CRESCĂTORIE DE CRAPI, ALĂTURI DE PETR-OSSA , O ENUMERARE ECOLOGICĂ, CU PRILEJURI  DE-A APOLOGIZA BALCANII, CA ŢINUTURI DE LEGĂTURĂ PERMANENTĂ CU LUMEA CONTINENTELOR ÎN MIŞCARE BIOLOGICĂ – POPULAŢIONALĂ  .

 

 

Motto:

Crescătorie de Crapi : o enumerare ecologică cu prilejuri de-a apologiza Balkanii ca ţinuturi de poveste, de legătură permanentă cu lumea continentelor în mişcare perpetuă, vârtej etnic de amestecare şi de formare  a  unor noi popoare din surplusuri omeneşti plecate mai departe, din calea suprapolpulării şi a pieirii prin înfometăre.

Povestea acestora valurilor de aşezare şi confruntare omenească, pe calea adunării de comportări şi a auto-construcţii etnice umane,prin adaosuri şi lipiri.. este asemănătoare cu povestea suprapopulării în mediile găzduite de apele deltei : lipiri şi aliaje biologice miraculoase provocate şi găzduite, ..sau care ţin mai ales de miracol : din două crengi uscate făcând o pădure de lăstari tineri ,mai rodnici şi mai performanţi, păstrând aievea calităţi care altfel s-ar pierde nerodite de vremea adversă .

 

 

 Crescătorie de Crapi,

 

 

..  Aşa au crescut toţi crapii simplii deveniţi bătrânii giganţi cu arboreturi de mustăţi, din această parte dosnică de lume, zăbrelită de ape, în mai multe sensuri de curgere, la vărsarea ei ferestruită în Danubiu , strecurată printre munţii catene în triunghiuri strâns alăturate !,.. iar din crapi simpli au ajuns cu timpul.. personaje urieşeşti de Poveste : ca Somnii, Păstrugile,Nisetrii şi Morunii.. de mai multe mii de kilograme, relicve  biologice istorice,..Unice corpuri la vârstă de bătâni,..preţ de câteva sute de ani,..dar harnici la puiet, pentru multe generaţii , de păstrat  .

 

 

..  Aşa au crescut toţi crapii simpli,.. deveniţi bătrâneii simpatici,şi îmbrăcaţi la negre surtuce,cu veste şi papioane peste cămăşi scrobite şi preţuiţi ..cu premiile dinastice, la Stockholm,

 

Veniţi anume tocmai din această potcoavă muntoasă balcanică,formată ca naştere chinuită  : ca un cosor de aur celtic sau galic,.. nimerit să împungă spre pustă,.. ca  o singură coroană aşezată deasupra Mării Negre, din această parte nu tocmai cunoscută de lume !.. Şi au ajuns cu timpul,..din crapii simpli : uriaşe umbre,de matahale numite : Nisetri,sau Moruni de Dunăre,.. cei bogaţi în icre, ca mâlul negru, noroios, ..

 

 Dar ..Ei sunt : tiparele inteligenţei biologice, ale unei  populaţii veşnice, ca un mâl inspirat şi creator,.. crescut din apele hrănitoare, printr-o conversie preţuită şi recunoscătoare,.. pusă la cale cu o reuşită deplină,.. determinată şi prevestitor de aşteptată !..

 

Ca  un Rod al pământului,..care s-a depăşit regeşte în lucrul Său, de Natură fertilă,..căutată ca scop fertilizator, ..mai ales la oameni !

 

Oamenii migraţiilor ! socotiţi năvălitori pedepsitori ai păcatelor pământene..

 

 

Există o cheie a inteligenţei la aceste migraţii,.. cunoscută mai ales de cine conduce rosturile ..vremurilor ! ..surprinzător din vechi,…

Mesaje numai din vechi orânduite, ..dar la preţ păstrate şi acuma !

 

 

 

Cheiea migraţiilor, ..cu rost cumpănit ,sau viforos,..dar schimbări de căuş de lume,.. cuib de regenerare, de cocă omenească.. Chowche – Coca zisă !.

 

 

..Numai  căldări de lucitoare adaosuri,.. de nestemate negre şi pure,..mici lucitoare  perle de cultură ancestrale, miezuri de mormoloci de peşte, rodul bogat al fertilelor pajişti şi văi din adâncurile acvatice ale Terei,.. cea bogată în oceanele de ape, din începuturile sale .. de Godwana !  

 

 

 

 

 

.. Aşa au crescut toţi crapii simplii deveniţi bătrânii giganţi, cu arboreturi de mustăţi, din această parte dosnică de lume !,.. şi din crapii simpli, au ajuns cu timpul Laţi Taleri tăioşi pe muchie, ..de argint,.. uriaşii de poveste : ca şi Nisetrul fălos, socotit calul cvadrigii moşului bărbos : zeul Neptun .

 

 

 

.. Dar după ce se alege aspectul de dosnic ..dominant ?

..după curgerea apei, după felul nămolului ?..

..după pacea împăcării naturale a omului cu lumea sa ?

 

..Îndiguită avansat cu răchită şi garduri de nuiele de sălcii sălbăticite, cu plauri plutitori, şi noduri de răgălii bătrâne de salcâmi ..înţepate de cioate de trestii, de un stânjen,..

 

 

.. Aşa cum firul de canal de apă, adus de Dunăre printre trestii, l-a învăţat singur: ce hram trebuie să poarte omul, de este ajuns faţă în faţă, cu natura fericită a pământului său, .. El Omul !..de poate să se simtă sieşi : simplu şi fără apăsare !,.. ca om de înţeles.. ,

 

şi cât de mlădiu trebuie să se încovoaie el,..ca şi trestia sau răchita, supusă aparent ..sau numai ..cât trebuie, apăsării ?!

 

..Fără a întrece elasticitatea şi rezistenţa vegetală !

 

 

 

..Se pleacă, numai uşurel.. pentru a nu se rupe în eforturi, ce mai de grabă se dovedesc nereuşite,numai după felul de citire al apelor :

 

 ..numai De la curgerea lor împământenită  ..mai departe” !

 

 

 

Balcani, Of ! ..Balcanii danubieni !..Un Nil călătorit de-o Deltă,..fără împietrirea adusă Timpului,.. de nisipul pustiei,.. aşezat obosit la aşteptat !,.. Nomen : El este pus ordonat, la o împotrivire meşteşugit de simplă : să curgă printre păduri de lemne şi cremene de coaste adunate vertical de-a dreptul, ca un gard repetat de-o presiune,pe măsură îngrădirii făcute de timpul pământean !..

 

 

El pregătit pe neştiute, la o continuă luptă de existenţă,programată în veci : de a împărţi tuturor : neaşteptaţilor, sau aşteptaţi .. Cei veniţi aici cu adresa dată : PetrOssa ! scria pe biletul, scump de drag, ..de călătorie de migrator : clasa economic – turist, eventual chiar cuceritor la jaf de e nevoie, .. apud PetrOssa !,.. adică.. Osul lung : fluier de femur al Bătrânului creştin Petru,ca Pod aşezat peste marele fluviu,.. Paznicul scoborât de Dumnezeul tuturor religiilor, pe pământ !

 

 

..Purtătorul de cheie la Moara veşnică a grădinii sfintei fecioare !Aceaste este singura adresă valabilă şi adevărată .dar neştiută de ascunsă ce este, de ritualul sacru..  Ritualul sortit ca o creangă de aur : la vârtejul Vieţii de la Dunărea de jos,..

 

 

 Era cunoscut  şi de scandinavi vechi,  asemenea  şi de hunii de Altai , China şi Koreea ..drept singurul mare loc de ajustare şi popas,..pentru a scoate de la loc sigur, de păstrare.. din rafturile sale,..cutii numai ascunse nedereticat, .. printre munţii întorşi cârlig  :

 

 

..Sertare pentru făina de grâu, şi păpuşoi,.. sau buturile de carne dulce de cornute felurite sau de peşte, şi tuturor însetaţilor vremii băuturi tari sau dulci, ..şi fâneţuri de iarba cailor neobosiţi ,din podgorii şi livezile mereu puse de mii de ani pe rod bogat !..

 

.. De se risipeşte lumea adunând, ..sau pierzându-se ! ..cu totul : ca neam de neam !, ..care  ajunge să crească  alungindu-se pe după deal Urieşeşte : de la deal întins la vale,.. în  câmpie largă , cât vezi cu ochii !

 

 

…Da ! locul avea numirea vremurilor :

De atât de mult se face, pe acest colţ de pământ,.. de mult  mai mult,.. rămâne neadunat şi putrezeşte pe câmp !,..

 

 

Ar trebui o mie de popoare ca  să vină atrase prin şiretlic : ca să adune aceste minunăţii de poame de pământ grădinăresc,..o modă care se cere repetată la altă scară şi numai când fie cămara ori este goală ,fie  când oamenii sau aşezat de-atâta vorbă ,.. obosiţi pe jos ,.. ca nisipul pustiei.

 

 

..se pleacă, mereu Balcanii dar numai uşurel.. pentru a nu se rupe în eforturi, ce mai de grabă se dovedesc nereuşite, numai după felul de citire al aplecărilor  de ape : ’ De la curgerea lor împământenită  ..mai departe ’ !

Legea curgerii lor rămâne scrisă , ca pe un coif de piatră de granit, cimentuit de sacerdoţi :

 

 

Şi apa de mai vine mai stă şi apoi fiind apă ! ..ea se mai duce mai-nainte, sau chiar se întoarce, nu este presată viforos de înălţimi  ..să curgă repede la vale,.. Are a alege, ce va socoate ?,.. sau ce va fi mai potrivit şi nu nevrednic, de potrivnic ! ..

 

 

.. Iar de-i potrivnic ceva  ce mişcă .. Apa !,.. ca şi Aerul la locurile deschise ?

 

 

.. Să se strecoare mlădios afară !

 

 

Un timp chiar fără a se dori să mişte !.. acolo unde ajunge neoprită,.. numai să stea repauzată !..sau mai bine zis rezemată!

 

 

 

Nimic nu înseamnă,..că va rămâne acolo împietrită, ..mai  de curând ?!,

va sta să asculte la chemarea.. de-un fel de semn,.. mai anumit ! ce-i este adresat ,..

 

 

 

Care poate,  îi va sosi cu vremea,.. la timpul său neştiut :

 

.. Să dea îndărât aceea, ce luase în posesie , decât ca acoperire de undă ..şi de apă scursă ,.. aproape de nevoie..

Golire ce nu este o durere de greşeală ! ..vezi bine ?!, ..

 

 

..Ci mai mult o joacă de tocmeală ! cu timpurile ,..

 

 

.. Un obicei împământenit prin toţi Balcanii şi mai ales simţit de cei care stau pe afară de ei.. şi habar nu au de cum se scrie teritoriul  cuprins de ape !.. an după an,.. şi uneori mai des.. după cum se adună apa din marginile ce se ridică, sau unele sunt udate mai vârtos  ..pe de lături !..

 

 

De sfaturi neostoite, prilej de întâlnire cu ai lui strămoşi ..necunoscuţi ! ,.. şi odată chiar şi cu ..bunicul său !

 

                                            **

 

 

 ..  Aşa au crescut toţi crapii simplii deveniţi bătrâneii simpatici, îmbrăcaţi la negre surtuce, cu veste , papion peste cămaşi scrobite şi preţuiţi ..cu premiile dinastice, la Stockholm, veniţi din această potcoavă muntoasă, ca un cosor de aur  celtic sau galic,.. aşezat împungând pusta ca o coroană deasupra Mării Negre, din această parte dosnică de lume !,.. şi din crapi simpli au ajuns cu timpul..uriaşi : ca şi Nisetrul şi Morunii.. bătâni de vârstă, cu multe generaţii în urmă,.. la preţ de câteva sute de ani !

 

..  Aşa au crescut cu  toţii crapii simpli.. Şi au devenit bătrânii cu gigante rădăcini de  arboreturi la mustăţi, din această parte dosnică de lume, zăbrelită de ape, în mai multe sensuri de curgere , la vărsarea ei ferestruită , de munţii catene în triunghi,!  .. şi din simplii muritori au ajuns cu timpul.. Nemuritorii uriaşi  ..simbol ai deltei !  

 

                                           * * *

 

 

 

@