27.07.03 DESPRE CONSTRUCŢIA  ENERGETICA  PRIMORDIALA A ”LIMBAJULUI ŞI A SINTAXEI  SALE PRIMORDIALE ”, .... CA O CUMULARE LEGICA FUNCŢIONALA DE FRACTALI DE GRAFI, CA INFORMAŢIONALITAŢI - IDEATICE DE ‘EMOŢIONALELE’ILUSTRATIVE ALE CONTEXTULUI BIOLOGIC DE ACOMODARE.... ŞI DE PREZENTARE DE VIEŢUIRE...! “

 AUTORI:dr,CalacanC,CalcanM.”NEW ENDOCRINOLOGY”,TITLUL IN EXCURS IDEATIC:

 

FENOMEN .... DATORAT PRESCHIMBARILOR, MULTI – FAŢETATE ,  CAMELEONICE , DE  SUPER -INFORMATIONALITATE ENERGETICA , DE TIP FIZIC, SAU PRIN  DEMATERIALIZARE DE TIMP, SI CHIAR A VITEZEI  MOTORULUI, DE “PERPEETUM MOBILE” AL DINAMICII   FLUIDE  ENERGETICE , (SIC !)....

 

FUNCTIONALA...

DUPA JOCUL EMOŢIONALELOR -EMOŢIONALELE AGREGATE-NEAGREGATE DE DIFERENTELE DE MATERIALIZARE ALE TIMPULUI ,PETRECUTE....

 

  ÎN   LOCUSURILE    MENTALE ,

  RASPÎNTII    ALE   IDEAŢIEI,....

            ” POIENILE ..... CUVÎNTULUI ”

 

....INSIRUITE,CONDUSE DE PARCURSUL DE GRAF....

SI PURTÎND PECETEA CONSTRUCTIVA A FRACTALULUI DE GRAF,

ŞI CHIAR A FRACTAL.TEMPOR.GRAF.ULUI ÎN LATURA SA,DE TIME -EPICA ORACULARA 

 

NASCATOARELE !.....

LOGOSULUI SI ALE LIMBAJULUI, CA IDEATIE   ZAGAZUITA , CANALIZATA , SI ARMONIZATA,

... IN TIPARUL  MEDIETATILOR ENERGETICE

UNIVERSALE),

....PARALELISMUL CATEGORIILOR DE LOGOS SI DE NUMAR MATEMATIC, SINTAXELE DICHOTOMIZATE SUBLIMINAR – IDEATIC  SI FIZIOLOGIC,.... DE MODALITATILE PRIMORDIALE DE ALCATUIRE  SI CONSTRUCTIE “

 

AUTORI: dr, Cristian Calcan, dr.Mariana Calcan,                                ”NEW ENDOCRINOLOGY”RESEARCH CENTER,BUZAU,ROMANIA,  ; http://newendocrinology.buzau.ro ; e-mail:calcan@buzau.ro

 

      Poezia s-a nascut in vremurile arhaice energetice (super-energetice) ,  ca o asociatie de ritm si de limbaj,... pentru  o     de-tensionare potrivita si insusita ca facilitatoare de relaxare, o usurinţa  incercata si acceptata de toti,    iar...             profesionistii timpului faceau poezie pentru a se curata....! ,

de incarcatura gîndurilor, a întrebarilor cu răspuns si făra răspuns,....

 

   asa pastrau  ei  fluidul gîndurilor, ...  hehei!...

 

o alta emblema heraldica de pozitie de ginta, trib si ierarhie,... a potenţialului de identificare! propriu si de manifestare a potenţialului de existenta !,..mărcile Biologicului !

 

sintagama !...

 

.... "Fluid al gîndului",

arteziana de gînd?,...

gîndul..... fluid al artezienei?...

gîndul,...lichid secretat de arteziana mentala, ..... arteziana de emoţionalele energetice

 

GÎNDUL ...lichid ideatic energetic ,secretat        de Fiziologia Energetica Subliminara arhaică, (filogenetică), .....

 

ca O CUMULARE DE INFORMAŢIONALITATE   COMPLEXA,....

cu valenţe periferice si accesorii Mentale(nu singurele.!)...ca variantă epica,memorizatoare  ale elementelor de constituţie universală,.... indestructibile(!) ,fractalii de grafi  si de  FRACTALII,TEMPOR.GRAFI  .... EPICI SI ORACOLARI, IN REVERS - AVERS , TIME (timp) , cursorul technic al dinamicii vitezei de  fluide energetice universale , cu medietatile - in.corporalele (Pytagora) sau emoţionalele - in.coaglutinabilele (calcan),.....

 

 COMBUSTIBILI SI CONSTRUCTORI IMUABILI    AI UNIVERSULUI,....!!

 

 MOBILIZAŢI  LA  VITEZE super-expulzive,..... atunci cind dematerializarea timpului  o cere,

 

..... EVITÎND CONFLICTUL DESTABILIZATOR   ENERGIE - SPAŢIU,.... Spaţiul  care  nu se prezinta la locul si timpul potrivit,..de ocupat si de găsit,.....necesitînd atunci creşteri de viteze super - expulzive INSTANTANEE, .... DE

 

...GONIT DINAMICILE  ENERGETICE aflate pe punctul ROIRII CATASTROFICE în vortexuri  (VÎRTEJURI TURBIONARE DEZLANŢUITE , 

 

....CARE DEVIN DEVORATOARE DE ENERGIE SI DE.... DEMATERIALIZARE CUMPLITA,...

 

ANIHILAREA (ANTI?) GRAVITAŢIONALA MERGE MÎNA ÎN MÎNA....CU ALTERNANTE  PERIOADE DE CREŞTERI NEBANUITE DE HIPER-FORŢE GRAVITAŢIONALE neortodoxe, .....

 

ALE CAROR RESPONSABILITAŢI  LE SUNT ATRIBUITE  FORMELOR SI  ACCESELOR DE TRANSFORMARE TIMPICA/ of TIME/.

 

   Jocul potrivelii de poezie,joc al variabilitatilor mentale de gînd,care încearca sa se armonizeze cît mai bine - perfect, 

 

trebuie să fac  si o ; legătura si cu matematica si cu energetica cu emoţionalele si....:

 

 sa patrundem in constructia sintaxei de cuvint – silaba :

 

"arteziana sintaxei vorbite,

este o forma superba de graf mental .....

 

si.... sintaxa: “graful fractalului de idee si cuvînt”...

 

/si  uite asa construiesc eu sintagmele si deja am 2-3 titluri de articol-pamflet, /

 

Pamfletul  este o ordonare a artezienei de sintaxe?....

 

 .... “ca si acum aceasta spune multe despre construcţia mentala a vorbirii si a ideaţiei”....

 

Atenţie se poate merge cu sistemul artezian si la construcţia cuvintelor din litere,sau din silabe, sau numai din consoane,(ca în vechile scrieri arhaice)

 

sau...ca o ordonare numerica,litera - cifra,: ....

 

"Scris - vorbitul matematica cifrelor si a vorbirii",....

 

 

"Sintaxa vorbirii,culegere de teoreme ideatice de limbaj”, .....dar care sunt laxe,

 

 

 

 ...probabil ca si la matematica :

 

 

cei vechi stiau criteriul jocului de construcţie si versificaţie,....

matematica....

 

 avînd atunci obligatoriu sensuri pozitive din vechi:.... sensul  si obligaţia jocului şi.... nu atît de precis,..... numai precis..... cum  credem  noi  !! ...

Planurile Sintaxei,....

planuri de fluide artesiene,...

planuri de Energetică de Limbaj ....( fiziologică -  subliminară de Mental )  ,

Limbajul, o construcţie admisă şi dată la cizelare , ....apoi reuşită şi readmisă pe alta scară ierarhică,

 

aşa cum matematica a avut si ea din vechi scări de trecere şi admitere,teoreme discutate din fluiditatea de gîndire de, numerică şi de sintaxă – limbaj ,....

 

atenţie aici este un motor universal al variabilităţilor sau al medietăţilor lui Pytagora, pe care nu le-am gîndit aşa nici-o dată,.....

 

GÎNDURILE, IDEAŢIA CONFECŢIONAREA LIMBAJULUI LA  ÎNCEPUT SAU MAI APOI  ,IN FORMA CURSIVA... ŞI DE IMBOGATIRE,NUANŢARE,

 

 

... A FOST RODUL FORŢEI  “FRACTALI.TEMPOR.GRAFI”-LOR, CARE PRIN IMPUNEREA PARCURSURILOR,DE GRAF OBLIGATORII, PRESCHIMBABILE,....

 

 

   DUPA FIECARE CURS DE EVENIMENT SAU DE EPIC, A FACUT SA SE PRODUCA O MARE DIVERSIFICARE DE LOGOS  ŞI DE IDEAŢIE,....

 

 MAI MULT VARIABILITAŢILE ENERGETICE DE ZONA, SAU DE LOCUS DE RELIEF(UNELE CHIAR FOARTE APROPIATE, DAR ENERGETIC DIFERITE,....

 

    DE  ORIGINA  ATMOSFERICA ,  DE  ALTITUDINE , DE  APROPIERE DE MARI INTINDERI DE APA.... AU DUS LA IMPORTANTE MODIFICARI ALE IDEAŢIEI SI  CHIAR ALE IDIOMURILOR,  ALE DIALECTELOR,ALE COMPLEXELOR DE GÎNDURI SAU DE RAŢIONAMENTE.... ETC//...

 

Fractalii de graf au construit si modelat Gîndirea Informationalităţii Biologicului ....după Natura sa înconjurătoare şi după adaptabilitatea curgerii Ideatice - Mentale la Aglutinările de Logos şi Gîndire - Gînduri.... ca reflectare ale Epicului şi ale Emoţionalelor  Adiacente...

Se va reveni asupra acestei idei cruciale in alta  parte în curînd....

 

Motorul comun al celor două poteci,poteca sintaxei de limbaj de ideaţie şi scris şi....

poteca sintaxei de numerică  (matematică) ....

 

care au comuniuni de naştere şi alcătuire,/....

 

şi acum îmi pica fisa:internetul este o readucere în copilaria sau vechea inmaturitate(?!) a gîndirii celor vechi.....(scolile arhaice grceşti ale polisurilor) ,la care faceam aluzie în manifestul dedicat ştiinţei secolelor viitoare si.....

 

 o comuniune dintre persoane de ideaţie legată în grupuri antice, de şcoli de maeştrii, unde maestrul  este un lider al grupului,  sau făcut de grup, lider.... prin vivacitatea lui..!!

                                                     

-trei lumini ......am ajuns la o capcana serioasa, m-ai stimulat dibaci si nu stîngaci.......

 va urma

                                                                        *8