1999 TITLUL: “VIAŢA NUMERELOR” ŞI ASEMĂNAREA EI CU O ANUMITĂ COSMOGONIE,   TIMPURIE ŞI PRE - MATERIALĂ, ” ENERGETICO – INFORMAŢIONALĂ” .

 

( titlu comprimat, paragrafele sale Actualizate ,  şi sub generic autorii )

 

     “VIAŢA NUMERELOR” CA O PARTICIPARE LA                 PROCESELE “DINAMICE” ENERGETICO – INFORMATIONALE ,  “FAMILII ( NUMERIC – ENERGETICE ) DE VARIABILITĂŢI COMBINATORICE ”  ÎN  TIPARUL DE   MEDIETĂŢI    (Pytagora) , (energo – emotionalitati - in.coaglutinabilitati/ Calcan)   STRUCTURATE  NUMERIC ŞI OPERAŢIONAL, FĂRĂ  DESFACEREA ÎNRUDIRII”, DATORATE ŞI BAZEI NUMERICE    “ MATRICIALE ŞI GENERATOARE ” , ALE NUMERELOR   DE  UNITĂŢI , CU “ UNITATE PRIMORDIALĂ ”  DIN  CADRUL     ÎNTÎIETĂŢII   DE   LA    1   LA  9 .

 

          EXPRESIVITATEA EPICĂ ANTICĂ ŞI MODERNĂ                  ALE NUMERELOR, SIMBOLISTICA LOR CA SEMNE -             LITERE - PUNCTE GRAFICE ŞI DE ORNAMENT , SUNT SOCOTITE  CU     DEOSEBITE  SEMNIFICAŢII  DE  ÎNCIFRARE   ŞI   DESCRIPŢIE .

         

DILEMA  POST  RENASCENTISTA  RAMINE :

CARTEZIANISMUL SAU... “ ALOGICA CONŞTIENŢEI    EXTRA  -  SENZORIALE   NON       CUANTIFICABILE ”    ? ......   

 

ESTE CUANTIFICAREA, PREŢUL ADEVĂRAT AL ADMITERII CA  FENOMEN?… SAU  ESTE  PREŢUL INEVITABIL                       AL ORIENTĂRII IMPUSE DE TEHNICISMUL SFIRSITULUI            DE  MILENIU ,....   OPŢIUNE   MOTIVATĂ   DE  TRANŞAREA    DEFINITIVA    A  FENOMENELOR  FIZICE , DUPA   UN   FALS   CRITERIU   SIMPLIST , SI NU COMPLECT NEVINOVAT  SI NEINTENTIONAT : 

  Cuantificabil EXISTENT, Noncuantificabil ca şi INEXISTENT,        ca şi cum LIPSA de cuantificare, ARUNCĂ ÎN DERIZORIU fenomenul de generalitate fizică ; LEGILE SALE GENERALE ,...

 

    Prin inaprecierea exactă a Detaliului, imposibilitatea    măsurării Sale…..(cu certitudine o inabilitate logică nevoită,   sau   puternic   motivată !…. si  anume?)  ,……

 

     O MODALITATE ŞI O MODĂ, A SIMPLIFICĂRII OPINIILOR DISCUTABILE ,controversate(şi la nivelul actual,…zadarnice?),       DESPRE   FENOMENE    FIZICE  IMPERCEPTIBILE TEHNIC ,        PRESUPUSE  IDEATIC  SAU  NEADMISE (?),.....

      In domeniul energiilor de joasă / slabă putere , cum sunt              în domeniul meu, ENERGIILE BIOLOGICE, energii care               au    stat  la  BAZA  CULTULUI STIINTIFIC AL MOMENTULUI (!) si  al  formelor  culturale  tradiţionale  ale  mileniului V-VIII îen., ....

 

....CULTURA  UNICA  ENERGETICA UNIVERSAL – COSMICA     SI  RITUALICA , BAZA “ A  CULTULUI  POPULATIONAL DE SUPRAVIETUIRE “....... SI  AL PRAGMATISMULUI DE PERSISTENTA  A CONTINUITATII  BIOLOGICE  PERMANENTE, PRIN ARHAICE TRANSCRIPTII ENERGETICE embryologic endocrine.....( nonchimic- enzymatice secretorii si modulatorii neuronale ),....

      

    COPIATIVE IN SPECTRUL : DE COLONII BIOLOGICE   IMUABILE , PRIN MARELE PROCES DE INMULTIRE , CARE REDUCE  LA   DERIZORIU  INADABTABILITATEA “BIOSULUI”...

 

   ....SI MAI PUTIN FUNCTIONALE IN PROCESELE       GENETICE   MENDELEENE   MODERNE ,....

 

      ASPECT  CULTIC  SI  RITUALIC  FIIND  SI  IN  PREZENT ,          LA FEL CA SI IN PERIOADA PRIMILOR IMPARATI CHINEZI , BAZA  ACUPUNCTURII  STIINTIFICE TRADITIONALE  CHINEZE,  unica bio-energie admisă pragmatic anatomic, fiziologic,  si terapeutic,.....SI  SINGURA RAMASA NESTEARSA DE VREMURI.

 

     DAR RAMININD CA PERMANENTE  ENERGII IGNORATE ,      INCA , SUBLIMINARE IN TIPARUL COGNOSCIBILITATII FIZIOLOGICE , CHIAR IN MOMENTE   DE  FIZIOPATOLOGIE  CRONICIZANTA , .....

 

(doar sunt Energii ignorate prin caracterul fizic al joasei/ slabe puteri / Forte Subliminare , pe care vietuitoarele crescute  in mediul uman (chiar si oamenii si domesticile) aproape , ca nu le mai dau nici-o cunoastere (atentie), in registrul mental sau de semnal  de  atentionare   senzitiva .

 

  ......MAI ALES CA ACESTE FENOMENE ENERGETICE FIZICE SUNT CONSIDERATE PRIN JOASA LOR FORTA CA IN-CUANTIFICABILE TEHNIC INCA(DAR NU SI BIOLOGIC),si sunt explicate difuz , pe alese şi neconvingător de ştiinţa actuală , fenomenele  navigînd  interdisciplinar 80% medical şi 20% fizic .

 

      REAPARIŢIA DILEMELOR PRAGMATISMULUI BIOLOGIC, MICROCOSMIC, LA ÎNCEPUTURILE SECOLULUI  XXI  ( ! ) .

        POATE CARTEZIANISMUL MATEMATIC SĂ DEFRIŞEZE ACEASTA JUNGLĂ(?) , ÎN CARE TEORIA MULŢIMILOR, FRACTALII(MANDELBROT) ,GRAFII (EULER,C.BERNARD), TEORIA CATASTROFELOR A LUI RENE THOM, HAOSUL ŞI HAZARDUL, “WHOLEISMUL - HOLISTICUL”,DEVIN DINOZAURI AUTOGENERATORI?

 

……(operaţionali legic, dar adesea iraţionali ca valori,sau  fracţionali ca dimensiuni, lărgind mult cuantumul primitor al INFINITULUI, născut  pentru  antici  din alăturarea a două nule, izvorite din semnul de insumare a celor noua unitati, care umplu cercul il rotunjesc, ca   un covrig numeric (de Buzau)..... 

 

       Dar rotunjimea impacata a   unor functii  numerice  alaturate, idealiza expresia simplificata a identitatii universului Cosmic, rotirea dinamicii energetice perpetuetuanta de imperfectiunea formei cu goluri (!!!)....,

 

.…. OGLINDITE orizontal (!) şi care cu certitudine aveau o   semnificaţie mai adîncă şi nuanţată, privitor la “Anumericul Generalizant ” supus arhaicelor teorii ale oglindirii direcţionale,  pentru a - I descifra ordinea , originile şi   pornirile  ascunse , ....

 pe care ANUMERICUL “ EXPANSIONABIL”  PRIMORDIAL ,     Le-a însumat şi manifestat cînd spaţiul şi timpul nu erau(!),   omogen şi  organizat  funcţionabili )  .  

 

Propuneri de STADIALIZARE DESCRIPTIVA ale unui  ANUMIT SISTEM COSMOGONIC PREMATERIAL (ENERGO-AMATERIAL), ENERGETICO - INFORMAŢIONAL, BAZA                ” STRUCTURILOR rigidizate şi îmbinate de EMOŢIONALE ”,...

 

......Format în PERIOADA TIMPURIE PRIN ” EXPANSIUNEA ” ENERGETICA - INFORMATIONALA , fenomenologic  ACTIVĂ ,  prin desfăşurarea  în structuri pre - materiale iniţiale : singulare, asociate, agregabile şi auto - generabile/ GENERATOARE , REGĂSITE în fenomene şi substructuri NOI, pînă la apariţia conjugată , în spaţiu şi timp, A MASEI SI MATERIALITATII.  

                  

Cumularea stabilă a informaţiei în ” Mentalul prematerial        Anumeric  Primordial ” , prin COAGULAREA hiperinformaţiei     în “EMOŢIONALE” - EMOTIONALITATI şi ALCĂTUIREA prin acestea a “EMOTRONULUI” - (mentalul anumericului, ....

 

[....mentalul hiperinformational rezultat ca expresia auto – generata de excesivul functiei permanente dinamice si armonizatoare prin control multi - fluidic, pulsator  artezian periodic si aleator si stapinind comunicabilitatea permaneta al grafurilor infinite de Vas comunicant(2003)] ,……

 

”PLASMA DIFUZĂ A HIPER - INFORMAŢIEI”,adunată funcţional de actul   de emoţionalitate , CUMULATOAREA DE EMOŢIONALE -  /EMOTIONALITATI /....  ADEVĂRATE    PORUNCI    ZIDITE    ÎN   EMOŢII (!) ,....

 

......aluzie neîntîmplătoare la actul  ritualic si mistic de zidire al meşterului Manole.        

 

AUTORI: Dr.Cristian CALCAN, Dr.Mariana CALCAN, CENTRUL DE CERCETARI DE MEDICINĂ NEUROENDOCRIN HOLISTICĂ “DO HISHIRYO XIN “ ZAZEN MEDICAL ,BUZĂU .1999/   “NEW ENDOCRINOLOGY”, RESEARCH, CENTER, Buzau, Romania, (2002),E-mail:calcan@buzau.ro; http://newendocrinology.buzau.ro 

 

 Avertisment tardiv: acest articol  nu  este scris de matematicieni....

    ***

 

          CUPRINS IDEATIC (de maximizare a paragrafelor de mai sus) în cadrul articolului “VIAŢA NUMERELOR        ŞI ASEMĂNAREA EI  ÎN COSMOGONIA timpurie sau  iniţială:

       

     Capacitatea lor de identificare. Auto - descrierea lor cuprinsă în valoarea lor numerică. Operaţiunile aritmetice simple ca elemente descriptibile complexe, interactive cu  caracter de MEDIETĂŢI   familiale  de  tip Pytagorician. ....

 

    Natura  expresivităţii  unice  şi  totale a numerelor, universalitatea lor/ei descriptivă şi divers nuanţată ,....

 

    Capacitatea ei operaţională  cu diverse concepte, definitorii  -  creaţionale, ” de la   începuturi  şi   de la  origini“,(limbajul matematic, un limbaj semantic perfect, logic, retoric ,cult si initiatic , dialectic , carismatic si sacerdotal,... era armonia de expresie a descriptiilor astronomice - religioase ,... cerul nocturn – televiziunea globala - internetul Oracolar , al Culturii Energetice ancestrale).

 Conştienţa  şi via “ auto - conştientizare ” ca elemente INFORMAŢIONALE, de bagaj informaţional,   de bagaj operaţional, modalitatea de cuplare prin informaţionalitate de fenomenele totale creaţionale energetice, dinamice – fizico - dinamice şi de                       “ CONŞTIENŢĂ    INFORMAŢIONALĂ ” ,....

 

Mărturiile numerice ale ETAPELOR CREAŢIONALE INIŢIALE , PRE - MATERIALE  ŞI A  CELOR MATERIALE.

 

“ CONŞTIENŢA EMOŢIONALELOR ”ca Aspect Energetic - informaţional  bogat şi desăvîrşit, rolul MENTALULUI UNIC INFORMAŢIONAL ENERGETIC ŞI PRE – MATERIAL,.....

 

   Naşterea NUMERELOR , ca SEMNE LITERE , prin capacitatea lor desăvîrşită  de procesare , înşiruire ,  continuitate  şi autocontinuitate logică , prin SALTUL datorat OPERAŢIUNILOR MATEMATICE cursive, iniţiate sau DERIVATE DIN LOGICA CONŞTIENŢEI MENTALE , ALE EPICULUI    CREAŢIEI,....                          ALE DINAMICII ENERGETICE, PURTATOARE A  “INFORMAŢIONALELOR” (EMOTIONALITATI  NEANGAJANTE), 

                

..... Si însăşi a logicii intrinseci fizico - matematice, gravitînd    pe elipsa turbulenţelor energetice gravitaţionale, mai    depărtate de materie şi masă şi mai implicate în jocul  contrariilor disipative, care nasc , produc şi DISPAR, LĂSÎND     ÎN URMĂ “TRASEE de proceduri  INIŢIATE  VALABILE” ,  reale – văzute şi adevarate - nevazute, chiar şi oglindite,cu toate LOGICE, ALOGICE, desăvîrşite sau ORDONATE  aleatoriu, de  HAOS  sau  HAZARD,....

 

Spre IDENTIFICAREA URMELOR imperceptibile, răspîndite  ( de tradiţie), ÎN EPICUL TRADIŢIONAL( desigur relaţional-inevitabil informatizat) , ORDONAT, PROGRAMAT ŞI REARANJAT DE CĂTRE MENTALUL COLECTIV   (UNIVERSAL !?),  CA MODALITĂŢI INIŢIALE ŞI INIŢIATOARE    DE   CONFECŢIONARE   ŞI  UTILIZARE  A  MAREI MASE ENERGETICE OPRITĂ, ÎNCARCERATĂ ŞI ÎNTREŢINUTĂ ÎN ”AUTO – CAPCANA   DINAMICĂ  -   ENERGETICĂ ” posibil neguvernată  de  fenomene  spaţiu - timp.    

 

...Si  ÎMPINSĂ, în mod căutat şi firesc, “CA PURTĂTOARE DE ABSORBŢIE”, singură şi inevitabilă (!) , DE CĂTRE “PERMANENŢA DE ÎNTREPĂTRUNDERE”, CU SURSELE INFORMAŢIONALE “COMPLECT AUTO - GENERATOARE”,    prin PARADOXUL “NAŞTERII DETALIILOR DIN DETALII”, Paradox  al  “ COMPLICITĂŢII ”  INFORMAŢIONALE ,……

 

 ( blestemul BLOCANT al etapei ştiinţelor actuale, ”FRUCTUL DULCE, OTRĂVIT ŞI PROGRAMAT, AL NEPUTINŢEI   DIN   POMUL  CUNOAŞTERII  ” ) , ....

 

sau Explicitarea NESFIRSITA, la SATURARE, A EXPLICITULUI , ....STERILA DEZMEMBRARE  a Detaliului şi Evaluarea   infinită şi Continuuă a  sa,….  in camunflajul de parada....

 

       Dar, aflată de fapt, ÎN  FAŢA  ASPECTULUI  ordonat şi  programat legic, de continuitatea evolutivă a AMBIVALENŢEI                 dualităţii contrariilor, de cauză şi efect, ca O NORMALITATE        A   FUNCŢIEI   DE  “ INFORMAŢIONALITATE ”   Universală  ,...

 

SINGURUL ASPECT CARE ARE DIMENSIUNEA  COLOSALĂ A AUTO-CAPCANEI DINAMICE ENERGETICE,            ( “GEMENII    REUNIŢI”    DE    MERCUR ,     patronul             casei lor,….EMOŢIONALUL - VESTITOR, CA HERMES AL UNIVESULUI” ) , şi trebuie în paranteza spus că această auto-generaţie  SPONTANEE , ARE  O  SIMILARITATE   DIRECTĂ….

 

( şi subliniez satisfacţia de a o semnala )….. ,NUMAI CU                         OBIECTUL înşiruirii INFINITE al cuprinderii NUMERICE ŞI operaţionale MATEMATICE, “ NĂSCUTE  DIN INFORMAŢIE ”, capabilă de generare şi HĂRĂZITĂ de a descrie IMPOSIBILUL,                                                                              “ NEPROGRAMATUL ”   MENTALULUI UMAN ,”ADEVĂRUL NEVAZUT”, (Mercurul Comercial , înşelătorul , “ASCUNSUL matematic”, Emoţionalul , guvernat şi exprimat de cifra 9 !)…..

 

          EL putînd să fie expresia antică a Emoţionalelor : Infinitul  alergător,Curierul neobosit cu aripi la sandale, Patronul răspîntiilor şi al DEDUBLĂRII ,…dar şi Infinitul Matematic OO (?!).

 

      Posibilă “ BARIERĂ MENTAL PROTECTOARE ” aşteptînd împlinirea evolutivă, consecvent - educaţională, a PRACTICARII,  în MASĂ şi treptat a “ CURSULUI CIVILIZAŢIONAL de IMPLEMENTARE ”  ŞI A   PARCURGERII   DE  CICLURI  DE  “EMOŢIONALE”,  ca  procese  gîndite  sau  mimetizate ),…

 

 Cu TOATE NASCÎND DINAMICA ŞI RUPTURA DE  PORNIRE, SAU DE INIŢIERE ,… NĂSCĂTOARELE DE BIOLOGIC,…. CA UN MICROCOSMOS COMPLECT   INFORMAŢIONAL ŞI DIALOGABIL ,TEMPERAT şi echilibrat,    CORECTABILşi ADAPTABIL, ....

 

PROGRAMAT SĂ SE PIARDĂ şi să REAPARĂ“ CLONAT INFORMAŢIONAL şi ENERGETIC PERPETUU ” ,….modalitate de clonare sigură şi infinită pentru Bios!

 

        Si   CORECTAT - ÎMPIEDECAT de Genetica Holistică,la   MULTIPLICAREA UNIFORMĂ, MONOTONĂ,

..... DE PIETRIFICARE , ( a Clonării inginerii genetice) ,....

 

    CARE ANULEAZA HAOSUL SI HAZARDUL ALEATORIU ORDONAT AL “COMPUNERII INFINITE”, BLOCIND DIN  START  DIVERSIFICAREA  NEASEMĂNĂTOARE  ŞI   DE  UNICITATE  A   “ EMOŢIONALELOR ” CARACTEROLORGICE

ŞI     PERSONALIZANTE,…

  

 

      UN  ” MOTOR   INFORMAŢIONAL  - MENTAL” ,( BIOLOGIC   ŞI….NONBIOLOGIC ), ( dar şi genetic),  CARE SUSŢINE, prin PARTICULARITATILE  FIDELITAŢII SALE  DE   COMPONENŢĂ şi  FUNCŢIUNE,   faţă  de  EMOŢIONALELE  APARTINATOARE  “ACTIVITATEA COMPLEXULUI  DINAMICII  ENERGETICE ”, ...

 

     Una din FUNCŢIILE CELE MAI VECHI ale “UNIVERSULUI DINAMIC”, de structură MOBILĂ amaterială (incipient şi deocamdată, cu MASA , în aspect numai energetic) creiată cu indiferenţă trainică, ....

    faţă de  ATRIBUTELE   mai tardive,.... DE CANALIZARE SI UNIFORMIZARE TEMPERATA ALE SPATIULUI SI TIMPULUI.    ( Prin...aplicatiile Gindirii tehniciste! ,eliberate de controlul  natural .... mental-senzorial).

 

          Situarea în  momentul de ALCĂTUIRE al Universului într-o PERIOADA  PREMERGĂTOARE,... în care este aşezată,pe drept,A–STRUCTURALITATEA ,denumită,... mai nuanţat şi descriptiv, ca  “fondul ANUMERIC” sau “ GOLUL ANUMERIC”,....

 

       Ceva   care   se    poate   asemăna    cu  “nimicul”, cu “infinitul”, UN “PRE - UNIVERS” , NEPOPULAT DE STRUCTURI – (materiale sau nu) , dar  care se lasă  ....Guvernat  de ( anumite) legi, derivate şi deductibile, din FUNCTIILE CONJUGATE ALE GUVERNARII , aproape SOLITARE, ALE ENERGIEI SI INFORMATIEI  , prin FOLOSIREA  UNITĂŢILOR  :

 

 - “INFONUL”, cuantă energetică, cu înfăşurare alcătuită din 3,60 (3,66) cercuri, self – paianjen     circulînd multi - direcţional, instantaneu, ( prin variabilitatea orientabilă a muchiilor fractale (!?) şi a parcursului ordonat ale arcelor grafului energetic, în ierarhia de moment a nodurilor- vîrfurilor- bornelor),.....

 cu o  viteză   de 360 (366) de ori mai mare                          decît  viteza luminii,   ( FUGA MULTI - DIRECTIONALA -  “ HAOTICA  !? ”, cu o astfel de magnitudine energetică , de  viteză  şi  hiper -  informaţională ), 

 

   Este de fapt DELICIUL DE “HIPERCONŞTIENŢĂ”,DE HIPERINFORMATIONALITATE  SUPERORGANIZATĂ - “TRUFIA FAPTELOR CONCORDNATE” prin "LEGĂTRURA  AUTO - STIINŢEI INFORMAŢIEI”  A (Pre - Emotronului.) SI “A EMOTRONULUI” (EMOTIONALELE TOTAL ORGANIZATE MENTAL-factori matriciali de uniune fizica si informationala )....

 

Si mai de timpuriu a“Pre-mentalului PRE-GALACTIC” ( universal ? ) , ( “GELATINĂ INFORMAŢIONALĂ CEREBRAL-MENTALA - AMATERIALA”//G.I.C.M.A.M.).

 

 

(observaţie: variabilitatea  numerică se datorează contradicţiei creată de izvoarele tradiţionale, etnice de referinţă, asiatic şi  amerindian N.american. Comentînd cifra probabilistică adevărată, apelăm la sacralitatea numerologică care indică rezultatul insinuant al operaţiei, 90 faţă de 96(afrontarea de carte de joc, unde cifra 6 este adevarul real invizibil al valorii O,zero, acelasi ca si valoarea curenta a  cifrei 9 ,adevarul ireal,vizibil ), şi admitem că 90 este în baza de 9, un“asemănător”,un altfel de O O, un OO  şi una din posibilele surse ale apariţiei conceptului de infinit,pornind şi de la alcătuirea tradiţională, prescurtată, a dragonului celest), şi…..

 

-PARTICULAR: ...BAZA INFORMAŢIONALĂ, ocupanta Cuantei Infonice(“unic fixstart-informaţional ,U.FS.I”,sau biţ-bază) ,

 

       REPREZINTA UNICA DIMENSIUNE A PACHETULUI TEANCULUI INFORMATIONAL OPERABIL LA INSCRIEREA COMPLECTA SAU TRANSPORT IN COMPLECT STANDARD ,PRIN “UNIC-MOBIL-INFON”, (U.M.I.),...

 

     Prin care se poate deduce că , în primul rînd     există  o ofertă unică de acumulare informaţională “de prima”, fix-complectă,şi că există un gradient unic de transport energetic,....

 

    (în particular cuantificarea celor două tipuri de mărimi, informaţională şi energetică, ca aspect   fix şi standard,  ridică problema iniţială a UNICITĂŢII MĂSURILOR, LIMITATE,sau de capacitatea de transport ( prin viteza sau cărăuşie) ,ceea ce ţine de ALCĂTUIREA INFONULUI(1) ,

 

 SAU DE FORŢE,... ALTE FORŢE CARE POT GUVERNA FENOMENELE ASUMATE de “EXISTENTUL ADMIS AL ANUMERICULUI”(2)....

 şi care vor fi decelate cu siguranţă…nu prin cuantificare, pentru că nu s-a născut incă,....

 INSTRUMENTUL SENZOR ASISTAT DE SUPER-MEGA-COMPUTER,.... care SA MASOARE SEMNELE INTUITIEI NASCUTE  DIN ALIPIREA –SUDATA (aproape sexuata, copulatorie) A PRESENTIMENTULUI PREZENTEI ,CU REUNIERA CHIAR SI A SEMNELOR  MAGICE.....- MĂRTURII ALE FUNCTIEI - EXISTENTEI INFINITESSIMALE , SI .....

 

       PE CARE APARATE BIOLOGICE,PATENTE NATURALE  DE EXCEPŢIE , SENZORI INEXPLICABILI, “EXTRASENZORIALITATEA”, CU DOMENII DE EXPLICITARE SAU DE APLICARE(!), NECUNOSCUTE TEHNOLOGIEI ACTUALE DE VÎRF,....(ca aspect,....?.....CU ASPECTUL SAU previzibil…. chiar şi pentru   următoarele   decenii - secole!),...

 

       CARE ŞI CUM? ....

ISI REALIZEAZĂ PATENTUL   NATURAL, .....CUANTIFICÎND ? (nu tehnic,... dar  nici pragmatic ,la  nivel molecular,enzimatic,.....

 

   ..... Ci ENERGETIC!),sau mai bine zis, dind SEMNALUL INVIZIBILULUI ŞI INSENSIBILULUI NORMAL, prin diferite şi precise-imprecise INDICII DE PREZENŢĂ,….

 

        Dar pe care TRADIŢIONALITATEA ARHAICĂ ŞI RENASCENTISTĂ, TE DETERMINĂ ,ca avizat analist, SĂ O CAUŢI CA IMPULS DE EXPLICAŢIE -INTUIŢIE pe urma unui CUVÎNT, a unui SIMBOL, pe urma unui GÎND NEROSTIT încă , dar logic şi AVUT “ABURIT”, pe ZVONUL anecdotic al unei presupuse şi ciudate îndeletniciri, ale unor iluştrii înaintaşi, fie ei ZEI, ALCHIMIŞTI SAU ENCICLOPEDIŞTI,( de inexplicabile    şi precise succese ) , în domenii concomitente şi aproximativ contrare ; Biologie - Matematici, Arte Plastice - Inginerie, Alchimie şi Anatomie Topografică:  DESCARTES , LEONARDO DA VINCI,  ANDREAS  VESALIUS şi……

 

         Concomitent  practicanţi, cu acelaşi mare succes al exerciţiului filosofic,al dezbaterii,al logicii celor destăinuite de tradiţii,al conversaţiilor particular şi  VOIT  contradictorii , al aparentelor paradoxuri,care au putut  dezvolta  gîndirile analogice aproximativ vizionare şi de-a dreptul  scientiste  pentru  epoca  lor.

 

          Astăzi le considerăm  minuni(!!??!)  de logică şi de aplicaţie pragmatică, eforturi necesare şi eminente …….

 

    Se pare că sîntem o specie totuşi păguboasă (?) , care mimetizăm privirea furişă către vecin , ştiind SAU MACAR BĂNUIND că înţelegerea vine atunci cînd nici  nu o mai aştepţi, ca o binefacere  DESTINATĂ EULUI TĂU NEÎNCREZĂTOR , dar paradoxal cu POTENŢE de primitor, ANALOGIE DE PRIMITOR  folositor ?!, CONSTIENT, plagiator al lui Mercur furisatul de ungher....

 

VIATA NUMERELOR:

          ECUAŢIE  GENERATORIE DE INFINIT …

(Probatorie de  posibile interpretări ale folosirii arhaice a limbajului numerologic ca modalitate inteligentă mitică şi  aproape mistică, de convorbire etico -­ socială despre tradiţia cultică şi ritualică ,despre relaţiile sacerdotale cu personaje definite caracterologic şi emoţional ca eroi, regi, sacerdoţi, zeităţi şi care îşi POT TRANSFERA ESENŢA ( de definire) prin LEGĂTURI DE EMOŢIONALE ŞI DE EPIC (aproape ascunse, încifrate-OCULTATE), despre evenimentele curente sau trecute ,...

        PE CALEA DEFINIRII, POVESTIRII ŞI PREVESTIRII ORACOLARE NUMEROLOGICE , CU UN  LIMBAJ MATEMATIC, DAR APROAPE ŞI EPISTOLAR, EXACT, PRECIS , EXTREM DE NUANŢAT ŞI ÎNCĂRCAT DE COMPLEXE SEMNIFICAŢII , O POSIBILĂ GRĂIRE CA O LIMBĂ CULTICĂ UNIVERSALĂ, ceva similar.... unei anglo-saxone moderne elitiste, arhaice ,dar şi o metodologie ordonată , instrument de gîndire ,…..

  CUPRINZÎND REUNIREA CULTICULUI - EMOŢIONAL CU INFORMAŢIA ŞI CU VIRTUŢILE LEGATE ŞI PRECISE, DEDUCTIBILE  ŞI  NĂSCĂTOARE, “MATEMATIC”,....                    

     A  TOTULUI PE PĂRŢI SAU ÎNTREG , DUPĂ FELUL OPERAŢILOR INIŢIATE, SAU DECURSE - AJUNSE              PE   CALEA  AUTO - GENERĂRII  INFORMAŢIONALE…

     

   O NUANŢATĂ NUMEROLOGIE (adevărată, complexă şi exactă, de exprimare simplă ,cursivă sau previzionară) alogică diletantă, “numai pe motiv că sunt puţini care o pot înţelege în clar”,deci graniţa dintre logic şi alogic nu este definitivă, ci derutativă, un  joc captivant ,  un exerciţiu analitic, ....

 

OO=?/ 1o=+19 / O1 =1o / 1 O…unde O1 / 1 O= OO ,O1/1o =Oo şi unde infinitele: OO(maximal ,static?) nu sunt identice cu Oo ( inegal ,dinamic perfect elipsoidal inegal, spre minimal ) infinitul inegal, cu direcţie de parcurs ,  un posibil Graf perpetuu dinamic, cu dus şi întors, permanent oscilant şi ondulatoriu, auto - generator, spre deosebire de infinitul maximal care este un infinit terminal,(sau încremenit static?),....

 

    Un infinit cu finit sigur? TERMINAL ,AUTO - BLOCANT, POSIBIL CU O LATURĂ   ENERGETICĂ  DEOSEBITĂ , CERUTĂ    DE O HIPERVITEZĂ DINAMICĂ... ABRUPTĂ ŞI CATASTROFICĂ.....

 

        Este posibil ca aceste două infinite să fie alternante aleatoriu sau succedante şi să existe posibilitatea de a se trece legat dintr-unul în altul ciclic .

 

     Infinitul dinamic  Oo  seamănă cu un număr iraţional, prin predilecţia asumată de a se ilustra capacitatea “spre infinit”,prin nepotolita exprimare matematică a detaliului  (numărul iraţional , expresia  infinită  şi obligată  a scotocirii detaliului,.....care nu­ - şi este suficient niciodată,...

Fiind aproape o neobosită definire numerica      a detaliului ) ,şi pe care precizia finală , definitivă , exactitudinea ,O OCOLESTE FIX , PERMANENT, parca tocmai pentru a reflecta importanta,.... “ incadranta ” , axiomatica a primei legi a vietii desfasurarilor  dinamice  energetice   universale  :

     

  “FII MULTUMIT APROAPE  DE  PERFECTIUNE !”.

 

      DETALIU CARE MEREU RĂMÎNE NEDEFINIT DE PRECIZIE ,CI PERMANENT APROXIMAT NUMERIC, “ALATURI” , PE LÎNGĂ o valoarea exactă,aproximat de variabilităţi scoborîte infinitesimal, la o medie utilizabilă prin cîtimea  lipsă , ignorată ..…

 

      ACEST MOTOR , CA UN PERPEETU MOBILE, CONSUMÎD DREPT GAZ,... SPRIJINUL DIRECŢIONAL AL  SCOATERII INFINITE  DE NOI UNITĂŢI NUMERICE PRIMORDIALE ŞI CARE MODIFICĂ VALOAREA  GENERALĂ , CUANTUMUUL VALORIC , DAR ŞI  RELAŢIILE   INTER – UNITĂŢI , ALE “CUPLEŢILOR” (unităţi duble repetabile aleatoriu sau nu) ,....

       

      MODIFICÎND SAU ÎNTĂRIND REGULI ASCUNSE DE EXPRESIE NUMERICĂ ÎN FUNCŢIUNE, după TIPUL DE OPERAŢIE MATEMATICĂ, după FELUL NUMERELOR ANGAJATE, ASTFEL CA FORŢE INFINITESIMALE SĂ LE ACCESEZE ŞI SĂ “LE INFLUENŢEZE   DECISIV” FINALITĂŢILE GENERALE “LA SCARA ENERGETICO - INFORMAŢIONALĂ” ŞI “FIZICO - MATERIALĂ” ,…..“DECIZIONAL” ŞI INFLUENŢÎND PARAMETRII DE DINAMICĂ , SENS , VITEZĂ ŞI DE MĂRIME A “BUCLEI ENERGETICE DE  INFINIT” ŞI DE  DINAMICĂ CU PARAMETRII  SĂI , ....

 

     CA ŞI PE CEI AI ”AUTO - CAPCANEI  DINAMICE  ENERGETICE”,…

 

 

     DATORATE ,“ EXPRIMĂRII NUMERICE ” CA.....“ MOTIVAŢIE DE ÎNCADRARE ” PENTRU.... AUTO- GENERARE ÎN ŞIR” ŞI DE “EXPANSIUNEA DE ACŢIUNE - ACTIVITATE” CU “ROL DE COMBUSTIBIL” DERIVÎD DIN  IDENTIFICAREA  IMPERSONALĂ (?)   A   DETALIULUI , NAVIGIND SPRE ATINGEREA TELULUI , EXPRIMAREA PREZENTARII  APROAPE DE PERFECTIUNE ,…

 

        NEOBOSITA SCOTOCIRE DOVEDEŞTE INADAPTARE LA IMPETUOASA ”CHEMARE A  ORDINEI” AŞTERNUTE DE FUNCŢIONAREA “MOZAICULUI DE MIŞCARE” DINTRE ENERGIE ŞI INFORMAŢIE ŞI  AUTOAGREGAT, (ÎNCHEIAT)  SINGUR, ÎNAINTE  DE  APARIŢIA  EFECTELOR  TARDIVE ,…

 

     “GENERATE” APROAPE  NELEGAT , (DISCONTINU)  ŞI   INVOLUNTAR , FAŢĂ  DE  SPAŢIU  ŞI TIMP ,  SAU     AL ORICĂRUI ALT TIP DE  REGULI, PRIN MANIFESTAREA  OBLIGATORIE , ......

 

       A ERMETICITĂŢII.....

 DATORATE “AUTO - CAPCANEI  DINAMICE ENERGETICE” DIN PARCURSUL CONTINUU,  DE GRAF CICLIC (?) ELIPSOIDAL,  CU APOGEU ŞI PERIGEU , CU VARIANTA CIRCULARĂ   SAU   ÎNCRUCIŞATĂ ,....

 

     PENTRU CĂ ÎN MOD CERT TRADIŢIA GRAFICĂ: UROBORUS, PITON, DRAGONII DIN  UR ,  ŞERPII LUI LAOOCON ,  SUNT  ÎNCRUCIŞAŢI  ŞI ÎNCHEIAŢI ÎN  BUCLĂ SPAŢIATĂ ELIPSOIDAL , TORSIONATĂ ASEMENI UNUI SIMBOL  SPAŢIAL AL INFINITULUI ARHAIC...OO SAU Oo /zero-zero,mare si mic/….(1999)...

                                                       *

    Dar acum trebuie adaugata semnificatia  universala a functiei arteziene  legata de vasul comunicant ,ca perpetum mobile al dinamicii energetice universale si deci si a celei numerice, mod elevat si incriptat al circuitelor energetice dominate de ordinea emotronica, informationalizata, in care reprezentarile serpentiforme accentuau aspectul de Lingam sacru ,combinat cu aluziile  hiperfluidice , proprii si......ale simbolului de mobilitate personalizanta :

 

       aerian (dragon),terestru (serpent),acvatic (asemanator), ... sau al celuilalt simbol arhaic al armoniilor de medietati sublime “lebada lui Apollo” sub forma de lira ,(LYRE – PLAYER,OF KEROS,EARLY CYCLADIC II, 2700 ien). care ia forma  istorica a instrumentului numit Harpa prin pozitia sacra a muscarii cozii sale, reprezentanta a fluidului armonic al sunetelor,vibratii de instrument , al fluidului acvatic pe care il stapineste,al fluidului aerian pe care pluteste, o trigeminala incatusare , alcatuind un simbol total al LUMII ARHAICE ENERGETIECE SI UNIVRSALE-COSMICE  , (2003)..... 

 

  Va urma.....

                                           ***