A FI ÎN PRAGUL  UNEI CĂLĂUZE ŞTIINŢIFICE NOI DE ABORDARE A GENETICII DEZVOLTĂRII : « PRAGUL UNEI GENETICI DE CURGERE SANGUINĂ, UN FREAMĂT AL  PARAMETRILOR DE CURGERE NUTRIŢIONALĂ A SÂNGELUI – NĂSCĂTOR DE ENERGIE ! »

 

 

Trebuiesc puse câteva jaloane,în ordinea firească dar şi pentru sublinierea ideaţiei,şi provocarea desţelenirii sale . Astfel mergem ca să ajungem (sic !) spre PLEXURILE CORIODE VENTRICULARE, GLANDE ENDOCRINE ARHAICE ,dar de însemnătate a patologiei generale şi astăzi:

 

 

Lumea embrionară, iniţială  se exprimă prin :

 

 

·               Lumea celor trei vezicule cerebrale iniţiale :prosencephal, mesencephal şi metencephalul de la  rombencephal.

 

·               Vascularizaţia acestor vezicule făcute prin tiparul plexurilor coroide şi a pânzelor choriodiene de origină.

 

·               Provenienţa plexurilor coroide : originea şi sursa de debitare,

 

·               Fiziologia curgerii lichidiene, supunerea la legile Vaselor comunicante, orificiile lor tradiţionale de comunicare.

 

 

Cele două etape de creştere a embrionului cu un numar fix de vezicule : trei ( prima perioadă ) şi cinci (a doua perioadă ).

 

·               Rolul general al plexurilor coroidiene. :

 

·               Categoria plutirii libere vreme de 6-7 luni şi apoi urmează dezvoltarea pereţilor vezicii şi popularea cu elemente  arhitecturale encefalice la Ventriculul doi, telencefalul hemisferelor cerebrale. Rolul plexurilor coroideiene în formarea arhitecturii encefalice. Diencefalul cel mai nou realizat faţă de hemisferele fronto-occipitale ,şi metencefalul  cu cerebelul său,

 

·               Categoria asigurării unei creşteri compacte şi asiguratorii a multitudinilor de nuclei ai segmentului cerebral : Ventricolul trei la Diencefal.

 

Şi categoria unei dezvoltări iniţiate mai târziu la  nivelul ventricolului patru : pe metencefal la graniţa cu  – mielencefalul, asigura creşterea cerebelului şi dezvoltării medulare pe formaţiunile cordoanelor sale (neurologice).


La ventricolul patru situarea sa : se comportă asemănător cu cea a ventricolului doi lateral, dar este mai scurtă perioada de flotare liberă, ( numai de circa 2,5 luni,.. înainte de formarea arhitecturii sale ! )

 

 

@@

 

 

 

MERGÎND SPRE RĂDĂCINILE SISTEMELOR BIOLOGICE :

 

 

Pentru a avea o cât mai mare  desfăşurare  plauzibilă a acestei descrieri care ţine de spectaculosul  cercetării arhitecturale şi fiziologice, Să strângem categoriile de concepte care trebuiesc neapărat însumate.

 

   Ele sânt :

 

·               Conţinătorul Tubular circulator al vaselor (1) ,

 

·               Fiziologia sa  de conţinător (2) : rezervor, înlesneşte circulaţia,dă un gradient al său în timp, este însumat la teritoriul său  atât local cât şi diversificat la structurile pe care le deserveşte,

 

 

·               Legăturile –semnal ale sale de semnalizare fiziologică (semnal energetic)(3),

 

·               Arhitectura sa creată de evoluţie şi care deserveşte fiziologia sa (4) ,

 

 

·               Însumarea resurselor informaţionale (5) : de comunicare , informare şi legatură(non chimică )dar şi pseudo genetică arhaică(forţa genomului energetic).

 

·               Legea hotarnică arhaică de Repetabilitate biologică (6) ca Preluarea sintagmei de Genetică energetică holistică –fractală (6)  şi asemeni

 

 

·               Jocului activ al semnalului Forţei declanşatoare a Energiei de desvoltare Fractală (7) : fond de formă şi risc de însumare a Uniunii viabile a Fondului corporal-arhitectural cu fiziologia formei însufleţite,

 

 

·                Logica viului o Genetică fractală armonioasă între viu şi amorf (8)

 

 

·               Genetica fractală formatoare este Graniţa construcţiei viabile şi crescătoare ca « de folosinţă a deşteptării energiei viului »(9) în dezvoltarea duplicării  sau a procreerii de forme asemănătoare sau similare.

 

·               Conţinutul său lichidian organic - sânge(10) şi

 

·                Regulile sale dirijate de Forma umplută (11) : lichid simplu –filtrat , sau sânge,

 

·                «Sângele în mişcare»: Potenţatorul şi manifestantul energieiei viului(12)

 

·               Semnalul său de ‘Funcţiune – aprindere’ (13) declanşatorul reacţiei de « Înscriere constructivă » dar şi Genetica ‘precisă de Asamblare’(13)

 

·               Cursul constructiv genetic al asamblarii si trezirii functiilor fiziologice(14) :

 

·               Rolul Absorbţiei sau inerţiei de Anihilare – atrofiere în declanşarea Ştergerii simetriei de Creştere organică şi vasculară(15),Cu atingerea

  ( schimbarea ) funcţiilor corporale, sau cu ştergerea unor functii(15)

 

 

 

                                                             @

 

 

 

    OBSERVAŢII :

   datorate aspectului de funcţie  şi de Alcătuire prin dezvoltare şi pentru dezvoltare :

 

 

·                  Axarea pe ingredientele anatomice care reies din forma şi modalitatea de irigiaţie timpurie şi apoi în timp (a).

 

·                  Timpul declanşării pe etape a irigării principale şi secundare(b).

 

 

·                  Contactul cu arhitectura găzduită de conţinătorul osos şi meningean (c).

 

·                  Factorii fiziologici şi fizicii ai Presiunii circulatorii arteriale ( la un moment dat venoase,cu rol arterial ) ,rolul schimbării Cantităţii şi a  efectelor care duc la creşterea susţinută prin contactul normal faţă de cuibărirea (sângelui !) în structuri asigurate libere şi protejate (e).

 

 

·                  Rolul Creşterii pe etape  şi concomitenţa  dezvoltării structurilor !, la  diferite nivele ale ventricolului III,Ventricolului II sau IV (f).

 

 

·                  Fazele funcţionarii la diferitele ventricule , asigurarea dezvoltării diencefalului, cerebelului,si a emisferelor cerebrale (g),aspectul preluării irigaţiei timpurii cu satisfacerea dezvoltării în faza recentă (vezi diencefalul,cu mult anterior emisferelor telencefalice , şi pe locul doi cerebelul din metencefal )

 

·                  Depistarea normală a hărţii energetice a ventricolilor II laterali,în diferite perioade (h).

 

 

·                  Perioada singurătăţii timpurii, rămasă fixă  şi lung timp a ventricolului III, şi a ventricolului II (i).

 

 

 

·                  Rolul indiscutabil Glandular Endocrin al Plexurilor choroide, (j) şi

 

·                   Revenirea la sintagma Funcţionalităţii Endocrine Arhaice : « orice alcătuire canaliculară vasculară importantă trebuie considerată ca o glandă endocrină accesorie sau nu ,manifestată energetic » ,exemple : sistemul portal hepatic – contributia  sa, Carotida internă embrionară evident, venele viteline embrionare , vasele pelvine ( k)

 

·                  Există o ştafetă glandulară endocrină predată după un anumit Timp ; prin ştergerea sau translarea  la o altă alcătuire anatomică, vezi de la Tubul cardiac primitiv la cord, de la prosencefalul disjunct în timp la Diencefal şi tărziu la Hemisferele  Telencefalului ( l )

 

·                  Faza alcătuiri timpurii ,şi rămasă aproape neschimbată la Glandele endocrine  peri-faringiene ( ! ), sau neurologic endocrine, în trecerea de la câmpul embrionar prenatal la adult ( talamus, hipotalamus, hipofiza ), (m)

 

 

 

·                  Alcătuirea lor şi prin asocierea unei Schiţe Vasculare circulatorii

( Formatoare energetice, sau de Înştiinţare enregetică ) foarte  abundente, nelegată neapărat de secreţia glandulară, Existând posibil şi o Conexiune energetică arhaică instantanee şi fără conotaţii chimice – enzimatice de modulatori, sau de  neuro-modulatori (n).

 

·                  Tipurile Formatoare de stimuli energetici ,rolul lor, apariţia lor, consumarea etapei de dezvoltare şi de funcţionare ca Genom Genetic,trecerea de la inscripţionarea modernă tardivă : prin A.D.N. cromozomial, la etapa mai veche ( câteodată regresivă ) de Genom Alcătuit şi funcţional Energetic sau de curgere sanguină : «Genomul CURGERII SANGUINE»,sau “Genomul Parametrilor de curgere sanguină (o).

 

 

·                  GENOMUL CURGERII SANGUINE, sau a Parametrilor de curgere (p).

 

 

·                  Curgerea sanguină o receptare a înscrierii anatomice  pe o fază de Genetică Necromozomială,  de modificare : de Debit, plus Extinderea volumului şi creşterea Nutriţiei, şi a vitezei de Jet (r) şi.. ( în fapt o genetică cvasi Mecanică,o adevărată înscriere a Mecanicităţii viului ) O ÎNSCRIPŢIONARE MECANICĂ EMBRIONAR – TISULARĂ ,(termenul de Înscripţionare înlocuieşte Genetica !)

 

·                   A trezirii la funcţia consacrată mişcări adevărate în substituirea geneticii cromozomiale : o adevarată genetică – o INSCRIPŢIONARE a Curgerii Sanguine, esenţa esenţelor, Tiparul continuităţii vieţii (s).

 

 

·                  Sântem în pragul unei Geneticii de Curgere Sanguină : un Freamăt ( discret şi insesizabil, la sensibilitatea umană, ca o manifestare subliminară !) a parametrilor de Curgere Nutriţională dar şi de Umplerea Lichidiană a canalelor  : a creşterii şi dezvoltării local – generale  a Conţinătorilor circulanţi ca o arhitectură făcută să dezvolte dar şi să se întreţină ( ! ), şi care corespunde cerinţelor şi solicitărilor directe, « Se naşte pentru a naşte ! » O forţă similară cu forţa : « Cel care creşte în pântecul ce-l găzduieşte »  ! (t)

 

 

·                  A FI ÎN PRAGUL  UNEI CĂLĂUZE ŞTIINŢIFICE NOI DE ABORDARE A GENETICII DEZVOLTĂRII :

« PRAGUL UNEI GENETICI DE CURGERE SANGUINĂ( UN FREAMĂT AL     PARAMETRILOR DE CURGERE NUTRIŢIONALĂ DAR ŞI DE UMPLERE A CREŞTERII ŞI DEZVOLTĂRII »  local – generale  a conţinătorilor circulanţi ca o arhitectură făcută să dezvolte ,dar şi să se întreţină ), (u)

 

 

Toate aceste elemente sunt elemente născute pentru a servi Curgerea Sanguină care nu se poate desluşi decât ca insemnele deosebite ale Locului şi Modului în care se alcătuieşte viul şi Energia ( !) prin contribuţia Conţinutului şi Conţinătorului ca aspecte mecanice şi energetice, adică Născătoare Energetice,prin amprenta Canalului sau a ductului şi a proprietăţilor sângelui, ( născut viu) !

 

 

 

@

 

A ętre en la périmčtre de la génétique nouvelle, La génétique de Mouvemente liquidienne sanguine,une genetique archaique !