La Sava Gotul ostaşul Creştin martirizat prin înec ! Planul de desfăşurare sau CAIETELE DESCRIPTIVE ALE LUI SAVA GOTUL SUTAŞUL , MARTIRIZAT LA VAMA BUZAULUI ! 372 D.ch.,.. la Apa râului Buzău în CAUCALAND !... trăitor pe vremea împaratului  Constantin cel Mare al Imperiului Roman de răsărit,… şi apoi al lui Valens imperator,cel care la învins pe Athanaric,regele Got, stopându-i năvălirile definitiv prin luptă,..şi împrăştiind pe goţii păgîni,…şi despărţindu - i de cei creştini… goţii rămaşi pe loc !

MALUL PREISTORIC DE LA FUNDAŢIA CATEDREALEI SAVA GOTUL BUZĂU,DE AICI:

 

Se dărăma o straşnică cruce ! … nu un oraş de omeneşti nevolnicii !... Iar Dumnezeu mai folosea odată o cheie a creştinătăţii asemănătoare ca  aceea  din  mâna lui  Sfântu  Petru !..   Ea purta numele :   ..Cheia exemplului de martiraj prin înec a lui Sava Gotul… un minor apostol de la Buzău ! Paznic şi păstrător al ortodoxiei ,…un disciplinat alemand !

 

 

 Urmează continuarea care va cuprinde întregirea scenariului cu Sava Gotul , creştinul martir :

 

…pagini iniţiale cum a venit osteanul cu legiunea din Palestina,

sau Siria,.. El sau inaintaşi săi străbuni!(bunicul…mercenar roman dar got de origine !)

 

cum a ramas aici fiind drept,devotat şi statornic sutaş,..

 

..cum s-a înţeles cu localnicii şi clipa sa de năzuinţă către Hristos…

 

Visul său !….

 

 Si hărţuiriea sa ,… de nu vroia… să plece,..”pentru a-ţi salva viaţa !”..

 

Rămînând dat prins în cîmpie pe când verifica posturile,…. din spre

laturile Dunării dincolo de Buzăul : copil de oraş(aşezare incipientă ?)  !,..legat de tatăl său cel mare (?)..Râul BUZAU şi a legat buzăul râu ! de ortodoxie (chiar vestit către Vatican !),….

 

 BUZĂU !....sau cum se numea  el :

 

  După râul Musaios  şi aşezarea Mbusaios un fel de împleticirea a

pronunţiei din gura străinilor negustori si venetici dinspre melagurile

gotice un fel de Mburg – saios sau inversat musaios.burg.

Sau burg .musaios,..

sau mburg-saios…burgsaios.venind din gotica veche burg =oras

… BURGZAIOS..BURZAIOS …burzaius…Burzaiu..Burzau…=BUZĂU

CURAŢINDU-SE PRONUNŢIA FARA ”R” rotacism anulat ,din   BURZĂU reieşind     …. BUZĂU…!

 

şi contactul sau mai tîrziu cu legiunile romane  şi devenirea sa ca … mercenar ! Un drum  al tinerilor care încercau sa capete  o susţinere, ..Un rost de la administraţia imperiului roman de Răsărit !

 

 Drumul său ulterior prin taberele romane de instrucţie şi drumul vieţii sale,.. continuînd ca lefegiu mercenar,..viaţa sa prin vălmăşagul luptelor ca oştean,..

 Ajungerea prin meritele sale la funcţia de sutaş  în legiunea siriacă (palestiniană) Gemina a  XIII,şi a V Macedonica (traco-illirică) ..si ! sau ce va mai fi rămas auxiliar din ele !...

 

 Momentul contactului său cu religia creştină,…prin pieţele oraşelor din

timpul campaniilor sale..

 

 Marea sa înrâurire ,disponibilitatea sa după cunoaşterea ritului creştin, desăvârşită …. prin contactul cu alţi coreligionari …prin catacombele creştine… din diferite oraşe sau prin diferitele campanii ajunse la salaşuri creştine, (simple sihăstrii)

 

  Devoţiunea sa extremă ,la care a ajuns participînd  ca martor la disputele unor apostoli(urmaşi !)ai lui Hristos  în bisericile creştine,ale cultului ascuns şi ilegitim… pentru stăpânire !

 

 … prin preumblarea sa de-a lungul drumului  prin  caile garnizoanelor care erau răspîndite pe malul Dunarii şi în Dobrogea : Dinogeţia,.. Histria, .. Odessa,.. Callatis,sau dincolo de Danubiu

(prima insemnare !) 10.08.2005.

 

                                                               *  ** *

 

Caracterizarea sa : ca un om imbatrânit de vreme şi de viaţa grea dusă, barba sa inspicată, echilibrul său,răbdarea sa,…Despre el ca un bun înţelegător al învăţăturilor creştine,.. asemanător vechilor Apostoli Petru şi Pavel !... şi ca înfăţişare !,.. şi după puterea sa de a vorbi cumpătat şi convingător ! ,..şi de a desface multe pricini ,fiind socotit ca o mare cuprindere întru Domnul Isus Hristos,..avînd o mare ascultare şi printre militari şi printre creştini ! …

 

… multele sale campanii, oraşele prin care a trecut în ordine cronologică Buzăul,Dinogetia, Odessa dobrogeană,  Tomis, Histria şi poate Calatis,..si dinspre Dobrogea Măcinului Babadagul !.

 

…Vizitarea prin meserie şi ca purtător de mesaje  militare oficiale ,sau spre goţii aflaţi răspândiţi in Illiria  şi de taină (creştine) la Constantinopole, oraşele din Palestina şi Siria,.. Alexandria,…

 

…Vremurile tulburi ale războaielor  şi disputelor religioase dintre arianism,semi -arianism şi creştinii ortodocşi,..şi păgânii năvălitori,goţii sau cei dinspre părţile Niprului, … slavi păgâni,sau avarii din stepe !,seminţii mergînd pînă la varegii-vikingii ,..care învăţaseră drumurile apelor spre adeveni  mult mai tîrziu mercenarii Constantinopolului sau  apoi ai otomanilor(provincialii galiţieni din podişul Anadoliei)…

 

Înfăţişarea acestor oraşe şi mai ales a bisericilor–temple (din epoca ariansmului sau semi arianismului creştin,epoca împăratului Constantin I,şi apoi a împăratul Valens/Varens !, adept  oficial al cultului  de arianism creştin,..războaiele lui Valens cu Athanaric,..înfrîngerea acestuia din urmă,omorârea lui Athanaric,şi împrăştierea goţilor pagâni,şi rămânerea goţilor creştinaţi,.. apoi venirea valului de avari,alani şi de bulgaro – slavi dinspre Nipru,din Scythia Major ! )

 

Bisericile lor(creştine ortodoxe, sau ale arianismului),imagini din oraşe, şi ale bisericilor!,..

 

Imaginea Buzăului  ca oraş încă din vremea vieţuirii acolo a lui Sava Gotul ,Sutaşul : O stradă lungă de 2 - 3 km  paralelă cu albia Buzăului,cu aspect de actuală stradă Cuza Vodă ,clădiri din lemn şi cărămidă cu brâu îngust de piatră la bază,cu balcoane la etaj,din lemn,inegale ca mărime,cu acoperişuri ţuguiate în pantă(foarte asemănătoare cu stampa orasului Buzau la 1820, văzută  şi uimit recunoscută !..ulterior pe site istoric oraş Buzau !)…

 

…cu o uliţă largă pietruita cu piatră de rîu din loc în loc ,..sau simplu podită cu pământ ! şi încrucişată chiar la mijloc !... de altă stradă perpendiculară aproape la fel de lungă ,şi dinprejur multe căsuţe ,de tip ferme, cu grădini..mulţi salcîmi, tei,şi arbuşti,…aceste două largi uliţe asigurau transportul pe cele două direcţii tradiţionale : munte – Danubiu-Măcin,…. şi Danubiu-Illirya spre Siret…

 

case mici,..pitice,..rareori cu un etaj aceste ferme !,..după posibilităţile limitate  ale proprietarilor !...aşa cum putem vedea  şi astăzi la Făurei !..(orăşel Brăilean apropiat !),..

 

 

… Pe strada centrală uneori erau şi case cu două etaje ,ale oficialităţilor,fără ziduri de împrejmuire, numai faţade !...sau  cele ale caselor  mari ,făloase de pe stradă pentru negoţuri şi înlesniri de tot felul !,…toate cu faţada direct către drum !..fără gard,… şi destul de apropiate,.. aproape alipite !..unele de altele, ..în şir !

 

 

 Foarte curios  oraşul nu avea ziduri de împrejmuire,de apărare !,…..dar acestea existau simbolic !,.. pe ici pe colo la Vama târgului : la ieşire şi la intrarea sa dinspre Dunare…spre sud, şi poate şi spre est.. spre Dunarea Măcinului …

… ca turnuri de pază !...

 

.. intrarea în oraş nu era spre Mărăcineni !..acolo era  loc de trecere pentru cirezi  de animale şi care de marfă !... era un pasaj rustic care se ghemuia şerpuind printre dealuri, marginit de vegetaţia aridă de stepă ,… cu tufişuri ţepoase, şi mulţi salcîmi ,..ca baraje pentru viforul de stepă ,..iarna !

 

..dar intrarea oficială era mai jos, cu 5-6 km. spre Vadu Paşi..la largul câmpiei !..

 

..spre deosebire de cea de pe lîngă Marăcineni care era mai tupilată, pe după dealuri,mai uşor de păzit si probabil pe după tufe de arboret şi mărăciniş cu ţepi,mai uşor de furişat !...Drumul  de care !... mărginit  de drum,…  cu  tufişuri  tinere de salcâmi !...pe aici veneau carele doldora de pometuri de toamnă, de cereale sau stiuleţi de porumb, sau legături mari şi mici de lemne de iarnă şi de construcţie,…iar toamna veneau în două rînduri care aducînd fructele pentru a fi transformate în băuturi,poame de prune sau strugurii,iar în al doilea val veneau butoaiele cu vinul liniştit din fierbere ,…

 

…mai spre sfîrşitul toamnei,sau la timpul lor marile cirezi de vite,… sau de oi, şi mici cornute… roţile de cai sălbăticiţi de singurătatea pajiştilor dintre dealuri – munţii apropiaţi ,de era greu de deosebit,unii de ceilalţi,… afară de Dealul cel mare,pavăză veche,..O veche vamă şi insemn de trecere de la daci şi romani rămasă… la semnul Dealului cel mare şi Lung !... Popasul şi vama migratorilor către Illyria sau Europa … Romei !

 

 

..La Vadul Paşii(cel de mai târziu denumit şi păstrat !)..era mai la largul câmpiei şi era protejată  această ieşire dinspre  oraşul târg –aşezare de mai mari turnuri de observaţie din lemn şi brîu de piatră,..de lespezi de munte !..probabil că strategic : …acolo mai în largul câmpiei se putea mai bine vedea de departe…. pâlcurile de năvălitori !

 

 

Templul izolat şi central  din oraş ..era pagân-arianic (un amestec de religii care au dominat in perioada arianismului (Arianism de la iniţiatorul său denumit Arie),amestec de creştinism, cu păgânism romanic şi cultul lui Mithra ,sau  Sole invictus !, … :

 

Avea un acoperiş ţuguiat cu două turnuri,… în faţă un arc curb larg sprijinind un fronton pe mai multe coloane de aspect grecesc !,destul de neîngrijit,… şi nu proaspăt văruit !..

 

 

şi mai periferic o mică biserică creştină,îngăduită !..cu aspectul obişnuit .. proto –creştin :

 

O cupolă centrală şi încadrată de patru cupole cu sfericitate joasă şi largă pe o formă pătrată de ziduri joase văruite în alb,…locul bisericii fiind departe !.. în spre marginea de est a străzii principale care era paralelă cu albia   Buzăului ! ..cam dusă spre abatoarele care funcţionau şi atuncea,… dusă voit spre locuri impure,…ca din întîmplare ? ,… dar tolerată ! …

 

…Cu altarul aflat aproape la demi-sol !, ..şi cu  un brâu de piatră de râu şi ziduri de carămidă alternînd cu chirpici…(.. nu aveau voie să facă clădirea trainică !)

 

 

Imaginile bisericilor din oraşele prin care a trecut  după vârsta de 24 de ani,… şi până mai târziu când a făcut,..ca şi creştin la vârsta de 28-36 de ani  mai multe vizite în bisericile oraşelor mai mari..( de această data şi ca… secret misionar… şi purtător de mesaje creştine ortodoxe ,…având ca militar deprindere şi usurinţă de deplasare ,… şi permis de trecere !,prezentând mai ales încredere pentru mesaje secrete oficiale şi militare,…avînd destoinicia deosebită …de a se amesteca cu obişnuiţii locului !,văzînd tot,..cântărind tot !)

 

 

 Misiunile sale ca soldat  cu patrularea pe Dunare,..mersul la Babadag, …biserica cre,tină de acolo învelită de o mulţime de salcâmi ! ,lacul Razelm şi Cetatea Albă, (Thilia ?)spre stepa Nistrului,Niprului(Olbia ?..din memorie ?),..

 

… pescuitul o îndeletnicire de rang şi pentru creştini !,.. dar şi pentru egeeni !,.. …( şi pentru contactul lesene  la destăinuiri cu illiricii,rudele gotice,..sau pescarii din Dobrogea, …misionariatul  său secret creştin ortodox !,… de păstrare,a regulilor creştine, fără sminteală !,de supraveghere ,mai târzie..ca vîrstă(după 30 de ani) a celor făcute sau încă nefăcute de cei creştini şi de mai noii lor apropiaţi,…

 

…acolo unde populaţia se schimba mereu,..ca în tîrguri(unul vine altul pleacă,.. mai ales cu atâtea migraţii,…zise simplu umblări pe la sălaşurile de rude !,căci nu veneau înarmaţi de la început,..decît cu negoţuri !, zise..ca apoi să vină şi grosul dintr-o dată,…de cu zori !..  de se umplea oborul mare ,de se-negrea de  atâţia cai ,şi căruţe şi popor străin,scurs din zori,şi încă..neterminată trecerea !

 

 

…Dar el era cu sarcina apostolatului de pravilă creştină neînduplecată, … tăcută şi fermă,… Era păstrătorul !,… ca şi Cel cu care era asemuit şi atunci ! de… Ştiutorii secreţi,…ai ortodoxiei,..ca un Petru de Răsărit !,..  îngăduit de Dumnezeu,..paznic de porţi la împărăţia ortodoxă a Scythiei Minor de strajă la Danubiu,.. în faţa Constantinopolului !,..

 

 

…Iată o adresă precisă pentru o mare cruce de Om creştin orthodox !.. un Făuritor şi Păstrător de religie bine aşezată, …ieşit din mijlocul locuitorilor !... şi moartea Sa a grăbit aşezarea definitivă a Goţilor ortodocşi ,.. şi a imperiului pe temelie limpede şi curată,..şi militară, şi bisericească !... atunci când totul stătea într-o cumpănă deplină ! ori …ori ! Născînd cu temeinice Byzanţul  viitor !

 

 

..Şi e drept să o spunem că nu a fost puţin lucru !... pentru toţi si toate ! Aceasta a fost una din cheile pe care le-a rasucit Dumnezeu la porţile Lumilor ! Această cheie s-a numit Sava Gotul aşezat pe lîngă Buzău… alături de castrul roman  mai de jos… de la Pietroasele !

 

 

Fără de a se ştii..şi a se da de gol ca un apropiat al sinodurilor,şi cunoscător de departe al împotrivirilor care erau născute şi dezbătute pe faţă,…dar mai ales chinuit însăilate pe ascuns, în mare taină !....

 

 

El era unul din paznicii  de deasupra şi aparent neînsemnat !..al luptelor politice , militare şi religioase,.. într – o  frământată lume,..de adâncă schimbare,.. şi prin menirea sa şi calităţile sale,..el era dator să judece totul dinlăuntru ,.. fiind şi got ,plin de rudenii peste tot !,..şi militar,..şi creştin ortodox,.. având preţuirea dogmelor ortodoxe în pază,.. dar şi necunoscut..nedezvăluit pricinilor sale !,..cu care era îndatorat,… un mare avantaj care–l făcea asemănător lui Athanasie de Alexandria, tânărul strălucit arhiepiscop !.. numai că el era un slujbaş tainic şi ne- dezvăluit !..ne ieşit în faţă la dezvăluirea sinodală niciodată ! ne avînd nici cin,.. preoţesc acordat !... şi totuşi taina secretelor,… a fost bine păstrată !...

 

( Să nu uitaţi..că peste 20 de ani de la sfîrşitul său, Sava Gotul era numit de Sf. Vasile cel Mare:”Atlet al lui Hristos,..păstrător de credinţă”,ca şi Ştefan cel Mare..peste sute de ani, mai tîrziu ! ,acesta fiind însă un Domnitor glorios,.. luptătorul de la Podul Înalt cu otomanii!..O efigie dezvăluită pentru cunoaştere..  în toată Europa !...  a unei evidenţe statale puternice moldoveneşti ! )

 

…Sava Gotul,..fiind vestit pentru rabdarea şi pastrarea poruncilor ortodoxe,şi neasemuita şi dreapta judecare a pricinilor de schimbare ,.. uşor de înlăturat pentru el,…în apostolatul său permanent al purităţii de pravile,…în aceea vreme veche de schimbări !... şi iute renunţări sau reveniri la alte practici de religie mai strveche … sau mai adusă de prin orient de legiunile romane,.. pline de mercenari barbari,cu o slabă instrucţiune religioasă : Ce se asemăna  şi pe aici şi pe aici !...era bun  oricum… şi de folos !...(fără reguli şi preciziune !)

 

 

Apoi călătoria cu corabia pe mare Egee si Bosfor şi pe Mediterana (prima oară la 20-24 de ani ca soldat proaspăt mercenar lefegiu), apoi în a doua parte a vieţii sale la 34-36 de ani,ca direct interesat de contactele cu biserica creştină adevărată (ortodoxă) de la Constantinopol, apoi în alt oraş grecesc… poate Salonicul,… sau ….

 

 

…apoi Antiochia în Siria, Ierusalim în Palestina (totuşi aici se pare că a vizitat un oraş mai mic decît Ierusalimul cred că mai mult seamăna cu Bethelemul,sau o aşezare asemănătoare !) şi Alexandria,în Egipt,şi printre ele la întoarcere un oraş egeean din spre Corinth şi altul macedonean illiric, poate Moscopol…de unde veneau rudele şi străbunii săi la a doua – sau a  treia generaţie ,.. strabunicii săi goţi dea –devăratelea !

 

 

Calătoriile sale cu bărcile asemănătoare bărcilor pescăreşti de astăzi ,pentru patrulare pe râuri mari Buzăul spre vărsare, Siretul,Prutul , sau pe Dunare,patrule de soldaţi de veghere şi de observare a mişcărilor barbare !

 

si pe corăbii,… cum a fost cea mare cu care a călătorit prima oară ca tânăr spre Egee sau Mediterana, sau la a doua călătorie spre Palestina şi Siria,…

 

…locul  precis ,… pe care-i plăcea să stea la prora corăbiei !.. lângă postul de observaţie de la proră,aproape de velele de rezervă învelit înfăşurate !,..spre dreapta ,ceea ce-i oferea o vedere maximă,…şi  îi dovedea spritul de acţiune, curajul, dorinţa de a se achita de sarcini, şi rangul însemnat  militar şi de taină …pe care îl avea ,..ca bun cunoscător al seminţieii goţilor ,şi un oarecare grad de şef nobiliar ,(…de înrudire, …ca nepot ?)!..

 

 

Al doilea contact cu creştinismul ortodox ,deja asumat şi recunoscut ca purtător de insemne de recunoaştere a poziţiei sale… aproape de apostolat..in Palestina şi la biserica creştină, la Constantinopol la marea biserică şi la una mai aparent neînsemnată !,..dar de foarte mare importanţă şi tainică aşezare pentru cultul creştin adevărat,…probabil în perioada prigoanei de către arianism -ul, …  din Constantinopol ,… asupra ortodoxiei !,…

 

 …apoi la biserica din părţile ilirice ale Greciei de astăzi,..spre macedo –vlahi (orasul Moscopol…cel incendiat îm secolul 18), Întâlnirile aproape secrete în ilegalitate în ţara română la Buzău, şi spre Dobrogea,(Niculiţel sau Basarabi !) în  biserici mai simple şi cu aspect subteran de lăcaşuri de cult, poate şi schituri săpate în piatră, din munţii Buzăului,…

 

 

Ultimile  sale întâlniri când a fost rugat să plece pentru a-şi salva viaţa !

 

 

Modalitatea sa de stare de sănătate :cu peste 6luni înainte de a fi martirizat a trecut prin mari şi îndelungate perioade de detenţie de fiecare dată… şi câte peste 6 săptămâni !.. cu chinuire şi lovituri bestiale care poate erau aşezate pe o veche serie de lovituri cefalice din garnizoane,ca luptător !... cu toate ca mergând cu examinarea sa în urmă cu 1an,înaintea omorului său prin martiriu! …starea sa era aproape perfectă nu avea pe ecranul Feţelor de hipofiză (ecranul hipofizelor,.. a codului de patologie)….  nici – o  minimă  modificare !

 

 

… cea găsită în ultimile 6 luni înainte de martiriat era grozavă, ( extrem de crâncenă şi de mare afectare !)… Era cronică …şi peraltă … un şir de micro perle durifiate,..mai ales frontal şi spre parietale !..ca şi cum ar fi fost lovit cu corpuri dure sau flexibile din faţă şi din părţi (centuri de piele lată şi groase ghintuite cu plumbi mici !…mai ales din partea stîngă a sa ! de către schingiuitori,..chinuitori dreptaci de mînă ! (de folosinţă)..la lovituri mari meşteri !

 

 

 

Cel care a comandat toata această tragedie a fost Athanasie ,judele lui Atharid ?...

Athanasie(şef local),un barbat lăbărţat,grosolan şi crud în comportare, … ca  şi fiul său Atharid …  ajutor de jude !,.. cel care l-a prins ultima oara cu o poteră,.. după zilele de Paşti… înainte de omor ! ( semnalări incerte…)

 

 

 

  Se spune ca după înfrîngerea lui Athanaric drept răzbunarea,.. regele got a ordonat ca să fie pedepsiţi creştinii goţi , căci considera el ,.. ei l-au trădat în faţa armatelor lui Valens, provocând acel mare dezastru militar !..şi că astfel  insuşi Athanaric a cerut omorîrea lui Sava Gotul !.. ….

 

Aşa a căzut prins şi omorît şi Sava Gotul la ordinul lui Athanaric ca o răzbunare groaznică către toţi goţii creştini ortodocşi ( evident că aluzia mea la statutul singular al lui Sava Gotul,..se întrevede destul de limpede !) de fapt a fost singurul omor declarat ca Eveniment  de… martiraj creştin !, în acele decenii ,.. şi semnalat peste un deceniu la Roma La Papalitate….documentul se afla la secţia de manuscrise ale Vaticanului ! şi are caracterul unei raportări la un fapt însemnat !... pentru creştinătate !) …descriptione dei Factor maximus !

 

…Între.. mai nainte arderea celor 5-6 sculptori pietrari illyri ( cu două trei decenii înainte !) şi alte martiraje singulare … care au urmat,.. în jurul evenimentului denumit ”Omorul prin înecare a lui Sava Gotul”,se zice  că au mai fost omorâţi si alţi goţi creştini dar evenimentul a rămas anonim !, ... Nu ucizi spre pildă !... în anonimat ! 

 

…Am deosebite temeiuri să ofer o analiză spre sfîrşit a evenimentului crucial care a însemnat execuţia ! ..

da ! Execuţia lui Sava Gotul din temeiuri politco-militare şi religioase, ..

 

 … şi consecinţa ulterioară pentru devenirea ortodoxiei la rangul de singulară credinţă stabilă ! şi suverană,..în imperiul roman de răsărit, apoi la aşezarea majorităţii goţilor în Scythia Minor ,ca ortodocşi,… destramarea în aproape 10 ani a domniei lui Athanaric,(ca un blestem)

 

şi … alungarea sa de chiar poporul său ! (autohtonii şi cei care se dădeau cu credinţă …asemeni autohtonilor, …deşi erau goţi !),…

 

 

Trei lucrări deosebite : căderea regalităţii barbare gotice !... si alinierea la ortodoxism,…şi deschiderea către imperiul Byzantin viitor,… de mare influenţă şi stabilitate !

 

 

 Este urmarea clară a jertfei lui Sava Gotul în numele creştinătăţii !

 

…în aceea clipă totul putea să cadă altfel,imperiul rămas nesigur,militar şi religios ,devenit din nou de religie arianistă !,pradă unui viitor război religios !...chiar deturnat de barbari spre o nouă linie politico- militară si chiar si religios barbară…. căci urmau năvălirile avare şi alane şi vizigoţii erau încă neporniţi creştinaţi spre Spania,…Putea să se nască UN NOU IMPERIU BARBAR ! iar Hunii ar fi avut altă deschidere şi noi aliaţi,…

 

 

 ..Toată viitoarea Europă ar fi fost clintită şi desrădăcinată de la rosturile sale !...Era începutul construcţiei Mileniului II, a statalităţii  multiple europene, şi era nevoie de MAREA STABILITATE ŞI MAREA  CONIVENŢĂ  SPRE  PUTEREA STATALĂ  ŞI RELIGIOASĂ CREŞTINĂ !

 

 Sava Gotul,.. prin orândurirea lui Dumnezeu le-a dat acest ragaz şi liniştire,… Prin el Dumnezeu a înfăptuit lucrarea Sa !Tainic şi cu adâncă privire către viitorime(..de ne şi minunăm,..şi ne şi bucurăm ,.. de aici .. au pornit dezlegările timpurilor !)

 

 Cât de tîrzie apare aceasta tălmăcire,..dar ea este veridică !… Şi de meditaţie … o  invitare  trainică !...

 

 

 Copilăria sa ,.. a numitului Sava Gotul ( mai curând fie o mică colonie gotică aparte , neamesetecată cu valahii sau autohtonii !)….

 

Sau în varianta că părea un sat gotic  bavarez ,..autentic cu dealurile încărcate de păduri de  brazi (era imaginea suprapusă a bunicului său !)… într-un sat gotic  autentic din Bavaria.. ! cu dealuri largi si nu prea înalte.. ! cu numeroase parâiaşe limpezi si iarbă verde înaltă !

 

Faţa sa rotundă de copil cu păr blond şi plete tunse scurt.. sau flăcăiaş la 13 ani călărind un cal murg spre alb ,ceea ce arată că se trăgea dintr-un neam cu ascendenţă superioară… în satul gotic,…înrudit direct cu mai marii satului,..

 

..cămeşoaia sa … desfăcută larg la gât  de bumbac sau in  alb şi nişte largi pantaloni mai scurţi de material mai gros de culoare gălbuie,…  şi năvălnicia călăreţului căruia îi placeau nespus caii, ca şi toate animalele !

 

 

Mai tîrziu !,.. băieţandrul.. numai bun de ucenic de meserie de soldat !,.. .. bun la tras cu arcul şi la lupta cu securea sau  cu  gladiul roman şi folosirea scutului şi a pilumului sau suliţei…

 

 

Primirea sa în cohortele de auxiliari şi trecerea apoi în meseria de soldat, ..si angajarea sa ca mercenar:

 

Campaniile sale în Bulgaria,Dobrogea  ,în Siria-Palestina,şi apoi din nou aici –spre Caucaland,cum..se numeau zonele Carpaţilor de curbură de lîngă Buzău !  Aspectul politico – militar de al martiriza singular pe sutaşul Sava Gotul fără a fi desemnaţi alţi autohtoni  de al însoţii în moarte !,…

 

… erau prea neînsemnaţi şi el constituia prin ascendentul său către militari si populaţia orăşenescă un exemplu puternic, …dar mai ales prin secretele sale legături creştine şi cu ceilalţi goţi arienişti sau ortodoxi creştini din Illiria,sau dincolo de Danubiu ,spre Bulgaria de astăzi…

 

 

 Era o personalitate bună de a demonstra puterea oficială a Imperiului roman de răsărit, şi a oficialităţilor locale,dependente de Constantinopol,… de aici bănuiala că el era un deosebit sfătuior şi mediator al creştinismului ortodox de care Sfântul Vasile cel mare,arhiepiscop de Cesareea, putea să dea seamă la Oficialităţile (papale sau imperiale,administrative)… ale imperiului roman din vest …de soarta sa ! şi  a  martiriajul său… la scurt timp !...

 

Vedeţi că într-o perioadă scurtă de martiriat,.. a unui număr redus de creştini cîte 2, cîte 4, sau câte 6  (erau spre sfîrşit aceste practici în răsărit !)..nu s-au trimis astfel de speciale înştiinţări nici înainte cu 30 -40 de ani şi nici după !... într-o perioadă asemănătoare …. ca spaţiu de timp !

 

 

Deci a fost ceva foarte special , un eveniment deosebit, pentru creştinătatea ortodoxă, pentru ortodoxia păgânilor crestinaţi de cîteva generaţii !,… ceva care putea să modifice atitudinea goţilor crestinaţi,.. de şi în  orthodoxie !,..

 

Putea să dăruiască această execuţie o cotitură  în demersurile religiei imperiului  roman de răsărit….

…să aducă semi –arianismul sau chiar arianismul la o nouă vigoare !,..

 

…Se putea chiar Valens imperatorul să dorească o ştergere de urme,de legături secrete,.. ceva care asigura trainicia legaturilor facţioniste militare cu religia şi cu sinodul,  si cu supuşi gotici foarte numeroşi… cui se atribuia această forţă imparatului ?.. sau erau lasaţi sinodului ?

Împrejurările nu lăsau doi Stăpâni !,…

Omorârea gotului,…a lui Sava Gotul …slăbea creştinii ortodocşi goţi,.. pe arhiepiscopii ortodocşi deasemenea !,..deschidea controlul imperial asupra lui Athanaric,…şi poate chiar şi vasalizarea sa !,şi transformarea într-o piedică în faţa barbarilor..care vor veni !,..chiar deturnarea şi a vizigoţilor încă incerţi şi nehotărîţi !

 

 

Aceasta devenea aproape ceva de necontrolat,..pentru imperator,şi o mare ameninţare personală !..ceva de vândut la schimb lui Athanaric,o dezbinare sigură cu un prilej de naştere a nesiguranţei în tabăra duşmanului de curînd înfrînt,….

Astazi recunoastem aceste practici secrete !...noi fiind mai avizaţi de soluţiile servicilor secrete ….

 

A fost un act de demonstraţie militară ! şi socială !..de neînduplecare  prezumtivă şi demonstrată !,..o demonstraţie de forţă politică şi de voinţă politică   regală (sau posibil chiar …imperială) !...

 

…şi deasemenea într-o perioadă nesigură !... pentru războaiele mascate ale schismelor creştine, unde sinodurile,cel mai vestit a fost Sinodul de la Niceea , primul sinod ecumenic, de reunire a bisericilor creştine !  Sinoduri,întîlniri arhiepiscopale de convorbiri şi comunicări anunţate !,..abia mai faceau faţă  unei convingătoare rânduieli ortodoxe !... în faţa unei numeroase creşteri de arhiepiscopi convertiţi sau dedicaţi arianismului  lui Arie arhiepiscop devotat arianismului !,…

 

iar.. cînd semi-arianismul sau arianismul încerca să recîştige terenul pierdut,…cu disperare !...totul era în cumpănă ! orice putea schimba soarta creştinătăţii şi chiar soarta imperiului de răsărit !,…ne mai vorbind de presiunile papale care cereau o apropiere  faţă de poziţia dogmelor religioase catolice,..

 

…dispute…dispute îndelungate !,.. de care Sutaşul Sava Gotul nu era departe !…

 

…Era un practicant al demersului secret,cu rang militar, cu rang de apartenenţă gotică strămoşească,..cu rang de îndelungat apostolat al străinului convertit, prin părinţi !..de una două generaţii si devotat prin caracterul său …de păstrător  al religiei ortodoxe ,în mod neînduplecat conform caracterului său şi modului său sincer de aplecare în slujba lui Hristos şi al trinitaţii ortodoxe, la care adera şi pe care o credea din tot sufletul său !,…

 

 

.. inchiderea sa finală repetată !,.. schilodirea sa temeinică !,.. repetarea unor neizbutite solicitări de a abjura ortodoxismul l-au făcut să devină un stindard şi ostaş  de frunte al ortodoxiei drepte şi curate !.. şi care devenea un viitor fruntaş de temeiuri sociale , militare şi religioase în faţa celor care se opuneau din răsputeri crestinătăţii ortodoxe din Iliria şi din Peloponez , ca şi din Bulgaria constantinopolitană ,..dar mai ales de peste Danubiu !... spre graniţa frămîntată cu vecinătăţile… încă păgîne ,năvălitoare !

 

 

Eliminarea sa prin martiriul de înecare avea conjecturi criptice :era dat apei !, culcuşul dintotdeauna al virginei,.. fecioara  prima şi la pagâni şi la creştini arianişti sau ortodocşi (Culcuşul Lunii era Apa din mare,la pescarii navigatori !) … Apa era simbolul vieţii veşnice !... era elementul esenţial al purificării !,.. al botezului creştin ,…dar şi al cultelor vechi indo –arianice !,…

 

 Încredninţat Ei ,..Apei ! pentru pedepsire prin ea !…se ofera pilda absorbţiei şi anihilării prin mediul acvatic al păstorului de oameni,.. pescar de oameni,… pescar  simbolic ….de felul lui  Petru Apostolul  cel sfânt !,.. cu care probabil că era asemănat, prin calităţile sale,…. şi înfăţişarea sa !...viitorul sfînt Sava Gotul !

 

..declararea impurităţii prin culcuşul peştelui sfânt socotit al lui Hristos !..simbol ca şi al creştinismului !…murind prin acest culcuş !.. care nu-l iartă, … nu-l ocroteşte,…nu-l ridică  şi … nu-l susţine !,… dar şi îl lipseşte de mormântul pământesc !…un mare păcat pentru sufletul pierdut..condamnat ca şi Orfeu să se rostogolească la infinit prin apele Danubiului !...ca şi cum ar cutreiera Styxul la infinit !...

 

şi cu siguranţă numai marii Supraveghetori Secreţi de faţă !Alţii decît Atharid ! ... au reuşit să înţeleagă acest deznodămînt, înjositor,…înecul în mocirlă !,…

 

..cu faţa în jos lipsit de ultimul contact cu lumina divină !, cu aerul divin,..cu Duhul sfânt şi divinităţile aeriene sau cereşti Creştine :Ingerii- arhanghelii de ajutor !...aparent neputincioase ! …era trimis spre adâncul Infernului sub -pământesc cu de-a sila, pe calea râului care-i devenea  un Hades de infern, după chinuri de infern… repetate luni de zile !,..făcute … de Oameni infernali !pe calea unui Styx minor ! ca în povestea cu Orfeu,… dezcăpăţânatul !.şoi care plutea continuând să cânte !...

 

 

Era un ultim şi conjunctural avertisment…şi avertismentul a funcţionat numai prin persoana sa !... prin marea sa statură socială !

 

 

De aici singuralitatea avertismentului ! ,..el era egal cu 4o de martiraje, cu cîteva sute…dar cîţi dintre aceştia aveau faima şi statura lui Sava Gotul… ?

 

 Nu puteau fi decît oameni simpli,…neimportanţi !,..

Autohtoni şi goţi amestecaţi,…strînsură bună de muncă şi de războaie,..creştini sau proaspăt creştinaţi…tot aia era ! ;

 

Nici măcar preotul său , duhonvnic sau nu (Sansala dupa toponima slavo autohtonă san.sân însemnă =fiu ,..deci fiul lui Sala?),..dar apropiat !,… nu a fost dat morţii !(posibil ca şi el să fi fost got !).. cel mult biciuit în public … atît ! sau alt paroh prieten local Guttica (desigur got)

 

 

Se dărăma o straşnică cruce ! …nu un oraş de omeneşti nevolnicii ! SE construia o pace statală pan –europeană, se adunau poparele la rosturile lor viitoare…

 

 

Iar Dumnezeu mai folosea odată o cheie a creştinătăţii asemănătoare ca aceea din mâna lui Sfântu Petru ,la porţile raiului !...Ea purta numele :.. Cheia exemplului de martiraj prin înec a lui Sava Gotul…  un minor apostol de la Buzău ! Paznic şi păstrător al ortodoxiei ,…un disciplinat alemand !

 

                                                                 **  **

Va urma :

 Din surse cercetate de mine,ulterior celor scrise : se arată că Sava Gotul era socotit Episcop şi că el era mai greu de găsit cutreierând mereu aşezările,.. şi trecînd de la un sat la altul,.. şi de la un oraş la altul ,..de la parohie la parohie,..de la schit la schit(chiar cel aşa zis rupestru),.. de la sihastru la sihastru , Umplînd mult prin păduri !..şi fiind mai retras ,apucător de schimnicie ,…şi deseori era pe drumuri… mergînd de-a lungul câmpiei şi prin păduri…pînă la Danubiu,… pîna spre Scythia Minor (Dobrogea de azi)…

Era mereu plecat cu treburi duhovnicesti şi aducea peste tot chemările la buna orânduială creştină şi da sfaturi, şi da învăţături,..fiind foate mult preţuit şi ascultat !...de toate obştile cunoscut !,..

Despre moartea sa se spune că a fost prins de Athrid ajutor de jude, şi fiul lui Atanasie judele Buzaului şi împreună cu Sansala îi trece prin chinuri (foarte puţini consideră,.. ca după chinuri pătimite împreună.. este omorît înecat şi Sansala pe locul unde a fost săvârşit Sava Gotul !),

Dar pe Sava Gotul îl bate, îl răneşte şi apoi îl legă pe grumaz cu o osie de care,.. pe care o strînge pe mâini ,şi îi mai pune una la picioare si după ce-l ţine atîrnat de o grindă ,… sus pe o casă porunceşte să fie mînat cu împunsături de suliţă către apa Buzăului, şi apoi cufundat în ea, fiind aceasta mare şi năboiasă de  multe topiri de zăpadă şi multe ploi, … şi înecat !

Despre aceste lucruri,.. şi întocmai ! au fost scrise către papalitate prin întocmirea unui act de  înştiinţare asupra celor petrecute şi pătimite de sfîntul martir Sava Gotul !..acest raport descriptiv fiind aflat în biblioteca cu manuscrise a Vaticanului. Raportul a fost trimis în 379 d.ch. de Sfîntul Vasile cel Mare,… arhiepiscop de seamă,… şi drept orthodox.

 

Cu toate deslegările luate de la îndeletnicirea sfintelor pomeniri de taine sau adevăruri bisericeşti,cu voia lui Dumnezeu pentru o bună lucrare…Cristian Calcan.

 

 Însemnări ulterioare culese pentru atestare de povestire :

Faptul că sfântele moaşte ale Sfântului Sava Gotul, martirizat de soldaţii regelui got Athanaric în 372, la 12 Aprilie, prin înnecare în apa râului Buzău, au fost venerate şi păstrate de Sfântul Vasile cel Mare din Cezareea Capadociei demonstrează că (spre deosebire de episcopul Wulfila) Sfântul Sava, era dreptcredincios şi nu un ereziarh ca Arius. De îndată ce împăratul roman Galeriu cel născut în Dacia, din mamă dacică, a proclamat libertatea de cult pentru creştinii din tot Imperiul roman, în 311, cetatea Tomis (Constanţa) singură, a devenit Mitropolie, cu cel puţin 14 episcopate. Străvechiul Tomis s-a numit Constanţa după edictul de la Mediolanum (Milano) din 313 care a confirmat libertatea de cult, în onoarea lui Constantin cel Mare, primul împărat roman creştin, şi fondatorul primei capitale creştine a lumii, Constantinopole (Mamaia este numită astfel în onoarea Mammaea-ei.        

                                                ***

Saint Sabas le Goth .      Martyr (+ 372)

Martyr, dans l'actuelle Roumanie. Les historiens ne sont pas d'accord, les uns en font un soldat, d'autres un officier, d'autres enfin un simple barbare. Mais tous s'accordent ŕ ce qu'il ait été goth et qu'il paya de sa vie d'ętre l'un des rares chrétiens dans un peuple majoritairement paďen ŕ cette époque. Son existence est prouvée par une lettre de saint Basile.                                                                                                                        Sabas : Prénom masculin     Etymologie hébraďque : "sabaot", l'armée ou "sabbat", cesser

                                                       **

 

Însă cu Pătimirea lui Sava Gotul (la 372 d.H.)18 a fi „latin” însemna totodată a fi sedentar căci persecuţiile „noi” se fac de către goţi şi nu de către romani; latinitatea ar fi acum, dimpotrivă, protecţie şi factor de coagulare şi, de-aceea, „Pătimirea lui Sava Gotul” (înecat în Buzău, la 372, de gotul Athanaric) trebuie aşezată la începuturile unui fel de tradiţie. Apare, astfel, dar într-o formă embrionară, chinul adus de „ghiaur” şi martiriul ce produce invadatorul rău, „străin” şi „necredincios” ce îl vor încerca şi românii din Transilvania peste mai bine de o mie de ani şi „românul danubian” de la Moscopole şi iobagul de sub ruşi şi fanarioţi. Este o schemă ce se răspîndeşte. Când istoria înecării lui Sava Gotul de la Buzău fu alcătuită la puţină vreme de la „pătimire” şi începu să circule de la Dunărea de Jos către Mediterana şi, apoi, în Asia Minor, adică în geografia protecţiei latine, se băgase de seamă că aceasta însemna, poate, mai mult decît episod lăturalnic ci o schemă de autohtonitate pedepsită.

 

                                                         **

 Valens trecu atunci Dunarea si lupta cu gotii in Muntenia, ajutat si de crestini de acolo. Dupa retragerea lui, regele got Atanaric, in anii urmatori ucise multi din acestia, intre ei si pe Sava, care era originar din Capadocia si pe Nichita, care era din Cilicia, ambii ortodocsi. Pe multi i-a alungat peste Dunare. In 380 insa il alunga pe el poporul sau,….

 

                                                                ** **

 Se crede ca tânarul Sava s-a calugarit în comunitatea monahala din Muntii Buzaului, dupa ce ajunsese cîntaret în biserica satului unde slujea preotul Sansala, parintele sau sufletesc. Aceasta comunitate monahala fusese întemeiata la mijlocul secolului al IV-lea de calugariiveniti din Eparhia Tomisului (Constantei), refugiati de teama "barbarilor" care migrau spre vestul Europei prin Dobrogea.

                        
Preotul Sansala si monahii acelei comunitati pastrau legaturi cu Biserica din "Romania", adica din Scitia Minor (Dobrogea), unde pe timp de persecutie, îsi gasisera ocrotire. De acolo revenea la pastoritii sai cum a fost cazul de Sfintele Pasti ale anului 372. În acelasi timp, Sfântul Sava era apropiat si de un alt preot, Gutticas, care pastorea într-o cetate apropiata si în care, în lipsa preotului Sansala, se ducea pentru a se ruga si primi Sfintele Taine.


Între anii 370 si 372, regele gotilor, Athanaric, stabilit în Dacia nord-dunareana, a început o puternica persecutie împotriva Împaratului bizantin Valens cu care era în razboi. Multi crestini au fost prinsi, chinuiti, înecati si arsi de vii în Dacia Traiana. Altii, de teama, s-au refugiat în sudul Dunarii, în Moesia si în Dacia Pontica.


Actul martiric al Sfântului Sava precizeaza ca în primavara anului 372, a treia zi de Pasti, noaptea, ostasii lui Athanaric - condusi de nobilul Atharid - au prins atât pe preotul Sansala cât si pe Sfântul Sava, i-au legat, i-au chinuit, facându-le multe rani pe corp si cerându-le sa se închine idolilor si sa manânce cele jertfite lor. Rezistând miraculos tuturor acestor încercari, Sfântul Sava a fost condamnat la moarte prin înecare. Unii dintre ostasi - probabil crestini - au vrut sa-l elibereze, dar el le-a zis : "Împliniti porunca ce vi s-a dat. Eu vad dincolo de râu. Iata, în fata stau în slava cei ce au venit sa ma primeasca (îngerii, n.n.) Care asteapta sa ia sufletul meu si sa-l duca în lacasul slavei lui Dumnezeu… I s-a legat de gât un lemn greu si a fost aruncat în apa râului Buzau. Era 12 Aprilie 372, a cincea zi dupa Pasti, când s-a savârsit din aceasta viata Sfântul Mare Mucenic Sava în vârsta de numai 38 de ani. Dupa ce l-au ucis, gotii l-au scos din apa si l-au lasat neîngropat. Trupul sau a fost luat de crestini si de preotul Sansala si a fost ascuns, apoi îngropat.


Vestea despre noul martir s-a raspândit si a determinat pe Sfântul Vasile cel Mare, arhiepiscopul Cezareei Capadociei, sa se adreseze lui Junius Soranus, guvernatorul Dobrogei, capadocin ca si Sfântul Vasile, pentru a-i trimite moastele Sfântului Sava 

 Sfântul Vasile numeste pe Sfântul Sava "atlet a lui Hristos", "martir al adevarului care a luat cununa dreptatii". Cât despre Betranion, Sfântul Vasile îi lauda ortodoxia niceeana si încheie cu cuvintele : "Te rog aminteste-ti în rugaciunile tale si de noi, cei care te iubim, rugându-te cu osârdie Domnului pentru sufletele noastre ca sa fim vrednici sa slujim lui Dumnezeu pe calea poruncilor Lui pe care ni le-a dat spre mântuirea noastra" (J. Zeiller, Les origines chretiennes dans les provinces danubiennes,)