1998.     TEORIA DIVERSITĂŢILOR DE FUNCŢII HOLISTICE PERMISE DE VARIABILITĂŢILE MEDIETATICE ENERGETICE, MODULĂRI MORFOLOGICE-FUNCŢIONALE LA FRACTALII CATASTROFICI DE GRAF CU ORIGINE CELOMICĂ, EXPRESIE FIZIOLOGICĂ, CITOLOGICĂ A GENETICII HOLISTICE, ASOCIEREA ASPECTELOR CU GENETICA MENDELEANĂ .”

 

Autori: Cristian Calcan, Mariana Calcan (1) Centrul Particular de Cercetări de Medicină Neuro Endocrin Holistică “Do Hishiryo Xin” Buzău./2002”New Endocrinology”, Research ,Center Buzau,Romania,

http://newendocrinology,buzau.ro ;  e-mail:calcan@buzau.ro

 

                Aplicarea Holisticului, reunirea funcţiilor sale propuse de modernele teorii morfologice/morfogenetice a produs Renaşterea unui New Aristotelianism Biologic Mondial şi apariţia interdisciplinară a Teoriei care vede Holisticul ca rodul Medietăţilor “Cruel Barbarian”, forme modulatorii care alcătuiesc manifestări energetice guvernante ale disimetriilor structurilor disipative aparţinând “viului”.

 

Acestea asigură integrarea holistică a fragmentelor “Fractale catastrofice cu rol de Graf ciclic Hamiltonian” ca Morfo-Funcţii externe, şi “Fractalii Celomici Graf Arbore conex” ca funcţii predominent Interne, Minimal (ca mobil-cuantă energetică, fără ciclu) şi Maximal (fix-integral, funcţional, fiziologic).

 

Ele produc controlul morfologiei, fiziologiei, neuromodularea, integrarea informaţională şi sunt controlate în spectrul energetic  total, instantaneu de o bogată reţea morfo-fractală de Borne (noduri, vârfuri de Graf), după conexitatea de Transport a Dinamicii energetice potrivite.

 

 Reţeaua cuprinde ierarhic bornele Glandei endocrine Calloso-pineale, Tandemurile sale (calloso-tiroidian, sau pancreatic), restul celor 10 ecrane de amplificare şi corecţie şi alţi fractali inferiori coelomici de origine şi distribuţie.

 

În cadrul Adaptărilor şi Ştergerilor de Compromis, “Ansamblul” acestora devine sediul predilect al “Furtunilor disipative catastrofice intime” prin rolul Grafului arbore de 3,6 muchii, dirijor al transportului, rearanjării, prin energii de slabă putere.

 

Acesta este un element principal de Acomodare adaptativă de sugestie şi origine Holistică: funcţională, morfologică şi informaţional genetică (şi de multiplicare). Teoria românească a dinamicii de transport energetic-combinatoriu prin Fractalul-Graf arbore, conex (3-8 muchii – Intern)  şi graf perfect hamiltonian (3-8/Extern) are părinţi teoretizanţi iluştri de la Pytagora la L. Euler.

 

Funcţionalitatea interesează atât genetica, fiziopatologia, fiziologia cât şi întreaga biologie, ea fiind apropiată înţelegerii de suportul morfologic şi de comportament al unui inel Reticulo-Endoplasmatic canalicular, viabil, de 0,46m, dotat cu fragmentul detaşabil de 3 muchii “Cap de Albină” ca Energo Efector/Marcator, energo pseudo Genom (cod A1, D6, D5) agentul Energo-Holistic Genom (E.H.G.) care determină schimbările şi toate compromisurile morfo-funcţionale si Genetice.

 

                                                      *