“DESPRE SISTEMELE ASTRALE,ENERGETICE,ŞI DIRECT PLANETARE, CIRCUM - TERRIENE ,... ŞI SENSURILE LOR ASTROLOGICE ;.... SAU   FUNCŢIUNILE LOR DATORATE UNOR ÎNSUMĂRI DE FACTORI DOMINANŢI (IERARHIZAŢI) ORGANIZATE ÎN FELURITE COMPELXE CONDUCĂTOARE SUPER- DOTATE,ALCĂTUITE PRINTR- O”INFORMAŢIONAL - STRATIFICARE”,ŞI MULTI- CAUZALĂ,...(cognoscibilă?):..”

 

 DrCristian Calcan,Dr.Mariana Calcan,”New Endocrinology”Research Center, Buzau,Romania. http://newendocrinology.buzu.ro 11 oct.2003

 

* Existenţa Sistemului energetic planetar circum-terestru, (dinamica şi armonicile rezultate din dinamica energetică),

 

* Entitatea fără masă şi corp,dar funcţională Energetic ca Mental Superior Informaţionalizat, Factorul Comandant Distribuitor Regional de sugestii Epice şi de subtile Modificări (Nodul Nord este faţa de el factor subordonat şi depărtat accesoriu-secondant ).

 

* Factor complex şi Frate,(faţă de Entitatea de mai sus)pentru satisfacerea Legilor  permanenţei de Armonie Energetică şi de Creaţie-Procreere Permanentă de Ansambluri NOI de Cuiburi de creştere de Armonii dinamice Energetice Tip: (Ape.Prunc. Energie.Sistem,Embrionic) care se acumulează în permanenţă biologic în mare număr,şi sunt folosite la CORECŢIA COMPLECT SIMULTANĂ  a similarităţii funcţionale ale celor mai mari SISTEME COSMICE (ale tuturor).

 

*Tipare superioare de CICLICITATE EPICĂ,dar care marchează  Sitemul de funcţionare informaţională (INFONIC-sintagmă specială de utilizare în necunoaştere exactă,momentan ), ACESTA ÎI asigură spontan Supleţea diversităţii Accomodante, faţă de multitudinea de parametrii :

 

  de la inter-relaţiile PLANETARE*, în special de GRUP* (cu Dominantul,cu Luptătorul,cu Insinuatorul,cu Ascunsul),...     şi cu Luna , în foarte multe domenii care ţin de inter-relaţiile sale de CIRCULANTĂ  Permanentă ,CU ACTIVITATE şi ACŢIUNE*, ....

 

  Cu alt fel de relaţii de influenţare directă-indirectă*,Şi prin Ricoşeu* cu oricare altă planetă, chiar concomitent cu o mare multitudine de planete, care sunt în întregime influenţate de trecerile LUNII*,...

  Cu ASPECTUL DE COORDONARE ŞI PETRECERE PRMANENTĂ ALĂTURI DE NODUL NORD,...        

 Cu aspecte legate de DESTINUL NATIVULUI*, sau cu DESTINUL MOMENTULUI* SECVENŢIAL, APROAPE ORAR (de atingere al sensului vieţii-nodul Nord,sau de aflare în preajmă)

 

 ,...de ŞIRURILE DE MOMENTE  DIRECTE spre DESTIN , sau  de AJUSTARE DE DESTIN, prin “MOMENTELE DE MESAJ” (conştientizate sau aflate tîrziu),  care sunt mai apropiate sau mai depărtate, de momentul trecerii pe la punctul NODULUI NORD* ,...

 

  Şi toate sensurile planetare de legătură exprimate de relaţiile lor din ACEL MOMENT!*,... 

         

  şi relaţiile de MODIFICARE* FAŢĂ DE DESTINUL CUNOSCUT ,SAU FAŢĂ DE PLANETELE NATIVE DE SISŢINERE* SAU CARE PATRONEAZĂ NATIVUL*,...

 

  ŞI TOATE AJUSTĂRILE* CARE REZULTĂ DIN ACEST MOMENT ,CA MOTIVE IMPERIOASE DE PRESCHIMBARE  ALE   DESTINULUI ,de Alianţe, sau de Opozanţi pe Faţă sau Ascunşi, CA MEMBRII PARTICIPANŢI AI DESFĂŞURĂRII, Exprimării ,...DESTINULUI.

 

...,CU INFLUENŢELE DATORATE ZODIILOR DE CARE ESTE LEGAT*, CU TRECERILE PE LÎNGĂ CASELE ZODIACALE* FIECARE GUVERNATE ,Şi domiciliate de o planetă sau chiar de două,...

 

  cu  fiecare din acel tip de CASE: CASELE NASCUTE prin ASUMAREA ASCENDENTULUI NATIV*,...

dar şi al ASUMĂRII ASCENDENTULUI MOMENTULUI DE MESAJ*,...

 

...Sau al ASUMĂRII,IMEDIATEI APROPIERI DE Nodul Nord sau de vecinătate a Lunii faţă de Nodul Nord,...

 

  ASPECT COVÎRŞITOR ÎN ÎNSCRIEREA MOMENTELOR DE DESTIN: ÎN PARCURGERE  sau  ÎN CURS DE SCHIMBARE* .;

 

...sensul păstrării relaţiilor şi inter-relaţiilor într-o ordine logică şi într-o Convieţuire neaşteptată, aleatorie (aparent haotică),dar care mai tîrziu se vede în logicitatea sa,...fără Amestecul Timpului,dar în Convergenţă cu

Epicul,... Aşteptat şi.... Neaşteptat,

 

* Factorul care Coordonează LEGIC , INFONIC mental şi înformaţional: EXPRESIA EPICULUI MITIZANT, CARE ŞTEREGE HAOSUL, şi pe largi perioade de cicluri de ani galactici,....

 

  NU ÎNCURCĂ SENSURILE ( le mai poate ajusta, AJUSTARE al cărui sens nu-l putem înţelege, ca simplii muritori) , Factorul care le   mereu o logică sigură şi aparte de latura OMENEASCĂ, a Judecăţii Logicii Mentale (la cea mai înaltă   culme umană ).

 

* Interferenţa sistemului (nou apărut) cu totalitatea Sistemelor;/ cu propria Galaxie,

 

* Cadenţa Timpului ( generală şi particulara-Armonizatoare Epica şi coordonatoare epica-logică-aparent Haotică),Timpul ...

 

*... Supraveghetorul de viaţă... şi destin .... ( Nodul. Nord.), DESTINUL INEXORABIL ....?

 

                                                    *8

 

VA URMA ..... Întreaga trilogie sau tetralogie a acestor articole,şi se anunţă marea descifrare astrologică a misterului  creştin, naşterea, viaţa , răstignirea şi urcarea la Tronul Ceresc, din viziunea astrologică, energetică şi embriologică în noiembrie 2003, personaje şi planete....(18 oct .o3)