ŞUVOAIELE DE APE, COLECTATE DE SUB PIATRA DE CALCAR, DE PE DEALUL CETĂŢUIA DE LA CIOLANU : LÂNGĂ POIANA FEMEILOR.. CĂUTÂND ADUNAREA DEOPOTRIVĂ A BLOCURILOR DE CALCAR,..DUPĂ TEMEIUL CĂPĂTAT  LA STONEHEGE !

 

 

 

FRĂŢIA TRADIŢIEI  DINTRE  OM , APE, ŞI PIATRA DE CALCAR ÎN AŞEZAREA  ORTHODOXĂ NUMITĂ MÂNĂSTIREA CIOLANU,.. ÎNTEMEIATĂ CA AŞEZĂMÂNT  BISERICESC , CU DANIE,  DE CĂTRE DOAMNA  NEAGA DE CISLĂU.

 

 

 

 

   Dimensiuni aproape Urieşeşti cheamă pridvorul Aşezării  Mânăstirii Ciolanu, căutând adunarea deopotrivă a blocurilor de calcar, rămase Urme sculptate în Poiana  Cioplitorilor în calcar de Măgura, după temeiuri istorice si  a culturii dacice, ale sărbătorilor de solstiţiu ceresc,.. Solar,.. lângă Poiana femeilor..

 

Şi deasupra, lângă rădăcini omeneşti, de năzuinţe,.. blocurile cioplite de o generaţie de sculptori de vârste diferite,.. consacraţi de talentul lor sau năzuind către consacrare,.. cunoscând sensul adânc , sau răspunzând cu acuta lor sensibilitatea  artistică ,dar şi cetăţenească acestor  solicitări,..

 

.. Sculptorii români au  muncit aproape un deceniu, la ridicare unei  importante aşezări , putem să-i zicem rupestre, adăugănd acest epitet colorat,.. meritat alăturat Materialului de lucru: Piatra de calcar,..

 

.. Pentru că prin natura muncii lor aproape că trăiau în Schimnicie, şi îşi făceau biserică din piatra pe care se culcau,.. sau lângă care se rezemau osteniţi,.. căutând Sensul vorbirii,.. ascunse în lacătul de piatră,.. pe care trebuiau să îl elibereze.. desluşit .. silabă cu silabă !

 

 

..A meritat sensul deosebit ?,.. ca ţel al Lucrării.. asemănătoare cu un Stonehege românesc,..?!

 

A meritat morfologia artistică îmbrăcată în straie şi lucrătură românească ?,..cu numeroase trimiteri plastice moderne sau clasice,.. către personajele noastre istorice şi falnice din totdeauna : De la Burebista şi Decebal,.. la Mircea cel Bătrân, sau de la Mihai Viteazu, la Brâncoveanu,..

.. sau În locul meritat,.. ordonat aparte, necesar să populeze două poiene : Doamna Neaga,.. personaj cu merite deosebite pe Valea Buzăului,.. care apare de două ori în ipostaze şi sensuri diferite ca menire : una de Păstrătoare   a legilor de dăinuire, şi a doua ca Domnitoare a Ţării,.. ocrotitoare de neam.

 

 

.. Decorând cu prezenţa Sa,.. plină de merite religioase şi rumâneşti, pentru etape istorice furtunoase,.. de aşezare şi luptă,.. de multe ori greu de înţeles,.. pentru cei care nu pleacă de la judecata originilor străbunilor Săi !..

 

Simplu a fost : .. O Mare discretă Domnitoare,.. Doamnă Neaga de Cislău,din stirpea neamurilor sale de Goţi scandinavi din Scandza.. Mării Baltice, înrudită prin această augustă descendenţă,..cu mai toate Casele Domnitoare europene militare şi nobile…

 

..dar cu un sens simplu şi adăugat,.. în relaţie statornică cu locurile de pornire  ale  religiei şi cultului Dacic al Soarelui,.. frate cu cel din capătul.. celălalt al continentului,.. prezenţă, legătură mulţumitor evocată şi datorată semnului deosebit ales de mine, ca misteriosul Monument al neoliticului timpuriu de la Stonehege, din Salisbury Plein, Anglia,.. Simbol al unei culturi  europene a Pietrei,Bronzului..şi chiar a Fierului,..desăvârşit răspândită pe tot continentul !  

 

 

 

La fel de bogată şi adevărată şi la vechii autohtoni britanici,dar  şi la Gali, Celţi, ca  şi la Daci, Getti sau Goţii scandinavi, ..

..Cu toţi părinţii Menhirelor şi Dolmenelor de cult, presăraţi  în toată Europa, ca memento  a locurilor de cult a Soarelui la solstiţiu de vară,.. iarnă,.. aproape cu aceiaşi intensitate a cultului forţelor Naturii şi  a Soarelui ca în America Incaşă precolumbiană : din Anzi pînă în peninsula Yucatan,..aztecă şi maiaşă .

 

 

 

Trebuie să menţionăm că în  America precolumbiană, la nivelul cunoaşterii generale, de acum,..Se afla oraşul secret de la Machu Pichu, cu numeroasele sale amplasamente de terasă, oraş închis şi Sacru prin rostul său de Păstrător al memoriei  ritualice pre-columbiene , ..

 

.. Cu numeroşii săi monticuli mai răsăriţi , aşezaţi după o ordine tocmită, de locul de sosire la solstiţiu a primei Raze  de soare ,.. numind astfel monticulii dedicaţi celor trei  mari planete importante: Saturn, Uranus şi Jupiter,..

.. Ca nişte Regi Magi cosmici,..  gata să se aplece la închinarea  pruncului, Nou Născutul simbolizat,.. Ca primă rază de soare al Solstiţiului de vară, care se aşază vioi pe altarul sacru al Pruncului cel dintăi : ..ca şi Rege al cerurilor.. Isus,.. printre cei trei magi ,.. veniţi la închinăciune,

 

Aşa cunoaştem noi ca orthodocşi creştini, miracolele asemănătoare, aparţinînd  religiei incaşe,.. şi nu este nici-o impietate să recunoaştem la acelaşi timp, şi pe  aceiaşi planetă o transmutare,.. cu o descriere plauzibil asemănătoare,.. în alte civilizaţii.. locale .

 

 

 

Iată că în Zorii acelei zile sacre de solstiţiu,prima rază, de răsărit de Soare se aşază tocmai în vîrful Monticului care simbolizează locul de depunere al pruncului Nou Venit ( Altarul Pruncului ),.. iniţial de iarnă şi deplin de vară, el este asistat de ceilalţi trei monticuli Veghetori,.. definiţi de energia  felurită a personajelor lor.

 

..Maniera astronomică prin care era redat Misterul ceresc,..  al cursului planetelor, ducea la dezlegarea :

 

.. A ceea ce  a fost de curînd,.. şi ce va fi predestinat în timpul curând,.. sau mai îndelungat,..să Apară : ..sub haruspiciile -auspiciile Neamurilor Omeneşti, ..planetele mai mici şi mai rapide: Venus şi Mercur erau mijlocitori de seamă ai evenimentului,..sau chiar giranţi înlocuitori a unor magi care lipseau (dintre cei numiţi de drept) ,..

 

..în care Luna era o grijulie pre-născătoare, o Purtătoare aleasă,..ca Ocrotitoare de noapte,.. a simbolului socotit piatra Destinului,.. Nodul Nord de pe Cer,.. un fel de Mic Christos : ..nenăscut, şi protejat,.. luat de la tatăţ său Soarele şi dus  de Lună , pentru a se naşte în ziua următoare din Nou,..

 

.. Momentul Solstiţiului de Vară sau iarnă.. Are singularitatea sa,.. Prin faptul că el porneşte de fapt Ciclul Naşterii faţă de harta cerească,..a planetelor solare şi a cerului cosmic !.. Porneşte alăturat Dinamicii Cosmice şi aduce influenţa Sa .

 

 

.. Miracole repetate de An cu an, la înţelegerea repetată a practicilor de civilizaţie,.. îngăduite de puternicii continentelor,.. hotărâţii de vremuri  !

 

Şi atunci când este dorită ştergera Lor istorică ?!,..

 

 

Rămîn pietre enigmatice,.. vizitate de privitori, care sunt sortiţi să înţeleagă prea puţin din rostul hainelor istoriei, .. de expresie omenească religioasă, şi ţinute minte,.. numai prin perfecţiunea interpretării Miraculosului Prunc,.. al Tatălui şi al Mamei sale,.. Fecioara, purtătoare,… sau cea care va grijii ..de alăptare şi creştere,.. Aşteptând îngrijorată sacrificiul care ..va veni, pentru Fiul Său !,.. pentru că aşa ..este prezis !.

 

 

 

Şi coborâm din Machu Pichu,deosebitul oraş pe terase al  Anzilor,.. pe ţârmul britanic cu 2900 de ani Înaintea naşterii lui Christos,.. şi ne aşezăm la Stonehenge,.. unde se socoate avizat,.. că suntem în faţa unui fenomenal abac ceresc astronomic,.. un calculator Astronomic ,.. cu îmbunătăţiri repetate, tot cam la 500 de ani de perioade de îmbunătăţiri,.. urmărind dorinţa religioşilor cratori ,..de a fi din treaptă în treaptă mai expliciţi,.. şi mai aproape de exactele calcule de astro - fizică aplicată ..

 

 

 

… Ca acest Observator Astral,.. să fie înţeles cu menirea sa adâncă de veghetor şi mare memento secular şi milenar,.. produs  în perioada  neoliticului timpuriu , .. în diferite variante asemănătoare peste tot unde oamenii erau ajunşi la înţelegerea cosmică a rezultatului prefacerilor Naturii,..

 

..Care trebuie luate cu grijă în seamă,.. şi ocrotite !..pentru a se realiza cu măiestrie Echilibrul dintre forţele Naturi terestre şi Locale !,.. şi schimbările Cereşti mai apropiate,.. ale Atmosferei.. sau mai depărtate  ale Cerului,.. purtător de planete, stele şi sori…

 

.. Ceas de previziuni,.. ceas de acomodare şi de ajustare energetică,.. prin coordonarea forţei cunoştinţelor Umane, cu năclăiala Puterii,..care de multe ori vâsleşte Deocheat,.. după ureche,.. lăsând altor forţe umane ..periferice, datoria de strajă a Drumului drept pentru Specia Umană,.. îndemnată mereu   matematic,.. la greşeli,.. de apreciere în secole.. şi generaţii..

 

 

 

Dar Omul este sortit tuturor felurilor de Greşeli,.. în Alegerile sale !.. ca şi în alergarea Sa nedumerită, şi grabnică, cu tendinţa manifestată deseori, de

a-şi părăsi culcuşul,.. care i se pare mereu vechi şi dărămat !,..

 

.. pentru zorzoane lucitoare,..care au beneficiul necunoaşterii,ca de la sălbatec ..la sălbatec : oglinzi sau mărgele nefolositoare,.. ca explozii în cascadă sau incendii cutremurătoare, împotriva aproapelui ,.. sau a omului prea puţin .. cunoscut !

 

 

 

Ce aduce  ca Noutate Aşezarea sacerdotală şi de calculator astronomic,.. model crucial al tinereţii  structurilor sociale umane,.. în contactul lor perpetuu cu Natura şi mersul planetelor,..şi mai departe al Galaxiei ?..

 

Cum se face previziunea matematică şi corecţia omenească la Scara indivizilor?

.. Purtători .. de propulsoare de pietre şi săgeţi..

 

 

 

Se Face ,.. totuşi se face ! , cu două condiţii : să fie o cale liberă pentru cunoaşterea dirijată de minţi sprintene şi deschise,.. Visului şi observaţiei,..

 

.. Şi aceaste calităţi să fie reunite,.. de o potriveală de mileniu.. să fie sprijinită cu obstinaţie măcar de un singur grup uman de putere,..Vizionar de sacrificiu, .. doritor totuşi să încerce,..

 

 Sprijinit mai ales,şi de grupul oamenilor în stare să treacă la aplicaţia practică ..ca exemplu : Columb şi marinarii săi.. stimulaţi de Regina Isabela a Spaniei ! .. Şi la toate popoarele au existat aievea astfel de exemple !..

 

 

 

Legătura poienii Dacice, sau Daco-Getice de la Mânăstirea Ciolanu cu observatorul cosmic şi astro-fizic .. de prezicere  de la Stonehege:

 

 

La Stonehege pe o aşezare plată de relief au fost făcute două valuri circulare , cu un un şanţ minim între aceste valuri de pământ şi în interiorul lor au fost depuse ,.. în mai multe rânduri, blocuri mari  : uriaşe,.. si de dimensiuni mai medii, de  pietre de calcar albe si altele albastre (vinete), mai dure (rhyolit, dolerit ..vulcanice).

 

 Toţi aceştia erau megaliţi, care descriau un ansamblu central ca o potcoavă,.. sau scară de călărit,.. ei asigurau mecanismul trecerii Soarelui printre pietrele megaliţilor spre a cădea pe un Altar interior : acea piatră a altarului pruncului,  .. ca Rege - soare al cerului la orele solstiţiului,de la Machu Pichu,.. Cetatea şi oraşul secret şi sfânt ! al Pre columbienilor din Anzi ( Incaşi ).

 

Potcoava de megaliţi de 6 metri înălţime şi 50 de tone , era  zăbrelită de aşezarea spre faţa sa ,.. recte la capătul picioarelor scăriţei de câteva pietre verticale , rărite şi mai scunde ,dar având un antablament de prindere circular ( semicircular ) sub formă de triglife. Şi în interiorul potcoavei erau aşezate mici borne de piatră albastră, care uşurau aplicarea  calendarului  lunar de 27,5 zile-nopţi şi coordonarea sa cu acel calendar solar zilnic, inegal ca număr, pentru lunile zodiacale.. 

 

 

..Ansamblul acesta era ocolit de două cercuri de pietre borne,  de mai mici dimensiuni, care desenau un cerc cu diametru cu raza variabilă  primul spre potcoavă ..de 21de metri  şi al doilea mai exterior,în larg de 3o metri,

 

.. Cercul celor două valuri avea  un  diametru cu raza de 62 de metri era şi el mărginit în plus,de alt cerc imediat interior,..de un alt şir de pietre concentrice .. de tip borne mici,.. la căpătăiul  gropilor mormintelor Audrey.

 

 Trebuie spus că aceste siruri concentrice de pietre mari şi borne de la Stonehege ,aveau  şi alte pietre mai mici decât uriaşii dolmiţi sau menhire, şi aveau o poziţie privilegiată şi fixă : la fiecare monticul, din cei doi, aflaţi unul la  Nord-nord-Vest şi altul  Sud (sud Est ) ,.. era ornat fiecare cu o piatră mai mare , (dar mai mică însă  decât un  menhir ), Piatra şi monticulul din nord –vest beneficia şi de lucrări de acoperire,..  un acoperiş din stâlpi de lemn, şi având prin preajamă chiar şi bănci, sau gropi căptuşite cu stâlpi de lemn, necesare funcţiilor sale de Poartă de Amintire a Ocrotitorilor ( socotite se pare ca Oameni  sau Mame ocrotitoare, prin lucrările lor .. rămase bine înscrise în memoria colectivităţii ).. Aceşti monticuli beneficiau fiecare de o ieşire în valul dublu circular de pămînt ,ieşire la Vest şi ieşire la Sud

 

Existau şi două pietre cu rol special una aflată la Est ,din direcţia căreia apărea prima rază de soare a solstiţiului de vară, şi cealaltă în direcţia opusă , la  Vest, unde apunea Soarele,  ea se afla la cele două deschideri de ieşire prin vestul incintei, mai  jos de monticulul nord-nord- vestic,de semnalat că planul diagonalei care unea aceste două puncte de răsărit şi apus a soarelui,.. se afla cu planul celor două pietre de pe cele două monticule ,.. într-o poziţie similară crucii Sfântului Andrei, cu deosebite valenţe sacramentale…

 

de  o piatră semn a locului de venirea razei de soare la solstiţiu, deci semnul Ridicării Soarelui şi lângă el mai jos

 

Valul înconjurător avea câteva deschideri fixe si speciale : una la orele 2 sau 3  (indicaţia obligatorie de ceas ) aceaste Era marea poarta Nordică a Drumului de Intrare în incintă, şi se afla 40- 45 de grade la Nord -est  ,..  altă deschidere se afla   însemnată de poziţia Sud   cu o mică movilă,.. un monticul sudic,.. care  se afla spre direcţia orei 6 unde erau depuse sacrificiile (posibil umane),.. sau eroii ,..plecaţi prin moartea lor să comunice cu zeii, această ieşire ducea spre partea  mai largă a Poienii Femeilor, care se ocupau probabil ca martore de spus meritele celor deveniţi solii zeilor, prin sacrificiu ,o a treia deschidere dublă se afla la Vest centrată spre ora 9 şi era Deschiderea celor care ajungeau la o vârstă  îndelungată , fiind socotiţi protectorii şi Păstrătorii, Ocrotitori ai Rosturilor de Neam..

 

 

 

Aleea de Intrare a procesiunii era însemnată de un megalit uriaş,.. care era numit de cercetători ca piatra de Talon (heel stone), ( adică a călcăiului ), aceasta era ca o vamă a deschiderii în incintă..şi avea mai spre interior, la mică distanţă,..un alt megalit socotit un Altar de Sacrificiu şi mai în interior alţi doi mici megaliţi strânşi apropriaţi ( ca tabelele de legi ale lui Solomon, şi poate cu un rol de vestire  Legiuită asemănătoare ),…

 

Astfel soarele pătrundea neinvitat ,.. dar aşteptat din Est , străbatea  punţile  scăriţei de şea,.. şi cădea fix prin crăpătura unor megaliţi potriviţi special, extrem de precis matematic şi astronomic căzînd pe altarul ( actualmente căzut )  al Pruncului Soare, semnul Cercetării : ..a  Alcătuirii perfecte ,..Şi al Fertilităţii Ajunse,..

 

 

.. Ca şi la Ansamblul de monticuli de la Machu Pichu,în ansamblul de la Stonehege  erau şi Gardieni de Închinăciune  printre pietrele menhire ale potcoavei  care erau socotiţi  ..ca  Reprezentanţii Magilor : Saturn, Uranus şi Jupiter,.. ele erau  aşteptate şi găsite în dreptul lor, în staţionare Fixă

( aproape ) pe cer, fiind mari planete grele..  Dar puteau fi înlocuite în cazul întârzierii  Lor,.. în acest rol astral: de către planetele .. Marte sau Mercur .

 

 

Citirea felului Sosirii lor (a Planetelor),calitatea personajelor de Mag,..în sensul de Mari Asistenţi,Conjuncţiile lor, pozitia şi magnitudinea  Lunii sau aspectul vegetaţiei ca şi alte semne naturale : vegetale sau meteorologice ;  calitatea vântului şi a ploii,.. prezenţa Norilor,.. prezenţa fulgerului sau a trăznetului, .. aspectul poamelor ..şi a unor plante,.. ÎNLESNEAU citirea  unor preziceri generale,

.. La fel ca şi aspectul gestului de sacrificiu,.. sau auspiciile citirii organelor  sacrificate,.. mişcarea  zburătoarelor sau animalelor pe cer şi pe pămînt, libere după voinţa lor,.. sau aduse în coşuri şi eliberate la momentul astral : Unde poposeau ?,.. cine le elibera ?,…

 

Erau toate.. abecedarul,.. semnelor de previziune .

 

 

Se spune că în acestă incintă se adunau Juzii triburilor sau Trimişii lor de reprezentare, Familia regală, şi Sacerdoţii, alţi invitaţi ,.. restul poporului,..

 

 

.. Ei primeau Procesiunea care venea din Nord,.. pe calea sacră de pornire a veştilor de interes major,..

 

 

.. În funcţie de cele hotărâte,.. şi  de sacrificile făcute, .. erau  încredinţate,.. aceste  fiinţe purtătoare de veşti către zei,..femeilor sacerdot,.. şi erau purtate.. în alai către locul special din Calea de ieşire spre Sud,.. care coincidea cu locul monticului - mamelon postat  la  deschiderea ( comunicarea ) din Sud, aflat şi la Stonehege,..alături de Mormintele Tribale,.. menţionate ca gropile Audrey ( descoperitorul lor )

 

.. Iar dacă erau  Personaje de Amintit ( care trebuiau ţinute  minte ),.. pentru marile lor merite  de Ocrotitoare pentru obşte,.. dar aparţineau trecutului , şi pentru care toţi  cei aflaţi de faţă ..erau în cucernică mândrie ,.. Erau aşezaţi la Vest,.. lîngă Locul  Cucerniciei Faţă de Ocrotitori sau Ocrotitoare,.. Păstrătorii Legilor de Dăinuire a Neamurilor,.. aflat la cele două ieşiri din Vest

 

Bravii Conducători erau adunaţi la nord lângă calea Intrării în incintă pe monticulul lor,.. Acolo li se aducea în permanenţă saluturi de recunoştinţă, ce erau rezervate numai acelor Eroi viteji,..  care prin acţiunea lor au însemnat ceva mult mai  mult şi decisiv,.. pentru obştea tribală şi socială , prin faptele lor unice : Descălecători de ţară cu Preţul vieţii…

 

 

Din punct de vedere funcţional s-a avut grijă , mai mult sau mai puţin frumos, să se reprezinte cât mai exact elementele  care asigură spaţiul de trecere al simbolului de primire a razei de Soare la Solstiţiu, poarta de intrare a soarelui si Altarul Pruncului,şi desigur că ele se găsesc reprezentate prin forme  cioplite abstract , dar în stare  ca să sugereze elementul esenţial ,.. deşi această sugestie este mai anecdotică , sau pare că este ieşită din basme culte,cu enigme pregătite unor personaje  mai tinere,..şi aceasta nu ajută la uşurarea descifrării, găsim un simbol  de două cuve trapezoidale ,..suprapuse care simbolizează orificiul de intrare solar al Razelor de lumină,apoi altarul asezat central ,sub forma unor elipsoidale suprafeţe prelungi ca nişte foi de lalele desfăcute pentru primirea maternă a soarelui,acest altar are în jur câteva sculpturi non-figurative care simbolizează îndeletnicirile anecdotice de spălare a pruncului,cu aspect de cadă de eblouţie,..

 

 

..Drumul razei solare  se continuă spre direcţia Est ajungând la reprezentarea Doamnei Neaga despre care am mai vorbit ( prima reprezentare ),Se trece pe lângă Magi, se trece pe lângă Grupul numeros al eroilor domnitori din cercul Nord –estic,.. ocolind mai jos  un taluz,..  acoperit cu  un mare capac  asfaltat,.. care sugerează fie un soare de andezit , fie o incintă specială ,ca o mică estradă de privit,..sensul său poate fi legat de diverse presupuneri tehnice:fie de rostul practic al apariţiei sale,fie de ceea ce înlesneşte sau ce ascunde..pe plan de morfologie a poienii,..

 

..Pentru că dorinţa de a se reveni a dăunat destul de supărător pentru mesajul iniţial,.. şi abundenţa de mijloace de sugestie sculpturală crează o hazardată şaradă ,.. obligând de a medita dacă dificultăţile au existat din totdeauna prin relieful haotic iniţial al câmpieii Monumentului sculptural, sau se datorează micilor râpe făcute de mijloacele mecanice de transport,.. de asamblarea megaliţilor mereu reluată , şi repoziţionată, de unele infiltraţii în patul de calcar, de curgerea şuvoaielor de apă de  sfârşit  de iarnă şi de primăvară, şi chiar de mutarea obiectuală neautorizată .

 

Avem totuşi câteva date certe :

Ideea de asemănare cu  ansamblul de la Stonehege..

 

Identificarea  clară a elementelor de susţinere ale acestor idei:

 

Felul personajelor din compoziţia sculpturală !..

 

.. Şi faptul că a fost totuşi studiată modalitatea lor de poziţionare, anturajul simbolic,..elementele de susţinere compoziţională a personajelor, dar şi a obiectelor care se opreau la simbolul lor sacerdotal ,lucrativ..aproape ezoteric..

Tiparul de compoziţie ,.. potrivit istoriei poporului nostru :  Dorinţa de a realiza o măreaţă carte de privit artistic ,..dar şi în natură,.. a unei adevărate Columne a poporului român,.. reprezentare succintă a tuturor pagini de istorie de la Burebista, la  Mihai şi Brâncoveanu ..

.. Într-o poiană cu iarbă,.. la deal,.. sub un Munte   

 

Aşezarea lor grupată după sugestia funcţiilor imaginilor sculpturale,

Poziţia ansamblului sculptural faţă de Cetăţuie ( cetatea Daco –getă şi a Urieşilor ),.. şi faţă de Mânăstirea Ciolanu..

 

Prezenţa imaginii Doamnei Neaga alături de ctitoriile sale,.. dovezile de viaţă.

 

Orientarea după direcţia principală Nord – Sud,orientare crucială pentru acest amplasement ca şi amplasamentul Megalitic de la Stonehenge,..aici ..La Ciolanu prelungindu-se pe aliniamentele punct Nord Cetăţuia ..punct sud poiana femeilor,spre platoul Mânăstirii,.. şi dus dincolo de peisaj spre culmea Istriţei sau Pietroasei,dealul  a cărui punct sudic cade spre Aşezarea neolitică Daia ,după ce ocoleşte în Valea Haleş – Tisău  : mânăstirea Barbu la est şi la vest Cetatea mică a Doamnei Neaga .

  

Socotirea NECESARĂ A EXTINDERII poenilor dincolo de perimetru pentru a înlesni o vedere globală asupra  ansamblului istoric cerut şi al amplorii de răspuns  artistic întro varietate considerabilă

 

 

 

 

   @@

 

 

 Se va continua demersul prin descripţia a doua :

 

« STONEHEGE,..OGLINDA NATURALĂ A UNUI RELIEF IUBIT,CONTINUĂM SĂ UMBLĂM ÎN POIENILE CREATORILOR DE SCULPTURĂ :     « « « 

 

 

 

 

 

 

 

  A 01 Şuvoaiele de Ape, Colectate de sub piatra de Calcar, de la dealul Cetăţuia de la Ciolanu :