GÂNDUL ARMĂSARULUI,..CÂŞTIGĂ TOTUL ! Câştigătorul de duminică !  Nou… !  iaa… Gazetaa SCOARTTZA_PRAVILĂ HERMAN_armă DE GOT -Sar. SCOARTZĂ DE ISTORIE VECHE,NASTEREA POPORULUI ROMÂN  ! DEDATĂ LA LAUDATE ATITUDINI FAŢĂ VECINII VENIŢI ÎN OBŞTIILE NOASTRE,  CA ALIAŢI !...   2 banutzi foaia, ! Ia gazeta ! Se vindee   2 bănutzi foiaÎN Caucalandul VECHI !

 

           GÂND_DE_CAL NR : 6 NOIEMBRIE

 

 

 

     SCOARTZA,… PRAVILĂ

       ISTORICĂ_Gazette!

         UiEi_Gând.de.Cal.

 

 

               Gând_de_Cal.Gazette!

            Magazin de atelier :Tabloid de e-mail !

                     Nou organ de informaţie,

                  şi atitudine     cetăţenească,

                    MAGAZIN de cultură si istorie.

    Anul aparilie 2005 : numărul luna NOIEMBRIE                                                                                                                            

 

 

      Redactor sef : Unic Apacal,

      Manager ordonator de credite :  Dorits Ujiin Europeense ;

      Patron si Director general :  Christel Callghallho da Cascaix

 

Supra extra-Specialist pre-Bursier Copernic: î’NZADAR ROŞU Accent.

Tehnician imagine Artistică Vişual Formativă :  GothCicloth Othoabwa …Doi noi stîlpi-măi de redacţie reveniţi din Canada la insistenţele Şefului de Nouă Persepectivă,surper-managerul becalist:NumHai Bellini Picthora Gotychul….

  Un viteaz luptător de echipă refugiat de prigoana fotbalistă În Teamul nostru de vis:Hai Romania daţi golul care umple Plinul Europei În U.E. UEFA  ligue CELTHIC_Cells !

 Redactor de investigaţie : Eset Gresely Tastaura noua noastră ziaristă colaboratoare ! …. o adevarată Fiară_de_investigaţie)

  Redactor de tematica excesivă : Christian Callghallho Calchan Scchos  de merite! din probe la redacţia sus amintită(supus român de origine portugheză

 Critic angajat, fara plată : Maryvane Chalunda delaToya Rezileiros

 (Scoasă de sub pânda de rezileire, sau" BLÂNDA.. CARE TREBUIE ZIDITĂ"!)

  

       Tipografia :  Mai.reăul _ Măr domnesc (* T.L.G.*-uri)

                                                                                                            **     **

 

        NUMARUL  NOU : 6   din   25 Noiembrie 2005.                                                                                

 

 

   NUMARUL ACESTA ESTE DEDICAT ISTORIEI                                           NAŞTERII POPORULUI ROMÂN ,.. MILENIUL  I.

TEMA :MARTIRIUL SFÎNTULUI SAVA GOTUL,DOMNIŢA NEAGA ŞI SOŢUL SAU,.. MÎNĂSTIREA CIOLANU.

 

DATE ISTORICE DESPRE OBŞTILE GOTICE ÎNTRE 100-400 D.C.vieţuind amestecate cu obştile autohtone.

 

 ISTORIA REGALITĂŢII LOR SI PREISTORIA LOR ÎN NOMADISMUL EUROPEAN AL MILENIULUI I î.c.

Rudeniile lor cu regele Priam,PARTICIPAREA LA RĂZBOAIELE TROIEI,.. si campaniile din Frigia,regatul pontic,regatul lor de la Pontul Meoţian bosphoric (marea Aral),..pînă i-a înfrînt Regele Mithridade al Pontului.

 

REGELE OSTROGOTA ŞI URMAŞUL SĂU Regele CNIVA, CEL CARE L-A INVINS PE DECE(Decius,împărat roman de origine getă !) la 250 d.c.,bătălia dela Nicopole şi de lîngă Filipolis,

 

Înfrîngerea împaratului Valens, cel care a hotarit omorîrea sfîntului Sava Gotul de către Regele Got Fritigen la anul 368.Bătălia de la Adrinanopole (Edirne).CEL DE AL PATRULEA DEZASTRU DIN ISTORIA ROMEI . Moartea ambilor împăraţi romani în luptă !

 

DESPRE OBICEIURILE GOŢILOR AŞA CUM REIES ELE DIN SCRIERILE VECHI :obştea lor,nomadismul şi obiceiuri  casnice,sau de luptă strategiile bazate pe cunoaşterea terenului unde se vor da luptele.

 

SCRISORI.

 

DESPRE DOAMNA NEAGA/NEAGVA,..NEAGWA,DE LA CNIVA(REGELE got),CNIVEA,CNEAGWA ,ŞI SOŢUL SĂU MIHNEA turcitul :1578,1586-1591..etc !

 

MÎNĂSTIREA CIOLANU DIN REFERINŢE :

 

DESPRE RETRAGEREA SPRIJINULUI CĂTRE LABORATOARE RENUMITE DE PREGATIRE A CEULELOR SUŞĂ ŞI A CLONĂRII PE EMBRIONI UMANI,BALSTOCIŢII CU O SUTĂ DE CELULE,DEMISII ALE UNOR PERSONALITĂŢII ILUSTRE DIN LUMEA CERCETĂRII MEDICALE.

 

AVIAR FLU SAU GRIPA AVIARĂ MOMENTUL DECLANŞĂRII EPIZOOTIEI ASIATICE,APELURILE-AVISEL DESPRE LEZIUNILE CAZURILOR ANUNŢATE.

 

* * *

 

    Adrese valoroase de site : www.Google.com    newendocrinology.buzau.ro for "newendocrinology.buzau.ro/". 312 articole.// 29 pages

MSN MOTORS :    site :newendocrinology.buzau.ro

                                @@@@@

 

 

DATE ISTORICE DESPRE OBŞTILE GOTICE ÎNTRE 100-400 D.C.vieţuind amestecate cu obştile autohtone. ISTORIA REGALITĂŢII LOR SI PREISTORIA LOR ÎN NOMADISMUL EUROPEAN AL MILENIULUI I î.c.

 

                    Goths

 

Introduction; Visigoths; Ostrogoths

I

 

Introduction

 

Goths, ancient Teutonic people (see Teutons), who in the 3rd to the 6th century ad were an important power in the Roman world. The Goths were the first Germanic peoples to become Christians. According to the 6th-century Gothic historian Jordanes, the Goths came from Sweden across the Baltic Sea to the basin of the Wisła (Vistula) River. By the 3rd century ad they had migrated as far south as the lower Danube, around the Black Sea. During that century Gothic armies and fleets ravaged Thrace, Dacia, and cities in Asia Minor and along the Aegean coast. They captured and plundered Athens in 267 to 268, and threatened Italy. For about a century, wars between the Roman emperors and Gothic rulers devastated the Balkan territory and the northeastern Mediterranean region. Other tribes joined the Goths, and under the great king Ermanaric in the 4th century, a kingdom was established that extended from the Baltic Sea to the Black Sea.

About 370 the Goths divided into two separate groups. The Ostrogoths (Low Latin Ostrogothae, “the eastern Goths”) inhabited a large kingdom east of the Dniester River on the shores of the Black Sea (part of modern Ukraine and Belarus). The Visigoths (Low Latin Visigothi, “the good Goths” or “the noble Goths”) were the western Goths, with a domain extending from the Dniester to the Danube rivers.

II

 

Visigoths

Print Preview of Section | Edit this section

In 376 the Visigoths, threatened by the Huns, sought the protection of the Roman emperor Valens, and they were given permission to settle into the empire's province of Moesia, which was south of the Danube. When Gothic soldiers were maltreated by Roman officers, the Goths revolted, and the resulting war climaxed in a decisive battle in 378 near Adrianople (now Edirne, Turkey), in which Valens was killed. The victorious Goths then threatened Constantinople (present-day İstanbul). Theodosius I, who succeeded Valens as emperor in the East, made peace with the Goths and incorporated their army into the Roman forces. From that time on, the Visigoths were an important influence in the Roman Empire. Many who had settled in Moesia became farmers and were known as Moeso-Goths. Ulfilas, bishop of the Goths, translated the Bible into Gothic and was largely responsible for the conversion of the Goths to a form of Christianity called Arianism.

On the death of Theodosius in 395, the Visigoths renounced their allegiance to Rome and chose Alaric I as their ruler. Alaric invaded Greece and then Italy, and in 410 he captured and pillaged the city of Rome. In that same year he was succeeded by Ataulf, who led the Visigoths across the Pyrenees mountain range into Spain.From 415 to 418, under the next ruler, Wallia, the Visigoths extended their realm over a great part of Spain and southern Gaul, with Toulouse as their capital. Wallia was succeeded by the reputed son of Alaric, Theodoric I, who died fighting as an ally of Rome against the Huns at the Battle of Châlons. The most notable of the Spanish Visigothic kings was Euric, who reigned from about 420 to 484. He was a son of Theodoric I. Under Euric, who declared his rule to be independent of any federation with Rome, the kingdom of Toulouse included almost all of Spain and most of Gaul west of the Rhône River and south of the Loire River. Euric introduced many aspects of Roman civilization and drew up a code of law combining Roman and German elements. The kingdom was, however, continually beset by both internal and external difficulties. The kingship was nominally elective, and the powerful Visigothic nobles stood against attempts to found a hereditary royal house. Externally, the Byzantine Empire and the Franks menaced the Visigothic lands. In order to instill greater loyalty in his rebellious Roman and Christian subjects, Alaric II in 506 introduced the collection of laws known as the Breviary of Alaric. A year later, Clovis I, king of the Franks, defeated the Visigoths at the Battle of Vouillé, in which Alaric II was killed. Most of Provence was separated from the Gothic lands, and the Visigothic kingdom was confined almost entirely to Spain. Despite the attempts of a long line of Gothic kings to hold the kingdom together, the power of the Visigoths steadily declined. The last king, Roderick, was defeated and probably killed by the Muslims in the Battle of Río Barbate in 711. By 713 Spain was partially conquered by the Moors, and the Visigothic power survived in the independent Christian kingdom of Asturias.

III

 

Ostrogoths

Print Preview of Section | Edit this section

When the Huns swept into Europe about 370, many of the Ostrogoths were conquered and compelled to aid their conquerors. They joined the king of the Huns, Attila, in his expedition against Gaul in 451 and many Ostrogoths were killed by the Visigoths at the Battle of Châlons. When the Huns were finally forced back, the Ostrogoths again became independent. With the permission of Rome, they settled in Pannonia, an area now including western Hungary, northern Croatia, Slovenia, and eastern Austria. They were joined by other Ostrogoths who had taken refuge within the Roman Empire at the coming of the Asians. In 474 Theodoric, the greatest of the Ostrogothic kings, was elected to the throne. After various periods of warfare and alliance with Zeno, the Byzantine emperor, Theodoric invaded Italy in 488 (with the consent and advice of the emperor), slew Odoacer, the first barbarian ruler of Italy, and became ruler himself. He held the power although not the title of the Western Roman emperors. A Roman consul was given nominal authority, and the two peoples lived together amicably, with Roman culture greatly influencing the Teutons.

The unity of Romans and Goths could be preserved only by a ruler of the stature of Theodoric. After his death in 526, disruption in Italy became so violent that in 535 the Byzantine emperor Justinian I sent his general Belisarius to conquer the peninsula. The Byzantines broke the Gothic power in 555, and the throne of Italy was filled by the exarchs (Byzantine governors) of Ravenna.

The Ostrogoths themselves gradually became absorbed into other tribes, such as the Alani, Vandals, Franks, and Burgundians, who had established themselves in the dominions of the old Roman Empire.

 

L'article d'encyclopédie de Goths éditent cette introduction d'ensemble d'article d'article;  Visigoths;  Prévision d'impression d'introduction d'Ostrogoths I de section|

Éditez cette section Goths, les personnes antiques de Teutonic (voir le Teutons), que dans la 3ème à la 6ème annonce de siècle étaient une puissance importante dans le monde romain.  Le Goths étaient les premiers peuples germaniques pour aller bien à des chrétiens. 

Selon 6th-century l'historien gothique Jordanes, le Goths est venu de Suède à travers la mer baltique au bassin du fleuve de Wisla (Vistula).  Par la 3ème annonce de siècle ils avaient émigré en tant que sud lointain comme Danube inférieur, autour de Sea. During noir que les armées et les flottes gothiques de siècle ravaged Thrace, Dacia, et villes en Asie mineure et le long de la côte égéenne.  Ils ont capturé et ont pillé Athènes dans 267 à 268, et ont menacé l'Italie.  Pendant environ un siècle, les guerres entre les empereurs romains et les règles gothiques ont dévasté le territoire balkanique et la région méditerranéenne du nord-est.

 D'autres tribus ont joint le Goths, et sous le grand Roi Ermanaric au 4ème siècle, un royaume a été établi qui s'est étendu de la mer baltique à la Mer Noire.

 Environ 370 que le Goths s'est divisés en deux groupes séparés.  L'Ostrogoths (bas Ostrogothae latin, "le Goths oriental") a habité un grand royaume à l'est du fleuve de Dniester sur les rivages de la Mer Noire (une partie de l'Ukraine moderne et du Belarus).

 Le Visigoths (bas Visigothi latin, "le bon Goths" ou "le Goths noble") étaient le Goths occidental, avec un domaine s'étendant du Dniester aux fleuves de Danube.  II prévision d'impression de Visigoths de section|Éditez cette section dans 376 le Visigoths, menacé par le Huns, avez cherché la protection de l'empereur romain Valens, et ils ont été donnés la permission d'arranger dans la province de l'empire de Moesia, qui était sud du Danube.  Quand des soldats gothiques ont été maltraités par des officiers de Roman, le Goths a révolté, et la guerre résultante a culminé dans une bataille décisive dans 378 près d'Adrianople (maintenant Edirne, Turquie), dans lequel Valens a été tué.  Le Goths victorieux a alors menacé Constantinople (Istanbul actuel).

 Theodosius I, qui a réussi Valens comme empereur à l'est, a fait la paix avec le Goths et a incorporé leur armée aux forces romaines.  À partir de ce temps dorénavant, le Visigoths étaient une influence importante dans l'empire romain.  Beaucoup qui avaient soldé le compte dans Moesia sont devenus des fermiers et ont été connus comme Moeso-Goths.  Ulfilas, évêque du Goths, a traduit la bible en gothique et était en grande partie responsable de la conversion du Goths en forme d'Arianism appelé par christianisme.  Sur la mort de Theodosius dans 395, le Visigoths a renoncé à leur allégeance à Rome et a choisi Alaric I en tant que leur règle.  Alaric a envahi la Grèce et puis l'Italie, et dans 410 il a capturé et a pillé la ville de Rome.  Du fait la même année il a été réussi par Ataulf, qui a mené le Visigoths à travers la gamme de montagne de Pyrénées en l'Espagne.    De 415 à 418, sous la prochaine règle, Wallia, le Visigoths ont sorti leur royaume au-dessus d'une grande partie de l'Espagne et du Gaul méridional, avec Toulouse en tant que leur capital.  Wallia a été réussi par le fils réputé d'Alaric, Theodoric I, qui est mort en combattant en tant qu'allié de Rome contre le Huns à la bataille de Châlons.  Le plus notable des rois de Visigothic d'Espagnol était Euric, qui a régné environ de 420 à 484.  Il était un fils de Theodoric I. Under Euric, qui a déclaré sa règle pour être indépendante de n'importe quelle fédération avec Rome, le royaume de Toulouse a inclus presque toutes les Espagne et majeure partie de Gaul à l'ouest du fleuve de Rhône et du sud du fleuve de Loire.  Euric a présenté beaucoup d'aspects de la civilisation romaine et a élaboré un code de loi combinant les éléments romains et allemands.  Le royaume était, cependant, assaillez continuellement par des difficultés internes et externes.  Le kingship était nominalement électif, et les nobles puissants de Visigothic se sont tenus contre des tentatives à ont trouvé une maison royale héréditaire.  Extérieurement, l'empire de Byzantine et les contreseings ont menacé les terres de Visigothic.  Afin d'instiller une plus grande fidélité dans ses sujets romains et chrétiens rebellious, Alaric II dans 506 a présenté la collection de lois connues sous le nom de Breviary d'Alaric.  Un an après, Clovis I, roi des contreseings, a défait le Visigoths à la bataille de Vouillé, dans lequel l'Alaric II a été tué.  La majeure partie de la Provence a été séparée des terres gothiques, et le royaume de Visigothic a été confiné presque entièrement en Espagne.  En dépit des tentatives d'une longue ligne des rois gothiques de tenir le royaume ensemble, la puissance du Visigoths a solidement diminué.  Le dernier roi, Roderick, a été défait et tué probablement par les musulmans dans la bataille de Río Barbate dans 711.  Par 713 l'Espagne a été partiellement conquise par amarre, et la puissance de Visigothic a survécu dans le royaume chrétien indépendant des Asturies.

 III prévision d'impression d'Ostrogoths de section|

Éditez cette section quand le Huns balayé dans l'Europe environ 370, beaucoup de l'Ostrogoths ont été conquis et obligés pour faciliter leurs conquerors.  Ils ont joint le roi du Huns, Attila, dans son expédition contre Gaul dans 451 et beaucoup d'Ostrogoths ont été tués par le Visigoths à la bataille de Châlons.  Quand le Huns ont été finalement renvoyés,

l'Ostrogoths est encore devenu indépendant.  Avec la permission de Rome, ils ont arrangé dans Pannonia, un secteur maintenant comprenant la Hongrie occidentale, le Croatia nordique, la Slovénie, et l'Autriche orientale.  Ils ont été joints par l'autre Ostrogoths qui avait pris le refuge dans l'empire romain à venir des Asiatiques.  Dans 474 Theodoric, le plus grand des rois d'Ostrogothic, a été élu au trône.  Après de diverses périodes de la guerre et de l'alliance avec Zeno, l'empereur de Byzantine, Theodoric a envahi l'Italie dans 488 (avec le consentement et le conseil de l'empereur), le groupe Odoacer, la première règle barbare de l'Italie, et est devenu la règle lui-même.  Il a tenu la puissance bien que pas le titre des empereurs romains occidentaux.  Un consul romain a été donné l'autorité nominale, et les deux peuples ont vécu ensemble amicablement, avec la culture romaine influençant considérablement le Teutons.  L'unité de Romans et de Goths a pu être préservée seulement par une règle de la stature de Theodoric.  Après sa mort dans 526, la rupture en Italie est devenue si violente que dans 535 l'empereur Justinian de Byzantine j'a envoyé son Général Belisarius pour conquérir la péninsule.  Le Byzantines a cassé la puissance gothique dans 555, et le trône de l'Italie a été rempli par les exarchs (gouverneurs de Byzantine) de Ravenne.  L'Ostrogoths eux-mêmes est graduellement devenu absorbé dans d'autres tribus, telles que l'Alani, vandales, contreseings, et Burgundians, qui s'était établi dans les dominions du vieil empire romain.

DESPRE OBICEIURILE GOŢILOR AŞA CUM REIES ELE DIN SCRIERILE VECHI :obştea lor,nomadismul şi obiceiuri  casnice,sau de luptă strategiile bazate pe cunoaşterea terenului unde se vor da luptele.

 

                                   **

Jordanes getica …. kipedia histoyr the goths

 

Mais parole pas "pourquoi fait une histoire que les affaires avec les hommes du Goths ont tellement à la parole de leurs femmes?"  Entendez, puis, le conte du valor célèbre et glorieux des hommes.  Maintenant Dio, historien et diligent investigateur de antique période, qui a donné à son travail le titre "Getica" (et le Getae nous ont avéré dans précédent passage pour être Goths, sur le témoignage d'Orosius Paulus) -- ce Dio, je dis, mention de marques d'un plus défunt roi à eux Telefus appelé.  Laissé unique parole que ce nom est tout à fait étranger à la langue gothique, et ne laissez personne qui est cavil ignorant au fait que les tribus des hommes se servent de beaucoup de noms, même pendant que le Romans empruntent aux Macédoniens, aux Grecs du Romans, au Sarmatians des Allemands, et au Goths fréquemment du Huns.

 

Rudeniile lor cu regele Priam,PARTICIPAREA LA RĂZBOAIELE TROIEI,.. si campaniile din Frigia,regatul pontic,regatul lor de la Pontul Meoţian Bosphoric (marea Aral),..pînă i-a înfrînt Regele Mithridade al Pontului.

 

 

 (59) ce Telefus, puis, un fils de Hercule par Auge, et le mari d'une soeur de Priam, étaient de stature dominante et de force terrible.  Il a assorti le valor de son père par des vertus de ses propres et a également rappelé les traits de Hercule par sa similarité dans l'aspect.  Nos ancêtres ont appelé son royaume Moesia.  Cette province a sur l'est les bouches du Danube, sur le Macedonia du sud, sur le Histria occidental et sur le nord le Danube.  (60) maintenant ce roi nous avons mentionné des guerres continuées avec les Grecs, et dans leur cours il pivotent dans la bataille Thesander, le chef de la Grèce.  Mais tandis qu'il faisait une attaque hostile sur Ajax et poursuivait Ulysse, son cheval est devenu empêtré dans quelques vignes et est tombé.  Il lui-même a été jeté et enroulé dans la cuisse par un javelin d'Achilles, de sorte qu'il n'ait pas pu être guéri pendant longtemps.  Cependant, en dépit de sa blessure, il a conduit les Grecs par sa terre.  Maintenant où Telefus est mort, son fils Eurypylus a hérité du trône, étant un fils de la soeur de Priam, roi du Phrygians.  Pour l'amour de Cassandra il a cherché à participer à la guerre de Trojan, cela il pourrait venir à l'aide de ses parents et de son propre beau-père;  mais peu après son arrivée il a été tué.

**

(67) puis quand Buruista était roi du Goths, Dicineus est venu à Gothia au moment où le sainfoin d'espagne a régné le Romans.  Buruista a reçu Dicineus et lui a donné la puissance presque royale.  Il était par son conseil que le Goths ravaged les terres des Allemands, que les contreseings possèdent maintenant.  (68) alors est venu Caesar, le premier de tout le Romans pour assumer la puissance impériale et pour soumettre presque le monde entier, qui a conquis tous les royaumes et a même saisi des îles se trouvant au delà de notre monde, reposant dans la poitrine de l'océan.  Il a fait à tributaire au Romans ceux qui ont su pas le nommé romain même par rumeur, mais ne pouvait pas régner contre le Goths, en dépit de ses tentatives fréquentes.  Bientôt Gaius Tiberius a régné en tant que troisièmement empereur du Romans, mais le Goths a continué dans leur royaume indemne.

 (69) leur sûreté, leur avantage, leur un espoir s'étendent en cela, que celui que leur conseiller Dicineus ait conseillé devrait certainement être fait;  et ils l'ont jugée l'expédient qu'ils devraient travailler pour son accomplissement.  Et quand il a vu que leurs esprits étaient obéissants à lui dans toutes les choses et qu'ils ont eu des capacités normales, il les a enseignées que presque la totalité de philosophie, parce que lui était un maître habile de ce sujet.  Ainsi en leur enseignant l'éthique il a retenu leurs coutumes barbares;  en donnant une connaissance de la physique il les a faites vivent naturellement en vertu des lois de leurs propres, qu'elles possèdent sous la forme écrite à ce jour et appellent des belagines.  Il leur a enseigné la logique et les a rendus habiles dans le raisonnement au delà de toutes autres courses;  il leur a montré la connaissance pratique et ainsi les a persuadées d'abonder en bons travaux.  En démontrant la connaissance théorique il les a poussés contemple les douze signes et les cours des planètes passant par elles, et la totalité d'astronomie.  Il leur a dit comment le disque des gains de lune augmentent ou souffrent la perte, et montré les combien le globe ardent du soleil excède dans la taille notre planète terrestre.  Il a expliqué les noms des trois cents et des étoiles de forty-six et a dit par quels signes dans la chambre forte de courbement des cieux ils glissent vite de leur montée à leur arrangement.

 

 (70) pensent, je vous prient, quel plaisir c'était pour ces hommes courageux, lorsque pour un peu d'espace ils ont eu des loisirs de la guerre, à instruire dans les enseignements de la philosophie!  Vous pourriez avoir vu un balayer la position des cieux et des autres étudiant la nature des usines et des buissons.  Ici tenu qui a étudié cirer et s'affaiblir de la lune, alors qu'encore des autres considéraient les travaux du soleil et observés comment ces corps qui s'empressaient d'aller vers l'est sont tourbillonnés autour de et soutenus de nouveau à l'ouest par la rotation des cieux.  Quand ils avaient appris la raison, ils étaient au repos.

 

 (71) ces et les divers autres sujets Dicineus ont enseigné le Goths dans sa sagesse et ont gagné la réputation merveilleuse parmi eux, de sorte qu'il ait régné non seulement les hommes communs mais leurs rois.  Il a choisi de parmi eux ceux qui avaient lieu à ce moment-là de la naissance la plus noble et de la sagesse supérieure et leur a enseigné la théologie, les offrant d'adorer certains divinities et endroits saints.  Il a donné le nom de Pilleati aux prêtres qu'il ordained, je supposent parce qu'ils ont offert le sacrifice faisant couvrir leurs têtes de tiaras, que nous appelons autrement pillei. 

 

(72) mais il les a offerts d'appeler le reste de leur course Capillati.  Ce nom le Goths admis et estimé fortement, et eux le maintiennent à ce jour dans leurs chansons.

 (73) après la mort de Dicineus, il a tenu Comosicus dans l'honneur presque égal, parce qu'il n'était pas inférieur dans la connaissance.  En raison de sa sagesse il a été rendu compte leur prêtre et roi, et il a jugé les personnes avec le plus grand uprightness.  Revenez au principal XII quand il aussi s'était écarté des affaires humaines, Coryllus est monté le trône comme roi du Goths et pendant quarante années a régné ses personnes dans Dacia.  Je veux dire Dacia antique, que la course du Gepidae possèdent maintenant.

 

  (74) ce pays se trouve à travers le Danube dans la vue de Moesia, et est entouré par une couronne des montagnes.  Il a seulement deux manières de l'accès, une par le Boutae et l'autre par le Tapae.  Ce Gothia, que nos ancêtres ont appelé Dacia et maintenant, comme j'ai dit, s'appellent Gepidia, ont été alors lié sur l'est par le Roxolani, sur l'ouest par l'Iazyges, sur le nord par le Sarmatians et le Basternae et sur le sud par le fleuve Danube.  L'Iazyges sont séparés du Roxolani par le fleuve d'Aluta seulement.  (75) et puisque mention a été faite du Danube, je le pense pas hors de l'endroit pour faire à brève notification si d'excellent un jet.  Se levant dans les domaines de l'Alamanni, il reçoit soixante jets qui coulent dans lui ici et là en douze cent milles de sa source dans ses bouches dans le Pontus, ressemblant à une épine inwoven avec des nervures comme un panier.  C'est en effet un fleuve le plus vaste.  Dans la langue du Bessi ce s'appelle le Hister, et il a les eaux profondes dans son canal à une profondeur de tout à fait deux cents pieds.  Ce jet surpasse dans la taille tous autres fleuves, excepté le Nil.  Laissez ce beaucoup suffire pour le Danube.  Mais laissez-nous maintenant avec le retour de l'aide du seigneur au sujet duquel nous avons digressed.

 

@

Maintenant la course gothique a gagné la grande renommée dans la région où elles demeuraient alors, celle est dans la terre de Scythian sur le rivage de Pontus, se tenant undisputed bouts droits d'excédent de balancement de grands de pays, de beaucoup de bras de la mer et de beaucoup de cours de fleuve.  Par leur bras droit fort les vandales étaient souvent le bas étendu, le Marcomanni a tenu leur pose en rendant hommage et les princes du Quadi ont été réduits à l'esclavage.  Maintenant où le Philip susmentionné -- qui, avec son fils Philip, était le seul empereur chrétien avant que Constantine -- régné au-dessus du Romans, par la deuxième année de son règne Rome a fini son un millième année.  Il a retenu au Goths l'hommage dû ils;  sur quoi ils étaient enraged naturellement et au lieu des amis sont devenus ses ennemis.  Pour bien qu'ils aient demeuré à part sous leurs propres rois, pourtant ils avaient été alliés à l'état romain et aux cadeaux annuels reçus.

 (90) et ce qui plus?  Ostrogotha et ses hommes ont bientôt croisé le Danube et ravaged Moesia et Thrace.  Philip a envoyé le sénateur Decius contre lui.  Et puisqu'il pourrait ne faire rien contre le Getae, il a libéré ses propres soldats du service militaire et les a envoyés de nouveau à la vie privée, comme si c'avait été par leur négligence que le Goths avait croisé le Danube.  Quand, comme il a supposé, il avait ainsi pris le vengeance sur ses soldats, il est revenu à Philip.  Mais quand les soldats se sont trouvés expulsés de l'armée après tant de difficultés, dans leur colère ils ont eu recours à la protection d'Ostrogotha, roi du Goths.  

 

(91) il les a reçus, a été réveillés par leurs mots et a actuellement mené hors de trois cents mille hommes armés, ayant comme alliés pour cette guerre certains du Taifali et de l'Astringi et également de trois mille du Carpi, une course des hommes très prêts à faire la guerre et fréquemment hostile au Romans.  Mais dans des périodes postérieures quand Diocletian et Maximian étaient des empereurs, le Caesar Galerius Maximianus les a conquises et leur a fait le tributaire à l'empire romain.  Sans compter que ces tribus, Ostrogotha a eu Goths et Peucini de l'île de Peuce, qui se situe dans les bouches du Danube où ils vident dans la mer de Pontus.  Il a placé aux commandes Argaithus et Guntheric, les chefs les plus nobles de sa course. 

 

(92) ils ont rapidement croisé le Danube, ont dévasté Moesia une deuxième fois et ont approché Marcianople, famed la métropole de cette terre.  Pourtant après un long siège ils sont partis, lors de recevoir l'argent des habitants.  (93) maintenant puisque nous avons mentionné Marcianople, nous pouvons brièvement rapporter quelques sujets en liaison avec sa fondation.  Ils disent que l'empereur Trajan a construit cette ville pour la raison suivante.  Tandis que la fille Marcia de sa soeur se baignait dans le jet appelé Potamus -- un fleuve de la grandes clarté et pureté qui monte au milieu de la ville -- elle a souhaité tirer une certaine eau de lui et a par hasard laissé tomber dans ses profondeurs le pichet d'or qu'elle portait.  Pourtant cependant très lourd de son poids de métal, il a émergé des vagues un long temps après.  Ce n'est pas sûrement une chose habituelle pour qu'un navire vide descende;  beaucoup moins que, une fois une fois englouti, il devrait être moulé vers le haut par les vagues et le flotteur encore.  Trajan marvelled à entendre ceci et cru il y avait un certain divinity dans le jet.  Ainsi il a construit une ville et l'a appelée Marcianople après le nom de sa soeur.  Revenez au principal XVII

(94) de cette ville, puis, comme nous disions, le Getae retourné après un long siège à leur propre terre, enrichie par le ransom qu'ils avaient reçu.  Maintenant la course du Gepidae a été déplacée avec envie quand elles les ont vus chargés avec le butin et tellement soudainement victorieux partout, et la guerre faite sur le leur kinsmen.  Si vous demandez comment le Getae et le Gepidae sont kinsmen, je puis vous dire dans quelques mots.  Vous vous rappelez sûrement cela dans le commencement I a dit que le Goths est allé en avant de la poitrine de l'île de Scandza avec Berig, leur roi, naviguant dans des seulement trois bateaux vers le rivage de ce côté-ci de l'océan, à savoir à Gothiscandza.

 

  (95) on dit qu'ainsi un de ces trois bateaux s'est avéré plus lent que les autres, de même qu'habituellement le cas, et donne à la tribu leur nom, parce que dans leur gepanta de langue les moyens ralentissent.

 Par conséquent il est venu pour passer cela graduellement et par la corruption le nom Gepidae a été inventé pour eux par le reproche.  Pour assurément eux tracent aussi leur origine des actions du Goths, mais parce que, comme j'ai dit, le gepanta signifie quelque chose de lent et le stolid, le mot Gepidae a surgi comme nom gratuit de reproche.  Je ne crois pas que c'est mal très lointain, parce que ils sont lents de la pensée et trop lents pour le mouvement rapide de leurs corps. 

 

(96) ces Gepidae ont été alors frappés par envie tandis qu'ils demeuraient dans la province de Spesis sur une île entourée par les eaux peu profondes du Vistula.  Cette île qu'ils ont appelée, dans le discours de leurs pères, Gepedoios;  mais il est maintenant habité par la course du Vividarii, puisque le Gepidae eux-mêmes se sont déplacés à de meilleures terres.  Le Vividarii sont recueillis de diverses courses dans cet un asile, si je puis l'appeler ainsi, et elles forment ainsi une nation.

 

 (97) tellement puis, comme nous disions, Fastida, roi du Gepidae, a remué vers le haut de ses personnes silencieuses pour agrandir leurs frontières par guerre.  Il a accablé le Burgundians, presque les annihilant, et a conquis un certain nombre d'autres courses également.  Il a unjustly provoqué le Goths, étant le premier pour casser les liens de la parenté par unseemly des différends.  Il a été considérablement soufflé vers le haut avec la gloire vaine, mais en cherchant à acquérir de nouvelles terres pour sa nation croissante, il a seulement réduit les nombres de ses propres compatriotes.

 

 (98) pour He a envoyé des ambassadeurs à Ostrogotha, lequel à la règle Ostrogoths et Visigoths de même, c.-à-d., les deux peuples de la même tribu, étaient sujet immobile.  Se plaignant qu'il a été ourlé dedans par les montagnes raboteuses et les forêts denses, il a exigé un de deux things, -- qu'Ostrogotha devrait ou se préparer à la guerre ou donner vers le haut partie de ses terres à elles.

 

 (99) puis Ostrogotha, roi du Goths, qui était un homme d'esprit ferme, a répondu aux ambassadeurs qu'il a en effet redouté une telle guerre et que ce soit une chose pénible et infâme pour joindre la bataille avec leur kin, -- mais lui ne renoncerait pas à ses terres.  Et pourquoi dites plus?  Le Gepidae s'est empressé de prendre des bras et Ostrogotha a déplacé de même ses forces contre eux, de peur qu'il devrait sembler un lâche.  Elles se sont réunies à la ville Galtis, près de laquelle le fleuve Auha coule, et là des deux côtés combattus avec le grand valor;  en effet la similitude de leurs bras et de leur façon du combat les a tournés contre leurs propres hommes.  Mais la cause meilleure et leur vigilance normale ont facilité le Goths. 

(100)  Enfin la nuit a mis un terme à la bataille pendant qu'une partie du Gepidae menaient.  Puis Fastida, roi du Gepidae, est parti du champ de l'abattage et a accéléré à sa propre terre, autant humiliée avec la honte et le déshonneur qu'autrefois il avait été elated avec fierté.  Le victorieux retourné par Goths, contenu avec la retraite du Gepidae, et demeuré dans la paix et le bonheur dans leur propre terre à condition qu'Ostrogotha ait été leur chef

 

@ REGELE OSTROGOTA ŞI URMAŞUL SĂU Regele CNIVA, CEL CARE L-A INVINS PE DECE(Decius,împărat roman de origine getă !) la 250 d.c.,bătălia dela Nicopole şi de lîngă Filipolis,…

 

XVIII (101) après sa mort, Cniva a divisé l'armée en deux parts et en a envoyé à Moesia de rebut, sachant qu'il était undefended par la négligence des empereurs.  Il lui-même avec soixante-dix mille hommes a accéléré à Euscia, c.-à-d., novas.  Une fois conduit par cet endroit par le Gallus Général, il a approché Nicopolis, une ville très célèbre a situé près du fleuve d'Iatrus.  Cette ville Trajan a construit quand il a conquis le Sarmatians et l'a appelé la ville de la victoire.  Quand l'empereur Decius a approché, Cniva enfin s'est retiré aux régions de Haemus, qui n'étaient pas éloignées lointain.  De là il a accéléré à Philippopolis, avec ses forces dans la bonne rangée.

 

  (102)  Quand l'empereur Decius a appris de son départ, il était désireux d'apporter le soulagement à sa propre ville et, croisant le bâti Haemus, est venu à Beroa.  Tandis qu'il reposait ses chevaux et sa armée lasse du fait l'endroit, d'un seul trait Cniva et son Goths est tombé sur lui comme un coup de foudre.  Il a coupé l'armée romaine aux morceaux et a conduit l'empereur, avec quelques uns qui avaient réussi à s'échapper, à travers les Alpes encore à Euscia dans Moesia, où Gallus a été alors posté avec une grande force des soldats comme gardien de la frontière.  Rassemblant une armée de cette région aussi bien que d'Oescus, il s'est préparé au conflit de la prochaine guerre

 

(103) mais Cniva a pris Philippopolis après un long siège et puis, chargé avec le corrompre, allié à Priscus, le commandant dans la ville, pour lutter contre Decius.  Dans la bataille qui a suivi ils ont rapidement percé le fils de Decius avec une flèche et le pivotent cruel.  Le père a vu ceci, et bien qu'on dise qu'il hurle, pour encourager les coeurs de ses soldats:  "ne laissez personne pleurer;  la mort d'un soldat n'est pas une grande perte à la république ", il était pourtant incapable de la supporter, en raison de son amour pour son fils.  Ainsi il est monté contre l'ennemi, la mort exigeante ou le vengeance, et quand il est venu à Abrittus, une ville de Moesia, il lui-même a été coupé par le Goths et massacré, de ce fait faisant une extrémité de son dominion et de sa vie.  Cet endroit s'appelle aujourd'hui l'autel de Decius, parce qu'il a là offert des sacrifices étranges aux idols avant la bataille.  Revenez au principal XIX

 

(104) puis sur la mort de Decius, de Gallus et de Volusianus hérité de l'empire romain.  Actuellement une peste destructive, presque comme la mort elle-même, tel que nous avons souffert il y a neuf ans, rouillé le visage de la terre entière et particulièrement Alexandrie dévastée et toute la terre de l'Egypte.  L'historien Dionysius donne un exposé mournful de lui et Cyprian, notre propre évêque et martyr venerable en Christ, le décrit également en son livre intitulé "sur la mortalité".  Actuellement le Goths ravaged fréquemment Moesia, par la négligence des empereurs. 

 

(105)  Quand un certain Aemilianus a vu qu'ils étaient libres pour faire ceci, et qu'ils ne pourraient pas être délogés par n'importe qui sans grand coût à la république, il a pensé qu'il aussi pourrait pouvoir réaliser la renommée et la fortune.  Ainsi il a saisi la règle dans Moesia et, prenant tous les soldats qu'il pourrait recueillir, a commencé à piller des villes et des personnes.  En mois à venir, alors qu'un centre serveur armé était recueilli contre lui, il travaillé aucun petit mal à l'état.  Pourtant il est mort presque au début de sa tentative mauvaise, de ce fait perdant immédiatement sa vie et la puissance qu'il coveted. 

 

(106)  Maintenant bien que Gallus et Volusianus, les empereurs que nous avons mentionnés, parti cette vie après restant dans la puissance pendant à peine deux années, pourtant pendant cet espace de deux ans qu'ils les ont dépensés sur terre ont régné parmi la paix et la faveur universelles.  Seulement une chose a été étendue à leur charge, à savoir la grande peste.  Mais c'était une accusation faite par les slanderers ignorants, dont la coutume est pour blesser les vies de d'autres avec leur morsure malveillante.  Peu après qu'ils soient venus pour actionner ils ont fait un traité avec la course du Goths.  Quand les deux règles étaient mortes, il n'était aucun long temps avant que Gallienus ait usurpé le trône.  Revenez au principal XX

 

(107) tandis qu'il était livré à la vie luxueuse de chaque sorte, Respa, Veduc et Thuruar, chefs du Goths, avez pris le bateau et avez navigué à travers le détroit du Hellespont en Asie.  Là ils s'est étendu de rebut beaucoup de populeux ville et ensemble le feu à renommé temple de Diana à Ephesus, que, en tant que nous avons dit avant, l'Amazons a construits.  Étant conduit par le voisinage de Bithynia, ils ont détruit Chalcedon, que Cornelius Avitus a après reconstitué dans une certaine mesure.  Pourtant égalisez aujourd'hui, bien qu'il soit heureusement situé près de la ville royale, il montre toujours quelques traces de sa ruine comme témoin au posterity. 

 

(108)  Après leur succès, le Goths recrossed le détroit du Hellespont, chargé avec le butin et le corrompre, et est retourné le long du même itinéraire par lequel elles étaient entrées dans les terres de l'Asie, du Troy sacking et de l'Ilium sur le chemin.  Ces villes, qui ont eu rare ont récupéré de la guerre célèbre avec Agamemnon, ont été ainsi détruites à nouveau par l'épée hostile.  Après que le Goths ait ainsi dévasté l'Asie, Thrace après a senti leur férocité.  Pour eux sont allés thither et ont actuellement attaqué Anchiali, une ville au pied de Haemus et pas loin de la mer.  Sardanapalus, roi du Parthians, avait construit cette ville il y a bien longtemps entre une admission de la mer et de la base de Haemus. 

 

(109)  Là on dit qu'elles restent pendant beaucoup de jours, appréciant les bains des ressorts chauds qui sont situés à environ douze milles de la ville d'Anchiali.  Là ils jaillissent des profondeurs de leur source ardente, et parmi les ressorts chauds innombrables du monde ils sont estimés comme particulièrement célèbres et efficaces pour leurs vertus curatives.  Revenez au principal XXI

 

 (110) après ces événements, le Goths était déjà retourné à la maison quand ils ont été appelés sur demande de l'empereur Maximian à l'aide le Romans contre le Parthians.  Ils ont combattu pour lui loyalement, servant d'auxiliaires.  Mais après que Caesar Maximian par leur aide ait conduit Narseus, le roi des Persans, le petit-fils de Sapor le grand, prenant comme corrompre toutes ses possessions, ainsi que ses épouses et ses fils, et quand Diocletian avait conquis Achilles à Alexandrie et Maximianus Herculius avait cassé le Quinquegentiani en Afrique, paix de ce fait de gain pour l'empire, elles ont commencé plutôt à négliger le Goths. 

 

(111) maintenant c'avait longtemps été un sujet dur pour que l'armée romaine lutte contre toutes les nations quelconques sans elles.  C'est évident de la manière de laquelle le Goths ont été tellement fréquemment invités.  Ainsi ils ont été appelés par Constantine aux bras d'ours contre son Licinius kinsman.  Plus tard, quand il a été vaincu et fermé dans Thessalonica et privé de sa puissance, ils le pivotent avec l'épée de Constantine le vainqueur. 

 

(112)  De manière semblable c'était l'aide du Goths qui lui a permis de construire la ville célèbre qui est baptisée du nom de lui, le rival de Rome, puisqu'ils ont entamé une trêve avec l'empereur et meublée le quarante mille hommes pour l'aider contre de divers peuples.  Ce corps des hommes, à savoir, les alliés, et le service qu'ils ont rendu dans la guerre sont toujours parlés de dans la terre à ce jour.  Maintenant à ce moment-là ils ont prospéré selon la règle de leurs Rois Ariaric et Aoric.  Sur leur mort Geberich est apparu comme successeur au trône, à un homme renommé pour son valor et à la naissance noble.  Retour au principal XXII

 

 (113) pour He était le fils de Hilderith, qui était le fils d'Ovida, qui était le fils de Nidada;  et par ses contrats illustres il a égalé la gloire de sa course.  Bientôt il a cherché à agrandir les limites étroites de son pays aux dépens de la course des vandales et du Visimar, leur roi.  Ce Visimar était des actions de l'Asdingi, qui est éminent parmi eux et indique une descente la plus guerrière, comme Dexippus que l'historien rapporte.  Il énonce en outre cela en raison de la grande ampleur de leur pays qu'ils pourraient à peine ne venir de l'océan à notre frontière dans un an.  À ce moment-là ils ont demeuré dans la terre où le Gepidae maintenant de phase, près des fleuves Marisia, Miliare, Gilpil et le Grisia, qui excède dans la taille toute précédemment a mentionné. 

 

(114)  Ils ont alors eu sur l'est le Goths, sur l'ouest le Marcomanni, sur le nord le Hermunduli et sur le sud le Hister, qui s'appelle également le Danube.  Au moment où les vandales demeuraient dans cette région, la guerre a été commencée contre eux par Geberich, roi du Goths, sur le rivage du fleuve Marisia que j'ai mentionné.  Ici la bataille a fait rage pour tandis que sur un pied d'égalité.  Mais bientôt Visimar lui-même, roi des vandales, a été renversé, ainsi que la plupart de ses personnes.  (115)

 

 Quand Geberich, le chef célèbre du Goths, avait conquis et avait abîmé les vandales, il est revenu à son propre endroit d'où il était venu.  Puis le reste des vandales qui s'étaient échappés, rassemblant une bande de leurs gens d'unwarlike, gauche leur pays infortuné et demandé l'empereur Constantine Pannonia.  Les voici qui ont fait leur maison pendant environ soixante années et ont obéi les commandes des empereurs comme des sujets.  Un long temps après ils ont été appelés de là par Stilicho, maître du Soldiery, Ex-Consul et Patrician, et ont pris la possession de Gaul.  Les voici qui ont pillé leurs voisins et n'ont eu aucun endroit arrangé de demeure.  Revenez au principal XXIII

 

 (116) bientôt Geberich, roi du Goths, êtes parti des affaires humaines et de Hermanaric, les plus nobles de l'Amali, hérité du trône.  Il a soumis beaucoup de peuples guerriers du nord et fait leur obéissez ses lois, et certains de nos ancêtres l'ont juste comparé à Alexander le grand.  Parmi les tribus qu'il a conquises étaient le Golthescytha, le Thiudos, l'Inaunxis, le Vasinabroncae, le Merens, le Mordens, l'Imniscaris, le Rogas, le Tadzans, l'Athaul, le Navego, le Bubegenae et le Coldae. 

 

(117)  Mais bien que célèbre pour sa conquête de tant de courses, il ne s'est donné aucun repos jusqu'à ce qu'il en ait massacré dans la bataille et ait puis ramené à son balancement le reste de la tribu du Heruli, dont le chef était Alaric.  Maintenant la course susmentionnée, en tant qu'historien Ablabius nous indique, demeuré près du lac Maeotis dans les endroits swampy ce que les Grecs appellent hele;  par conséquent ils ont été appelés Heluri.  Ils étaient des peuples rapides du pied, et étaient pour cela les plus gonflés avec fierté, (118) pour là n'étaient à ce moment-là aucune course qui n'a pas choisi d'eux ses troupes lumière-armées pour la bataille.  Mais bien que leur quickness les ait souvent sauvés de d'autres qui ont fait la guerre sur elles, pourtant ils ont été renversés par la lenteur et la régularité du Goths;  et le sort de fortune l'a apporté au passage qu'ils, comme les autres tribus, ont dû servir à Hermanaric, roi du Getae.

 

 (119)  Après l'abattage du Heruli, Hermanaric a également pris des bras contre le Venethi.  Ces personnes, cependant dédaignées dans la guerre, étaient fortes dans les nombres et essayées de lui résister.  Mais une multitude de lâches est sans résultat, en particulier quand Dieu permet à une multitude armée de les attaquer.  Ces personnes, car nous avons commencé à dire au début de notre compte ou catalogue des nations, cependant des ramifications d'une actions, ont maintenant trois noms, c.-à-d., Venethi, Antes et Sclaveni.  Bien qu'elles fassent rage maintenant dans la guerre loin et au loin, dans la punition pour nos péchés, pourtant à ce moment-là elles étaient toutes obéissantes aux commandes de Hermanaric.

 

 (120)  Cette règle également soumise par sa sagesse et pourrait la course de l'Aesti, qui demeurent sur le rivage le plus lointain de l'océan allemand, et a régné toutes les nations de Scythia et de l'Allemagne par sa propre seule prouesse.  Revenez au principal XXIV

 

(121) mais après un espace court de temps, comme Orosius se relie, la course du Huns, plus féroce que la férocité elle-même, flambé en avant contre le Goths.  Nous apprenons de vieilles traditions que leur origine était comme suit:  Filimer, le roi du Goths, fils de Gadaric les grands, qui étaient le cinquième en succession pour tenir la règle du Getae après que leur départ à l'île de Scandza, -- et qui, comme nous avons dit, est entré dans la terre de Scythia avec son tribe, -- trouvés parmi le sien certaines sorcières de personnes, qu'il a appelées dans sa langue maternelle Haliurunnae.  Suspectant ces femmes, il les a expulsées du milieu de sa course et les a contraintes errer dans exile solitaire loin de son armée. 

 

(122)  Là les spiritueux malpropres, que le beheld elles pendant qu'elles erraient par le désert, a accordé le leur embrasse sur eux et le begat cette course sauvage, qui a demeuré d'abord dedans aux swamps, -- une tribu arrêtée, fétide et puny, à peine humain, et n'avoir aucune langue économiser une qui sont ennuyeux mais légère ressemblance au discours humain.  Telle était la descente du Huns qui est venu au pays du Goths. 

 

(123) cette tribu cruelle, comme Priscus l'historien se relie, arrangé sur la banque plus lointaine du marais de Maeotic.  Ils étaient fanatiques de la chasse et n'ont eu aucune compétence dans n'importe quel autre art.  Après qu'ils se soient développés à une nation, ils ont troublé la paix des courses voisines par vol et rapine.  En même temps, alors que les chasseurs de leur tribu étaient comme chercher habituel pour le jeu sur le bord le plus lointain de Maeotis, ils ont vu une daine inopinément apparaître à leur vue et entrer dans le marais, agissant en tant que guide de la manière;  maintenant avançant et encore se tenant toujours. 

 

(124)  Les chasseurs ont suivi et ont croisé à pied le marais de Maeotic, qu'ils avaient supposé étaient infranchissables comme mer.  Actuellement la terre inconnue de Scythia s'est révélée et la daine a disparu.  Maintenant à mon avis les spiritueux mauvais, dont le Huns sont descendus, ont fait ceci de l'envie du Scythians. 

(125)  Et le Huns, qui avait été complètement ignorant qu'il y ait eu un autre monde au delà de Maeotis, ont été maintenant remplis d'admiration pour la terre de Scythian.  Car ils étaient rapides de l'esprit, ils ont cru que ce chemin, tout à fait inconnu à n'importe quel âge du passé, avait été divinely indiqué à eux.  Ils sont revenus à leur tribu, leur ont dit ce qui s'était avéré justement, Scythia félicité et avait persuadé le peuple accélérer le thither le long de la manière qu'elles avaient trouvée par les conseils de la daine.  Autant de pendant qu'ils capturaient, quand ils sont entrés dans ainsi Scythia pour la première fois, ils ont sacrifié à la victoire.  Le reste qu'ils ont conquis et ont fait sujet à eux-mêmes. 

 

(126)  Comme un tourbillon des nations ils ont envahi le grand marais et sont immédiatement tombés sur l'Alpidzuri, l'Alcildzuri, l'Itimari, le Tuncarsi et le Boisci, qui a encadré à cette partie de Scythia.  L'Alani également, qui étaient leurs égales dans la bataille, mais à la différence d'eux dans la civilisation, les façons et l'aspect, ils ont épuisé par leurs attaques incessantes et ont soumis. 

 

(127)  Pour par la terreur de leurs dispositifs ils ont inspiré la grande crainte dans ceux que peut-être ils n'ont pas vraiment surpassés dans la guerre.  Ils ont incité leurs ennemis à se sauver dans l'horreur parce que leur aspect basané était craintif, et ils ont eu, si je puis l'appeler ainsi, une sorte de morceau shapeless, pas une tête, avec des trous d'épingle plutôt que des yeux.  Leur hardihood est évident dans leur aspect sauvage, et ils sont des êtres qui sont cruels à leurs enfants le jour même qu'ils naissent.  Pour eux coupent les joues des mâles avec une épée, de sorte qu'avant qu'ils reçoivent l'alimentation du lait ils doivent apprendre à supporter des blessures.

 

 (128)  Par conséquent ils accroissent vieux beardless et leurs jeunes hommes sont sans comeliness, parce qu'un visage silloné par l'épée abîme par ses CPRAS la beauté normale d'une barbe.  Ils sont courts dans la stature, rapide dans le mouvement corporel, alertent des cavaliers, large épaulé, les préparent dans l'utilisation de l'arc et de la flèche, et les ont ferme-placent des cous ce qui sont jamais droits dans la fierté.  Bien qu'ils vivent sous forme d'hommes, ils ont la cruauté des bêtes sauvages.

 

 (129) quand le beheld de Getae cette course active qui avait envahi beaucoup de nations, ils a pris le fright et a consulté leur roi comment elles pourraient s'échapper d'un tel ennemi.  Maintenant bien que Hermanaric, roi du Goths, ait été le conqueror de beaucoup de tribus, comme nous avons dit ci-dessus, pourtant tandis qu'il délibérait sur cette invasion du Huns, la tribu déloyale du Rosomoni, qui à ce moment-là étaient parmi ceux qui lui ont dû leur hommage, a pris cette chance de l'attraper des unawares.  Pour quand le roi avait donné les ordres qu'une certaine femme de la tribu j'ont mentionnés, Sunilda de nom, devrait être lié aux chevaux sauvages et déchiré en les conduisant à la pleine vitesse dans des directions opposées (pour He était roused à la fureur par la trahison de son mari à lui), ses frères Sarus et Ammius sont venus pour venger la mort de leur soeur et plongé une épée dans le côté de Hermanaric.  Enfeebled par ce coup, il a traîné hors d'une existence malheureuse dans la faiblesse corporelle. 

 

(130)  Balamber, roi du Huns, a tiré profit de sa santé mauvaise pour entrer une armée dans le pays de l'Ostrogoths, duquel le Visigoths avait déjà séparé en raison d'un certain conflit.  En attendant Hermanaric, qui ne pouvait pas supporter la douleur de sa blessure ou les incursions du Huns, est mort complètement des jours au grand âge de cent dix ans.  Le fait de sa mort a permis au Huns de régner au-dessus des ces Goths qui, comme nous avons dit, a demeuré dans l'est et s'est appelé Ostrogoths.

 

2@@@@2@

 

XXVIII (142) quand l'empereur Theodosius a après récupéré et a appris que l'empereur Gratian avait fait un contrat entre le Goths et le Romans, comme il lui-même avait désiré, il l'a pris très graciously et a donné son consentement.  Il a donné des cadeaux au Roi Athanaric, qui avait réussi Fritigern, fait une alliance avec lui et de la façon la plus aimable l'a invité à lui rendre visite dans Constantinople.

 

 (143)  Athanaric a très heureusement consenti et pendant qu'il entrait dans la ville royale hurlé dans la merveille "basse, maintenant je voit de ce que j'ai souvent entendu parler avec les oreilles unbelieving," signifier la grande et célèbre ville.  Tournant ses yeux de ce côté-ci et thither, il marvelled en tant que He beheld la situation de la ville, de venir et d'aller des bateaux, des murs splendides, et des personnes des nations de plongeurs recueillies comme une pléthore des eaux coulant de différentes régions dans un bassin.  Tellement aussi, quand il a vu l'armée dans la rangée, il a dit que "vraiment l'empereur est un dieu sur terre, et le whoso soulève une main contre lui est coupable de son propre sang." 

 

(144) au milieu de son admiration et du plaisir encore de plus grands honneurs à la main de l'empereur, il est parti cette vie après l'espace de quelques mois.  L'empereur a eu tant d'affection pour lui qu'il a honoré Athanaric encore plus quand il était mort que pendant sa vie, parce que il lui a non seulement donné un digne enterrement, mais lui-même a marché avant le bier à l'enterrement.

 

 (145)  Maintenant où Athanaric était mort, son armée entière a continué dans le service de l'empereur Theodosius et a soumis à la règle romaine, formant car c'étaient un corps avec le soldiery impérial.  L'ancien service des alliés sous l'empereur Constantine a été maintenant remplacé et ils se sont de nouveau appelés Allies.  Et puisque l'empereur a su qu'ils étaient fidèles à lui et à ses amis, il a pris de leur nombre plus de vingt mille guerriers au service contre l'Eugenius tyrant qui avait massacré Gratian et saisi Gaul.  Après gain de la victoire sur cet usurper, il wreaked son vengeance sur lui….  Gotii uniti famlilie :

@

(25) maintenant de cette île de Scandza, comme d'une ruche des courses ou d'un utérus de nations, on dit que le Goths relève en avant il y a bien longtemps de leur roi, Berig de nom.  Dès qu'ils ont débarqué de leurs bateaux et pied d'ensemble sur la terre, ils ont immédiatement donné leur nom à l'endroit.  Et égalisez-aujourd'hui le serait Gothiscandza appelé.  (26) bientôt ils se sont déplacés d'ici aux demeures de l'Ulmerugi, qui a alors demeuré sur les rivages de l'océan, où ils ont lancé le camp, bataille jointive avec eux et les ont conduits par leurs maisons.  Alors ils ont soumis leurs voisins, les vandales, et ont ainsi ajouté à leurs victoires.  Mais quand le nombre de peuple a augmenté considérablement et Filimer, fils de Gadaric, a régné comme roi -- au sujet du cinquième depuis Berig -- il a décidé que l'armée du Goths avec leurs familles devrait se déplacer de cette région.  

(27) à la recherche des maisons appropriées et des endroits plaisants elles sont venues à la terre de Scythia, appelée Oium dans cette langue.  Les voici qui ont été enchantés avec la grande richesse du pays, et on lui dit que quand la moitié de l'armée avait été apportée plus de, le pont par lequel ils aient traversé le fleuve est tombé dans la ruine totale, ni pourrait n'importe qui ensuite passer à ou le fro.  Pour l'endroit serait entouré par des marais de tremblement et un abîme d'encerclement, de sorte que par ce double obstacle la nature l'ait rendu inaccessible.  Et égalisez aujourd'hui un peut entendre du fait voisinage lowing des bétail et peut trouver des traces des hommes, si nous devons croire les histoires des voyageurs, bien que nous devions accorder qu'ils entendent ces choses de loin.  (28) la présente partie du Goths, on dit que qui traverse le fleuve et entre avec Filimer dans le pays d'Oium, a hérité la possession de la terre désirée, et là elles est bientôt venue sur la course du Spali, bataille jointive avec elles et a gagné la victoire.  De là les vainqueurs ont accéléré à la partie la plus lointaine de Scythia, qui est près de la mer de Pontus;  pour ainsi l'histoire est généralement dit dans leurs chansons tôt, de mode presque historique.  Ablabius également, un chronicler célèbre de la course gothique, confirme ceci dans son compte plus digne de confiance.

 (29) certains des auteurs antiques sont d'accord également avec le conte.  Parmi ces derniers nous pouvons mentionner Josephus, un relator le plus fiable des annales, qui suit partout la règle de la vérité et des unravels du commencement l'origine du causes; -- mais pourquoi il a omis les commencements de la course du Goths, duquel j'ai parlé, je ne sais pas.

  Il mentionne à peine Magog de ces actions, et dit qu'ils étaient Scythians par la course et se sont appelés tellement de nom.  Retour au dessus avant que nous entrions sur notre histoire, nous devons décrire les frontières de cette terre, car elle se trouve.  Les frontières de V (30) maintenant Scythia sur la terre de l'Allemagne jusque la source du fleuve Ister et l'étendue du Morsian inondent.  Il atteint même aux fleuves Tyra, Danaster et Vagosola, et le grand Danaper, se prolongeant à la chaîne de Taureau -- pas les montagnes en Asie mais nos propres, c.-à-d., le Taureau de Scythian -- tout le chemin vers le lac Maeotis.  Au delà du lac Maeotis il écarte de l'autre côté des détroits de Bosphorus aux montagnes et au fleuve Araxes de Caucase.  Alors il se plie de nouveau à la gauche derrière la mer caspienne, qui vient de l'océan nord-est dans les régions les plus éloignées de l'Asie, et ainsi est formé comme un champignon, au premier étroit et puis large et de forme ronde.  Il se prolonge jusque le Huns, l'Albani et le Seres.  (31) cette terre, I say, -- notamment, Scythia, s'étendant loin et wide, de propagation -- a sur l'est le Seres, une course qui a demeuré à commencer très de leur histoire sur le rivage de la mer caspienne.  Sur l'ouest sont les Allemands et le fleuve Vistula;  du côté arctique, à savoir le nord, il est entouré par Ocean;  sur le sud par Persis, l'Albanie, Hiberia, Pontus et le canal le plus lointain de l'Ister, qui s'appelle le Danube tout le chemin de bouche à la source.

 

  (32) mais dans cette région où Scythia touche la côte de pontic elle est pointillée avec des villes sans fame: moyen -- Borysthenis, Olbia, Callipolis, Cherson, Theodosia, Careon, Myrmicion et Trapezus.  Ces villes les tribus sauvages de Scythian ont permis aux Grecs de construire pour les avoir les moyens des moyens du commerce.  Au milieu de Scythia est l'endroit qui sépare l'Asie et l'Europe, je signifient les montagnes de Rhipaeian, dont le Tanais puissant coule.  Ce fleuve entre dans Maeotis, un marais ayant un circuit de cent et des milles de forty-four et ne s'abaissant jamais à une profondeur de moins de huit brasses.  (33) dans la terre de Scythia aux angles de saturation à l'ouest, tout d'abord, la course du Gepidae, entourée par de grands et célèbres fleuves.  Pour le Tisia le traverse sur le nord et le nord-ouest, et sur le sud-ouest est le grand Danube.  Sur l'est il est coupé par le Flutausis, un jet tourbillonnant vite qui balaye le tourbillonnement dans les eaux de l'Ister.  (34) en dessous de ces fleuves se trouve Dacia, encerclé par les Alpes élevés comme par une couronne.  Près de leur arête gauche, qui incline vers le nord, et de commencer à la source du Vistula, la course populeuse de l'angle de saturation de Venethi, occupant une grande étendue de terre.  Bien que leurs noms soient maintenant dispersés parmi de divers clans et endroits, pourtant eux s'appellent principalement Sclaveni et Antes.  (35) la demeure du Sclaveni s'étend de la ville de Noviodunum et du lac appelé Mursianus au Danaster, et au nord jusque le Vistula.  Ils ont des marais et des forêts pour leurs villes.  L'Antes, qui sont les plus courageux de ces peuples demeurant dans la courbe de la mer de Pontus, diffusion du Danaster au Danaper, fleuves qui sont le voyage de beaucoup de jours à part.  (36) mais sur le rivage de l'océan, où les pléthores du fleuve Vistula vident de trois bouches, l'angle de saturation de Vidivarii, un peuple recueilli hors de diverses tribus.  Au delà d'elles l'Aesti, une course soumise, de même tiennent le rivage de l'océan.  À l'angle de saturation du sud l'Acatziri, une tribu très courageuse ignorante de l'agriculture, qui subsistent de leurs bandes et par la chasse.

  (37) partis plus lointains et au-dessus de la mer de Pontus sont les demeures du Bulgares, bien connues des maux faits à eux en raison de notre oppression.  De cette région le Huns, comme une racine fructueuse des courses les plus courageuses, a poussé dans deux hordes des personnes.  Certaines de ces derniers s'appellent Altziagiri, d'autres Sabiri;  et elles ont différents endroits de logement.  L'Altziagiri sont Cherson proche, où les commerçants avares apportent les marchandises de l'Asie.  En été elles s'étendent les plaines, leurs larges domaines, partout où le pasturage pour leurs bétail les invite, et betake eux-mêmes en hiver au delà de la mer de Pontus.  Maintenant le Hunuguri sont connus à nous du fait qu'elles commercent marten dedans des peaux.  Mais elles ont été effrayées par leurs voisins plus "bold".

 

 (38) nous avons lu que sur leur première migration le Goths a demeuré dans la terre de Scythia près du lac Maeotis.  Sur la deuxième migration ils sont allés à Moesia, à Thrace et à Dacia, et après leur tiers ils ont demeuré encore dans Scythia, au-dessus de la mer de Pontus.  Ni  nous trouvons n'importe où dans leurs légendes écrites de disques qui racontent leur soumission à l'esclavage en Grande-Bretagne ou en autre île, ou de leur rachat par un certain homme au coût d'un cheval simple.  Naturellement si n'importe qui dans notre ville indique que le Goths a eu une origine différente de celle je l'ont relié, laissent objecter.  Pour me, je préfère croire ce que j'ai lu, plutôt que mets la confiance dans les contes des vieilles épouses.  (39) pour retourner, puis, à mon sujet.  La course susmentionnée dont je parle est connue pour avoir eu Filimer comme roi tandis qu'ils restaient dans leur premier à la maison dans Scythia près de Maeotis.  Dans leur résidence secondaire, c'est dans les pays de Dacia, Thrace et Moesia, Zalmoxes ont régné, que beaucoup d'auteurs des annales mentionnent en tant qu'homme de l'étude remarquable en philosophie.  Pourtant égalisez avant que ceci ils ait eu un homme instruit Zeuta, et après lui Dicineus;  et le tiers était Zalmoxes au-dessus de dont j'ai fait mention.  Ni  ils manquent des professeurs de la sagesse.

 

 (40) Wherefore le Goths ont jamais été plus sage que d'autres barbares et étaient presque comme les Grecs, car Dio se relie, qui a écrit leur histoire et annales avec un stylo grec.  Il dit que ceux de la naissance noble parmi elles, desquelles leurs rois et prêtres ont été nommés, se sont appelés premiers Tarabostesei et puis Pilleati.  D'ailleurs étaient tellement fortement le Getae félicité qui Mars, que les fables des poèts appellent le dieu de la guerre, était réputé avoir été né parmi eux.  Par conséquent Virgil indique:  "engendrez les règles de Gradivus les champs de Getic."  (41) maintenant Mars a été toujours adoré par le Goths avec les rites cruels, et des captifs ont été massacrés en tant que ses victimes.  Ils ont pensé qu'il qui est le seigneur de la guerre doit être apaisé par la perte du sang humain.  À lui ils ont consacré la première part du corrompre, et dans des ses bras d'honneur dépouillés de l'ennemi ont été suspendus des arbres.  Et ils ont eu plus que toutes autres courses un esprit profond de religion, puisque le culte de ce dieu a semblé être vraiment accordé sur leur ancêtre.  (42) dans leur troisième endroit de logement, qui était au-dessus de la mer de Pontus, ils étaient maintenant devenus plus civilisés et, comme j'ai dit avant, étaient plus appris.  Alors le peuple a été divisé sous les familles régnantes.  Le Visigoths a servi la famille du Balthi et l'Ostrogoths a servi l'Amali renommé.  (43) ils étaient la première course des hommes pour ficeler l'arc avec des cordes, comme Lucan, qui est plus d'un historien qu'un poèt, affirme:  "ils ficellent les arcs arméniens avec des cordes de Getic."  Dans les périodes les plus courtes ils ont chanté des contrats de leurs ancêtres dans les contraintes de la chanson accompagnées du cithara;  chant d'Eterpamara, de Hanala, de Fritigern, de Vidigoia et de d'autres dont la renommée parmi eux est grande;  des héros tels qu'admirant l'antiquité rare proclame ses propres pour être (44) alors, car on raconte, Vesosis ont fait une guerre désastreuse à se contre le Scythians, que la tradition antique affirme pour avoir été les maris de l'Amazons.  Pour ce qui concerne ces guerriers féminins Orosius parle en langue persuasive.  Ainsi nous pouvons clairement montrer que Vesosis puis a combattu avec le Goths, puisque nous savons sûrement qu'il a fait la guerre avec les maris de l'Amazons.  Ils ont demeuré à ce moment-là le long d'une courbure de lac Maeotis, du fleuve Borysthenes, que les indigènes appellent le Danaper, au jet du Tanais.  (45) par le Tanais je veux dire le fleuve qui des écoulements vers le bas des montagnes et des précipitations de Rhipaeian avec si rapide un courant qui quand les jets ou le lac voisins Maeotis et le Bosphorus sont gelés rapidement, il est le seul fleuve qui est maintenu chaud par les montagnes raboteuses et n'est jamais solidifié par le froid de Scythian.  Il est également célèbre comme frontière de l'Asie et de l'Europe.@  @  @

 

@

Visigoths en tant que "Tervingi" l'appellation de ces personnes est problématique.  Une certaine heure peu de temps après 291 Mamertinus a fait un eulogy de l'empereur Maximian (285-308) dans lequel il dit que l' "Tervingi, une autre division du Goths" (Tervingi pars l'alia Gothorum) jointif avec une bande il appelle le Taifali pour attaquer les vandales et le Gepidae (maximum de Genethl. 17, 1).  Le terme "vandales" a pu avoir été incorrect pour "Victohali" parce que, autour 360, l'historien Eutropius signale que Dacia actuellement (nunc) a été habité par Taifali, Victohali, et Tervingi (Eutr. Brev.  8, 2, 2) [ 1 ].  Mais environ cent ans après la limite change en Vesi.  Également, l'autre branche s'est à l'origine appelée Greutungi (Evagreotingi de cf. Jordanes, c.-à-d. île Greotingi dans Scandza), mais ceci a été bientôt remplacé par Ostrogothi ("goths brillants"), et du 390s et en avant les limites plus tôt sont seulement trouvées dans la poésie épique (saga de Hervarar).  Par le 5ème siècle les deux branches principales ont été connues comme Vesi et Ostrogothi toutes les fois que les sources se sont inquiétées pour les indiquer plus spécifiquement que Goths.  Quand Cassiodorus a écrit l'histoire des peuples gothiques au sixième siècle tôt, il a interprété Ostrogothi en tant que "Goths est" et a inventé la limite Visigothi pour dénoter "Goths occidental."  Il y avait de la logique dans cette invention, puisque, lorsque, le Vesi a régné la péninsule ibérienne et les régions d'Ostrogothi de l'Italie.  Cette utilisation a continué à ce jour, bien que depuis les années 70, les historiens modernes ont commencé à employer les termes contemporains au lieu des interprétations de Cassiodorus.  [ éditez ] l'histoire des débuts le Visigoths est apparue la première fois dans l'histoire en tant que peuple distinct en l'année 268 quand elles ont envahi l'empire romain et swarmed au-dessus de la péninsule balkanique.  Cette invasion a débordé les provinces romaines de Pannonia et d'Illyricum et a même menacé l'Italie elle-même.  Cependant, le Visigoths ont été défaits dans la bataille près de la frontière Italien-Slovène moderne qui été et alors conduit dans la bataille de Naissus que septembre.  Au cours des trois années à venir ils ont été conduits en arrière au-dessus du fleuve de Danube dans une série de campagnes par les empereurs Claudius II Gothicus et Aurelian.  Cependant, ils ont maintenu leur prise sur la province romaine de Dacia, qu'Aurelian a évacuée dans 271.  Arrangé dans Dacia, le Visigoths a adopté Arianism, une branche du christianisme qui a cru que Jésus n'était pas un aspect de Dieu dans la trinité, mais un séparé étant créé directement sous Dieu.  Cette croyance était en opposition aux tenets de Catholicism traditionnel, qui ont réalisé un monopole religieux au 4ème et 5ème siècle.  Le Visigoths ibérien a adhéré à Arianism jusque à 589, quand le Roi Reccared (Recaredo) a converti ses personnes en Catholicism.  Pour le rôle d'Arianism dans le kingship de Visigothic, voyez l'entrée pour Liuvigild.  Ils sont restés dans Dacia jusque à 376, quand un de leurs deux chefs, Fritigern, fait appel à l'empereur romain Valens à laisser arranger avec ses personnes sur la banque du sud du Danube.  Ici, ils ont espéré trouver le refuge du Huns, qui a manqué de la capacité de traverser le fleuve large en vigueur.  Valens a permis ceci, et a même aidé à apporter le Visigoths au-dessus du fleuve.  Dans le retour, Fritigern devait fournir des soldats pour l'armée romaine.  Valens a promis la terre de ferme de Visigoths, les rations de grain, et la protection sous les armées romaines.  Sa raison principale d'accepter rapidement le Goths dans le territoire romain était, naturellement, pour augmenter la taille de sa armée personnelle.  Le choix dont du Goths pourrait croiser le Danube était impitoyable -- le faible, vieux, et maladif ont été laissés sur la banque lointaine pour défendre pour eux-mêmes contre le Huns.  Ceux qui ont croisé ont été censés pour avoir leurs armes confisquées, mais les dessous de table admis responsables de Romans pour permettre au Goths de maintenir leurs armes.  Cependant, une famine a éclaté dans les terres arrangée par le Visigoths par an après, et Rome ne pouvait les fournir ni la nourriture qu'elles ont été promises ni la terre - elles ont vécu en troupe le Goths dans un secteur se tenant provisoire, souvent comparé à un camp de concentration de la guerre mondiale II.  Il y avait seulement assez de grain encore pour le garrison romain, et ainsi elles ont simplement laissé le Visigoths mourir de faim.  Cependant, le Romans a fourni une alternative sinistre:  le commerce des enfants pour la viande de chien.  Quand Fritigern a lancé un appel Valens pour l'aide, il a été dit que ses personnes trouveraient la nourriture et commerceraient sur les marchés de la ville éloignée de Marcianople.  N'ayant aucune alternative, le Goths trekked à travers le paysage balkanique dans une marche de la mort, perdant le maladif et vieux le long du chemin.  Quand ils ont finalement atteint les portes de Marcianople, ils ont été barrés dehors par le garrison militaire et l'entrée niée de la ville.  S'ameuter s'est ensuivi, qui a eu les conséquences suivantes:  a)  Le Visigoths pouvaient assortir la technologie militaire de Rome par leur pillage, b) le Goths pouvaient obtenir la nourriture nécessaire de cette manière, et elles se sont développées en nombre, et c) Valens, après une campagne victorieuse en Perse, a été forcé au voyage directement des guerres persanes à une bataille avec le Goths.  La bataille d'Adrianople août 9, 378 a éclaté.  Agissant sur un message faux, Valens était complètement ignorant des nombres du Goths.  Pour s'ajouter au flambage août chauffez le Goths placent les champs enflammés, et parvenu à enfermer dans une boîte l'infanterie romaine au centre du champ de bataille afin de devoir seulement combattre une armée romaine à la fois.  Les forces romaines ont été abattues;  l'empereur Valens est mort pendant le combat.  Le nouvel empereur, Theodosius I, fait paix avec Fritigern dans 379, et cette paix a jugé essentiellement ininterrompu jusqu'à ce que Theodosius soit mort dans 395.  Du fait l'année, roi le plus célèbre du Visigoths, Alaric I, a pris le trône, alors que Theodosius était réussi par ses fils incapables:  Arcadius dans l'est et le Honorius dans l'ouest.  Au cours des 15 années à venir, les conflits occasionnels étaient cassés par des années de paix incommode entre Alaric et les généraux allemands puissants qui ont commandé les armées romaines dans l'est et occidental, utilisant la vraie puissance de l'empire.  En conclusion, après que le generalissimo occidental Stilicho ait été assassiné par Honorius dans 408 et les légions romaines massacred les familles de 30.000 soldats barbares servant dans l'armée romaine, guerre avouée par Alaric.  Avec Alaric et son armée aux portes de Rome, Honorius toujours refusé pour venir aux limites, ainsi Alaric sacked la ville août 24, 410.  Tandis que Rome n'était plus le capital de fonctionnaire de l'empire romain occidental (il avait été déplacé à Ravenne pour des raisons stratégiques) que sa chute a sévèrement secoué les bases de l'empire.

@@@@

Pendant cette paix Attila était excédent de seigneur tout le Huns et presque règle terrestre unique de toutes les tribus de Scythia;  un homme merveilleux pour sa renommée glorieuse parmi toutes les nations.  L'historien Priscus, qui lui a été envoyé sur une ambassade par le Theodosius plus jeune, dit ceci entre autres:  "les fleuves puissants croisants -- notamment, le Tisia et le Tibisia et le Dricca -- nous sommes venus à l'endroit où il y a bien longtemps Vidigoia, le plus courageux du Goths, péri par le guile du Sarmatians.  À aucune grande distance de cet endroit nous sommes arrivés au village où le Roi Attila était dwelling, -- un village, je dis, comme une grande ville, dans laquelle nous avons trouvé les murs en bois faits de conseils lisse-brillants, dont les joints ont ainsi contrefait la solidité que l'union des conseils pourrait à peine n'être distinguée par examen minutieux étroit.  (179)  Là vous pourriez voir des réfectoires de la grande ampleur et les porticoes prévus avec la grande beauté, alors que la cour était liée par si vaste un circuit que sa taille même lui a montré étaient le palais royal."  C'était la demeure d'Attila, roi de tout le monde barbare;  et il a préféré ceci comme un logement aux villes qu'il a capturées.  Le retour au principal XXXV (180) maintenant cet Attila était le fils de Mundiuch, et ses frères étaient Octar et Ruas on dit que qui règnent avant Attila, cependant pas excédent tout à fait tant de tribus en tant que lui.  Après leur mort il a hérité du trône du Huns, ainsi que son frère Bleda.  Pour qu'il pourrait d'abord être égal à l'expédition qu'il préparait, il a cherché à augmenter sa force par meurtre.  Ainsi il a procédé à partir de la destruction de son propre analogue à la menace de tous les autres.  (181)  Mais bien qu'il ait augmenté sa puissance par ce des moyens honteux, pourtant par l'équilibre de la justice il a reçu les conséquences affreuses de sa propre cruauté.  Maintenant où son frère Bleda, qui a régné au-dessus d'une grande partie du Huns, avait été massacré par sa trahison, Attila a uni toutes les personnes selon sa propre règle.  Recueillant également une foule des autres tribus qu'il a alors tenues sous son balancement, il a cherché à soumettre les premières nations du monde -- le Romans et le Visigoths.  (182)  On dit que son armée numéro cinq cents mille hommes.  Il était un homme soutenu au monde pour secouer les nations, le fléau de toutes les terres, qui ont d'une manière quelconque terrifié toute l'humanité par les rumeurs redoutables ébruitées à l'étranger au sujet de lui.  Il était hautain dans sa promenade, roulant ses yeux ici et thither, de sorte que la puissance de son esprit fier soit apparue dans le mouvement de son corps.  Il était en effet un amoureux de guerre, pourtant retenu dans l'action, puissante dans les avocats-conseils, aimable envers des suppliants et clémente à ceux qui ont été par le passé reçues dans sa protection.  Il était short de stature, avec un large coffre et une grande tête;  ses yeux étaient petits, sa barbe mince et arrosée avec le gris;  et il a eu un nez plat et un teint basané, montrant les évidences de son origine.  (183)  Et bien que son trempe ait été tel qu'il a toujours eu la grande confiance en soi, pourtant son assurance a été augmenté en trouvant l'épée de Mars, sacré toujours estimé parmi les rois du Scythians.  L'historien Priscus dit qu'on l'a découvert dans les circonstances suivantes:  "quand une certaine génisse du beheld un de berger de sa bande boitant et pourrait ne trouver aucune cause pour cette blessure, il a impatiemment suivi la traînée du sang et est longuement venu à une épée qu'elle avait inconsciemment piétinée tout en grignotant l'herbe.  Il l'a creusée vers le haut et l'a prise directement à Attila.  Il rejoiced à ce cadeau et, étant ambitieux, a pensé qu'il avait été nommé règle du monde entier, et cela par l'épée du supremacy de Mars dans toutes les guerres a été assuré à lui."  Revenez au principal XXXVI (184) maintenant où Gaiseric, roi des vandales, que nous avons mentionnés peu avant, avons appris que son esprit a été plié sur la dévastation du monde, il a incité Attila par beaucoup de cadeaux pour faire la guerre sur le Visigoths, parce que il avait peur que Theodorid, roi du Visigoths, vengerait les dommages faits à sa fille.  Elle avait été associée au mariage avec Huneric, le fils de Gaiseric, et d'abord était heureuse dans cette union.  Mais après il était cruel même à ses propres enfants, et en raison du seul soupçon qu'elle essayait de l'empoisonner, il a découpé son nez et mutile ses oreilles.  Il l'a envoyée de nouveau à son père dans Gaul despoiled ainsi de ses charmes normaux.  Ainsi la fille misérable a présenté un aspect pitiable jamais après, et la cruauté qui remuait toujours les étrangers égaux plus a sûrement incité son père au vengeance.  (185)  Attila, donc, dans ses efforts de provoquer les guerres il y a bien longtemps incitées par le dessous de table de Gaiseric, envoyé ambassadeurs en l'Italie à l'empereur Valentinian pour semer des différends entre le Goths et le Romans, pensant pour briser par discorde civile ceux qu'il ne pourrait pas écraser dans la bataille.  Il a déclaré qu'il violait nullement ses relations amicales avec l'empire, mais qu'il a eu une querelle avec Theodorid, roi du Visigoths.  Comme il a souhaité être reçu, il a rempli reste de la lettre de salutations flatteurs habituels, tâchant de gagner la créance pour sa fausseté.  (186)  Il a expédié de manière semblable un message à Theodorid, roi du Visigoths, l'invitant à casser son alliance avec le Romans et le rappelant les batailles auxquelles ils l'avaient récemment provoqué.  Sous sa grande férocité il était un homme subtile, et combattu avec le métier avant qu'il ait fait la guerre.  Alors l'empereur Valentinian a envoyé une ambassade au Visigoths et à leur Roi Theodorid, avec ce message:  (187) "le plus courageux des nations, c'est la partie de prudence pour que nous unissent contre le seigneur de la terre qui souhaite asservir le monde entier;  qui n'exige aucune cause juste pour la bataille, mais suppose que quoi qu'il fait est droit.  Il mesure son ambition par le sien pourrait.  Le permis satisfait sa fierté.  Dédaignant la loi et la droite, il se montre un ennemi à la nature elle-même.  Et il, qui est clairement l'ennemi commun de chacun, mérite ainsi la haine de tous (188) prient se rappellent -- ce que vous sûrement ne pouvez pas oublier -- que le Huns ne renversent pas des nations au moyen de guerre, où il y a une chance égale, mais les envahissent par la trahison, qui est une plus grande cause pour l'inquiétude.  Pour ne dire rien au sujet de nous-mêmes, pouvez-vous souffrir un tel insolence pour aller unpunished?  Puisque vous êtes puissant dans des bras, donnez l'attention à votre propre danger et joignez les mains avec nous en commun.  Soutenez l'aide également à l'empire, duquel vous tenez une pièce.  Si vous apprendriez comment une telle alliance devrait être cherchée et bien accueillie par nous, examinez les plans de l'ennemi."  (189) par des ces et comme des arguments les ambassadeurs de Valentinian ont régné sur le Roi Theodorid.  Il leur a répondu, dire:  "Romans, vous avez atteint votre désir;  vous avez fait à Attila notre ennemi également.  Nous le poursuivrons partout où il nous appelle, et bien qu'il soit soufflé vers le haut par ses plongeurs finis de victoires emballe, pourtant le Goths savent combattre cet ennemi hautain.  Je n'appelle aucune guerre dangereuse économiser une dont la cause est faible;  pour He ne craint aucune défectuosité sur qui la majesté a souri."  (190) les nobles ont crié consentement à la réponse et la multitude a heureusement suivi.  Tous étaient féroces pour la bataille et longed pour rencontrer le Huns, leur ennemi.  Et ainsi un centre serveur innombrable a été mené en avant par Theodorid, roi du Visigoths, qui a envoyé la maison quatre de ses fils, à savoir Friderich et Eurich, Retemer et Mimnerith, prenant avec lui seulement les deux fils plus âgés, Thorismud et Theodorid, comme associés de son travail dur.  Rangée courageuse de O, défense sûre et comradeship doux, ayant l'aide de ceux qui enchantent partager dans les mêmes dangers!  (191) du côté du Romans a tenu le Patrician Aëtius, dont à ce moment-là tout le empire de l'ouest a dépendu;  un homme d'une telle sagesse qu'il avait rassemblé des guerriers de partout pour les rencontrer sur un pied d'égalité.  Maintenant c'étaient ses auxiliaires:  Contreseings, Sarmatians, Armoricians, Liticians, Burgundians, Saxons, Riparians, Olibriones (une fois soldats de Romans et maintenant la fleur des forces alliées), et quelques autres tribus celtiques ou allemandes.  (192)  Et ainsi ils se sont réunis dans les plaines de Catalaunian, qui s'appellent également Mauriacian, se prolongeant dans le leuva de la longueur cent, comme le Gauls exprès il, et soixante-dix dans la largeur.  Maintenant un leuva gallique mesure une distance de quinze cent pas.  Cette partie de la terre est en conséquence devenue l'aire de battage des courses innombrables.  La bataille bravement jointive de deux hôtes.  Rien n'a été fait sous la couverture, mais ils ont contesté dans le combat ouvert.  (193)  Quelle cause juste peut être trouvée pour la rencontre de tant de nations, ou quelle haine les a inspirées toutes prendre des bras les uns contre les autres?  Il est preuve que la race humaine vit pour ses rois, parce que elle est à l'impulsion folle d'un esprit que un abattage des nations a lieu, et au caprice d'une règle hautaine cela que la nature a prise vieillit pour produire périt dans un moment.  Retour au principal XXXVII (194) mais avant que nous déterminions l'ordre de la bataille lui-même, elle semble nécessaire se relier ce qui s'était déjà produit au cours de la campagne, parce que il était non seulement une lutte célèbre mais une qui étaient compliquées et confuses.  Le puits alors, Sangiban, roi de l'Alani, frappé avec crainte de ce qui pourrait venir pour passer, avait promis de se rendre à Attila, et à l'élasticité dans son Aureliani conservant, une ville de Gaul où il a demeuré.  (195)  Quand Theodorid et Aëtius ont appris de ceci, ils ont moulé vers le haut de grands terrassements autour de cette ville avant que l'arrivée d'Attila et l'excédent gardé de montre le Sangiban suspecté, le plaçant avec sa tribu au milieu de leurs auxiliaires.  Puis Attila, roi du Huns, a été pris l'aback par ces événement et confiance perdue en ses propres troupes, de sorte qu'il ait craint de commencer le conflit.  Tandis qu'il meditating sur le vol -- une plus grande calamité que la mort elle-même -- il a décidé d'informer sur le futur par des soothsayers.  (196)  Ainsi, de même que leur coutume, ils ont examiné les entrailles des bétail et de certaines stries dans les os qui avaient été éraflés, et le désastre prévu au Huns.  Pourtant comme un léger consolation qu'ils prophesied que le commandant en chef de l'ennemi ils devaient se réunir devrait tomber et troubler par sa mort le reste de la victoire et du triomphe.  Maintenant Attila a considéré la mort d'Aëtius une chose pour être désiré même au coût de sa propre vie, parce que Aëtius a incommodé ses plans.  Ainsi bien qu'il ait été troublé par ce prophecy, pourtant puisqu'il était un homme qui a cherché des avocats-conseils des présages dans toute la guerre, il a commencé la bataille par le coeur impatient à environ la neuvième heure du jour, pour que l'obscurité imminente pourrait venir à son aide si les résultats sont désastreux.  Retour au principal XXXVIII (197) que les armées se sont réunies, comme nous avons dit, dans les plaines de Catalaunian.  Le champ de bataille était une montée plate par une pente pointue à une arête, que les deux armées ont cherché à gagner;  pour l'avantage de la position est une grande aide.  Le Huns avec leurs forces a saisi le bon côté, le Romans, le Visigoths et leurs alliés la gauche, et a puis commencé une lutte pour pourtant untaken la crête.  Maintenant Theodorid avec le Visigoths a tenu l'aile et l'Aëtius droits avec le Romans la gauche.  Ils ont placé au centre Sangiban (avant qui, comme dit, était aux commandes de l'Alani), de ce fait s'arrangeant avec l'attention militaire pour entourer par toute une série des troupes fidèles l'homme dans lequel la fidélité ils ont eu peu de confiance.  Pour un qui a des difficultés placées dans la manière de son vol aisément soumet à la nécessité du combat.  (198)  De l'autre côté, cependant, la ligne de bataille du Huns a été arrangée de sorte qu'Attila et ses palpeurs plus courageux aient été postés au centre.  En les arrangeant le roi a eu ainsi principalement sa propre sûreté en vue, puisque par sa position au milieu même de sa course il serait maintenu à l'écart du danger menaçant.  Les peuples innombrables des tribus de plongeurs, qu'il avait soumises à son balancement, ont formé les ailes.  (199)  Parmi eux était remarquable l'armée de l'Ostrogoths sous la conduite des frères Valamir, Thiudimer et Vidimer, égal plus noble que le roi qu'ils ont servi, parce que la force de la famille de l'Amali les a rendus glorieux.  Le roi renommé du Gepidae, Ardaric, était là également avec un centre serveur innombrable, et en raison de sa grande fidélité à Attila, il a partagé ses plans.  Pour Attila, les comparant dans sa sagesse, estimée lui et Valamir, roi de l'Ostrogoths, surtout les autres chefs de clan.  (200)  Valamir était un bon garde des secrets, doux de la parole et habile dans les wiles, et Ardaric, comme nous avons dit, était famed pour sa fidélité et sagesse.  Attila pourrait jaillir sensation sûre qu'ils lutteraient contre le Visigoths, leur kinsmen.  Maintenant le reste de la foule des rois (si nous pouvons les appeler ainsi) et des chefs de diverses nations accrochés sur le signe d'assentiment d'Attila comme des esclaves, et quand il a donné un signe même par un regard, sans murmur chacun tenu en avant dans la crainte et le tremblement, ou à tous les événements a fait car il était (201) seul Attila offert était roi de tout l'excédent tout de rois et concerné pour tous.  Tellement alors la lutte a commencé pour l'avantage de la position que nous avons mentionnée.  Attila a envoyé ses hommes pour prendre le sommet de la montagne, mais était outstripped par Thorismud et Aëtius, que dans leur effort de gagner le dessus de la colline a atteint la terre plus élevée et par cet avantage de la position a facilement conduit le Huns pendant qu'ils montaient.  Revenez au principal XXXIX (202) maintenant où Attila a vu que son armée a été jetée dans la confusion par cet événement, il l'a pensé mieux pour les encourager par une adresse impromptue sur ce sage:  "ici vous vous tenez, après conquête des nations puissantes et soumission du monde.  I le pensent donc idiot pour moi à l'aiguillon vous avec des mots, comme si vous étiez des hommes qui n'avaient pas été prouvés dans l'action.  Laissez un nouveau chef ou une ressource non essayée d'armée à celle.  (203)  Elle n'est pas juste pour que je dise n'importe quoi commun, ni doit vous écouter.  Pour quoi est-elle la guerre mais votre coutume habituelle?  Ou quel est plus doux pour un homme courageux que pour chercher la vengeance avec sa propre main?  C'est un juste de nature à la surabondance l'âme avec le vengeance.  (204)  Puis attaquons ardemment l'ennemi;  pour eux sont jamais les plus "bold"qui font l'attaque.  Dédaignez cette union des courses discordantes!  Se défendre par alliance est preuve de poltronnerie.  Voyez, égal avant que notre attaque ils soient frappées avec la terreur.  Ils cherchent les tailles, ils saisissent les collines et, repenting trop tard, la clameur pour la protection contre la bataille dans les domaines ouverts.  Vous savez léger une question l'attaque romaine est.  Tandis qu'ils recueillent dans l'ordre et forment toujours dans une ligne avec les boucliers verrouillés, ils sont vérifiés, je ne dirai pas par la première blessure, mais même par la poussière de la bataille.  (205)  Puis dessus à l'effilochure avec les coeurs vaillants, de même que votre pas .  Dédaignez leur ligne de bataille.  Attaquez l'Alani, frappez le Visigoths!  Cherchez la victoire rapide dans cette tache où la bataille fait rage.  Pour quand les tendons sont coupés les membres détendez bientôt, ni peut un stand de corps quand vous avez emporté les os.  Laissez votre élévation de courage et votre propre fureur éclatées en avant!  Montrez maintenant votre adresse, Huns, maintenant vos contrats des bras!  Laissez le blessé exiger dedans renvoient la mort de son ennemi;  laissez unwounded le revel dans l'abattage de l'ennemi.  (206)  Aucune lance ne nuira à ceux qui sont sûrs de vivre;  et ceux qui sont sûrs de mourir le destin rattrape même dans la paix.  Et en conclusion, pourquoi la fortune a fait au Huns l'excédent victorieux tant de nations, à moins qu'elle devaient les préparer pour la joie de ce conflit.  Qui était-il a indiqué à nos pères le chemin par le marais de Maeotian, pour tant d'âges un secret fermé?  Qui, d'ailleurs, les hommes armés faits vous rapportent-ils, quand vous étiez jusqu'ici unarmed?  Même une masse des nations fédérées n'a pas pu supporter la vue du Huns.  Je ne suis pas trompé dans l'issue; -- voici le champ ainsi beaucoup de victoires nous ont promis.  Je lancerai la première lance à l'ennemi.  Si en peuvent se tenir au repos tandis qu'Attila combat, il est un homme mort."  Enflamé par ces mots, ils tou'à tiret dans la bataille.  Retour au dessus XL (207) et bien que la situation ait été elle-même craintive, pourtant la présence de leur roi a dissipé l'inquiétude et l'hésitation.  Main à la main qu'elles clashed dans la bataille, et le combat s'est développé féroce, confus, monstrueux, persistant -- un combat dont comme aucune heure antique a jamais enregistré.  Là on a fait de tels contrats qu'un homme courageux qui a manqué ce spectacle merveilleux ne pourrait pas espérer pour voir n'importe quoi si merveilleux toute sa vie longtemps.  (208)  Pour, si nous pouvons croire nos aînés, un ruisseau coulant entre de basses banques par la plaine a été considérablement augmenté par sang des blessures du massacré.  Il n'a pas été inondé par des douches, comme les ruisseaux se lèvent habituellement, mais a été gonflé par un jet étrange et transformé en torrent par l'augmentation du sang.  Ceux dont les blessures les ont conduits pour éteindre leur soif de dessèchement ont bu l'eau mélangée avec le fuseau.  Dans leur situation difficile misérable ils ont été forcés de boire ce qu'ils ont pensé étaient le sang qu'ils avaient versé de leurs propres blessures.  (209) ici le Roi Theodorid, tout en montant près pour encourager son armée, a été jeté de son cheval et piétiné sous le pied par ses propres hommes, de ce fait finissant ses jours à un vieil âge mûr.  Mais d'autres parole il a été massacré par la lance d'Andag du centre serveur de l'Ostrogoths, qui étaient alors sous le balancement d'Attila.  Était ce ce que les soothsayers avaient indiqué à Attila dans le prophecy, bien qu'il l'ait compris d'Aëtius.  (210)  Puis le Visigoths, séparant de l'Alani, est tombé sur le horde du Huns et presque du groupe Attila.  Mais il a prudemment pris le vol et s'est immédiatement fermé et ses compagnons dans les barrières du camp, qu'il avait enrichi avec des chariots.  Une défense frêle en effet;  pourtant là ils ont cherché le refuge pendant leurs vies, à qui mais un peu de moment avant aucuns murs de la terre pourrait résister.  (211)  Mais Thorismud, le fils du Roi Theodorid, qui avec Aëtius avait saisi la colline et avait repoussé l'ennemi de la terre plus élevée, est venu inconsciemment aux chariots de l'ennemi dans l'obscurité de la nuit, pensant il avait atteint ses propres lignes.  Pendant qu'il combattait bravement, quelqu'un l'a blessé dans la tête et l'a traîné de son cheval.  Alors il a été sauvé par le soin watchful de ses palpeurs et s'est retiré du conflit féroce.  (212)  Aëtius est également devenu séparé de ses hommes dans la confusion de la nuit et erré environ au milieu de l'ennemi.  La crainte du désastre s'était produite, il est allée environ à la recherche du Goths.  Enfin il a atteint le camp de ses alliés et a passé le reste de la nuit dans la protection de leurs boucliers.  À l'aube le jour suivant, quand le Romans a vu les champs ont été empilés haut avec des corps et que le Huns n'a pas osé en avant, ils ont pensé que la victoire était à eux, mais a su qu'Attila ne se sauverait pas de la bataille à moins qu'accablé par un grand désastre.  Pourtant il n'a fait rien lâche, comme un qui est surmonté, mais avec le désaccord des bras a retenti les trompettes et a menacé une attaque.  Il était comme un lion perçant par des lances de chasse, qui arpente en avant et en arrière avant que la bouche de son repaire et ose pas le ressort, mais cesse de ne pas terrifier le voisinage par son hurler.  Néanmoins ce roi guerrier au compartiment a terrifié ses conquerors.  (213)  Par conséquent le Goths et le Romans ont assemblé et ont considéré quoi faire avec l'Attila vaincu.  Ils ont déterminé à le porter dehors par un siège, parce qu'il n'a eu aucun approvisionnement et a été gêné de l'approche par une douche des flèches du bowmen placé dans les confins du camp romain.  Mais on lui a dit que le roi est resté supremely courageux même dans cette extrémité et a eu heaped vers le haut d'un pyre funèbre des piégeages de cheval, de sorte que si l'ennemi l'attaque, il ait été déterminé pour se mouler dans les flammes, qu'aucun ne pourrait avoir la joie de le blesser et que le seigneur de tant de courses ne pourrait pas tomber dans les mains de ses ennemis.  Le retour au dessus XLI (214) maintenant pendant les ces derniers retarde dans le siège, le Visigoths a cherché leur roi et les fils du roi leur père, se demandant à son absence quand le succès avait été atteint.  Quand, après qu'une longue recherche, ils l'ait trouvé où la configuration morte le plus profondément, comme se produise avec les hommes courageux, ils l'ont honoré des chansons et l'ennuient loin dans la vue de l'ennemi.  Vous pourriez avoir vu des bandes de Goths crier avec des cris dissonants et payer les honneurs de la mort tandis que la bataille faisait rage toujours.  Les larmes étaient hangar, mais comme elles ont été accoutumées pour consacrer aux hommes courageux.  C'était la mort en effet, mais le Huns sont témoin qu'il était glorieux.  C'était une mort par lequel on pourrait jaillir supposent que la fierté de l'ennemi serait abaissée, quand ils beheld le corps si de grand un roi soutenu en avant avec des honneurs convenables.  (215)  Et ainsi le Goths, immobile continuant les rites dus à Theodorid, alèsent en avant la majesté royale avec retentir des bras, et Thorismud vaillant, comme befitted un fils, honoré l'esprit glorieux de son cher père en suivant le sien reste.  Quand ceci a été fait, Thorismud était désireux de prendre le vengeance pour la mort de son père sur le Huns restant, étant déplacé à ces tous les deux par la douleur de la perte et de l'impulsion de ce valor pour laquelle il a été noté. 

                                                                  * * *

 

·                                 SCRISORI :

 

 

Scrisoare :

 

 Scrisoare 1/:

 

Stimata doamna nu am mai facut referinta la dvs de cind am conversat prin iunie iulie...de altfel ma feresc sa fiu criptic si alegoric la asemenea probleme spun direct atita cit trebuie sa spun pacientului..

 

Producţiile mele literare sunt rezultatul framintarilor mele legate de date strict istorice si legate in ultimul timp de Sava Gotul martirul ,..care m-a dus,catre obstile gotice si la date concrete despre formare poporului roman ca entitate comuna cu celelalte etnii ...sosite ca migratori,...

apoi am fost condus pe acest drum,si litaralmente pe drumurile imprejurimilor de linga Buzau,la cetatea doamnei Neaga,si apoi am fost condus din nou la Ciolanu(manastrire pe care o vizitez ca loc de reculegere si benefic// cunoscuta cu extraordinare calitati de vindecare si  de reculegere// de căte 3-4 ori pe saptamina,de unde iau si apa pe care o beau de la un izvor tămăduitor de acolo.

 

Apoi de acolo am fost CALAUZIT,fără anume sa doresc ,...la Cetatuia un loc unde Carol I a fost indemnat sa-si faca viitorul Peleş,..Sfetnicii sai politici din neamul politicienilor istorici Bratieni!.... s-au opus acestor sugestii ,..

 

cu toate ca traditiile germane au mentionat ca vechii goti s-au asezat pe aici definitiv amestecati cu localnicii,(din acesta cauza pe micile vai din jurul Buzaului pina la Siriu,Nehois,Cislau,predomina aspecte  de tipologie umana sasha,si germanica cu parul roscat si albi la fata ,dolicicefali si subtiratici mari crescatori de vite mari si cai,si viticultori..aicea s-a nascut cea de a doua poezie Ghiara cotofenii ..si merele  rosii,...care deja sunt un soi aparte ,cu parfum aparte ,pe meleaguri aparte de parca am fi in Bohemia sau Bavaria,

 

...descrierile in franceza a bolii din site sunt autentice ca boala acestei epoci in care sistemul pseud-o viral Pryonic ...isi fac de cap si sunt deosebit de agresivi pentru specia umana,,...

 

se pare ca exista un dubiu daca aceasta se datoreste super-industrializarii( cu maxima poluare)1.*/...

\ sau anume a unei ,situatii ciclice a pămintului care din cind in cînd scoate la suprafata aceste componente , întotdeuna nocive,..din adincurile sale ..in anumite imprejurari cosmice peri-teriene...2./*

cum s-a intimplat de la tsunamii din vara incoace...asa cum sunt eu condus( de sinele meu) 

 

...acuma voi continua in cele doua domenii,la fel de prolific..daca va influenteaza negativ..va mai pot selecta aceste trimiteri,literare poetice..

 

Oricum aceste lamuriri va pot departa de pozitia ca ele au tîlcuri ascunse...dar nu neg ca in domeniile adincimii omenesti in care eu cobor...fara anume sa urmaresc ...( eu descriu numai emotiile mele si descriu mesaje primite de la cei vechi cu ocazia unor plimbări ! la întimplare,aproape ! )...mesaje de care nu sunt constient decit la citeva zile cind marea emotie neclara nascuta iese la suprafata sub forma descriptiv literara,de fapt la Ghiara cotofenii ca si in picturile mele nu voi stii niciodata ce va iesi!...  decât cînd termin !..

 

...caci scriu neintrerupt cu litere capitale  litania (in maximum  o ora )pe care apoi o departajez in strofe... si o mai cizelez pe ici pe colo..Deci nimic simulat si pregindit intentionat..plutesc pe lacuri adinci ale subconstientului/..

 

....mai citesc pe internet istorie prin care imi precizez amintirile ca nu cumva ceatza memoriei sa ma duca la inexactitati !

 

 

Cu deosebita stima si putere de linistire ,gînduri bune.

Pe curind complimente tuturor

                                           

                                               * * *

SCRISOARE :

 

Pentru a va informa am trimis domnului director de la  aşezământ ,d- lui Mars Irin, D-lui AD.Dinase materialele,... pentru unii in parte cunoscute,.. si destule necunoscute pentru toţi...ma opintesc la articolele despre infratirea obstilor dacice autohtone cu cele gotice in ceea ce a fost pentru 3oo de ani,.. atit in documentele istorice cit si religioase Gothia(de fapt aceiasi Dacie,si viitoare ...Romanie! am rezultate certe si mai caut inca /…toată .editiaepuizata  pe internet cu staruinţă !!!..

Accentuind ca romanii ne-au stăpinit numai 170 de ani si am ajuns sa credem ca acest contact a fost definitiv,… iar despre cel de 300 de ani nu se  mai spune nimic !. ..eu personal văzînd ce se scrie in documentele  contemporane cu evenimentele ramîn mirat si sters..descumpanit !..

 

mai ales ca umblind : Gasesc un mare rege gotic pe teritoriul nostru numit Cniva, Care a  cutremurat imperiul roman ! cel ce a dat batalia de la Filipopolis şi Nicopolis  în 250 cu Dece(sau Decius), sau a lui Frtrigen cu imperatorul Valens la 278 la Adrianopole,…una din cele mai dezastruoase batalii pentru romani(doar 3-4,au avut acelasi rasunet) 

Acest Cniva foarte vestit ,.. i-a urma marelui rege OSTROGOTA( intemeietorul …cel cea dat si numele triburilor sale ,de ostrogoţii!)  sau alt rege vestit Hermanaric ,anul 382-385 dupa Cristos!..

 

de aici am crezuta că gasesc toponimia  :Cniva .. Cneava femenin,.. Cneagva ... Cneagwa.. Neagva >>.. Neaga .. …in situri spaniole de topinimie este mentionata simplu NEAGA CISLAU,…. acolo s-a nascut ca fiica  a unui boier Vlaicu de Cisllau / Cgisslau // Gisllau ! ca Breslau oras germanic! albeaţa pielii(albinosi),.. la acesti blonzi roscati sau aurii la păr,ca îngerii :…. le trădeaza ...origina gotică ca descendenţi,… din neamurile din Scandza_Gothland !...

 

Este o culegere pe aceiasi mare tematica:pt dumneavostra noutate,unele si pentru ceilalti domni... rog primitorul de la web -mail sa le pastreze catre adresanti !

 

D-ul RAl. Soprescu (poate gresesc ?)Director al  asezamintului de cultura Buzau/19 nov a.c  

 

Stimaţi colegi doresc să vă felicit pentru frumoasa dumneavoastră muncă ,dar mai ale pentru modul deosebit de organizare al aflării identităţii celor care au vieţuit,.. sau.. acum!... trăiesc pe aceste dulci şi frumoase câmpii şi dealuri buzoiene..

Pentru că nu v-am cunoscut îmi cer iertare,.. pentru că  poate sunt prea retras ! ,..dar asta nu înseamnă că nu vibrez la idealurile dvs. !

 

Domnule director, (ca şi dvs. domnule ADU VLADină şi d-le Marusn INNIM !) chiar astăzi… dimineaţă !.. la sfîrşitul cenaclului Academiei W  ..am fost prezentat şi v-am cunoscut..făcând remarca !.. : că aveţi ceva din partea unui străbun gotic,..şi o frumoasă expresie de inteligenţă... a  cărturarului român !Şi nu glumeam deloc ( eu în general nu prea glumesc decît în anturajul cunoscut,.. de mai demult !)

 

Am fost uimit şi aproape m-am reţinut cu greu să nu îmi exprim ,în public !.. adîncile mele convingeri că întradevăr lumea culturală buzoiană este pe cel mai bun şi .. direct drum !,..

de fapt singurul !.. care îi este destinat...să se afirme… cu ori ce preţ !, ...mă refer bineînţeles la preţul insitenţei şi al încrederii în marile Valori buzoiene... În revederea moştenirilor eterne !.. prin preţul etern cu care au fost !.. plătite şi dăruite nouă !... urmaşi,.. nu mai puţin puternici ! decât srămoşii noştri veniţi …prin unirea celor două mari popare –fraţi autohtonii !... de la curbura Carpică/sub-carpatică/ şi… baltici din nord)…

 

Şi care se vor dovedi cât de curând,.. că sunt  unice în spaţiul românesc… Creaţie şi artă ! Emoţie adusă creativ la desvelirea cunoaşterii prin extazul creaţiunii !....

 

..Mă bizui în această afirmaţie pe secrete temeiuri de mine simţite !.. şi de dumnevoastră oglindite: un mare număr de inteligenţe creatoare al căror nivel este îndeajuns de a fi recunoscut întăi de noi !.. cei care suntem la margine lumii dvs. de literaţi …şi oameni de cultură !...

 

Fiţi bătăioşi..fiţi insistenţi ! ..aruncaţi-vă degrabă spre lumea întreagă !.. ...aveţi merite //.. vă sprijină Tradiţia !..  Răspundeţi unei chemări ancestrale de la vechii strămoşi !.. şi până la Doamna Neaga din Cislău şi apoi Haleş ! ctitorie.. şi cei ce-au urmat !.. De după Ea !,..

 

Şi este un  mister !..dece trebuie să fim la înălţimea acestui moment ?,..

.. si este un  mister din ce suntem alcătuiţi.. pentru că neamurile au fost multe şi după interes s-a arătat de fiecare dată,… o parte din întreg… rămînând … restul  ne spus !

 

…Aici cum spunea frumos, şi distinsul poet iKPricop,.. de la Focşani,.. la Curvura Carpaţilor s-au născut şi reapărut întotdeauna oameni de seamă !..  Semnale sunt … de seamă !.. Să le luăm în grijă ..adresa noastră este pe plic !..să nu fim şubrezi în credinţă !..

 

Nu mai putem să ne dăm,.. mereu la o parte !.. Reprezentăm un statut aparte.. faţă de restul  Ţării !,… şi o moştenire izbutit îmbinată …din naşterea poporului român …

de chiar din primele secole …izbutită !… năşită de romani !.. ca autorităţi de drept,.. ale acelor timpuri ! şi îndemnaţi de vremuri să avem aliaţi… puternici !,… Romanii doar plecară,..  ând Geţii –Goţi bătură  la uşa noastră !,.. ca fraţi din marea Hyperboreeică ţară pentru cei sudici, mediteranieni ! ,..

Şi care ne şi cuprindea din vechi !... chiar şi pe noi,vecini cu Troia  ! .., urmară treisute de ani de vecinătate cu cei mai noi veniţi din scandinava Scandza_Gotland,..

 

Cînd Geţi-cînd Goţi !,.. cînd Goţi-cînd Geţi şi daci !,… aşa ne şi ştiură şirurile de istorici !.. Jordannes este mărturia,în ”GETICA” SA !.. sau Casiodor care l-a reluat repovestindul (numai după multe fragmente),ca unul ce  Got de neam, apropiat cărturar şi administrativ demnitar ! al lui  Theodoric I Gotul ostrogot arianist de credinţă !,ce a mutat simbolul Romei la Ravenna adriatică !(primul împărat roman de origina Gotică !) .. era la curent cu toate cele povestite chiar dintre triburile sale, ştiute de bătrâni si din tradiţie ! ,…şi alţi actori aflaţi atunci pe scena istoriei !,..

..şi cum acest destin era o complicaţie simplificară lucrurile,.. mai simplist Daci sau Daco_Geţi se înrudiră cu romanii,.. şi apoi mai adăugară !.. că e posibil  ca dacii să şi fi dispărut ! trecînd Dunarea în faţa cui ?... a geţilor-Goţilor ! : … ce îl vedeau pe Zalmoxis zeu, pe Deceneu ca rege al lor ce le dăduse Legile Belagines !( Unele din cele mai cuprinzătoare şi mai esenţiale legi din cite s-au dat in antichitate !).. ( luate şi de franci, gali, si danezi, allemanzi, neamuri germanice !) ..sau pe Scorilo rege de Geţi  din Scandza-Gotland !,…

 

…dar şi noi îi ştim precis… pe-ai noştrii !,… că se numeau la fel !…

de ce să ne părăsim oare  Ţara în faţa celor de un neam cu noi ?...

 

Şocant este ca admitem că nu prea stim totul !... dar tot aflam multe detalii !... E ca si cum întindem un fir prin labirintul unor vîrfuri de muntii ,vîrfuri singuratece care le cunoaştem,.. şi nu încercăm să  le legam corpurile muntoase de aceste vîrfuri ne îndrăznind …dar sunt prea multe relatări de prima mână,şi apare dupa lecturări cuprinzatoare ,din toate izvoarele,… o mare masă umană ,care a jucat un uriaş rol in constituirea Europei medievale,şi aproape o găsim peste tot ! ca urme de realizare a statalităţilor Europene !(la fel de mare influenţa cît a imperiului roman a cărui continuitate ca influenţă a şi exercitat-o (trei aleşi ai Europei : grecii ,romanii, şi Goţii,..influenţe la fel de mari in timp,.. din laturi diferite, dar influenţe esenţiale !) ,… bază aproape ştearsă a modernităţii,.. care se pare ca nu vrea sa-şi uite înaintaşii !

 

Şi cum acuma ( la anii -360 -378 d.c.,  CA şi …după plecarea Romanilor 250 ?) erau recunoscuţi de Bizanţ şi occident drept administratorii pămînturilor ..Geţi –gotici !... Ţara îşi mai schimbă odată denumirea … numai pentru unii În Gothia timp de 200-300 de ani ,şi chiar Gepizii care  noi sosiră ! erau  tot Goţii,.. dar denumiţi ca  leneşi ! //..înceţii … ce la urmă au venit !,..lasaţi la urmă chiar din anii 25o d.c.(cultura Wielbark) … pe undeva pe Vistula în drum,( din cele 4 mari corabii ..doar trei se întinseră la drum spre Pontul Euxin ! …ceilalţi rămaseră , …Dar cei mai  grăbiţi .. sau înfometaţi …trecînd înainte,spre larga cîmpie spre raiul apelor ..a Dunării şi-a Mării chemare… pentru navigatorii, alungaţi de frigul greu care tocmai sosise,.. timpuriu ! şi periodic tot mai mare  !

 

 Iar dilema vizigoţi -  Ostrogoţi ?... ea nu există !.. ei au trecut pe rînd pe aici ! concomitent sau,.. la  timpuri diferite,apropiate ! ,..căci la curbură era popas prestabilit,de hrană şi  provizii de făcut.. dar proveneau din acelaş ram ,... denumirea indicînd numai felul… Geţilor -Goţi : .. spre ce direcţie plecară !..spre est : Ostro-goţi ..spre Vest! vizi-goţi ,.. fiecare spre neamurile care îi aşteaptă.. să le fie tovarăşi de drum,..

 

…după ce se mai reuniră odată făcînd imperiul roman  unicul (sau de apus) ,.. sub Theodoric la Ravenna,..nu pentru mult timp… se despărţiră definitiv,iar vestul pierde cu încetul imperiul său  la  jumătate,... ce grabnic s-a topit apoi de tot cu ajutorul altui neam germanic Longobarzii !

 

 

Deci duhul baltic melodios şi trist ! se va  reuni cu blîndul duh al răbdătorilor,..bunilor şi primitorilor daco-geţi, mai veseli şi temperamentali .. de la curbura subcarpaţilor, amestecaţi şi cu romanii,Atît cît trebuie ca aliajul să fie gata şi bunde modulare la topit !…

Acolo.. unde se vor reuni şi cele trei provincii mari româneşti ca  şi în balada mioritică,doina (Dochie ce există şi la Goţi !) celor trei ciobani : unul ungurean, altul moldovean şi  altul muntean…

 

Să te fereşti să răscoleşti destinul..fii mulţumit că îl pricepi !.. Nu ?

 Deci îndemnul .. rămîne !... să mergem înainte cu darurile noastre în frunte !

..către ţară ,… dar şi întorşi …către lume ! Este momentul ales de timpuri !

 

Cu stima ,...si mii de multumiri pentru semnalul dat,.. si care ma priveste!

Cristian Calcan                                                     

 

                                       * * *

 

 

 DESPRE DOAMNA NEAGA/NEAGVA,..NEAGWA,DE LA CNIVA(REGELE got),CNIVEA,CNEAGWA ,ŞI SOŢUL SĂU MIHNEA turcitul :1578,1586-1591..etc !

 

Mihnea al II-lea Turcitul (Mehmet-beg)

Domnitor al Ţării Româneşti în două rânduri (septembrie dupa 11, 1577—iulie 1583; 6 aprilie 1585—mai, după 19, 1591). Fiul domnitorului Alexandru al II-lea Mircea.

Începuturile domniei. Mihnea are vreo 13 ani la moartea părintelui său. Aşa încât, la început, conduce mama sa, doamna Ecaterina Salvaresso. Trecerea puterii, până cînd a sosit confirmarea Porţii (steagul a fost adus de Mitrea din Hotărani, prim sfetnic şi mare vornic al noii domnii), s-a făcut fără incidente.

Confrutări cu pretendenţi. O conspiraţie a boierilor — în favoarea unui fiu de domn aflător la Rhodos — pare să fi avut loc destul de curând totuşi: aşa ne informează un raport din Istanbul din 19 februarie 1579. Mai gravă a fost o răzmiriţă a boierilor din Mehedinţi, prin 1580 — 1581 „când au fost al patrulea an din domniia lui”, în frunte cu un pretendent „ce i-au zis Raciu Popa”. Lupta s-a dat la Craiova „şi au fost izbânda Mihnii-vodă”.

Noi dări impuse ţării. Pentru a treia oară consecutiv, după Petru cef Tânăr şi Alexandru al II-lea, se produce o sporire a dărilor, aruncate, fireşte, tot asupra masei celei mari a locuitorilor; „S-au adaos în ţară găleata”, consemnează laconic aceeaşi cronică. (Letopiseţul catacuzinesc).

Cam odată cu amintita încercare a lui Radu Popa, Ecaterina şi Mihnea au de luptat pe teren diplomatic, la Poartă, cu un fiu al lui Pătraşcu cel Bun, Petru Cercel. Tânâr, frumos, cult, vorbea mai multe limbi, a facut şi versuri în italiană. Ajunsese în 1579 până la regele Franţei, Henric al III-lea, care, câştigat de farmecul solicitantului, dăduse ordin ambasadorului său la Istanbut să-i sprijine candidatura. Chemat, Petru ajunsese la Poarta la 8 mai 1581, după ce trecuse prin Veneţia (unde a fost bine primit şi dăruit cu 1.000 de ducaţi) şi prin Raguza. Solicitările pe lângă demnitarii otomani au durat circa doi ani: sprijinul diplomatic şi darurile pretendentului erau contracarate de banii şi darurile Ecaterinei Salvaresso. Până în iunie 1583 când, după ce au sosit carele cu tributul Ţării Româneşti, Petru a fost numit domn. Aduşi la Istanbul, Mihnea şi a sa mamă au fost exilaţi — pentru puţin timp, e adevărat — la Tripoli, pe coasta Africană.

Ctitorii. În această primă domnie, Mihnea reface biserica mănăstirii de la Podul Colentina: „... am zidit şi am făcut prea frumoasă biserică mare şi am dat şi am adaos singur domniia mea şi maica domnii mele doamna Ecaterina cu toate câte sunt de trebuinţă şi podoaba bisericii, cu feloane şi cu multe scule ce la o mănăstire de lavră, cu vii, cu baia cea nouă, cu prăvălii în oraşul Bucureşti şi cu moşii şi mori” (hrisov din 21 octombrie 1585, de la începutul domniei a doua a lui Mihnea).

A DOUA DOMNIE. Cu sprijinul beglerbegului Greciei şi, fireşte, cu mari cheltuieli, Mihnea revine la putere (6 aprilie 1585—mai, după 19, 1591).

Creşterea exploatării prin noi dări asupra ţării. Pentru acoperirea datoriilor „au mai adaos în ţară un bir ce i-au zis năpaste (numele însuşi e elocvent!) şi au pus peste roşii un bir foarte mare şi peste megiiaşi găleată de pâine şi dijmă den cinci stupi un stup...” (Radu Popescu). În aproximativ trei decenii (de la Petru cel Tânăr la Mihnea) au fost impuse, cel puţin de opt ori, dări majorate sau noi, pentru a împlini datoriile contractate faţă de finanţa constantinopolitană, de competitorii la domnie şi pentru a acoperi urcarea periodică a tributului. Exploatarea masei mari a locuitorilor se agravează sensibil, în timp ce uneltirile boiereşti rămân manifestări obişnuite vieţii politice interne. În această a doua domnie este executat logofătul Stanciu.

După alarma din 1589 (vezi mai sus), Mihnea îşi continuă cârmuirea până în mai 1591 când este mazilit (a treia oară) pentru că ar fi refuzat să plătească 1.000.000 aspri „din datoriile vechi”. Dus la Istanbul şi anunţat că va fi exilat la Alep, de frică să nu fie lichidat ca şi predecesorul său Petru Cercel — Mihnea se converteşte la mahomedanism şi primeşte sangiacatul de Nicopole, odată cu numele de Mehmet-bei.

Familia. Căsătorit (iunie 1582) cu Neaga, fiica lui Vlaicu clucerul din Cislău, au avut trei băieţi: pe Radu (născut în 1584), Alexandru cel Tânăr (decedat înainte de 8 februarie 1589) şi Vlad (amintit într-un act din 5 mai 1591) şi o fată Erina. Dintr-o legătură cu Vişa (sora comisului Bratu), Mihnea a avut mai mulţi copii, între alţii Radu (viitorul domn Radu Mihnea).Vişa a stat mult timp cu copiii ei la Veneţia. Aci învaţă carte viitorul Radu Mihnea: „am primit scrisoarea ta, scrisă cu mâna ta, şi mult m-am bucurat de sănătatea Domniei tale şi de sârguinţa cu care înveţi literele”, îi răspunde tatăl său, fostul domn.

Ctitorii. Împreună cu soţul ei, Neaga ridică biserică de zid la mănăstirea Aninoasa—Cislău (c. 1580, judeţul Buzău), în locul celei de lemn făcută de înaintaşi ai ei. Mănăstirea Tutana (judeţul Argeş) se reconstruieşte tot cu banii lor (între 9 iulie şi 10 septembrie 1583). Poate la îndemnul Neagăi dăruieşte Mihnea mănăstirii Vlatadon (de la Salonic) 2.000 aspri (15 februarie 1587) şi la Hilandar (Athos), un mertic anual de 15.000 aspri, plus 400 cheltuieli de drum. Alte danii îndreaptă către mănăstirile atonite Sf. Pavel, Iviron, Xeropotamu, Xenofon şi Sf. Ilie. La 1600 doamna Neaga pune să se sculpteze o cruce, ferecata apoi cu argint şi ornată cu pietre scumpe, pe care o dăruieşte mitropolitului Teofan, viitor patriarh al Ierusalimului.

A murit în octombrie 1601.

                                                             * * *

Observatie:despre presupusa ctitorie a celor doi boieri este posibil o mica monastire ,un schit !.. pentru ca in fata puterii doamnei Tzarii cei doi nu puteau emite pretentii .. nici economice (ea gestionind fonduri foarte mari!) si Ei fiind vasalii domniei sale,

..Deci Doamna Neaga ramine ctitora ,de fapt, a Manastirii Ciolanul,a Cetatuii si a celorlalte ctitorii  de la Aninoasa de Cislau,ca si a neasemuitei danii catre schitul rupestru-biserica Alunis de Buzau,o mosie foarte intinsa si bogata in venituri ! Ca numele de Ciolanu vine de la gropnita de schelete si ciolane gasite « ad loco »,… aceasta se dateaza din epoca dacica unde cultul lor pagin facea ca in Poiana Femeilor de ingrijit Osemintele eroilor,..care pleacau catre Zamolxis,..femei de a doua virsta !(din preajma primei biserici ,..ceva mai la sud-est !..spre dreapta,la actualele acareturi..! sa fie gasite nenumarate oseminte umane si de animale jertfite,oase mari si mici,umane si animale….

MANASTIREA CIOLANU,

de calugari, 20 vietuitori; com. Tisau, jud. Buzau, 31 km NV de Buzau, drum modern si cale ferata Buzau - Vemesti, drum modern Vemesti-Tisau; biserica veche, cu hramul "Sfantul Gheorghe" (23 aprilie), ctitorita prin traditie de Doamna Neaga, sotia lui Mihnea Turcitul (1585-1590), Pe locul uneia mai vechi, din "Poiana Maicilor"; cercetari recente infirma actul ctitoririi bisericutei de zid de Doamna Neaga, atribuind-o ctitorilor Dtru Ciolan (Buzau) si boierilor Soresti din Vernesti (1566-1577); modificata ca infatisare sub staretii Paisie (1810) si Partenie (1854); picturi murale executate in fresca de Elisei monahul (1850-1855); biserica cea mare, cu hramul "Sfintii Apostoli Petru si Pavel" (29 iunie); ctitorita de Episcopul Chesarie al Buzaului (1828), sfintita in 1828, pictata in fresca de Nicolae Teodorescu (1862), inlocuita ulterior cu picturi murale realizate a la gouache; chenare de piatra la usi si ferestre sculptate cu maiestrie; muzeu cu icoane din sec. XVIII; din sec. XIX 100 de icoane pictate pe lemn; trei icoane imparatesti din 1886 apartinand lui Gh. Tattarescu in biserica noua; muzeu in aer liber, cu sculpturi in lemn si piatra executate de diferiti artisti; arhondaric.

Schitul Cetatuia


de calugari, cu hramul "Schimbarea la Fata" (6 august); sat Hales, com. Tisau, jud Buzau, 26 km NV de Buzau, 7 km S de manastirea Ciolan, drum modernizat Buzau - Vernesti - Tisau; construit pe o vatra dacica, in sec. XVIII; biserica ridicata din piatra in 1854 de singhelul Iosif si ucenicii sai ierom. Eftimie si Isidor, ajutati de sateni si Episcopul Buzaului, Filotei; biserica sfintita in 1862, zugraveala executata in 1868 cu cheltuiala domnitorului Carol I, care o si viziteaza, pictor Gh. M. Tattarescu; portretul tanarului domnitor in pronaos; repictata pe placi de zinc de Eftimie Obrocea.

Asezarea a aparut pe la 1509, dar la 1578 Colti-ul devine sat manastiresc, atunci cand Doamna Neaga da danie schitului Alunis din apropiere o mosie nemaipomenit de bogata. Asta intrucat, asa cum spun documentele, "pe mosie se aflau multe cioburi de chihlimbar".

La Istrita era un val circular spre sus inalt pe la 1847, cu semnele de piatra :Piatra soimului si Calul alb, mai se aflau locuri denumite Piatra Soimului, Cuibul Corbului, Fintina Vulturilor (izvor),si Lacul Vulturilor,Doamna Neaga sau Cybele calarea un leu alaturi de fiul sau Attis, a murit la athos in 1601 unde se refugiase cu fiul sotului sau (din flori.. si unde au fost ingropati ? (dacia perpetua) Ea ,(el ajungind Domn pentru citiva ani ?!),

 

                                                                       ** **

BISERICI ŞI MÎNĂSTIRI DIN ROMANIA

Manastirea Ciolanu

        "Inima mea a ramas la Manastirea Ciolanu, in Buzau", imi spunea, cu putin inainte de marea plecare, parintele Ioasaf Popa. Vrednicul carturar, arhimandritul Ioasaf, aici si-a inceput urcusul duhovnicesc, ca frate de manastire. Tot aici l-a cunoscut pe marele patrolog, profesorul I. G. Coman, care-si petrecea verile de studiu cu ucenicii sai. Dar pe atunci lavra buzoiana era populata cu aproape 100 de calugari. Oranduirea comunista nu incepuse inca prigoana fatisa impotriva cinului monahal. Era inainte de 1959...

Tot aici, in Manastirea Ciolanu, au ucenicit si alti frati, viitori ierarhi ai Bisericii Ortodoxe Romane: Lucian Florea, care a pastorit scaunul Tomisului, Eftimie Luca, episcop al Romanului, si Casian Craciun, vladica de la Dunarea de Jos. In afara de ei, alti ierarhi au cautat linistea acestei manastiri: Mitropolitul Firmilian al Olteniei si Epifanie, actualul episcop al Buzaului.

 

O harta neuronala a slujirii calugaresti

 

Intr-o splendida zi de februarie am luat si noi pieptis drumul care urca la manastire. Padurile dese, neumblate, aerul tare, linistea desavarsita, presimtirea nu tocmai indepartata a primaverii, toate anuntau o importanta descoperire spirituala. Si nu am fost dezamagiti, decat in mica masura. Locul, asa cum se descopera ochiului, este spectaculos. Intrarea sobra, impozanta, casutele care formeaza incinta manastirii, biserica mare si – ai zice, puiul ei mai varstnic, bisericuta veche – cimitirul in miniatura si linistea, mai ales linistea de inceput de leat... Tot tapsanul plesuv din dealul Ciolanului, pe care sta manastirea, este ca o frunte brazdata de ganduri: cararile ce duc la biserici, la cimitir, la chilii. Potecile de iarba framantata de talpi butucanoase de calugar indica traseul nervos, neuronal ai zice, al ordinii monahale de la Ciolanu.


Pe staret l-am gasit in bisericuta veche, slujind. Numele lui este Chiril Lovin, este protosinghel, este din Focsani, este tanar. De la el am aflat istoricul manastirii: "Numele acesta de Ciolanu vine, cel mai probabil, de la oasele unor sihastri care au fost descoperite in aceasta poiana. Se pare ca aici si-au gasit refugiul cativa calugari scapati din Bizantul care fusese ocupat de turci, in secolul al 15-lea. Biserica veche, cu hramul Sfantului Mare Mucenic Gheorghe, a fost ridicata de Doamna Neaga, sotia lui Mihnea Turcitul, in anul 1589. Era in timpul unei invazii, si Doamna Neaga, impreuna cu cei 5 copii ai sai, s-a refugiat in  vatra de sihastrie ce functiona aici. Unul dintre copii a murit si, dupa toate probabilitatile, ale lui sunt oscioarele ce-au fost gasite, dupa multa vreme, ingropate in dreapta bisericii. Initial, biserica era fara turle si fara pronaos".


Timpul s-a scurs peste rugile si truda monahilor din dealul Ciolanului.
In secolul al 17-lea, dupa obiceiul epocii, manastirea a fost inchinata, vremelnicul beneficiar al actiunii fiind lavra Dusicon, din Grecia. Evident, pustiirea si-a facut simtita prezenta, la scurt timp dupa aceea, stiut fiind ca proasta administrare a grecilor a surpat multe dintre ctitoriile romanilor.

 

                                 Un sfant providential

 

Culmea, un strain avea sa redea Manastirii Ciolanu stralucirea spirituala pierduta. Recent canonizatul Vasile de la Poiana Marului, "de neam din Malo-Rusia", a adus aici, in 1763, fix o duzina de monahi moldoveni si munteni. De ce tocmai 12? Pentru ca marele staret, reorganizatorul vietii calugaresti de la noi (impreuna cu Paisie de la Neamt), considera ca numarul 12 este ideal pentru a inchega o obste monahala puternica, unita. Anul 1766 este pastrat in arhivele manastirii ca reperul cronologic ultim al Evului Mediu, atunci cand manastirea beneficiaza de un tardiv hrisov domnesc. Dupa aceasta, Ciolanu dispare aproape un secol din scriptele istoriei scrise, obstea presupunandu-se a fi risipita.

 

Renasterea

Anul 1825 este important pentru Ciolanu, caci Episcopul Chesarie al Buzaului incepe ridicarea marii biserici, cu hramul Sf. Apostoli Petru si Pavel. De atunci, din prima jumatate a secolului al 19-lea si pana la faimosul Decret 200 din 1959, obstea de aici a numarat intre 80 si 100 de vietuitori. Printre acestia, renumiti pentru talantii lor au fost: Varlaam Protosinghelul, marele compozitor de muzica psaltica, mort in 1849 si ingropat in cimitirul manastirii; Gherontie Schimonahul, mutat la Domnul in 1952, cel ce a cules nenumarate manuscrise cu texte patristice, a tradus texte filocalice (inaintea parintelui Staniloae), printre care "Introducerile" Sfantului Vasile de la Poiana Marului; apoi parintele Dometie Manolache, buzoian de loc, cel care prin ravna lui a reinviat Manastirea Ramet din Ardeal. Parintele Dometie – un posibil sfant contemporan –

 a venit cu cateva maici de la Ramet la Manastirea Ratesti (aproape de Ciolanu), unde functiona o scoala de maici, pentru deprinderea corecta, profunda, a vietuirii monahale. In fine, aceasta enumerare succinta trebuie sa-l includa si pe arhim. Neofit Smarandoiu, cel care a pastorit manastirea timp de aproape 30 de ani (1967-1997), a construit multe corpuri de chilii, a organizat muzeul etc.

 

Ciolane si odoare

 

Pe langa nenumaratele si rodnicele seminte din brazda invierii de obste care se afla in cimitirul manastirii, la Ciolanu se mai afla cateva piese de rezistenta ale artei si spiritualitatii crestine. Bunaoara, icoanele realizate de Tattarescu, nepot al lui Nicolae Teodorescu Pitarul, cel ce a zugravit biserica mare si care a condus scoala de pictura de la Buzau, pe la jumatatea secolului 19. Apoi, singura icoana bizantina a manastirii, pictata la Athos, ce il infatiseaza pe Sf. Gheorghe, sau o copie (din 1925) a icoanei Maicii Domnului cu Pruncul de la Dalhauti. Tot aici gasim un semn de pretuire din partea Patriarhului de Constantinopole, Ioachim al 4-lea, datat 1909; acest Patriarh a fost cel care, la 1885, a temeinicit autocefalia Bisericii Ortodoxe din Vechiul Regat. Din Grecia, in jurul anului 1830, au fost aduse la Ciolanu moastele mai multor sfinti, care se afla intr-o racla, in biserica mare: Gheorghe, Mercurie, Pantelimon, Haralambie, Trifon, Eftimie, Ignatie, Acachie, Neofit, Parascheva.


Pietre, poieni si rugaciune

 

Chiar langa manastire, pe terenurile acesteia, a functionat, in ultimele decenii ale secolului 20, tabara de sculptura de la Magura. Pietrele mari, albe, infipte in tapsanul de deasupra manastirii, marturisesc asediul insidios al modernitatii - cu toate formele ei derutante de expresie - asupra traditiei. Ca o armata de invazie, ca o ceata de idoli atipiti, formele acestea abstracte de deasupra manastirii par totusi ca stau incremenite la panda. Calugarii nu le inteleg menirea, vorbirea muta... Doar noaptea, lumina zgarcita a lunii - care imprastie bezna desavarsita, nefireasca, in care este invaluita manastirea - asterne pe aceste forme o palida, stranie si intarziata aureola...

 Razvan BUCUROIU

                                                        * * *

Scrisoare 3:

 

 

Motto: geaba cu franceza,dar ne adaptam ...versul este schiop ...dar informatiile de prima mina ( las-o domne!... ca merge si asa,vorba cintecului)..mai scrie acuma cineva asa?? nu cred (vorbesc de subiectele poeziilor,si maniera,...sper sa nu fiu confundat cu A.Toma :..Clipa stai ,..opreşteţi zborul !.. Se pravale compresorul !...parca asa era  pe atuncea, nu.?

 

Cu semne de prietenie !

Cristian Calcan, ...numai un smintit se poate mândri cu... acestea ! e sigur  ca nu are zahar !, ..sau vindeti halatul !,..vindeti halatul !..( ca în reclama de la tv ! Aceasta este Lumea Noastra !!!

 

scrisoarea la zi a descrierii cazurilor de gripa aviara,decesele umane de la  Djakarta,Thailanda (2) cu leziuni viscerale si neuro medulare incomensurabile! ...Se recomanda singură...

 si Syndromul Calcan ,..un Little Creutzfeldt Jacob  supra-acut;(forma de evolutie de obicei slaba,etiologica la un prag de cresterea depozitului Prionc patogenic crescut,o demi -crestere,de poate fi reversibil cu un tratament banal si regim restrictiv ,strasnic! ) 

 

 Motto:poezie dramatica(continuare.inspiratia nu-mi da pace,fiind Pensionar la cerere ,..ma duc des la asezamintele doamnei Neaga) si Boli de prioni în Epocă sociala de prioni: descrierea cazurilor de gripa aviara Djakarta si Thailanda (consult la distanta) 

Excelenta Sa domnul Constantin Balaceanu Stolnici ...

 

                                                                    ** **

SCRISOARE NR 5 :

 

Pour   le Professeur Marie-Germaine BOUSSER,Hôpital Lariboisière,Paris  je suis innforme gue vous faite le tratamente de sa excellence Le presidente J.C. a Val de Grace,L'hopital militaire,dans sa  petite malaise...je suis un imagiste par bio-energqtique a distance,avec de force et d'experience (15 ans ,en Roumanie!), et medic specialiste interniste,et interdisciplinaire: anatomo-topographic, neurologiste, physiologiste.Et super-Imagiste a la distance,methode virtuelle Calcan cette lettre et une considerable breche dans mon travaille et  des mes recherches medicales Je vous presente a l 'attach, ici et l'adresse mail snv@collo..quium.fr mes article que les deposaient au site Google ou MSN : newendocrinology.buzau.ro,Je recherche une ordre pour vous a des articles:

                                                                            
                                                                  * * * *

A A CE GAND DE CAL NUMARUL 6 NOIEMBRIE

povestea unui film de dimineata pe HBO,joi ,septembrie,26

 

 

 

Filmul IUBIRE INTERZISĂ..

 

O POVESTE PENTRU CARE NU M-AM MAI DUS NICĂERI RAMÂNÂND CU GUNUL(cotoiul cel bătrîn ce abia îşi trage sufletul) ÎN BRATE LINIŞTIT… CE IMI CONSUMA EMOŢIILE TRANSMISE… RONTĂINDU-LE TACTICOS ŞI ÎN LINISTE ..

FIIND atent !.. să  nu care cumva să piardă vreo fraza sau fărâmă.. !

americanii mai pot fii salvaţi de blestemul firii lor..

 

..dragostea dintre Scott si Deborah ...in Estonia,… pe vremea pactului Ribbentrop-Molotov.

El dansator de stepp si revistă..

Ea fiica unui mare industriaş evreu ,mare bogătaş si care au trăit cele două terori : cea nazistă si cea sovietică....

 

La malul Balticii de est..în peisaje de plaja cu mestecenii deşi sau rari,..

Teroarea arestării ...Estonia cotropită...

Siberia ,departe…şi peirderea ei !, a tinerii iubite…. si a piciorului său ,.. zdrobit de grămada de trunchiuri alunecată răsturnat..devenit om de gulag!

 

si gestul său...suprem ,..

al lui !,…artistul dansator care se elibereaza de destinul său de a rămîne pe veci  blocat de buşteni ..si eventual mâncat de lupi ...

 tăindu-şi piciorul !.. scapă de ei !..de ruşi şi de Neagra taiga ,.. gîndind că trebuie să plece,... să îşi găsească iubita ... chiar neştiind !...ca ea scapase de arestările ruse,sovietice… şi plecase cu ultimul vapor în america însărcinată cu viitoarea sa fetiţă,..nascută în america…

 

Crezînd nestrămutat ca iubita sa traieşte !...

...el taie din trei lovituri de topor propriul său picior şi se tîrăşte pînă la poarta lagărului din taiga, ... exact în aceiaşi Noapte de Sacrificiu ...se adună multe alte sacrificii : moare Stalin…şi mor cu el şi idealurile comuniste(foarte multe)

 

Americanul  pierdut este după un timp eliberat… si din lagar si din spitalul unde i se dăruiesc  proteze reparatorii..

şi ajutat să rămînă în viaţă… cu proteze !..

 

...Protezele vieţuirii ,..la viaţa şi destinul ...americanului cuprins de vîltoarea războiului ,...ca american şi evreu !

 

...astfel se repară vieţile chiar şi in Siberia..

 

... mai rămîne să parcurga drumul înapoi în america,…ajutat de ambasada americană...,căruia îi face cunoscută povestea vieţii sale,cu stăruinţă !,..căci paşaportul real fuses incinerat de paznici..

 

 În america îsi regaseste fiica !,..pentru ca iubirea sa pierise dement într-un atac la magazinul unde vindea alimente si diverse..

cu trai sărac.. de imigrant –azilant !

 

dezastru pentru privitori si sufletele sensibile,..

 am uitat de toate vremurile normale… care ne împachetează in Tzari, cartoane de cutii de pantofi ...pentru a fi mai uşor urcate în  autobuze ! la vînzare..

 

Urmeaza un prânz pantraguelic cu seminţe de pisici, pentru privitorii la film mai numeroşi,pisicile!,..

iar pentru noi oamenii ,..o roată cu ouă ochiuri şi castraveţi asezonaţi...

 

Si frunzele....si gînduri

În frunte ...ne rămase :

....''Pufoasele alune”… !

 la...cronică de film..........

                                                                                        **** 

Gand _de _Cal (en  langue roumaine) Gazette La Tapie-Pravile ecumenic,  La Pensee_du_Cheval, !

                                                   * ** *

 

Scrisoare :
Foarte ineteresant ! Felicitari !
vezi sa nu te spioneasca cubanezii si sa te urmareasca
cia cia -ul :)
Abia astazi ma duc la primul curs de franceza, m-am apucat sa revizuiesc gramatica acasa si merge binishor !

Succes !
Ciclot

                                                * * *

 

Scrisoare : de la cosarul de eclipse :crafostick

 

Ce faci prea Înaltarea ta !... nu merge cu giumbuslucul stai si te-ai bagat in versuri dem aafurisene cu sotia gotului libe dichauwolhlula castelana de Hales domnitoare...

 

am pus sa intrebe pe Cvali ce a fost cu serverul ...

 

dar eu cred ca s-au incucat ceva sfoare :

...de la gindul de sus cu cele de la gindul de jos

 

si acuma privim la purici marunti sau ramuri scrijelit zgirietoare,..

duse de ciuvice si strige peste zare,..

de nori patati,…

de excrementele norilor de pasari bolnave de gripa !...

care se refugiaza pe soluri mai fertile !

 

 

treaba de tirbuson intrecere

 este un Motto bun pentru vremurile acestea, ale noastre !

 

                                       * *

Iata alta impresie legata de amintiri de vizitare pentru prima oara a complexului manastiresc Cioloanu la virsta de 9-10-11 ani cu masina ,camion al Electricei Buzau,vechiul Goscom, unde unchiul meu Frantzi era magazioner de piese fine ,contoare etc..

Ce fac daca nu ma mai opresc?,..am inceput in casa sa vorbesc in versuri !...

                                               * *

 

 

Scrisoare10 …problematica:

 

 Cu problemele tale tehnice e greu sa am o opinie fara sa vad, mai ales daca exista si implicatii financiare, ..

 

Am auzit despre Hales, parerea mea este ca apari ca un fel de poet paranormal scriind si publicind aceste lucruri... :-))

Totusi, cu atitea elipse in ele, textele tale par greu de citit si de inteles, dupa parerea mea.

Eu sunt pentru exprimari cit mai clare si inteligibile, chiar si pentru oameni simpli.

Kali-adiii !

 

                                                           *  * *

 

scrisoare 11:

 

A nu am acuma probleme financiare cu ei !..

 si mai  am de platit ceva ...deci am un site foarte mare si am depasit spatiul asa ca s-a luat legatura am obtinu marirea spatiului,.. am bagate toate articolele noi la ftp

 si acum serverul deschizind spatiul …nu are cine sa puna mina la rotita si sa dea drumul la carucior ..

...am vorbit cu Odoru MaIns . seful de la server si asteapta sa apara cineva la mine care site sa umble de la ftp mai departe treaba fiind facuta pina un aceata etapa de mircea ,

 eu nu am stiut userul meu am crezut ca est altul nu cel numit  vx,parola  x , se pare.

 

Despre poezie ti-am trimis-o aceast s-a  bazat pe consideratia pentru gindirea ta ( dar nu lauda simplitatea caci eu stiu ca tu nu din dificultati intelectuale o folosesti ci din indelungata practica de a scrie la fituici, sau texte minime si prescurtate

 pentru ca eu am considerat-o un anumit  nou gen de exprimare si stiu ca tu umblii mai des prin situl meu...

 ,sau prietenii tai care folosesc pradim din buzau ,…ca placa de acces,

stiu ca ea are mari pretentii de accedare la scrierea moderna incurcata si dificila , dupa cum stii pe mine nu ma intereseaza nici-o parere,..si este totusi bine ca o refuzi ca incilcita,

 

dar nu trebuie sa o consideri cu mare superficilitate ca ,, o pinza veche de paianjen ...sau paranormala ", ca nu este asa ! Incercam… incercam si ne intindem masurile pe metrul nostru ...

 

.eu scriu pentru mine si nu ma ashez in vitrina sa mi se faca semne ,aplauze sau injuraturi,…

 

desigur ca trebuie o mare fereala in ati declara neputinta de a urca bucegii ,

 

asta se poate intimpla ca nu ai bocancii necesari sau nu ai chef, sau esti paralizat sau ai mari durei de cap   nu?

 

 dar esti intrebat atuncea pe cine intereseaza adevaratele motive ? Nu?..

 

asa si cu citirea pentru unii merge , este o opera satanista perfecta,

pentru altii este de un  dramatism negru ,

pentru altii este schimonoseala rinjetului mortii, ...sau un artefact de kicht...

 

 sa lasam aerul sa se miste liber...! aerul nu este oprit ca si vintul de nimeni

lumina vint si aer

Cristian Calcan,....adoratorul zeiţei ...Neagwa Genttha-Geli din cetatea Khwaelesh-wurthgwuoaia( Neaga din haleş-urgoaia)(Heil-sch wurthgwoiah)

                                                     * * *

scrisoare ciclontz :

 

Succes vlasesc!

Cand este prognozata lansarea lui Sava Gotul ? :)

Sanatate si voiosie va doresc la mariucile voastre !

Prin batatura de mahala bucuresteana plictiseala mare,
nici un raspun de la curtea boierului Oracle, ne ducem
traiul si mancam malaiul !

Spornic in toate!
ciclot

** *

 

Scrisoare13:

 

Bonjour  Monsieur Professeur  ALEX KHAN et M-selle Fouchy

 

 Mes recherche me doite le droite de  a atirre une signale scientifique sur les  inquietudes liee de la clonage experimenntale et les Exploatationne des Cellule Soushe, le  tres   moderne experimente,

Voila que je juge  dans cette probleme : le pointe de vue biologiste comme une  dechirure definitffe ,une rapte, une psudo -triche ou une rupture deffinitive entre la creationne (ou la desvoltationne!) normale et... l'experimentale au stade de blastociste ,....

pour de faire de cellule de blastocist une materiale de l'evolutione pour creationne des organs aux   des adults!... Je faite pour votre excellence scientifique une collectione des idees et des commentaires adiacentes :voila les collectione des articles sur cette problemmes dans l'attache,une collectione absoulutemmente concrete et extensive.

...sur le cerveau abdominale vous pouverai  lire des autres article sur la sigle de "The abdominal  energetical embyonaire endocrin hepatic-vitellin-coelomic-sublimiaire Braine " .

Vous pouvez consider cette points de vue comme une eresie scientifique ou une attitude  neverosimile et periculeuse,.. presque une mostre de paranoia psudo-scientifique,...mais  je faite de grande passage sur les interceptatione des idees renascentiste et de conaissance arhaique des greks et de l'esoterique chaldeen et assyro-babilonienne,

..cette  est une hoby interesante! qui le inventee et interprete,..en manierre moderne,...par les syntese et l'abstractione de cette "suummum" .. des aspects energetique de la biologisme archaique...

...helas!.. je attendre votre inquietude et ainsi de blamationne,mais je reste  modeste et donne de signales pour les grandes coriffees de la science moderne.

Ici est une premierre signale,ou la deuxieme...

avec des attitudes corecttes en une francaise execrable....

avec une grande consideratione

Cristian Calcan.

Buzau.Romania

                                               ** *

 

DESPRE RETRAGEREA SPRIJINULUI CĂTRE LABORATOARE RENUMITE DE PREGATIRE A CEULELOR SUŞĂ ŞI A CLONĂRII PE EMBRIONI UMANI,BALSTOCIŢII CU O SUTĂ DE CELULE,DEMISII ALE UNOR PERSONALITĂŢII ILUSTRE DIN LUMEA CERCETĂRII MEDICALE.

 

 

scrisoare la ciclontz :GUSTATUL NEMAIPUBLICAT

 

Iata ce poate te intereseaza : cea dintai este mult revazuta si adugita,cealalta cu Sava gotul : mama are ceva de zis impotriva ei dar..nu le are cu stilul literar iar asupra Linei blu este apropae lesinata ! asta-i stilul care-i place !

Iata comentarii trimise ca insotire a acestor doua articole numarul 1 cu betty la ziaristii care mai uita evidenta  unei absente a publicarii ! :

.. Deci în permanenţă… toţi vorbesc cu toţi !..

.. Dar în acelaşi timp unii vorbesc cu tine !.. şi câteodată nici nu ţi se adresează  direct,.. numai ce simtzi :.. că idea exprimată …te priveşte !.. sau chiar.. nici nu simţi ?!.. şi mintea ta  lasă  singură loc !.. pentru veste !,.. ca ea  să poposească .. în pajistea gîndurilor tale !..     

..O s-o recunosti mai târziu !.. că se afla acolo din momentul acela : ..din urma cu zile, ore ..sau săptămâni !.. şi îţi aduci aminte deodată… contextul mesajului primit, …care este şi mai lămuritor !...

  si 2 la Sava Gotul:

Cred ca pot contniua dezvaluirile si prin parcurgerea de emisiuni televizate, acuma este rindul televiziunii Rai Uno Linea Blu sau Italia che vai ! curind va veni la rind si TV5.

 cu deosebita stima si orgoliu pentru ce fac ... ca un adevarat european

Cristian Calcan

Buzau

P.S. Basilica Fourviere de la Lyon este in lucru inca , in domeniul literar.......sorry

 

P.S.     Mel Gibson ar putea avea un nou scenariu  extrem de potrivit pentru temperamentul sau in viziunea maritirului Ostasului Sava Gotul ...inecat in apele Buzaului !

 

                                      ** ***

Scrisoare :

 

Christian, I'm going to create a file for you and your works. As soon as I got time I will begin to send you things................. and we should also delineate several things to work in group.

 

Bose/

Cristian Calcan <calcan@buzau.ro> wrote:

dear Bose ,gut morgen a la attach des lecons complecte

cristian

 

 scrisoare15 :un dracusor charaghios

 

dragul meu s-a facut acum site este deschis de catre mircea si deci totul este rezolvat, deci :

 

aer vint miscare dupa putinta de la fiecare... si mersi

 

poruri si sporuri, salutari ,si sa nu te simti jignit de feluritele mele exemple pe procedura de alpinism.

 crist  dela  tisau, hales

                                          *

SCRISOARE :

domnului H. Praathapiev

 

Cu cea mai precisa acuratete in a va admira  emisiunile...mi se pare mie mai rare?.. sau am absentat eu..

ador sa insailez scrisori...este si asta o consecinta a crampelor de timp,.. nedeslegate de treburile cele mai diverse...esenta este o stare de suflet, ...incercind sa faca fata indeletnicirilor....ma intreb ce va fie peste 60 de ani, probabil foarte multe secretare(robotizate sau numai ...numeroasele blonde superfardate !...)

cu cele mai bune sentimente Cristian

                                        * **

scrisoare la r.Cultural bz. :

 

Ce se mai intimpla ...nu ati mai aparut cu numarul din august-septembrie sau nu sunt eu in stare sa va gasesc!

Oricum avem desigur totusi o intilnire... nu cred ca va-ti pornit dupa lumea oligarhiei buzoiene medicale ...si strimbati deja din nas la adresa mea...ar fi pacat

iata la atach ceva nou

cu buna placere Cristian Calcan

 

scrisoare Gandul:

cu prietenoase sustineri ,vad ca va menţineţi pe post în formaţie

iată un adevărat kitch...sper totusi ca să nu fie totuţi influenta eclipăsei(las greseala asa pentru ca e nostima, chiar avem o cetate splendid refacuta la Haleş Tisau

la attach nuca si coaja sa,furată la meserie din adincurile stepei chirghize

 cu asigurari ca nu va pot ingrozii cu ceea ce apare de mine in gand de cal numarul 5 privitor  la Boli de epoca ...epoca de boli !

                                       **

 

                                @@@@@@@

 

Dears ,chers a tous !

 

Dear Elvis Brazma congratulations,

this  the Christian's articles of the My syndrom "Calcan": The Little Creutzfeldt Jacob-weak (, ou faible,adormi), ,and this 5-6 gemmelar sixtouple :Alzheimers, Creutzfeldt Jacob, and (V-cjd), “la vache folle”,”la grippe aviarre”,…of all pryonic maladies....

 

 of yours attache,... tous mes mapes ou   42 cases(des hommes) sont identique sur les troubles mais en differente degree…

La grippe aviare este plusque desastruese ...a tous(les case des hommes) et en immediates destructionnes par la necrosses des plusieurs organe visceralles: le foie(hepare), colonne(en principale au le colonne transverse),reine droite, l'estomac, pancres,liene, jusgue au cord(au cord des attack endo-epicardique,et etats pre ou simple infarctisatione au ventricule droite, gauche,avec miocardite (ventricullaire), et a la atrium gauche qui se boursufle comme a la  insufficience cardiaque mitrale,..au poulmone bilateral(a la lobes superieure et lateral),et a la pancreas et Splein(tres grands lessions)...mais sur le principaux vasses circulatoire:des artere cerebrale anterieur,des rames de l'artere mediane et occipitale(sur une seule hemisphere!),  et..aux de la aorte abdominale qui est a la Veisaeaux iliaque profonde obstruee : la droite ,..et creponate aux tunique(aux de la necrose tuniciale externe et interne) la rame gauche,et les arteres mesenterique bilaterale,.. predominente inferieuere...une desastre,Cette lessione ,mais dans une discrete stage se produisaient et sur les artere cerebrale ( en principale aux Cerebrale anterieure) sur la masses des hemispheres  predominente le gauche au large de la cote frontale ou occipitale (la bas) apparuent des masses spongieuse qui comprimme des noucleus noble ,..sur la functionne specifique cerebrale (thalamus ou,..sur la positione frontale les noucelus hypothalamiques,perichiasmatique,etc):

 

  

                                   * * *

AVIAR FLU SAU GRIPA AVIARĂ MOMENTUL DECLANŞĂRII EPIZOOTIEI ASIATICE,APELURILE-AVISELE DESPRE LEZIUNILE CAZURILOR ANUNŢATE.

 

 

 

 

 

Le monde

A Thanh Khuong, où Thuy, 10 ans, est mort de la grippe aviaire

 

Article publié le 11 Février 2004
Par Jean-Claude Pomonti
Source : LE MONDE
Taille de l'article : 1277 mots

Extrait : Le Vietnam est le pays le plus touché par le virus H5N1. Dans les campagnes, les basses-cours familiales sont décimées par la maladie, et les autorités tentent d'appliquer les mesures de protection. Reportage dans le village de l'une des premières victimes humaines. P/
Un jour de fin décembre 2003, Thuy est rentré à la maison en piètre forme après une partie de football. « Il était fatigué, je lui ai donné un médicament contre la fièvre », dit sa mère. Le lendemain, « la fièvre a un peu baissé mais il s'est plaint de maux de tête ».

 

 

La grippe aviaire a fait une nouvelle victime au Vietnam

 

Article publié le 08 Novembre 2005
Par
Source : LE MONDE.FR
Taille de l'article : 706 mots

Extrait : "A l'approche de décembre et janvier, avec la baisse des températures, le nombre des foyers va augmenter", prévoit un expert de l'organisation de l'ONU pour l'alimentation et l'agriculture. Un homme de 35 ans, testé positif à la grippe aviaire, est décédé le 29 octobre, a annoncé le ministère de le santé vietnamien, mardi 8 novembre. Ses proches ont été placés sous surveillance sanitaire. La précédente victime du virus dans le pays était décédée fin juillet. Le bilan officiel des autorités vietnamiennes s'élève désormais à 92 contaminations dont 42 morts, soit les deux tiers de la soixantaine de victimes répertoriées dans le monde depuis fin 2003.

 

Grippe aviaire : l'épizootie virulente au Vietnam, la communauté internationale se mobilise

 

Article publié le 11 Novembre 2005
Par
Source : LE MONDE.FR
Taille de l'article : 499 mots

Extrait : L'état de l'épizootie vendredi 11 novembre dans le monde. Thaïlande : Un bébé d'un an a été diagnostiqué porteur du virus H5N1 de la grippe aviaire, mais ses jours ne sont pas en danger, a annoncé vendredi 11 novembre le responsable du centre de contrôle thaïlandais des maladies. Le nouveau-né a contracté la maladie dans la banlieue de Bangkok.C'est le 21 e cas en Thaïlande d'humain trouvé porteur du virus de la grippe aviaire, depuis la première détection du H5N1 dans ce pays en janvier 2004. Treize des 21 personnes touchées sont mortes de leur infection.

 

Grippe aviaire : l'épizootie virulente au Vietnam, la communauté internationale se mobilise

 

Article publié le 11 Novembre 2005
Par
Source : LE MONDE.FR
Taille de l'article : 499 mots

Extrait : L'état de l'épizootie vendredi 11 novembre dans le monde. Thaïlande
: Un bébé d'un an a été diagnostiqué porteur du virus H5N1 de la grippe aviaire, mais ses jours ne sont pas en danger, a annoncé vendredi 11 novembre le responsable du centre de contrôle thaïlandais des maladies. Le nouveau-né a contracté la maladie dans la banlieue de Bangkok.C'est le 21 e cas en Thaïlande d'humain trouvé porteur du virus de la grippe aviaire, depuis la première détection du H5N1 dans ce pays en janvier 2004. Treize des 21 personnes touchées sont mortes de leur infection.

                                            * * *

 

LES VIRUS DE LA GRIPPE

Décrite dès l'Antiquité et au Moyen-Age, la grippe a été identifiée comme une cause d'épidémies au fil des siècles. Si l'on ne sait pas vraiment quand les virus sont apparus chez l'homme, on est aujourd'hui en mesure d'expliquer l'origine et la cause de la ré-émergence périodique des pandémies de grippe.


Un virus très variable.

La grippe est due à trois groupes de virus, A, B et C. Tandis que le virus de type C est relativement stables, les virus de type A et B évoluent sans cesse.

Un premier mécanisme de variation est appelé glissement antigénique : des mutations de gènes codant pour des protéines de surface provoquent des modifications mineures du virus. Le nouveau variant reste très proche du précédent, si bien que l'immunité conférée par une grippe contractée précédemment protégera contre le nouveau variant.
Cependant l'accumulation de ces modifications entraîne une différence antigénique qui aboutit à une moindre reconnaissance du nouveau virus par les systèmes immunitaires qui ont rencontré ces virus dans le passé. Ce phénomène impose le changement des souches vaccinales plus ou moins régulièrement. L'aspect progressif de ces changements explique que la plupart des épidémies sont souvent mineures ou de moyenne importance.

Pour les virus de type A, il existe un deuxième phénomène de variation, appelé cassure, qui peut être plus grave. Des changements radicaux des protéines antigéniques du virus, avec le remplacement d'une protéine par une autre, donnent naissance à un nouveau virus, totalement différent de celui qui circulait jusque-là. Brutalement ce nouveau virus apparaît et gagne tous les continents. C'est la pandémie. L'immunité pré-existante ne protège pas et un vaccin préparé avec les souches précédentes est inefficace.
C'est ainsi que de nouveaux virus sont apparus, causant des pandémies dramatiques : grippe espagnole en 1918 (40 millions de morts), grippe asiatique en 1957 (4 millions de morts) et grippe de Hong Kong en 1968 (2 millions de morts).
Une cassure impliquant le gène de la protéine majeure de surface du virus, l'hémagglutinine, constitue le point de départ d'une pandémie potentielle, après laquelle une période de circulation dans l'espèce humaine s'installe avec des épidémies saisonnières "normales".
Depuis vingt-cinq ans, les virus en circulation sont des descendants du virus Hong-Kong (1968). Les vaccins légèrement modifiés chaque année sont efficaces.

A ces deux mécanismes, il faut ajouter la possibilité de ré-émergence d'un virus ancien. Ainsi, un sous-type disparu depuis 1957 est réapparu en 1977 causant "l'épidémie de grippe russe" et les virus qui en sont dérivés circulent toujours aujourd'hui..


Un virus qui vient des oiseaux

Où dorment ces virus pendant des années ?
Sans doute chez les animaux et notamment les porcs et les oiseaux. Les oiseaux sont vraisemblablement l'hôte original des virus de la grippe : ils servent de réservoirs à tous les sous-types de virus A. Les réservoirs animaux jouent un rôle important dans l'apparition de nouveaux virus chez l'homme. L'exemple le plus documenté est l'apparition du virus de Hong Kong en 1968. Ce nouveau virus s'est rapidement étendu aux pays voisins puis au monde entier en l'espace d'une année. Les virus humains qui circulaient seuls depuis 1957 appartenaient au sous-type A (H2N2). Deux gènes dont un gène majeur ont alors été remplacés par leurs équivalents de virus aviaires : H3 a remplacé H2.

Les pandémies de grippe prennent souvent naissance en Extrême-Orient où la population très dense vit en contact étroit avec les animaux. L'élevage conjoint du porc et du canard favorise le passage du virus de l'animal à l'homme. Les canards domestiques sont contaminés par des canards sauvages migrateurs. Les porcs respirent de grandes quantités de virus aviaires. Si le porc est également contaminé par un virus humain, un virus hybride peut apparaître. Ensuite, les fermiers sont contaminés par voie respiratoire par le nouveau virus. Après quelques mutations, le virus s'adapte à l'homme et commence à se répandre dans la population.

Les virus grippaux des oiseaux constituent un gisement de gènes viraux. On pensait jusqu'à récemment que ces virus n'infectaient pas l'homme mais pouvaient infecter le porc, que des virus humains peuvent aussi contaminer. Le porc semblait être l'intermédiaire obligatoire entre l'oiseau et l'homme. L'épisode de "la grippe du poulet" survenu à Hong-Kong en 1997 a cependant montré que des virus aviaires pouvaient directement provoquer des cas humains de grippe, parfois sévères : 18 personnes furent touchées dont 6 décédèrent. Le même virus aviaire (H5N1) infecta en 2003 deux autres personnes dont une mourut, toujours à Hong Kong. Deux cas en 1999 et un en décembre 2003 ont encore été recensés dans cette ville, mais dûs à un autre virus aviaire A(H9N2). Un troisième virus aviaire A(H7N7) a provoqué la mort d'un vétérinaire et touché 83 personnes aux Pays-Bas en avril 2003.


La menace de la grippe aviaire A(H5N1)

Huit pays d'Asie ont été touchés fin 2003-début 2004 par une épizootie de grippe aviaire due au virus A(H5N1) : Cambodge, Chine, Indonésie, Japon, Laos, Corée du Sud, Thaïlande et Vietnam. En janvier 2004, l'OMS lançait l'alerte : le virus aviaire en circulation était déclaré transmissible à l'homme. Plusieurs cas humains mortels avaient alors été recensés au Vietnam, la plupart des personnes infectées faisant partie de familles de fermiers, avec des élevages familiaux de volailles. De fait, entre le 30 décembre 2003 et le 17 mars 2004, 12 cas humains d'infection due au virus A(H5N1) avaient été confirmés en Thaïlande, et 23 au Vietnam, provoquant au total 24 décès. Pendant cette période, 100 millions de poulets étaient morts de la maladie ou avaient été abattus. Une résurgence de l'épizootie en juin 2004 dans certains pays et quelques cas sporadiques chez l'homme avaient suivis.
Mais c'est surtout depuis fin décembre 2004 que la situation s'est à nouveau aggravée, avec la découverte de nouveaux foyers chez les volailles au Vietnam et plusieurs décès chez l'homme, puis les premiers cas humain au Cambodge, et une recrudescence de l'épizootie dans certaines provinces en Thaïlande ainsi que dans le Nord-Ouest de la Chine. Le premier cas humain en Indonésie a été confirmé en juillet 2005. A ce jour*, le bilan global officiel des cas humains touchés par la grippe aviaire est de 124 cas, dont 63 décès, recensés au Vietnam (91 cas), en Thaïlande (20 cas), au Cambodge (4 cas) et en Indonésie (9 cas). Récemment, les premiers foyers de grippe aviaire H5N1 ont été signalés chez des volailles en Europe.
Bien que des cas de transmission d'homme à homme aient été suspectés, le virus ne fait pas aujourd'hui l'objet d'une transmission interhumaine efficace. Mais la rencontre entre le virus aviaire et le virus humain est actuellement redoutée: elle pourrait conduire à des échanges génétiques entre les deux types de virus et déboucher sur un virus réassortant susceptible de s'adapter plus facilement à l'homme. Un tel virus pourrait alors diffuser sur un mode épidémique voire pandémique. A l'heure actuelle, l'abattage massif des élevages de volailles et la mobilisation d'un réseau international de laboratoires, dont un à l'Institut Pasteur, font partie des moyens mis en œuvre pour prévenir une éventuelle pandémie. Des candidat-vaccins humain contre le virus A(H5N1), mis au point par différents laboratoires en Grande-Bretagne et aux Etats-Unis, devraient entrer en phase d'essais cliniques.

* bilan OMS au 7 novembre 2005, depuis janvier 2004. Ces cas humains sont apparus en trois phases : de janvier à mars 2004 (35 cas, dont 24 mortels), d'août à octobre 2004 (9 cas, dont 8 mortels) et de décembre 2004 à aujourd'hui (80 cas, dont 31 mortels).

Pour en savoir plus sur la grippe aviaire

 

A l'Institut Pasteur

L'Unité de Génétique moléculaire des virus respiratoires, dirigée par Sylvie van der Werf à l'Institut Pasteur à Paris, est également Centre National de Référence pour la grippe (France-Nord) et Centre Collaborateur de l'OMS* de référence et de recherche sur les virus de la grippe et d'autres virus respiratoires. Plusieurs instituts du Réseau International des Instituts Pasteur en Asie sont impliqués dans la surveillance de la grippe aviaire dans cette région du monde.

* Ce CCOMS fait également partie du réseau de laboratoires de référence pour le virus H5 mis sur pied par l'OMS, qui comprend huit laboratoires dans le monde.

                                                   ***

 

DESPRE RETRAGEREA SPRIJINULUI CĂTRE LABORATOARE RENUMITE DE PREGATIRE A CEULELOR SUŞĂ ŞI A CLONĂRII PE EMBRIONI UMANI,BALSTOCIŢII CU O SUTĂ DE CELULE,DEMISII ALE UNOR PERSONALITĂŢII ILUSTRE DIN LUMEA CERCETĂRII MEDICALE.

 De curând savantul de renume international  sud-coreanul XX…,medic veterinar,.. şi-a dat demisia din funcţiile sale in urma unui mare scandal datorat faptului că în mod secret şi confidenţial a recoltat celule embrionare fecundate de tip blastocistic de la cîteva din asistenetel sale medicale,Această practică precum şi altele au determinat susţinerea demisiei sale.

 

La fel s-a procedat şi cu directoarea instutului de creţie ale ceulelor susche din Franţa , doamna XX ,care ţi-a dat şi ea demisia din funcţiile pe care le ocupa..Ministerul francez de sanatate si familie a reactualizat interdicţia de a se mai folosii celulele suşă pentru clonări individuale ,ci numai pentru terapeutică strictă şi bine aleasă..!

 

SCRISOARE 17 :

Scrisoare  a Bose:

Attentione ici vien par inductionne la probleme de la functionalite au Artezian circulatione et des les Vasse Comunicantes,en l'eguipe interdisciplinaire je vous prie introduisee une specialiste de la mechanigue de la fluide(liquidienne) et une histo_biolog-anatomiste de la celularitee,i'am une etude non publiee des circulatione des fluide en citoplasme peri nuclears..tres interesante et biensure vous come le electroniste et integrateure de la informationalite de calculatrice compositionne,des article ...des

 

CONFEDERATIONE DE GRAFS-FRACTALS,OU DE GRAFS,TEMPS,FRACTALS .....(ils sont sustenue de une particularitee de temps ,une forme presgue materealisee mais faible et tres mobile avec autre componente et mobilitee !Le temps aient des plusieures forme qui doit etre identifie physic!),..probable je je sait ! existe en site une articole secret positionne !

UNE SINTAGME QUI DETRUIRE TOUS LES POINTE DE VUE MODERNE DE LA PHYSIC ,BIOLOGIE,ET ENERGETIC DES FLUIDES

..JE OUBLIE UNE LAW DE LA MAPE DE JEU POKER LE CARTE DU ROY DEMI SUS ET EN CONTRE DEMI AUDESUS...

CETTE LA PLUSE IMPORTANTE REGLE DE LA UNIVERSALITEE DE LA NATURE  nE OUBLIE PAS !

 

ET DES ARTICLE SEMNALE AU PLUS E.R.E.E.T.E.(TRES MODERNE MEDICALE)

 a bientot Cristian

                                                   *

 

scrisoare :

 

Dear Bose.

the felicitations for yours work of the block article  are accumualte

Comme ca va tres bien ? Wilma s'approche a vous! attenntione !

 

 For the articles  for yours with precious attachement, one observation is !

Yours interes for Pineal and his conexions,of eye(les yeux)of  His fenomens electro-magnetic, and sa magnetisationne anatomo-structurelle est precieuse,mais par se cristal des hamatite...comme une difuse cristal silicic,of variabilitee des oundes,of confectionne tridimensionale et transmetre pars des antennes....

 je croix votre impulses legitim,( parceque vous croire que les effectes de biorithmus biologic est une certificate de plan biologique tres demmne de pouvoir de plan biologique,...

but pineal gland cannot have l'yeux trois (number 3 ).... presque esoteric....

 

la glande paraphysys est traditionel ....cette l'yeux a tous les batracian et ichtios-salurian .

 

Cettes yeux son assiege aux le caput proximimal des antennes,de petite corniche ,auture et en dose de les yeux normale mais plus connecte aux des signale sensitive,... presque  donne les sondage (comme une radar  avec projectionne presque des images optique par sensitivite en plein obscuritee ,sans lumierre dans  les les grotes et cavernnes ou se faiteaient les habitat normal,

 

Cette est le troisiem l'yeux, ....et  la seule !

 

advantage de cettes innformatione,...une  directionne nouvelle pour votre interes,et la redistributionne sur cette problemme....pineal est une route barre,non sensitive !ces connexiones s'adresse au plans de confectiones des enzymes aux specificitee et tres vite,transporte a l'adresse....mais biologique, enzymiste pour une accomodatione suprerieure mais unilaterale ,fasciculaire dans  la attenntione, ...l'attack, et ...la lute face a face! ...

 

mais la Paraphysys gui est une glande des saurians et de batracian, et des poisons ( et d'homme,et superieure animaux))cette une glande en face(presque en peu en face de  Pineal galnde, mais avec  des autre conexions,

 

elle est forme par une demi-bourse en face de pineal et deveneraient aux hommes et l'animale vertebres superieure des tracts au le corpus caleuse gui est elargie entre hemisfere ,sur le ventricle III,a bas de pineal et presque a long distance d'elle,

 

n'existe pas aucune similaritee des cette glande entre  une et l'autre, l'advantage consiste que la glande paraphysys -coelomique ,comme je dennomai cette parafysys au saurienn,porte a l'homme le nome de la Glande Calosso(sa lieu) et-pineal,ou the Pineal Way,(le route de pineal.)..sa directionne des frenommens physiologic etc. cette glande est en entiere a l'homme,et a la domestigue ,a des animaux  chauvages,.. avec des rudimentes des corps.. et functionelle comme des trace de route electic ou energetic, ou paranormale,electro-magnetique!

 je ne peut pas discute de pineal parce que je ne faite pas des etudes sur elle.

 

..mais tous mes article faite la reference aux autre glande au pineal aucune seule  ...(je croire que la pineal a une sense benefic mais aux laiessone enzymatique aux circulatione et aux des speciale diencephalic noucleous,mais pour la maneouvre tres  specielles  , en momentes specielles...

 

je vous dite pour votre abnegationne je vous felicitee!... mais prendre le atlas anatomique comparaite pour vouire le vrais paraphysys aux saurians avec leur antenesasiegaient sur encefal-frontal avec des yeux plus grande pour une lumiere difusse et tres petite,dans l'obscurite de caverne!

Abientot

Cristian

 

                                                   *

scrisoare :   au lei Pape nr :1

 

Lei Grande ocrotiteure de la Monde ,comme le Patrisique saint Paul , comme Le sainte il Pape Giovanni Paul secundo,en subito sante

 

Vous qui est le Supremme symbole de la Dieux

  Lei SANCTITE

 

AVEC UMILIATIONE JE FAITE LE OEUVRE QUE LE DIEUX ET CHRISTUS REX DU CIEL.

... ME DONERRA COMME MA CROIX ,UNE DOUCE CROIX DE LA THAUMATURGIQUE SENSE..

 

Et dans cette momente je lutte au de la continet  de la Mer Noire pour le Dieux contre la maladie affresue la maladie de grippe aviare,et que ny pas d' elle !fiteraient des plusieures des victimes...

 

Volia sur mon route qui ,...de tres courtes tempes,.. se croissent avec des destine de Saint Sava le Goth au Buzau,.. Le martyre de la Ghotie, et de la Romanie ,...comme Je dit avec courage:

 

qu'il etaient une Episcop, une millitaire du Christus Rex,et du ses peuples fraternelle les Gotes et les roumaine-dacs, une apostol(apoitre?) une devote des Sinode Orthodoxe chretienne, et une tainique,et secret mesager , et un tres grande diplomate ,... s-a executione (parceque fute une executione prestabilite) a la instigatione de l'empereure Valens qui manevarient le roy Athanaric pour uccidere(donne la morte martyric) au le saint Sava Le goth....

 

sont expose dans un seri de article dans mon journale d'auteure GAND_DE_CAL GAZETTE ET LE PRAVILE (LITHURGIQUE)ECUMENIC LE PENSEE_DU_CHEVAL.GAZETE

 Cette acte des punitions faiente le pensees des dieux: l'elargire de la religions Chretienne et agrandissainet les  noumerau des practicantes,donne les defies des Arianiste  et aussi de garde le Byzance , et les peuples europeene contre les paies.(les barbare) sanglantes,et donne des temps a l'Europe de faite sa consolidatione  ethnique, statale , religieuse,administrative et militaire pour 300-400 des ans  en temps! Sava faient les tous,a la inspirationne divine !/

 

...sans se dechiraient sur les choque de hunne, de vandales, des wizigotes barbares et des gote areines or barbares,initale arianiste et nonchretiennes,...ici sont mes idee concentre!

 

Lei sanctite..

voila a l'atach mes ouvres,et annonce medicale contre le grippe aviare:

con l'ummilite  et simplite votre serv!  cristian il rumeno orthodox

 

                                    * * *

 

SCRISOARE PENTRU LITERATII SI JURNALISTII FRANCEZI :

 

POST SCRIPTUM POUR LES FRANCAISE AVEC DES CONFIDENTIALITEE :

Bonjour Monsieurs, et a la votre salute !...visionee my attach and mon site

best regards

Cristian

le maniaque scientifique et literraire , culturell

 

Je suis tres contants de la real situationne de la votre personne de etate essentiel,Val de Grace est une immobile tres speciale ,..(mais vous ne voulez donne l'adresse de la centrale medicale,..et aussi au intermediaire de la grande person),qui beneficie de...  une hazard gigantesuqe,et merveilleuse a la lui sante perfecte,Votre qeurelle politique me faite indecise et criptique,ainsi ...je vous aoutorise de transmettre cette materiel au colone victeurieux  medicale scientifique francaise ,...avec des  mes homages ,en asigourationne que les danger reste en derriere ...

tous devienaient perfecte de la date de 8 sepembre pour LE paciente(mon logistigue au internet  locale,au Mer Noire.. ne functionnaient pas et elle ne treansmitaient pas ...mes annones sur cette date au France..et le lettre etaient perdu..! sacrilege poure mon travaille ,..et je ne savoire (sait)pas..

sur la maladie tres faible du syndrom Calcan,une syndrom perfectemmente alergique aux detrituses protheique et Pryonic.. je suis au demi de route, je presente au secours aux tous la constatatione que existe une collier des maladie soeures avec la plus sur\aigu, alergique et functionelle :le sindrom Calcan :le Little Creutzfeld Jacob adormi,le Regime alimentiare stricte : rize, des legume avec la troficite normale (ecologique),rarement de viandre des vache,le laite simple, le beure ( sans margarinne, danone,des graisses de laie liguide,des creme du laite,les poisson de la vie aqvatic de la rive et de petite mirroire de l'eau sont interdits ! totalemente !,

 

je faite encore une journale de les consultatione de joure au joure de la malade sans presence ou je suis le champion..et faite une bilance serieuse et qui tranquiliseaient tous les personalites interesse,

 

dans la periode de crise je suis parti en concede au le Mer Noire et je faite deux consulte a distance par jour! et une en avance! pour la jour suivante, transmiteraient au mon illustre persone(SA FORME EST TRES FAIBLE) mes complimentes et de ovationnes pour sa lui sante,...

  Je suis le mesager de la dieux des gaules... comme ce dits: dans la lumiere de la foret!

...a bientot et a la attach my work acceleres,je vous attendre pour le mesage avec des

 solicitationes,vous qui sont une brave   nationne, seule la borne reel  de la civilisationne contruite en temps sans eforts beliceuses.... ok.eeeeeeeeeeeeeeee

a la salute

Cristian

                                                     * * *

Scrisoare nr :2:

 

a l'attach le lettre totalisee tous  les idee une Conversione et Conversationne:

 

Lei Grande ocrotiteure de la Monde ,comme le Patrisique saint Paul , comme Le sainte il Pape Giovanni Paul secundo,en subito sante

 

Vous qui est le Supremme symbole de la Dieux

  Lei SANCTITE

 

AVEC UMILIATIONE JE FAITE LE OEUVRE QUE LE DIEUX ET CHRISTUS REX DU CIEL.

... ME DONERRA COMME MA CROIX ,UNE DOUCE CROIX DE LA THAUMATURGIQUE SENSE..

avec des roumeure emotionalle

Cristian. Buzau. ou se construire en presente le chatedrale Sava Goth !...et elle est presque  fini... normale en aprile 2006 le B.O.R. orthodoxe vous invitereaie  a cette grande innauguratione,je crois...

 

                                                 * *

 

Scrisoare  au Felipe Casanueva Spania:

 

 CETTES DES LETTRE SON DES BAGATELLE ET DES ESPRITE DE LA SATANISM EXECRABILE QUE JE PRENDRE A CONTRE VOUS MON SEGNEURE DE LA SPECIAL THAUMATURGIC  TYPE !

COME ROUTE ET MOUVE VOTRE CONGRES A  SANTIAGO DE COMPOSTELA ?

 

A LA ATACHE EXISTE FOR YOURS THE PRESENTATION OF LITRURGIQUE (PRAVILA,MOT SLAVE/ ECUMENIC  GAND_DE_CAL/ LE PENSEE DU CHEVAL,GAZETTE,

MON JOURNAL-MAIL, DE MOIS (MONTHS) ,UNE MAGAZINE ET DES ARTICLE SUR LE SAINTE SAVA LE GHOT,PATRON DE BUZAU , MARTYR PAR AGLUTI DES L'EAU DE RIVE BUZAU A 372  PREMIERE MILENIUM! 

Et des realtions sur la maladie Calcan :le little Creutzfeldt jacob .tres interesant parceque il se conjuge avec le vrais Creutzfeldt, Alzheimers,la maladie de vache folle,et la gripe aviare, ....des gemells -baby sixtouple! 

voulez veux entre en mon attach literaire -scientifique...Vienne,ou vennez avec mois dans le  cimitierre des martyres chretiens orthodoxede la ghotie-roumanie

cristian le salahors de l'eclipse.

best  and illuminee regards

 

et des lettres reunie:

cette une annonce hors conference

 

 Pour votre connesaince,.. je vous propose  "en premiere visualizatione" mon attach avec la Maladie Grippe Aviarre la descriptionne des lessiones humaines ,et des troubles functionelle au syndrome Calcan :the Little Creutzfeldt Jacob

 

                                             ****

 

Scrisoare de la Maria sa ciclontz : 17 nov.

 

Salut tata,

 

Vad ca nu contenesti cu povesti rimate despre vietuitoare care mai de care mai minunante, mai umblate si mai nastrusnice :) Sadoveanu dar si Voiculescu la un loc ... cand il ataci pana si pe Eminescu ?

Iaca, eu mai prozaic si fara prea mult chef, duglesh care o saptamana am tras franceza de coada, cu spor indoielnic, buchisesc mai mult la scris, scrisori formale de toate tipurile. Aseara am fost pe la Neti si am vorbit infranceza vre-o 2 ore ca sa-mi dezmortesc limba, si nu cred sa fie probleme dinspre partea asta .

Duminica de la 9 la 11:30 am probele scrise, si mai apoi proba orala incepe de la ora 1 .. nu stiu exact cand ne da rezultatele, cred ca inspre seara . Atunci voi sti cu cat succes am buchisit atata vreme .

 

M-au sunat mai ieri si cei de la O, sa-mi zica ca docomentu a ajuns la sefu' cel mare si ca in cel mult  o saptamana se intoarce in tzara semnat si parafat de mai mare frumusetzea .. sa ii mai credem ?

 

Sanatate si zor ! Sa mearga cu spor!

Va pup, ciclontz cel sclifosit la limba - franceza, a nu se interpreta gresit


Cristian Calcan <calcan@buzau.ro> wrote:

A C am zburat într-un Cârd de Ciori cu Gripã aviarã

 

 Şi am zburat într-un Cârd de Ciori… cu Gripã aviarã !

 

                                       * * *

 

scrisoare :
 Salut tata,

M-am uitat putin pe poemul tau cu ghiara cotofenii ,
interesant, nu ma pot pronunta mai mult de atat...
trebuie probabil citi in liniste.

Ce ai mai facut ?

Eu numai la servici si franceza seara si dimineata !
plictisitor, dar asta este , nimic nu este usor :) 

Maine seara ma duc la o intalnire a unor absolventi
romani ai programului ZNopernic, sunt foarte curios sa
vad pe ce s-au axat dupa ce au revenit din Franta!

Va pup,
ciclonz

                                                    ** *

idei,libertate,redactia gand.info

 

 daca doriti priviti si treceti mai susu sau mai josu

Cristian cu reverente in gand, si la butoniera

 

                                 * * *

 

idei.lib

daca doriti priviti si treceti mai susu sau mai josu,la hales 

pentru un biet attach

 

o parte(ULTIMA) este scrisul deodata,

apoi e despartiT in strofe cu litere capitale(prima ca serie) ,

 

iar forma cu litere  mici (la mijloc)este amestec de joc :in oboseala pentru a scormoni putera adaugarii gindite-negindite.

imi place mult ideea sosita cind iesti chiar mort de obosela si minte palpaie treaza-somn !

 

Cristian cu reverente in gand, si la butoniera pentru a raspindi respectul muncii  catre dumneavoastra seniorii literari,dar stiti… ca lumea ar trebui sa stie ce grea este meseria cind o faci  obosit  devenita corvoada=placere,cei care asteapta placerea adormiti de corvoada zilnica...... eu, el , voi, NOI ,TOTI !

 

Cristian

 

                                             *

Cel mai bine ....este

  ....putin bine !

 

   Cristian Calcan

                                     **

 

Pentru un attach fastos si fast,

sa importam aruncatoare de flacari de  mana pentru zburatoare,vermurile sunt grabnice

 

c.c.

                                                                   * *

 

 

SCRISOARE :

 

Multumesc pentru mesajul trimis, pentru noutati.Felicitari pentru munca sustinuta, care va caracterizeaza !

Ce mai face sotia dumneavoastra, cei dragi?

O sa incerc sa fac sa ajunga la Buzau un CD pt traducerea textelor din engleza in alte limbi straine, sau invers.Dar va mai dura, probabil vreo 2 saptamani.Voi  ruga , probabil, o prietena, sa-l trimita prin posta,pt ca eu ma deplasez greu si intotdeauna insotita, deci trebuie sa gasesc pe cineva liber cand am nevoie sa ies.

  Il trimit  doar daca dumneavoastra credeti ca v-ar fi de folos asa ceva. Da-ti-mi, deci un raspuns tot printr-un mesaj.

         Va doresc multa inspiratie si mult spor in tot ceea ce intreprindeti dumneavoastra si sotia! Cu stima,

                                  CarmIna Burana -lenin

 

 

                                                         **

sp-ZIOTZi

Am primit ultimul mesaj cu ...Domnita de la Hales. Am tiparit textul si l-am dat spre lectura si altora.

Eu va rog sa-mi mai trimiteti inca o data textul cu viata Sfantului Sava Gotul pentru ca nu mai gasesc fisierul in calculator.

Va doresc numai bine.

 II./

ura ! ura

totusi fara probleme !!

tratamentul a deraiat-o de pe drumul decesului subit si al suferintei !!

Cristian

 

vei primi textele cu adresa spital la caietele sf.sava gotul este o dublura pentru crimpeie din textele adevarat trimise Vaticanului si Papei ca o certificare ca cei doi au fost socotiti episcopi si mari sfinti !...domnita de Hales in prima ei varianta de scris şnur cu litere capitale si alte trei variante cea dintai imediat prelucrată,.. cu mare uimire  cunoscind-o.. si la citeva zile in aceiasi zi.. celelalte doua.

 

Esti incarcat  acuma ...

cu treaba de-o să-ţi pese...

nu rătacii  prin urme ! 

Ci cată de alege ..

sarcină mai grea nu e...

aş vrea să n-enţelegem

De unde ?... chiar veniră ..

aceste ..

vreascuri vechi !....

Că pomii tot dau roadă,..

din timpuri... mai străvechi….

 

 

**

gand.redactie

 

daca doriti priviti si treceti mai susu sau mai josu,la hales 

pentru un biet attach

 

o parte(ULTIMA) este scrisul deodata,

apoi e desparti in strofe cu litere capitale(prima ca serie) ,

 

iar forma cu litere  mici (la mijloc)este amestec de joc :in oboseala pentru a scormoni putera adaugarii gindite-negindite.

imi place mult ideea sosita cind iesti chiar mort de obosela si minte palpaie treaza-somn

 

Cristian cu reverente in gand, si la butoniera pentru a raspindi respectul muncii  catre dumneavoastra seniorii literari,dar sti'i ca lumea ar trebuii sa stie ce grea este meseria cind o faci  obosit  devenita corvoada=placere,cei care asteapta placerea adormiti de corvoada zilnica...... eu, el , voi

 

Cristian Calcan                                                          

 

                                                                     * *