De l’atmosphere picturale de monaster de Ciolanow, ( Tisow-Niscow ), pres du BUZĂU.

 

 

ATMOSFERA PICTURALĂ  A PĂCII  CEREŞTI  DE LA MÂNĂSTIREA CIOLANU, UN LOCAŞ DE CULT ORTHODOX ALES DE STRĂBUNI CU DARURI DE PROFEŢIE ŞI DE ÎNCHINARE SLOBODĂ,… ŞI CONVENŢIA OAMENILOR, ACESTOR PLAIURI, CU NATURA ŞI DUMNEZEIREA.. DE PAZĂ STATORNICITĂ ,.. ( încă înainte de Christos ) .

 

 

 

Pe zi ce trece şi pentru foarte mulţi visitatori,.. lăcaşul mânăstirii Ciolanu capătă o covârşitoare rezonanţă :

 

Este un loc de pelerinaj la sfârşitul săptămânii, care umple sufletul  de momente înălţătoare de linişte, pace şi  de refugiu,.. într-o manieră extrem de benefică…

 

 

Chiar eu Capricornul solitar , am simţit marile valenţe benefice ale acestor aşezări : reconfortarea  spirituală şi dezlegarea monahicească a sufletului,.. recunoscută de foarte mult timp,.. spre noi oamenii ,totuşi atât de simţitori,

 

 

Şi nu este de mirare ,..

Sosesc vârstele,.. treptat ,..

Care îşi arată înţelegerea lor , în felul cel mai simplu : 

 

..ca adeziunea tineretului şi  a micilor copii, şi o înţelegem

Şi pe a celor bătrâni sau suferinzi,

Puterile de tămăduire diverse, ale bolilor trupeşti sau sufleteşti sunt recunoscute..

 

 

 

Dar trebuie accentuată latura tămăduirilor secrete făcute nu numai de  toţi preoţii,.. dar şi latura , deloc lipsită a puterii cereşti !,.. mai ales ..şi prin influenţele sale  asupra  Naturii ! ,.. APLECARE deliberată, prin desfacerea Timpurilor,.. sau desfacerea Cerurilor,.. De minunată Vestire !

 

 

Desluşit de paşnică AICEA,.. şi purtătoare a unor  relaţii Om - animalele necuvântătoare ale pădurilor, din jur…

Care este la fel de benefică ,..

 

 

Ea exprimând un mare adevăr :

 

La Mânăstirea Ciolanu şi peisajul, şi clima , şi vieţuitoarele vindecă,.. şi au cu toatele un rol de izbăvire miraculoasă.. !

 

 

Dar dacă trebuie să reamintim  izvoarele tămăduitoare,..paşnice locaşuri sau cufundate în meritul lor duhovnicesc de ape sfinţite.. SPUNEM :

 

 

.. Cu toatele stau de dreaptă mărturie :

.. aici este stabilit şi înfiinţat,de mult !

 

 

..Un loc de izbăvire,..de uşurare !,.. Care simţită monahiceasc, sau organizat .. încorporat,..  simţită de mireni ca înduioşător  de paşnică şi miloasă, .. Simţită  şi de animalele pustiei de codru, sau de imaşuri,.. desigur că la fel,.. doar ele stau de pază în jur,.. sau numai Stau ..veghetorii ! şi folositorii ţarinelor de afară,.. şi din-lăuntru ..mânastrireştei Aşezări.

 

 

 

Ca o atmosferă de pace generală :

De liniştire a pornirilor de hrană,..

 

Aicea nu se răpeşte de pe ram !,..

.. decât  ce astămpără o foame deja  de încercată , şi din ziua trecută rămasă !,..

 

Şi desigur că răpitorii mărunţi sau mai tari în oase,..

Se roagă de iertarea păcatelor,.. după făptuirea jertfei,.. !

 

 

Aproape că Ei cei răpiţi şi chiar răpitorii nu-şi dau seama că îngerii lor , personali,.. sau..paznicii cerurilor.. numiţi !,..

 

..Ei !...le stau în preajmă,.. şi opresc accentele de îndestulare cu belşugul , datorat  celor mici şi mărunţi.. cu frică de Dumnezeu !

 

 

 

Este o mişcare monahică generală ,.. se dau pilde,  şi  se fac apărute gânduri de renunţare sau de părere de rău,..sau se scot  de la urmărire Faptele care trebuiau să vină,.. şi care prisosesc socotelilor ţinute de Maica Precistă ,.. sau de Sfântul Anton, sau sfânta Pareschiva, sau de Cei doi Mari Arhangheli : Mihail şi Gabriel..

 

Şi nu trebuie să- l uităm cu aceste pricini şi pe Sfântul Sava Gotul,.. Mucenicul Buzăului din veacuri, patron al acestor dealuri şi câmpii atât de blânde !..

 

 

 

Toţi fiind păstori de suflet ,..sau de suflete ,..cum au catolicii pe sfântul lor  Francisc de Asissi, sau Fra Augustus dominicanul,.. care vorbesc graiul animalelor şi se înţeleg cu acestea ,cu mare  uşurinţă !…

 

 

 

Este o păşire uşurată spre alăturare,.. într – un decor idilic, o revenire spre imagine câmpiilor Elyzee ,.. spre  o mai vechea comportare prielnică faptelor bune : O grădină Eden,.. asemeni unui Paradis,..care este aproape de noi..la îndemână.. Este un paradis al înţelegerii oamenilor cu natura ,.. spre fericirea bisericească  largă ,.. a unei adânci înţelegeri…

 

Şi stau  mişcat ,..cumionte cutremurat de atingerea atâtor fluturi albi şi albăstrui..şi a atingerii,.. alta !..  decât de văl,.. decât o mână,..

 

O atingere  sfinţită

 

 

.. Ca de veşminte de Sfinţi ,..ce  se plimbă nestingheriţi printre noi,.. purtându-şi cu toţi straiele,.. împodobite de dumenezeirea cea mai aleasă !

 

 

..Şi Ne mai dau prea Sfinţii o povaţă,..

Ne mai fac atenţi spre ceruri,..

Ne mai arată semne miraculoase,..dar care sunt atât de obişnuite,..

aceste Semne !..

 

 

Că lasă Urme de îndreptare,.. printre oameni !

 

.. Mesaje… mesaje cerului !

 

 

.. Aici mai vezi câte unul că se abţine de a-şi  mai întări dorinţa,de a mai căpăta !.. de la cel mai mic,.. doar câte puţin !.. un ascendent de moralitate : .. ‘mai ne la locul său’ ! ,..

 

..Sau pe altul care nu-şi mai părăseşte obiceiurile proaste,..şi mai ales păgubitoare pentru alte fiinţe din preajma lui,.. fie ele dobitoacele.. necuvântătoare, sau oameni cunoscuţi,.. sau stăini..

 

 

Sau mai vezi pe câte unul care îşi plânge  tăcut  fapta !.. trecută la răbojul vicleniei, lăcomiei, ticăloşiei, prea- curviei, sau chiar al omorului cu voie şi fără de voie,.. sau a altor vicii nedesluşite pe faţă,.. dar apăsătoare în culcuşul ţinerii de minte, a celorlalţi la-olaltă : Sfinţii cereşti şi.. necuvântătoarele,

 

 

.. cărora le pasă mai mult ca la oamenii şcoliţi.. căci cine este mai strâmtorat de nevoia de a suporta un om hain şi şchiop în purtările lui , decât bietul animal, care mai mult.. poate fugii şi niciodată destul de departe,.. de hainul purtător de două picioare,.. care singur  i-a spus : 

 

.. de acuma.. din aceste clipe ale cătării de ţintă,.. sau ale laţului de prins , ..tu îmi aparţii mie ca prins.. bicisnicule .. » nevoie de piele de Luat » !..

 

..Şi tot ce ai devine..numai al Meu,…

De azi  Este !.. şi..  de acuma !

 

 

 

va urma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 02 quatre  de l’atmosphere picturale de monaster Ciolanow :