A aa!.. DE MARTOR AŞEZARE, …LA HALEŞ ! …DOMNIŢĂ DE CUNUNĂ .. UITATĂ DE DOMNIE !..MIRARE  CÎT DE NEGURĂ, PRIVIRILOR ASCUNSĂ,..PRIN POARTĂ! ..UITATĂ, POATE FI  … PUTEREA !

 

Motto: la noaptea de pre–eclipsă lunatecă de lună,..să ne amintim de Doamna Nega principesa ,de la cetatea Haleşului,Caucaland,Buzău!

 

 A aa !,… De Martor Aşezare…La Haleş !

 .. Domniţă De Cunună ..   Uitată De Domnie !

Mirare.. De Negură…  Privirilor Ascunsă ,.. Prin Poartă !,.. 

Uitată… Poate Fi Puterea …

MIRĂRI..! 

LA ÎNTÂLNIRE CU EA  

.. DIN NEGURA UITĂRII !

 

 PĂMÂNTIT..  SAU ÎNPĂMÂNTENIT ,..

ACEASTA E PROBLEMA, … CARE RĂMÂNE.. LA SUPRAFAŢĂ !..

 ĂSTA ESTE CERCUL OCROTITOR ?... SAU NU ?,..

…AL MOŞTENIRII NOASTRE !

 

…DAR UNDE ESTE SOARELE ?

DAR UNDE ESTE LUNA ? ,..DAR UNDE ŞADE NEGURA ?..

DE SE ADUNĂ ÎNTRUNA…

…PE NEVESTITE ?

 

 AU DRUMUL ÎMPREUNĂ SAU FURĂ… LA ZORIT,..

 ADICĂ FAC ŞI FURĂ DIN LUCRU NETOCMIT,…

 MERGÎND ALĂTURI OARE ?...SAU SE PREFAC BUŞTEAN …

 …CĂ DORM ! ..

 

.. ŞI PE  NE VESTE,.. NEVESTITE TREC IUTE PRINTRE NOURI !..

 SAU PRIN LUMINA ZILEI …CU ARIPI DE IERNAT …

 PLINE DE ALBE PENE ,…CU BRÎURI ÎNVÎRSTAT !..

 

 EI !... FUGĂRIŢI DE VISE !.. ŞI… 

ŞI RAMURI DE PĂSTRAT …. !

 DE ALUNGĂ –N CERUL ROATĂ,… FANTASME ,..

AMINTIRI !... ŞI…

 

 DIN CRENGI FAC NORII SEMNE…

 DE SCRIS ŞI SCRIJELIT !

..ŞI DOAR BOURII TOAMNA,… CE TOT …MERG LA ARAT..

.. MAI CAUTĂ-N ŢĂRÂNĂ …

O IESLE.. DE SUFLAT !

 

…ŞI NU GĂSESC CONDURII CE LUNA I-A PIERDUT !...

  DIN NOPTEA FĂRĂ LUNĂ CE TOCMAI A TRECUT !

 LUNATICĂ DEVREME !...

 CE A PUTUT SĂ PIARDĂ,..

 PODOABE PREŢIOASE …CE ZORII I-AU ADUS !..

 LE-AU  DUS DIN SPRE  PUSTIE ,..

SPRE RODNICUL APUS !

 

 ..LA ÎNCEPUT DE VARĂ ,DIN VREMEA DE ACASĂ…

 CÎND OARE ,.. SĂ FIE ?..

 AU DOMNIT… FRUMOŞII DE PĂUNI… ?

 SE DUCE IARAŞI VREMEA !.. ŞI NU MAI VINE VESTEA …

 CE O AŞTEPTĂ BUHA ,..CA SĂ DEZLEGE ZBORUL ..

 ŞI SĂ ADUCĂ IARĂ FĂRÂMA DE LUMINĂ …,

 ALBEAŢA FULGUIALĂ…. A IERNII CE-O SĂ VINĂ ?

 

DE-I PARE AŞA DE  BINE ,PĂDURII S-O PETREACĂ…

DAR NU ŞTIAŢI CĂ BUHA!... SE POARTĂ SUBŢIOARĂ

CA SĂ PĂSTREZI NOROCUL,.. CU FLUIER ŞI TOCMEALĂ,..

CĂ DE-I PĂMÎNTUL NEGRU ŞI ABUR DE SE-NALŢĂ,..

 ESTE DE BINE ATUNCEA !..

 ŞI LUPII NU DAU ROATĂ !...

 

DAR DE SE SFARAMĂ COCEANUL ,..

DE CE-I USCAT ,..CA VREASCUL !

.. ŞI NU  SE MAI AUDE NICI ŢIPETE DE PĂSĂRI …

 

ATUNCI SĂ ŞTII CĂ TAINA ÎNCEPE SĂ APESE !,…

PE MINTEA CELOR CARE ACUMA STAU  TREJI !..

CULCAŢI  NUMAI !...PE LESPEZI …

 

ŞI TOT PRIVESC CU OCHII ZADARNIC DE LUMINĂ,..

CĂCI SUNT FĂCUŢI CU TOŢII DIN CEARĂ… ŞI DIN PÂINE //

..ŞI AU ÎNCĂ PE FAŢĂ.. MICI FIRE DE PUSTIE…

 

…VÎNTURĂRARE….

(vînturătoare,… colburi ,..şi preţ de măreţie)

.. un colb de avuţie !…

 CORB DE COLB …LĂSAT DE ÎNAVUŢIRE !..

 

..DAR EI ÎNCEARCĂ TOTUŞI SĂ SCAPE O VORBIRE..

 ŞI NU S-AUDE încă PRIN AER… NICI-O FIRE …

 MAI MULT ÎNSEMNĂ TRECERA ….DE MELC SAU DE PAIANJEN

.. DECÎT CE CHINUL EI..ÎL FACE,..  MAI SONOR

 .. SĂ ..SE  SUNE  LUNG ,..

 A  PAŞI  DE FURIŞAT PRIN SCRUM !…

 

 DE DANGĂT SAU DE VUIET….DE EŞTI ACOLO..APROAPE !

..(URECHILE SE-ASTUPĂ).. ŞI CAŢI  CUMINTE !..

OARE ? ,..

SĂ NU DEFACI TĂCEREA !..

SĂ NU DESFACI… FEREALA !

 

E MARE VINA ..  SĂ FACI …CE NU E DE CUVIINŢĂ ! ,…

..CUCERNICIA FACE …SĂ SLOBODE CREDINŢĂ !…

CUVINTE ,  TOT CUVINTE !..

 CIUVICELE  ADUNĂ,..

ÎNTRE ELE VORBESC PRIN ŢIPETE CIUDATE

SE STRIGĂ ŞI RĂSPUNDE,.. DE ICI ŞI COLO ….

STRIGA !

E NOAPTEA MAI ADÎNCĂ …

ŞI PARE CĂ S-AUDE… UN STROPOT ÎNGÂNAT…

DE SPAIME  DE… AFLAT !

 

…UN SIR DE MERS PE NOTE,.. CE URCĂ,..

 ŞI –I PUSTIIA… DECOLO-N …COLO !

 DE COLŢURI ADUNATE,…

 DE-S MULTE PRIN  UNGHERE

..MAI MARE….

SIHĂSTRIE !…

 

SIHAŞTRII NU-S ACOLO ..CĂ S-AU PIERDUT CU TOŢII !,.

PIERIŢI DE O FURTUNĂ ADUSĂ DIN SENIN !.

NĂMEŢII NU-S CA VARA !,…

O PLOAIE …DIN STRĂINI !

 

SUMEŢI O ÎNCERCARE DE-AŢI ASCUŢII AUZUL ..

DAR ÎNCORDAREA PLEACĂ DE OBOSITĂ CE IE ,..

ŞI RUŞINATĂ,…

LASĂ O URMĂ DE DURERE !,…

...NU TE ATINGE ÎNCĂ ,..DAR PARE MIŞCĂTOARE !..

ÎŞI CREŞTE ÎNCORDAREA …

DE CREZI ..CĂ ŞI EA DOARE !

..DE PLÎNSUL MUT !...

SUSPINE ,

CE STAU PRIN PREJMĂ …FIRE

..DE ADUNAT BUMBACUL !..

 DIN COLB…

 DE LICĂRIRE… ALBĂ !…

 

TE SCUTURI DEODATĂ DE-O VRAJĂ PUSTIITĂ,..

DAR NU RENUNŢI  CU TOTUL ,..

LEGAT EŞTI  DE CUVINTE,..

SAU TOT MAI CREZI ,..CĂ EŞTI LEGAT DE ELE ..

CA FUNII… DE O.. CORVOADĂ !

 

…ŞI MÂNGĂI  DE PE UMĂR ACELE BRUNE PENE…

ŞI VEZI CĂ TOTUŞI VIAŢA,… MAI MULT TE ÎNCONJOARĂ ..

ŞI OCHII MARI ŞI GALBENI TE FAC STĂPÂN …PE SEARĂ ..

 

DE SCÎRŢIE O GRINDĂ,..

ACOLO UNDE NU E ,

TOT SIMŢI O ÎNFIORARE CE CATĂ !..

SĂ TE-ATINGĂ ..

CU MÎNA SA DE OASE,.. ŞI MINTEA STRĂLUCINDĂ..

 

STRĂLUC-UNDĂ,..

O UNDĂ CARE-I VIE ,.. ŞI PÂLPÂIE MĂLÂIA ..

LUMINĂ …

DE CANDELĂ.. ABURITĂ,.. DE VÂNTUL NOROCOS !

 

IAR NUMELE ŞI-L ŞTIE ŞI EA ŞI SLUJITORII : …

CU TOATE CĂ ATÂTA DE MULT..

 E DIN PORNIREA DIN GOTLAND,DIN BALTICA CEA RECE ,

DIN VECHI VENIRĂ AICEA ! LA PONTUL EUXIN

EA ESTE NEGWA GUTTHI GENTA GELI

ŞI E ÎNCĂ BUNICA …. CEA SPUSĂ NIBE-LONGA.INDA,..

 LIBE-LUWA.HILA !

 

 

A GOTULUI SOŢIE ,..LEGATĂ CHIAR DE PREOŢI !

AVÂND CHIAR O COPILĂ CU SEMNE BOTEZATE !,..

DIN EA VINE CHIAR NEAGWA WAUW -FILA,… 

DOAMNA! ,…NEPOATĂ MAI TÎRZIE…

 

CE CASTELANĂ ESTE SUB NUMELE DE NEAGA

CU-N MIRCEA SE-NSOŢEŞTE…

DAR MOARE EL !...  ŞI LASĂ TOTUL,..

ÎN ÎNCÂLCEALĂ MARE,...

PLECÎND FĂRĂ DE VESTE

 

EA ESTE ÎNSĂ!.. 

FAIMA !..

DE VREMURI CE- TRECURĂ ..

ŞI DUSĂ ,..DESPĂRŢITĂ..

SE PLEACĂ–N AŞEZARE..

 

..E MUTĂ FAIMA ASTA !..

 ŞI NU VREA SĂ ÎŢI SPUNĂ,..

 POVESTEA EI DE TIMPURI ,..

 CE EA,… LE PETRECURĂ !,…

 

 

A STAT, .. JOS !... AMUŢITĂ ,

ATÂTA,…TOT ATÎTA..

DE SE-N FUNDĂ OSUL DE  OS ..

 CU FORMA LUI PIERDUTĂ ŞI SCOASĂ …ÎNAFARĂ …

DIN LACĂTUL FĂCUT !...CHIAR

DE  PLĂCUTU-I ROST !..

..ŞI  DE PIERDUT,…. DE TIMPURI !

 

CE-N ARIPILE –ÎNTINSE…

LE DĂ  O ROATĂ .. NOAPTEA  SPRE NOAPTE,..

CA BUHĂ … FÂLFÂITĂ

 O FÎLFÂIRE  CE RESPIRĂ

DE CREZI… CĂ E AEVEA UN SUFLET

CE-IE FOAME !...

ŞI ZBOARĂ ROTOCOALE PE CERUL NOPŢII,..

CA PORUMBEL DE ZIUĂ

DAR ZIUA E APUSĂ.

CHIAR ZIUA EI DE-ATUNCEA DEMULT ESTE PLECATĂ !

 

Nici slugi prin prejmă

nu stau să o ajute …

de mult trecură toate în cerneri ăncercate..

de colţii vremii roase,…

gîngănii mai mărunte ..

şi înecată-i oare de zidul prăbuşit ?,..

 

Sau de păreri de rău !..  avute ,..

de cînd se duse,..

cu toţii,..

cei de-olaltă …

CE ÎMPREJUR STAU SINGURI !..

 

UMBRE DESFERECATE DE LUME ŞI DE GÂNDURI..

UITAREA LE E UMBRĂ,…

ŞI GHIAŢA O ŢEPUŞĂ..

CE SCURMĂ-N PRINTRE NODURI..

DE FLENDURI PUTREZITE..

 

CĂ DE !.. AŞA-I E  CINUL ..

CE TREBUIE SĂ-L POARTE !

 

 

Nu se ridică  Doamna ..să ceară ea dreptate !

Se pleacă  cununată,… cu pasul ei  de floare..

Si-şi stînge de genunchiul …

rămas în urmă oare ?..

Un petec  de cunună ,.. ce-a lunecat beteală..

E scoborît departe…

 şi mâna nu-l ajunge !...

 

Dar ea mai plimbă-n juru-i..

Ţărâna atingându-l .. de oasele-i albite

Bobiţele de brusturi ,.. sau buruieni dosite

Ce primăvara asta ,..de frică le uitară ..

Copii de la şcoală !...

Fugiţi de primăvară !..

 

Bătrînă ea se simte..

Şi neagră !...

doamna Neaga..

Domniţa cununată de mult ..

Cu timpul său !..

 Uitată… !... Ca pasărea  uscată..

Şi zdrenţuită tare..

 

 

Dar ea mai are încă..

Privire fără minte ..şi ochii ei uscaţi..

 mai văd  chiar mînăstirea  ,..

rotită de pădure !..

şi dangătul de clopot,.. o face o lumină ..

şi zboară .. iar domniţa !..

cătând o amăgire,

de ispăşit păcatul..

de care Numai dînsa …

SĂ PLĂNGE CĂ-L TOT ştie !

 

                                         @ @ @@@@

 

O varianta a doua,…    prelucrarea… jocului de cuvinte :

@@@@ martorul de compozitie PRIMA FORMA ŞNUR,CARACTER DE LITERE AUTENTIC…MODIFICAT :

ŞNUR(adica textul scris intr-o oră sau numai ľ) :

 

 

 Motto :…. La noaptea de pre –eclipsă !..Alunatecă  lună….

ne amintim de Doamna Nega principesa

…de la cetatea Haleşului VAMA A GOTIEI  TRECUTE,IN CERCUL MĂRII NEGRE LA FEL DE FURTUNOASĂ CA BALTICA CEA RECE,în centru ei statură !....Neagwa de Heilwesch …

 

la Khalwesch (Halweş-heilwesch) si worgoayttia(UrgGoatia)sau

Wurth-wourghwaia… aproape de… Gothia veche !

( burg goayttia- burg hoattiala./ urgoiala… Urgoaia din Pietroasele (fostă veche asezare gotică de obşte)

varianta 2@@

                                           ** ***  **

Mirări  la întâlnire cu    ….. din negura uitării !

pământit..sau înpământenit ,..aceaste este problema, … care rămâne la suprafaţă !..

ăsta este cercul ocrotitor sau nu !,..al moştenirii noastre,..

 

dar unde este soarele ? dar unde este luna ? ,..dar unde şade negura de se adună întruna… pe nevestite ?

au drumul împreună sau fură la zorit,.. adică fac şi fură din lucru netocmit,mergînd alături oare,.. sau se prefac buştean .. dorm !

 

..şi pe  neveste trec iute printre nori sau prin lumina zilei cu aripi de iernat …

ei !  Cei fugăriţi de vise   şi ramuri de păstrat..

 alungă –n cerul roată fantasme ,..amintiri,

din crengi fac norii semne… de scris şi scrijelit.

 

.. şi doar bourii toamna ce tot merg la arat ,..

mai caută-n ţărână  o iesle.. de suflat !...

şi nu găsesc condurii ce luna i-a pierdut  ,..

din noptea fără lună, ce tocmai a trecut !

 …lunatică devreme,. ce a putu să piardă

 podoabe preţioase, ce zorii i-a adus  la început de vară ,

din vremea de acasă…

 

Cînd oare să-au domnit..

 frumoşii de păuni… ?

 

 

Se duce iaraşi vremea şi nu mai vine vestea …

ce o aşteptă buha …ca să dezlege zborul ..

şi să aducă iară fărâma de lumină ..

de-i pare aşa  de bine ,..pădurii s-o petreacă…

 

Dar nu stiaţi că buha se poartă-n subţioară,..

 ca să păstrezi norocul, cu fluier si tocmeală,..

Că de-i pămîntul negru şi abur de se-nalţă..

 este de bine atuncea !

 şi …lupii nu dau roată !...

Dar ..de se sfarămă coceanul,.. de ce-i uscat ..ca vreascul ..

..şi nu  se mai aude..

 nici ţipete de păsări …

atunci să ştii că taina începe să apese,…

pe mintea celor care …

acuma stau  treji !..şi chiar aşteaptă .. pe mine !…

 

Mesagerul..

de poate să-i aducă..

în aşternut acasă !

                                                  

 

Culcaţi ei stau pe lespezi …

şi tot privesc cu ochii..

  zadarnic de lumină,..

la luna ce se sterge…

 

Căci sunt făcuţi cu toţii ..

din ceară şi din pâine //

şi au pe faţă încă…

 mici fire de pustie !!…

Îşelătoare umbre…se ţes de prin-prejur !

 

 

Vînt,..vînturare,

vînturătoare

colburi şi preţ ….de măreţie !

 ( un colb de avuţie)…de colţ înavuţiere..

 

Dar ei încearcă totuşi..

  scape o vorbire..

şi nu s-aude încă..

 prin aer

nici-o fire …

 

Mai mult !...însemnă trecera de melc ..

sau de paianjen ..

decît ce chinul Ei…

îl face  ..

sune  lung …ca  paşii..

 de furişat!

 

 

 De dangăt sau de vuiet….de eşti acolo..aproape

(urechile se-astupă şi cauţi tu  cuminte,

  nu desfaci tăcerea !..

 

E mare vina !

  faci,.. ce nu e de cuviinţă ,…

cucernicia face… să slobode credinţă !…

 

Cuvinte , 

tot ciuvicte,..ciuvinete se adună…

şi pare că s-aude un stropot,.. îngânat

un şir de mers de roate,.. ce urcă…şir !

 

 

 Şi –i pustia de prin  colţuri şi unghere

Mai mare …  Sihăstrie !

 

…Sumeţi o încercare de-aţi ascuţii auzul ..

dar încordarea pleacă,..

 de obosită ce e ,..

şi ruşinată lasă… o urmă de durere !,.

 

 

Nu te atinge încă ,..dar pare mişcătoare !

 îşi creşte încordarea ..

 de crezi că şi ea doare..

 de plînsul mut,..

 suspine ce stau prin prejmă fire

de adunat bumbacul… din colb de licărire…

 

 

Te scuturi deodată de-o vrajă pustiită,..

dar nu renunţi  cu totul.. 

legat eşti  de cuvinte,…

sau tot mai crezi ..

… că eşti legat de Ele !

 

 ..Şi mîngăi peste umăr acele pene brune !...

…şi vezi că totuşi viaţa ..

mai mult te înconjoară !..

şi ochii mari şi galbeni te fac stăpân pe scară ..

 

De scîrţie o grindă, acolo unde nu e !…

 Tot simţi  o înfiorare…

 

Ce cată ?

te-atingă  cu mîna sa de oase ..

şi mintea strălucindă…

 

 

..Ea este  faima !

 de vremuri ce- trecură şi dusă,..

despărţită…se pleacă –n aşezare..

 

 E mută faima asta ..

si nu vrea să îţi spună..

 povestea ei de timpuri ..

ce ea le petrecură,…

a stat jos amuţită, …

Atâta !..

de se-nfundă.. osos peste os ..

de formă !

 

Un rost..  pierdut de timpuri,..

 

Nici slugile  prin prejmă ..

nu stau să o ajute … !

 

De mult trecură toate..

în cerneri ăncercate..

de colţii vremii roase, …gîngănii mai mărunte ..

 

Şi înecată-i oare ?..

de zidul prăbuşit,..

sau de păreri de rău ..

avute …cînd se duse,…

cu toţii !

cei de-olaltă,..

 

 

Ce împrejur stau singuri !

umbre desferecate de lume …..

şi de mirări..  la întâlnire..

cu aceia… de ne pasă !

 cu     eeh… !....

nimica.. nu..e !

nuuuie !

 

(aici se reia ciclul de sus !... dar tocmeală se voieşte, o rotire de rosturi si despăşiri,.. care cufundă sensul în altă culoare …de vopsit cuvîntul…. voită întocmire !) A treia variantă,

 

Motto :… parcă cobzarul întoarce vremuirea cu cîntecul lui slobod..

din rosturi… de baladă !....... cu unghiuţa…măiastră prevenire !

 

 

Şi de mirări la întîlnire …

cu :

.. Din negura uitării !

 pământit..sau înpământenit ,..

aceaste e  problema, …

care rămâne la suprafaţă !..

ăsta este cercul ocrotitor sau nu ?!,..

al moştenirii noastre ?

 

..Dar unde este soarele ? dar unde este luna ? ,..dar unde şade negura de se adună întruna… pe nevestite ?

 au drumul împreună ?

 sau fură la zorit,..

Adică fac şi fură din lucru netocmit,..mergînd alături oare ?

sau se prefac buştean .. dorm ! ..şi pe  neveste(..ite) !

 trec iute printre nori.. sau prin lumina zilei cu aripi de iernat !

 

…Ei !

 fugăriţi de vise ,..şi

 şi ramuri de păstrat,.. alungă –n cerul roată …fantasme ! ,.. ..amintiri !,

din gcrengi fac norii semne… de scris şi scrijelit !.

 

Şi doar bourii ,toamna , …ce tot merg la arat…

 mai caută-n ţărână  o iesle.. de suflat !... şi nu găsesc condurii ce luna i-a pierdut !...

 din noptea fără lună ce tocmai a trecut !

 lunatică… !

 devreme, …ce a putu să piardă !..

 podoabe preţioase !..

ce zorii i-au adus !

 la început de vară ,din vremea de acasă…

 

Cînd oare,… să ,..o au domnit !

 Frumoşii… de păuni ?…

 

 

Se duce iaraşi vremea şi nu mai vine vestea …ce o aşteptă buha ca să dezlege !..

 zborul ..

 

Şi să aducă iară fărâma de lumină ..

de-i pare aşa de  bine , pădurii… s-o petreacă !…

 

Dar nu stiaţi ?!..

buha se poartă-n subţioară( ca să păstrezi norocul !) cu fluier si tocmeală !,..

 

Că de-i pămîntul negru şi abur de se-nalţă… este de bine atuncea şi lupii nu dau roată !..dar de se sfarâmă coceanul  

ce-ie uscat ..ca vreascul…

şi nu  se mai aude…. nici ţipete de păsări !

…atunci să ştii că taina începe să apese !,..

pe mintea celor care, acuma !

 Stau  treji !..

 

..Culcaţi pe lespezi !…

şi tot privesc !..

 cu ochii,.. zadarnic de lumină,..

căci sunt făcuţi cu toţii !..

din ceară şi din pâine //

 

Şi au pe faţă,.. încă, mici fire ,..

de pustiu…

 

VINT

vînturare,..vînturătoare

 colburi şi preţ de măreţie..

( un colb de avuţie)

de corb de colb,…negru pămînt !,..

ţărână strînsă,..

 

Tot piedici !...  legate năruit…

 de avuţie !

 

 ..Dar ei încearcă totuşi să scape o vorbire ..

şi nu s-aude încă,.. prin aer nici-o fire …

dea o explicare… ?

 

Mai mult însemnă trecera …de melc sau de paianjen, decît

ce chinul ei,..

 îl face  să sune  lung …a  pas  şi alunecat de şarpe..

de paşi de vînt !...

  de furişat furtuna !.. turnadele năuce,..

 ce stau să se prevale !...

De-un strop stau agăţate !

 

 De dangăt sau de vuiet….de eşti acolo..aproape ,

urechile se-astupă !..

şi caţi  cuminte,..

tăcut !..

nu defaci tăcerea !... de legende ...

 

E mare vina !

  faci ! ce nu e ..

 pe potrivă,..

de partea lor ! …

Cuviinţa, (îţi) cere o durere…

mai simplă !...

 

Ca  o cruce

ce şade  înţepenită …lângă fîntîna ..

ce-i secată!,…

de mult ,..

ca o mâloasă …baltă !

 

Cucernicia face să slobode credinţă !… cuvinte ,  tot cuvinte

(ciuvicele se adună… se strigă şi răspundză..

 şi striga de iernat !

 

Şi pare că s-aude un stropot(îngânat)…

un şir de mers pe note ce urcă..

încărcat !

şi  apoi –îi  dă pustia !… chiar..

Ghiara coţofenii !

 Dă-n colţuri !

se perfiră !

de peste tot ….unghere…

 

Mai mare Sihăstrie nu-i !..

Sub… Praful ,..

Drum !  Pământ…

 

 

Adaugă acolo..

Şi colţuri de coroane !..

 Sub Praful domn..

stearga amintirea..

 Un har Domnesc ,..

 ajunge !..

 

Dar cu blestem se zbate

 decît te-nghesui colo..

 lipit de un perete !

şi tremuri…amuţit…

atîta simţi Blestemul !..

  Ce este aţintit !..

 

De sumeţi o încercare de-aţi ascuţii auzul

zadarnic încordare,.. ce arcul îl întinde..

 

Dar încordarea… pleacă de obosită ce e ,..

şi ruşinată lasă  pe-o urmă … o durere !..

 

Nu te atinge încă ,..dar pare mişcătoare ,

şi- îşi creşte încordarea..  de crezi că şi o doare ,..

de plînsul mut, suspine, ce  torc prin prejmă !..

pene ..şi fire !,,

 acolo adunate ..

bumbac !...din colb de licărire…

 

 

Te scuturi deodată de-o vrajă pustiită,

dar nu renunţi  cu totul :  legat eşti  de cuvinte,..

sau tot mai crezi …

eşti legat de ele …

şi mîngăi de  pe umăr acele brune pene…

şi vezi ,..

totuşi viaţa mai mult te înconjoară !..

 

 Şi ochii mari şi galbeni,.. te fac stăpân pe seară,

de galbenă e luna ..   de scîrţie o grindă !

acolo unde ,..

nu e nimic !…

a vieţuire ,..

 

Tot simţi că înfiorarea ce cată,…

te-atingă.. aprinsă de voinţă ,..

cu mîna sa de oase şi mintea strălucindă..

 

Ea este  faima !... de vremuri ... ce- trecură !..

 şi dusă … despărţită se pleacă –n aşezare..

Înghemuire mută,..

 

 E mută ca femeia…  de-i limbă ei tăiată !

 Sau frică şi pustia …o mută !

 Fac din fată  !..

 

De  opotrivă este …  ce vrei să crezi…

 alege !..

 

 

Dar ai un frig în oase

de vrei sa iesi degrabă,..

 din hăul coborârii

pe scara ce dă roată…

 

Ajunsă- sus,… pierzania ! ..

În turnul ridicat

degeaba.. te priveşte…

Chiar eşti  un… Aşteptat !

 

Şi nu vrea să îţi spuu..nă   

povestea ei ,…

din timpuri !,..

ce ea le petrecură,…

tăcută şi supusă…

 

A stat sus amuţită, …atâta timp !

 de se-n fundară os peste os …

 

Subţire oscioare,..

..formară  un  rost de semne !,..  

pierdut în pulbere  şi prafuri..

 prinsoari …de-acoperire !...

Şterse !..

 

De timpuri lungi,.. nici slugi prin prejmă nu-s !

Nu stau să o ajute …

 

De mult trecură toate în cerneri ăncercate

 de colţii vremii,.. făcura zgrumţiuri ascuţite ..

şi groase  urme !...

 

Nevedenii ! ..

stătură tot prin preajmă, ..

şi tot gîngănii mai mărunte ..

 

Şi înecată-i oare ?

 de zidul prăbuşit ?,…

sau de păreri de rău ?

 avute, .. şi   duse l-a împlinit !..

cu toţi  vecinii ei de-olaltă !..

 

Ce împrejur stau singuri,

Umbre !..

desferecate de lume ,…şi de viaţă !

 

 

                                                 * ** * *

 

Esti încărcat  acuma ...

cu treabă !... de-o să-ţi pese !...

nu rătăcii  prin urme ! 

Ci cată de alege ..

sarcină mai grea nu e...

 

vrea să ne-nţelegem

De unde ?... chiar veniră ..

aceste ..

vreascuri vechi !....

 

Când pomii tot dau roadă,

din timpuri mai străvechi….