“TEORIA FUNCTIILOR HOLISTICE DE MODULARE ENERGETICA A FRACTALILOR DE GRAF,... ADRESA MORFOLOGICA  SI   FUNCTIONALA   A  COELOMULUI,... ELEMENTE ESENTIALE   DE  VARIABILITATE   CITOLOGICA ( potrivit   functiilor )    ALE  VIULUI  IN

ADAPTAREA LA REACTIILE MEDIULUI, ... SI FUNCTIILE HOLISTICE ALE MODALITATILOR ECONOMICE DE ABORDARE ENERGETICA ALE CRESTERII SI DEZVOLTARII EMBRIOGENETICE.

RELATIILE  GENETICII HOLISTICE CU GENETICA MENDEELEANA SI PARTICIPAREA UNIFICATA SI PARTICULARA  LA  TELURI  COMUNE.”    ( datat 1999)

 

Cristian Calcan, Mariana Calcan, centrul de cercetări de medicină neuro  endocrin holistică “Do Hishirio xin”,Buzău(2000),“NewEndocrinology”ResearchCenter(2001)Buzau,Romania.

                                                            *

Aplicarea holisticului şi reunirea funcţiilor sale prin prisma  celor mai moderne teorii morfologice-morfogenetice, fizico-matematice, a produs revigorarea unui “New Aristotelianism” biologic însumat într-o autentică Teorie Interdisciplinară ale Medietăţilor –In.corporalelor(Pytagora), “Cruel – Barbarian” , forme modulatorii de variabilitate  ale diverselor funcţii şi proprietăţi care guvernează disimetrii şi structurile disipative ale “viului”.

 

Medietăţile, ca variabilităţi energetice, asigură integrarea holistică a fragmentelor fractale, neuromodularea, realizează integrarea informaţională,... şi sunt produse şi înregistrate/controlate tipic de către întreaga reţea ierarhic  principală:

 

·         Bornele glandei calosso-pineale,

·         Tandemurile sale calosso-tiroidiene, pancreatice,

·         Cele 11 ecrane de distribuţie şi amplificare,

·         Alte segmente fractale de graf  arborele,organice

·         Şi de cele mai neânsemnate structuri fractale ce pot proveni embriogenetic din diviziunea şi dezvoltarea coelomului intra şi extraembrionar.

 

Ansamblul acestora, devine locul desemnat, predilect “intim” al furtunilor disipative catastrofice,... de catre un graf arborele în tiparul de 3,6 şi 8 muchii,...

 

Este un :

 - Element biologic tisular ( ca un fractal matematic ) de constructie, coordonare/orientare,dar şi de  transport energetic al unor energii de slabă/joasă putere,...

 

 - Element principal al unei Acomodări Adaptive de sugestie şi origine “DE VARIABILITATE COMBINATORICA CONEX GRAF-FRACTALA-/calcan/”(holistică-termen desuet) funcţională, morfologică şi informaţional genetică şi de multiplicare.

 

Părinţii teoretizanţi ai holisticului sunt Pythagora (medietăţile), Mandelbrot (fractalii), R. Thom (funcţiile catastrofice), Prigogine (structurile disipative), Murray Gell Mann (funcţionalitatea combinatorie, holismul bootstrap), şi Euler, I.Tomescu (teoria structurilor graf, “combinatorică şi de reprezentare”, pentru abordarea aplicativă a priorităţilor şi convenţiei de transport în/pentru parcurs).

Teoria românească a dinamicii de transport energetic ca variabilitate medietatică realizată de Fractalul de Graf arborele în ciclu conex şi perfect,catastrofic “intim”(Calcan).

 

Funcţionalitate deservită de Suportul Morfologic al unui inel Reticulo-Endoplasmatic Canalicular, viabil singular (0.46 m) dotat cu Graf Fractal detaşabil energo efector/marcator,...

 Energo Pseudogenom, Graful în trei muchii “cap de albină”(cod a1, d6, d5), agent de promovare  a variabilităţii medietatice  cu transport şi Genom Energetic de organizare/ transformare/ influenţare,...

 Apelînd la energii economice de slabă/joasă putere, excelent vehicol, cu excelentă funcţie şi lipsit de specificitate, cu metabolism şi organizare procariotă inferioară.

 

              Agentul Fractal de Graf (eng - Energo Holistic Genom - Decodon; decodon Codom Energetic de variabilitate medietatică, cu rol de Transportor de cuante energetice, de “adevărată “ asamblare energetică, dar şi de adevărat aleasă Matriţă Energetică,...

              Propusă pentru a provoca transformarea potrivită la tendinţa expresă,de adecvată adaptare,sau în compromis),...

 

 Adaptează o simplistă morfologie , fără specificitate unei funcţii modulatoare energetice , cu rol de suplinire, compensare în unicitatea păstrării funcţiei,....

Adaptînd carenţa morfologicului prin “Compensare de Tipar Energetic” care păstrează funcţia imuabilă. ( ! )

 

             Schimbarea,alterarea morfologicului nu poate şi nu trebuie să afecteze funcţia, scopul adaptării rămânînd chiar şi variabilitatea unei funcţii imuabile, păstrată.

 

             Este opoziţia aparentă între codul funcţiei şi fenotip/genotip.

 

            Aprecierile, negocierile morfologice sunt dirijate către versatile adaptări energetice, într-o trăinicie salvată în precaritatea slabelor energii, de tensiunile de muchii, de jocul dirijării ciclurilor conexe, ....

     De bascularea pe moment de la traseul grafului perfect la cel cu ciclul modificat, ...

          

            Cu alegerea schimbării tuturor parametrilor după o variabilitate aproape aleatorie – haotică, care poate păstra singură “regula: REGULA FUNCTIEI IMUABILE”, trecînd peste Morfologie, şi chiar peste legea conexităţii de graf, ...

 

            Folosind schimbarea, sensul, esenţa transportului, pentru a asigura dinamica energetică în disimetria structurilor disipative,...

 

            Rezolvînd “viul” în toate spaţiile, chiar şi chirale, asigurînd măcar genetica holistică, aparent dismorfică, dar perpetuă - aceiaşi Funcţională,...

 

            Aşteptînd în Rezistenţă, preluarea favorabilă de către mediul propus Confederaţiei Fractale,(aceea care realizeaza Tisularitatea, sau Sincitialitatea embriogenetica precursoare,...

 

            Tinzind catre organele Cavitare( post-tubulare), Raspintiile Vasculare Pre-Endocrin secretorii sau Organele Parenchimatoase,(acelea care realizeaza adevarata Tisularitate,... Asa cum toate deriva din pre-Sincitialitate primordiala  si  Coelomic - Vitelina initiala).

                                    

                                              *8