“CULTUL POPULAŢIONAL DE SUPRAVIEŢUIRE” ;RITUALURI STRĂVECHI ALE VECHILOR POPULAŢII UMANE ÎN PERIMETRUL ANILOR 40.000-2000 Î.E.N, PENTRU PĂSTRAREA FERTILITĂŢII RASEI UMANE. EXEMPLIFICĂRI DIN CULTURA PRECUCUTENI (NEOLITICUL TÂRZIU – 5/7.000 Î.E.N.) ŞI CULTURA CRETANĂ MINOICĂ (MIJLOCIU). DINASTIA REGALĂ DE LA

PHAISTOS (1590 Î.E.N.)

 

Autori: Dr. Cristian Calcan, Dr. Mariana Calcan, Centrul de Cercetări de Medicină Neuro Endocrin Holistică “DO HISHIRIO XIN”, Buzău

 

VECHILE RASE UMANE AU TRANSMIS culturilor preistorice ajunse în apogeu , în perioade diferite şi stinse, tot în perioade variabile ca durată (odată cu aflarea contactului cu civilizaţii superioare lor, moderne sau premoderne, de la greco-romani la Evul Mediu sau culturile Atlantice moderne, actuale),

 

PATRIMONIUL LOR CULTURAL, bogat şi necesar vieţuirii urmaşilor, cuprinzând mituri străvechi, legislaţii sociale de comportament şi statale, legislaţii ecologice slăvind MamaNatură, Părintele Soare (Apulun), Mama Pământ (Geea), şi RITURI STRĂVECHI EXACTE SAU MIMETICE DE PĂSTRARE A FERTILITĂŢII, “COPII” practice şi educative despre GENITORII INIŢIALI AI RASEI UMANE.

 

ROSTUL ASOCIERII aspectelor strict educaţionale OBLIGATORII cu EPOSUL GENEZEI RASELOR/NEAMURILOR, vom vedea că ÎNTREGEŞTE/ÎNTĂREŞTE CUPRINSUL SUBCONŞTIENTULUI şi mai ales educă motivaţional deprinderile şi “CUMULĂRILE EMOŢIONALE”,

 

Atât de necesare NAŞTERII “LOGOSULUI”, “IDEAŢIEI ŞI VORBIRII” , FUZIUNII ARMONIOASE DINTRE “TUMULTUL MENTAL” ŞI “VARIABILITATEA COMBINATORICĂ A FAMILIILOR DE EXPRESIE ENRGETICĂ” (MEDIETĂŢILE LUI PHYTAGORA)…(REUNIRE EVOLUŢIONISTĂ ABSOLUT NECESARĂ PROGRESULUI “RASELOR INTELIGENTE SAU SUPRA-INTELIGENTE”),

 

 şi care, împreună cu ştiinţa strămoşească celestă (galactică?) “A PRACTICĂRII PERSONALE ŞI NATURALE A DINAMICII ENERGETICE “DE ARMONIE”, “INFOMEMORATOARE” (holistică), de vigilentă adaptare, păstrătoare de opinii drepte şi curate , de ştiinţă, învăţate cuprins/cuprinzător de spirit/(mental) şi de simţire/senzitivul nativ şi educat

 

          ALCĂTUIESC TOATE, PĂRŢILE COMPONENTE ALE “CULTULUI POPULAŢIONAL DE SUPRAVIEŢUIRE” – OBIECTIV IMPERATIV PERPETUU, STRĂVECHE ŞI UNIVERSALĂ FORMĂ DE CULTURĂ UMANĂ, PE TERRA, ALE CĂREI URME SE PĂSTREAZĂ ÎN EPIC ŞI OBIECTELE MANUFACTURATE DIN TOTDEUNA, “ZESTREA NOASTRĂ COMUNĂ ASCUNSĂ”.

 

          Suntem datori să precizăm că ancestralii  civilizatori (necunoscuţi?) cunoşteau relaţii perfecte cu natura, cu INFOCUNOAŞTEREA, CU INFOMEMORAREA, CU INFOSENSIBILITATEA (INFORECUNOAŞTEREA HIPERSENSIBILĂ OPERAŢIONALĂ) ca expresii de practicare şi ştiinţă a HOLISTICULUI ENERGETIC şi mai corect denumit :

 

“PRACTICA VARIABILITĂŢILOR COMBINATORICE A FAMILIILOR CONEX MEDIETATICE ŞI A PARCURSURILOR ENERGETICE ÎN STRUCTURILE GRAF FRACTALE”, “INFOCUANTICA INFOTRONICĂ”, (până la realizarea unui cuvânt sintagmă, în viitor), “ADAPTARE ŞI ŞTIINŢĂ”, “OPINII ŞI CONŞTIINŢĂ”, ca forme curente ale MECANISMELOR BIOFIZICII INFOCUANTICE-INFOTRONICE ALE CĂREI PRINCIPII ÎNDRĂZNIM SĂ LE  NUMIM ASTĂZI ÎNCĂ, HOLISTICE!

 

EXEMPLIFICĂRILE CUPRIND:

 · ÎN CULTURA PRECUCUTENI DESENUL RITUALIC DE “JOCURI“ DE FERTILIZARE între “suprema-maternă”-sauriană (cu marsupiu?) şi trei acoliţi de aceiaşi specie(?), simbolizând vârstele bărbăţiei: tânărul adolescent (iepure), luptătorul tânăr (leul) şi bărbatul matur (pantera de cavernă), găsit pe capacul unei urne funerare (Ghicoieşti, stil II, mai arhaic de Precucuteni II), simboluri ale genitorilor tradiţionali şi arhicunoscuţi, pentru rememorarea “ETNICILOR DE GINTE”;

 

 · DISCUL RITUALIC REGAL, SACRU (Creta, Phaistos, Minoic II, 1590 î.e.n.), care este un mesaj simbolic, aproape genetic, cuprinzând pe 34 cartuşe, cu 123 de simboluri (bas-relief), discursul unde se pot distinge perechea genitorilor sauro-dinosaurieni pitici şi modalităţile de reuşită a obţinerii  rasei noi, umane (cei cu emisfera dreaptă purtători de yang echilibrat) şi a păstrării sale , nediminuate genetic(?).

 

 PE PATRU PALIERE SUNT AGLOMERATE (APROAPE CRIPTIC) “SEMNE DE PUNCTUAŢIE DE LECTURĂ”, SIMBOLURI “VERBALE/PORUNCI DE ACŢIUNE”, IDEOGRAME ANIMALIERE CURENTE terestre, acvatice şi aeriene cu “ROL DE CRÂMPEI DESCRIPTIV EPIC/FAPTIC” sau cu rol de “participanţi/acoliţi de fertilizare”, SEMNE SOCIALE STATALE, SEMNE SIMBOL GONADICE/SEXUALE

 

ŞI SEMNELE PORTRET DE PROFIL ALE MASCULINITĂŢII ÎN CELE 4 “VÂRSTE EROICE” (CEI 3 FERTILI ŞI BĂTRÂNUL ÎNŢELEPT), însoţite cursiv de IMAGINEA “ROZETEI/SCUT OGLINDĂ” a simetriei de afrontare (SAS) şi de imaginea de ROZETĂ SOLARĂ cu 8 braţe a simetriei celeste de inversare (SIS-carte de joc), “ETAPA FINALITĂŢII ŞI REUŞITEI REGALE”.

         

          Cele patru paliere alcătuiesc o spirală centrată de rozetă (SIS) solară, “BENEFICĂ FERTILITĂŢII UNIVERSALE/COSMICE”.

 

          Parcurgerea ideogramelor-simboluri arată trecerea noii progenituri (noua rasă a masculului umanoid/uman ?), de la stadiul de copil, treptat, până la stadiul de bătrân înţelept regal/rege, copilul preadolescentin, aleargă grăbit, ca şi vestitorul de tip “Mercur,cel iute şi ştiutor”, cu care în etapele de după adolescenţă se confundă.

 

          ACEST PARCURS CERTIFICĂ REUŞITA RITUALICĂ INIŢIALĂ CARE TREBUIE URMATĂ(!), certifică genitorii primordiali “SACRI ŞI REGALI”, RECUNOAŞTEREA LOR DREPT STRĂMOŞI de către dinastia regală şi poporul condus,

 

           DEZVĂLUIE IDENTITATEA ANIMALIERĂ A ACESTORA: TERESTRUL DINOZAURIAN PITIC (FEMELA MARSUPIALĂ(?) CU OBIŞNUINŢE AMFIBII) ŞI ACVATICUL-AMFIBIU (MASCULUL, OBIŞNUIT TÂRÂTOR SPRE DEOSEBIRE DE FEMELA VERTICALOIDĂ), de fapt ei ocupă primul cartuş de la care începe citirea discului.

 

          Realizarea ritual/sacră necesită prezenţa şi acţiunea unor PRACTICANŢI DE RITUAL, acoliţi, apăruţi în ordinea importanţei şi rangurilor: CÂNTĂREŢUL DIN LIRĂ (zeescul Apulun / Apollon)(de 2 ori), VRAJITORUL/REA-MAGUL (o dată), INIŢIATORUL / ŞTIITORUL RITUALIC (de rasă humanoidă, “PURTĂTORUL DE VEŞMÂNT”) de rangul doi (de 6 ori) şi însoţit de perechea sa (de 2 ori), probabil “BĂTRÂNUL ŞI BĂTRÂNA”.

 

          Urmează apoi : “VESTITORUL” (MERCURUL ALERGĂTOR – de 6 ori), CAPETE UMANE ÎN PROFIL la diferite vârste, “SEMNE DE ETAPĂ ÎN ATINGEREA DESĂVÂRŞIRII” (de 14 ori), având treptat 4-5 semnificaţii de etapă a ritualului desăvârşit şi complect.

 

          Trebuie recunoscut, la sfârşit, noutatea decriptării, lipsa de ambiguitate a semnelor/simbol, coincidenţa celor două exemple şi PERSISTENŢA LOR ÎN TIMP, CA O REMINISCENŢĂ REPETATIVĂ OBSEDANTĂ, LEGÂND DINOSAURA PITICĂ DE ANTICA FEMELĂ STEATOPIGĂ PREISTORICĂ, BINE CUNOSCUTĂ CIVILIZAŢIILOR NEOLITICE ŞI PĂGÂNE (PERIOADA ARHEOLOGIEI CURENTE).