“AFACEREA  CHIHLIMBARULUI” A UMPLUT VISTERIA OTOMANA, DOAMNA CHIAJNA,ECATERINA SI NEAGA AU PURTAT PROPRIA LOR LUPTĂ  ÎN SECOLUL XVI ,  CU  TURCII  LACOMI !”

 

Doamna Neaga, calea ei croită de Doamna Chiajna si de soţul ei Domnitorul Mircea Ciobanu .

 

 

Dacă a fost botezată de ei şi când ?

Dacă a fost cununată de ei şi când ?

Dacă aceasta familie domnitoare i-a croit planurile de domnie ( alături de turci, sau goţii rămaşi turciţi, (goţii secolului III-IV în Byzanţ ) ?

Dacă acest sprijin familiar a dăinuit şi după moartea lui Mircea Ciobanu ?

Rolul minei de la Colţi şi al Bisericii de la Aluniş în susţinerea acestei domnii (acestor domnii ) ?.

Chihlimbarul a continuat să susţină domniile pământene şi după moartea sultanilor Murad al III-lea şi a sultanului Mehmet al III-lea ?

 

 

Observaţii I : Decese mai ales !

 

Doamna Chiajna a murit în 1588 după ce fusese exilată în Siria, la Damasc .

Doamna Neaga a murit în 1623 sau 1622 (unde?)

Domnul Mihnea Turcitul a murit exilat în 1601 la Tripoli.

Clucerul  Vlaicu a murit  cu mult înainte (Doamna Neaga era adolescentă…)?

Domnul Mircea Ciobanu a murit în 1568 si a fost îngropat la biserica Adormirea Macii din Bucureşti ?

Doamna Neaga  a fost născută de mama sa în 1562 la Cislău sau în apropiere?

 

 

Observaţii II (identitatea familiei domnitorului Mihnea vodă) :

 

Soţii au fost socotiţi drept sortiţi unuia-altuia. S-a pus la cale căsătoria lor cu mult timp înainte de către Domnitorul Mircea Ciobanu ,Soţia sa Doamna Chajna şi clucerul Vlaicu , socotit slujbaş de încredere, apropiat de Domnul Mircea Ciobanu .

 

Mihnea ,viitorul Vodă ,s-a născut în 1564,Tatăl Alexandru Mircea II ( zis Oaie stearpă) o cunoaşte pe mama sa, Ecaterina Salvarezzo la Pera (Turcia) în 1558, se căsătoreşte cu ea în 1558 , şi devine domn al Ţării Româneşti în 1558 (?)

 

Viitoarea Doamna Neaga se naşte în 1562 (probabil ? )

In1578 face o danie, împreună cu viitorul sau soţ , (cu care se casatoreste în anul 1582), dăruind moşia de la Aluniş, Bisericii Aluniş (staroste nedeclarat al bisericilor Rupestre Nucu-Aluniş ) împreună cu  două uşiţe bogat împodobite cu chihlimbar.

 

In anul 1580 ctitoreste mânăstirea Aninoasa în sătucul Buda Crăciuneşti  (unde avea şi Palatul întărit, domnesc ) dece atunci ?, relativ aşa de târziu? ).

In anul 1582 (la vârsta de aproape 20 de ani) se căsătoreşte cu  Mihnea Vodă , ( viitorul domn Turcit, tŕrziu de tot, în mai 1591) Oare se face ceremonia la mînăstirea Cârnu ? ctitorită de domnitorul Mircea Ciobanu şi Doamna Chiajna  în anul  1546 ) anul omorîrii celor cîţiva zeci de boieri socotita  ca o mare tragedie boierească.

Îi moare de timpuriu tatăl Doamnei Neaga , clucerul Vlaicu de Cislău, ( înainte de ctitoria mânăstirii Aninoasa ).( Nu ştim când a murit mama sa , Jupâniţa Neaga ) .

 

 

Prima Domnie a lui Mihnea Vodă este între anii 1577 – 1583 ,Apoi urmează Petru Cercel pe scaun până în 1585 când se va schimba domnia ( a doua domnie) venind iarăşi Mihnea Turcitul, în scaunul Ţării Româneşti, până în  mai 1591, când este Turcit şi apoi mazilit pentru diferite vinii Mihnea Vodă a doua oarŕ, (Turcirea seamăna a Santajare, iar Mazilirea ca pedeapsă aprigă (?)pentru trădare.. sau neplata banilor datoraţi ! ) .

 

Episodul turcirii şi mai apoi a mazilirii a doua oarŕ ) drept răspuns la uneltirile sale (?), fŕra fast şi  sărbătorire ! :

 

 

In mai 1591 este dorit de înscăunat Miloş, nepotul lui Mihnea Voda,care după 4 zile şi moare( probabil otrăvit ) înainte de a fi numit oficial Domn ! iar imediat Viitorul domn este turcit si apoi  mazilit la Tripoli ( acolo murise deja mama sa , Ecaterina Salvarezzo, mazilită şi ea în 1590 )  In 1588 moare susţinătoarea sa din umbra, Doamna Chiajna, mazilita şi ea după moartea soţului şi datoriile sale neplătite ! .

Moare în anul 1585 (?) Sultanul Murad urmându-i imediat la tron fiul sau Mehmet al III-lea, până în  anul 1607,  urmat de fiul sŕu Ahmet I .

 

 

 

NEDUMERIRI :

 

Mai multe persoane din anturajul  Domnitorilor şi-au pus amprenta pe deciziile şi viaţa lor: în acest caz este vorba mai ales de Doamna Chiajna ( mătuşa) , de Doamna Ecaterina (mama Domnitorului) şi de Doamna Neaga (soţia Domnului Mihnea Vodă ) . Este vorba de episodul numirii ca domn al Tării Româneşti a lui Petru cel Tânăr, fiul mai mare al Doamnei Chiajna între anii 1559 – 1568, şi apoi  de funcţia  de “tutore” a Doamnei Ecaterina în primii ani de domnie a lui Mihnea Voda ( la sfŕrşitul celei de a doua domnii a Domnului Mihnea Vodŕ , când încă nu se turcise),( Doamna Chiajna murise în 1588, iar Doamna Ecaterina a fost mazilită ( dece?) şi moare doi ani mai târziu în 1590 la Tripoli). In 1583 moare sultanul Murad al III–lea, urmat la tron de fiul sau Mehmet al III-lea .

Toate aceste Doamne sunt amestecate în “Afacerea  plăţii haraciului”, prin chihlimbarul de la Colti, ( alături de  ctitoria moşiei Aluniş către  biserica  de la Aluniş ) .

 

 

 

·              Mihnea Voda era socotit de istorici ca un domnitor care acorda moşii si alte foloase Marilor Boieri, iar Clerului : ctitorirea multor biserici şi altora le da ajutoare în bani pentru subsistentă, ca favoruri, avînd o atitudine grijulie şi pioasă pentru biserică pînă la aşa zisa Turcire ,târziu în anul 1591 luna Mai,când a fost apoi şi mazilit ! .

·              Dece a fost turcit Mihnea de către sultanul Murad al III, ca pedeapsă ?, sau ca şantajare asupra unei probleme de mare interes a puterii otomane sau o restituire a birului foarte înceată şi rămânerea Sa ca veşnic datornic al haraciului ) ?

·               Dece nu a fost sărbătorită aceasta islamizare ?, seamăna mai mult cu o pedepasă, fără a merge  până la omorârea  domnitorului !

·              Este urmată de o nouă mazilire a lui Mihnea Voda ( se mai spera în  apariţia unor plăţi numerice complementare ?)

·              Aspectul de Mazilire ca pedeapsă  şi Şantajare( Pentru episodul înscăunării eşuate a nepotului său Miloş în luna Mai a anului 1591?

 

 

·              Ultimi ani ai domniei lui Alexandru Mircea zis Oaie stearpă, Cum se aduna birul prin mina de chihlimbar din Aluniş înaintea Domnitorului Mihnea Turcitul (mina era cunoascută încă  din Epoca Bronzului ,a fost folosit procedeul şi de către Domnitorul Mircea Ciobanu ?).

·              Rolul  Doamnei Ecaterina, soţia sa care l-a tutelat pe Mihnea Turcitul cŕnd avea 13 ani si apoi a consimtit să-l însoare cu Neaga de Cislău , fiica Clucerului Vlaicu . ( Ce amestec are familia domnitorului Mircea Ciobanu în aceasta ?.

·              A rămas singură Doamna Ecaterina,după moartea soţului său Domnul Alexandru Mircea. Mai tŕrziu a fost exilată în Tripoli murind în 1590,cu un an înaintea pornirii în exil a lui Mihnea Turcitul .

·              Rolul său în afacerea chihlimbarului drept sursă–monopol de plătire a birului, şi a  altor cheltuieli de peste hotare .

·               Cine a fost principlalul  om care a dat ideea folosirii nepotului său Miloş la o continuare a înscăunării  lui Mihnea Voda , în continuare în Ţara Românească ?

 

 

 

·              Dece a întârziat aşa îndelung casătoria lui Mihnea cu soţia sa ( de la 1577 la anul 1582 ?

·              Care este situaţia chihlimbarului din Colti, după ctitoria bisericii din Aluniş cu moşia Aluniş, dăruită bisericii satului (1578) .

·              A fost mina de Chihlimbar un mijloc de trai,(de”depunere sigură”) pentru şi prin Aşezările Rupestre tradiţionale ?

·              Dece s-a ctitorit Biserica din Aluniş cu o danie cuprinzând pietre de chihlimbar (uşiţele împodobite cu aceste pietre, dăruite odată cu  moşia) .

·              Dece s-a mutat din Palatul întărit din Buda Crăciuneşti în Lapoş ,în a doua parte a vieţii Doamna Neaga ?

·              A folosit calea Chihlimbarului către occident şi mai ales a Curţii împăratului Rudolf, de către Mihai Viteazu , bătăliile de început ( prima la Joseni si a doua a batalie… ) trecând pe lângă Cislău, şi folosirea intrării în Transilivania, aproape de Braşov .

·              Visul de Unire rămânând şi la umaşul său domnitorul Radu Mihnea care a reuşit tocmai în 1623 sŕ aibă controlul Uniri Moldovei şi a Ţării Româneşti sub aceiaşi familie ( Muntenia domnitor Radu Mihnea şi domnitorul Molodovei Alexandru Coconul ,fiul său ) .

·              S-a recurs mai departe la plata harciului ( tot prin Chihlimbar ) ?

 

 

                                                     @