DESPRE FURTUNILE TEMPORARE A-TIPICE ŞI INFLUENŢELE LOR CICLICE ASUPRA MODIFICĂRILOR SOCIALE COPLEXE CA MIJLOC OBIŞNUIT ÎNTRE MARILE EPOCI ISTORICE , ALE PERMISIEI UNOR MODIFICARI DEOSEBITE ŞI SALUTARE ALE EVOLUŢIEI MENTALE COLECTIVE UMANE ŞI EXPUNEREA LOR SUB FORMA UNOR TRANSFORMĂRI SOCIALE NEAŞTEPTATE ,.. CA TENDINŢE TAINICE DE CARE APROAPE NU SUNTEM CONŞTIENŢI

 

 Despre furtunile temporare a-tipice şi influenţele lor ciclice asupra modificărilor sociale coplexe,.. ca mijloc obişnuit între marile epoci ,ale permisiei unor modificări deosebite şi salutare ale evoluţiei mentale colective umane … şi expunerea lor sub forma unor transformări sociale neaşteptate , ca tendinţe tainice,… de care aproape nu suntem conştienţi

 

O reînorire deci,.. şi o acumulare ale celor vechi şi de mult trecute !.. pe temeiul unor furtuni fizice  găzduite periodic de pămînt !.. şi care duc la importante schimbări ale tablourilor de conştiinţă socială,.. prin semnale receptate de  către cei care pot conştientiza momentele de fugă,.. în timp înapoi pentru a aduce (sau răpi) trăiri nobile ale înaintaşilor (Experienţele lor sociale şi etnice datorate acomodării biologice şi încercărilor de salvare a procedurilor şi elementelor practice de Cult Populaţional de Supravieţuire !) , şi care trebuiesc încorporate zilelor prezente fără acte de dezorganizare colectivă ,.. psihice –sociale,..fără împotriviri,..fără cutremure sociale !,..

 

..ci pe nesimţite !.. aşa cum le depunem în faţă !.. şi apoi le încorporăm ,.. (ca o modă !)..numai că aceste lucruri sunt comandate de mici furtuni fizice  si energetice… când cei vechi reapar ca purtători ai mesajelor cumulate de orînduirea !,..trăirile neamului şi al traiului lor cotidian (istoric),..

 

şi condensate !..(dar acceptate,.. însăilate, alipite.. de Mental tău- al Nostru !... în legatură cu formele fizice terestre ,.. rămase de cele mai multe ori ca semnale : reliefuri neschimbate ! ale pămîntului,forme geologice ce dau semnale din străfunduri, sau de la suprafaţă !(le vezi..le accepţi,..le admiri !..dar nici nu ştii !?.. ele s-au lipit de tine şi inseparabil de mentalul tău !.. de urmaş al Lor,Stămoşii… care au vieţuit,au trăit s-au trecut ,sau au trecut !...(pe aici) ..le-ai şi petrecut în adîncurile cunoaşterii tale ! transformate în simboluri,engrame care stau să crească…să apuce să dezvăluiască tainele lor ,care prin adăugire la alchimia sufletească te vor întregii şi transforma !…luând ceva din vechile trăiri şi obiceiuri ! şi ale cunoştinţelor noastre istorice din auzite,sau citite ?!…)…

 

Repere georgrafice sau geologice ,..relieful de la suprafaţă ca şi ,  mesajele purtate cu necuvântare şi tăinuire !… ale vegetalului,…ca simplu relief de suprafaţă,… întinsă acoperire de păduri,.. şi de poieni.. şi ierburi !.

 

Relieful simţit de privire cînd… deodată ! simţi nevoia ! te opreşti !.. şi  să cuprinzi zarea toată, să adulmeci peisajul ,.. în mari cadre grandioase ! ,

 

Si suferind în tăcere aducerea la suprafaţă ,la ordinea cuvântării, la ordinea expresiei de lămurire a celorlalţi ,din jur şi a Ta ,te simţi înviorat şi dezlegat de diadcticismul enumerării mărunte ,... a înşiruirii,..a treansformării patetice plauzibile ale cunoştinţelor noastre  istorice învăţate sau ştiute din auzite ?!...

…Aceste momente le trăim în perioada marginalizată de anul 2005 !.. la care se aduga anul 2004 si anul 2006 ce va veni ! ,… pe care le cunoaştem ca forme astrofizice curioase, boli curioase, evoluţii curioase, uneori gândite ca anahrice sau chiar discutabile aproape.. anormale !.

 

..dar care sunt relităţile care se nasc printr-o aşa tulburare de deschidere de porţi ale timpului !,.. care ne sfîşie stagnarea şi ne împrospătează adîncurile cu probleme :… pe care le considerăm ca solicitări ale adaptării ! curente !,..

 

..dar ele sunt Oglindirile Strămoşilor ! pe care le percepem , mai ales din anumite zone vestite prin îngheţarea tradiţiilor şi timpurilor lor !,..la vremuri de demulte trecute !(aici facem destăinuirea că ele vin dintr-o risipire şi o reconstituire..pe care Mentalul tău din străfunduri o face ca o oglindă a acestor stimulări de furtuni energetice temporale,ăi ca momente scurte de exacerbare locală,sauy geofizică generală,..de care eşti influenţat..şi lşa alcătuirea lor palpabilă de perceîţia ta ele încep să se aglomereze la ieşire si tot vin şi tot vin alcătuind o lume…pe care trebuie să o eliberezi şi să o faci trăitoare eliberînd descrierea sa emoţională a feţelor Sale(trăite de către ei…vestitorii aduşi de furtuna energetică !... aproape ! de tine,.. de noi.. de modernitatea lumii …şi care nu va pute rămîne impasibilă..ceva se transferă şi acesta este rostul apariîia de transferări de natură umană prin influenţe mentale Ţo Corupere acelui care se socoteşte modern şi dezvoltat…dar permanent şi la anumite cicluri este rearanjat ..pe căi de logos (futurist)…adăugiri de mental,…înroirea mentalului cu readuceri aminte, cu reprogramări ,..ca manavere suferite de mental, anumite reaşezări !

 

..Scurgrera lină a vremurilor şi ne trezim mai destinşi,… pricepând că aşa zisă modă !.. aduce în sînul colectivităţii noastre urme vechi …şi trăiri vechi sublimate la esenţe emoţionale,..şi cunoştinţe de sinteza şi analiză umană,.. ..ancestrală, între 2000-6000 de ani şi prin natura umană

 

…apropiată nouă,.. care suntem mai potriviţi să le percepem şi să le acumulăm ca proprii destainuiri –trăiri ! (după filmul şi călătoria de astăzi 13 nov. la valea Tisăului-Haleş,…prin pădurea seculară de fagi,.. stejari şi pini ,.. şi ceţurile care se ridicau peste văile dealului Istriţa, …privit din faţa mânăstirii Ciolanu,de lîngă incinta cu lespezi sculptate în forme difrite …(filmul cu furtuna geomagnetică care a readus timpul atacurilor japoneze peste marinarii flotei mai bătrîne cu aproape 60 de ani,ciclic…ciclic schimbări  energetice ,..astrale teriene, şi umane !

 

                                                     @

 

DEZMĂŢUL UNEI TOAMNE CU FURTUNI ENERGETICE !..PE CARE LE SESIZAM NUMAI CA ELEMENTE CIUDATE ALE ANOTIMULUI,.. SAU ALE UNEI ALTERNANŢE ALEATORII DINTRE VREMEA DULCE ŞI ÎNSORITĂ ŞI TIMPURILE ÎNCHISE ŞI FRIGUROASE,CONTRDICTORII,… DAR OARE ACESTE SCHIMBĂRI NE POT ADUCE CEVA LA RĂDĂCINILE SIMŢURILOR NOASTRE ,..PERCEPEM SEMNLALELE VECHI ALE UNOR EMOŢII PETRECUTE DIN VIAŢĂ A STĂMOŞILOR NOŞTRI,TRĂITORI ..LEGATE DE CUPRINSUL PEISAJELOR …ŞI ALĂTURI DE ACESTE TRĂIRI !.. DESPRE JOCURILE-EXPRESIILOR  EMOŢIONALE ALE CELOR RĂMAŞI ÎN URMĂ CU AŞEZĂRILE LOR TEMPORARE,.. DIN VECHIME,..

IMAGINE PICTURALĂ IMPRESIONSIM DE SUBCONŞTIENT..ADUS LA EXPUNEREA TRĂIRILOR ..ŞI GÂNDURILOR OMULUI MODERN !.. APROAPE SĂRAC EZOTERIC ?!

 

DAR CE SĂ SPUNEM DE  O ÎNTOCMITĂ PĂRERE CĂ TOCMAI ACOLO UNDE SUNT DIN PRIMĂVARĂ… MARI CATACLISME SEISIMICE PE LINGĂ ŢÂRMUL CARE MARGINEŞTE CONTINENTUL ASIATIC SPRE EXTREMUL ORIENT LA CÂTVA TIMP(5 -6 Luni),au izbucnit boli ale păsărilor migratorii..diagnosticate ca manifestări ale Gripei aviare.(boală cu o etiologie incertă..posibil şi Pryonică)..ŞI ÎNCEPEM SĂ CREDEM CĂ PRYONII PROVIN DEIN CENUŞA ŞI GAZELE EMISE PRIN DECLANŞAREA CATACLISMULUI ..(sau chiar a degajării de gaze Radon,..la care se adugă şi altele nedepistate sau depistate şi… nepublicate spre cunoaştere !)

 

Al doilea fenomen este : căderea ciclică a pământului aşa cum a început de aproape un an,..cu o eventuală schimbare a planului elipsei(faţă de soare şi chiar în familie faţă de Lună !),sau chiar a mărimii sale( a elipesie circum solare),

 

…şi chiar certa poziţie oscilantă a celei mai fixe stele de pe bolta boreală Steaua Polaris,…

 

….şi totodată schimbarea percepţiei spaţiale a cadrantului celor patru stele care simbolizează Carul Mic,

 

Oscilare,.. care se pare că ajunge să cuprindă la cele două capete maxime proximal şi distal 7-9 grade în etape ale fazei lunare,…ultimul patrar cea mai proximală poziţie( care se  pare… că variază chiar la orarul nocturn al timpului,pe orele nopţii,..orele mici !) ! şi la fiecare fază înaintează cu 2-3 grade spre capătul proximal ,poziţia proximală fiind aproape asemănătoare cu cea a deceniilor trecute de stabilitate( !),

 

…Determină insatisfacţie devenirea sa din stea fixă în stea cu oscilaţii poziţionale(şi se observă venirea valului de frig la un anumit tip de oscilaţie,.. si al celui cald la altă poziţie în cadrul oscilaţiei,semnalat precis de poziţia lunii…

 

… Poziţie care s-a modificat concomitent cu modificările stelei Polare alunecînd ca şi aceasta cu aproape 8-12 grade (ea spre sud vest !) steaua Polară alunecînd cu 8-12 grade spre nord est ! reper fenomenul Tsunami, ..  dar mai anterior existau semne cu aproape 4 -6 luni !...

 

 Schimbarea percepţiei celor patru stele ale Carului mic care-l desemneazaă ca dreptunghi ceresc ne face să gîndim si la o alunecare in jos si spre mai înlăuntru curbei ,.. a sferei pământeşti ,..Romania poziţional luînd latitudinea franţei la Lille,iar Spania luînd-o pe cea a Marocului,.. aparent..  faţă de soare,care este mai tangenţial !

şi coborîrea pe o orbită accesorie…

 

…Toate aceste fenomene îmi întăresc comnvingerea că aceste episoade pryonice sau de epiizotii ! se conjugă cu toate fenomenele fizice terriene care au apărut aşa de o dată ! si au origini cereşti şi de dinamică cerească şi pricini pe care eu pot numai să le bănuiesc,… că sunt datorate şi altor planete vecine sau soarelui sau alteora  extrasolare care în timp ne marchează pe nevestite ! …. Luna poate avea şi ea un mare rol …