AFORISME

Aforisme ( personale şi.. din autori străini,..cele semnate de la început,….datat 1996 ) :

 

“Fie îmi vine în minte ceva,

 Fie nu-mi vine în minte nimic,

 doar să ma-ndoiesc  de ceea ce-mi vine în minte         

 nu pot.”

              Gustav Meyrlink   “Das grune gesicht”.

                               *

  “Nici advers, nici avers

 Nici revers, nici reflex,

 Numai ştiut .”

             Tehnica Nei Chia - stil intern .

 

                                 *

  Ce este Dao  ?

    Mergi ! ”

              Chian-Yun-Men .

                                  *

“ Nu-i uşor sa fii solist,

 cind eşti confruntat cu ura corului,

 din care te-ai ridicat.”

             Oscar Wilde

 

                                    * * * 

Aforisme Calcan :

 

 “Golul oglindit de întuneric este fără ! timp .

 Fără timp… , oglindit de întuneric ...este Golul !”

                             *

“Lumina este Oglinda dintre Spaţiu şi Timp...”

 

                             *

“Orice este…   ,  … Este ! …

 Ce nu este   ,… nu este  !

 

 Dar ce Este  , nu este ?!

 Cine este !....     ,  …Este ?! “

                            *

“Uită după ce pricepi,

 Pentru a nu rămîne …  inert, amorf !

 Păstrează numai bucuria…

 Cunoasterii !”

 

“Păstrează Taina !

 Obligatie unică ,..

 recomandată de Unul Radiant !”( Dumnezeul !prezent ca Esenţa eternă a Informaţionalităţii,Eternul mental , ..o super construcţie Mentală,..manifestare”sine qva non” ... a Informaţionalităţii,..  notare 2005 !..restul 1996 ! )

 

                          *

“Mintea Unică ,.... Mintea umană !”

                          

                          *

 

“Nu şterge Sfera Contururilor ! ...

  şi atunci !.. ea se va opri...!

 Vei pierde curând starea de graţie Dao;

 Te vei opri chiar ... Tu !”

                         

                            *

 

“Taiji conduce Dao în Dao .

 Taiji conduce jocul celor două Perle”

 Cele două perle sunt Jocul lui Taiji!

 Taiji ca Oglinda...scoate Lumina...

 şi ia lumina...

 Da... şi ia Lumina !.

 

 “Taiji face Albul Negru şi nergu Alb.”

 “Legile lui Taiji,…Necunoscutul,...Taina”.

  (Taiji,taina,separă cei doi peşti dao,e graniţa.care face !)                        

                             *

“Taiji are două Personaje :

unul influenţat Fizic (cunoaştere,emoţionalitate),

altul creat de el: ” agnostonul ” ,

Agnostonul este reversul primului !”

    A-gnost.onul  înseamna : ..fără cunoaştere ! .

                           *

 “Wu ji  are Dao yang si.. Dao Ynn,

Dar fără Perla de Jad,.. şi perla de lac Negru,

Nu se mişcă !, ..deci nu exista !...

“Cele doua perle... sunt jocul lui Taiji !”…

Fiinţa   Sa,..definiţia sa ,..şi a mişcării… Sale !

 

 Perla Ynn şi perla Yang …sunt Centrele         viscerale ! ,….

sunt Centrele Viscerale …organe ale Corpurilor hemisferice Dao !,..

 

  Miraculoasa împărţire a Dao-ului : în Corp Yang cu  …viscere Ynn!.. şi a Corpului Ynn cu viscere Yang.

  Se poate dezvolta Legea !..în adâncul simbolului        Dao / …de fapt  : ‘Dao în Dao‘ ! .

                              *

 

“Eu circul Ki-ul; cresc

 Mentalul !.

 Mă mişc, respir…

 Încordez şi destind !,….

 … Practic Terapia !....

 Dar şi    ....  paradoxul !”

 

                              *

 “Lumina este Oglinda dintre Spaţiu şi Timp .

 Oglinda este infinită !.  

 Ochiul ”uadjet”: ca şi ochiul Uman …este infinit!”

 

“Dacă Ochiul si Oglinda se privesc !,..(se reunosc,.. se identifică 2005)

 Wuji se mişcă !,…

 Unicul tot ..(Tot !..Totul !) …se mişcă !.

 Taiji cheamă ,… Secretă !…  Infinitul .”

                              *

“Oglinda de ghiaţă este

 Oglinda   Sufletului -

 Oglinda   Ochiului!”

                              *

“La Solstiţiul de Iarnă Oglinda Sufletului...

 desparte egal  Regalul Real ,

 De Regalul sacru ...

 Imaginile sunt egale, ca şi banul pe

 Avers - Revers ...”

“Banul este Oglinda !...

 A ceea ce, .. ( ca )… a fost ! , ..şi

 A...(ceea)…Ce va Veni..!”  

                              *

 “Timpul,

 nu este o Măsură !...

 Pe măsura Centrului Unu Radiant ! “

  (.. nu măsură simplă !,..ci de …sens complex ?!,... dincolo ..de  …cunoaşterea noastră – 2005 !)...

                               *

 “Timpul Viitor.   …Timpul Pre - Viitor,

 Timpul orifical : …timpul Oglinzii !

 Timpul Pre - trecut  ,.. Timpul Trecut.

 Sunt.... Casele Timpului !... pe Calea Sa. “

                              *

 “Lumina este Soţia Timpului pe Calea sa !,

 Aşa cum femeia este Oglinda Bărbatului !,..

 

 Calea Timpului străbate Spaţiul ,Haosul ?!”

                               *

Ce este ...

 când lumina soarelui ,

 la solstiţiul de Iarna ,

 trece prin Oglinda de ghiaţă

 şi măsoara întunericul ?

 

 “Lumina Soarelui ....Soţia Timpului,... şi

 chiar Oglinda !.. dintre Spaţiu si Timp ,…

 Trece...prin Oglinda de Ghiaţă...  Oglinda

 Sufletului !,

 Şi măsoara pentru Om ,  Sacrul Mitic...

 Adâncul,… dintre Timp si Suflet !,...

 

 dar  si ..Adâncul dintre Spaţiu si Timp !,....

 Legile care..  ,.. ce alcătuiesc această dualitate” .

                               *

“Care este avers ,care este revers ,

 ambele  categorii pot fi în acelaşi timp

 Avers , Revers ,

 După locul pe care se fixează !.... Cine  ? 

 … Momentul ?

… Oglinda    ?,

 Dinamica celor  trei , care alcătuiesc tripletul :

 Lumina , Spaţiu , Timp ...”

 

“Si locul categoriei Revers al tripletei;

 Întuneric...(chaos)...Nefiinţă...Imobil,

 Gol ...reversul Spaţiului.

 Haos...revers de Timp.... 

 Făra Timp....cu A-temporal ...”

                                 ***  …………

“Reversuri ! :

 Haosul Revers de Timp ,

 Golul Revers de Spaţiu ,

 Întunericul Reversul   luminii ,...”

 

“Întunericul Reversul ..Oglinzii... consecinţa :

 Oglinda are  revers ca ori ce obiect  ...deci

 Întunericul poate fi un Revers al Oglinzii ,

 O Fals Oglindă....

  Deci Intunericul este  un aspirator de Imagine

 O categorie Falsă...ceva în sensul Gaurii negre...”

 

                                *

“Intunericul ca Oglinda Reversă a Categoriei:

 Haos/atemporal/...  si.... Gol...

 

“Atemporal – IntunericGol !

 

  “Fals Oglinda – făra imagine şi  lumina

   (...Întunericul..)

 El  este totusi o Funcţie care există

 şi are rol.... de fals Oglindă “.

 

                                  * * *

 “Legile  ‘ Fals Oglinzii   :

 

 “Cine este în triplet Avers ,

  Cine este în triplet Revers .

  Care este adevărul :

  Golul oglindit de Întuneric !..  este Haos ,sau

  Atemporalul oglindit de întuneric este Golul !...

  Fără Timp ,... A –temporalul ”.

 

“Fără timp.. oglindit de întuneric, este Golul !

 Golul oglindit de întuneric, este Făra –Timp (”Fără – Timp”,ca o categorie – sintagmă,precizare 2005  !)...

 

“Haosul este …mai complex decît … Făra-Timp.”

 

                                 *

 “Timpul,

 nu este o Măsură (..simplă ?) ...

 Pe măsura Centrului Unu Radiant ! “

 

(afirmaţie cenzurată 2005, ..sensul este… de categorie ,.. cu aspect : de măsură !..(are în vedere existenţa a diferite categorii de timp : simplu fizic, ..expansionabil,  ..ultra mobil,exploziv ! …categorie dinamică energetică maximă !) Sensul la 1996 este că trebuie înţeles ca Timp complex,atunci este pe măsura centrului unu radiant cu care de fapt se şi identifică atunci,..ca eternul Dumnezeu !)

                            

                                    * * *

 

Civilizatia Oglinzii” .

 

Omul , Banul , Cartea , Ochiul ...

 Luna ,căsătoria , Lumina Dao..

 Scrisul ,Apa.

 Sunt Oglinzi care  functionează...”

 

“A – reversul lor sunt… Suflete  pierdute,

 Fapte terminale ,trecute de poartă...”

                                  *

 “Unde sunt Oglinzi sunt şi porţi!”

                                  *

 

“Dacă treci poarta… nu privi înapoi !..

 Nu ai ce vedea !,..nu vezi,.. nu poţi !,..( de nimic e !)

 Calci Legea !.....    

 Cosmosul Oglinzii !...”

“Imaginea compusă de Spaţiu şi Timp ,

 In   Oglinda  Luminii, trecută prin...

 Oglinda de Ghiaţă – (..care este 2005..)

 Oglinda Sufletului sacru uman ,...

 Măsoară ”Adâncul” dintre Spaţiu şi Timp ! ,

 Redă Imaginea Compusă...

 Suprapusă,

 a Imaginii iniţiale,..

 Trecută şi prin filtrul Sacrului,.. Sufletul  uman ! “

 “Recompune Spaţiul şi Timpul,...trecut.. şi viitor”

 

                                  *

 

“Sacru Mitic , pentru Om,

 Este  Recompunerea Timpului şi

 Spatiului,  Trecut şi viitor, ...

 Măsurat şi Oglindit ,...În adâncul Cavernei,

 În ziua Solstiţiului de Iarnă,

 De Oglindă de Ghiaţă ,...

 prin lumina Solară....”

 

“La Solstiţiul de Iarnă,

Lumina aduce Primordial !,…

Neştirbit !... apele Primordiale,

Ale Spaţiului şi Timpului primordial,

Nou Născut, în adîncul Cavernei,..(ca o naştere de Prunc !)

Gol  Refăcut, ca un Gol  Primordial. Şi unde Sacrul,.. Duhul Uman,... Mental,..( îl …poate reumple ! 2005)

Poate ! prin acţiunea Sacrului  Mitic ,...

Să spele în Apele Primordiale,..

Imaginea Recompusă a Spaţiului

şi Timpului Trecut şi viitor,...

Reîntinerindu – le şi refăcându – le ”.

 …………

“Sacru Mitic trecut prin

 Sacrul – sfânt uman,

 Recompune Imaginea ,

 Suprapusă,

 A Timpului şi Spaţiului,... trecut şi Viitor,

 Prin mesajul …. Luminii.. !”.

“Mesajul Luminii este Imaginea suparapusă a  

 Spaţiului şi Timpului Primordial - Nou Născut”.

 ……..

 

“Adâncul Cavernei este adâncul dintre

 Spaţiul şi timpul curs !.

 Imaginea noua a adâncului Luminat,

 Este Unirea spaţiului şi Timpului viitor ! ,

 Spatiul si Timpul trecut şi spălarea .. ! ,

 Cu Spaţiul şi Timpul Primordial,...

 Spălare  Magică ! ” .

 

“Sacrul Magic/Mitic ,spală divin,

 Recompunerea   spaţiului şi timpului,                                                                                                                                                           

 trecut şi viitor în apele primordiale,...                                                                  

 ( ale spaţiul şi timpul primordial ) ,..Nou născut !.

 Nou Născutul ?.

 

“Sacru Mitic … spală în Om !...

 Cu apele primordiale !,…

 Recompunera …permanenţei !,

 Recompunera Spaţiului şi Timpului,

 trecut şi viitor.”

                                  *

 

“Sacru Mitic, Legi cosmice ale Spaţiului ,

 Timpului,… şi Luminii , ...Sacru divin şi

 Sacru Uman,... Mesajele Luminii

 Mesaj Primordial !,

 Compunera cadrului Mitic

 Decompunerea timpului şi Spatiului,

 Trecut si viitor,..    O…

 Fizica Cosmică ! ”.

                                 *

“CE scorneşti , este mai puţin ,…

decât ai adunat,

prin .. privit,..  făgăduit ...  şi împlinit !

 

 Cât scorneşti ăia … împlineşti !,

Este mai puţin decât… Socoteşti !”…

                                  *

Dar dacă te referi la scotoceşti… ? atunci timpul este înzecit şi se aseamănă cu efortul minţii  tale în,… aşezarea plăcuţelor- gânduri !..la locul lor !nu normal, .. de cotidian !?,…ci normal de primordial !,.. adevărul în adevăr !...dar /..ci  şi …sacru,.. ci.. şi mitic ! (2005)     

 

                                                           *  *  *

Curbarea energiei în dinamica sa !

 

Uneori dinamica nu-şi păstrează curgerea normală a energiei,şi se distorsionează destul de neaşteptat şi uneori… din timp în timp !.. Această distorsionare nu este normală şi nici dorită,..ea are o complexitate de născare care atinge pe termen mai lung trăinicia mişcării,..a Dinamicii Energiei Informaţionale.. !

 

…Purtăm discuţie despre categoria curbării dinamicii energiei Informaţionale !!... Curbarea aceasta se constată şi în mersul fluxului informaţional…. Flux care este distorsionat în diferite grade: de la pedici simple !,.. la piedici care clatină istoria,.. la piedici care clatină civilizaţia,… şi mai  în puţin ..şi imperii ! (evaziv..ca nominalizare!..piedici care clatină evoluţia sau categoria de homo sapiens,.. ca specie !...  

 

Dar de fapt dorim să ne referim :la mai simple rezultante  …ale curbării dinamicii energetice informaţionale,… la  cele anuale sau …cotidiene !

 

”Informaţionalitatea”are un curs al său Legic ! şi el se bazează pe una din legile sale esenţiale : Susţinerea numai a adevărului !,..  de  unică şi de neschimbată atitudine în circulaţia informaţională ! …

 

Mentalul uman se poate înscrie în această circulaţie şi o poate sprijini !,..este şi fericită ( sumumul informaţionalităţii !),.. o sprijine( această aderare a mentalului uman!) devine aproape iluminat !..sprijinind-o mereu! ( … el însuşi ! )  

.. şi Expresia informaţionalităţii îi mulţumeşte de sprijin şi îl şi recunoaşte ca ajutor,..este primit, şi acceptat ! ,.. chiar capătă şi delegări de expresie !... favorizări subtile, …prilejuri şi prietenii neştiute !..

 

 Dar alteori mentalul uman aduce amintirile sale , aduce raţionamentele sale la inexactităţi sau la neadevăruri sau mai rău le şi construieşte premeditat sau de nevoie ! ,.. sau este de folosinţă pentru scăpare ! şi pentru a  se ascunde de pericol ! ..pentru numele şi renumele său, .. sau mai rău pentru prestigiul altor realizări la care este angajat !,…contribuie sau… chiar a fost autor !

 

 Şi asta de când lumea ! atunci aceste strădanii cu cât devin mai cuprinse( înierbate !),mai cuprinzătoare,cu   cît …ce noi şi noi eforturi !..devin mai apăsătoare pentru participanţi !,.. şi pentru el personal !,.. şi dinamica informaţionalităţii,ca expresie a dinamicii energetice,… ce conduce calea informaţionalităţii !.. începe ca această cale !... să se curbeze din ce în ce mai puternic !!,…

 

Se întâmplă două lucruri : ori suportă un timp !... ori nu suportă ! şi brusc se eliberează de greutate şi.. de  osândă  !

 

Cum este demersul acestor curbării de dinamică energetică ,..de ce ele afectează informaţionalitatea particular ,dar şi aspectul funcţional general,..aceasta devine o  trimitere cître geneza trinităţii: timp,.. lumină spaţiu !,..numai în această ordine !

 

Aceste idei au găsit rezonanţă subtilă în aforismele construite în 1996 ! ( ele sunt colecţionate mai jos ca să poata fi urmarite ideile legate de trinitatea : Lumina,.. Spaţiu,..Timp, versus,: Fecioară,..Prunc,..Tată,.!)ca esenţă de exerciţiu de sistematizare şi sinteză a abstracţiunilor doctrinei chineze a Daoismului stravechi,…

 

Se vede că ele s-au apropiat direct şi fără divagări de adevăruri  unice şi eterne,..şi recitirea lor ,…cu o zi în urmă m-a făcut fericit şi deplin liniştit despre valoarea celui care făcea un simplu exerciţiu de creaţie şi sinteză a lumii daoiste, dincolo de ce se publicase..( un puţin timp de buchiseală temeinică !) …cât mult gol umpluse după atâtea lecturi, ..şi dacă efortul a însemnat ceva, dacă nu cumva greşise când dăduse de lucru minţii sale….Nu a greşit ! a urmat calea de mijloc cu dreptate …şi informaţionalitatea l-a acceptat,..a devenit un auxiliar al ei !

…Despre ”Curbarea Dinamicii Energetice” ca sintagmă  depinzând de aspectele Informaţionalităţii,.. această apariţie recentă mi-a ocupat ultima săptămînă, …

 

Eram nedumerit de căile de a se face distorsiuni de Informaţionalitate,.. şi modul în care ele devin valabile ?

Care este mecanismul?,cum de este posibil acest lucru ? , .. dat fiind grandoarei ei,.. şi uriaşa forţă universală ? .. şi de consecinţele acestor lucruri pe plan cotidian,.. de ani,.. de generaţii,.. de imperii sau civilizaţii !

 

…Şi am văzut că aforismele au sugerat mecanismele curbării dinamicii energetice,.. şi cum mintea umană găsise de foarte demult timp,… aspectele ritualice şi practice adecvate,.. de aplicare a unor teorii !,.. pe care ei le cunoşteau !,.. se pare,.. mai cuprinzător decât noi !..

 

…Şi instituiseră activităţi permanente de corecţie şi prevenire,..dincolo de organizarea socială,…trecînd totul asupra unei organizări ritualice,mitice şi magice !,..care ofereau avantajul înţelegerii curprinzătoare şi întocmai a tuturor argumentelor şi teoriilor,.. pe calea discursului epic al mitizării şi al conglomeratului coagulat al Miticului definit !,..cvasi- religios !,sau mai direct străin de credinţa noastră actuală, de care suntem legaţi,.. cu fermitatea civilizaţiei în care trăim !

 

Aforismele cuprind (din 1996 !..) datele teoretice si datele de intrusiune ale  aspectelor teoretice către Mentalul comun şi către Mentalul elitelor,..

Mai cuprind şi referiri subtile asupra congruenţelor şi incongruenţelor prtactice fizico – teoretice..

 

SE poate creia opinia că această curbare energetică este rodul unor distorsiuni de la adevăr..şi care după un timp sunt reaşezate pe drumul normal lipsit de curburi sau sinusoide deflectorizante,şi că acest lucru de reaşezare este în timp invulnerabil şi ne-escamotabil ,.. şiLegea adevărului energetic nu poate fi călcată !,..şi mai ştim că este normal să apare astfel de curburi ale dinamicii energetice,..şi că ele afectează informaţionalitatea,.. dar odată cu ea şi factori fizici de expresie generală cosmică, .. timp spaţiu, lumină… dar şi mentalul uman ca oglindă reflectorizantă a funcţiilor acestor parametrii fizici. ! Va urma :

…. iata mai jos colecţia aforismelor din 1996,..izbitoare referire la sintagama creaţionistă !”Cel ce creşte in pântecul ce-l găzduieşte”! datată 2004 :Embrion,Ape,Prunc,Mamă !Fecioara care se transformă

în Mamă !

                                              *

1. “Taiji are două Personaje :

unul influenţat Fizic (cunoaştere,emoţionalitate),

altul creat de el: ” agnostonul ” ,

Agnostonul este reversul primului !”

    A-gnost.onul  înseamna : .. fără cunoaştere ! .

 

                               *

2. ”Oglinda de Ghiaţă... Oglinda Sufletului !,aceea care

Şi măsoara pentru Om ,  Sacrul Mitic...,

Adâncul,… dintre Timp si Suflet ! ”,...

                               

 ..dar  si ..Adâncul dintre Spaţiu si Timp !,....

 Legile care..  ,.. ce alcătuiesc această dualitate”

 

                                 *

3. “Oglinda de ghiaţă este

  Oglinda   Sufletului -

  Oglinda   Ochiului !..”(explicaţie : Oglinda de Ghiaţa este fereastra vechii locuinţe glaciare,a bordeiului din glaciaţiune !, ..artefact de primire a luminii de la Solstiţiul de iarnă !..2005 !)

 

                                 *

4.  “Timpul Viitor. …Timpul Pre - Viitor,

 Timpul orifical : ..timpul Oglinzii !

 Timpul Pre - trecut  ,..Timpul Trecut.

 Sunt.... Casele Timpului !... pe Calea Sa. “

                                *

 5. ” Lumina este Soţia Timpului pe Calea sa !,

 Aşa cum femeia este Oglinda Bărbatului !,..

 

                               *

 Calea Timpului străbate Spaţiul ,Haosul ?!”

 

                               *

6. “Care este avers ,care este revers ,

 ambele  categorii pot fi în acelaşi timp

 Avers , Revers ,

 După locul pe care se fixează !.... Cine  ? 

 Momentul ?

… Oglinda    ?,

 Dinamica celor  trei , care alcătuiesc tripletul :

 Lumina , Spaţiu , Timp ...”( oare trinitatea Duh,.. Fiu,..  Dumnezeu !..spaţiu-fizic,uman!/eternitate-Dumnezeu!..2005)

 

7.“Si locul categoriei Revers al tripletei;

 Întuneric...(chaos)...Nefiinţă...Imobil,

 Gol ..reversul Spaţiului.(fărăSpaţiu:Gol,dispersia difuză’05)

 Haos...revers de Timp.... 

 Făra Timp ...cu A–temporal..”(.. difuză dispersie de timp etern,..fără constituţionalitate !Etern neasamblat,fără lege !2005)

 

                                 ***   

8.“Reversuri ! :

 Haosul Revers de Timp ,

 Golul Revers de Spaţiu ,

 Întunericul Reversul   luminii ,...”

“Întunericul Reversul ..Oglinzii... consecinţa :

 Oglinda are  revers ca ori ce obiect  ...deci

 Întunericul poate fi un Revers al Oglinzii ,

 O Fals Oglindă!(poate executa curbarea dinamicii energetice!)

 Deci Intunericul este  un aspirator de Imagine(veziSus)

 O categorie Falsă...ceva în sensul Găurii negre...”

  

  9. ”Rezultatul aproximativ ar fi curbarea dinamicii    energetice cu toate consecinţele sale,ale Fals Oglinzii asupra informaţionalităţii,căreia.. cel puţin îi creiază piedici…la efectele Luminii !.. întăi prin difuziune şi dispersie …de nonsubstanţialitate, apoi atinge prin ea ca soţie a timpului,..pe timp făcându–l   distorsionat şi difuzibil ,..apoi atinge calea sa ( îi modifică constituţia şi personalitatea,..calităţile!,..apoi afectează trinitatea compusă de Lumină, Spaţiu şi Timp

 

                                   *

 10. “Dacă treci poarta… nu privi înapoi !..(..ca şi Orfeu 2005 !)

 Nu ai ce vedea !,..nu vezi,.. nu poţi !,..( de nimic e !)

 Calci Legea !.....    

 Cosmosul Oglinzii !...”

“Imaginea compusă de Spaţiu şi Timp ! ,

 In   Oglinda  Luminii, trecută prin...

 Oglinda de Ghiaţă – (..care este 2005..)

 Oglinda Sufletului sacru uman ,...

 Măsoară ”Adâncul” dintre Spaţiu şi Timp ! ,

 Redă Imaginea Compusă...

 Suprapusă,

 a Imaginii iniţiale,..

 Trecută şi prin filtrul Sacrului,.. Sufletul  uman ! “

 “Recompune Spaţiul şi Timpul,...trecut.. şi viitor”

 

                                *

11. “Sacru Mitic , pentru Om,

 Este  Recompunerea Timpului şi

 Spatiului,  Trecut şi viitor, ...

 Măsurat şi Oglindit ,...În adâncul Cavernei,

 În ziua Solstiţiului de Iarnă,

 De Oglindă de Ghiaţă ,...

 prin lumina Solară....”

                               *

12. “La Solstiţiul de Iarnă,

Lumina aduce Primordial !,…

Neştirbit !... apele Primordiale,

Ale Spaţiului şi Timpului primordial,

Nou Născut, în adîncul Cavernei,..(ca o naştere de Prunc !)

Gol  Refăcut, ca un Gol  Primordial. Şi unde Sacrul,.. Duhul Uman,... Mental,..( îl …poate reumple ! 2005)

Poate ! prin acţiunea Sacrului  Mitic ,...

Să spele în Apele Primordiale,..

Imaginea Recompusă a Spaţiului

şi Timpului Trecut şi viitor,...

Reîntinerindu – le şi refăcându – le !”.

 …………

 

13. “Sacru Mitic trecut prin

 Sacrul – sfint uman,

 Recompune Imaginea ,

 Suprapusă,

 A Timpului şi Spaţiului,... trecut şi Viitor,

 Prin mesajul …. Luminii.. !”.

“Mesajul Luminii este Imaginea suparapusă a  

 Spaţiului şi Timpului Primordial - Nou Născut”.

 ……..

14.“Adâncul Cavernei este adâncul dintre

 Spaţiul şi timpul curs !.

 Imaginea nouă a adâncului Luminat,( lumina Soţie a timpului va făuri astfel pruncul fizic : Spaţiul,care se va identifica cu tatăl său..ca în doctrina creştină !.. 2005 !)

 Este Unirea spaţiului şi Timpului viitor ! ,

 Spatiul si Timpul trecut şi spălarea .. ! ,

 Cu Spaţiul şi Timpul Primordial,...

 Spălare  Magică ! ” .

 

15.“Sacrul Magic/Mitic ,spală divin,

 Recompunerea   spaţiului şi timpului,                                                                                                                                                           

 trecut şi viitor în apele primordiale,...                                                                  

 ( ale spaţiul şi timpul primordial ) ,..Nou născut !.

 Nou Născutul ?.

                                  *

16. “Sacru Mitic spală în Om,..

 Cu apele primordiale,…

  Recompunera …permanenţei !,

 Recompunera Spaţiului şi Timpului,

 trecut şi viitor.”

                                  *

 

17.“Sacru Mitic,… Legi cosmice !.. ale Spaţiului ,

 Timpului,… şi Luminii , ...Sacru divin şi

 Sacru Uman,... Mesajele Luminii

 Mesaj Primordial !,

 Compunera cadrului Mitic.

 Decompunerea !...timpului şi Spatiului,

 Trecut si viitor,..  O…

 Fizica Cosmică ”.

 

                                 **   ***

va urma :

 

Ideile sunt în expansiunea cunoasterii ! pentru a explica şi identifica conceptul de curbare a dinamicii energetice a informaţionalităţii, ca fenomen esenţial al alcătuirii Mentalului şi a alcăturii Cunoaşterii !...Procese diferenţiate şi ajunse distincte ca produse ale Informaţionalităţii !