CÂND NUCUL JUDECĂ IZVORUL CARE CURGE PERMANENT PRINTRE POIENELE DE LÂNGĂ CETĂŢUIE,..EL FACE OCOLUL VERII ŞI TOAMNEI TIMPURII.. AŞA SE JUDECĂ OBROCUL DE CU VREME..

 

 

 

Aşa se judecă obrocul de cu vreme :

Când nucul judecă izvorul, ce curge permanent printre poienele de lîngă Cetăţuie,.. el face ocolul verii şi toamnei timpurii..

 


El, Nucul,.. nu este indolent cum pare,.. Şi ia parte ca ocărmuitor la Judecata
Vremurilor..duse, de partea celor ce au pierdut puterea şi vlaga de a judeca creşterea firească a vieţii vegetale dintre poiene,..

Cu mirul în frunte,.. de creştin, ..

 

 

Atuncea când pe aici se scurseră neamuri multe, şi deosebite : de la greci şi bulgari ..şi bizantini,..ce aduseră drept solie :

 

 

 De mulţime de  sălcii mediteraneene,cu faţă lucioasă de frunziş, sau leandrii crescători ca mari tufişuri, aproape copăcet ca lustruit ..de-ncredere în slava crucii,..de la Chirstosul cel mai răstignit..pe lângă Naosul bisericii de mânăstire,..aşezată în poiana Femeilor, care ni se pare lucrul.. cel mai nimerit,..

 

Ca adaos al crucii ,peste oasele grămezi ,de amintire, aduse nimerit ca oasele străbune, dezgropate,.. de călugării : ca veghetori în toate cele lumeşti din depărtata vreme,.. şi îngropate iară toate la în loc,..deşi erau de urieşi ,..

 

 

..Vezi seama,..atâta le era lor portul,..obişnuit şi la luptă şi la nuntit,..cei aşezaţi pe aceste melaguri

 

 

 

Meleaguri de poveste..de Iliada,Odissea..ca lăgământuri de balade,..pomenite într-un istov de Homer,.. cel înavuţit de zei cu darul de a povestii isnoave despre Lumile cele vechi,.. la care luă parte şi vre-un dac sau Get,.. soldaţi aparte din grupul de frigieni ce duseră tot greul care căzuse..pe a lor Cetate

 

Hei !.. de-acuma ştim din ce ne tragem ca seminţe omeneşti.. de Urieşi !

 

 

 

De învăţarăm  despre Mari şi cucernice Sinoduri orthodoxe,.. care departe la Niceea au adus hotărâri dezbătute, cu străjnicie,.. în dreapta orodoxie,..de neamurile de arhireii, recomandaţi de Byzanţ, drept credincioşi la religia născută de pre Christos şi ai lui Apostoli vrednici,ce Maica sa o preaslăviră,.. şi drepţi ,.. şi statornici în credinţa lor,.. când hotărâră : că Dumnezeu este unul, asemenea cu Hristos fiul în toate,..şi egal,..şi mai apoi hotărârăinstrumentele de reprezentare sunt mai puternice şi egale cu reprezentarea crucii,.. adăugate peste izvoare de credinţă adâncă :  ..cu Icoanele cu feţe omeneşti, asemănătoare Lui Dumnezeu şi a lui Isus ,..ca şi a Maicii sale.. Maria,.. ca şi a celorlalţi sfinţi,..

 

..atuncea  venite chair …de la Dumnezeu şi Isus ,şi Maica Sa !

 

 

 Iar Duhul Sfânt o Cale lungă refăcu : ..caimbrăţişeze ierachia întreagă cu sufletul Dumnezeirii de neconfundat,şi ea rămase neschimbată !

 

..Aşa dorise pronia.. celor drepţi care îşi făcuseră culcuş prin Norii cereşti,.. alături de lună şi mândru Soare.. ca românesc alai de adâncă credinţă..

 

 

Ce rost este să pridvodeşti printre aceste amintiri legate despre credinţă, neamuri şi livezi de fructe,.. şi copacii mediteraneeni crescuţi, la Sfântul nostru Munte de aicea ?..De la Ciolanu..

 

 

 

Nu poţi afla de nu ţi se spune ,despicând bobul despre vremurile duse cu alai pentru unii,

Ce-s recunosc obârştea,..cu fior !

 

La intrarea acestei mânăstiri,atât de lesne aşezată lângă  Buzău,..în Calea Bucureşcilor,.. piedică de netrecut, rămasă .. oblu în calea Ta ..ca obligaţie de neam !,..

 

 

Cuminte cărturar de şcoală, şi poate şi ajuns,de vreme..chiar mare funcţionar de obşte ..la niscavai bănci sau ministere, funcţii priincioase de înavuţire , prielnică,.. care cere totuşi aducerea la socotirea  a celor zece porunci pe buchiseală,..pe degete de mână nefărămată,..neânsemnată  astfel ..de a diavolului  legământ de slujbă ?!

 

 

Livezile de meri galbeni şi roşii, de pruni şi nuci, fără asemănare, ne stau la toţi îndreptare,alături de pădurea de fagi,de pini şi de stejari fără asemănare,

 

 

Toţi altoiţi pe pridvorul cu sălcii şi leandrii şi trandafiri ornamentali,..petunii, nemţişoare,şi cavaleri bogaţi ! care se răsfată şi acum pe cerul întomnatec de mirosuri de verdeaţă alesă răscolită,..

 

..De scoborârea mai jos  a iubirii,.. decât se pune de cei negrădinari numai la vederea trandafirilor care sunt la intrare de toate culorile ,

..În ultima săptămână de sânta Marie mică,..iar acuma rămân rezemaţi de măcieşii umezi de mici ploi,..sau de umezeală, adusă de zorii darnici cu fumul de ceaţă de învelit acopărişuri lucitoare de tablă de argint, sau de roşii muri de piatră, sau  cei galbeni.. de calcar învechit !

 

 

Ce poate sta în cumpănă,.. imagini răsucite în vorbele.. temei de aristocraţi în devenire de al condeiului oase,.. sau plastice de pixuri colorate,.. care frunzăresc vorba în marea lor grabă ,de condeieri  cu slujbă de ziarişti,tocmiţi cu orasau chiar ,.. mai degrabă netocmiţi.. ?

 

 

Nu stau în cumpene niciunii… ?!

 

 

..Decât cei care dau de veste că sunt frământaţi de învălmăşagul de vorbe, care s-au încuibat nespuse, pe a lor minte olimpiană ..şi care dă semnale  de istoricească răscolire, şi plecare către însemnele acestor vremi rămase,.. de demult nespuse şi nevorovite,..

 

 

..Ocolite de cei în drept să le destăinue, făţiş .. de faţă, fără de apostile de neamuri care ne trag de mânicele surori,.. sau despărţite de hotărâri,.. nu prea vrednice de a fi destăinuite… cum este pe la noi ..şi prin alte cancelarii de diferite mărimi.. !

 

 

Veniţi  cu toţii la Ciolanu , pe şoselele încă bune, veniţi

 

Cât încă preoţii cu toţii ,dau asigurări de miruit, de binecuvântare bună pentru diferite rele :

 

.. Neajunsuri de sănătate, neajunsuri de familie , sau de greşeli  de  însemnătate  fizică sau fiscală : de pagubă, de furt , sau de condus maşina , sau ardere de imobil, sau de sunt pentru desfacere de legământ vrăşmaş !

 

 

 

Cât încă preoţii cu toţii ,dau asigurări de miruit, de binecuvântare bună pentru diferite rele..

 

 Veniţi  cu toţii la Ciolanu , pe şoselele încă bune, veniţi !…

 

 

 

 

 

 

@@

 

 

 

 

 

 

 

AA 0012 COPIE,Cînd Nucul judecă izvorul care curge  permenante  pe lângă el, lângă pridvorul mânăstirii Ciolanu: