TITLUL:

“SCURT ISTORIC EMBRIOLOGIC, CLINIC ŞI ENERGETIC-  INFORMAŢIONAL , ASUPRA   CĂILOR TIMPURII   DE   MIGRAŢIUNE   HIPOFIZARĂ.

Rolul archenteronului ca reprezentant coelomic ovocitar –vitelin in raspindirea –migratiei, a cresterii si constituirii precise si intocmai dupa graful initial a viscerelor, Importanta archenteronului ca primordiala glanda endocrina si functiile sale decizionale ale cresterii timpurii a embrionului . ” 

 

AUTORI:Cristian Calcan,Mariana Calcan,”New Endocrinology Medicine Sciences” Research Center, Buzau, Romania.   

 

PRE - ENUNŢ IDEATIC:

        Scurt istoric Embriologic,  Clinic  şi Energetic - Informaţional,         asupra CAILOR DE MIGRATIUNE HIPOFIZARA,...la momentul de Pregatire al celor 35- 50 de zile, Primele  de viaţa Embrionară si Consecinţele ulterioare,“Ad vitam“,  vitale în  fiziopatologie, a unei modificari   Migratorii  fortuite ,”ad hoc” şi  deloc   Întîmplătoare: 

 

.....ÎNSOŢIREA MIGRATORIE A HIPOFIZEI, DE CĂTRE  STRUCTURI TISULARE (grupuri celulare neresorbite,netopite,la   timp),DREPT CORP STRĂIN, adevărat NUCLEU BRANCHIAL,  SOLID CONSOLIDAT,....

       POSESOR al unor Impulsuri TARDIVE, (de Tipul /Celula-    ritate D.N.E.S. –Feyter/, de  Caracter Anormal DEGENERATIV ),                                              

.....Degenerate ulterior, prin MOTIVAŢIE: de Hipotroficitate-   psudo-Atrofiere, prin/şi Anormalitate de LOCUS, prin Deficienţe de Hipovascularizare,...”Temporal,-Evolutiv” tot mai Restrictive....            

       ŞI EVOLUÎND TREPTAT ŞI IMPLACABIL: în spre FIBROZĂRI, cu tendinţe INFILTRATIVE, mergînd perseverent  şi   neîntrerupt,  spre   MALIGNIZAREA  FINALĂ   : .....                                                          

      DE LA PRIMUL IMPULS TESTOSTERONIC LA 3-5 ANI....   cu EVOLUŢIE RELUATĂ la 15/16/-19 ani,prin PREZENTAREA CONSTITUIRII,“De FACTO”, A UNEI TUMORI   INVADANTE ENCEFALICE FRONTALE: PERI-CHIASMATICĂ, PRE- HIPO TALAMICĂ  şi   PRE - HIPOFIZARĂ   (precizare de LOCUS)....                

  

     Un caz clinic de TUMORA ENCEFALICĂ PREHIPOFIZARĂ,  Subtalamică şi pre-Hipotalamică, peri-Chiasmatică, GĂZDUITĂ la vîrsta de 21 de ani, cu simptomatologie difuză, cefalee şi adenopatie unică latero-cervicală, diagnosticată (aproape eronat-de similaritate de formă) ca Boala Hodgkin  şi ulterior , Chist Branchial stg. ( Dg.  Anatomo patologic-Bioptic), .... 

 

       ÎN PRINCIPAL ,  A CĂREI APARIŢIE TARDIVĂ , SE DATOREAZĂ UNOR “ACCIDENTE DE MIGRAŢIUNE  de Motivaţie timpurie, embriologică...EMBRIONARĂ(cu tulburări de Spaţialitate/ deParcurs,..şi cu PERTURBAŢII DE FUNCŢIO- NALITATI  EMBRIOGENETICE – care se răzbună , în TIMP),           

 

         AFLATĂ.....(ca nucleu restant, evolutiv/?/,şi caPlajă sinciţială  Străină, sortită atrofierii,grabnice)...ÎN PERIMETRUL ARCULUI BRANCHIAL 2stg. ,laVÎRSTA de14-20zile/embrionare, cu SEDIUL următor, LA  DECALAREA (în avans) A  FAZEI  HIPOFIZARE: 

 

         O POZIŢIONARE iniţială, normal Ante-premergătoare,(ca direcţionare): POST-STOMODUM/ Pre CORD,..TUB CARDIAC  Primitiv, Intra -SFENOIDAL ,către CHIASMĂ, retro PLACODA OPTICĂ,Sub - HIPOTALAMIC/ în DIENCEFALUL INFERIOR, Bazal PROZENCEFALIC (aspect general) , şi Pre-HIPOFIZARĂ,

...ca MOMENT de PLECAREşi de MIGRARE ASCENSIONALĂ.

 

       ÎNTÎRZIEREA MIGRAŢIEI unui ţesut tisular ,cu aspect COMPACT, Nodular , aflat în VECINĂTATEA APROPIATĂ A HIPOFIZEI,...Locusul, adresa:“PUNGA ENTOBLASTICĂ”,ARC  BRANCHIAL II STÎNG,...dar aflat sub COMANDA expresă a “LEGILOR MIGRAŢIEI”,....ducînd la realizarea, nevoită, a DESPRINDERII unor mici ZONE CELULARE, periferice, SINCIŢIALE, situate perinodular, ŞI LUATE, PRELUATE, în “voiajul- TENDINŢEI MIGRATORII “EMBRIOGENETICE”, COMANDATĂ, recomandată HIPOFIZEI, pe un traseu anumit !,...  

       

         DE  ALTFEL,  COMANDA  MIGRATORIE de la  zona FARINGE-STOMODEUM ,cuprinzînd şi traversarea directă şi  obligatorie , NE-OCOLITOARE, a stratului de ţesut al Plafonului  SUPRA-FARINGIAN,....şi înscrierea pe ORBITA prozencefalică,...     

     

         CAPTANTĂ HIPOFIZARĂ, prin PUTERNICA ATRACŢIE EXERCITATĂ DE “TRIGONUL INTRA-VENTRICULAR” AL “CELOR 3 MARI RASPÎNTII”: CHIASMATICĂ-OPTICĂ, TALAMICĂ şi HIPOTALAMICĂ, prin REFERINŢA discretă şi DIRECTĂ A CORPILOR MAMILARI,...CEL MAI MARE “FAR ENERGETIC “, la graniţa   PROZENCEFALO-FARINGIANĂ,....

 

          FORŢĂ CAPTANTĂ, ASIGURATĂ ŞI DE TENDINŢA de NE COMPROMITERE, mai ales, A  BAGAJULUI VASCULAR, în  Eşafodajul permanent şi continuu,PE AXUL CAROTIDIAN ,în dezvoltare şi extindere, FOLOSINTĂ NECESITATĂ ŞI DE BOGATA OXIGENARE, ÎN JET /cvasi/ ARTEZIAN, permanent, Vital, DE INFORMAŢIONALITATE Venos-PORTĂ, ADUSĂ/ Permutată VITELIN-COELOMIC,... prin RASPÎNTIA CAROTIDIANĂ ŞI ÎNTĂRITĂ DE PORNIREA  MIGRAŢIEI,  CU  SOLIA AXULUI PORT HIPOFIZAR:  

      ....DE ASIGURARE, ŞI SUPRAVEGHERE  A CURSULUI   EMBRIOGENEZEI,....  FOARTE INCIPIENTĂ ÎN CREŞTEREA ŞI  DIVERSIFICAREA  ENCEFALICĂ .(Mentionez că se discută  la timpul embrionar al cazuisticii consultate, în practica curentă...)

     

          ACESTEA INDUC, CU TIMPUL, PARCURGEREA DRUMULUI APROXIMATIV NORMAL...şi uneori CU ADUCEREA ACCESORIE şi A GRĂMEZILOR tisulare, PERINODULARE RESTANTE,.... care NU MAI SUFERĂ ...“COMPROMISUL DE ATROFIERE”- procedeu iniţiator de resturi,....ca ”RESTANŢE IRITATIVE” ,şi Nu ESTE aleasă CALEA REZOLVĂRII definitive , PRIN EXECUTAREA TOPIRII UNUI ADEVĂRATCORP STRĂIN”( de socotită notaţia  de“Artefact  embriologic  RESTANT”).              

       ŞI CHIAR DACĂ, NODULUL RESTANT,NU poate să  reziste Comenzilor de  MIGRAŢIUNE  ale “CORPULUI ORDONATOR DE MIGRAŢII”,  şi exercită şi atracţia satelită a VECINĂTĂŢII Sinciţiale,de care NU ESTE, mai ales, AJUTAT SĂ SCAPE , VA SFÎRSI PRIN A SE ÎMPOTMOLII PE UNDEVA ,pe traseu,CEL MAI ADESEA LA ZONA TRANZITĂRII PERI-FARINGIENE, UNDE se va“adormi”,trecînd peste iritantele resuscitări  endocrine ale adolescenţei , dar... putînd  să devină, cît se poate de brusc activ,  necooperant  şi  iritant.

 

       BAGAJUL NEFOLOSITOR,nedorit (al celularităţii sinciţiale părăsite în curentul migrator),MINUSCUL, şi poate TRANSPOR -TAT ,prin suflul migraţiei, de CĂTRE PARTENERI FOARTE DECIŞI PENTRU EI ÎNSUŞI,  HIPOFIZA,   AUROLATI de  MIRAJUL farmecului  şi al PUTERII ADUSE  de preţioasa încărcătură DE ORDONATORI CONFLUENŢI, CONEXIALI multi - hiper - informaţionali    ai    SISTEMULUI  PORT,...

 

        CARE ESTE, mai ales , adînc ÎNCORPORAT  HIPOFIZAR , ca într-un SEIF,.... ŞI TRIMIS ENCEFALULUI, PE O POZIŢIE CHEIE: ÎNTRE “FARUL fascicular”al CORPILOR MAMILARI (legaţi prin lamina tegmntară de hipocampul - limbic),... ŞI   ÎMBRATIŞAREA   CHIASMATICĂ   ŞI   VENTRICULARĂ .             

          

           ESTE SOCOTIT şi UN ALT VERITABIL COMPLEX, CA ADEVARATUL ORDONATOR EMBRIOLOGIC de MIGRAŢII, (care se suprapune peste cel expus mai sus, dar care nu beneficiază  de exponentul experienţei PRACTICII ENERGETICE(!?),...astfel POSIBILA  zonă Stomodeum-Faringiană, O INIŢIATOARE  A ÎNCEPUTULUI intestinului SUPERIOR PRIMITIV Cranian, CA ACCESORIU  ORDONATOR  al  PERICARDULUI, pre - CORD  primitiv -TUB CARDIAC (PLACODA pericardică MEZOTELIALĂ/?/), EPITELIUMUL PLACOIDAL, PLACODELE OLFACTIVE (săptămîna 4) sau PLACA  PRECORDALĂ,....

 

     TOATE Acestea FIIND FORMAŢIUNI PRIMITIVE timpurii DE  INIŢIERE  EVOLUTIVĂ  SUPRA - SPECIALIZATĂ”... AŞA NUMITELE PÎRGHII CRANIENE - CARTILAGINOASE PRECORDALE ale stadiului doi: CODROCRANIU, - CRANIU CARTILAGINOS, care încă din stadiul similar LA ICHTIO- SAURIENI (peşti),  devin FURCI - PÎRGHII PENTRU GAURA HIPOFIZARĂ, ( FUZIONIND în placa  cartilaginoasă unică, PLACA BAZALĂ ,bazilară, vecină cu osul ETMOIDAL, şi  astfel constituindu - se  GAURA HIPOFIZARĂ ,.....

 

       AICI se va primi curînd “PUNGA HIPOFIZARĂ”,“Culcuşul” viitoarei glande,de fapt O ZONĂ PROTECŢIONALĂ , extrem  de eficientă...cu O DESCHIDERE VIITOARE către toate Conexiunile  ordonate şi dorite , mai mult , PRESUPUSE în dezvoltarea evolutivă viitoare .

 

         REVENIND LA CAZUL CLINIC menţionat,bagajul celular străin tisular ,ajuns peri-hipofizar, A RĂMAS STAŢIONAR funcţional , o perioadă lungă de timp,dar datorită impulsurilor endocrine şi vasculare , PE CARE LE-A ACAPARAT OCAZIONAL, ACCEDÎNDU-LE...A  ÎNCEPUT  PROCEDURA DE CREŞTERE,şi funcţionalitate,căutînd un LOC CARE SĂ O PERMITĂ,...dar FIIND SOCOTIT STRĂIN şi dezorganizat , fără Încadrare Ordonatorie de Program, FACE ACEST TRAVALIU HAOTIC EXPANSIONAL” şi infiltrativ, FORMA de RĂSPUNS  cea mai SIMPLĂ , la comenzile  ORDONATORILOR, AJUNSE  ŞI INTERPRETATE FUNCŢIONAL  – anatomic DEZORDONAT,      

 

        NE PERMIŢÎNDU-SE evoluţia locală, fără CONTROL Ordonatoric, fără capacităţi , şi fără conexiuni solicitante ,ZONA celulară străină  IŞI PERMITE cea mai SIMPLĂ REALIZARE:

     CREŞTEREA ANARHICĂ COMPRESIVĂ , cînd predomină constituirea globală tisulară simplă ,şi CEA INFILTRATIVĂ,cînd ÎNCEARCĂ insinuarea propusă de AUTO-VASCULARIZARE. 

      ÎN  CAZUL de  faţă  s-a  AJUNS ,   şi  se  va  ajunge  la  o  apreciabilă EXPANSIUNE, tot mai COMPRESIVĂ,prin psudo-funcţia secretorie. 

 

                                                          ***