Aceasta a determinat susţinerea  ortodoxiei,..ca trainică religie !.. Şi a continuat aşezarea ortodoxiei peste neamurile vecine !şi CONSTRUIREA POPORULUI  ROMÂN !..

 

 

   Dragă DOMNULE

 

Intentionez sa scriu rapid în noiembrie-martie noul roman legat de Sava Gotul ! ceva de dimensiunea celei numite Căderea Bizanţului sau Vulturul,sau alte romane de aceste tip (scrise de Vintilă Corbu). 

 

Te rog sa crezi ca SAVA GOTUL a fost scris fără documentare !.. ..(numai vizualizarea mea tehnică energetica! )...iar dupa ce am facut o documentare temeinica am scos sintagmele care le vei gasi la titlul Caietele lui Sava Gotul si…. am descoperit ca acesta este un mare precursor al diplomatiei rominesti si europene si a insemnat pentru Europa si ortodoxie o foarte mare personalitate pe plan european si strategică pentru ortodoxie bizantină şi românească !

 

 VEŢI GASI ÎN ACEST ARTICOL O SUPERBĂ CONSTRUCŢIE CARE M-A FERMECAT ! ,…

 

Buzoieni !... trebuie sa vă dati seama CĂ am avut o enorma personalitate din perioada timpurilor secolului IV  de STATURĂ EUROPEANĂ : Teolog maximum,  Apostol al obştiilor, militar, diplomat de taină !,..duhovnic de taină al Sinodului ortodox şi Schimbător al ordinei europene!... ca PĂSTRĂTOR AL PUTERNICII ORTODOXII …. si a cărui moarte,… A FOST !..

 

 Este de fapt o executie !,… (ca urmare a unor intrigi suspuse combinate de o înţelegere între împaratul bizantin Valens si Athanaric Gotul !,…şi teologii arianişti anti-ortodocşi ! ) …

 

Aceasta a determinat susţinerea Bizanţului, şi a Romaniei ca ţară viitoare, şi a ortodoxiei,..ca trainică religie !

 

Şi a continuat aşezarea ortodoxiei ! şi construirea poporului român !.. cu amestecul autohtonilor şi al goţilor creştinaţi ÎN ORTODOXIE ÎN TOTALITATE !... ŞI RĂMAŞI ALĂTURI DE NOI !,...

 

Un amestec tot mai desăvârşit al Obştilor creştine comune şi vecine ,.. apoi chiar ÎNRUDITE,.. înrămurite,.. de aceeaşi puternică credinţă !..Cu un mare viitor statal şi etnic, prin asimilare şi înrudire,..consimţită,.. şi paşnică !

 

 …ducînd la naşterea statală a principatelor romîne peste aproape 100 de ani ,…în toate colţurile Daciei Felix !

 

… Sunt entuziasmat de acesta descoperire(ea este formidabilă şi documentată, nu înţeleg ,decât prin neaşezarea tuturor faptelor la un loc ! ….dece acest lucru nu a fost observat semnalat de Anteriori ,..până nici de marele istoric Nicolae Iorga(care parcă a bagatelizat evenimentul,nedorind  să sesizeze ascuţimea evenimentelor ..şi chiar să dorească desluşirea lor !) ,... ( bănuiesc ca şi tehnica mea de vizionare energetică mi-a adus un factor puternic de susţinere si de emoţionala documentare !) 

 

Şi am de gind sa o exploatez la maximum !,..

 

 Acest roman ar putea sa fie piatra unghiulară pentru urmatorii zeci de ani in literartura istorică  românească ! ,...

 

Tot ceea ce susţin a fost real şi numai pricini de secret duhovnicesc a oprit  naşterea adevarurilor aşa de tîrziu !,.. prin această pornire energetică de  lămurire şi de scotocire,… avută inspirat de mine !...

 

De fapt izvoarele istorice ecumenice ortodoxe spun acest lucru printre rânduri !... ( cine oare ar fi putut aşa de bine să le descifreze ??...erau ocupaţi sau nu le-a venit  această idee de sinteză ,...cine ştie ?)

…Totul este însă extrem de elocvent !! 

 

Marturisesc ca am folosit tehnicile mele de vizualizare emoţională ,pe care le-am aplicat aşa într-o doară,..si pe baza lor am contactat întîmplările !... aşa cum eu le-am povestit în primul articol : Martirajul lui Sava Gotul datat 20-24 iulie, sau chiar  3 -5 august,… prin mici complectări date de gîndirea mea !

 

Mirat de ceea ce a rezultat am trecut în ultimile 2 săptămîni,.. între 10 august şi 24 august!.. la studierea de pe internet a tuturor articolelor (creştine române ortodoxe,.. şi franceze,…catolice ) referitoare la izvoarele religioase istorice,…PENTRU  CA SĂ AJUNG LA ARTICOLUL  DE SINTEZĂ PE MARGINEA EXPRESIILOR DE VIZIONARE ENERGETICĂ,ÎNTĂI GÂDITE ŞI ANALIZATE ,şi apoi redate la ceea ce au devenit ” Caietele Lui Sava Gotul ”,… şi la definitivarea acestui articol ( datat 16-18 august ) cu partea finală de politică si diplomaţia creştin ortodoxă ( a celor două Sinoade Ecumenice din secolul IV înainte de moartea/asasinarea lui Sava Gotul ! )…

 

    Aceste  izvoare mi-au certificat amploarea dezvăluirilor din vizionarea tehnică şi mi-au aprins  interesul la  maxim,… ele au certificat tot ceea ce gîndisem şi simţisem emoţional ,.. în limbajul Energetic subliminar ,…

Adevăr în… adevăr !

 

… mai ales că nu îmi promisesem iniţial nimic !,… de acest fel !?( O SIMPLĂ CONSULTAŢIE ENERGETICĂ A MOMENTULUI CHINURILOR  ANTERIOARE MARTIRAJULUI !),…dar apoi m-am lăsat dus de val !... simţind intuitiv filonul aurifer al evenimentelor,.. Şi mai ales fiind cucerit de personalitatea extrem de convingătoare a celui care a trăit şi suferit chinul înecului cu blîndeţe nesfîrşită ! ca un netemător creştin faţă de silniciile prigonitorilor săi în repetate rînduri,…( eu înregistrasem 3 momente de prigonire pe parcursul a 6 luni înnaintea martirajului !,.. şi tot la fel trei încarcerări de chinuire cruntă, urmate de eliberări temporare (probabil SE URMAREA : fie aspectul abjurarii publice sau chiar întoarcerea la statutul de vîndut ,ca unealtă a Arianiştilor , Ştiut că mare Sa  personalitate, avea un ascendent asupra militarilor şi populaţiei autohtone şi Gotice,..ca fost Om al Obştilor şi al Sinodului Ortodox !,…

 

….sau poate se încerca dibaci prinderea întregii filiere din ramura Gotică militară devotată Sinodului  orthodox,.. deveniţi nesiguri ca forţă militară pentru ambele tabere aflate în conflict :  Împăratul roman arian Valens şi principele – Rege Athanaric păgân,…păgubitul duplicitar, dar lăsat încă în autoritate  Sa statală,.. ca factor diplomatic de manevră al împărăţiei romane mutate în Constantinopol,.. încă de înaintaşi !

 

Şi izvoarele istorice au confirmat toate cele trei incarcerări si chinurile repetate la care a fost supus,cu eliberări temporare,prin aşa zişi paznici mişâloşi ,sau conducători care-l spocoteau inofensiv … ?

contrar părerii Regelui Athanaric,.. şi al deznodământului militar  relativ recent… catastrofic pentru putera gotică păgînă !

 

De fapt de o mare importanţă au fost tehnicile de vizionare iniţiale care au definit personaliatatea Martirului Sfânt Sava Gotul,..privind perioadele sale alternative de viaţă,.. si drumurile făcute în menirea Sa !,..(starea sa de sănătate,.. leziunile suferite ,.. urmele lor !)…

 

A fost o experienţă minunată, şi satisfacţia ulterioară maximă,…cînd am văzut că mărturiile istorice.. îmi sprijineau simţirile, cu o amploare de veridicitate credibilă ! ….

 

 

                                                  * * *

 

 

SCRISOARE NR 13 :

 

Draga domnule Ottorobaru Marcel am fost Întirziat pentru ca am avut de bagat aproape 15 articole pe site si l-am asteptat pe mircea ! Aceasta treaba s-a aranjat!

 

 iata ca iţi trimit si ultimul articole pe care nu-l ai pe mail ! Banuiesc ca nu s-a mai produs nici-o aparitie pe firmamentele buzoiene.... asta ramine desigur numai la latitudinea lor eu am fost consecvent să le trimit  toate articolele,  tuturor gazetelor buzoiene si episcopiei!

 

Paralel am continuat munca profesională cu  citologie, clonare,comunicare dintre embrion si mamă ,...

…fiind fericit ca încă de la 2001 un mare profesor Italian de la Universitatea catolică din Roma SALAVATORE MANCUSO a descris din punct de vedere biologic-biochimic aceste legaturi asa cum le-am constatat eu in articolele mele despre Comunicare Embrion - Mamă încă din toamna  anului 2004! 

( pe care insa le-am detailat concret !... din punct de vedere energetic !),

          vei gasi aceste date în ;

SCOARTZA PRAVILA ECUMENICA GÂND_DE_CAL.GAZETTE. pe care o ai in attach !

Cu multe salutari  si sanatate Cristian Calcan