PRIVEŞTE DOAMNE ! ROATA LUMII ÎMPOTMOLITĂ :..UNIVERSUL DEZORDINII!

GÂNDURI   LA  POTOP,  DE JELĂNIE,..  DE  BOCET,..  ŞI  DE  ÎNTĂRIRE !  

                                      

 

Universul dezordinii !.

Alungarea ordinii de apă !,..Apa de cer,..Cer de pământ,..Pământ ÎN APĂ!..fără ca nimic  să nu mai stea la locul său !, si din vechii să nu mai avem parte  de cele hotărâte de zeii,.. şi de vrerea celui dintai  om , suflet de divinitate !,..

 

.. S-au stricat Legile !,..

 

..S-au stricat locurile !,.. S-au stricat Marginile !,..

şi..fără margini !,.. nu s-a mai pomenit.. a fii ..Liniştea ! …

liniştită  ca din totdeauna !,..

 

.. Au căzut LIMITELE !..

Au căzut … MARGINILE !...

 

..S-au amestecat între ele,.. Puterile !... şi nerostiţi ,.. şi ne voit.. şi nesimţiţi !, .. ba smintit !,..

 

Nu se mai alegea…nimic cu nimic !,..

Domnea din nou in-dezordinea universală !  ,..

 

 

.. CĂZUSE   SEMNALUL ELECTRIC !...  CARE DESPĂRŢEA LUMILE !,..

..căzuse semnalul electric de hotărnicie,.. de grăniţurie,.. de obligaţie la legi DE simţire între Apa, ..Cer, ..Pământ, şi ..omenire !,..

 

.. Se amestecau de- valma .. năvălind .. cu toatele,… la un loc ! :

.. ape,.. cer,.. pământ  şi … oameni,..  Peste Oameni mai  ales !...

 

 

..Unele dintre ele peste făgaş trecând,.. peste margini trecând,.. peste oameni trecând,.. de la deal ,..la vale !,..

 

... LA STRÎMBA !,… LA PESTE HOTAR !,..

… şi nici Noaptea şi Ziua… nu mai erau despărţite !,.. ci se amestecau ,în şiroaie apocaliptice !...  aducând fâşii de negură , amestecată,.. cu ce ?...

 

 

 

..Cu tot ce este dezordinea cerului,..apa amestecată cu pământul şi cu mâlul !, .. cerul amestecat..  cu apa,..intunericul amestecat cu lumina !,.. ba mai sclipeau,… de-ţi-u.. luau văzul ! şi vederea ochilor : lumina ... Fulgerele !..

 

DE NU MAI PUTEAI DISTINGE… NICI IN SUFLET !.. CE TREBUIA HOTĂRÎT,.. DAT LA O PARTE ! … ŞI DESPĂRŢIT,…

 

… nimeni nu mai era desparţit … de nimenea !

 

..Şi la mijloc,.. şiroiţi ,… obidiţi,.. înnploiaţi ,.. împătimiţi,.. şi udaţi ..stăteau,…   Oamenii !…

.. Prostiti !,.. şi aproape întunecat – nedumeriţi ?!..  Uitaţi  ?

 

.. CE SE ÎNTAMPLA ?,..

Ce se intimplă,.. de se amestecă .. fără margini..  de toate,.. cu toate !,.. plutitnd  pe jumătate …în ape !

 

 

 

 

Şi mai veneau după cîte o pauză… o altă amestecare,.. de Cer,.. de ape,.. de negurăm,.. de fulgerem,.. de fâşii de lumină,..

..Şi oamenii alergau cînd aicii,.. cînd acolo..   nu mai ştiau unde să se bage !.. ..unde să se urce,.. cădeau în noroaie,.. şi se amestecau… cu vitele, căzute şi ele !,..

 

.. se amestecau fără ordine.. Repede !..Repede… alungaţi şi prigoniţi ! ,..

 

 

.. Când spre dealuri !,.. când spre bisearici !,..   când spre acoperişuri,…  când la copaci !,.. când la podurile caselor… sau  la coteţe !,..

 

 

 

.. Rugîndu-se !... :

 

Doamne cât ne mai arunci ca nişte biete popice ?,.. şi ne izgoneşti de la sufletul tău ? ,.. ne trimiţi Doamne…  dracului !,.. şi nefârtatului ?..

 

Doamne iartă–ne pe noi păcătoşii !,..Te rugăm fierbinte Doamne,.. Dumnezeule !

 

 

Dă – ne nouă semne şi ..o simţire !,.. povăţuieşte – ne pre noi !,.. şi nu ne trimite în ispită … celui … de urgie înnegrit !,..

 

căci iată că… PUTERILE  LUI !..

 

 AU IEŞIT DIN NEGURI !.. 

… SI SE PREUMBLĂ..  PE PĂMÎNT !.. 

în sfărămate..  obiceiuri ! ,..

 

Se aruncă,.. şi se aridică,… către noi să ne despartă.. de tine !,.. Doamne !..

 

 

 

 

.. Spuneau cu toţii,.. făcînd cruci de zor !..

Stăteau pe loc şi – îşi  faceau de zor !.. crucea mare pe piept ,.. sau multe şi iuţi şiraguri,..  de oprit răul ! ,.. de bătut metănii nici vorbă..   nu era !

 

 

Mântuie –ne de răul iscat şi opreşte-l pe… Necugetateul nefârtat !,.. care iată.. acuma după ce … a frământat vârtos şi cu nădejde diavolească : apa şi Mâlul,.. şi Pămîntul ..de Noroi ,.. şi Cerul,.. şi norii …

 

 

 A PRINS PUTERE,.. SI DE-I DRAGUL … DE FRĂMÂNTAT CE-I ESTE : …TRECE DE LA TOATE AISTEA ,..  PESTE  NOI..  ŞI  SUFLETELE  NOAST’E !

 

 Pe la noi .. şi bătrînii noştrii,.. şi copii.. şi pruncii : .. creşte şi –m  creştet şi  Se Increşte –creşte ! ,…

 

.. şi – ţi ajunge la subţori Doamne ,.. Se  ajunge mărite doamne să –ţi se împotrivească,.. şi să –ţi stea stavilă,.. şi Ţie Doamne !,..

 

.. creşte şi –m  creştet şi  Se Increşte –creşte !,.. si – Se întoarce-te afurisitule ,.. şi alungă-te de puterea Lui !, lasă-te !,.. Lasă – te : creşte şi –m  creştet şi  Se Increşte … Lasă-te alungatule !, ..argatule ,..bicisnicule,.. nepămînteanule .. pustnicule,fratele pustiei !,.. …ascundeete sub Nuc,.. sub piatră–ţi  la uluc ! ... Piei ! … Ptiu !..

     ..  deochi de dat !.. ochoisule  şi janghinosule ,.. cornut bărbos !!...

 

 

 

.. Uf şi vai şi amar .. de noi !

Ce am ajuns !.. de dezgroparăm  de vorbe vechi :  de pază de haiduc şi fereală, .. de potere !,.. de–şi poate  piarză puterea Răul !.. de n –o mai.. au ..de loc !, ..Poterele !,..

 

… iată că răul…. ESTE DIN CE IN CE MAI PUTERNIC !..

.. şi îţi vine să crezi..  CĂ MAI NIMIC NU-I POATE STA .. PE POTRIVĂ !,..

 

 

 

CUFUNDA-L DOAMNE.. IN PORUNCI !.. şi aruncă-l la locurile sale,.. de adâncă şi de tainică silă ! ,.. nu mai putem,.. si   am ajuns la aman !,.. suntem pieriţi !,..

.. De am ajuns să ne simţim …cârpe moi,.. ne simţim fără vlagă ! ,.. nu ne mai simţim nici noi…oamenii Tăi,.. întregi la minte.. sau păre–mi–se acum, suntem  betegi la trup de frică , .. de mălură ferecaţi, ..de mâl astupaţi… ?!,..

 

 

 

 

.. NU  NE  MAI  SIMŢIM  NICI  NOI  OAMENI !,..

 

 

.. Alungati  cum suntem ,.. şi prinşi ..cu funii de apă ,..de crengi,.. cu trunchi de copaci,.. noi bieţii oameni suntem fără căpătăi !,.. de ne plângi de milă !..

 

 

Doamne fă din nou ce ştii : ..Tu să faci !..

 

.. din nou ordinea ordine !... şi nu mai amesteca … !,.. nu mai lăsa să se amestece Cerul… cu Apele,.. cu pământul,.. cu întunericul ,..cu fulgerile–i …  de lumină sclipitoare !,.. care zboară ca şi cucii din copac în zăvoie !

..Mierle verzi şi  ciori albastre,.. se întind frajuri şerpeşti  şi ocolitoare.. peste tot cerul !.. străpungând nourii.. printre ei la mijloc,îi împung ca Bourii !,.. cu bubuiturrri… rrostoggolite ! ,zgomote de blide zornăite !..  de mari butoaie şi budane.. zdrăngănitoare !!

 

 

Doamne oare tu !... nu te sperii de cât de departe s-a ajuns ?,.. oare vom mai putea vreodată să rămânem …neamestecaţi cu relile,.. animale ascunse şi haine,.. neînchipuite  şi nevăzute ??!,..

 

Să rămînem  neamestecaţi.. cu trunchiuri şi cu garduri,..şi cu animale ,..  cu nuiele,..  şi cu înecaţi.. la un loc !,..cu drumurile ne-făcute… şfară… de tors !.. destrămate, …

 

 Cu ţarinile,.. neaşezate.. la fiertură !..

dar cum se poate asta doamne ? ,..

 

 

Doamne oare vom mai putea revenii : la dealul.. deal !,.. la marea.. mare !.. la gîrla.. gîrlă !,.. la drumul.. drum !,.. la cerul ..de cer !.. la noaptea.. noapte ! la ziua ..de ziuă !,.. la zorii… Zori  !

 

 

 

.. Zorii  ..Limpezi ! ai  Cerului luminat :  .. ridică-se Soare !,.. limpezit..de după furtună, ..la zorii cerului de răsărit de soare sau de lună rămasă,… la zi de privită,.. să–l  cate pe soare,.. de dor !.. ostoită …

 

 

.. Să ne mai vedem pitici …pe lângă marile şi dragile noastre besearici şi case ,.. pe lîngă copacii noştri,.. nucii ,.. şi salcâmii  şi teii drepţi şi umbroşi,… şi nu  dezrădăcinaţi şi azvârliţi pe jos în tină… murdărie … şi scîrnă puturoasă !,..

 

.. OARE NE VOM MAI URCA ÎN CLOPOTNIŢE ..VREODATA ?

 

preivim la poiana ..de jocuri şi de adunare ?!,.. simţim tăria ordinei tale , să simţim tăria obiceiurilor noastre !,.. simţim ,..tăria  tainei unui botez, fără frică … în legea dreaptă ! ,..

 

 

Să simţim cununia fecioarei neprihănite,.. cu omul drept de lângă Eia !,.. ne simţim socrii şi cuscrii !,.. ne simţim naşi şi fini ! ,.. ne simţim, grei şi mândrii de îndeletnicirile noastre !,.. de a griji cu jelanie şi bocete pe cei care pleacă .. alene dintre noi !,.. pe drumul de cer !,.. duşi cu alai ,..

 

 

 

Doamne dece ai lasat …să se strice ordinea Ta ?,.. doaamne !.. dece ne – ai dat cu nasul şi faţa ,.. şi privirea,…  în mâzga  ..stătută a satanei ?,..

 

 

 

..Ştim că aicea tot noi suntem vinovaţii !

 

Ştim că nu am luat semnele tale la socoteală !,.. dar Doamne..doamne suntem oameni !.. suntem copii !,.. suntem destul de nevolnici şi de neputernici !  ..şi acuma,.. suntem la pământ !,..

 

Cuprinsi de ape ..şi animale moarte amestecati !…

 

 

.. Cu toate că mai plutim încă vii .. sau morţi !,.. cu toate ca am rămas agâţaţi de o creangă,.. de un acoperiş,.. de  un coteţ,.. odată cu noi şi puii de câinii,.. şi pisicile,.. şi caii,.. şi  vitele,.. şi oile,..şi porcii,.. şi  odată cu noi,.. şi duşmani de peste gard,.. şi de la crâşma din sat,... odată cu noi !,..

 

 Şi Răii din sat,.. odată cu noi,.. şi Şerpii, şi Lupii, şi urşii,.. şi toate animalele …au rămas plutind şi agâţate ,.. avcare de.. care ,.. unde a găsit un rezăm,.. cât de cât !.. streaşină de streaşină .. ferală …ferită !

 

 

Doamne şi la un loc cu credincioşii,… şi furii,.. şi necinstiţii,.. şi ipocriţii,.. şi fariseii.. şi urâţii de diavol,..şi femeile iubăreţe,..şi ucigaşii,.. şi proxeneţii,.. si impostorii,.. si Caligula,.. şi Neronii ,..au rămas agâţaţi lângă noi,… si pluteau .. alături,

 

.. DE NE SPĂLAM  ÎNGHESUIŢI, BĂLĂCIŢI !,…ÎN ACEIAŞI … MURDARIE !..

 

 

Ne-ai învaţat Doamne să coborâm în noroaie, ne-ai  re–învaţat, Doamne să fim din nou cu sufletul la gură !?... ca în războaie,.. ne-ai adus doamne la intuneric şi brusc ne –am simţit  smintiţi  de goi şi singuri , goi.. în nevoi !,.. dar mai goi .. fără de Noi !,..

 

 

.. fără de bâtul, fără de neica,.. fără de tăicuţul,.. fără de văruţul,sau nepotul liberat de  armată !,.. fără de cumnatul,.. fără de cumnata,.. fără de mamă,.. fără de tată,.. fără de moşi,.. si fără de uncheşii nedumeriţi de lungimea vieţii lor …ne apuse ÎNCĂ !,.. fără de mămăiţe sau babe bătrâne scofâlcite de ani,…

 

 nu mai avem nemica Doamne !.. pe lîngă.. Noi suflete de creştin ?!

 

 

Nu ne mai avem decât pe noi şi ,… asta acum e… nemica !

 

Nu mai avem decât credinţa  Ta Doamne,.. si uneori zicem că şi aia a pierit !,..

 

 

 

 Puhoaie,.. Puhoaiele.. au ştres ,..  au spălat totul,.. Şi au acoperit totul !,..  şi au dus ,.. duus  Totul :

 

 

… Şi ordinea lumească,.. şi ordine cerească,.. şi a despărţit.. şi acul de Ac !,.. şi cuiul de cui !,.. şi scândura… de gard,.. şi ţigla ..de acoperiş,.. si cărămida de zid ,..

 

..şi cuvântul de… cuvânt !

Şi cinstea de cinste ?!

 

 

 DOAMNE !.. CE – AI FACUT ?...   NU IASTE ..PREA MULT ?!

 

.. Ne-ai inghiţit de tot în netrebnicie ,..  sau ne-ai lăsat să cădem şi mai jos in ea ?? ,…

 

 

Ne-ai amestecat cu mâlul,.. ne – ai amestecat cu puhoaiele ,.. şi ce dacă ereau apa… Apă !,..    şi unori era limpede,.. repede se amesteca prin fâneaţă,.. prin păpuşoiul şi grâul gata de cosit !.. cu netrebnice zoaie ,din  ..dosite  şi dosnice carpcane  .. de ascunse zoaie de murdărie !,..

 

.. Care ne-au ajuns !,.. De grabă din spate !.. şi pe după umeri,.. ne-a ajuns la nas şi la gura !.. şi degeaba ridicam tot mereu capul deasupra ,ca pînă la urmă… ne-a acoperit !,.. ne – a dovedit !, ..şi nu ne–a  ajutat nici ieşire pe deal .. la besearecă !,..

 

 

Nici strângerea pe înalt loc ,.. de lîngă ţinţirirm,..sau cel  de lângă cooperativă, .. la crâşmă,.. care uneori ne ţine şi de casă,.. şi de masă,.. şi de neveste, şi de biserică ,..    vai ! ..şi păcătoşi de noi , ce suntem !..

 

 

.. CA NU NE MAI ŢINEAU PICIOARELE PE DRUMURILE DREPTE !..

 

.. şi mai şi luam,.. sau furam : şi de la megieş,.. şi de la rude,.. şi de la cuscrii şi neamuri, .. şi de la Statul ăista sărac – bogat,..   şi CAP –ul mult i-am mai luat şi dosit pe sub haină , ..mai pi noapte ,.. mai pi ploaie ,.. mai pi zori.. şi apoi fugeam doamne !,.. degrabă !,.. de noi şi de pagubaşi, .. pe jos !.. sau în maşini ,.. cu damigene şi butoaie şi balercile …  pline ochi ,.. noi de băutiură ,.. .. Ele pline de bani buniii !.. de scos dacă le videam cui trebuia !,.. deci doamne făcurăm toate relili …şi mai de mai ales relile : de scoatere din posesise de pămint,.. şi de case, cum ziceau aştia la oraş… de le dădeam ..votul !

 

Doamne ce departe este totul.. totul !.. faţă de nenorocirea noastră,.. doamne !

 

 

Sute şi sute de ani,..acolo unde la începuturi eram noi şi animalele şi pădurea, ..  şi palma de loc : .. grădină şi arătură,.. şi peile puse la uscat de purtat în iarnă, ..şi un bordei curat .. coleşea ! ,.. tocmai bun !... acoperit cu stuf ,şi la apa Buzăului,.. largă vale.. dregeam plase vechi de cânpă,.. trase lângă prispă la umbrar de  trestii, ..la uscat, ,.. cu mormane de oase de peşte.. bune de foc ca iasca  şi  ca iarba uscată !

 

 

 

Stai !,.. Stai  aşa!,..

 Stai !,.. stai  că prea ne-ai băgat deodată !,.. şi fără  de veste în toate aistea !.. Doamne !..

 

 

Ţie nu-i drept să-ţi cerem ..socoteală! .. niciodată !,…

 

 

dar dreptăâ – i  oare să ne faci chiar aşa ceva ! ,  .. parcă a dat războiul peste noi,.. ne-a risipit de –odată pe toţi,.. şi ne-a aruncvat în drumuri şi în noroaie,..  şi în foamete !... vai de noi şi de bătrîneţile !,..

… şi de vieţile … noastree !,

 

 Doamne ne-ai aruncat de la sufletul tău… mai putem face oare ceva ca să te înbunăm ??,..

 

 

..MAI TRAGE DOAMNE !...  UN COLŢ DE LINIŞTE .. PESTE NOI !,..

 

Doamne mai trage de norii aăiia .. şi alungă – i  pe pustii !...

 

 

 

.. Mai ia pîlniile alea de fum .. şi de  desfărăcare !..  de se întinde… de la cer !.. la a’pămînt .. rotitoare !,..  când drepte ca sentinela ! ,.. când oblu ..călărind imaşul şi dealul !..

  

.. Si  Întărâtând  câinii ..şi infricoşându-i !  

 

Iar în ele intrăînd … cu putere dracii  şi venind peste noi în ele caleşti !,.. cu miile doamne !…  peste noi !.. Guiţând şi Chiuiând cu putere !.. şi pârţâind  necuvincios,.. noaptea mai ales !,.. şi cu fală mare !

 

 

.. De ne  aridica.. ca paraliticii şi ca  animalele  nesimţitoare ..din  aşternuturi , ..  în zarvă !

 

 

.. de ne  aridică animal , ne aridică căruţe ,.. ţigle şi paie,.. acoperişe şi clopotniţe şi le clinteşte pe besearici ,..cât de mare suntără ele !,.. CA NEMICA !,.. şi le zboară peste toate.. tablele,.. ca foiţa de ţigară !.. scrum de dus în vânt !

 

 

.. şi lemne,.. şi gunoaie ,şi …ţandere tăioase ca bricele… de sticlă !...

 

 

 

.. şi Se Răscuceşte,… şi se Răscuceşte ! vântul turbat cu zgoomot !.. greu şi huruit înăbuşit , … de  înăbuşitor ce este ,.. de speriat ! ce este ,.. şi îi urcă pînă susu şi odat’ dă cu ei de pământ,.. şi –i  impărăştie !,.. ca în basme Doamne !,..

 

 

 

.. Zmei de aer,.. zmei de fire făcăuţi,.. torşi .. înnodaţi şi.. răsînnodaţi din Apa şi Aer şi Vânt !, Zmei şi urgii construite de o putere neagră, şi.. fără ..de milă ?

 

 

..Dar dece matale o laşi asa să-şi facă mendrele ,.. şi mâna – mânie  cu noi doamne ?..

 

 

Că uite mi-am adus aminte de predica părintelui,.. de Paşti !.. care spunea că o să vină vremuri proaste !.. şi rele !.. şi de urgie,.. şi potop de ape,..

.. şi foc din ceruri o să coboare pe pământul aista !,.. şi o să iasă răutăţile Lumii,.. de dedesupt .. ne curpindă !..

.. si uite Doamne !,.. ştia el ce ştia !.. şi învăţase la seminar.. de tăte !..

 

 

.. Şi ştia încă ..  de Tine ! :

 

.. Le vei face Toate pe rînd !,.. şi cu tocmeală..întăi una !.. apoi mai.. linişte ! şi apoi alta !.. şi mai şi !,..

..  şi iar apoi…  liniste !.. şi iarăşi ,..şi iarăşi .. câte alta !,..

 

.. neoprindu-te Doamne !,..  pînă  nu ne aduci aproape de Judecata de Apoi !,..

 

 

 

.. Dară nu ne spus popa al nost’u .. chiar acuma va veni de grabă Ziua aiestea !..

 

.. zicea orotmanul şi grăsuşul :.. vei le aduce pe rând câte puţin,.. câte puţin,… şi în mai multe vieţi de om !... se vor sfârşii…. toate aşa ca la Cartea … Sfîntă !

 

 

 

Şi se va apreinde Lumina Sfîntă… pe Ceruri !.. şi se vor rîndui norii !,.. ca străjerii ,.. si îngerii din susu vor cânta… cu glasuri de copil !,.. şi se va arăta Slava Ta Doamne !,.. si se va coborî Fiul Tău Doamne ,si  muma -sa Sfânta Fecioară Maria !.. şi vor ieşii sfînţii ..ceia toţi, Toţi ! …. la vedere ! :

 

 

 ..şi Petru,.. şi Pavel,.. şi Mihail, .. şi Gavriil,.. şi Matei,.. şi Teodosie,.. şi Pareschiva,. şi Elena,..şi Anton,..şi Pantelimon,.. şi Mina,.. şi Nicolae !.. încruntătura judecăţii !,.. şi Andrei, şi chiar şi aceia.. mai proaspeţi,..   şi mai mici … mucenici …vor ieşii ,.. şi ei la vedere .. şi de sus vor sta asupra noastră atârnaţi,..

 

 

.. Şi ne vor face semne,.. de susu… semne….

.. ŞI NE VOR  .. ŞI  NE VOR … DESPĂRŢII ! :

 

.. unii deoaparte,.. alţii de alta,.. şi la mijloc cei mai pe drept urgisiţi !.. vor fi lăsaţi locului să aibă de unde să-şi   tragă fapta şi ochii de la privireile Voastre Doamne !... de unde să plece !.. mai josu şi ..sa dispară un timp ,…la mila ta Doamne !

 

şi vor pleca capul supuşi !.. pentru a fi judecaţi de tine Doamne !,..

 

şi unii vor fi coborâti.. mai în adâncuri ! , şi mai în adăncuri de tăt !!

 

 

 

aşa ne spunea popa ! :

 

... şi vor sta acolo mult Timp .. la casne !,..ca Ciripoi furul ,.. sau Tanache hoţul de care,.. de-ale de merg singure.. pe roţi !,.. si ca la carcera ..vor sta la chinuri şi judecata dreaptă,.. cerească !

 

Apoi pe rînd ne vei urca mai sus.. lîngă piciarele Tale :

mai întăi pe cei blagosloviţi,… de după purtare lor ! ,.. de credinţa lor,…

.. apoi pe rînd pe… ceilalţi,..  

 

 

ŞI  SE  VOR   … DESCHIDE  CERURILE !...

 

 

şi la urmă !,..  

 

.. În urma urmelor chiară… şi pe cei trecuţi prin casne !,.. şi se vor deschide Cerurile iară.. din nou !..  dar mai stâmt !,..

 

 

 

.. Şi se va deschide cuprinderea aerului !.. şi se va înmiresma lumea de miroasne şi de flori suiş ..de copaci înverziţi,.. şi vom merge cete,.. cete !..

 

.. de colo în colo,.. prin iarba deasă,.. şi printre  flori,.. si copaci ţinându-ne de mînă,.. şi mereu ne vom întorce privirile către Slava Ta !,.. şi din văi,.. şi din dealuri ,... şi de pe cărări !,.. şi de prin …popasuri !... 

… vom vedea apoi ..ce avem de facut !,..

 

 

.. şi vom ştii.. de ne vei învăţa,..

..şi ne vei da îndrumători destoinici dintre sfintzi şi arhangheli.. şi dintre îngeri,..şi pe sfînta Fecioară ..şi pe Domnul nostru Isus !,..şi chiar… dintre ai noştrii strămoşii  vrednici şi pe potrivă !,.. mai cu minte multă… şi pricepere de purtare cu oamenii !,.. ne asupritori şi jecmănitori la oameni !..

 

 

Şi mai apoi… stii Tu Doamne !..   ce o să facem !..

 

probabil ce stim şi  noi cuminţiţi : .. facem …mai bine !,..

 

 

arăm ,..   culegem ,.. semănăm,.. ne adunăm … mai la o nuntă,.. mai la un botez ,..  mai la o adunare …la besearică, … căci nu ne sminteşti obiceiurile Tu  Doamne !.. tot de muncit vom avea deaface !,.. dar deplini păstoriţi şi …liniştiţi,..

 

 

Noi deveniţi.. mieii domnului cuminţi,.. şi din nou sporită frica de Dumnezeu ! .. şi noi mai curăţaţi de păcate !

 

 

 

Nu …nu vom mai face altele.. nu-i aşa Doamne !.. dar alde ăilalţi ,.. care au nărăvit cu deosebire ,… îi vei astîmpăra !,.. da Doamne mare ţie minunea !,.. lui Dumnezeu Doamne,.. de vei reuşii să-i faci să uite !.. uite ca şi laptele de l–au supt,.. de la muma  lor !..  ce făceau înainte !,.. dar cu ajutorul lui Dumnezeu ! ,.. şi cu ajutorul autoritaţii .. de la judeţ ,.. şi de la capitală,.. vor ştii că  şi cum trebuie …să se comporte !... nu-i aşa doamne ?

 

 

 Eu aşa gândesc că o să se sfârşească toatele acestea,.. în deplină pace !

 

 

                                                        **   *