Titlu:“Discurs despre patologie şi vindecarea energetică prin acţiune fiziologică arhaică subliminară a echipajelor energetice embriologice endocrine taumaturgice (vindecatoare),cu Salvarea Parenchimurilor VITALE,prin TRANSFERUL IMPULSURILOR  DE PATOLOGIE,către ORGANELE CAVITARE Non Vitale , care au tendinţa la deosebita rezistenta la fiziopatologii de cronicizare, mergînd spre Vindecare rapidă , în timp,sau stingerea puternică de simptomatologie ,cu transformarea sa prin difuziune şi subliminaritate,în forme nonstressante,neştiute  necognoscibile.... Despre mecanismele patologiei: anatomice,fiziologice, tradiţionale fiziopatologice în lumina teoretică of“NEW ENDOCRINOLOGY-POSITION”,exprimate ca noutăţi reieşite din cercetarea pragmatica de fiziologie energetică, urmărită“IN VIVO”,la ” Bios”,in cadrul manifestărilor FIZIOLOGIEI  ENERGETICE   EMBRIOLOGICE  ENDOCRINE SUBLIMINARE,fundamentală pentru înţelegerea reală ale Armonizărilor energetice şi Alcătuirilor functionale; de incerta fixitate morfologica propuse Biologicului în evoluţia sa :  embrionară,creştere pre sau post natală şi pe parcursul întregii sale vieţi.”   

 

 Autori:dr.Cristian Calcan,dr.MarianCalcan,  ”New Endocrinology”Research Center, Buzau,Romania./

 

 Evitarea patologiei,temporizarea sa şi vindecarea iniţială,prin resurse energetice ,PRIMITE prin activitatea echipajelor embriologic endocrine de salvare,de glande sau /si răspîntii-vasculare,cu rol initial arhaic pre-endocrin,.... Taumaturgice,prin mecanismul Transferarii Căilor PATOLOGIEI Viscreale:de la PARENCHIMURILE VITALE,către Organele CAVITARE:Stomac,Intestinul gros,subţire,Vezicile biliare ,urinară,Uter,Sistemul  Portal Hepatic,(esential tuniciale – muretale elastice cu functii de propulsie artesiana sfincterina,sau alternind, dupa caz ,de stagnare lichidiana ), deosebit de  rezistente la afectări cronice...

 

SUNT forme de fiziologie energetică arhaic-informaţionalizate,uzitate în stingerea patologiei generale,spre temporizarea şi vindecarea finală,cu aspecte foarte scăzute a conştientizării,tipic subliminare,a patologiei simptomatice, funcţionale şi lezionale ajunse subliminare prin conducera mentalului la activităţi energetice economice de legături viscerale,rămase la forme arhaice de fiziologie şi funcţionalitate tisulară,de”colonie unicelulară sinciţială”controlată*prin:modulări energetice de cuante instantanee pulsaţionale de flux sanguin şi energetic de vas Artesian cu însoţit de Stagnant-accesoriu de Vas Comunicant”,avînd bazele comunicării şi reacţiunii,....

 

PLECATEdela relaţia  enzymatic-secretorie,-neuroendocrină modulatorie,care este retrasă de la tiparul  modern şi este RETRIMISA către TIPARUL de variabilităţi energetice instantane, conduse pe căi de transmisie embriologic endocrine,lichidiene,de răspîntii vascu lare Coelomic-vitelin-ombilicale,în care sistemulPort hepatic-hipofizar este martor  veridic de

inducţie-consultanţă şi răspuns adecvat energetic de armonizare,către toate organele suferinde de dezorganizarea energetică a Stressului  Neadaptării.

la dinamicile energetice corporale ,născute din perturbări.de circulaţia sanguină,locala,generală,afectări biologice,tisulare, dar şi pe alte căi..

 

Sunt atinse şi problematicile datorate tendinţelor dezagreabile ale formatării de afecţiuni psiho-somatice, sau mai  bine zis,... cele care decurg din afectarea energetică...afecţiunile de Stress energetic onto-filogenetic embriologic-endocrin Mental,...ca   resurse ale adevăratelor Boli neuro-psicho-endocrin-Somatice,..

Mesajul purtat de echipajele embriologic endocrine de salvare(de origina ovocitar-coelomic-vitelin-ombilical-portale) prin dispoziţia de stingere şi de evitarea  a conştientizării de boală,

 

 ....mai ales către organe parenchimatoase vitale, prin transferul patologizarii,... încă înainte de a deveni parte a cogniţei mentale,... ca formă de luptă tăcută subliminara,.... în care actorul principal este dinamica energetică condusă şi afectată de instrucţiunile date de echipajele embriologic endocrine taumaturgice de salvare şi vindecare prin înscrierea şi determinarea unei tranzitorii patologii de organ cavitar,temporara, preluata de la un organ parenchimatos salavat de patologie şi de suferinţă...

Aceasta este modalitatea biologica arhaica de a menţine si statutul de sanatate si statutul dinamicii energetice  armonioase, ...lăsînd viaţa sa-şi urmeze cursul ei normal...în afara bolilor curente sau devenite...  accidentale.