“Fiziologia celor trei centrii neuro - endocrini şi  despărţirea corpului biologic  în  trei  etaje funcţionale,... coordonate de  structuri  mixte endocrin -glandulare şi energetice -vasculare,

   Mixajul embriologic vitelin funcţional    al acestor ansamble anatomice cu funcţii  de fiziologie embrio - endocrina subliminară.”

 

 

Autori:drCalcan Cristian. dr.Calcan Mariana    

“NEW ENDOCRINOLOGY” Research Center,Buzau,Romania  e-mail :calcan@buzau.ro                 site:

http://newendocrinology.buzau.ro ,  group for healing at distance groups,and consulting at distance:

http://groups.yahoo.com/group/Cristian_Calcan/

 

 Embriologia celor trei centrii

de activitate nervoasa  coordonată, privită comparativ la embrionul în vîrstă de 3,5 luni , /05.08.03./

( mama  C. L. 32  de ani, cu infertilitate primara ), ...şi cu sarcina de 3,5 luni.... in urma sedinţelor     energetice de adaptare si pregătire pentru sarcină, ...

    şi situaţia viscerală comparativă     ale Sistemelor Nervoase CORPORALE Energetice: canaliculare vitelin - portale de “Fiziologie energetica Embriologică subliminară arhaică”,...  la o persoana adultă U.L.,Buzau,de sex feminin în vîrsta de 28 ani,  sănătoasă ,....  folosită ca martor  “in vivo”,...

 

    Studiu COMPARATIV  de fiziologie: Pentru  Complexele Nervoase(CVASI-NEUROLOGICE), ...funcţionalitatea LOR..... urmărită  la  vîrste  embriologice timpurii(vîrsta de14 săptamîni), ...

Zonarea  funcţiilor  lor  corporale, barajele (nadisurile?) care  le despart ,...în cele trei etaje corporale :

 

1.Etajul cerebral - anexe senzitive (simţuri):

de la tiroidian la encefalic* ; raspunde permanent forţa informatică a glandei hipofi-zare,(traductor de staţie vitelină)...

 

2.Etajul toraco abdominal : portal - sub tirodian*,

  

3.si Etajul  istmic uterin*: de la cadrul colic la rinichi sting,...

 

 

    Sensul  mişcarilor  energetice , disjuncte, enumerarea lor embriologica:1/3 proximala portala Hepatica*.I/: centrul maxim encefalo-cerebrozid vitelin-portal -coelomic,... nervos si nadisurile sale  de răspîndire abdomino -tronculară, ...

 

Centrul nervos encefalic stomodeum proxim al  , cerebral - prosencefalic*.II/ ,...separat de granita glandelor endocrine tiroidiene,...cu raspîndire de nadisuri cerebrale si direcţii

predomient, eferente ,si...

 

  Centrul Nervos istmic uterin* de gradul III,

cu raspîndire de nadisuri inferior abdominale

 

 ,...si toate aceste corespondente anatomico-funcţionale cu  adultul sănătos,normal sexual si  nubil, sau infertil secundar ?...

Corespondenţe,funcţiuni noi,date anatomice,  relaţii  de sexualitate , circulaţia energiilor femenine în corpul uterin ,....

 

 

  Actul sexual si orgasmul la adultă, furtuna expulzivă energetică ,în plan orizontal şi... trecînd de perimetrul corporal adiacent, în forţă eminamente expulzivă  ,....

 

 

 Funcţiile paralele diminuate ale partenerului  , ....

 

Departajarea la cele doua sexe a aranjamentului energetic,deschis,închis,embrio-post,natal si la adult

 

    Structuri anatomice deosebite si de mare noutate,....

 

DESCRIEREA LOR MACRO SI MICROSCOPICA  .....aflate in perimetrul funcţionalitaţilor     de Centrii Nervoşi fiziologici subliminari    energetici,....legăturile lor corporale, .....

 

      FUNCŢIILE NADISURILOR, COORDONARA  LOR PREFERENŢIALA, CATRE DIFERITE VISCERE SI ORGANE DIN PREAJMA , DIRECTIILE LOR PE CADRANUL “COD Clock” si ierarhia forţei lor...

 

   Date“in vivo” de“FIZIOLOGIA ENERGETICA EMBRIOLOGIC ENDOCRINA SUBLIMINARA”..!  

 

 

autori:dr,Cristian Calcan, dr.Mariana Calcan, Buzau, Romania, :”New Endocrinology”Research Center; http://newendocrinology.buzau.ro ;                                        e-mail:calcan@buzau.ro

 

 “pentru inregistrare la RPNES-Tg,MURES 2994 noiembrie, va merge si in februarie la Florenta”.

 

  TREI LUMINI (mr.hazard de le new endocrinology)        

                            

                                              *8