1999: „SISTEMUL SUPRAVEGHERII IERARHIILOR, O VARIANTĂ SOCIALĂ A “DYSTRESSULUI INTELECTUAL“ LA DIFERITE CATEGORII DE VÎRSTĂ.  SINDROMUL  “SUPRAVEGHERII  IERARHIILOR“  SI ROLUL SĂU ISTORIC, SOCIAL SI RELIGIOS, ÎN CADRUL PĂTURILOR ACTIVE. ASPECTE PROBLEMATICE ÎN CADRUL VÎRSTEI A TREIA”.               

 

  Autori: Dr. Calcan Cristian, Dr. Mariana Calcan , Centrul de Cercetări  de Medicină Neuro Endocrină De Variabilitate combinatorică informaţională graf-fractala  “ Do HISHIRYO XIN,Zazen Medical “, BUZĂU,(1999),                                ”NEW EWNDOCRINOLOGY”RESEARCH, CENTER , Buzau, Romania (2002), http://newendocrinology.buzau.ro (2003)   

 

MOTTO; IERTATI, ACEST ARTICOL a fost scris in tren, de la Curtea Arges, la Buzau, ... nu se cunoaste...?

 

                SISTEMUL “sindromului  supravegherii ierarhiilor” ca funcţie motivaţională de prezenţă şi manifestare a afectivului în   Dystressul Intelectual “ (Partea   I ).

 

      Motivaţia afectivă in Sistemul Sindromului “Supravegherii  Ierarhiilor “ cere desluşirea surselor şi  “resurselor “  care se pun în mişcare în timpul fenomenului psihic si mental  si mai ales, în cursul   regularizării obţinute  în  activitate şi corijarea exprimării afective  prin  practicarea exerciţiilor sale .

 

        În condiţia de accelerare a practicării  afectiv - mentale a  “SUPRAVEGHERII   IERARHIILOR “  apare stadiul temporar sau  permanent al  Dystressului  Intelectual  în care se observă mai multe aspecte :

        1. Dystressul  minim / (minor),   care   motivează atingerea manifestărilor ce au rezultat prin creşterea implicării, creşterea analitică a  motivaţiei de realizare operaţională ( “ …..EU     FAC ! “  ).

 

2.   De supra  motivaţie IDEALIZANTĂ :(“…numai  EU FAC !”).

 

3. De motivaţie concertată  cu aspect,(cu urmări) DEPRESIVO – INHIBITORII :                   

      a./ CONCLUZIONIST  :(“ …..TOT  EU FAC ! “ ).

      b./ALARMIST – NEGATIVIST : (“..…de ce TOT EU(!) şi numai EU(!)…. SĂ FAC .....PERICULOS DE PUŢIN  !? ”).

                c./ IRASCIBIL,   definitoriu  DUBITATIV : (“...EU  FAC      ( ! )… şi  numai ....EU GREŞESC ?….”) .

 

 

 

        De altfel trebuie subliniat că Sistemul “SUPRAVEGHERII IERARHIILOR” A FUNCŢIONAT  şi funcţionează din totdeauna  ca un concept DE “REGULATOR  SOCIAL”, CU ASPECT DE MOTIVAŢIE, dintre cele mai puternice DE ORDINE ŞI AŞEZARE SOCIAL - UMANĂ, dar şi ca un efect al unui PRAGMATISM al colectivităţii, CONDIŢIONATĂ DE PARCURGEREA unei EVOLUŢII  DURE şi dureroase în atingerea SECVENŢELOR   DE  ADAPTARE, PORNITĂ   DIN  ORDINEA   BIOLOGICĂ,   AFIRMATĂ din cadrul GRUPURILOR  CONSTITUTIVE de TRIB  de familie,sau  de haită(1). 

 

 

EL A APĂRUT, S-A INSTALAT, A FOST RECUNOSCUT ŞI    A FUNCŢIONAT, ODATĂ CU  APARIŢIA ŞI AJUNGEREA       LA PUTERE A IERARHIILOR  RELIGIOASE (sau SACERDOTALE), A  CELOR REGALE ( sau a conducerilor TRIBALE si a POLISURILOR antice ), ŞI a celor ADMINISTRATIVE DIN SEDIUL  REGAL,sau de la periferia  satrapiilor şi provincilor imperiale ( 2 ) .

 

 

        SISTEMUL IERARHIILOR este un sistem biologic şi SOCIAL, iar  SINDROMUL “ SUPRAVEGHERII  IERARHIILOR “ ca manifestare pozitivă,A FOST UN ADEVARAT MOTOR SOCIAL COMPORTAMENTAL, devenind cu timpul, EL INSUSI UN  PROMOTOR  AL CONCEPTULUI  DE “IERARHIE “ şi atingînd imediat VELEITATILE  DE MĂGULIRE ŞI DE PERPETUARE, ÎN ASIGURAREA PERMANENTIZARII IERARHIILOR, a pietrificării lor,...

    

 

(....CA MAXIMA, DE NASTERE, A IDOLATRIEI, A ZEIFICARII        SI A DESCENDENTEI SUPRANATURALE SAU  CELESTE - EROICE, iar pe tărîmul TERESTRU SI SOCIAL, UN MOTIV      DE ACCENTUARE A LATURILOR NEGATIVE DE CONŞTIENTIZARE  ALE  FORMELOR DE EXPRESIE SOCIALA SI INDIVIDUALA, ÎNSERIATE ÎN TIMP, DE EVOLUŢIILE   CIVILIZAŢIILOR   UMANE ) ( 3 ),........

 

ŞI CU TOATE ACESTEA SISTEMUL IERARHIILOR, SUPRAVEGHEREA LOR, RĂMÎNE (cu unele corecţii cerute de împrejurările eroice şi disciplinate) UN ADEVĂRAT SISTEM DE FORŢĂ  ŞI  DE  CONSTRÎNGERE (3),....

 

 

 O adevărată sursă de manifestare şi prolificare la nesfîrşit a nemulţumirilor şi inegalităţilor personale şi generale  - sociale,

 

 

ATINGÎND CU ADEVĂRAT  CULMILE  ASCUNSE ALE  PATOLOGIEI ..... ( DE O COERENŢĂ, INSOTITA SI DE                          O  PERMANENŢĂ perpetuatizată, PRIN ENORMITATEA PRETENŢIILOR ŞI JUSTIFICĂRILOR, născute şi permanent născînde din PĂCATUL TRUFIEI NECONSOLATE ŞI A  NEPUTINŢEI    IMPUSE    DE ......  ZĂDĂRNICIA  ŢELURILOR  LA  SCARA  VEACURILOR) ( 4 ) .

 

 

PATOLOGIA SINDROMULUI  DE  “SUPRAVEGHERE A IERARHIILOR“ A ZGÎLŢÎIT  “CONTINUU“   MENTALUL COLECTIV ŞI  INDIVIDUAL, PRODUCIND  EMULATII, AMBITII SI PERSEVERENTE EPIGONICE …dar şi dezordini catastrofale, ”ACOLO UNDE  CREDINŢA  FORŢEI ŞI  A MISIONARISMULUI  INTERESAT ŞI EGOIST, S-A PUTUT DESFĂŞURA, CONTRAR  INTERESULUI    GENERAL “ ( 5 )  .    

 

        MULT MAI TÎRZIU SPECTRUL IERARHIEI ŞI–A  EPUIZAT MOTIVAŢIUNILE EDUCATIVE ŞI DE IMPUNERE, DE  FORŢĂ, A  “ ORDINEI PUBLICE, ADMINISTRATIVE SI MILITARO – RELIGIOASE “, .....       

 

            SI  S – A  MANIFESTAT  CA  NECESITATE                           A  ÎMPLINIRILOR  FIREŞTI, PRIN INDUCEREA      ELEMENTELOR  EDUCAŢIONALE,  CU ADEVARAT LIPSITE DE FACTORI SI CONSECINTE DE  COERCIVITATE ,  PUBLICE    SAU     INDIVIDUALE, .....

 

 

      PRIN  SCADEREA  GALOANELORGRADAŢIEI  DE IERARHIE “, SAU  CHIAR  PRIN  DIMINUAREA  IERARHIZARII ABUZIVE TRADIŢIONALISTE, .....  UZURPATOARE  SAU PATOLOGIC    MEGALOMANĂ  ( 6 )  .      

 

 

        ESTE  MOMENTUL APARITIEI, HOTĂRÎTE  ÎN CONŞTIINŢA UMANITĂŢII ..... A IERARHIILOR “MESIANICE “, LEGATE PRIN DESCENDENŢĂ  FILIALĂ  SAU PRIN ACEEA DE APARTENENŢĂ IDEATICĂ (de şcoală, ucenici sau prozeliţi entuziaşti,.... ai politicului, stiintei, sau ai practicarii activitatilor culturale, sau RELIGIOASE,... sacerdotale).

 

        LATURA MESIANICĂ ESTE, ÎN CONCEPTUL SISTEMULUI DE  „SUPRAVEGHERE AL IERARHIILOR”, APROAPE UN “ALTER EGO”, O VARIANTĂ A IERARHIILOR, IERARCHIIA- SUPREMUL UNIC DEVOŢIONAL,NU NEAPĂRAT PRIMUL ÎN IERARHII,...  DAR PRIMUL ÎN MISIUNEA SA (CEL DINTĂI,CEL MAI  ADEVĂRAT,SINGURUL ADEVĂRAT, SALVATORUL)(*1),

 

O VARIANTĂ PREŢIOASĂ, ( UNEORI IDEALIZATA )                                 A  IERARCHIILOR  BAZATE   PE   CONVINGEREA    DE  IDEI,  IDEALURI, O FINALITATE PERFECTĂ,           ( TERMINALĂ !?),... O COTITURĂ DAR ŞI UN PUNCT TERMINUS (!?), ŞI NICIDECUM BAZATA PE CONVINGEREA FORŢEI, ...... ASUPRA SA (!)    FOLOSINDU­ - SE  FORŢA  (!) (*2),.....

TOATE FORŢELE  RAULUI SI A INTOLERANTEI... IN  REALIZAREA FINALULUI CU EXITUS; TERMINATOR,  CU SENSURI ALUNGATE SI INVERSATE….!,

 

.... IN NECESITATEA IMPERIOASA  DE  ŞTERGERE ŞI ANULARE DIVERSIONISTA.... A FENOMENULUI „IDEATIC  DE CREDINTA”, A CUMULARII EDUCATE   SI PERSISTENT PROGRAMATE (8), ( DE RUGACIUNI FRECVENTE SAU – CONTINUI ) O CUMULARE DE „EMOTIONALE DE REGULARITATE”, O TRAMA FIDELA SI SUSTINUTA DE ORGANIZAREA,...CU REGULARITATE A  PRACTICII  CREDINCIOASE, SINGULARE SAU IN COMUNIUNE....

( EMOTIONALELE INFORMATIONALE CARE POT DETERMINA O INALTA PROGRAMARE EDUCATIONALA, DAR  SI ENERGETICA PROGRAMATOARE SI DE DESCHIDERE DE  CAI  FAVORIZANTE DE LEGATURI  DINAMICE ENERGETICE CONJUGATE,.....

 CU INFORMATIONALITATEA FENOMENELOR DE TIMP EPIC SI ORACOLAR.... SI  AI   FRACTALILOR  DE   GRAFI )/2003/  (8) .

 

UNA DINTRE CELE MAI GRAVE ILUSTRAŢII TÎRZII, ALE MITULUI  MESIANIC DE - A LUNGUL TIMPULUI, MOMENTUL  LUI ISUS, A ÎMPINS  ÎN CONŞTIINŢA MENTALULUI COLECTIV “O ALTĂ REZULTANTĂ”,         O ALTA DIFERITĂ  SOLUŢIONARE A “SUPRAVEGHERII IERARHIILOR“,.....

 

ÎNTR-UN SENS DE “MEMENTO PUNITIV(*3),  ÎN CARE SUPREMA IERARHIE MORALĂ ŞI CU  DESCENDENŢA CEA MAI ALEASĂ (*4),.....

ALEGE CALEA JERTFEI IMEDIATE, CONŞTIENTE ŞI ALTRUISTE, PRIN CALEA CHINURILOR (*5), CARE PUTEAU FI CURMATE, (POSIBIL CURMATE !? ) IMEDIAT (!), DE „TATĂL CERESC”  (*6) …….

DAR PE CARE, TATĂL CERESC NU ADMITE     O ÎNFĂPTUIASCĂ (!)(*7), ALEGÎND O CALE LIMITĂ               DE STERGERE A PĂCATELOR COLECTIVE, „CALEA SACRIFICĂRII” (*8) – UMILITOARE,....                  A UNUI PROSCRIS NEÎNTELES,....DE CARE SE LEAPADA  TOŢI, „ HULINDU-L  DE  MISTIFICARE ”,    ...PE CALEA SACRIFICARII MIELULUI DOMNULUI. (*9),(9) .

 

ODATĂ CU AVANSAREA ÎN CREŞTINISM (DE LA INCEPUT SAU CU TRECEREA TIMPULUI) S-A OBSERVAT CA  EFECTUL DORIT ERA INDUCEREA TEMPORIZĂRII, ÎN NECESITATEA DE ADUNARE SI DE PARCURGERE A EFECTELOR „EMOŢIONALELOR  MENTALE ” (*10),...CA ŞI  A REFLECŢIILOR, TOT MAI PERTINENTE, ADUSE ŞI LEGATE DE O CONŞTIENTIZARE,       TOT MAI ADÎNCĂ ŞI MAI ÎNŢELEAPTĂ, ATIT A SENSURILOR RELIGIOS - SACERDOTALE, CIT SI A SENSURILOR   MORALE ( 10) ......

 

 Dar trebuie SĂ DEVENIM SENSIBILI la adîncul sens al MORALITĂŢII, ÎNCĂRCATE DE SENSURI ŞI“CUGETĂRI  PENTRU ÎNŢELESURI “(*11), O MORALITATE  DEOSEBITĂ,MAI BUNA, MAI  PERFECTIBILĂ …MORALITATEA CONSTRUITĂ DE  CREDINŢA  ADÎNCĂ,PRACTICATĂ DE  GENERAŢII IMEMORIALE, şi să-I nu-I uităm  ROLUL şi  ROSTUL ÎN  DEVENIREA  NOASTRĂ ŞI  A VIITORIMII, rolul CREZULUI GENERAL ŞI UNIC,fondator AL EMOŢIONALELOR(*12) CURATE ŞI PERFECTE, PUNTE CĂTRE  IDEAL ŞI COMUNIUNE SPIRITUALĂ(11)…

Din acestă cauză şi din altele, trebuie să reconsiderăm pe loc ROSTURILE RUGĂCIUNILOR,care pot fi favorabile, măcar ca un instrument de consolidare,( ar vorbi un  ateist ),

 

 şi de întipărire a prefacerilor MENTALE PRIN CREDINŢA MOTIVATĂ …. ATUNCI CÎND SENSUL SUPRAVEGHERII IERARHIILOR A FOST DEFINITIV MODIFICAT ŞI  IMPULSIONAT, pentru respectarea DECALOGULUI DE PORUNCI (interdicţii) sub PECETEA puternic rostuită  A  SACRIFICIULUI  FĂCUT  DE  MÎNTUITOR (12)  …..

 

 

 

ŞI ASTFEL IERARHIA A FOST PULVERIZATĂ DE   PUTEREA “MÎNTUITORULUI”, DE EXEMPLUL EPIC CUTREMURĂTOR, DE CRÎNCENA  ÎNTÎMPLARE ÎN CARE “FINALUL MORŢII“NU ERA ADUS DE PĂCATUL PROPRIU(*13),  NICI DE VRE - O RĂFUIALĂ COTIDIANĂ POLITICĂ,  COMERCIALĂ  SAU AMOROASĂ……DIN NIMIC DIN CARE OLIGARHIA TIMPULUI (sau generalizînd a TIMPURILOR ) PUTEA  SĂ ATRAGĂ COMPLICITATETEA UNEI ACŢIUNI DUBIOASE CARE SĂ  SE  POATĂ  PRETA LA  ÎNTERPRETĂRI  FALSE, CALPE  (13).

 

 

(*Obs.:asteriscul insumeaza semnalele pozitive de Anti-ierarhie  mesianică  creştină  în număr de 33  de NOTAŢII  CONSIDERATE RELEVANTE în spiritualitatea religioasă) .

 

 

INVERSAREA SENSULUI DE IERARHIE, A NOUTĂŢII PREZENTĂRII PERSONALITĂŢII DE IERARHIE MAXIMĂ CA AVÎND O DESCENDENŢĂ PĂMÎNTEASCĂ SIMPLĂ ŞI OBSCURĂ, de-a dreptul  umilă( ISUS )(*14), ŞI A POSIBILITĂŢII TUTUROR CREDINCIOŞILOR SAU AI APARŢINĂTORILOR LOR DIRECŢI, DE A PUTEA INFLUENŢA  CONCLUZIA FINALĂ  A “SCALEI DE IERARHIZARE”,prin simplificarea ei la personaje DIVINE provenite dintre pămînteni(*15), cu obiceiuri şi îndeletniciri pămîntene simple şi comune (14),

 

 DEVENIŢI PĂSTRĂTORII ŞI VEGHETORII* “ORDINEI GRAVE ŞI RIGUROASE A REGATULUI CERESC ” ALĂTURI DE DUMNEZEU ŞI SFÎNTUL DUH, prin HARUL cîştigat prin PENITENŢĂ*, prin SACRIFICIU*,prin DESCENDENŢA FILIALĂ*, prin ÎNVĂŢĂTURĂ şi practică religioasă*, prin viaţa curată  urmărind ordinea DECALOGULUI* ( de interdicţii ) ŞI PRIN ASOCIEREA MIRACOLULUI UNEI ZĂMISLIRI  FĂRĂ  DE PĂCAT* (* 16– *22 ),

 

 FACE ÎNTRU TOTUL, CA ACESATĂ NOUĂ IERARHIE MORALĂ, SFÎNTĂ  ŞI  DE  ORIGINE/ ÎNRUDIRE  PĂMÎNTEASCĂ SĂ ADUCĂ ATRIBUTE NECUNOSCUTE DE SFINŢENIE (*23) ŞI DE MORALITATE DESĂVÎRŞITĂ (15),

 

 FAŢĂ DE tiparul crud, turbulent plin de patimă şi ură, VINOVAT ŞI DESTRĂBĂLAT, încărcat de crime, de incesturi şi violuri fără şir,ALE TUTUROR CELORLALTE  IERARCHII VECHI, PĂGÎNE SAU TRADIŢIONAL ISTORICE ( în afara cultelor  MODERNE ) …..

 

 

A ÎNSEMNAT O  FERICITĂ, NOBILĂ ŞI ÎNDEMÎNATICĂ RĂSTURNARE, O NEANTIZARE IERARHICĂ, O EGALIZARE ŞI O SPERANŢĂ - FĂGĂDUIALĂ, ADRESATĂ CELOR LIPSIŢI DE CONTIGENŢĂ,DE APARTENENŢĂ CU IERARHIA,CELOR MULŢI  ŞI UMILI, SMERIŢILOR DE TOATE CREDINŢELE ( şi de                   toate  convingerile, de toate îndemînările şi iscusinţelele profesionale) (16), ….

PENTRU ACEST  MOMENT  DEOSEBIT,  I  S-A ARĂTAT  MENTALULUI COLECTIV, conştientului şi subconstientului, ÎNCLEŞTAT  DE  CONDIŢIONAREA puternică A INSTINCTELOR DE CONSERVARE,  MĂREŢIA  JERTFIRII  (!) (17),

 

Nu inaparentă şi ne–zadarnică, ci cutremurător  de rostuită “ÎN MĂREŢIA CERURILOR“ MĂREŢIA JERTFIRII nezadarnice(*24), PENTRU UN VIITOR MAI BUN(mai convingător de bun), nu imediat, ci de atins printr-o CONDIŢIONARE GENERALĂ(*25), care este posibil  să nu fie respectată( *26), (de PĂCĂTOŞII,care cu stăruinţă se pot reabilita)……

Dar reluarea tot mai convinsă şi mai convingătoare PUTEA SĂ ADUCĂ,… NU  BENEFICII,… NICI IMEDIATE,… NICI TERESTRE, CI POSIBILE  ÎN ALTĂ  LUME , ÎN ALT SPAŢIU  DINCOLO  DE PORŢILE VIEŢII ( *27)  imediate (18) .

 

SUBLINIEZ CA SUPRAVEGHEREA IERARHIEI NU ÎŞI MAI POATE MANIFESTA PRAGMATIC UTILITATEA(*28) ; PRIN ANULAREA IMPORTANŢEI  “SCALEI DE  IERARHIE “ (terestre mai ales ) EA FIIND PERMUTATĂ ÎN CELEST,LA RESTRÎNSE PERSONAJE SACRALIZATE, DIVINE, ( de cele mai multe ori  APROAPE EGALE ÎN GRAD, dar DIVERSIFICATE ÎN PREOCUPĂRI,şi ingrijiri  adresate pămîntenilor ) (19),

 

EXCLUZÎND TRANSFERUL  IERARHIILOR ÎN CERESC, ÎN “LUMILE DOMNULUI”  PRIN “FAPTUL DE ADRESĂ”   CĂ ACOLO(!) NIMIC NU PUTEA PROMITE EXISTENŢA UNEI POSIBILE  NĂZUINŢE DE ASMĂNARE CU  IERARHIA PĂMÎNTEASCĂ (*29), umilul creştin putea să năzuiască PRIMIREA “unui păcătos” în CERURI şi nicidecum  un loc cît de mărunt în ierarhie (*30).

 

EVOLUŢIA ulterioară a DOGMEI CREŞTINE A CLARIFICAT DEFINITIV,chiar şi pentru mărimile bisericeşti interdicţia de a se considera „a priori” primiţi alături de/ în IERARHIA CEREASCĂ,......

 fără a fi supuşi unei apreciaţiuni judicioase,imparţiale, DAR APRIGE  şi mai ales fiind supuşi unei perioade de aşteptare nedeterminate, AŞTEPTAREA SMERITĂ A UNUI VERDICT SUPREM fără comentarii.

ADĂUGÎND PROVERBIALITATEA COMPORTAMENTALĂ TOLERANTĂ(*31 ), ( cu mult peste expresia “PÎNĂ LA UN PUNCT”), FĂRĂ  AGRESIVITATEA INTER - RELAŢIONALĂ DINTRE PERSONAJELE ASCENSIUNILOR IERARHICE PĂMÎNTENE(*32), ANULÎND DIFERENŢIEREA  PSEUDO-VALORICĂ DINTRE BOGAŢI ŞI SĂRACI(*33), SUNTEM   ADUŞI PE ÎNCETUL LA REZONABILITĂŢI UMANE, ( CHIAR     CIVILIZATE ! ) (20) .

Reamintim că prin notarea cu ASTERISC(*) au fost însumate 33 de criterii,care au circumscris şi produs ideea de demonetizare a sistemului de IERARHII social – colective/(laice sau pagane), odată cu apariţia MESIANISMULUI CREŞTIN REPREZENTAT DE ISUS HRISTOS .

 

 

        ŞI ASTFEL  MIRAJUL  IERARHIZĂRILOR A NĂSCUT FORMELE SOCIALE ALE PROZELITISMULUI COLECTIV, de grup sau individual .

 

 

        Aceste forme de aderare au fost de cele mai multe ori, FORME BENEFICE ÎN CURSUL EVOLUŢIEI COLECTIVITĂŢILOR UMANE, mai norocoase sau mai puţin norocoase, mai LEGITIMATE  SAU MAI  ABUZIVE ÎN FORŢA SOCIALĂ SAU ÎN FORŢA  CREZULUI   IDEATIC.

 

        DAR, ÎNTOTDEUNA, APARTENENŢA  SAU AFILIEREA ÎN DIFERITE GRADE LA VALORILE  “IERARHIIEI “ A FOST UN MOTIV DE PROGRES,CU TIMPUL SAU DIRECT, şi chiar în varianta  negativ – dezastruoasă efectele pe termen scurt şi lung, ajung să - şi arate LATURA  CONTRARIE “BENEFICĂ”,  APRINSĂ ŞI CÎŞTIGATĂ  PRIN CAUZALITATEA INIŢIALĂ, REVERBERATĂ ÎN BILANŢUL EFECTELOR  TARDIVE  SAU  IMEDIATE, ....

 

 

“EFECTE  DE OPOZIŢIE”, ÎNSOŢITE DE COORDONARE ŞI DE FENOMENUL DE UNIFICARE  SAU DE SOLIDARITATE, CA UN PROGRES CÎŞTIGAT  DE RAŢIUNEA UMANĂ  PE DRUMUL DEZVOLTĂRII SALE,

 

 

       

        De asemenea aplicarea elementelor de CONSTRÎNGERE, prin educaţie ATENTĂ ŞI GENERALĂ  A  MORAVURILOR, au reprezentat pentru umanitate, numai “evidenţe” de cîştigat, prin îndemnul la  înţelegerea disciplinată şi aplicare a perceptelor, întocmai  şi generalizant, ÎN CONSECINŢE  ASUMATE DE TOŢI .

 

                DUPĂ această   excursie motivată de  cadrul istoric şi de importanţa  CONCEPTELOR EXPUSE, şi/sau de încadrarea EXPRESIILOR DATORATE FUNCŢILOR MENTALEşi în acelaşi timp CONCEPŢIILOR NĂSCUTE DE PRAGAMTISMUL RELAŢIILOR SOCIALE, PUBLICE ŞI PARTICULAR- INDIVIDUALE, voi continua expunerea “SINDROMULUI DE SUPRAVEGHERE A IERARHIILOR “ şi a sistemului pe care îl alcătuieşte  PSICHO – MENTAL .(Partea a  II-a) .