu în cursul schimbărilor de mediu şi a aprecierii modalităţii de naştere a adaptării şi ale tuturor modificărilor, pozitive sau nu.

 

 Asociem citogenetica cu  fiziologia adaptărilor şi recuperărilor reparative ,  înregistrând defectele cromozomiale, necesităţile şi modalitatea reparatorie  cerută de acestea, printr-o realizare a unui control repetitiv, facil, non agresiv, instantaneu în prevenirea complicaţiilor.

 

Se va lua în discuţie diversitatea cariotipului general, faţă de cel făcut din celule ţesut ţintă, malformaţie sau afectat fiziopatologic.

 

Critica procedurii de investigare: Rapidă, aproape intempestivă, abordare a cercetării citogenetice, ca orice început, are carenţe la stabilirea cu exactitate a tipurilor de defecte cromozomiale.

 

Aspectul teoretic energetic de investigare produce o altă bandare, anulează disocierea locusurilor de gene tradiţională, o semnalează...

 

dar nu avem materialul strâns care să indice concluzii clarificatoare,...

 

dar vin cu uşurinţă, avantajele recunoaşterii schimbărilor de cariotip legate de modificările curente şi imediate, ale tulburărilor fiziopatologice, îmbunătăţirea adaptărilor fiziologice şi cum aceste modificări schimbă cariotipul,...

 

 pentru că holistic şi energetic. schimbările sunt rapide, de la un aranjament energetic la altul,...

 

 avem posibilităţi nebănuite de a urmări procesele genetice intime „ in vivo”..... !

 

                                                               *