1999 „CARACTERUL PROFILACTIC PRIN EXCELENŢĂ AL  MEDICINII NEURO ENDOCRIN HOLISTICE (FORMA “DOKANDJ LACGENG JIAN”), PROFILAXIA ENDOCRINĂ PRIN EXAMENUL GENERAL , LOCAL ENDOCRIN, PRIN EXAMENUL TANDEMURILOR TIROIDĂ-GLANDA ENDOCRINĂ CALOSSO-PINEALĂ, TANDEMUL PANCREAS-CALOSSO-PINEALĂ. ROLUL DE INVESTIGAŢIE AL HOLISTOGRAMELOR DE   ETAPĂ, MENTALE CALOSSO-PINEALE ENCEFALICE, MODULAŢIA ENERGETICĂ”.

 

 

Autori:CRISTIAN CALCAN, MARIANA CALCAN, Centrul de Cercetări de  Medicină Neuro Endocrin Holistică “DO HISHIRYO XIN”, Buzău,Romania,(1999)  „New Endocrinology R.C.” (2002)

 

 

Medicina Neuro Endocrin Holistică are un puternic caracter profilactic, lucru care se întrevede atât teoretic cât şi practic în cadrul modalităţilor de investigare din etapele Qifoengrafiei, Do Hishiryo Xingrafiei , şi cea mai nouă metodă “DOKANDJ LACGENG-JIAN”(ianuarie 1999), abordare totală: SCANAREA ACTIVĂRII MEDIETĂŢILOR BIOLOGICE REMANENTE GRAF FRACTALE (S.A.M.B.R.G.F.-iulie 1999)

 

 

Această afirmaţie este acoperită teoretic de existenţa principiului informaţional general holistic unde fiecare punct/punct zonă micro-tisulară GRAF FRACTALĂ INTERNĂ ŞI EXTERNĂ cuprinde totalitatea informaţiilor definitorii întregului corp,

 

 

dar trebuie specificat că în cuprinsul acestor informaţii sunt date generale şi detalii despre alcătuirea organică a aparatelor, fiziologia şi fiziopatologia generală şi locală,despre anatomia propriu zisă şi

 

 

 

 

 anatomia energetică particulară definibilă complet de către mărimile vectoriale de cuantificare şi mărimile descriptive cantitative CARE AU MISIUNEA TEORETICĂ şi didactică DE A CUPRINDE DINAMICILE ENERGETICE LOCALE, ZONALE ŞI GENERALE ÎN PERMANENTE SCHIMBĂRI ŞI SCHIMBURI, ÎNCADRÎNDU-SE ÎN LEGITĂŢILE GENERALE ALE DINAMICII ENERGETICE GENERALE ALE “VIULUI”.

 

 

ÎN LATURA TERAPEUTICĂ ŞI PRACTICĂ, care a pus în valoare bogatele izvoare vechi şi moderne daoiste ca de altfel şi perenele semne rămase la bazele  imagisticii arhaice a culturii universale, ca şi impactul acestora cu propria imaginaţie şi capacitate de analogie asociativă,

 

 a dus în timp la consolidarea şi renaşterea vechilor concepţii universal-culturale despre energia corpurilor, dinamicile energetice ale viului, despre dao şi înscrisul său holistic,

 

DESPRE GENETICA HOLISTICĂ, FORMA CEA MAI ELEVATĂ A MANIFESTĂRILOR HOLISTICE, CUPRIZÎND LEGILE GENERALE (ŞI UNIVERSALE)  CARE EXTRAG ŞI DEFINESC CARACTERISTICILE FUNCŢIONALITĂŢII ZISEI “CONFEDERAŢII DE PUNCTE HOLISTICE”, explicînd total relaţia holistică:

 

 

 MATERIE CUPRINSĂ GENETIC, FORMATĂ DIN DINAMICA ENERGETICĂ, VIEŢUIND ÎN FIZIOLOGIA ENERGETICĂ, FIIND PERMANENT AUTO - CONDUSĂ ŞI AUTO - ORGANIZATĂ  DE COMPLEXUL AUTO - ORGANIZATOR CALLOSO - PINEAL , PRIN SEGMENTAREA SA IERARHICĂ CORPOREALĂ LA GRADELE DIFERITE (ÎN IERARHIZARE) ALE TANDEMURILOR CALLOSO-ENDOCRINE, ALE ECRANELOR DIFERITE ORGANICE, ALE ZONELOR DE CUMULARE HOLISTICE, ALE PUNCTELOR ORDINARE (SIMPLE ) SAU MICRO ZONALE, ORGANIZATE.

 

 

 

Acest adevăr axiomatic ca Medicina Neuro Endocrin Holistică “DOKANDJ LACGENG JIAN” ESTE DE NEDESPĂRŢIT DE LATURA PROFILACTICĂ A ACTULUI MEDICAL, cu atât mai mult cu cât beneficiază de capacităţi cuprinzătoare de investigaţie cu o tehnică mentală aproape virtuală, hologramică, varianta biologică şi cerebrală a instrumentelor performante ce au încorporate tehnica de calculator     (R.M.N - ul )

 

 şi că ACESTE ACTE DE INVESTIGAŢIE SUNT TOTALE: anatomice multi-unghiular, fiziologice, fiziopatologice, de coordonare-evidenţiere aplicativă a dinamicii energetice zonale în referinţă secundară, dar la fel de importantă, la date cumulative despre irigaţia sanguină, despre gradul mărimii şi funcţionalităţii generale organale, endocrine, cerebrale şi metabolice.

 

 

Trebuie să adăugăm că în temeiul legilor holistice perechea cuantelor timp-emoţie adaugă practicanţilor performeri precizări perfect aplicative medical în domeniul etio-fiziopatologiei trecute (a posteriori) cât şi a parcursului temporal fiziopatologic, al anunţului de complicaţie sau de asociaţie de boală de viitor.

 

 

Aspectul profilactic endocrin al medicinii neuro endocrin holistice cuprinde date timpurii despre evntualele patologii endocrine (propriu zise), despre patologii endocrine accesorii prin etiologie comună, prin răsunet fiziopatologic de verigă fiziologică sau de aparat, de răsunet al dinamicii energetice, sau de pe un organ sau zonă aparent aleatorie (pt. medicina modernă) dar absolut responsabil în medicina Holistică sau Dao (sau Medicina “DOKANDJ LACGENG JIAN”).

 

ASPECTUL ENERGETIC SE GĂSEŞTE ÎNSCRIS, CUMULAT PE HĂRŢILE ENERGETICE ALE DINAMICII ENERGETICE, COMUNE TRASEELOR ENERGETICE ALE GLANDEI ENDOCRINE CALLOSO-PINEALE EVIDENŢIATE DE “HOLISTOGRAMELE MENTALE CALLOSOPINEALE ENCEFALICE”.

 

 

 

Acestea sunt adevăratele reflectări ale fiziologiei şi patologiei “viului” pe etape, prin şi pentru glanda calosso-pineală şi legea holistică a celor trei  “E”: semnul EXPRIMĂRII, semnul EFICIENŢEI, semnul EXISTENŢEI, prin cumularea “POTENŢIALULUI COMPLEXULUI DE IDENTIFICARE CALLOSO-PINEAL”, un complex de trasee energetice cu un rudiment de corp anatomic, archi-callos (paleo-callos), adevărată “PARAFIZĂ CELOMICĂ PALEOSAURIANĂ”.