“GRAFUL ...DE FRACTAL”, INIŢIATORUL SI PROMOTORUL... LOGOSULUI   SI  AL ÎNCEPUTURILOR DE IDEAŢIE..EXTERIORIZATE,...EMOŢIONAL PRIN  FORMATARI ADECVATE AJUNSE LA GRAIURI,IDIOAME,DIALECTE .... SI LIMBAJ EXERSAT,....                                                      EL , CONFECŢIONERUL DE SCULER-MATRIŢER,....AL MENTALULUI UMAN, CU ... AJUTORUL “UCENICULUI VRAJITOR”,AL ARTESIANULUI  VASCULAR  PORTAL, NUANŢATORUL EMOŢIONALELE-LOR   DE SECREŢIE PITUITARA  ”,...

 

      PASTRATOR AL URMELOR,...DE OBIECŢII  LA ÎNCAPAŢINAREA OBLIGATIVITAŢII

      PARCURSELOR DE GRAF, INIŢIATE :.... ADAPTABILE  SI ADORMITE,  ...... 

      ADORMITE SI ADAPTABILE, PRIN INVECTIV-INTERJECŢIE... RE –TREZITE,

     ...DE CREŞTERI, AGRESIONABILE DE VIAŢA BIOLOGICA DE GRUP./04.08.2003/

 

 Dr.CristianCalcan,dr.Mariana Calcan,”New Endocrinology”,Research,Center, BUZAU,Romania, http://newendocrinology.buzau.ro /e-mail:calcan@buzau.ro

 

 

 ”DESPRE IDEAŢIE, GÎNDIRE, FORMAREA ŞI        ALCATUIREA LOGOSULUI....ŞI A LOGOSULUI TOTAL-DEFINITIV,CA SI....A RAŢIONALITAŢII MENTALE ...! ”.

 

VARIANTELE  DE GÎNDIRE :

JUDECATA , RAŢIONAMENTUL , SENTIMENTELE  SI   EMOŢIONALITAŢILE ASOCIATE ,.... 

FUNCŢIILE MENTALULUI :..COMPLEXITAŢILE DE CONTRAZICERE SI NEGOCIERILE,..RENUNŢARILE SI RAZBUNARILE,... MINCIUNILE SI NEADEVARUL DE AFACERI,....POVESTIRILE,COTIDIENE,MITICE SAU RITUALICE...POVEŞTILE ACTULUI  SEXUAL”.

 

AUTORI:dr.Calcan Cristian,dr. Mariana Calcan,”NEW ENDOCRINOLOGY” Research Center,Buzau,Romania; http://newendocrinology.buzau.ro

 

 

    Perspectivele descifrarii funcţiilor mentale în complexa lor diversificare, în lumina teoriilor combinatorice de variabilităţi Fractale de Graf ,şi al factorului hotărîtor de ajustare, concepere si  exteriorizare , exprimare, făcute de PORUNCILE DE PARCURS(drum-directie,sens,scurtaturi),  DE GRAF de FRACTAL , NORMA.... absolut obligatorie al dinamicelelor energetice   si... al  formelor lor diversificate :

 

Emotionalităţile(le) evidenţiate si ale jocului de acomodare.... prin intervenţiile de modificare : de parcurs*, de modificare de familie* (intra-familiara de medietati), de modificare cerută si comandata * de glandele coordonatoare , sau de starea de dificultate * ale receptorilor de senzitivitate de fluide si de emotionalele adiacente*-vecine-auxiliare-împrumutate...

     Formidabila IDEE DE NAŞTERE ,  DE CORECŢIE,  DE ADUCERE , ......

 LA FORME DE JUDECATA , CÎNTARIRE ŞI         DE ALEGERE , .....

ALE DATELOR IDEATICE.... ÎN FUNCŢIUNE DE RAŢIONARE,....RAŢIONAMENT,....

 

 PRIN  JUDECATA DE ALEGERE , CONFORMA CU OBLIGATIVITATEA DE GRAF DE PARCURS ...ÎN OPOZIŢIA CU .....TENDINŢA/ELE DE NEGOCIERE ŞI APROXIMARE/ŢIE :...

 

   după scop* , sau după oprotunitaţi*, după variabilizarea energetică* , variabilizarea de funcţii fractale*, variabilizarea de morfologie* exprimată,sau difuz ascunsă* (norii Olimpului care ascundeau privitorilor zeii în timpul amestecului lor în treburile cotidiene)..sau , şi gîlcevi de grup sau particulare,...

 

      semnalele de ascultare* sau de dezaprobare*, prin lipsa intenţionată de respect* sau de greşeală*, faţă de zei, rolul zeităţilor în ADUNAREA**  gîndirii , ca judecată de grup*, judecăţile  de vină*, de osîndire*....    judecaţile de abuzuri*,

de folosinţa*, de plăcere*, de rea intenţie, de răutate*...

 

 

      si al capitolului aparte al Gîndirii de  rea – voinţă* ,          ne – sinceră*, răutatea sub toate formele ei de manifestare,.... silniciile*,... motivaţia* dinamicii energetice ale acestor aberaţii* de comportament social,...

 

 

 Energetica şi de parcurs de graf, modalităţile lor , de rezultare in faţa excursiei de Procreere Naturală , a unui mental echilibrat,....născut şi făcut,.... ca apoi să fie CONTAMINAT  de Epice*..... devoratoare si implementate    ...... de disfuncţiile de mai sus,....

 

    Aspectele Religiilor în manifestarea educaţiei gîndirii... capitol aparte...

 

   Apoi    capitolul aparte al necesităţii* minciunii* , .....   ale nesincerităţii de toate gradele , si de toate explicaţiile de circumstanţă*....

 

 Apoi capitolul technic al funcţiilor de graf de fractal, al secreţiei sale de către glanda conducătoare suverană, glanda Calosso-pineală si tovaraşa sa de drum energetic, glanda hipofiză/pituitară , cu alambicatul si subtilul său sistem Port, a cărui structură , de dimensiuni microscopice sub o,1 microni departajat în şase segmente funcţionale,...

 

 are un  considerabil rol in secreţia emoţionalelelor,forme particulae bivalente materiale- si pre-materiale.... TIMPURII....

 

Sub acest aspect de dublet secretor se ascunde o

mare variabilitate şi un mare procedeu de apariţie ale unor aranjamente si deranjamente facile , si ambigui ale funcţiilor Mentale,...

 

POTRIVNICIA  ŞI  ” SILNICIA ..? ” FRACTALULUI   MORFOLOGIC  DE  A  SE  OBLIGA ,SA URMEZE , DRUMURI energetice: PARCURSURI DE GRAFI ,..... este un sens puţin agreat , ...

 

    Şi de fapt  de orice structura, si de orice circulant energetic, aproape încătuşat,.... cît de mult poate însemna , acest   lucru de obligatvitate , aparent inofensiv,.... daca  el  este factorul cheie al păstrării morfologiei... şi  al nealterarii sale, al funcţionalităţii permanente în acomodare,....

 

Dacă ele se bazează pe o regula de fier:DRUMUL ...

obligat,...comandat, prescris, şi...  continuu, .....la scara uriaşă ....a Fractalilor de miriarde....?

Avem o imuabilitate care păstrează o dinamică energetică continuă, şi ... nu cumva,...

 

 aici se afla o mare contradicţie...cu atît mai multă,....cu cît are o covîrşitoare înrîurire de producere.... şi colaborare .... de CONSTRUCŢII  MENTALE.....DATORATE INFORMAŢIONALITAŢII AJUNSE LA NECESITATEA DE A SE EXPRIMA ŞI AGLUTINA,....sub forme viabile , epice si memorizatoare , perene,....

Variabilitatea constructiilor mentale umane , capătă un aspect primordial , în faţa regnului animal, prin diferenţe anatomice, dar şi prin diferenţe de construcţie de sintaxa/e şi de ideaţie, variabile, dupa datele personale şi reacţiile diferite, fireşti , în conglomeratul silit de adaptarea în/de împotrivire şi de nesiguranţa perpeetuă,...

de fapt unul din motoarele de făcătură                       şi desfăcătură , de ordin ideatic, de ordin  sintaxic  şi de ordinul “complexului mental” ,...... DAR MAI ALES AL  COMPLEXITAŢII  MENTALE,...!nmj                                         

 

                                   

                                              *8