MITURILE ANTICE ŞI MITUL CREŞTIN INTREPATRUNDERE,REZONANŢE : …IMACULATA, …LUPA,…. APOLLO, (Articol complectat septembrie 2005)

 

 

 LUPOAICA CAPITOLINĂ SIMBOL DE SUGESTIVITATE COMPLEXĂ ŞI ESENŢIALĂ

 

*  FOSTĂ MAMĂ,... ŞI ANTERIOR FECIOARĂ,...

ESTE  READUSĂ  MIRACULOS,CERESC,.. LA  ETERNUL MOMENT AL NAŞTERII !,..

… DE ADOPŢIUNE !!...

 

 Adopţiunea… fiind un simulacru ( ?),.. SEMN de REGALITATE  REÎNOITĂ,.. DUPĂ O PIERDERE ,desigur năpraznică !,…petrecută ,la timp apropiat şi indecis şi independent de voinţa Mamei !,…dar destul de recent ( laptele nefiind secat ! ),… SEMNUL DE ADĂUGARE A ADOPŢIUNII.. este un Semn Ceresc !,..şi o poruncă cu aspect de legitate,..

 

ESTE RESTABILIREA LEGĂTURII CU SOARELE,.. CU APOLLO ! …prin preluarea

( INSTINCTUALĂ ?...a unui orfan sau… a ..) UNOR ORFANI,… ai altei seminţii din natură !,…

 

Este posibil ca vârsta lor să nu conteze ,.. Actul simbolic trebuind să fie făcut,… făra a se ţine cont de vîrstă !...(dar cea apropiată de leagăn,.. pare să fie mai cea  mai prielnică!),…de obicei Ei,..orfanii sosesc perechi  (sau singuri ) pe calea apei

într – un leagăn,.. pe cai de apă…de departe !( Iar Evul Mediu este plin de astfel de poveşti,...  pline de temeiuri ,.. de alese simţiri !,..chiar erau obligatorii la justificări de întîrziate repuneri în drepturi,… la fel de dese ca şi turnirurile… cu eroi viteji dar … necunoscuţi ! )…SURPRIZA  BINELUI  ERA  LA  MARE CINSTE !,… ŞI PE DREPT O SIMŢIM ŞI ACUMA ,.. LA FEL DE ÎNMIRESMATĂ !...

 

… ASTFEL,..ŞI APROAPE  LA FEL !,.. ÎN TRADIŢIA CREŞTINĂ SFÂNTA MAICĂ MARIA ESTE LIPSITĂ NĂPRAZNIC(.. şi fără  de veste !) DE FIUL SĂU REGESC,.. DAR EA PREIA ÎN CURÎND ÎN ÎNGRIJIREA SA,… POPOARELE  LUMII,… MULŢIMEA DE PĂCĂTOŞI,…PE CARE ÎI SUSŢINE CU MILA SA NESFÎRŞITĂ… ŞI NEŞTIRBITĂ CREDINŢĂ…ÎN DUMNEZEU !

 

FAPTIC  ADOPŢIUNEA ANULEAZĂ ,.. UNIUNEA SANGUINĂ,… ADÎNCA ÎNRUDIRE (embrion –mamă),.. SI FAŢA SA… către Tatăl firesc !,..

 

… sau  APROAPE EPIC ,.. ADOPTIUNEA  ARE  NEŞTIINŢΠ! ,…şi nepăsare faţă de legătura de sânge !..

 

…Ea o desface, o destramă, adică :  NU ŢINE CONT DE EA !,..Nu este obligatorie !,.. cînd din vechi !.. paternitatea oferă avantaje primului născut,.. sau mijloacele de a se remarca !,.. chiar din NEŞTIUT… DEVENIND CUNOSCUT !... ŞI MOŞTENITOR în drepturi !...

CALITĂŢILE TRANSMISE DE PATERNITATE ERAU DESEORI  SIMILARE  CU  CELE  ALE  EROULUI STRĂIN SAU DE OBÎRŞIE ZEIASCĂ !

 

RESTAURÎND O SIMILARITATE CONSIMŢITĂ MATERN (mai ales),.. cu CEI PRELUAŢI PRIN ACCEPŢIE !,… DEPARTE DE CEI CARE AU FĂCUT CONCEPŢIA.. (actul de concepere !) depărtarea de el(ca act biologic !)… în Spaţiu şi timp este reală !,… Şi chiar mai mult în semnificaţie alambicată !,..

 

… Depărtarea în fenomenul cognitiv  este şi mai adîncă şi mai tulburătoare( !) : .. un NU ŞTIU CINE SUNT ,.. NU ŞTIU CINE M –A  FĂCUT !…

 

 …. S –A  PIERDUT ADRESA  LOR …ŞI ADRESA MEA !,…

ŞI TOTUL ESTE ŞTERS !... (sau la vîrsta memoriei,… totul se uită,.. cu timpul !)

 

 ŞI DE AICI ÎNTREBĂRI : … CINE ESTE GĂSITORUL ?

DAR …CINE ESTE CEL PLUTIT PE APE,… ÎN LUNTRE…ATINGÎND MALUL .. ?

 

..CE EVENIMENT NĂPRAZNIC( !) A LĂSAT PE MAMA CARE AŞTEAPTĂ SINGURĂ ..PE MALUL PUSTIU ,..(… în stufărişul ţârmului ! )…

 

 

ACEASTA ADUCE  A SEMNE DE OBIŞNUINŢĂ …CU DEZASTRE ŞI CALAMITĂŢI,.. AMINTIRI DE SINGURĂTĂŢI ,… ENORME,… COSMICE….

APE ŞI ŢÎRMURI NEPOPULATE….  REGĂSIRI ŞI REPOPULĂRI ! REAŞEZĂRI !

UN TRECUT NEŞTIUT !,.. UITAT,… ŞI  PE  ALOCURI  CHIAR  ASCUNS VEDERII !

 

DAR POSIBIL !…

A CĂREI DEZLEGARE  ARE  O  ÎNFĂPTUIRE CUNOSCUTĂ,…CA UN MIT !..

 

ÎNTREBAREA ULTIMĂ ŞI CEA MAI SINGULARĂ :

 DECE ATÎTA SINGURĂTATE ?...

DECE CHEMAREA ACESTUI DEVOTAMENT ,CA ASPECT RAŢIONAL UMAN ?,..

ŞI COROLARUL IMPRESCRIPTIBIL,..DOVADA ŞI CONVINGEREA … CĂ ACESTA ESTE CHEIA,… UNUI MARE SUCCES,.. UNICUL !...

 … DE CE ? …. ŞI MAI RĂMÎNE CEVA  NESPUS …. O EXPLICAŢIE,..

(pentru că asentimentul este covârşitor ,uman,biologic, religios,..pe de-antregul !)

(aceste notari – toate/… sunt adăugiri din 26 septembrie 2005)

 

UN FINAL INELUCTABIL,... O IREPRESIBILĂ  NEVOIE... CEREASCĂ  ,...

… A  DESTINULUI  !!... şi din nou rămîne ceva nespus, o explicaţie de dat… !

 

... aproape o lege ,.. prin frecvenţa aplicării sale ! ,...

 

 CEVA CARE SE CERE REALIZAT CU OBSTINENŢĂ !!...

 

                                         * * *

probabil la persuasiva ,... dorinta ( comanda ) a lui Apollo ,către progeniturile  sale  de sînge regesc ,...  în folosul lor …ŞI  ÎN ÎNDEPLINIREA ARMONIILOR... DORITE !!

                                               

                                                 * * *

 

O...   DIN NOU !,...  “O  RITUALICA  NAŞTERE” !!,....

RE – NĂSCĂTOAREA ,...  ADUSĂ  LA “ZĂMISLITOARE “  !!

 

                                           * * *

  

 .... GROTA CARE,.... O ADAPOSTESTE  ! ,...

.... SI …PRELUAREA MITICA,… A CELOR DOI GEMENI ,...

 

 

... ARHETIPUL GEMENILOR FRATI ,  CA SI  CALARETII  - CAVALERII TRACI,... din meleagurile hiperboreene  ale lui ACHILE , ...  ÎNCHINATORII LUI APOLLO,...

 

24 septembrie 2005.

 

*  LUPA CA O GROTA,…

 

…IMACULATA FECIOARA CA O GROTA A ÎNTREGII SEMINŢII UMANE,..PE CARE O ADOPTĂ DUPA PIEIREA  PROGENITURILOR (SAU A PROPRIULUI FIU ! ),..

CA O VINDECATOARE A OMENIRII ,.. CA O SFANTA CARE ACUMULÂND DUREREA PIERDERII IUBITULUI FIU…

…. DEVINE MAMA GRIJULIE PENTRU  ”TOŢI COPII EI ! ”,….

… O GROTĂ – PĂMÂNT(paralelea cu… terra !) A VINDECĂRII, GROTA SPĂLĂRII ŞI A ISPĂŞIRII, A … POST – PĂCĂTUIRII ! (simbol al reparării şi  al înoirii ?,este egal cu IERTAREA ? )

…OARE ROMULUS SI REMUS SUNT SIMBOLUL OMENIRII ?,… şi nu numai, … simbolul CREŞTINĂTĂŢII  în devenirea viitoare !..( ?)

 

* * *

 

Zeitatea Apollo singură    28.05.04 ,  7.A.M.(reluata pe 26 septembrie 2005)

 

   8. “APOLLO  SI.... FECIOARA  DIN  GROTA  !! ”

 

 

   Apollo  si  Fecioara  din  Grota Mare din Boboli ,..  IMAGINEA STATORNICA  A  UNUI  MIT   CREATIONAL  SACERDOTAL ,...

EMBLEMA   PERPETUA,... PAMINTEASCA  SI  GALACTICA ,....

 A   Mentalului  Super – informationalitatii,....  energetice !!

 

Imagine finala a gradinii princiare Boboli(bufnicioara),asezata la dreapta palatului Pitti din Florenta ,strajuita de statuarii doi Daci de granit rosu-violet ( inchinatorii lui Apollo arhaic...?) (sau rosturi de Magi veniti la slăvirea născutului !( ?)(unde este ?),... .... si care  are un simulacru natural al analogiei gruparii animaliere,... de la ieslea pruncului ceresc,...

 

 

    Natura ca o gură de viziune paradisiacă în care Apollo şi frumoasa ,iluminata Fecioara ,... imprăştie pacea eterna (ÎMPRĂŞTIE PACEA ETERNĂ !),.... strîngând toate animalele si poposind la ochiuri de apa,... umezeala   fertilă   sugerată ,...

iar peste tot,... INGERI SI CER ,....  complecteaza   imaginea mirifica  ,....

 

 

..... A CAREI SFINŢIRE   NE  SCOATE   DIN  MATCĂ,... OBÎRŞIA GROTEI,… …(naşterea acestui ..aproape simplu..simbol !...dar atît de cuprinzător human,..  un rod,.. O RODIRE HUMANA… de te înfioară !(o supra quintesenţă ! chiar un… totem galactic ?)

 

...SI  NE  ASEAZA  LA UN  ALTAR  DUMNEZEIESC CREŞTIN,...(dar Altarul Naturii a existat din totdeauna !...Piatra,…Cioplită,scobită… Şi Lemnul înfrunzit !...  încadrate de Pămînt şi Cer !..

…. UN… IATAC DOMNESC ,… REGAL

...AL ÎMPĂRATULUI   REGILOR !...( acum Issus ! )…

…. (ce a adus acest moment la timpul zămislirii ? ,…mulţimea,.. orînduiala,..  aşezarea,.. cuprinderea ?)

 

 

 ALEGORIA   ESTE   PERFECTA  !!...

 

                                                            * * *

 SI  INGERII  ...

 

chipuri bucalate , de copii ceresti,... veselie , cumintenie   si neastimpar,... CARE MINUNEAZA CERUL,... pe dumnezeii sai,... si pe    OM ! . 

 

( FORŢA SI PERSEVERENŢA... BUCURIEI PROCREAŢIUNII !),... umane ,... DAR SI A LUI DUMNEZEU ,  Madonei si a lui Isus ,...

dar negresit.... si chiar a lui  APOLLO  PRE – CRESTINUL si vechiul tipar initial solar – si .... paduros – silvan,... TRĂITOR INTERMITENT... de Cer si  de Padure ,... cu ape si izvoare (!) ( un personaj mitic care urmează drumurile Soarelui,..de legătură între Cer şi Pamînt) : ...

 

 

 O GROTĂ CREŞTINĂ !

 

O GROTA CRESTINA , DAR LA FEL,... DE PRE – CRESTINA ,...

 ... o mare ARCA a lui Noe, care păstra GRADINA din Eden,.... dar si ,...  SALASUL  nasterii   lui   Issus , sau .... chiar si simbolul etern anatomic al feminităţii,... unic si sfinţit de culoarul naşterii :

 

 SĂLAŞUL VIRGINAL, ARHETIPAL AL SEXULUI FEMENIN !... cu atributele sale de identificare : umbros, ascuns, păduros, un natural,  în interior si în mijlocul naturii ! ,... sanctuar ales spre adulare, ( arhaic ca şi modern ,... sacerdotal ritualic şi social ) ,... (apropierea nu este gratuită,.. ea are un suport real prin participarea anatomică… la desfăşurarea mitului !)

 

 POTIR DE ÎNĂLŢARE BIOLOGICA  ! ,... obiect al “Cultului de Permanenţă  al  Continuităţii  de  Procreaţiune ...! “

 

 

 Dar ... si  POIANA  PADURII a lui Demeter – Diana ( Grota Pământului – PIATRĂ sau Poiana Pădurii două ipostaze frecvente care se desparte cu greu de semnificaţia ÎMPREJMUIRII ,PERETE SCOBIT,sau CEAUN DE COPACI,.. VERDEAŢĂ …ŞI CER !)  ,... şi a lui Apollo – frumosul (....ca un OM ideal ),... luminosul  solar ( care stă de strajă deasupra,… mergînd prin zi şi noapte !)

 

LUMINOSUL  SOLAR ,... din pulbera de aur coborit ,...  si  inveşmîntat , .... multimilenarul continuator de ideal,...  ( RAZA – fulger luminos,... al solstitiului  care strabate bezna grotei sacerdotale....?! ) ,... pe care numai restrictiv si orgolios ,... ÎL RECUNOAŞTEM ,... CA UN SIMBOL , ... NUMAI UMAN ! ,... mental humanoid ,... dar  nu şi mental animalier( de ce ?),... sau ... MENTAL DOMESTIC – ANIMALIER (.... de animal domestic ),.. ?! , ....(adică ceea ce funcţionează pentru noi,… desigur că funcţionează şi pentru …animale !) 

 

( DOAR ,... LEGEA GALACTICA ESTE UNA SINGURA ! )... !!

 

Si rememorez IMENSUL,.. GRANDIOSUL CAP APOLLONIAN de peste 5 mtr, INALTIME(care strajuieşte ca un veritabil măreţ Soare la amiază,..pe căile Grădinii de la est-orizont la grotă,..pe calea treptelor !) , asezat  nu departe de statuia tatălui său NEPTUN,.. ambii... CĂLĂUZIND SPRE  DRUMUL  SACRU AL MAREI GROTE !!,.. .. sau ...

 

….Şi acvatica insiruire de lacuri, cu / de obelisc egiptean – ( artesian,... impietrit ... să dăinue !),cu enorma sa cada ( 3,65 mtr.) pentru ritualul de Abluţiune ( îmbăiere – purificare ) apolloniană  ritualică ( Ritualul de Îmbăiere este un ritual care deşteaptă legătura dintre Apă şi Rosturile ei pe calea mitică a naşterii !şi Renaşterii !,..este eliberarea  şi reînoirea persoanei care o practică şi desigur purificarea sa ! ) ,... si  numeroasele havuzuri artesiene  risipite ,.... răspîndite in mici si izolate poiene ,... imbraţişate de împletirea naturala a  încrengăturilor vegetale,... duse – aduse,.. ... de copacii  si  arbuştii   liberi  si  nestingheriţi,...  în voia lor !.. ( un Festival comun de lăcaşuri de iubire si de primenire şi reînoire ! aflate adunate de prin preajmă ! O iubire legiuită de ritual şi nepedepsită ,…voită !... darul de la Zei !...)

 

   SI  TREPTELE,...  TREPTELE ,...

 

CARE   MĂSOARĂ  ,....

ASPIRAŢIA ŞI COBORÎREA DIVINA ,..CA ŞI OMENEASCĂ !! ,...

 

 RĂSPÎNDITE  PE   ÎNTREAGA   COLINĂ, .... DE LA CER,.... la  Heleşteul central ,... la grupuri statuare de nimfe ,... in faţa  REŞEDINŢEI   CURŢII  PRINCIARE  !...

 

... TREPTE ADUNATE, ....PATRUNSE SI REUNITE  DE PALATUL LUI  LORENZZO  MAGNIFICUL !... ( El însuşi o Grotă divină a Omenescului aristocratic al Artei si al Puterii principelui care – l  locuieşte,… aşa s – a  vrut ,… şi aşa se destăinuieşte… prin timp, nemicşorat de Vreme,… în cuprinderea înţelesurilor sale,care devin tot mai adânci ,…cu timpul care se scurge ,… încet,încet !

 

… OARE SENSUL AMINTIRII ŞI AL DESFACERII EI  DE SENSURI ( !),… NU ESTE O OPERĂ EA ÎNSĂŞI  RITUALICĂ, DE PORUNCĂ CA ÎNSEMN…CA EMBLEMĂ !,… PORUNCITOARE !,…DE ALEGERI PENTRU FAPTUITORI ŞI URMAŞI,O LEGĂTURĂ MISTICĂ DE PERMANENŢĂ,.. DE LA UN CICLU,… LA ALTUL,…PESTE TIMPUL BRAZDAT DE SEMNELE CIVILIZAŢIEI AŞA CUM NE-O FACEM ,…SAU CUM O PRIMIM, (unori gata făcută de încîlceală , … ..Formată şi devenită : … UN TEMEI DE CONJUGARE ?)

 

  PRINCIPELE ,..El insusi un alter- ego al lui Apollo hiperboreul,...( helveto / svitero - germano - savoiard ),....

 

  O redesteptarea romana si a antichitatii Etrusce –Troiene,..( adulatoare anadoliana greaca timpurie ,…Lidiaca ) si...

DE PRELUARE HITTITA ,...

Sau...  SI MAI DEVREME ! ,.... ASSIRIANA : –  “ APPALIUNA “ APOLULUPPIULI  – ANALOGUL  LUI  APOLLO( vechiul “Apulun”),... ÎN VEŞNICIA SA SIMBOLICĂ !!...

 

 

ŞI ....  DINCOLO  DE  EII  !!  ......      AL CUI    ?!  .....

 

CARE  CREAŢIE  A  INFORMATIONALITĂŢII TIMPURII  ( ?)…

S – A  BUCURAT  DE  PRIVILEGIATUL  DAR !,...AL ALCĂTUIRII  IZVORULUI   DE  NAŞTERE   MENTALĂ ! ,...AL  ( acestuia ! ) SIMBOLULUI  SACRU .... GALACTIC  !...

 

 …“TERIBILĂ PERFECŢIUNE,... TERIBILĂ  DESTINAŢIE !“,...(şi mai ales.. Precisă !)

 

TERIBILĂ,.. SINGULARĂ ŞI  CUTREMURATOARE,.. ANGAJARE .... FAŢĂ   DE   UNIVERS !!

 

STRAFULGERAREA  UNEI   ILUMINARI – RECUNOASTERI,....

 

 

  IN FATA GROTEI LUI APOLLO  SI  A SOREI SALE DIANA (?), Demetera(?)(zeiţa Padurii si a Naturii  silvane),... aflata in Gradina Boboli ,... Palatul Pitti ,... resedinta familiei Ducilor dei Medici,... Florenţa ,... Italia,...  primavara  anului  2004 I.S.G.E – Congresul  – profesor   Andreea  Ricardo Genazzani  - Pisanul .

 

….Galeria Palladina , Aplecvarea catre cultul lui Apollo,... dar si  către tablourile epocii contemporane cu dinastia italo – savoiardă ,... denumita  Lorenzo  şi Ferdinando  dei  Medici ), ... 

 

 

.... Vestite  Madone cu Pruncul,... Buna vestire,... Nasterea,... Adorarea Maicii domnului si a lui Issus – pruncul ,de catre Magi ,... Patimile si Golgota,... Vegherea si Coboririea de pe Cruce ,...Cina si pildele Sale,... Aratarea  de pe Muntele Maslinilor,... si Slava sa ! ,... Pictate,... de la Rafael ( inegal,si... nu neaparat cel mai bun ...! ),...  la reprezentatii  corporatiei de pictori   italieni, germani, flamanzi si spanioli,... ( renascentisti  si...de  dupa !),...

 

  Exuberanta magnifica a interioarelor de curte princiara si a salilor cu tematica  mitologica , ( extrem de fixe,aproape ritualic halucinante ,... sau obsesive ),... pozitionate, ... si marcate de Alegorii CRIPTICE ,... Grupuri statuare care REAMINTESC MARETIA  PERFECŢIUNII CORPULUI  uman ,.. şi a  carei morfologie  ... (uimitor ! ) ,... ESTE ,... atit de perfectă !! ,...

 .... De face,.... un PETEC DE NOROI ( eu – omul ) ,... care gindeste într – un singur sens (?!),...  să rămînă siderat !!,...

 ... MAI UMAN  ! ,... şi  mai,.... NEDUMERIT  ! :  ...

 

 .... DE CIT DE MARI.... NE SINT PROTEGUITORII ?!!,...

     

.... PARINTII !!,...

 

.... FATA LOR UMANA NEASEMUITĂ !,.... chiar cu Soarele !! ,...

 

 TIPAR PERPETUU de ne – ubliat (... de neuitat) ,... Şi in care paşii ,....   DE LA DAVID...  LA APOLLO ...  LA  ISSUS PATIMITU – L.....  ŞI   ÎNSLĂVITU – L  !! ...

 

 TE FACE ,...COPLEŞIT !... SĂ PASTREZI ,.... (clarissim.... un singur archetip de impunere în AUTO – RECUNOASTERE ŞI – ASPIRAŢIE.... DE ASEMUIRE !! ,... (Balsam imagistic,... si al gândirii ,.... cucernice !! ) ,...  întărite de religiozitatea creştina a chipului lui Issus Mîntuitorul  ! ,....

 

.... “ REALIZAŢIUNEA “ :

... CA PORŢI !! .... FERMECAT (!)... O IMAGINE  de frumusete    si blîndeţe,... apropiată sufletului  tau,... ( Minunat Suflet !! ) ,...

O MINUNE DE ALEGORIE RĂMASĂ (?!) ,...( prin extraordinara sa perfecţiune,... a lustrului de Timp ),...

ADEVARATA CHEMARE  SONORĂ ... de trîmbiţa cerească !! ,...

 

 SEMNALUL  DE  OCROTIRE .... SI  DE  APARTENENŢĂ ...! ...

 

 DE CE DOAMNE  NE – AI  IMPOVARAT CU ACESTE GÂNDURI ŞI ACEASTA.... FERICITA .... IMAGINE ?....

 

 DÎNDU – NE ..ŞI UITAREA ! ,.. ( este o normalitate de a ne prevenii şi preschimba,.. din corecţii ?)… ŞI CADEREA.... ÎN NIMICNICIE.... ŞI   ÎN  NOROI  ??,...

 

Ca şi cum,... AI FI FOST SIGUR, DOAMNE - ( imagine de tipar omenesc ! ),…CĂ OMUL ALUNECĂ,… alunecă şi… cade !!.. ALATURI DE TINE !!,… 

 

 ... dar PERMANENT !! ..( tot El, ...  ŞI TOT EL  ,... ! )…. SE TOT RIDICĂ !! ,... mereu se ridică spre  creştetul CERULUI !....( O ALCHIMIE GENEROASĂ A MENTALULUI CONSTRUIT DIN VECHI …. ŞI  STRĂVECHI  TIMPURI ! )

 

NAZUIND  IERTAREA  SI  PRINOSUL TAU , macar ca ....

 O  ADULATIE  A   IMAGINII   PERFECTE !  ......

 

A TA ,...   şi  a  LUI  !!... ( DECE MENTALUL OMENESC CONVINGE (şi se convinge cu încredere !) POTRIVIT CHIAR EVIDENŢEI TRADIŢIONALE  … CARE ASIGURĂ… ASEMĂNAREA!,… SPRE IDENTIFICAREA PRIN…  RUGĂCIUNE ŞI… PRACTICĂ RELIGIOASĂ !)

( destinul constructiei umane morfologice,... dar mai ales mentale,....  este  un  destin  al  TAU  DOAMNE  ! , ...

...al  Informationalităţii   Energetice !! ( ESTE O PORUNCĂ  care se execută cît mai perfectă,… ca act Creaţionist !)

 

a ceea ce ne leaga !,.... PE TINE ,... NATURA, ... si pe OM !! ,...

....  SI  IATĂ  DIN  NOU,... O TRINITATE INSEPARABILĂ ! ,...

 

 

8. “ PERSISTENTA   PROCREATIUNII   LA  BIOLOGIC  ! ”,...

....DAR  LA   INFORMATIONALITATEA  ENERGETICA ? ,...  CARE ESTE   A – CORPORALA ?! !.... Analogie si similitudine legica !! ,... ?,...

 ( CUM DEVINE CREAŢIUNEA INFORMAŢIONALITĂŢII ?)

 

MESAJE,...  Mesajele !,... EMBLEME ASTRALE... DE FIORI !...

 

 

9. “... ADAM  SI  EVA ,....  CREAŢIUNII ?, ...

 

 Aportul   lui  Apollo  si  al  Fecioarei  din  grota,...( sora sa,...de Creatiune?!),.. DE CE GROTA?,.. DE CE ADAPOST DE MUNTE?

... ADAM SI EVA creaţiunii ?, ...

 

GROTA ESTE UN LOC AMINTIND DE PERSONAJUL APOLLO, DE PERSONAJUL FEMININ IMACULATA VIRGINA.. SI DE IZVORUL CARE HRĂNEŞTE TOATE VIEŢUITOARELE… CA ÎN GRĂDINA BOBOLI ALĂTURI DE PALATUL PITTI AL LUI LORENZZO MAGNIFICUL !

 

 

                                                         ** ***

 

A A A A BC. MITURILE ANTICE SI MITUL CRESTIN INTREPATRUNDERE,IMACULATA, LUPA, APOLLO,