” Cosmogonie primitivă ”, faza Energetică Difuză a “Gelatinei informaţionale   pre-mentale  primordiale ”, si Evoluţiile şi transformările “Eterului” în contextul apariţei, pe rînd , ale Spaţiului , Holisticului   şi a Timpului .... Stabilirea ordinei definitive a parcursului de  dezvoltare  şi  a Evoluţiei   cosmice  de  la    Pre-material    la  Material”. / 2000 .

 

Autori :dr.Cristian Calcan,dr Mariana Calcan ,centrul  de cercetări de neuroendocrinologie holistică “Do Hişhiryo Xin “zazen medical , Buzău,ROMANIA./2000/ ”New Endocrinology” R.C./2002./                              e-mail:calcan@buzau.ro  

 

         Deosebirea, 

 

   Dintre “energia informaţională de pre masă” care este, în esenţă , o cumulare  a unor fenomene  şi calităţi definitorii, proprii,  alcătuite  de  către  funcţiile:

      

       - de sugestie şi percepţie a“conştienţei (conştientizării).... iniţiale , şi…...

       - de functia “de proprietate” (neidentificată,…nenumită , “particulară”) , ca  şi cea datorată secreţiei gelatinei mentale  primordiale, secreţie de “caracter informaţional”, aparent “punctiform şi aleatoriu, fără coincidenţă ,similaritate  şi simultaneitate ,…  (aspect  fals !)  , ...         

       

     dar…. În realitate, beneficiind de un  aspect organizat  care va naşte,… mai tîrziu ,“holisticul” concomitent, punctiform şi general, ca etapă a   asigurării  dezvoltării “eterului”,   pentru a  deveni , chiar “ el ” , încadrabil  şi organizat   în   spatiu   şi   timp ,....

 

    Depăşind etapa “gelatinei difuze hiper-luminice”, forma timpurie de organizare a dinamicii  energetice “ emoţionale ”  ( fizice! )…                       

 

    In principal energia informaţională de  pre masă sub aspectul său de  “Gelatină Informaţională pre mentală”           ( hiperluminică,rigidă şi mobilă),....

 

      Se deosebeşte de “forţa energetică gravitaţională”, prin măsura (faptul)   … Că nu   este    mărginită ,  încă, de  Spaţiu  şi   de   Timp ,… Ea născîndu-se,...cînd spaţiul şi timpul  nu existau! pentru mărginirea “Eterului”,                    pentru  al “ defini ”( uniform, rigid şi mobil (!) Hiperluminic ) ,.....

      Aceştia ne  fiind funcţionali,.... sub caracteristicile   lor   cunoscute  !….

 

Ei fiind de-a dreptul împiedecaţi (proto /pre-coagulaţi) de a  se  manifesta  coerent, de  către  liantul  hipermobilităţii al “ Gelatinei Energetice  Informaţionale    pre    holistice ”,…     De a se fiinţa, (spatiul şi timpul)….ca  distincţi    şi... scăpaţi din amorfa  perioadă a “încarcerării   iniţiale, anonime, informe şi indistincte ” , ….

 

      Hipermobilitatea  fiind receptată, ca o stare de repauz uniform a Eterului, faţă de un referent exterior,....care îşi păstrează relativa şi neînsemnata “micime” a vitezei sale , constante , ( sau cosmic variabile), faţă de viteza hiperluminică ,  percepută  de punctul referent,... ca un repauz uniform în  marea , enorma alcătuire a eterului  în care navighează ,…. Pluteşte !…..

 

    (obs.  Semnele(…) care se perpetuează, în redactare, au caracterul relativităţii funcţionale şi imagistice,ale impreciziei asumate şi ale reflecţiei apreciind adîncul (insondabil,... lesne!).

    

      Energia dinamică a conştienţei primitive , primordiale , trecută de la stadiul difuz de    Gelatină informaţională pre mentală, la stadiul    de Dinamică Energetică Emoţională, pentru ca apoi să treacă la stadiul de Gelatină informaţională  pre - holistică exprimînd curent “ Eterul” ( într - o    fază   mai  avansată ),... ajunge într-un alt stadiu,.... Următor,       ( aflat  în   desfăşurare , ......

 

...Numai sub formă    de  desemnare a apariţiei de semne  punctiforme ,semi – informaţionale; .....cel mult “ numerice ” ca   esenţă  de  exteriorizare – exprimare , slab expulzive şi concomitent  coordonate , păstrînd  o  generalitate,.....

                         Difuză  ,  şi   concomitentă  ….

              

    “Expulzia” exponenţială – “definitiv şi  creativ bipolară ” a “ energiei conştienţei primordiale primitive ” “ îndeamnă ”(!) , prin “ fenomenul auto-generării ” ( aproape  o  constantă  cosmică ! ) , şi …..

       a îndemnat la realizarea perfectă a unei “bijuterii concepţionale”, un adevărat   covor    rulant   elipsoidal - turtit, de o rigidate (!) Strict energetică , ( consolidata de factorul dinamic ).....

 

    Si provocată de o dinamică  a cuantelor energetice, cu mult superioară vitezei luminii  [ de ordinul 10 la puterea 3-4…n ] ) , daca punem la socoteala si aparitia fenomenului de “ dematerializare constituitva ” a  factorului Timp, care plurifica sistemul de referinta  al  planurilor  / ”nivelele de lume fizica”,/lumile paralele/prin forma de dematerializare,...

 

      Dar mai ales... Naste un alt sistem de referinta ... privind  forma de inregistrare a   cuantificarii   factorului   de  “viteza” :

 

    prin faptul ca se executa nasterea vitezelor /deplasarilor    ( in ordinea de reper marginal observabil)...    De   caracter   instantaneu,.... cele care permit parcurgerea spatiata cu viteze de 366 de ori viteza luminii, ( sau chiar mai mare... In mod nelimitat...

 

     Dematerializarea Timpului prin premizele dematerializarii “factorului constitutiv  de  materializare, (fractie de 18 % din forma globala aTimpului, generator  de Ordine de Scurgere”), ....

 

    Lasind factorul agregant in aspect aleator de armonizare cu restul constantelor de alcatuire ale fuioarelor energetice conduse de legea “Determinatiei obligate a dinamicii Ordonate de Expulzie”, ....

 

     Singurul factor de constringere cosmica -cosmogonica, agregat,.... (inca agregat),Nascut ca Viteza   Informationala   Nelimitata , instantanee ,....

 

     Mijloc de legatura si hiper - informationalitate  a “paturei ceresti” emotronice foarte subtiri si periferice , Ou primordial cosmic informational  , a carui coaja generala este un sistem informational :“ totul in tot”....“ si rasfirat catre in–tot si catre toate”,” practic  Cosmos  Instant

 

....“O  Pre  -masă  cuantă” – energetică  reunind  unda şi corpuscularitatea, în aspect rigid (!?) ,( - rigiditate  datorată “Hipervitezei Expulzive”) , cu  aspect uniform ,   dar  ne aflîndu - se ( contrar părerilor  moderne ) în  repauz (!?) , decît relativ (!) , prin  dinamica sa  super-luminica  şi faţă de   obiectele   de   referinţă  , continuu…. Infinită , şi....

    

   Afişînd  o hiper  mobilitate    exploziv - expulzivă continuuă şi poate(!?) Pulsatorie – punctiformă şi concomitentă holistic reformatoare şi constructivă  multi    punctiformă ,  dar .… aparent statică (!) , ....

 

.... O dinamică atît de rapidă , încît pare neutră şi statică , faţă de referinţa exterioară, stelară   (fixă  sau planetară)   şi chiar faţă de viteza luminii(!), (mai ales!)   În  aspect  structural  şi în care  se  descrie  astfel , “Eterul” (lui Einstein sau Hesiod?),….

 

...Cînd însumează o premasă energetică Fluid - Corpusculară emoţională de dimensiuni Uriaşe,  …. Care  ocupă “totul”,  înaintea    apariţiei sau a  exerciţiului , atît a   pre - Formelor (2) cît şi   a   pre – Maselor (1)   şi  desigur , si a  altor diferite forme legice  nedesluşite  încă, ca  apariţii  structuralizate,…  

 

       Aşa cum , ea nu se afla , nu era sub   diferenţierea şi structurarea Spaţiului şi   Timpului ,  cunoştea , folosea şi parcurgea     (gonind!)  “ infinitul“, ( fie el oo, oo )…. Ca  pe propria  sa  fiinţă,...căutîndu - şi  menirea   şi   realizarea !...

 

   Acest  infinit este  “adevăratul “   şi     invizibilul  “ o”  sau  nimic, “nevăzutul”,….  Component legic aşezat “peste şi inversat”, faţă  de  realul “ o- nimic”/zero/, vizibilul.

 

     Cum această faţa nevăzută şi adevărată   a realului – adevăr  (invizibil)  , o pot cuprinde şi folosi , toate exerciţiile legilor universale   arhaice , tradiţionale,….

 

 .... Cum , ea este , fără dubiu , posesoarea  şi atingerea jocului ascuns al Creaţiei,.... cuprinzînd exponenţial forţele teribile care au pornit creaţiunea ,....au iniţiat- o , au pregătit- o ,au permis - o şi   au   realizat - o …

 

 .... şi cum aceste tainice forţe,...întrec puterea mentalului uman în percepţie sau înţelegere, …. Avînd un caracter multi - helicoidal , multi direcţional - concomitent exponenţial , aleator- organizat, “Venind născător.…şi Plecînd fără viaţă”, într - un  joc al contrariilor , neoprit  şi  fără  sfîrşit ,....

 

...... “Degajarea energiilor de rupere” ale “Sîmburelui de Conştienţă” Primordială, realizează   distrucţia  definitivă    şi…… “auto  născătoare”  a   repornirii   perpetuee....   

 

(observaţie :

            sintagma “ venind născător şi ..…plecînd fără viaţă “(numărul  1) ca şi sintagma “distrucţia definitivă şi auto-născătoare a  repornirii     perpetuee ”(numărul   2),  ating  , aproape , .....

 

...   Două  dintre   mistere  lumilor cosmice ; o continuitate care re - porneşte prin / printr - o    auto - naştere pentru a ajunge la o distrucţie definitivă ....     Si  intermitentă  ,  şi    care... impiedica de a se realiza mortalul moment hiper - distructiv “ al perfectiunii ”, de neatins ,...

 

    Pentru ca acest moment.... Ar distruge fulgerator dinamica universala ,..... Dinamica energetica   auto – regenerativa .....

 

     Si....ar expulziona Eterul  intr - o uriasa   hiper – sorbtie(!)....

 Defectiunea totala , finala    si  majora  a  perfectiunii  insusite, atinse  si cuprinse !....                                           

                                            

 

                                           ***