“ Studiu comparativ de fiziologie: Fiziologia celor trei centri neuro - endocrini şi  despărţirea corpului biologic  în  trei  etaje funcţionale,...coordonate de  structuri  mixte endocrin glandulare şi energetice –vasculare.Rolul constructiei efectuate prin aderarea  endocrina a tiroidei, portal (hepatic), si uterina, cele trei structuri endocrin vasculare de rasunet   filogenetic - fiziologic  energetic arhaic .

   Mixajul embriologic vitelin funcţional  al acestor ansamble anatomice cu funcţii  de fiziologie Energetica Embriologic - Endocrina Subliminară.” / Mai,2003.

 

Cristian Calcan, Mariana Calcan “New Endocrinology” Research  Center,Buzau,Romania     e-mail :calcan@buzau.ro  site: http://newendocrinology.buzau.ro      ,

 

    Embriologia celor trei centrii de activitate nervoasa  coordonată, privită comparativ la embrionul învîrstă de 3,5 luni , /05.08.03./( mama C.L.32  de ani, cu infertilitate primara ,...şi cu sarcina de 3,5 luni ... in urma sedinţelor energetice de adaptare si  pregătire pentru sarcină), ...  şi  Situaţia Viscerală Comparativă   ale sistemelor nervoase corporale energetice:  canaliculare vitelin - portale de “fiziologie energetica embriologică subliminară arhaică”,... .la o persoana adultă de sex feminin,(MAMA SA) în vîrsta de 28 ani,sănătoasă , ...folosită ca martor  “in vivo”,...

 

     Studiu comparativ  de fiziologie: pentru  complexele nervoase(cvasi-neurologice), ... funcţionalitatea lor.... urmărită  la  vîrste  embriologice timpurii(vîrsta de14 săptamîni), ... Zonarea funcţiilor  lor corporale, barajele        ( strabatute de nadisurile corporale ?) care  le despart (situarea  lor anatomica ,de izolare  circulatorie energetica),...  în cele trei etaje corporale :

 

    1.etajul cerebral - anexe senzitive (simţuri): de la tiroidian la encefalic* ; raspunde permanent de forţa informatică a glandei hipofizare,(traductor-mesager de staţie vitelină)...

 

    2.etajul toraco abdominal : portal - sub tirodian*, (executa  traducerea stimulilor de dezvoltare si senzitivare diversa ,catre intregul etaj si colaborarea dintre viscerele cavitare zonale si parenchimatoase,si ale membrelor superioare .

 

    3. etajul  istmic uterin*: de la cadrul colic la rinichi sting,efectuuind corespondenta (asemanatoare) la organele corporale pelvine inferioare si ale membrelor inferioare...

 

Sensul mişcarilor energetice,disjuncte,si enumerarea lor embriologica timpurie:in-1/3proximala portala hepatica*: sediul Propulsorului,(Accelerator energetic portal).:

 

    - centrul maxim encefalo-cerebrozid vitelin-portal -coelomic,* (I)...de substrat fiziologic nervos,... si nadisurile sale  de răspîndire abdomino -tronculară, ...

 

    - centrul nervos encefalic stomodeum proximal  , cerebral - prosencefalic* (II),...separat de granita glandelor endocrine tiroidiene,..cu raspîndire de nadisuri cerebrale si direcţii predomient eferente, ,si...

 

    - centrul nervos istmic uterin(difuz)* de gradul (III), cu raspîndire de nadisuri inferior abdominale ,...si..

 

    Toate aceste corespondente anatomico-funcţionale cu  adultul sănătos, normal sexual si  nubil,( sau infertil secundar ?)...

 

    Rolul lor de ecrane superioare energetice ,a celor trei etaje, capacitatea lor de a defini starea energetica normala sau dificila,(dereglata - neadaptata), zonarea organelor cavitare si parenchimatoase dupa aceste departajari,...

 

    Eficientizarea relatiilor fiziologice si mai ales, fiziologico-patologice intre sectorul cavitar si parenchimatos ,... pe criterii viteline si mai ales vasculare,...de origina celomica si de initiere de origina, si de desvoltare vitelin celomice-portale.

 

 Aspectul (este) nou si diferit fata de fiziologia normala,: ....

  - Relatia functiei artesiene vasculare in aprinderea si decongestionarea circulatorie ,in tiparul vaselor comunicante, de serviciu, la modularea acceleratiei propulsive proximale artesiene, stapinita de aspecte energetice ...si mult mai tirziu de modulari  hormonale sau neuro -modulari curente, chiar enzimatice”de novo”, sau medicamentoase(!!),....

   - In cadrul relatiilor cavitaro-parenchimatoase,ale echipajelor endocrine energtice taumaturgice–vasculare [Raspintiile-vasculare/2, cu rol Preendocrin,arhaice filogenetic, si... Vase Comunicante(2), cu receptori muretali post-coelomici si vitelino -portali(!) , (..de legatura,... mai ales cavitara digestiva: proximitatea emergentei portale –initiale, mezentero-splenice,...si alte Adjutaje asemanatoare:hipofizare si sistemul lor-portal(cu accelerator energetic,drept capat proximal-pre-chiasmatic), sau uterino-istmice, sau proximal timice-esofagiene,si proximal ai ventriculilor cerebrali 2 laterali  (- ale plexurilor lor coroidiene)...]

 

    Corespondenţe,....funcţiuni noi,date anatomice de real interes ,si intr-o noua viziune functionala,...

  

.... Observatie in Particular : -relaţii  de sexualitate , circulaţia energiilor femenine în corpul uterin ,....actul sexual si orgasmul la adultă, (furtuna expulzivă energetică ,în plan orizontal şi... trecînd de perimetrul corporal adiacent, în forţă eminamente expulzivă  ),....funcţiile paralele ,diminuate , ale partenerului  , ....

 

     Departajarea la cele doua sexe ale aranjamentului energetic: Deschis, Inchis, Embriologic, si Post-natal,.... si la Adult !...

 

    Sunt :Structuri anatomice deosebite si de mare noutate, cu functionalitate circulatorie si energetica ,dublata de pastrarea impulsurilor citologice de crestere si dezvoltare coelomice-viteline timpurii,embriologice(posibil ovocitar-trofoblastice blastulare sau gastrulare),....

 

     Descrierea lor macro si microscopica  ... aflate in perimetrul funcţionalitaţilor  de centrii nervoşi fiziologici subliminari energetici,....legăturile lor corporale, comportamentul acestor zone si segmente vasulo-cavitare si de irigatie parenchimatoasa in parcurgerea etapelor de boala....

 

   (...Epicul patologiei,... decurgerea ei,... jocul rezultat intre congestionare si decongestionare artesiana si a vaselor comunicante...o adevarat functie de modulare instantanee si cvasi total raspindita corporal),rasunetul agresiunii(factorilor patologizanti:externi si creati internla adaptarea defectuoas),... in aspecte ciudate in harta dermatoamelor corporale, aparent haotic de locul activ patologic (zonal sau organic),..de origina,dar si de inscriptionarea a Codului nativ personal sau patologic,... al caii glandei endocrine Calosso-pineale(pinealWay), ...Cod fiziologic functional universal anatomo-biologic, onto-filogenetic.(!).....Hartile acetei glande energetice si incrustarea lor prin evenimente de afectare fiziologica pre fiziopatologica functionala si ,...sau lezionala,pe tot parcursul vietii,timpuriu embrionar sau post natal si,... sau adult! Diagnoza fixa prin citirea  si interpretarea fiziologiei lor,sau a patologizarii, ilustrata si pastrata permanent (!)...

 

    Funcţiile nadisurilor, coordonara  lor preferenţiala, catre diferite viscere si organe din preajma , directiile lor pe cadranul “cod clock” si ierarhia forţei lor de amprentare-comanda...

 

     Date“in vivo” de“fiziologia energetica embriologic endocrina  subliminara”..! 

 

 

autori:dr,Cristian Calcan, dr.Mariana Calcan, Buzau, Romania, :”New Endocrinology”Research Center; http://newendocrinology.buzau.ro ;     

  e -  mail:calcan@buzau.ro/