MALUL PREISTORIC DE PĂMÂNT…  DE LA FUNDAŢIA CATEDREALEI SAVA GOTUL  DIN BUZAU.  MALUL PREISTORIC  REDEŞTEAPTĂ AMINTIRI CA MĂRTURII AIEVEA !.. DE LA FUNDAŢIA UNEI MARI BISERICI  DIN BUZAU, CATEDRALA ”SFÎNTUL SAVA GOTUL” OSTAŞUL CREŞTIN,.. DEVENIT MARTIR,  ..  PRIN CHINUL LEPĂDĂRII DE HRISTOS … PRIN  ÎNEC !.

 

 

  aflam printr-un simplul aleatoriu de timp,.. la marginea gropii de fundaţie deschise … de cîteva luni bune ,la marginea gropii,..  la locul unde avea să  ia fiinţă marea catedrală buzoiană primind denumire istorică de SAVA GOTUL  .. în cinstea martiriului faptuit asupra unui soldat socotit eretic pentru că îmbrăţişase cu statornicia  unui   devotament extrem religia nouă a creştinismului , în acea epocă a marilor cutremure sociale şi religioase..

 

… cumplite vremuri de nesiguranţă, cumplită faptă pentru că soldatul prins, închis şi ferecat tradiţional în lanţuri era sortit pieirii,.. de nu se dezicea de credinţa sa,… si omul hârşâit de meseria sa periculoasă nu ceda presiunilor , ..făcute de oficialităţile militare şi civile şi persista la toate ameninţările printr-un refuz categoric !

 

şi ..nu voia să se desfacă.. orice s-ar fi întîmplat de  Dumnezeul său,.. Isus Hristos  şi de noua religie  crestină ….adusă în ţara,..dacă nu greşesc de propovăduitorul Andrei ,sfîntul care plecase prin aceste ţinuturi din Grecia … ca să aducă făclia Luminii de la păstorii Bisericii Creştine.. care au urmat sacrificării aceluia numit Isus Hristos !jertfit pe muntele Golgota printre furi, … şi răstignit pe cruce ! … cu zeci de ani în urmă ! 

 

 

Şi a urmat tot tipicul …acestor martiraje,..de care au avut grijă cei lipsiţi de frică ,.. şi  întăriţi de credinţă să consemneze totul întocmai.. !

 

Înlănţuit !. batjocorit !. Legat la mâini strîns cu lanţuri ca să nu-şi mai poată face semnul crucii !,..şi atârnat de un cui !,.. Bătut sălbatic cu biciuri de şfichi de plumb,şi..în repetate rînduri trezit cu apă rece !,..şi luat din nou la chinuri de uneltele de caznă,.. denumiţi ”oameni de încredere… de chinuire la grele cazne” numiţi special ..de încrederea zeilor şi sacerdoţilor !,..  de către Şefii militari, şi de şefii administrativi ,…

 

.. El nu ceda şi se încăpăţîna să nu abjure  la credinţa sa !...

 

..şi azi şi mâine şi mereu ,..pînă exasperaţi de prostul semnal dat către oameni simplii, acei săraci ai timpurilor sale ,.. şi poate altora mai învăţaţi  decîte ei !,.. şi mai umblaţi prin negoţuri !..   acest personaj a devenit incomod,..

 

.. Si s-a hotărît ca încăpăţânatul soldat să treacă pragul grelelor încercări prin trimiterea sa la moarte, şi batjocora,.. şi aceasta  a mers în plan local   cu o idee,… adusă din adîncurile iadului de chin !.. la suprafaţă la minţile oamenilor !..

 

Nu vrea foarte bine !... au zis chinuitorii,… să-i facem pe plac dacă preferă moartea ,..dar nu oricum :..

 

… ci să mergem ,cu toţii la apa Buzăului,şi să-i dăm moartea prin ceea ce oferă aceste ţinuturi mai exemplar şi să-l purtăm înghiontit de suliţe şi cu silă de  batjocură !

 

 …Aha bună idee ! Să-l dăm la chinuri cu rîul Musaios,..Prin Neptun si Diana zei  vrednici ai Geei sau Junonei ..să-i aplice ei pedeapsa !..

 

… Au aprobat Sfatul şefilor de aşezare-târg .. şi purtat cu grele lanţuri şi plumb atîrnat de picioarele sale la râu …şi să-i spunem aşa : ..dacă nu te lepezi de credinţa ta sălbatică …noi vom face cu tine o încercare :

 

…de vei fi ajutat şi scăpat te vom elibera dar în zdrenţe şi ars ! cu fierul vei pleca gonit din aceste ţinuturi,..si vei fii alungat atîtea verste şi leghe cît te vor ţine puterile,.. care îţi par slăbite de pe acuma !..dar să ştii că încercarea este mare ! şi vei fugii cît vei vedea cu ochii ! şi nu te vei mai opri pîna la capătul lumii civilizate,… vei rămâne la zăpezile hiperboreene !

 

.. la Vadul Buzăului vei fi cufundat cu aceste grele lanţuri la picioare şi eliberat den chinga cârligului,.. care te va scoborâ încetisor..încetişor,pînă la brâu,.. apoi ..pînă la umeri,.. pînă la gură şi dincolo !..şi  apoi scos şi coborât din nou ,şi  aşa de câteva ori !.. iar la sfârşit… mai mult mort decît viu !....  aflat sub unde !... Apele gălbui ale Buzăului  acoperindu-te !...

 

..vei fi eliberat de cîrlig definitiv şi vei pluti …sau ca racii la fund vei alege unde să mergi spre viaţă sau moarte !... blestemate de creştin !,… sau cu o piatră potrivită în gură te vei chinui sa respiri,.. între două ape legat de doi cai  conduşi de oşteni … cu încetul  !

 

 

Aşa-i Stapîne se gudurau auxiliarii şi servii în faţa  stăpânului !,strîmbându-se şi maimuţărind pe condamnat !

 

… Câini blestemaţi sunt aceşti creştini, leneşi si puturoşi ..murdari înghiţi-ar Hadesul cu pietre de rîu în gură Îndesate ! ziceau cu ură…  cei din sfat de târgşor –aşezare!… 

 

 Şi continuă Marele şef pretorian :…

 

….Şi poţi trece în înnot buzăul ! dacă chiar vrei !  Ha hahă ! rădeau ei de acest plan bătîndu-se temeinic pe umerii lor graşi sau vânjoşi ..şi peste buci la care erau deosebiţi !..sau burţi ovale ca nişte scuturi !

 

 Şi.. comentau  câte unul la altul  ,trecând de la un grup la altul :…Bun plan straşnic ! Zeus, Mithra şi Mercur..şi cu siguranţă Hades zeul infernului… L-a ajutat pe închipuitor… să-i deslege  aşa desluşit mintea  şi să-I aducă  aşa grabnic Sacerdotului … comunicarea .. din mintea zeilor… !

 

 ..dar care l-a făcut întradevăr se întrebau unii pe alţii şi apoi se duseră la marele şef să-l întrebe : …  ă cine a fost mintea aceeia care a scornit caznele ?

care  om … Semeţe ? ,…prea luminate stăpîn….

 

 

 Şi şeful Galba …. de la galbenii care –i iubea nespus ! poreclitul.. le-a răspuns arătînd cu mîndrie  : …

 

.. scribul meu Gheboşatul Cali-gallul,dar n-a fost el gall ci a fost zdorbit în lupte cu galli !,.. de aici i-a rămas numele poreclă ! … dar iute şi isteţ îi merge mintea şi se înţelege cu zeii mai abitir …decît cu vecinii săi !

 

 Şi vei scapa cu viaţă de sub ape.. dacă vei putea !.. şi te va ajuta :

 

.. ăsta cum îi zice ,..  se făcea el că-l  uitase pe Isusu Hristos !... dacă te va ajuta ?!..  zeul tău spurcat şi de nimica… zdreanţa aia agăţată şi batjocorită de  pretorieni :.. pus la uscat la soare, ca un peşte,.. la răstignire !.. poprit pe muntele ăla din Palestina,.. siria minor .. sau Siria major..

 

 

  Si a doua zi ..pregătiţi în alai mai marii obştei de necredincioşi ,dar Ei… socotindu-se  cei mai credincioşi ! legali şi loiali zeilor lor tutelari L-au luat pe drumul spre vad..  pe creştinul soldat !..

 

 

 

…Lumea multă şi oştenii mergeau pe de lături …si condamnatul , !, căci ăsta era El de fapt batjocorit ..a mers tâşâindu-şi …mai pe jos ocara şi a început să treacă punţile tocmite !.. de piedici severe !...

 

… şi de fiecare dată la răspântie sosită ! era chestionat  strict cu mare glas de centurion,sau de cine  mai rămăsese …şef leguit militar !

 

 

…Şi îl întreba : te lepezi de regele tău nebunule ? şi soldatul  zis creştinul tâlhar !...zdrelit răspundea din ce în ce mai slab clătinându-şi capul .. Nu !...

 

 

 

 A ! Ah a !... auzi cetaţeni ai acestor ţinuturi !.. El  zice Nu !,.. zici Nu măi ! Ia vezi acuma ce mai zici ? şi harş biciul de piele cu 12 coarde cu plumbii cît aluna ,.. ca să chinue încet si să nu omoare repede.. îl lovea îndesat , … şi întruna !

 

 

… îndrăzneşte să-şi bată din nou joc de noi Nebunul de păgîn, mama-ta a fodst curvă si taicătul a fost un măgar râios !..,de stînsoare !!  Hă hă bă animal scârbos şi fudul în prostie !,... îl râzgâia de partea cea bună a sorţii aflat,.. Starostele chinurilor ! .. fără să – i  …pese decât de  răsplata sa juruită !

 

 

… si imediat se îngrămedeau pe el ciorchine de oameni slugarnici şi îl înghionteau cu beţe ascuţite şi cu toiege ,..

 

… şi soldaţii de gardă şi caraulă , ..foştii lui tovaraşi de arme… rîdeau  bătându – se peste piept şi braţe cu palmele…prăpădindu-se de râs :… iată nebunul ce fudul se ţine ,…şchiopătând ca un pintenog de cal râios !,…HăHă !

 

 

.. Şi întradevăr el se împiedeca mereu înaintănd …sub ploaia de lovituri, ..zgîriat şi acoperit de sânge !...

 

… şi cîte unul din zeloşi mai vine şi legându-i pe după găt cu un juvăţ de papură… îl trăgea mai departe zicând către toţi : prea măriţi şi drepţi oameni pe Zeus si pe Mitrha daţi–mi–l  mie să –l  pun  la muncă de cinste !.. ne cureţe cloaca aşezarii cu mînile şi cu coşul prins de piept şi atârnat de gât !, Hă haă ..chiar am să–i  dau,.. după ce isprăveşte şi o scroafă stearpă să se îmbrlige cu ea  în piaţa centrală !  drept plată….

..dar alţii  îi răspundeau glumeţului… mai iscusiţi :… îţi murdăreşti curtea şi casa cu o … astefel de arătare biata scroafă ar fi inebunită să vadă un astfel de drac tăbărând pe ea HA hăă ..  !

 

 

…HA ha !... ce bine ne distăm spuneau ei ! ptiu !.. pe Persefona soţia lui Hades  ce zi  plină de glume este asăzi ,..se minunau ei !.. de mult nu am mai petrecut aşa !

 

 

 

Şi brusc seful militarilor din garda condamnatului îi strunea ,pe loc cu asprime prefăcută : daţi-vă la o parte ! …

am de dat ordine !... grăbit cum sunt la FAPTE !..

 

ia faceţi loc Măi prea cinstiţi neisprăviţi că mă infeirbânt !.. eu nu-mi pierd timpul cu beţivii !! ŞI CONDAMNAŢII !

 

..v-aşi distrat destul !... ia TRECI tu  Ignis si tu Petrone,..du condamnatul mai repejor…. la adăpat !…

 

 

 

… şi alaiul iar pleca în sunete de fluiere, căci se şi făcuse pe loc o mică fanfară de însoţit nebunii !!

 ..cu o tobă ,cu câteva fluiere,si alte semne de ocară… procesiunea făcea chiloman de veselie pe uliţele prăfuite,..

…da circ nu glumă ! , ..numai pedici scâbroase şi nebune îl însoţeau pe soldatul creştin condamnat pentru credinţa sa… nestrămutată !

 

 

 

.. Numai pe ici ,.. pe colo umbre ascunse petreceau cu privirea martirajul de departe, .. strîngându-şi faţa în fedeleşuri de acopereală a capului şi a ochilor, … de numai anevoie se mai  zăreau ochii , şi nasul …. şi deschiderea gurii !

 

..de care nu aveau nevoie … ne având ce spune răspicat !.. în acele momente şi timpuri crude !  când viaţa  pleca de la tine ca un zburatacit de vrabie ,sau dropie ,…. şi paremi-se chiar mai repede !! …iute erai despărţit de ea !

 

 

.. erau cei care se aflau pe de lături ca martori,.. şi în gând tresărind la fiecare lovitură şi batjocoră…care erau adresate  gotului,soldatul creştin, de era roşcovan sau bălai !.. acuma părul său atârna în şuviţe năclăite.. lipite de sânge închegat si praf năclăit cu sudoare !,… mai venea unul din slăbănogii în zdrenţe ,.. sau burtoşii deja beţi de se  şi clătinau ,…şi cu straie mai alese ! ,.. ..chiar cu paftale de bronz care  frecat putea  să lucească ca aurul,..sau cositor ,.. sau chiar de argint de era vreun ajutor de staroste de meserii…

 

… Şi să prefăcea,… ca vine milos să –i  aducă apă !, …

 

 

.. şi cînd se apropiau îi arătau oloiul şi ziceau vrei ? Vrei ? …şi imediat se întorceau către tovarăşii de bucurie şi le zice strigînd... nu vrea apă…deloc !, .. da vin vrei ?... Vrei ?... şi iar îl îmbiau !..

 

… Hai ia puţin vin,.. haimana de creştin !.. te întremezi oleacă !... şi din nou lua cu palmele băgate în ulcele,.. cam o lingură de apă.. din vin !.. şi i-o aruncau în faţă !..

 

 

… si iute se depărtau lasându-l stropit !, din ce în ce mai stropit ,..

 

..  şi mulţi aruncau cu scârnă de porci ,.. sau balegă adusă, cu grabă din staule aflate…  de pe margine de drum !,.. sau chiar strângeau resturile de la caii comandanţilor opriţi  în şea ! ,… ba îl şi mai înveleau pe fată şi haine ,…mînjit cu un strat de abureală de cal sau vită…

 

… Şi apoi îl arătau tuturor ?! :

 

 

..Măriţilor,.. măriţilor şefi !... Pe Bachus sau Dionysos… trebuie iute băgat sau în vin,.. sau la ..apă !.. fie spălat porcul puturos ,..  ne împute pe toţi cu mirosul său necuvincios !!

 

 

 

Da ! da ! …ziceau ceilalţi să-l ducem să se spele în ape …şi chiar o să-l clătim cu temeinicie !  Hă hi hi ! rădeau de gând, chicotind ca muerile bete !...

 

 

 

… arătau ei cu voioşie :… avem aici unelte de curăţat : ţeseale cu dinţi de fier pentru bivoli ,..care pot îndepărta noroiul uscat si chiar şi pielea dacă freci mai cu sârg !,

 

 …spuneau ei şi râdeau în hohote de bezmetici !…

 

 

…Trăiască maria sa porcul şi viclenul de creştin !.. şi îi puneau în plete cozi de păpuşoi gros sau chiar se repezeau la răchita de pe drumuri şi-i făceau coroniţă după ce o dădeau vârtos prin … băşligele de pe drum !

 

 

 

Ehei !... aşa chiloman şi veselie cum  nu mai fusese de la sărbătorile viţei de vie !.. la intrare Ăn oraşul aşezare,… când bacante acoperite de sălcii pe piept şi pe şolduri intrau… pe la Vadul Oilor Îmborţoşate,… vad mai scăzut şi fără curenţi vicleni şi cazne la trecere !... Intrau inlăurntrul obştei tîrând după ele chefliul burduhănos mort de beat şi bălos,… şi lăbărţat în grăsimi !... şi care striga de-i asurzea pe vecini ! chiuind … gâfâit în ..sughiţuri ! …

 

.. el este bacus … da !,.. Bachus nepotul lui Dionysos,.. iubitul desfercat al Dianei şi chira-chiva şi Hera ,..şi toate fecioarele şi toate bacantele ăste  bete si puturos de lascive şi  în obiceiuri !..lascivele Afroditei !... au fost ale lui !.. şi îl cinsteau ca stăpân !..

 

… Nu-i aşa striga el cvătre ciorchinul de fete despuiate la aceea sărbătoare, .. pe Mithra  Sole invictus!.. nu glumesc , zicea dînsul înfierbîntat !... pe toate  le-am lăsat grele !,..şi unde nu am sfîrăşit treaba începută… vă rog pe voi iubiţilor văzători !... să o terminaţi chiar voi !,… şi se porneau strighăthe de aprobare : .. Da !.. da !... cum Nu !... sigur că da !

 

… Şi de sus ,aluneca peste gloată cu privirea ,stîrnindu-i pe nume,strigând : hai Giorgoos,.. hai mai schiopule Paraste !,.. poţi ?, … Poţi ?

 

.. dacăi da !.. …atuncea … treci la treabă şi da-te arvunit la tocmneală de negustor  cu faimă !... ai voie să-ţi alegi : brune, roşcate, cu piele albă sau măslinie ,..chiar şi pecenegele alea borţoase,.. sau cumanele  … dele mai subîţâri, .. sunt  cele mai svârluge de muierei de dă vinul peste gura şi sînii lor,…ameţitele !…

 

… tu-i maica ei de femeie ,că buni de rană de floare şi de boboc învîrstat de tării !... zicea  ţipând.. chelbosul umflat şi  îndobitocit de peste măsură de zeamaă iubită amuşinată din pahar ,.. sau din calicele…  desfrînatelor !

 

 

 

Şi l-au dus tot aşa  pe Oşteanul Creştin ..cu alai şi batjocoră .. pas cu pas , mai oprindu-se ,..mai mergând ,..mai lăsăndu-l să se odihnească,..dar făara ! deloc     .. să-şi facă vreo cruce păcătosul zdrenţuit !.. ca să se desfăşoare.. comedia !.. ... şi bâlciul … dincolo de amiază !…

 

 

… Şi au ajuns în sfârsit la valea râului cu multele sale braţe… aici a început Sfada Căpeteniilor :

.. unde să îl ducă pe care braţ ?..aăa ăla  nu ! …că este scăzut !..

ăla nuu ! este… prea mocirlos !…

Ăla Nu că este curat şi lipede,.. şi apa-i chiar bună de băut, e şi Leasa de udat grădinile ! ,.. ziceau statostele de gradină ,… şi de iarbă şi fîn !

 

 

.. pînă mulţimea adunată la spectacol a hotărât să a fie dus în genunchi la vad  şi să mearga în patru labe ..ca animalul  de prin vad …fie în susu,.. fie în josu !... pîna la mai adâncă apă !..

 

.. Şi peste tot !, .. tot timpul şi necontenit !… să fie bosolit cu ţesale cu ghimpi de metal şi împuns cu suliţele de oşteni pentru a-l trimite mereu spre mal înapoi ….să i se prelungească chinul  !...

 

 

Zis şi făcut !...

 

..Şi a început jocul de-a  … mistreţul rănit de vânător !..şi căruia balele-i sîngerii îi curgeau din gură !... arată căt de alergat,ostenit şi gonit este  !...  şi că aproape  de moare de sete şi de sfârşeală…Îi  !

… este  ca  înainte de a –l lovi suliţa sau gladiul… mortal,.. şi  de a–l .. lecui ! , ..de păcate !…

 

 

L-au dus întăi l-a adăpat niţel… atâtica  cât să-şi clătească faţa şi să mai prindă putere ! ..apoi doi călări oşteni l-au gonit înapoi…spre mal ajutaţi de unii care-l trageau cu funii de cânepă mai mult de-a sila înapoi…

 

..Şi- ăntrebau… mai vrei ? Te Leapezi de silă,.. şi de regele tău din cer i-Issus, .. uite !.. nu te ajută ! …şi te lasă singur !…Şi el numai clătina din cap…, că Nu !  …. dar el nu  mai scotea … vreo vorbă …şi de mult numai …gemea !

 

 

 Mărite !.. ziceau ei la Şeful suprem  :  nu vrea !.. Da îndărâtnic mai ieste !

 

 

… Şi acesta zicea :… Daţi-l la apă mai mult,…şi mai vârtos !

 

…Şi ei întrebau : mai în sus ? ,…. sau mai în jos ?!

.. Şi mulţimea înfierbântată striga : ..daţi-l în jos ! … ăn jos că ne murdăreşte apele, şi ăsta–i : de–l  de ne aduce mălura !.. la vite şi la ogor… şi la grădini,…şi la soarele din Viţă !.. Boală, putreziciune şi murdărie !.. pedepsele zeilor !..

 

..  Să nu cază  cumva Mărite …. Murdăria lui …peste noi !

 

 

 

 Şi toţi se uitau la cel de pe cal !.. statuie dreaptă a puterii !.. în mantia de purpură,.. sau aba roşie ..învârstată cu alese arnici aurii şi …tiv la guler .. argintiu !,.. pe calul său ţintat, .. ce se rotea mereu nervos,.. în neastâmpăr !.. cu călareţul în şea bine înfipt milităros  …ca Marte !..

 

…Era.. el calul nervos !... dar şi taunii mari cât unghia de la picioare !.. pişcau de înegreau ..cu sînge pieile animalelor ,.. sau chiar şi … ale oamenilor ! …

 

 

Dar suita toată a şefilor se sfătuiau şi s-au dus la el şi i-au spus : Părintele aşezării noastre ,..şi a moşiilor şi fermelor  din jur ! , ..

 

Prea mărite să nu –l  duci la înec în jos,.. ci să–l  duci în sus !.. este de mare cinste ca să –şi deaa duhul păcătos în susul rîului !.. astfel prinsul jertfit va spăla cu sufletul său aşezarea noastră !,.. şi de câte ori vom bea apă,.. ne vom gândi la tăria noastră şi la nimicnicia nevrednicului hulitor .. de zeii !... Zeii noştri .. cei drepţi !

 

 

Mărite nu te lua după prostime,.. uite şi sacerdotul nostru spune că aşa-i voia lui Sole–Jupiter invictus !    Cică  ne-a spus el :…

 

… Că sufletul duşman ne limpezeşte şi subţie sîngele , ne trage bărbăţia mai semeaţă, şi ne dă puteri  necuprinse în braţe ! , ..şi noroc la înţelegeri  şi la  negoţul cu grâne şi animale  de povară …si mai ales la negoţul cu cai !... Şi noroc la războaie şi  la sfadă cu vecinii leneşi şi hrăpitori !

 

 

Şi atuncea Măritul a zis duceţi-l în sus !

Şi au pornit cu alai ..ca la sărbători !.. ducîndu-l cu căpestre pe burtă şi în patru labe  la deal ! …mai sus de vad … unde apa era mai adâncă …

 

 

 Şi pentru că deja inghiţise apă cu nemiluita şi era mîzgă pe faţă , şi şeful .. erea grabit să termine !..

 

.. L-au legat cu două funii si l-au tras de braţe oştenii călari spre vâltoare ,… fiecare călăreţ trăgînd,.. în moale de el …unul în sus şi altul  în jos, lumea de pe mal hăulea de plăcere… dar răstignitul de funii ! .. pe ape nu prea mai dădea …semne de viaţă !..

 

Şi ziseră unii zeloşi :

 

 

..Lasă – ne să–l  trezim  pe animalul ăsta !.. şi după încuviinţarea scurtă din mîna  dată de comandant ! : …căzută cu semnul degetului în jos, a osîndă .. maimuţărindu –l  El …. cu fală pe  ..imperator !…

 

…se duseră vreo doi- trei şi-l apucară de pletele şuviţe,.. tragându-i capul în sus la vedere,…moale era de parcă se şi deslipise de trup ! ,..dar încă mai trăia !...

 

..si atuncea ăn chiote de bucurie cei care pricepuseră cum va fi sfîrşitul.. unul din ei băgă mîna în apă scotocind  pe bâjbâite !,… sau scoase din buzunar sau din sân,..unde era pregătită !O piatră îngustă şi  rotundă şi o bagă opintindu-se .. de  ceilalţi ajutat …trăgând de oasele bărbiei  osînditului !..spre a-i deschide gura la caznă ostaşului creştin !,.. o puse bine în gura nefericitului zdrobindu-i dinţii şi afundînd-o pe gîtlej ! …tocmai cum se juruiseră că o vor face,.. cu un pumn zdravăn !

 

 

Apoi călării se duseră la adăncuri pîna la burta cailor de-o parte şi de alta cu cel ce era deja …un stârv de om, un rest de credinţă..şi numai o singură zbatere mai puternică a arătat tuturor că sufletul său primise botezul reînoit al Domnului său Isus Hristos ! ..Şi se duse purtat de râu la vale… părăsindu–l toţi !

 

 

Mai tîrziu,..povestea fiind dusă din gură în gură,şi adeverită de mărturii acest …Oştean …Sava Gotul,…creştin de martiriat !..a primit dreapta mulţumire şi recunoştinţă de la urbe !… fiind ales drept Sfânt patron al oraşului Buzău, …el pătimitul… la înec în apele Buzăului !…

 

 Ehei !.. hai  Buzău ..Buzău.. Buzău !.. cântec de târgoveţi,baladă tristă  despre un râu,..cu fală de haiduci !..  potrivită cu aceste crâncene întâmplări !

 

 

 

 

*   ****